Скрыть
12:8
12:14
12:15
12:18
12:19
12:21
12:22
12:23
12:24
15:5
15:7
15:9
15:11
15:12
15:15
15:17
15:18
15:20
15:22
15:23
15:24
15:26
15:27
15:28
15:29
15:30
15:31
15:34
15:36
15:37
15:38
15:40
15:41
15:43
15:46
15:48
15:49
15:50
15:52
15:53
15:54
15:56
15:57
15:58
15:59
15:59a
15:61
Церковнославянский (рус)
И сі́и ца́рiе земли́, и́хже изби́ша сы́нове Изра́илевы и наслѣ́диша зе́млю и́хъ объ ону́ страну́ Иорда́на, от­ восто́къ со́лнца, от­ де́бри Арно́нскiя да́же до горы́ аермо́нъ, и всю́ зе́млю а́раву от­ восто́къ:
сио́на царя́ Аморре́йска, и́же живя́ше во есево́нѣ, облада́яй от­ Аро­и́ра, и́же е́сть въ де́бри Арно́нстѣй от­ страны́ де́бри, и по́лъ [земли́] Галаа́да да́же до Иаво́ка, [идѣ́же] предѣ́лы сыно́въ Аммо́нихъ:
и а́рава да́же до мо́ря хенере́ѳъ на восто́ки, и да́же до мо́ря а́рава, мо́ря соли́щнаго от­ восто́къ, путе́мъ и́же ко Виѳсимо́ѳу, и от­ Ѳема́на и́же подъ Асидо́ѳъ-фа́сгою:
и о́гъ ца́рь Васа́нскiй оста́ся от­ исполи́новъ, и́же обита́ во Астаро́ѳѣ и во едраи́нѣ,
облада́яй от­ горы́ аермо́нъ, и от­ селхи́, и все́ю земле́ю Васа́нъ да́же до предѣ́лъ гесури́, и Махаѳи́, и по́лъ Галаа́да до предѣ́лъ сио́на царя́ есево́нска.
Моисе́й ра́бъ Госпо́день и сы́нове Изра́илевы порази́ша я́: и даде́ ю́ Моисе́й ра́бъ Госпо́день въ наслѣ́дiе Руви́му и га́ду и полпле́мени Манассі́ину.
И сі́и ца́рiе Аморре́йстiи, я́же изби́ иису́съ и сы́нове Изра́илевы объ ону́ страну́ Иорда́на, при­­ мо́ри Валга́дъ на по́ли Лива́на, и да́же до горы́ ало́къ, восходя́щихъ въ Сии́ръ: и даде́ ю́ иису́съ племено́мъ Изра́илевымъ въ наслѣ́дiе по жре́бiю и́хъ,
на горѣ́ и на по́ли, и во а́равѣ и во Асидо́ѳѣ, и въ пусты́ни и во наге́вѣ, Хетте́а и Аморре́а, и Ханане́а и Ферезе́а, и Еве́а и Иевусе́а:
царя́ иерихо́нска и царя́ га́йска, и́же е́сть бли́зъ Веѳи́ля,
царя́ Иерусали́мска, царя́ Хевро́нска,
царя́ иериму́ѳска, царя́ лахи́сска,
царя́ егло́нска, царя́ газе́рска,
царя́ дави́рска, царя́ Гаде́рска,
царя́ ерма́ѳска, царя́ Аде́рска,
царя́ ле́внска, царя́ Одолла́мска,
царя́ маки́дска, царя́ Веѳи́лска,
царя́ апфу́ска, царя́ Офе́рска,
царя́ Афе́кска, царя́ хесаро́мска,
царя́ Самвро́нска, царя́ Фу́вска,
царя́ маро́нска, царя́ Ахса́фска,
царя́ Ѳана́хска, царя́ Магдедо́нска,
царя́ Кеде́сска, царя́ Иекона́ма херме́ла,
царя́ Адо́рска Нафеддо́ря,
царя́ гои́мска гелге́ля, царя́ Ѳерска́. Вси́ сі́и ца́рiе три́десять еди́нъ.
И бы́ша предѣ́лы сыно́въ Иу́диныхъ по со́нмомъ и́хъ, от­ предѣ́лъ Идуме́йскихъ, от­ пусты́ни Си́нъ къ Ли́ву да́же до Ка́дисъ къ ю́гу:
и бы́ша предѣ́лы и́хъ от­ полу́дне до ча́сти мо́ря сла́наго, от­ верха́ клоня́щагося къ ю́гу,
и прохо́дятъ пря́мо восхожде́нiю акравви́мъ, и обхо́дятъ сена́, и восхо́дятъ от­ ю́га до Ка́дисъ-варни́: и исхо́дятъ изъ Есро́на, и восхо́дятъ во Адда́ру, и исхо́дятъ на за́пады Ка́дисъ, обхо́дятъ аккарки́,
и исхо́дятъ во Асемо́ну, и прехо́дятъ да́же до де́бри Еги́петскiя: и бу́детъ исхо́дъ предѣ́ловъ его́ къ мо́рю. Сі́и су́ть предѣ́лы и́хъ от­ ю́га.
