Быт. Исх. Лев. Чис. Втор. Нав. Суд. Руф. 1Цар. 2Цар. 3Цар. 4Цар. 1Пар. 2Пар. 1Ездр. Неем. 2Ездр. Тов. Иудиф. Эсф. 1Мак. 2Мак. 3Мак. 3Ездр. Иов. Пс. Притч. Еккл. Песн. Прем. Сир. Ис. Иер. Плч. Посл.Иер. Вар. Иез. Дан. Ос. Иоил. Ам. Авд. Ион. Мих. Наум. Авв. Соф. Агг. Зах. Мал. Мф. Мк. Лк. Ин. Деян. Иак. 1Пет. 2Пет. 1Ин. 2Ин. 3Ин. Иуд. Рим. 1Кор. 2Кор. Гал. Еф. Флп. Кол. 1Фес. 2Фес. 1Тим. 2Тим. Тит. Флм. Евр. Откр.

Книга Иисуса Навина

 
 • Иису́съ же состарѣ́ся проше́дъ дни́. И рече́ Госпо́дь ко иису́су: ты́ состарѣ́л­ся еси́ де́нми, и земля́ оста́ся мно́га въ наслѣ́дiе:
 • и сiя́ земля́ оста́в­шаяся: предѣ́лы Филисти́мли, гесури́ и Ханане́й,
 • от­ необита́емыя, я́же от­ лица́ Еги́пта да́же до предѣ́лъ аккаро́нскихъ ошу́юю Ханане́овъ, при­­числя́ет­ся пяти́мъ о́бластемъ Филисти́мскимъ: газе́у и азо́тiю, и Аскалони́ту и Гетѳе́ю, и аккарони́ту и Еве́ю:
 • от­ Ѳема́нъ и все́й земли́ Ханаа́нстѣй пря́мо Га́зѣ, и Сидо́нiи да́же до Афе́ка, да́же до предѣ́лъ Аморре́йскихъ:
 • и всю́ зе́млю гавли́ Филисти́млю, и ве́сь Лива́нъ от­ восто́къ со́лнца, от­ Галга́лъ подъ горо́ю аермо́нъ да́же до вхо́да Ема́ѳъ:
 • вся́къ обита́ющiй въ го́рнѣй от­ Лива́на да́же до Масрефоѳмаи́ма, всѣ́хъ Сидо́нянъ а́зъ потреблю́ от­ лица́ Изра́илева: но разда́й ю́ во жре́бiй Изра́илю, я́коже заповѣ́дахъ тебѣ́:
 • и ны́нѣ раздѣли́ зе́млю сiю́ въ наслѣ́дiе девяти́ племено́мъ и полпле́мени Манассі́ину от­ Иорда́на да́же до мо́ря вели́каго, къ за́паду со́лнца да́си ю́: мо́ре вели́кое предѣ́лъ бу́детъ.
 • Дву́ же племено́мъ и полупле́мени Манассі́ину, Руви́му и га́ду, даде́ Моисе́й объ ону́ страну́ Иорда́на: къ восто́комъ со́лнца даде́ и́мъ Моисе́й ра́бъ Госпо́день,
 • от­ Аро­и́ра, и́же е́сть на у́стiи водоте́чи Арно́ни, и гра́дъ и́же посредѣ́ де́бри, и ве́сь Мисо́ръ от­ медава́на:
 • вся́ гра́ды сио́на царя́ Аморре́йска, и́же ца́р­ст­вова во есево́нѣ, да́же до предѣ́лъ сыно́въ Аммо́нихъ:
 • и Галаа́дъ, и предѣ́лы гесури́, и Махаѳи́, всю́ го́ру аермо́нъ, и всю́ Васани́тску до Елхи́:
 • все́ ца́р­ст­во о́гово въ Васани́тидѣ, и́же ца́р­ст­вова во Астаро́ѳѣ и во едраи́нѣ: се́й оста́ся [еди́нъ] от­ исполи́новъ, и уби́ его́ Моисе́й, и потреби́.
