Скрыть
17:5
17:6
17:7
17:8
17:10
17:15
17:17
И бы́ша предѣ́лы пле́мене сыно́въ Манассі́иныхъ, я́ко се́й пе́рвенецъ Ио́сифу, Махи́рови пе́рвенцу Манассі́ину, отцу́ Галаа́дову, [се́й бо бы́сть му́жъ хра́бръ] въ Галаади́тидѣ и Васани́тидѣ.
И бы́ша сыно́мъ Манассі́инымъ про́чымъ по со́нмомъ и́хъ: сыно́мъ Ахiезе́ровымъ и сыно́мъ еле́ковымъ и сыно́мъ Есрiи́левымъ, и сыно́мъ сехе́мовымъ и сыно́мъ семiрае́ловымъ и сыно́мъ Офе́ровымъ: сі́и су́ть сы́нове Манассі́ины, сы́на Ио́сифова, му́жескъ по́лъ по племено́мъ сво­и́мъ.
И Салпаа́ду сы́ну Офе́рову, сы́на Галаа́дова, сы́на Махи́рова, сы́на Манассі́ина, не бы́ша сы́ны, но то́кмо дще́ри: и сiя́ имена́ дще́ремъ Салпаа́довымъ: маала́ и нуа́, и егла́ и Мелха́ и Ѳерса́.
И ста́ша предъ Елеаза́ромъ жерце́мъ и предъ Иису́сомъ сы́номъ нави́нымъ и предъ кня́зи, глаго́лющя: Бо́гъ заповѣ́да руко́ю Моисе́овою да́ти на́мъ наслѣ́дiе посредѣ́ бра́тiи на́­шея. И даде́ся и́мъ наслѣ́дiе повелѣ́нiемъ Госпо́днимъ, жре́бiй въ бра́тiи отца́ и́хъ.
И паде́ жре́бiй Манассі́ю по́ле Лаве́ково кромѣ́ земли́ Галаа́довы и Васа́ни, я́же е́сть объ ону́ страну́ Иорда́на,
поне́же дще́ри сыно́въ Манассі́иныхъ наслѣ́диша жре́бiй посредѣ́ бра́тiй сво­и́хъ: земля́ же Галаа́дова бы́сть сыно́мъ Манассі́инымъ про́чымъ.
И бы́ша предѣ́лы сыно́въ Манассі́иныхъ от­ Аси́ръ-махѳо́ѳа, и дана́ѳъ, я́же е́сть предъ лице́мъ Cихе́ма, и и́дутъ предѣ́лы на Иами́нъ и на Иаси́фъ ко исто́чнику Ѳафѳо́ѳъ.
Манассі́ю бу́детъ земля́ Ѳафѳо́ѳъ: и Ѳафѳо́ѳъ надъ предѣ́лы Манассі́иными сыно́мъ Ефре́млимъ:
и сни́дутъ предѣ́лы къ де́бри кана́ на ю́гъ по де́бри Иари́мъ: тереви́нѳъ Ефре́му посредѣ́ гра́да Манассі́ина. И предѣ́лы Манассі́ины къ сѣ́веру на водоте́чь, и бу́детъ исхо́дъ его́ мо́ре:
от­ ю́га Ефре́му, и къ сѣ́веру Манассі́и, и бу́детъ мо́ре предѣ́лъ и́мъ: и ко Аси́ру совокупя́т­ся къ сѣ́веру, и Иссаха́ру от­ восто́къ.
И бу́детъ Манассі́ю [предѣ́лъ] между́ Иссаха́ромъ и между́ Аси́ромъ веѳса́нъ и ве́си и́хъ, и Иевлаа́мъ и ве́си его́, и живу́щыя въ до́рѣ и ве́си его́, и живу́щыя въ ендо́рѣ и ве́си его́, и живу́щыя въ Маге́ддѣ и ве́си его́, и живу́щыя въ тана́хѣ и ве́си его́, и тре́тiя ча́сть Нафе́ѳа и ве́си его́.
И не воз­мого́ша сы́нове Манассі́ины потреби́ти градо́въ си́хъ: и нача́ Ханане́й жи́ти въ земли́ се́й.
И бы́сть егда́ укрѣпи́шася сы́нове Изра́илевы, и сотвори́ша Ханане́овъ послу́шныхъ, потребле́нiемъ же не потреби́ша и́хъ.
Противорѣ́ша же сы́нове Ио́сифовы Иису́су, глаго́люще: почто́ наслѣ́д­ст­вовалъ еси́ на́съ жре́бiемъ еди́нымъ и у́жемъ еди́нымъ? а́зъ же лю́дъ мно́гъ е́смь, и благослови́ мя Бо́гъ [да́же досе́лѣ].
И рече́ и́мъ Иису́съ: а́ще лю́дъ мно́гъ еси́, взы́ди въ дубра́ву и отреби́ себѣ́ та́мо мѣ́сто въ земли́ Ферезе́а и Рафаи́ма, а́ще утѣсня́етъ тя́ гора́ Ефре́мля.
И рѣ́ша сы́нове Ио́сифовы: не дово́лно на́мъ горы́ Ефре́мли: и ко́нь преизбра́н­ный и желѣ́зо всему́ Ханане́ю живу́щему въ земли́ Еме́къ, въ веѳса́нѣ и въ ве́сехъ ея́, и во юдо́лѣ Иезрае́ль.
И рече́ Иису́съ къ сыно́мъ Ио́сифовымъ, Ефре́му и Манассі́ю, глаго́ля: а́ще лю́дъ мно́гъ еси́ и си́лу вели́ку и́маши, не бу́детъ ти́ жре́бiй еди́нъ:
зане́ дубра́ва бу́детъ тебѣ́, поне́же дубра́ва е́сть, и отреби́ши ю́, и бу́детъ тебѣ́, и концы́ ея́, егда́ потреби́ши Ханане́а, а́ще ко́нь преизбра́н­ный ему́ е́сть: [и са́мъ си́ленъ,] ты́ бо преси́лиши его́.
Толкования стиха Копировать ссылку Копировать текст Добавить в избранное
Библ. энциклопедия Библейский словарь Словарь библ. образов Практическая симфония
Цитата из Библии каждое утро
TG: t.me/azbible
Viber: vb.me/azbible