Быт. Исх. Лев. Чис. Втор. Нав. Суд. Руф. 1Цар. 2Цар. 3Цар. 4Цар. 1Пар. 2Пар. 1Ездр. Неем. 2Ездр. Тов. Иудиф. Эсф. 1Мак. 2Мак. 3Мак. 3Ездр. Иов. Пс. Притч. Еккл. Песн. Прем. Сир. Ис. Иер. Плч. Посл.Иер. Вар. Иез. Дан. Ос. Иоил. Ам. Авд. Ион. Мих. Наум. Авв. Соф. Агг. Зах. Мал. Мф. Мк. Лк. Ин. Деян. Иак. 1Пет. 2Пет. 1Ин. 2Ин. 3Ин. Иуд. Рим. 1Кор. 2Кор. Гал. Еф. Флп. Кол. 1Фес. 2Фес. 1Тим. 2Тим. Тит. Флм. Евр. Откр.

Книга Иисуса Навина

 
 • Егда́ же услы́ша Иави́нъ ца́рь Асо́рскъ, посла́ ко Иова́ву царю́ Мадо́нску, и къ царю́ семеро́нску и къ царю́ Ахiа́вску,
 • и къ царе́мъ и́же въ Сидо́нѣ вели́цѣмъ и въ го́рнѣй, и въ а́раву пря́мо хенере́ѳу, и на поля́ну, и въ Нафеддо́ръ,
 • и къ при­­мо́рскимъ Ханане́амъ от­ восто́къ, и къ при­­мо́рскимъ Аморре́омъ и Хетте́омъ, и Ферезе́омъ и Иевусе́омъ, и́же на горѣ́, и Еве́омъ, и и́же подъ аермо́номъ, въ зе́млю Массифа́.
 • И изыдо́ша сі́и и ца́рiе и́хъ съ ни́ми, лю́дiе мно́зи, я́ко песо́къ и́же при­­ краи́ мо́ря мно́же­с­т­вомъ, и ко́ни и колесни́цы мно́ги зѣло́.
 • И снидо́шася вси́ ца́рiе сі́и, и прiидо́ша вку́пѣ, и ополчи́шася при­­ водѣ́ марро́нъ во­ева́ти на Изра́иля.
 • И рече́ Госпо́дь ко иису́су: не убо́йся от­ лица́ и́хъ, я́ко зау́тра въ се́й ча́съ а́зъ преда́мъ и́хъ я́звен­ныхъ предъ сы́ны Изра́илевы: ко́немъ и́хъ жи́лы пресѣче́ши и колесни́цы и́хъ да сожже́ши огне́мъ.
 • И прiи́де иису́съ и вси́ лю́дiе во­и́нстiи съ ни́мъ на ни́хъ къ водѣ́ марро́нстѣй внеза́пу, и нападо́ша на ня́ въ го́рнѣй.
 • И предаде́ и́хъ Госпо́дь подъ ру́цѣ Изра́илевы: и сѣку́ще и́хъ, прогна́ша да́же до Сидо́на вели́каго и до Масрефо́ѳъ-маи́ма и до по́ль Масси́фскихъ къ восто́комъ: и изсѣко́ша и́хъ, до́ндеже не оста́ся въ ни́хъ ни еди́нъ цѣ́лъ и избѣ́гшiй.
 • И сотвори́ и́мъ иису́съ, я́коже заповѣ́да ему́ Госпо́дь: ко́немъ и́хъ жи́лы пресѣче́ и колесни́цы и́хъ сожже́ огне́мъ.
 • И обрати́ся иису́съ въ то́ вре́мя, и взя́ Асо́ръ, и царя́ его́ уби́ мече́мъ: Асо́ръ бо бѣ́ пре́жде облада́ющiй всѣ́ми ца́р­ст­вы си́ми:
 • и изби́ все́ ды́шущее, е́же въ не́мъ бы́сть, о́стрiемъ меча́, и потреби́ша вся́, и не оста́ся въ не́мъ все́ ды́шущее: и Асо́ръ запали́ша огне́мъ.
 • И вся́ гра́ды ца́р­ст­въ си́хъ и вся́ цари́ и́хъ взя́ иису́съ и изби́ я́ мече́мъ, и потреби́ и́хъ, я́коже повелѣ́ и́мъ Моисе́й ра́бъ Госпо́день.