 • И не потреби́ша сы́нове Изра́илевы гесу́ра и Маха́ѳа и Ханане́а: и живя́ше ца́рь гесури́ и Махаѳи́ въ сынѣ́хъ Изра́илевыхъ да́же до сего́ дне́.
 • То́кмо пле́мени Леві́ину не даде́ся наслѣ́дiе: Госпо́дь Бо́гъ Изра́илевъ, са́мъ наслѣ́дiе и́хъ, я́коже рече́ и́мъ Госпо́дь. И сiе́ раздѣле́нiе, е́же раздѣли́ Моисе́й сыно́мъ Изра́илевымъ [по племено́мъ и́хъ] во Араво́ѳѣ Моа́вли объ ону́ страну́ Иорда́на проти́ву иерихо́на.
 • И даде́ Моисе́й пле́мени сыно́въ Руви́млихъ по со́нмомъ и́хъ:
 • и бы́ша и́мъ предѣ́лы от­ Аро­и́ра, и́же е́сть пря́мо де́бри Арно́нскiя, и гра́дъ, и́же е́сть въ де́бри Арно́нстѣй,
 • и всю́ зе́млю Мисо́рску да́же до есево́на, и вся́ гра́ды и́же су́ть въ Мисо́рѣ, и Дево́ръ, и вамо́ѳъ-ваа́лъ, и до́мы веелмо́ни,
 • и Иа́сса и Кедимо́ѳа и мифаа́ѳъ,
 • и карiаѳе́мъ и Севама́, и Са́рѳъ и Сiо́ръ на горѣ́ ена́къ,
 • и веѳфого́ръ и Асидо́ѳъ-фасга́ и Виѳсиму́ѳъ,
 • и вся́ гра́ды Мисо́рски, и все́ ца́р­ст­во сио́на царя́ Аморре́йска, его́же уби́ Моисе́й самаго́, и старѣ́йшины Мадiа́мли, и Еві́а и роко́ма, и Су́ра и у́ра и рове́ка, кня́зи Сiо́рскiя, и живу́щихъ на земли́ [то́й]:
 • и Валаа́ма сы́на Вео́рова волхва́ уби́ша мече́мъ сы́нове Изра́илевы въ сраже́нiи.
 • Бы́ша же предѣ́лы Руви́мли, Иорда́нъ предѣ́лъ. Сiе́ наслѣ́дiе сыно́въ Руви́млихъ по со́нмомъ и́хъ, гра́ды и́хъ и се́ла и́хъ.
 • Даде́ же Моисе́й сыно́мъ га́довымъ по со́нмомъ и́хъ,
 • и бы́ша и́мъ предѣ́лы Иази́ръ: вси́ гра́ди Галаа́ди и полземли́ сыно́въ Аммо́нихъ до Аро­и́ра, и́же е́сть предъ лице́мъ равва́ѳа:
 • и от­ есево́на до рамо́ѳа къ ма́сфѣ, и вотани́му, и Манаи́му до предѣ́лъ дави́ровыхъ,
 • и во Еме́кѣ Виѳара́мъ и Виѳнамра́, и сохо́ѳъ и Сафо́нъ, и про́чее ца́р­ст­во сио́на царя́ есево́нска: и Иорда́нъ опредѣля́етъ да́же до страны́ мо́ря хенере́ѳъ, объ ону́ страну́ Иорда́на от­ восто́къ.
 • Сiе́ наслѣ́дiе сыно́въ га́довыхъ по со́нмомъ и́хъ и по градо́мъ и́хъ и се́ламъ и́хъ.
 • И даде́ Моисе́й полупле́мени Манассі́ину по со́нмомъ и́хъ,
 • и бы́ша предѣ́лы и́хъ от­ Манаи́ма, и все́ ца́р­ст­во Васа́нско, и все́ ца́р­ст­во о́га царя́ Васа́нска, и вся́ ве́си Иаи́ра, я́же су́ть въ Васани́тидѣ, шестьдеся́тъ градо́въ:
 • и по́лъ Галаа́да, и во Астаро́ѳѣ, и во едраи́нѣ, гра́ды ца́р­ст­ва о́гова въ Васани́тидѣ: и да́шася сыно́мъ Махи́ровымъ, сыно́мъ Манассі́инымъ, и полови́нѣ сыно́въ Махи́ровыхъ по со́нмомъ и́хъ.
