Быт. Исх. Лев. Чис. Втор. Нав. Суд. Руф. 1Цар. 2Цар. 3Цар. 4Цар. 1Пар. 2Пар. 1Ездр. Неем. 2Ездр. Тов. Иудиф. Эсф. 1Мак. 2Мак. 3Мак. 3Ездр. Иов. Пс. Притч. Еккл. Песн. Прем. Сир. Ис. Иер. Плч. Посл.Иер. Вар. Иез. Дан. Ос. Иоил. Ам. Авд. Ион. Мих. Наум. Авв. Соф. Агг. Зах. Мал. Мф. Мк. Лк. Ин. Деян. Иак. 1Пет. 2Пет. 1Ин. 2Ин. 3Ин. Иуд. Рим. 1Кор. 2Кор. Гал. Еф. Флп. Кол. 1Фес. 2Фес. 1Тим. 2Тим. Тит. Флм. Евр. Откр.

Книга Иисуса Навина

 
 • И бы́ша предѣ́лы пле́мене сыно́въ Манассі́иныхъ, я́ко се́й пе́рвенецъ Ио́сифу, Махи́рови пе́рвенцу Манассі́ину, отцу́ Галаа́дову, [се́й бо бы́сть му́жъ хра́бръ] въ Галаади́тидѣ и Васани́тидѣ.
 • И бы́ша сыно́мъ Манассі́инымъ про́чымъ по со́нмомъ и́хъ: сыно́мъ Ахiезе́ровымъ и сыно́мъ еле́ковымъ и сыно́мъ Есрiи́левымъ, и сыно́мъ сехе́мовымъ и сыно́мъ семiрае́ловымъ и сыно́мъ Офе́ровымъ: сі́и су́ть сы́нове Манассі́ины, сы́на Ио́сифова, му́жескъ по́лъ по племено́мъ сво­и́мъ.
 • И Салпаа́ду сы́ну Офе́рову, сы́на Галаа́дова, сы́на Махи́рова, сы́на Манассі́ина, не бы́ша сы́ны, но то́кмо дще́ри: и сiя́ имена́ дще́ремъ Салпаа́довымъ: маала́ и нуа́, и егла́ и Мелха́ и Ѳерса́.
 • И ста́ша предъ Елеаза́ромъ жерце́мъ и предъ иису́сомъ сы́номъ нави́нымъ и предъ кня́зи, глаго́лющя: Бо́гъ заповѣ́да руко́ю Моисе́овою да́ти на́мъ наслѣ́дiе посредѣ́ бра́тiи на́­шея. И даде́ся и́мъ наслѣ́дiе повелѣ́нiемъ Госпо́днимъ, жре́бiй въ бра́тiи отца́ и́хъ.
 • И паде́ жре́бiй Манассі́ю по́ле Лаве́ково кромѣ́ земли́ Галаа́довы и Васа́ни, я́же е́сть объ ону́ страну́ Иорда́на,
 • поне́же дще́ри сыно́въ Манассі́иныхъ наслѣ́диша жре́бiй посредѣ́ бра́тiй сво­и́хъ: земля́ же Галаа́дова бы́сть сыно́мъ Манассі́инымъ про́чымъ.
 • И бы́ша предѣ́лы сыно́въ Манассі́иныхъ от­ Аси́ръ-махѳо́ѳа, и дана́ѳъ, я́же е́сть предъ лице́мъ Cихе́ма, и и́дутъ предѣ́лы на Иами́нъ и на Иаси́фъ ко исто́чнику Ѳафѳо́ѳъ.
 • Манассі́ю бу́детъ земля́ Ѳафѳо́ѳъ: и Ѳафѳо́ѳъ надъ предѣ́лы Манассі́иными сыно́мъ Ефре́млимъ:
 • и сни́дутъ предѣ́лы къ де́бри кана́ на ю́гъ по де́бри Иари́мъ: тереви́нѳъ Ефре́му посредѣ́ гра́да Манассі́ина. И предѣ́лы Манассі́ины къ сѣ́веру на водоте́чь, и бу́детъ исхо́дъ его́ мо́ре:
 • от­ ю́га Ефре́му, и къ сѣ́веру Манассі́и, и бу́детъ мо́ре предѣ́лъ и́мъ: и ко Аси́ру совокупя́т­ся къ сѣ́веру, и Иссаха́ру от­ восто́къ.
 • И бу́детъ Манассі́ю [предѣ́лъ] между́ Иссаха́ромъ и между́ Аси́ромъ веѳса́нъ и ве́си и́хъ, и Иевлаа́мъ и ве́си его́, и живу́щыя въ до́рѣ и ве́си его́, и живу́щыя въ ендо́рѣ и ве́си его́, и живу́щыя въ Маге́ддѣ и ве́си его́, и живу́щыя въ тана́хѣ и ве́си его́, и тре́тiя ча́сть Нафе́ѳа и ве́си его́.