И предѣ́лы от­ восто́къ, все́ мо́ре сла́ное да́же до ча́сти Иорда́на, и предѣ́лы и́хъ къ сѣ́веру, и от­ верха́ мо́ря, и от­ ча́сти Иорда́нски:
восхо́дятъ предѣ́лы [ті́и] въ Виѳа́глу и прехо́дятъ от­ сѣ́вера къ веѳа́ру, и восхо́дятъ предѣ́лы къ ка́мени Вео́ра сы́на Руви́мля,
и восхо́дятъ предѣ́лы къ Деви́ру де́бри Ахо́ровы, и низхо́дятъ до Галга́лы, я́же е́сть пря́мо схожде́нiю Адомми́нъ, и́же е́сть къ ю́гу де́бри, и восхо́дитъ предѣ́лъ къ водѣ́ исто́чника со́лнечна, и бу́детъ исхо́дъ его́ исто́чникъ роги́ль:
и восхо́дятъ предѣ́лы въ де́брь ен­но́мъ, созади́ Иеву́са от­ полу́дне, се́й е́сть Иерусали́мъ: и исхо́дятъ предѣ́лы на ве́рхъ горы́, я́же е́сть предъ лице́мъ де́бри ен­но́мъ къ мо́рю, я́же е́сть от­ ча́сти земли́ Рафаи́нъ къ сѣ́веру:
и прехо́дитъ предѣ́лъ от­ верха́ горы́ ко исто́чнику воды́ Нафѳо́ и прехо́дитъ къ горѣ́ Ефро́ни, и изведе́тъ предѣ́лъ въ Ваа́лъ, се́й е́сть гра́дъ Иари́мъ:
и обы́детъ предѣ́лъ от­ Ваа́ла къ мо́рю и пре́йдетъ въ го́ру Сии́ръ, и пре́йдетъ созади́ гра́да Иари́ма от­ сѣ́вера, се́й е́сть хасало́нъ: и сни́детъ ко гра́ду со́лнечну и пре́йдетъ къ ю́гу:
и прехо́дитъ предѣ́лъ созади́ аккаро́на до сѣ́вера, и прехо́дятъ предѣ́лы въ сакхаро́нъ, и пре́йдутъ го́ру земли́ Валаа́ни, и прехо́дятъ ко Иавни́лу, и бу́детъ исхо́дъ предѣ́ловъ къ мо́рю, и предѣ́лы и́хъ от­ мо́ря, мо́ре вели́кое опредѣли́тъ.
Сі́и предѣ́лы сыно́въ Иу́диныхъ о́крестъ по со́нмомъ и́хъ.
И даде́ [иису́съ] хале́ву сы́ну Иефон­ні́ину ча́сть посредѣ́ сыно́въ Иу́диныхъ повелѣ́нiемъ Бо́жiимъ, и даде́ ему́ иису́съ гра́дъ Арво́къ, отца́ ена́кова: се́й е́сть Хевро́нъ.
И потреби́ от­ту́ду хале́въ сы́нъ Иефон­ні́инъ три́ сы́ны ена́ковы, сусі́а и Ѳолмаи́ и Ахима́:
и взы́де от­ту́ду хале́въ на живу́щихъ въ дави́рѣ: и́мя же пре́жде бя́ше дави́ру гра́дъ пи́сменъ.
И рече́ хале́въ: и́же а́ще во́зметъ кто́ гра́дъ пи́сменъ и воз­облада́етъ и́мъ, да́мъ ему́ Асха́нь дще́рь мою́ въ жену́.
И взя́ его́ Гоѳонiи́лъ сы́нъ Кене́за, бра́та хале́вова, юнѣ́йшiй: и даде́ ему́ Асха́нь дще́рь свою́ въ жену́.
И бы́сть внегда́ от­ходи́ти е́й, и совѣща́ съ ни́мъ, глаго́лющи: попрошу́ у отца́ мо­его́ села́. И воз­зва́ со осля́ти. И рече́ е́й хале́въ: что́ ти е́сть?
