Быт. Исх. Лев. Чис. Втор. Нав. Суд. Руф. 1Цар. 2Цар. 3Цар. 4Цар. 1Пар. 2Пар. 1Ездр. Неем. 2Ездр. Тов. Иудиф. Эсф. 1Мак. 2Мак. 3Мак. 3Ездр. Иов. Пс. Притч. Еккл. Песн. Прем. Сир. Ис. Иер. Плч. Посл.Иер. Вар. Иез. Дан. Ос. Иоил. Ам. Авд. Ион. Мих. Наум. Авв. Соф. Агг. Зах. Мал. Мф. Мк. Лк. Ин. Деян. Иак. 1Пет. 2Пет. 1Ин. 2Ин. 3Ин. Иуд. Рим. 1Кор. 2Кор. Гал. Еф. Флп. Кол. 1Фес. 2Фес. 1Тим. 2Тим. Тит. Флм. Евр. Откр.

Книга Иисуса Навина

 
 • Иису́съ же состарѣ́ся проше́дъ дни́. И рече́ Госпо́дь ко иису́су: ты́ состарѣ́л­ся еси́ де́нми, и земля́ оста́ся мно́га въ наслѣ́дiе:
 • и сiя́ земля́ оста́в­шаяся: предѣ́лы Филисти́мли, гесури́ и Ханане́й,
 • от­ необита́емыя, я́же от­ лица́ Еги́пта да́же до предѣ́лъ аккаро́нскихъ ошу́юю Ханане́овъ, при­­числя́ет­ся пяти́мъ о́бластемъ Филисти́мскимъ: газе́у и азо́тiю, и Аскалони́ту и Гетѳе́ю, и аккарони́ту и Еве́ю:
 • от­ Ѳема́нъ и все́й земли́ Ханаа́нстѣй пря́мо Га́зѣ, и Сидо́нiи да́же до Афе́ка, да́же до предѣ́лъ Аморре́йскихъ:
 • и всю́ зе́млю гавли́ Филисти́млю, и ве́сь Лива́нъ от­ восто́къ со́лнца, от­ Галга́лъ подъ горо́ю аермо́нъ да́же до вхо́да Ема́ѳъ:
 • вся́къ обита́ющiй въ го́рнѣй от­ Лива́на да́же до Масрефоѳмаи́ма, всѣ́хъ Сидо́нянъ а́зъ потреблю́ от­ лица́ Изра́илева: но разда́й ю́ во жре́бiй Изра́илю, я́коже заповѣ́дахъ тебѣ́:
 • и ны́нѣ раздѣли́ зе́млю сiю́ въ наслѣ́дiе девяти́ племено́мъ и полпле́мени Манассі́ину от­ Иорда́на да́же до мо́ря вели́каго, къ за́паду со́лнца да́си ю́: мо́ре вели́кое предѣ́лъ бу́детъ.
 • Дву́ же племено́мъ и полупле́мени Манассі́ину, Руви́му и га́ду, даде́ Моисе́й объ ону́ страну́ Иорда́на: къ восто́комъ со́лнца даде́ и́мъ Моисе́й ра́бъ Госпо́день,
 • от­ Аро­и́ра, и́же е́сть на у́стiи водоте́чи Арно́ни, и гра́дъ и́же посредѣ́ де́бри, и ве́сь Мисо́ръ от­ медава́на:
 • вся́ гра́ды сио́на царя́ Аморре́йска, и́же ца́р­ст­вова во есево́нѣ, да́же до предѣ́лъ сыно́въ Аммо́нихъ:
 • и Галаа́дъ, и предѣ́лы гесури́, и Махаѳи́, всю́ го́ру аермо́нъ, и всю́ Васани́тску до Елхи́:
 • все́ ца́р­ст­во о́гово въ Васани́тидѣ, и́же ца́р­ст­вова во Астаро́ѳѣ и во едраи́нѣ: се́й оста́ся [еди́нъ] от­ исполи́новъ, и уби́ его́ Моисе́й, и потреби́.
 • И не потреби́ша сы́нове Изра́илевы гесу́ра и Маха́ѳа и Ханане́а: и живя́ше ца́рь гесури́ и Махаѳи́ въ сынѣ́хъ Изра́илевыхъ да́же до сего́ дне́.
 • То́кмо пле́мени Леві́ину не даде́ся наслѣ́дiе: Госпо́дь Бо́гъ Изра́илевъ, са́мъ наслѣ́дiе и́хъ, я́коже рече́ и́мъ Госпо́дь. И сiе́ раздѣле́нiе, е́же раздѣли́ Моисе́й сыно́мъ Изра́илевымъ [по племено́мъ и́хъ] во Араво́ѳѣ Моа́вли объ ону́ страну́ Иорда́на проти́ву иерихо́на.
