Скрыть
16:1
16:6
16:7
16:8
Церковнославянский (рус)
И бы́ша предѣ́лы сыно́въ Ио́сифовыхъ от­ Иорда́на и́же ко иерихо́ну от­ восто́къ, и восхо́дятъ от­ иерихо́на въ го́рную пусты́ню въ Веѳи́ль,
и исхо́дятъ от­ Веѳи́ля въ Лу́зу, и прехо́дятъ къ предѣ́ломъ Ахiатаро́ѳа:
и пре́йдутъ къ мо́рю къ предѣ́ломъ Иефалти́мскимъ, да́же до предѣ́лъ веѳоро́на ни́жняго и да́же до газе́ра, и бу́детъ исхо́дъ и́хъ къ мо́рю.
И наслѣ́д­ст­воваша сы́нове Ио́сифовы Ефре́мъ и Манассі́й,
и бы́ша предѣ́лы сыно́въ Ефре́млихъ по со́нмомъ и́хъ: и бы́ша предѣ́лы наслѣ́дiя и́хъ от­ восто́къ атаро́ѳъ и Ада́ръ, да́же до веѳоро́на вы́шняго и газа́ры,
и прехо́дятъ предѣ́лы къ мо́рю въ Махѳо́ѳъ от­ сѣ́вера, и и́дутъ на восто́къ во Ѳина́ѳъ-сило́мъ, и пре́йдутъ от­ восто́къ во Ианоха́,
и от­ Ианоха́ сни́дутъ во атаро́ѳъ и въ Наараѳа́ и ве́си и́хъ: и при­­хо́дятъ ко иерихо́ну и исхо́дятъ ко Иорда́ну,
и от­ тапфу́ по́йдутъ предѣ́лы къ мо́рю къ водоте́чи кана́, и бу́детъ исхо́дъ его́ къ мо́рю. Сiе́ наслѣ́дiе пле́мене сыно́въ Ефре́млихъ по со́нмомъ и́хъ.
И гра́ды от­луче́н­ныя сыно́мъ Ефре́млимъ посредѣ́ наслѣ́дiя сыно́въ Манассі́иныхъ, вси́ гра́ди и ве́си и́хъ.
И не погуби́ Ефре́мъ Ханане́а живу́щаго въ газе́рѣ: и обита́ша Ханане́е посредѣ́ Ефре́ма, даю́ще ему́ да́ни до дне́шняго дне́, до́ндеже взы́де фарао́нъ ца́рь Еги́петскiй, и взя́ гра́дъ, и запали́ его́ огне́мъ: и Ханане́евъ и Ферезе́евъ и живу́щихъ въ газе́рѣ избодо́ша: и даде́ его́ фарао́нъ въ вѣ́но дще́ри сво­е́й.
О пределе удела Ефремова.
Потом выпал жребий сынам Иосифа: от Иордана подле Иерихона, у вод Иерихонских на восток, пустыня, простирающаяся от Иерихона к горе Вефильской;
от Вефиля идет предел к Лузу и переходит к пределу Архи до Атарофа,
и спускается к морю, к пределу Иафлета, до предела нижнего Беф-Орона и до Газера, и оканчивается у моря.
Это получили в удел сыны Иосифа: Манассия и Ефрем.
Предел сынов Ефремовых по племенам их был сей: от востока пределом удела их был Атароф-Адар до Беф-Орона верхнего [и Газары];
потом идет предел к морю северною стороною Михмефафа и поворачивает к восточной стороне Фаанаф-Силома и проходит его с восточной стороны Ианоха;
от Ианоха, нисходя к Атарофу и Наарафу, примыкает к Иерихону и доходит до Иордана;
от Таппуаха идет предел к морю, к потоку Кане, и оканчивается морем. Вот удел колена сынов Ефремовых, по племенам их.
И города отделены сынам Ефремовым в уделе сынов Манассииных, все города с селами их.
Но [Ефремляне] не изгнали Хананеев, живших в Газере; посему Хананеи жили среди Ефремлян до сего дня, платя им дань. [Наконец пришел фараон, царь Египетский, и взял город, и сжег его огнем, и Хананеев и Ферезеев и жителей Газера перебили, и отдал его фараон в приданое дочери своей.]
Толкования стиха Скопировать ссылку Скопировать текст Добавить в избранное
Библ. энциклопедия Библейский словарь Словарь библ. образов Практическая симфония
Цитата из Библии каждое утро
TG: t.me/azbible
Viber: vb.me/azbible