И рече́ ему́: да́ждь ми́ благослове́нiе, я́ко въ зе́млю полу́ден­ную от­да́лъ еси́ мя́: да́ждь ми́ Гола́ѳъ-маи́мъ. И даде́ е́й хале́въ Гола́ѳъ-маи́мъ вы́шнiй и Гола́ѳъ ни́жнiй.
Сiе́ наслѣ́дiе пле́мене сыно́въ Иу́диныхъ по со́нмомъ и́хъ:
бы́ша же гра́ди и́хъ гра́ди пле́мене сыно́въ Иу́диныхъ къ предѣ́ломъ Едо́млимъ въ пусты́ни, кавсеи́лъ и едраи́мъ и Иагу́ръ,
и кина́ и димона́ и Адада́,
и Кеде́съ и Асо́ръ и Иѳнакси́фъ,
и теле́мъ и Вало́ѳъ,
и Асо́ръ но́вый и гра́дъ Асеро́мъ [се́й е́сть Асо́ръ]:
Ама́мъ и самаа́ и модада́,
и Асергадда́ и веѳфале́ѳъ,
и Асарсула́ и вирсавее́ [и се́ла и́хъ и предгра́дiя и́хъ]:
и Ваала́ и ави́мъ и Асе́мъ,
и Елѳола́дъ и хеси́лъ и ерма́,
и Сикеле́гъ и ведевина́ и сансан­на́,
и Лаво́ѳъ и селеи́мъ, и Аи́нъ и реммо́нъ: всѣ́хъ градо́въ два́десять и де́вять, и се́ла и́хъ.
Въ напо́льнѣй, есѳао́лъ и сараа́, и Асна́ [и раме́нъ],
и зано́ и ингони́мъ, и Ѳаффуа́ и инаи́мъ,
и иериму́ѳъ и Одолла́мъ, [и немра́] и сохо́ и азика́,
и сагари́мъ и Адiаѳаи́мъ, и га́дира и се́ла ея́: гра́ди четыре­на́­де­сять и ве́си и́хъ.
Сен­на́мъ и Адаса́ и Магдалга́дъ,
и далаа́нъ и Масфа́ и Иекѳаи́лъ,
и лахи́съ и Васха́ѳъ и егло́мъ,
и хавво́нъ и лама́съ и хаѳло́съ,
и гадиро́ѳъ и ви́ѳъ-даго́нъ, и нома́ и макида́: гра́ди шесть­на́­де­сять и ве́си и́хъ.
Левна́ и Аѳе́ръ и Аса́нъ,
и Иефѳа́ и Асен­на́ и неси́въ,
и кеила́ и Ахзе́въ, и мариса́ [и Едо́мъ]: гра́ди де́вять и ве́си и́хъ.
Аккаро́нъ и се́ла его́ и предгра́дiя его́.
[И] от­ аккаро́на, Иемне́ и вси́ ели́ки су́ть бли́зъ Асдо́ѳа, и ве́си и́хъ:
Асдо́ѳъ и ве́си его́ и предгра́дiя его́: Га́за и ве́си ея́ и предгра́дiя ея́, да́же до водоте́чи Еги́петскiя, и мо́ре вели́кое опредѣля́етъ.
И въ го́рнѣй, Сафи́ръ и Иеѳе́ръ и сохо́,
и рен­на́, гра́дъ пи́сменъ [се́й е́сть дави́ръ],
и Ано́въ и есѳемо́ и Ани́мъ,
и госо́мъ и хилуо́нъ и гило́нъ: градо́въ едино­на́­де­сять и ве́си и́хъ.
Ере́въ и еса́нъ и рума́,
и иану́мъ и ве́ѳъ-ѳапфуе́ и Афака́,
и хаммата́ и гра́дъ Арво́ [се́й е́сть Хевро́нъ] и Сiо́ръ: градо́въ де́вять и се́ла и́хъ.
Мао́нъ и херме́лъ, и зи́фъ и Иетта́,
и Иездрае́ль и Иекдаа́мъ и зано́,
аки́мъ и гаваа́ и Ѳамна́: гра́ди де́сять и ве́си и́хъ.
Алу́лъ и веѳсу́ръ и гедо́ръ,
и маро́ѳъ и веѳано́нъ и Елѳеке́нъ: гра́ди ше́сть и ве́си и́хъ:
Ѳеко́ и Ефраѳа́ [се́й е́сть Виѳлее́мъ]: и фаго́ръ и ета́мъ, и куло́нъ и татами́, и сори́съ и каре́мъ, и Галли́мъ и веѳи́ръ и манохо́: градо́въ едино­на́­де­сять и ве́си и́хъ.