 • И даде́ Моисе́й пле́мени сыно́въ Руви́млихъ по со́нмомъ и́хъ:
 • и бы́ша и́мъ предѣ́лы от­ Аро­и́ра, и́же е́сть пря́мо де́бри Арно́нскiя, и гра́дъ, и́же е́сть въ де́бри Арно́нстѣй,
 • и всю́ зе́млю Мисо́рску да́же до есево́на, и вся́ гра́ды и́же су́ть въ Мисо́рѣ, и Дево́ръ, и вамо́ѳъ-ваа́лъ, и до́мы веелмо́ни,
 • и Иа́сса и Кедимо́ѳа и мифаа́ѳъ,
 • и карiаѳе́мъ и Севама́, и Са́рѳъ и Сiо́ръ на горѣ́ ена́къ,
 • и веѳфого́ръ и Асидо́ѳъ-фасга́ и Виѳсиму́ѳъ,
 • и вся́ гра́ды Мисо́рски, и все́ ца́р­ст­во сио́на царя́ Аморре́йска, его́же уби́ Моисе́й самаго́, и старѣ́йшины Мадiа́мли, и Еві́а и роко́ма, и Су́ра и у́ра и рове́ка, кня́зи Сiо́рскiя, и живу́щихъ на земли́ [то́й]:
 • и Валаа́ма сы́на Вео́рова волхва́ уби́ша мече́мъ сы́нове Изра́илевы въ сраже́нiи.
 • Бы́ша же предѣ́лы Руви́мли, Иорда́нъ предѣ́лъ. Сiе́ наслѣ́дiе сыно́въ Руви́млихъ по со́нмомъ и́хъ, гра́ды и́хъ и се́ла и́хъ.
 • Даде́ же Моисе́й сыно́мъ га́довымъ по со́нмомъ и́хъ,
 • и бы́ша и́мъ предѣ́лы Иази́ръ: вси́ гра́ди Галаа́ди и полземли́ сыно́въ Аммо́нихъ до Аро­и́ра, и́же е́сть предъ лице́мъ равва́ѳа:
 • и от­ есево́на до рамо́ѳа къ ма́сфѣ, и вотани́му, и Манаи́му до предѣ́лъ дави́ровыхъ,
 • и во Еме́кѣ Виѳара́мъ и Виѳнамра́, и сохо́ѳъ и Сафо́нъ, и про́чее ца́р­ст­во сио́на царя́ есево́нска: и Иорда́нъ опредѣля́етъ да́же до страны́ мо́ря хенере́ѳъ, объ ону́ страну́ Иорда́на от­ восто́къ.
 • Сiе́ наслѣ́дiе сыно́въ га́довыхъ по со́нмомъ и́хъ и по градо́мъ и́хъ и се́ламъ и́хъ.
 • И даде́ Моисе́й полупле́мени Манассі́ину по со́нмомъ и́хъ,
 • и бы́ша предѣ́лы и́хъ от­ Манаи́ма, и все́ ца́р­ст­во Васа́нско, и все́ ца́р­ст­во о́га царя́ Васа́нска, и вся́ ве́си Иаи́ра, я́же су́ть въ Васани́тидѣ, шестьдеся́тъ градо́въ:
 • и по́лъ Галаа́да, и во Астаро́ѳѣ, и во едраи́нѣ, гра́ды ца́р­ст­ва о́гова въ Васани́тидѣ: и да́шася сыно́мъ Махи́ровымъ, сыно́мъ Манассі́инымъ, и полови́нѣ сыно́въ Махи́ровыхъ по со́нмомъ и́хъ.
 • Сі́и су́ть, и́мже даде́ наслѣ́дiе Моисе́й объ ону́ страну́ Иорда́на во Араво́ѳѣ Моа́вли, пря́мо иерихо́на на восто́ки.
 • Пле́мени же Леві́ину не даде́ Моисе́й наслѣ́дiя: поне́же са́мъ Госпо́дь Бо́гъ Изра́илевъ наслѣ́дiе его́ е́сть, я́коже глаго́ла и́мъ.
 • Когда Иисус состарился, вошел в лета преклонные, тогда Господь сказал ему: ты состарился, вошел в лета преклонные, а земли брать в наследие остается еще очень много.
 • Остается сия земля: все округи Филистимские и вся земля Гессурская [и Хананейская].