 • Сі́и су́ть, и́мже даде́ наслѣ́дiе Моисе́й объ ону́ страну́ Иорда́на во Араво́ѳѣ Моа́вли, пря́мо иерихо́на на восто́ки.
 • Пле́мени же Леві́ину не даде́ Моисе́й наслѣ́дiя: поне́же са́мъ Госпо́дь Бо́гъ Изра́илевъ наслѣ́дiе его́ е́сть, я́коже глаго́ла и́мъ.
 • Когда Иисус состарился, вошел в лета преклонные, тогда Господь сказал ему: ты состарился, вошел в лета преклонные, а земли брать в наследие остается еще очень много.
 • Остается сия земля: все округи Филистимские и вся земля Гессурская [и Хананейская].
 • От Сихора, что пред Египтом, до пределов Екрона к северу, считаются Ханаанскими пять владельцев Филистимских: Газский, Азотский, Аскалонский, Гефский, Екронский и Аввейский;
 • к югу же вся земля Ханаанская от Меары Сидонской до Афека, до пределов Аморрейских,
 • также [Филистимская] земля Гевла и весь Ливан к востоку солнца от Ваал-Гада, что подле горы Ермона, до входа в Емаф.
 • Всех горных жителей от Ливана до Мисрефоф-Маима, всех Сидонян Я изгоню от лица сынов Израилевых. Раздели же ее в удел Израилю, как Я повелел тебе;
 • раздели землю сию в удел девяти коленам и половине колена Манассиина [от Иордана до моря великого к западу отдай ее им; великое море будет пределом].
 • А колено Рувимово и Гадово с другою половиною колена Манассиина получили удел свой от Моисея за Иорданом к востоку [солнца], как дал им Моисей, раб Господень,
 • от Ароера, который на берегу потока Арнона, и город, который среди потока, и всю равнину Медеву до Дивона;
 • также все города Сигона, царя Аморрейского, который царствовал в Есевоне, до пределов Аммонитских,
 • также Галаад и область Гессурскую и Маахскую, и всю гору Ермон и весь Васан до Салхи,
 • все царство Ога Васанского, который царствовал в Астарофе и в Едреи. Он оставался один из Рефаимов, которых Моисей поразил и прогнал.
 • Но сыны Израилевы не выгнали жителей Гессура и Маахи [и Хананеев], и живет Гессур и Мааха среди Израиля до сего дня.
 • Только колену Левиину не дал он удела: жертвы Господа Бога Израилева суть удел его, как сказал ему Господь. [Вот разделение, какое сделал Моисей сынам Израилевым по племенам их на равнинах Моавитских за Иорданом, напротив Иерихона:]
 • колену сынов Рувимовых по племенам их дал удел Моисей:
 • пределом их был Ароер, который на берегу потока Арнона, и город, который среди потока, и вся равнина при Медеве,
 • Есевон и все города его, которые на равнине, и Дивон, Вамоф-Ваали Беф-Ваал-Меон,
 • Иааца, Кедемоф и Мефааф,
 • Кириафаим, Сивма и Цереф-Шахар на горе Емек,
 • Беф-Фегор и места при подошве Фасги и Беф-Иешимоф,
 • и все города на равнине, и все царство Сигона, царя Аморрейского, который царствовал в Есевоне, которого убил Моисей, равно как и вождей Мадиамских: Евия, и Рекема, и Цура, и Хура, и Реву, князей Сигоновых, живших в земле [той];
 • также Валаама, сына Веорова, прорицателя, убили сыны Израилевы мечом в числе убитых ими.
 • Пределом сынов Рувимовых был Иордан. Вот удел сынов Рувимовых по племенам их, города и села их.