 • И не воз­мого́ша сы́нове Манассі́ины потреби́ти градо́въ си́хъ: и нача́ Ханане́й жи́ти въ земли́ се́й.
 • И бы́сть егда́ укрѣпи́шася сы́нове Изра́илевы, и сотвори́ша Ханане́овъ послу́шныхъ, потребле́нiемъ же не потреби́ша и́хъ.
 • Противорѣ́ша же сы́нове Ио́сифовы иису́су, глаго́люще: почто́ наслѣ́д­ст­вовалъ еси́ на́съ жре́бiемъ еди́нымъ и у́жемъ еди́нымъ? а́зъ же лю́дъ мно́гъ е́смь, и благослови́ мя Бо́гъ [да́же досе́лѣ].
 • И рече́ и́мъ иису́съ: а́ще лю́дъ мно́гъ еси́, взы́ди въ дубра́ву и отреби́ себѣ́ та́мо мѣ́сто въ земли́ Ферезе́а и Рафаи́ма, а́ще утѣсня́етъ тя́ гора́ Ефре́мля.
 • И рѣ́ша сы́нове Ио́сифовы: не дово́лно на́мъ горы́ Ефре́мли: и ко́нь преизбра́н­ный и желѣ́зо всему́ Ханане́ю живу́щему въ земли́ Еме́къ, въ веѳса́нѣ и въ ве́сехъ ея́, и во юдо́лѣ Иезрае́ль.
 • И рече́ иису́съ къ сыно́мъ Ио́сифовымъ, Ефре́му и Манассі́ю, глаго́ля: а́ще лю́дъ мно́гъ еси́ и си́лу вели́ку и́маши, не бу́детъ ти́ жре́бiй еди́нъ:
 • зане́ дубра́ва бу́детъ тебѣ́, поне́же дубра́ва е́сть, и отреби́ши ю́, и бу́детъ тебѣ́, и концы́ ея́, егда́ потреби́ши Ханане́а, а́ще ко́нь преизбра́н­ный ему́ е́сть: [и са́мъ си́ленъ,] ты́ бо преси́лиши его́.
 • И выпал жребий колену Манассии, так как он был первенец Иосифа. Махиру, первенцу Манассии, отцу Галаада, который был храбр на войне, достался Галаад и Васан.
 • Достались уделы и прочим сынам Манассии, по племенам их, и сынам Авиезера, и сынам Хелека, и сынам Асриила, и сынам Шехема, и сынам Хефера, и сынам Шемиды. Вот дети Манассии, сына Иосифова, мужеского пола, по племенам их.
 • У Салпаада же, сына Хеферова, сына Галаадова, сына Махирова, сына Манассиина, не было сыновей, а [только] дочери. Вот имена дочерей его: Махла, Ноа, Хогла, Милка и Фирца.
 • Они пришли к священнику Елеазару и к Иисусу, сыну Навину, и к начальникам, и сказали: Господь повелел Моисею дать нам удел между братьями нашими. И дан им удел, по повелению Господню, между братьями отца их.
 • И выпало Манассии десять участков, кроме земли Галаадской и Васанской, которая за Иорданом;
 • ибо дочери [сынов] Манассии получили удел среди сыновей его, а земля Галаадская досталась прочим сыновьям Манассии.
 • Предел [сынов] Манассии идет от Асира к Михмефафу, который против Сихема; отсюда предел идет направо к жителям Ен-Таппуаха.
 • Земля Таппуах досталась Манассии, а город Таппуах у предела Манассиина – сынам Ефремовым.
 • Отсюда предел нисходит к потоку Кане, с южной стороны потока. Города сии принадлежат Ефрему, хотя находятся среди городов Манассии. Предел Манассии – на северной стороне потока и оканчивается морем.
 • Что к югу, то Ефремово, а что к северу, то Манассиино; море же было пределом их; к Асиру примыкали они с северной стороны и к Иссахару с восточной.
 • У Иссахара и Асира принадлежат Манассии Беф-Сан и зависящие от него места, Ивлеам и зависящие от него места, жители Дора и зависящие от него места, жители Ен-Дора и зависящие от него места, жители Фаанаха и зависящие от него места, жители Мегиддона и зависящие от него места, и третья часть Нафефа [с селами его].
 • Сыны Манассиины не могли выгнать жителей городов сих, и Хананеи остались жить в земле сей.
 • Когда же сыны Израилевы пришли в силу, тогда Хананеев сделали они данниками, но изгнать не изгнали их.