 • От Сихора, что пред Египтом, до пределов Екрона к северу, считаются Ханаанскими пять владельцев Филистимских: Газский, Азотский, Аскалонский, Гефский, Екронский и Аввейский;
 • к югу же вся земля Ханаанская от Меары Сидонской до Афека, до пределов Аморрейских,
 • также [Филистимская] земля Гевла и весь Ливан к востоку солнца от Ваал-Гада, что подле горы Ермона, до входа в Емаф.
 • Всех горных жителей от Ливана до Мисрефоф-Маима, всех Сидонян Я изгоню от лица сынов Израилевых. Раздели же ее в удел Израилю, как Я повелел тебе;
 • раздели землю сию в удел девяти коленам и половине колена Манассиина [от Иордана до моря великого к западу отдай ее им; великое море будет пределом].
 • А колено Рувимово и Гадово с другою половиною колена Манассиина получили удел свой от Моисея за Иорданом к востоку [солнца], как дал им Моисей, раб Господень,
 • от Ароера, который на берегу потока Арнона, и город, который среди потока, и всю равнину Медеву до Дивона;
 • также все города Сигона, царя Аморрейского, который царствовал в Есевоне, до пределов Аммонитских,
 • также Галаад и область Гессурскую и Маахскую, и всю гору Ермон и весь Васан до Салхи,
 • все царство Ога Васанского, который царствовал в Астарофе и в Едреи. Он оставался один из Рефаимов, которых Моисей поразил и прогнал.
 • Но сыны Израилевы не выгнали жителей Гессура и Маахи [и Хананеев], и живет Гессур и Мааха среди Израиля до сего дня.
 • Только колену Левиину не дал он удела: жертвы Господа Бога Израилева суть удел его, как сказал ему Господь. [Вот разделение, какое сделал Моисей сынам Израилевым по племенам их на равнинах Моавитских за Иорданом, напротив Иерихона:]
 • колену сынов Рувимовых по племенам их дал удел Моисей:
 • пределом их был Ароер, который на берегу потока Арнона, и город, который среди потока, и вся равнина при Медеве,
 • Есевон и все города его, которые на равнине, и Дивон, Вамоф-Ваали Беф-Ваал-Меон,
 • Иааца, Кедемоф и Мефааф,
 • Кириафаим, Сивма и Цереф-Шахар на горе Емек,
 • Беф-Фегор и места при подошве Фасги и Беф-Иешимоф,
 • и все города на равнине, и все царство Сигона, царя Аморрейского, который царствовал в Есевоне, которого убил Моисей, равно как и вождей Мадиамских: Евия, и Рекема, и Цура, и Хура, и Реву, князей Сигоновых, живших в земле [той];
 • также Валаама, сына Веорова, прорицателя, убили сыны Израилевы мечом в числе убитых ими.
 • Пределом сынов Рувимовых был Иордан. Вот удел сынов Рувимовых по племенам их, города и села их.
 • Моисей дал также удел колену Гадову, сынам Гадовым, по племенам их:
 • пределом их был Иазер и все города Галаадские, и половина земли сынов Аммоновых до Ароера, что пред Раввою,
 • и земли от Есевона до Рамаф-Мицфы и Ветонима и от Маханаима до пределов Давира,
 • и на долине Беф-Гарам и Беф-Нимра и Сокхоф и Цафон, остаток царства Сигона, царя Есевонского; пределом его был Иордан до моря Хиннерефского за Иорданом к востоку.
 • Вот удел сынов Гадовых по племенам их, города и села их.
 • Моисей дал удел и половине колена Манассиина, который принадлежал половине колена сынов Манассииных, по племенам их;
 • предел их был: от Маханаима весь Васан, все царство Ога, царя Васанского, и все селения Иаировы, что в Васане, шестьдесят городов;
 • а половина Галаада и Астароф и Едрея, царственные города Ога Васанского, [даны] сынам Махира, сына Манассиина, половине сынов Махировых, по племенам их.
 • Вот что Моисей дал в удел на равнинах Моавитских за Иорданом против Иерихона к востоку.
 • Но колену Левиину Моисей не дал удела: Господь Бог Израилев Сам есть удел их, как Он говорил им.
 •  Josué era ya viejo, entrado en años, cuando Jehová le dijo: «Tú eres ya viejo, de edad avanzada, y queda aún mucha tierra por poseer.