Карiа́ѳъ-ваа́лъ [се́й гра́дъ Иари́мъ] и Аревва́: гра́ди два́, и се́ла и́хъ и предгра́дiя и́хъ.
Ваддарги́съ и Виѳарава́, [и] Мадо́нъ и сохоха́,
и невса́нъ и гра́дъ со́ли и ингадди́: гра́ди ше́сть и ве́си и́хъ.
И Иевусе́й обита́­ше во Иерусали́мѣ, и не воз­мого́ша сы́нове Иу́дины погуби́ти и́хъ: и обита́ша Иевусе́е съ сынми́ Иу́диными во Иерусали́мѣ да́же до дне́ о́наго.
Вот цари той земли, которых поразили сыны Израилевы и которых землю взяли в наследие по ту сторону Иордана к востоку солнца, от потока Арнона до горы Ермона, и всю равнину к востоку:
Сигон, царь Аморрейский, живший в Есевоне, владевший от Ароера, что при береге потока Арнона, и от средины потока, половиною Галаада, до потока Иавока, предела Аммонитян,
и равниною до самого моря Хиннерефского к востоку и до моря равнины, моря Соленого, к востоку по дороге к Беф-Иешимофу, а к югу местами, лежащими при подошве Фасги;
сопредельный ему Ог, царь Васанский, последний из Рефаимов, живший в Астарофе и в Едреи,
владевший горою Ермоном и Салхою и всем Васаном, до предела Гессурского и Маахского, и половиною Галаада, до предела Сигона, царя Есевонского.
Моисей, раб Господень, и сыны Израилевы убили их; и дал ее Моисей, раб Господень, в наследие колену Рувимову и Гадову и половине колена Манассиина.
И вот цари [Аморрейской] земли, которых поразил Иисус и сыны Израилевы по эту сторону Иордана к западу, от Ваал-Гада на долине Ливанской до Халака, горы, простирающейся к Сеиру, которую отдал Иисус коленам Израилевым в наследие, по разделению их,
на горе, на низменных местах, на равнине, на местах, лежащих при горах, и в пустыне и на юге, Хеттеев, Аморреев, Хананеев, Ферезеев, Евеев и Иевусеев:
один царь Иерихона, один царь Гая, что близ Вефиля,
один царь Иерусалима, один царь Хеврона,
один царь Иармуфа, один царь Лахиса,
один царь Еглона, один царь Газера,
один царь Давира, один царь Гадера,
один царь Хормы, один царь Арада,
один царь Ливны, один царь Одоллама,
один царь Македа, один царь Вефиля,
один царь Таппуаха, один царь Хефера.
Один царь Афека, один царь Шарона,
один царь Мадона, один царь Асора,
один царь Шимрон-Мерона, один царь Ахсафа,
один царь Фаанаха, один царь Мегиддона,
один царь Кедеса, один царь Иокнеама при Кармиле,
один царь Дора при Нафаф-Доре, один царь Гоима в Галгале,
один царь Фирцы. Всех царей тридцать один.
Жребий колену сынов Иудиных, по племенам их, выпал такой: в смежности с Идумеею была пустыня Син, к югу, при конце Фемана;
южным пределом их был край моря Соленого от простирающегося к югу залива;
на юге идет он к возвышенности Акраввимской, проходит Цин и, восходя с южной стороны к Кадес-Варне, проходит Хецрон и, восходя до Аддара, [идет на западной стороне Кадеса,] поворачивает к Каркае,
потом проходит Ацмон, идет к потоку Египетскому, так что конец сего предела есть море. Сей будет южный ваш предел.
Пределом же к востоку [все] море Соленое, до устья Иордана; а предел с северной стороны начинается от залива моря, от устья Иордана;
отсюда предел восходит к Беф-Хогле и проходит с северной стороны к Беф-Араве, и идет предел вверх до камня Богана, сына Рувимова;
потом восходит предел к Давиру от долины Ахор и на севере поворачивает к Галгалу, который против возвышенности Адуммима, лежащего с южной стороны потока; отсюда предел проходит к водам Ен-Шемеша и оканчивается у Ен-Рогела;
отсюда предел идет вверх к долине сына Енномова с южной стороны Иевуса, который есть Иерусалим, и восходит предел на вершину горы, которая к западу против долины Енномовой, которая на краю долины Рефаимов к северу;
от вершины горы предел поворачивает к источнику вод Нефтоах и идет к городам горы Ефрона, и поворачивает предел к Ваалу, который есть Кириаф-Иарим;
потом поворачивает предел от Ваала к морю [и идет] к горе Сеиру, и идет северною стороною горы Иеарим, которая есть Кесалон, и, нисходя к Вефсамису, проходит чрез Фимну;
отсюда предел идет северною стороною Екрона, и поворачивает предел к Шикарону, проходит чрез гору [земли] Ваал и доходит до Иавнеила, и оканчивается предел у моря. Западный предел составляет великое море.