 • Сыны Иосифа говорили Иисусу и сказали: почему ты дал мне в удел один жребий и один участок, тогда как я многолюден, потому что так благословил меня Господь?
 • Иисус сказал им: если ты многолюден, то пойди в леса и там, в земле Ферезеев и Рефаимов, расчисти себе [место], если гора Ефремова для тебя тесна.
 • Сыны Иосифа сказали: не останется за нами гора, потому что железные колесницы у всех Хананеев, живущих на долине, как у тех, которые в Беф-Сане и в зависящих от него местах, так и у тех, которые на долине Изреельской.
 • Но Иисус сказал дому Иосифову, Ефрему и Манассии: ты многолюден и сила у тебя велика; не один жребий будет у тебя:
 • и гора будет твоею, и лес сей; ты расчистишь его, и он будет твой до самого конца его; ибо ты изгонишь Хананеев, хотя у них колесницы железные, и хотя они сильны, [ты одолеешь их].
 • Une part échut aussi par le sort à la tribu de Manassé, car il était le premier-né de Joseph. Makir, premier-né de Manassé et père de Galaad, avait eu Galaad et Basan, parce qu'il était un homme de guerre.
 • On donna par le sort une part aux autres fils de Manassé, selon leurs familles, aux fils d'Abiézer, aux fils de Hélek, aux fils d'Asriel, aux fils de Sichem, aux fils de Hépher, aux fils de Schemida: ce sont là les enfants mâles de Manassé, fils de Joseph, selon leurs familles.
 • Tselophchad, fils de Hépher, fils de Galaad, fils de Makir, fils de Manassé, n'eut point de fils, mais il eut des filles dont voici les noms: Machla, Noa, Hogla, Milca et Thirtsa.
 • Elles se présentèrent devant le sacrificateur Éléazar, devant Josué, fils de Nun, et devant les princes, en disant: L'Éternel a commandé à Moïse de nous donner un héritage parmi nos frères. Et on leur donna, selon l'ordre de l'Éternel, un héritage parmi les frères de leur père.
 • Il échut dix portions à Manassé, outre le pays de Galaad et de Basan, qui est de l'autre côté du Jourdain.
 • Car les filles de Manassé eurent un héritage parmi ses fils, et le pays de Galaad fut pour les autres fils de Manassé.
 • La limite de Manassé s'étendait d'Aser à Micmethath, qui est près de Sichem, et allait à Jamin vers les habitants d'En Tappuach.
 • Le pays de Tappuach était aux fils de Manassé, mais Tappuach sur la frontière de Manassé était aux fils d'Éphraïm.
 • La limite descendait au torrent de Kana, au midi du torrent. Ces villes étaient à Éphraïm, au milieu des villes de Manassé. La limite de Manassé au nord du torrent aboutissait à la mer.
 • Le territoire du midi était à Éphraïm, celui du nord à Manassé, et la mer leur servait de limite; ils touchaient à Aser vers le nord, et à Issacar vers l'orient.
 • Manassé possédait dans Issacar et dans Aser: Beth Schean et les villes de son ressort, Jibleam et les villes de son ressort, les habitants de Dor et les villes de son ressort, les habitants d'En Dor et les villes de son ressort, les habitants de Thaanac et les villes de son ressort, et les habitants de Meguiddo et les villes de son ressort, trois contrées.
 • Les fils de Manassé ne purent pas prendre possession de ces villes, et les Cananéens voulurent rester dans ce pays.
 • Lorsque les enfants d'Israël furent assez forts, ils assujettirent les Cananéens à un tribut, mais ils ne les chassèrent point.
 • Les fils de Joseph parlèrent à Josué, et dirent: Pourquoi nous as-tu donné en héritage un seul lot, une seule part, tandis que nous formons un peuple nombreux et que l'Éternel nous a bénis jusqu'à présent?
 • Josué leur dit: Si vous êtes un peuple nombreux, montez à la forêt, et vous l'abattrez pour vous y faire de la place dans le pays des Phéréziens et des Rephaïm, puisque la montagne d'Éphraïm est trop étroite pour vous.
 • Les fils de Joseph dirent: La montagne ne nous suffira pas, et il y a des chars de fer chez tous les Cananéens qui habitent la vallée, chez ceux qui sont à Beth Schean et dans les villes de son ressort, et chez ceux qui sont dans la vallée de Jizreel.
 • Josué dit à la maison de Joseph, à Éphraïm et à Manassé: Vous êtes un peuple nombreux, et votre force est grande, vous n'aurez pas un simple lot.
 • Mais vous aurez la montagne, car c'est une forêt que vous abattrez et dont les issues seront à vous, et vous chasserez les Cananéens, malgré leurs chars de fer et malgré leur force.