 • Но вся́ гра́ды крѣ́пки не запали́ Изра́иль, то́чiю Асо́ръ еди́нъ запали́ иису́съ.
 • И вся́ коры́сти и́хъ и вся́ скоты́ и́хъ плѣни́ша себѣ́ сы́нове Изра́илевы: люді́й же всѣ́хъ потреби́ша мече́мъ, до́ндеже погуби́ша и́хъ, и не оста́виша от­ ни́хъ ни еди́наго ды́шущаго.
 • Я́коже повелѣ́ Госпо́дь Моисе́ю рабу́ сво­ему́, та́ко Моисе́й заповѣ́да иису́су: и та́ко сотвори́ иису́съ, не преступи́ ни еди́наго же от­ всѣ́хъ, я́же заповѣ́да Госпо́дь Моисе́ю.
 • И взя́ иису́съ всю́ зе́млю го́рную и всю́ зе́млю наге́въ, и всю́ зе́млю госо́мску, и ра́вную, и я́же на за́падъ, и го́ру Изра́илеву, и по́ля я́же при­­ горѣ́,
 • от­ горы́ хелха́, и я́же восхо́дитъ къ сеи́ру, и да́же до Валга́да, и по́ле Лива́на подъ горо́ю аермо́нъ: и вся́ цари́ и́хъ взя́ и изби́.
 • И мно́ги дни́ сотвори́ иису́съ съ цари́ си́ми бра́нь:
 • и не бѣ́ ни еди́наго гра́да, его́же не предаде́ Госпо́дь сыно́мъ Изра́илевымъ, кромѣ́ Еве́а обита́ющаго въ гавао́нѣ: всѣ́хъ взя́ша бра́нiю:
 • я́ко Го́сподемъ бы́сть укрѣпи́тися и́хъ се́рдцу, сопроти́витися на бра́ни проти́ву Изра́иля, да потребя́тъ и́хъ, я́ко да не да́ст­ся и́мъ ми́лость, но да потребя́т­ся, я́коже глаго́ла Госпо́дь къ Моисе́ю.
 • И прiи́де иису́съ въ то́ вре́мя, и потреби́ [вся́] енаки́мы от­ го́рныя, от­ Хевро́на и от­ дави́ра и от­ Ано́ва, и от­ всея́ горы́ Изра́илевы и от­ всея́ горы́ Иу́дины, съ гра́ды и́хъ, и потреби́ я́ иису́съ:
 • не оста́ся ни еди́нъ енаки́мъ от­ сыно́въ Изра́илевыхъ, но то́чiю въ Га́зѣ и въ ге́ѳѣ и во Асидо́ѳѣ оста́шася.
 • И взя́ иису́съ всю́ зе́млю, я́коже заповѣ́да Госпо́дь Моисе́ю: и даде́ ю́ иису́съ въ наслѣ́дiе Изра́илю, раздѣле́нiемъ по племено́мъ и́хъ. И преста́ земля́ вою́ема бы́ти.
 • Услышав сие, Иавин, царь Асорский, послал к Иоваву, царю Мадонскому, и к царю Шимронскому, и к царю Ахсафскому,
 • и к царям, которые жили к северу на горе и на равнине с южной стороны Хиннарофа, и на низменных местах, и в Нафоф-Доре к западу,
 • к Хананеям, которые жили к востоку и к морю, к Аморреям и Хеттеям, к Ферезеям и к Иевусеям, жившим на горе, и к Евеям, жившим подле Ермона в земле Массифе.
 • И выступили они и все ополчение их с ними, многочисленный народ, который множеством равнялся песку на берегу морском; и коней и колесниц было весьма много.
 • И собрались все цари сии, и пришли и расположились станом вместе при водах Меромских, чтобы сразиться с Израилем.
 • Но Господь сказал Иисусу: не бойся их, ибо завтра, около сего времени, Я предам всех [их] на избиение [сынам] Израиля; коням же их перережь жилы и колесницы их сожги огнем.
 • Иисус и с ним весь народ, способный к войне, внезапно вышли на них к водам Меромским и напали на них.
 • И предал их Господь в руки Израильтян, и поразили они их, и преследовали их до Сидона великого и до Мисрефоф-Маима, и до долины Мицфы к востоку, и перебили их, так что никого из них не осталось, кто уцелел бы [и избежал].