 • Моисей дал также удел колену Гадову, сынам Гадовым, по племенам их:
 • пределом их был Иазер и все города Галаадские, и половина земли сынов Аммоновых до Ароера, что пред Раввою,
 • и земли от Есевона до Рамаф-Мицфы и Ветонима и от Маханаима до пределов Давира,
 • и на долине Беф-Гарам и Беф-Нимра и Сокхоф и Цафон, остаток царства Сигона, царя Есевонского; пределом его был Иордан до моря Хиннерефского за Иорданом к востоку.
 • Вот удел сынов Гадовых по племенам их, города и села их.
 • Моисей дал удел и половине колена Манассиина, который принадлежал половине колена сынов Манассииных, по племенам их;
 • предел их был: от Маханаима весь Васан, все царство Ога, царя Васанского, и все селения Иаировы, что в Васане, шестьдесят городов;
 • а половина Галаада и Астароф и Едрея, царственные города Ога Васанского, [даны] сынам Махира, сына Манассиина, половине сынов Махировых, по племенам их.
 • Вот что Моисей дал в удел на равнинах Моавитских за Иорданом против Иерихона к востоку.
 • Но колену Левиину Моисей не дал удела: Господь Бог Израилев Сам есть удел их, как Он говорил им.
 • Ва Еҳушаъ пир ва солхӯрда шуд, ва Парвардигор ба ӯ гуфт: «Ту пир ва солхӯрда шудаӣ, ва ҳанӯз замини бағоят бисёр барои соҳибӣ кардан боқист.
 • Ин аст замине ки боқӣ мондааст: ҳамаи ноҳияҳои фалиштиён ва ҳамаи ҷашуриён,
 • Аз Шиҳӯр, ки дар рӯ ба рӯи Миср аст, то сарҳади Эқрӯн ба самти шимол, ки аз они Канъон ба шумор меравад; панҷ ҳокими фалиштиён: аз они Ғазза, аз они Ашдӯд, аз они Ашқалӯн, аз они Ҷат, аз они Эқрӯн ва аз они аввиён;
 • Аз ҷануб тамоми замини канъониён, ва Маоро, ки аз они сидӯниён аст, то Афиқ ва то сарҳади амӯриён;
 • Ва кишвари Ҷабал, ва тамоми Лубнон ба самти тулӯи офтоб, аз Баал-Ҷод, ки дар домани кӯҳи Ҳермӯн аст, то даромадгоҳи Ҳамот.
 • Ҳамаи сокинони кӯҳистонро аз Лубнон то Мисрефӯт-Маим, яъне ҳамаи сидӯниёнро Ман аз пеши банӣ Исроил бадар хоҳам ронд; лекин ту онро ба исроилиён қуръа партофта барои моликият тақсим намо, чунон ки ба ту фармудаам.
 • Ва алҳол ин заминро ба нӯҳ сибт ва нисфи сибти Менашше барои моликият тақсим намо».
 • Бо нисфи дигари ин сибт сибтҳои Реубен ва Ҷод моликияти худро гирифтаанд: онро Мусо ба онҳо дар он тарафи Урдун, ба самти шарқ, додааст, чунон ки Мусо, бандаи Парвардигор, онро ба онҳо бахшида буд,
 • Аз Арӯэр, ки дар канори водии Арнӯн аст, ва шаҳре ки андаруни водӣ мебошад, ва тамоми дашт аз Мидбо то Дибӯн,
 • Ва ҳамаи шаҳрҳои Сиҳӯн, подшоҳи амӯриён, ки дар Ҳешбӯн подшоҳӣ мекард, то сарҳади банӣ Аммӯн,
 • Ва Ҷилъод ва замини ҷашуриён ва маъхогиён ва тамоми кӯҳи Ҳермӯн ва тамоми Бошон то Салхо;
 • Тамоми мамлакати Ӯҷи бошонӣ, ки дар Ашторӯт ва Эдрей подшоҳӣ мекард, – ӯ аз бақияи рафоиён буд, ва онҳоро Мусо зарба зада, бадар ронда буд.
 • Валекин банӣ Исроил ҷашуриён ва маъхогиёнро бадар наронданд; ва ҷашуриён ва маъхогиён то имрӯз дар миёни исроилиён сокин ҳастанд.