 • Ésta es la tierra que queda: todos los territorios de los filisteos y de los gesureos,
 • desde Sihor, que está al oriente de Egipto, hasta el límite de Ecrón por el norte, que se considera de los cananeos; los cinco principados de los filisteos, el gazeo, el asdodeo, el ascaloneo, el geteo y el ecroneo; también los aveos,
 • que están al sur. Toda la tierra de los cananeos, y Mehara, que es de los sidonios, hasta Afec y hasta los límites del amorreo;
 • la tierra de los giblitas, con todo el Líbano hacia donde sale el sol, desde Baal-gad, al pie del monte Hermón, hasta la entrada de Hamat.
 • Yo expulsaré de la presencia de los hijos de Israel a todos los que habitan en las montañas desde el Líbano hasta Misrefot-maim, y a todos los sidonios. Tú solamente repartirás por suertes el país a los israelitas como heredad, conforme te he mandado.
 • Reparte, pues, ahora esta tierra como heredad a las nueve tribus y a la media tribu de Manasés.»
 • Porque la otra media tribu de Manasés, los rubenitas y los gaditas habían recibido ya la heredad que les dio Moisés al otro lado del Jordán, al oriente, según el reparto de Moisés, siervo de Jehová:
 • desde Aroer, a orillas del arroyo Arnón, con la ciudad que está en medio del valle y toda la llanura de Medeba, hasta Dibón;
 • todas las ciudades de Sehón, rey de los amorreos, el cual reinó en Hesbón, hasta los límites de los hijos de Amón;
 • Galaad, los territorios de los gesureos y los maacateos, todo el monte Hermón y toda la tierra de Basán hasta Salca;
 • y en Basán todo el reino de Og, que reinó en Astarot y en Edrei, y era el último sobreviviente de los refaítas, pues Moisés los había derrotado y expulsado.
 • Pero a los gesureos y a los maacateos no los expulsaron los hijos de Israel, sino que Gesur y Maaca habitaron entre los israelitas hasta hoy.

 • Pero a la tribu de Leví no le dio heredad; los sacrificios de Jehová, Dios de Israel, son su heredad, como él les había dicho.
 • Dio, pues, Moisés a la tribu de los hijos de Rubén conforme a sus familias.
 • Su territorio iba desde Aroer, que está a la orilla del arroyo Arnón, con la ciudad que está en medio del valle y toda la llanura hasta Medeba;
 • Hesbón, con todas las ciudades que están en la llanura; Dibón, Bamot-baal, Bet-baal-meón,
 • Jahaza, Cademot, Mefaat,
 • Quiriataim, Sibma, Zaret-sahar en el monte del valle,
 • Bet-peor, las laderas de Pisga, Bet-jesimot,
 • todas las ciudades de la llanura y todo el reino de Sehón, rey de los amorreos, que reinó en Hesbón y a quien derrotó Moisés, lo mismo que a los príncipes de Madián, Evi, Requem, Zur, Hur y Reba, príncipes de Sehón que habitaban en aquella tierra.
 • También pasaron a espada los hijos de Israel, entre otras víctimas, a Balaam, el adivino, hijo de Beor.
 • Y el Jordán servía de límite al territorio de los hijos de Rubén. Ésta fue la heredad de los hijos de Rubén conforme a sus familias, con sus ciudades y sus aldeas.
 • Dio asimismo Moisés a la tribu de Gad, a los hijos de Gad, conforme a sus familias.
 • Su territorio fue Jazer, todas las ciudades de Galaad, la mitad de la tierra de los hijos de Amón hasta Aroer, que está enfrente de Rabá,
 • y desde Hesbón hasta Ramat-mizpa y Betonim, y desde Mahanaim hasta el límite de Debir;
 • y en el valle, Bet-aram, Bet-nimra, Sucot y Zafón —el resto del reino de Sehón, rey de Hesbón—, el Jordán y su límite hasta el extremo del mar de Cineret al otro lado del Jordán, al oriente.
 • Ésta es la heredad de los hijos de Gad por sus familias, con sus ciudades y sus aldeas.
 • También dio Moisés su heredad a la media tribu de Manasés, que fue para la media tribu de los hijos de Manasés, conforme a sus familias.
 • Su territorio iba desde Mahanaim, y comprendía todo Basán, todo el reino de Og, rey de Basán, todas las aldeas de Jair que están en Basán: sesenta poblaciones.
 • La mitad de Galaad, Astarot y Edrei, ciudades del reino de Og en Basán, pasaron a la mitad de los hijos de Maquir hijo de Manasés, conforme a sus familias.
 • Esto es lo que Moisés repartió como heredad en los llanos de Moab, al otro lado del Jordán, al oriente de Jericó.
 • Pero a la tribu de Leví no le dio Moisés heredad; Jehová, Dios de Israel, es su heredad, como él les había dicho.