Скрыть
18:2
18:3
18:4
18:5
18:6
18:8
18:10
18:15
18:18
18:20
18:21
18:22
18:26
18:27
Церковнославянский (рус)
И собра́ся ве́сь со́нмъ сыно́въ Изра́илевыхъ въ Сило́мъ, и водрузи́ша та́мо ски́нiю свидѣ́нiя: и земля́ одержа́ся от­ ни́хъ.
И оста́шася сы́нове Изра́илевы, и́же не наслѣ́диша наслѣ́дiя сво­его́ се́дмь племе́нъ.
И рече́ Иису́съ сыно́мъ Изра́илевымъ: доко́лѣ вы́ разслабля́етеся вни́ти наслѣ́дити зе́млю, ю́же даде́ ва́мъ Госпо́дь Бо́гъ оте́цъ ва́шихъ?
да́йте от­ ва́съ по три́ му́жы от­ пле́мене, и послю́ и́хъ, и воста́в­ше да про́йдутъ зе́млю и да опи́шутъ ю́ предо мно́ю, я́коже е́сть лѣ́по раздѣли́ти ю́. И прiидо́ша къ нему́.
И раздѣли́ и́мъ на се́дмь часте́й: Иу́да да поста́витъ предѣ́лъ сво­и́мъ от­ Ли́ва, и сы́нове Ио́сифли да поста́вятъ предѣ́лъ сво­и́мъ от­ сѣ́вера:
вы́ же раздѣли́те зе́млю на се́дмь часте́й, и при­­неси́те ко мнѣ́ сѣ́мо, и изнесу́ ва́мъ жре́бiй предъ Го́сподемъ Бо́гомъ ва́шимъ:
нѣ́сть бо ча́сти у ва́съ сыно́мъ Леві́инымъ, зане́ жре́че­с­т­во Госпо́дне ча́сть и́хъ: га́дъ же и Руви́мъ и полпле́мене Манассі́ина взя́ша наслѣ́дiе свое́ объ ону́ страну́ Иорда́на на восто́ки, е́же даде́ и́мъ Моисе́й ра́бъ Госпо́день.
И воста́в­ше му́жiе по­идо́ша. И заповѣ́да Иису́съ муже́мъ иду́щымъ описа́ти зе́млю, глаго́ля: иди́те и обыди́те зе́млю, и опиши́те ю́, и прiиди́те ко мнѣ́, и изнесу́ ва́мъ здѣ́ жре́бiй предъ Го́сподемъ въ Сило́мѣ.
И идо́ша му́жiе, и обыдо́ша зе́млю и согля́даша ю́, и описа́ша ю́ по градо́мъ ея́ на се́дмь часте́й въ кни́гу, и при­­несо́ша ко Иису́су въ по́лкъ въ Сило́мъ.
И ве́рже и́мъ Иису́съ жре́бiй предъ Го́сподемъ въ Сило́мѣ: и раздѣли́ та́мо зе́млю Иису́съ сыно́мъ Изра́илевымъ по раздѣле́нiю и́хъ.
И изы́де жре́бiй пле́мене сыно́въ Венiами́новыхъ пе́рвый по со́нмомъ и́хъ: и изыдо́ша предѣ́лы жре́бiя и́хъ посредѣ́ сыно́въ Иу́диныхъ и посредѣ́ сыно́въ Ио́сифовыхъ.
И бы́ша предѣ́лы и́хъ от­ сѣ́вера: от­ Иорда́на взы́дутъ предѣ́лы созади́ иерихо́на къ сѣ́веру и взы́дутъ къ горѣ́ къ мо́рю, и бу́детъ исхо́дъ его́ мавдари́тъ веѳа́внъ:
и про́йдутъ от­ту́ду предѣ́лы лу́зы созади́ лу́зы от­ ю́га: сiя́ е́сть Веѳи́ль: и сни́дутъ предѣ́лы сі́и от­ атаро́ѳъ-адда́ръ на го́рную, я́же е́сть къ Ли́ву веѳоро́нъ ни́жнiй,
и пре́йдутъ предѣ́лы, и обы́дутъ къ странѣ́ зря́щи къ мо́рю от­ Ли́вы, от­ горы́ къ лицу́ веѳоро́нъ Ли́ва, и бу́детъ исхо́дъ его́ въ карiа́ѳъ-ваа́лъ: се́й е́сть карiаѳiари́мъ, гра́дъ сыно́въ Иу́диныхъ. Сiя́ е́сть ча́сть я́же къ мо́рю.
И ча́сть я́же къ Ли́ву от­ ча́сти карiа́ѳъ-ваа́лъ: и про́йдутъ предѣ́лы морскі́я въ гаи́нъ, на исто́чникъ воды́ Нафѳо́новы,
и сни́дутъ предѣ́лы на страну́ горы́, я́же е́сть предъ лице́мъ дубра́вы, сы́на ено́ма, я́же е́сть от­ ча́сти Еме́къ Рафаи́нъ от­ сѣ́вера, и сни́дутъ къ геен­но́му созади́ Иеву́са от­ ю́га, и сни́дутъ на исто́чникъ роги́ль,
и про́йдутъ сквоз­ѣ́ от­ сѣ́вера, и про́йдутъ на исто́чникъ саме́са, и про́йдутъ на Галило́ѳъ, и́же е́сть пря́мо къ восхо́ду Едоми́мъ: и сни́дутъ на ка́мень Ваа́нъ сыно́въ Руви́млихъ,
и про́йдутъ созади́ веѳара́вы от­ сѣ́вера, и сни́дутъ ко а́равѣ,
и сни́дутъ съ а́равы [на] предѣ́лы созади́ веѳагла́ от­ сѣ́вера, и бу́детъ исхо́дъ предѣ́ловъ на хо́лмъ мо́ря сла́наго от­ сѣ́вера въ страну́ Иорда́нову от­ Ли́вы. Сі́и предѣ́лы су́ть от­ ю́га: и Иорда́нъ опредѣли́тъ ю́ от­ страны́ восто́ка.