 • Фақат ба сибти Левӣ ӯ моликияте набахшид: қурбониҳои Парвардигор Худои Исроил моликияти ӯст, чунон ки ба ӯ гуфта буд.
 • Ва Мусо ба хонадони банӣ Реубен мувофиқи қабилаҳои онҳо дод,
 • Ва ҳудуди онҳо аз Арӯэр буд, ки дар канори водии Арнӯн аст, ва шаҳре ки андаруни водӣ мебошад, ва тамоми дашт то Мидбо,
 • Ҳешбӯн ва ҳамаи шаҳрҳояш, ки дар дашт воқеъ аст: Дибӯн ва Бомӯт-Баал ва Байт-Баал-Маӯн,
 • Ва Яҳсо ва Қадимӯт ва Мифоат,
 • Ва Қирётоим ва Сибмо ва Сорат-Шаҳар, ки дар кӯҳи Эмак аст,
 • Ва Байт-Фаӯр ва домани Фисҷа ва Байт-Ешимӯт,
 • Ва ҳамаи шаҳрҳои дашт ва тамоми мамлакати Сиҳӯн, подшоҳи амӯриён, ки дар Ҳешбӯн подшоҳӣ мекард, ва Мусо ӯ ва раисони Мидёнро: Эвӣ ва Роқам ва Сур ва Ҳур ва Робаъро, ки ин мирони Сиҳӯн дар он замин сокин буданд, нобуд намуда буд;
 • Ва Билъом ибни Баӯрро, ки ҷодугар буд, банӣ Исроил дар миёни куштагони худ кушта буданд.
 • Ва сарҳади банӣ Реубен Урдун ва ҳудуди он буд; ҳамин аст моликияти банӣ Реубен мувофиқи қабилаҳои онҳо, яъне шаҳрҳо бо деҳоти онҳо.
 • Ва Мусо ба хонадони Ҷод, яъне ба банӣ Ҷод, мувофиқи қабилаҳои онҳо бахшид,
 • Ва ҳудуди онҳо чунин буд: Яъзир ва ҳамаи шаҳрҳои Ҷилъод ва нисфи замини банӣ Аммӯн то Арӯэр, ки дар рӯ ба рӯи Рабба мебошад;
 • Ва аз Ҳешбӯн то Ромот-Мисфо ва Батӯним, ва аз Маҳаноим то сарҳади Дабир;
 • Ва дар водӣ: Байт-Ҳором ва Байт-Нимро ва Суккӯт ва Софӯн, бақияи мамлакати Сиҳӯн, подшоҳи Ҳешбӯн, Урдун ва ҳудуди он, то канори баҳри Кинерет, дар он тарафи Урдун ба самти шарқ;
 • Ҳамин аст моликияти банӣ Ҷод мувофиқи қабилаҳои онҳо, яъне шаҳрҳо бо деҳоти онҳо.
 • Ва Мусо ба нисфи сибти Менашше бахшид, ва ин барои нисфи хонадони банӣ Менашше мувофиқи қабилаҳои онҳо буд,
 • Ва ҳудуди онҳо чунин буд: аз Маҳаноим тамоми Бошон, тамоми мамлакати Ӯҷ, подшоҳи Бошон, ва тамоми деҳоти Ёир, ки дар Бошон аст, шаст шаҳр.
 • Ва нисфи Ҷилъод, ва Ашторӯт ва Эдрей, шаҳрҳои мамлакати Ӯҷ дар Бошон, барои писарони Мокир ибни Менашше, барои нисфи банӣ Мокир мувофиқи қабилаҳои онҳо буд.
 • Ҳамин аст моликияте ки Мусо дар саҳрои Мӯоб, аз он тарафи Урдун назди Ериҳӯ ба самти шарқ бахшида буд.
 • Вале ба сибти Левӣ Мусо ҳеҷ мулке надодааст: Парвардигор Худои Исроил мулки онҳост, чунон ки Ӯ ба онҳо гуфтааст.