Вот предел сынов Иудиных с племенами их со всех сторон.
И Халеву, сыну Иефонниину, [Иисус] дал часть среди сынов Иудиных, как повелел Господь Иисусу; [и дал ему Иисус] Кириаф-Арбы, отца Енакова, иначе Хеврон.
И выгнал оттуда Халев [сын Иефонниин] трех сынов Енаковых: Шешая, Ахимана и Фалмая, детей Енаковых.
Отсюда [Халев] пошел против жителей Давира [имя Давиру прежде было Кириаф-Сефер].
И сказал Халев: кто поразит Кириаф-Сефер и возьмет его, тому отдам Ахсу, дочь мою, в жену.
И взял его Гофониил, [младший] сын Кеназа, брата Халевова, и отдал он в жену ему Ахсу, дочь свою.
Когда надлежало ей идти, ее научили просить у отца ее поле, и она сошла с осла. Халев сказал ей: что тебе?
Она сказала: дай мне благословение; ты дал мне землю полуденную, дай мне и источники вод. И дал он ей источники верхние и источники нижние.
Вот удел колена сынов Иудиных, по племенам их:
города с края колена сынов Иудиных в смежности с Идумеею на юге были: Кавцеил, Едер и Иагур,
Кина, Димона, Адада,
Кедес, Асор и Ифнан,
Зиф, Телем и Валоф,
Гацор-Хадафа, Кириаф, Хецрон, иначе Гацор,
Амам, Шема и Молада,
Хацар-Гадда, Хешмон и Веф-Палет,
Хацар-Шуал, Вирсавия и Визиофея [и села их и предместья их,]
Ваала, Иим и Ацем,
Елфолад, Кесил и Хорма,
Циклаг, Мадмана и Сансана,
Леваоф, Шелихим, Аин и Риммон: всех двадцать девять городов с их селами.
На низменных местах: Ештаол, Цора и Ашна,
Заноах, Ен-Ганним, Таппуах и Гаенам,
Иармуф, Одоллам, [Немра,] Сохо и Азека,
Шаараим, Адифаим, Гедера или Гедерофаим: четырнадцать городов с их селами.
Ценан, Хадаша, Мигдал-Гад,
Дилеан, Мицфе и Иокфеил,
Лахис, Воцкаф и Еглон,
Хаббон, Лахмас и Хифлис,
Гедероф, Беф-Дагон, Наема и Макед: шестнадцать городов с их селами.
Ливна, Ефер и Ашан,
Иффах, Ашна и Нецив,
Кеила, Ахзив и Мареша [и Едом]: девять городов с их селами.
Екрон с зависящими от него городами и селами его,
и от Екрона к морю все, что находится около Азота, с селами их,
Азот, зависящие от него города и села его, Газа, зависящие от нее города и села ее, до самого потока Египетского и великого моря, которое есть предел.
На горах: Шамир, Иаттир и Сохо,
Данна, Кириаф-Санна, иначе Давир,
Анаф, Ештемо и Аним,
Гошен, Холон и Гило: одиннадцать городов с их селами.
Арав, Дума и Ешан,
Ианум, Беф-Таппуах и Афека,
Хумта, Кириаф-Арбы, иначе Хеврон, и Цигор: девять городов с их селами.
Маон, Кармил, Зиф и Юта,
Изреель, Иокдам и Заноах,
Каин, Гива и Фимна: десять городов с их селами.
Халхул, Беф-Цур и Гедор,
Маараф, Беф-Аноф и Елтекон: шесть городов с их селами.
[Феко, Ефрафа, иначе Вифлеем, Фагор, Етам, Кулон, Татами, Сорес, Карем, Галлим, Вефир и Манохо: одиннадцать городов с их селами.]
Кириаф-Ваал, иначе Кириаф-Иарим, и Аравва: два города с их селами [и предместьями].
В пустыне: Беф-Арава, Миддин и Секаха,
Нившан, Ир-Мелах и Ен-Геди: шесть городов с их селами.
Но Иевусеев, жителей Иерусалима, не могли изгнать сыны Иудины, и потому Иевусеи живут с сынами Иуды в Иерусалиме даже до сего дня.
Копировать текст Копировать ссылку Толкования стиха
Библ. энциклопедия Библейский словарь Словарь библ. образов