Сiе́ наслѣ́дiе сыно́въ Венiами́новыхъ, предѣ́лы его́ о́крестъ по со́нмомъ и́хъ.
И бы́ша гра́ды пле́мене сыно́въ Венiами́новыхъ по со́нмомъ и́хъ, иерихо́ и Виѳагла́ и Амеккаси́съ,
и веѳарава́ и семри́мъ и Виѳи́лъ,
и ави́мъ и Афара́, и Афра́ [и екаре́нъ],
и кафирамми́нъ и Афни́ и гаваа́: гра́ды два­на́­де­сять и ве́си и́хъ:
гавао́нъ и рама́ и виро́ѳъ,
и Масфа́ и хефира́ и Амоса́,
и реке́мъ и иерфаи́лъ и Ѳарала́,
и силале́фъ и Иеву́съ [се́й е́сть Иерусали́мъ], и гаваа́ѳъ и гра́дъ Иари́мъ: гра́ды три­на́­де­сять и ве́си и́хъ. Сiе́ наслѣ́дiе сыно́въ Венiами́новыхъ по со́нмомъ и́хъ.
1 Избрание трех человек от каждого из семи оставшихся колен, чтобы осмотреть неразделенную еще землю; 11 пределы удела Вениаминова; 21 перечисление включенных в него городов.
Все общество сынов Израилевых собралось в Силом, и поставили там скинию собрания, ибо земля была покорена ими.
Из сынов же Израилевых оставалось семь колен, которые еще не получили удела своего.
И сказал Иисус сынам Израилевым: долго ли вы будете нерадеть о том, чтобы пойти и взять в наследие землю, которую дал вам Господь Бог отцов ваших?
дайте от себя по три человека из колена; я пошлю их, и они встав пройдут по земле и опишут ее, как надобно разделить им на уделы, и придут ко мне;
пусть разделят ее на семь уделов; Иуда пусть остается в пределе своем на юге, а дом Иосифов пусть остается в пределе своем на севере;
а вы распишите землю на семь уделов и представьте мне сюда: я брошу вам жребий здесь пред лицем Господа Бога нашего;
а левитам нет части между вами, ибо священство Господне есть удел их; Гад же, Рувим и половина колена Манассиина получили удел свой за Иорданом к востоку, который дал им Моисей, раб Господень.
Эти люди встали и пошли. Иисус же пошедшим описывать землю дал такое приказание: пойдите, обойдите землю, опишите ее и возвратитесь ко мне; а я здесь брошу вам жребий пред лицем Господним, в Силоме.
Они пошли, прошли по земле, [осмотрели ее] и описали ее, по городам ее, на семь уделов, в книге, и пришли к Иисусу в стан, в Силом.
Иисус бросил им жребий в Силоме пред Господом, и разделил там Иисус землю сынам Израилевым по участкам их.
[Первый] жребий вышел колену сынов Вениаминовых, по племенам их. Предел их по жребию шел между сынами Иуды и между сынами Иосифа;
предел их на северной стороне начинается у Иордана, и проходит предел сей подле Иерихона с севера, и восходит на гору к западу, и оканчивается в пустыне Бефавен;
оттуда предел идет к Лузу, к южной стороне Луза, иначе Вефиля, и нисходит предел к Атароф-Адару, к горе, которая на южной стороне Беф-Орона нижнего;
потом предел поворачивает и склоняется к морской стороне на юг от горы, которая на юге пред Беф-Ороном, и оканчивается у Кириаф-Ваала, иначе Кириаф-Иарима, города сынов Иудиных. Это западная сторона.
Южною же стороною от Кириаф-Иарима идет предел к морю и доходит до источника вод Нефтоаха;
потом предел нисходит к концу горы, которая пред долиною сына Енномова, на долине Рефаимов, к северу, и нисходит долиною Еннома к южной стороне Иевуса, и идет к Ен-Рогелу;
потом поворачивает от севера и идет к Ен-Шемешу, и идет к Гелилофу, который против возвышенности Адуммима, и нисходит к камню Богана, сына Рувимова;
потом проходит близ равнины к северу и нисходит на равнину;
отсюда проходит предел подле Беф-Хоглы к северу, и оканчивается предел у северного залива моря Соленого, у южного конца Иордана. Вот предел южный. С восточной же стороны пределом служит Иордан.
Вот удел сынов Вениаминовых, с пределами его со всех сторон, по племенам их.
Города колену сынов Вениаминовых, по племенам их, принадлежали сии: Иерихон, Беф-Хогла и Емек-Кециц,
Беф-Арава, Цемараим и Вефиль,
Аввим, Фара и Офра,
Кефар-Аммонай, Афни и Гева: двенадцать городов с их селами.
Гаваон, Рама и Бероф,
Мицфе, Кефира и Моца,
Рекем, Ирфеил и Фарала,
Цела, Елеф и Иевус, иначе Иерусалим, Гивеаф и Кириаф: четырнадцать городов с их селами. Вот удел сынов Вениаминовых, по племенам их.
Толкования стиха Скопировать ссылку Скопировать текст Добавить в избранное
Библ. энциклопедия Библейский словарь Словарь библ. образов Практическая симфония
Цитата из Библии каждое утро
TG: t.me/azbible
Viber: vb.me/azbible