 • И поступил Иисус с ними так, как сказал ему Господь: коням их перерезал жилы и колесницы их сожег огнем.
 • В то же время возвратившись Иисус взял Асор и царя его убил мечом [Асор же прежде был главою всех царств сих];
 • и побили все дышащее, что было в нем, мечом, [все] предав заклятию: не осталось ни одной души; а Асор сожег он огнем.
 • И все города царей сих и всех царей их взял Иисус и побил мечом, предав их заклятию, как повелел Моисей, раб Господень;
 • впрочем всех городов, лежавших на возвышенности, не жгли Израильтяне, кроме одного Асора, который сжег Иисус.
 • А всю добычу городов сих и [весь] скот разграбили сыны Израилевы себе; людей же всех перебили мечом, так что истребили всех их: не оставили [из них] ни одной души.
 • Как повелел Господь Моисею, рабу Своему, так Моисей заповедал Иисусу, а Иисус так и сделал: не отступил ни от одного слова во всем, что повелел Господь Моисею.
 • Таким образом Иисус взял всю эту нагорную землю, всю землю полуденную, всю землю Гошен и низменные места, и равнину и гору Израилеву, и низменные места [при горе],
 • от горы Халак, простирающейся к Сеиру, до Ваал-Гада в долине Ливанской, подле горы Ермона, и всех царей их взял, поразил их и убил.
 • Долгое время вел Иисус войну со всеми сими царями.
 • Не было [ни одного] города, который заключил бы мир с сынами Израилевыми, кроме Евеев, жителей Гаваона: все взяли они войною;
 • ибо от Господа было то, что они ожесточили сердце свое и войною встречали Израиля – для того, чтобы преданы были заклятию и чтобы не было им помилования, но чтобы истреблены были так, как повелел Господь Моисею.
 • В то же время пришел Иисус и поразил [всех] Енакимов на горе, в Хевроне, в Давире, в Анаве, на всей горе Иудиной и на всей горе Израилевой; с городами их предал их Иисус заклятию;
 • не осталось [ни одного] из Енакимов в земле сынов Израилевых, остались только в Газе, в Гефе и в Азоте.
 • Таким образом взял Иисус всю землю, как говорил Господь Моисею, и отдал ее Иисусу в удел Израильтянам, по разделению между коленами их. И успокоилась земля от войны.
 • Ва ҳангоме ки Ёбин, подшоҳи Ҳосӯр, инро шунид, назди Юбоб, подшоҳи Модӯн, ва назди подшоҳи Шимрӯн, ва назди подшоҳи Акшоф фиристод,
 • Ва назди подшоҳоне ки ба тарафи шимол дар кӯҳистон ва дар саҳрои ҷануби Кинерӯт, ва дар пастӣ, ва дар Нофӯт-Дӯр ба тарафи ғарб буданд;
 • Ва назди канъониён, ки ба тарафи шарқ ва ғарб буданд, ва назди амӯриён ва ҳиттиён ва фариззиён ва ябусиён, ки дар кӯҳистон буданд, ва назди ҳиввиён, ки ба зери Ҳермӯн дар замини Мисфо буданд.
 • Ва онҳо, ва бо онҳо ҳамаи лашкарҳошон, ки қавми сершумор буданд, ва дар сершуморӣ мисли реги лаби дарё буданд, ва аспу аробаҳои бағоят бисёр доштанд, берун омаданд.
 • Ва ҳамаи ин подшоҳон ҷамъ шуданд, ва омада, назди обҳои Мерӯм якҷоя урду заданд, то ки бо Исроил ҷанг кунанд.
 • Ва Парвардигор ба Еҳушаъ гуфт: «Аз онҳо натарс, зеро ки фардо дар чунин вақт, Ман ҳамаи онҳоро барои торумор кардан ба Исроил хоҳам супурд; аспҳои онҳоро пай бикун, ва аробаҳои онҳоро ба оташ бисӯзон».
 • Ва Еҳушаъ, дар сурате ки тамоми қавми ҷанговар бо ӯ буданд, ногаҳон назди обҳои Мерӯм дар рӯ ба рӯи онҳо пайдо шуд, ва бар онҳо ҳуҷум карданд.
 • Ва Парвардигор онҳоро ба дасти Исроил супурд, ва онҳоро зарба заданд, ва онҳоро то Сидӯн-Рабба ва то Мисрефӯт-Маим ва то водии Мисфо ба тарафи шарқ таъқиб карданд, ва онҳоро торумор сохтанд, ба дараҷае ки растагоре аз онҳо боқӣ намонд.
 • Ва Еҳушаъ ба онҳо ончунон амал намуд, ки Парвардигор ба ӯ гуфта буд: аспҳошонро пай кард ва аробаҳошонро ба оташ сӯзонид.
 • Ва Еҳушаъ дар айни замон баргашта, Ҳосӯрро забт намуд, ва подшоҳи онро бо шамшер кушт, зеро ки Ҳосӯр пештар сари ҳамаи ин мамлакатҳо буд.
 • Ва ҳар ҷондореро, ки дар он буд, ба дами шамшер кушта, несту нобуд карданд; як нафар ҳам аз онҳо боқӣ намонд; ва Ҳосӯрро ба оташ сӯзонид.
 • Ва ҳамаи шаҳрҳои ин подшоҳонро Еҳушаъ забт намуд, ва ҳамаи подшоҳони онҳоро ба дами шамшер кушта, несту нобуд кард, чунон ки Мусо, бандаи Парвардигор, фармуда буд.
 • Аммо ҳамаи шаҳрҳои бар талҳо истодаро исроилиён насӯзониданд, ғайр аз Ҳосӯр, ки фақат онро Еҳушаъ сӯзонид.
 • Ва тамоми ғанимати ин шаҳрҳо ва чорпоёнро банӣ Исроил барои худ тороҷ карданд; фақат ҳамаи одамонро ба дами шамшер куштанд, то ба дараҷае ки онҳоро тамоман несту нобуд карда, як нафар ҳам боқӣ нагузоштанд.
 • Чунон ки Парвардигор ба бандаи Худ Мусо фармуда буд, ончунон Мусо ба Еҳушаъ фармуд, ва Еҳушаъ ончунон амал намуд: аз ҳар амре ки Парвардигор ба Мусо фармуда буд, чизеро бекор ботил нанамуд.
 • Ва Еҳушаъ тамоми ин заминро: кӯҳистон ва тамоми ҷануб ва тамоми замини Ҷӯшан, ва пастӣ, ва саҳро, ва кӯҳи Исроил ва пастии онро гирифт:
 • Аз кӯҳи Ҳолоқ, ки сӯи Сеир баланд шуда меравад, то Баал-Ҷод, ки дар водии Лубнон, зери кӯҳи Ҳермӯн аст; ва ҳамаи подшоҳони онҳоро дастгир намуда, зарба зад ва кушт.
 • Айёми дуру дароз Еҳушаъ бо ҳамаи ин подшоҳон ҷанг кард.
 • Шаҳре набуд, ки бо банӣ Исроил сулҳ баста бошад, ҷуз аз ҳиввиёне ки дар Ҷибъӯн сокин буданд; ҳамаро бо ҷанг гирифтанд.
 • Зеро аз ҷониби Парвардигор буд, ки дили онҳоро сахт кунад, то ки онҳо Исроилро бо ҷанг пешвоз гирифта, худашон несту нобуд шаванд, бе он ки нисбат ба онҳо шафқат нишон дода шавад, балки онҳоро тамоман нобуд созанд, чунон ки Парвардигор ба Мусо фармуда буд.
 • Ва Еҳушаъ дар айни замон омада, аноқиёнро аз кӯҳистон: аз Ҳебрӯн, Дабир ва Аноб, ва аз ҳамаи кӯҳҳои Яҳудо, ва аз ҳамаи кӯҳҳои Исроил нобуд намуд; онҳоро Еҳушаъ бо якҷоягии шаҳрҳошон несту нобуд кард.
 • Дар замини банӣ Исроил касе аз аноқиён боқӣ намонд; фақат дар Ғазза, Ҷат ва Ашдӯд боқӣ монданд.
 • Ва Еҳушаъ тамоми заминро мувофиқи ҳар он чи Парвардигор ба Мусо гуфта буд, гирифт, ва Еҳушаъ онро ба исроилиён мувофиқи тақсимоти сибтҳошон ба моликият бахшид; ва замин аз ҷанг ором ёфт.