Быт. Исх. Лев. Чис. Втор. Нав. Суд. Руф. 1Цар. 2Цар. 3Цар. 4Цар. 1Пар. 2Пар. 1Ездр. Неем. 2Ездр. Тов. Иудиф. Эсф. 1Мак. 2Мак. 3Мак. 3Ездр. Иов. Пс. Притч. Еккл. Песн. Прем. Сир. Ис. Иер. Плч. Посл.Иер. Вар. Иез. Дан. Ос. Иоил. Ам. Авд. Ион. Мих. Наум. Авв. Соф. Агг. Зах. Мал. Мф. Мк. Лк. Ин. Деян. Иак. 1Пет. 2Пет. 1Ин. 2Ин. 3Ин. Иуд. Рим. 1Кор. 2Кор. Гал. Еф. Флп. Кол. 1Сол. 2Сол. 1Тим. 2Тим. Тит. Флм. Евр. Откр.

Книга Иисуса Навина

 
 • И собра́ся ве́сь со́нмъ сыно́въ Изра́илевыхъ въ Сило́мъ, и водрузи́ша та́мо ски́нiю свидѣ́нiя: и земля́ одержа́ся от­ ни́хъ.
 • И оста́шася сы́нове Изра́илевы, и́же не наслѣ́диша наслѣ́дiя сво­его́ се́дмь племе́нъ.
 • И рече́ иису́съ сыно́мъ Изра́илевымъ: доко́лѣ вы́ разслабля́етеся вни́ти наслѣ́дити зе́млю, ю́же даде́ ва́мъ Госпо́дь Бо́гъ оте́цъ ва́шихъ?
 • да́йте от­ ва́съ по три́ му́жы от­ пле́мене, и послю́ и́хъ, и воста́в­ше да про́йдутъ зе́млю и да опи́шутъ ю́ предо мно́ю, я́коже е́сть лѣ́по раздѣли́ти ю́. И прiидо́ша къ нему́.
 • И раздѣли́ и́мъ на се́дмь часте́й: Иу́да да поста́витъ предѣ́лъ сво­и́мъ от­ Ли́ва, и сы́нове Ио́сифли да поста́вятъ предѣ́лъ сво­и́мъ от­ сѣ́вера:
 • вы́ же раздѣли́те зе́млю на се́дмь часте́й, и при­­неси́те ко мнѣ́ сѣ́мо, и изнесу́ ва́мъ жре́бiй предъ Го́сподемъ Бо́гомъ ва́шимъ:
 • нѣ́сть бо ча́сти у ва́съ сыно́мъ Леві́инымъ, зане́ жре́че­с­т­во Госпо́дне ча́сть и́хъ: га́дъ же и Руви́мъ и полпле́мене Манассі́ина взя́ша наслѣ́дiе свое́ объ ону́ страну́ Иорда́на на восто́ки, е́же даде́ и́мъ Моисе́й ра́бъ Госпо́день.
 • И воста́в­ше му́жiе по­идо́ша. И заповѣ́да иису́съ муже́мъ иду́щымъ описа́ти зе́млю, глаго́ля: иди́те и обыди́те зе́млю, и опиши́те ю́, и прiиди́те ко мнѣ́, и изнесу́ ва́мъ здѣ́ жре́бiй предъ Го́сподемъ въ Сило́мѣ.
 • И идо́ша му́жiе, и обыдо́ша зе́млю и согля́даша ю́, и описа́ша ю́ по градо́мъ ея́ на се́дмь часте́й въ кни́гу, и при­­несо́ша ко иису́су въ по́лкъ въ Сило́мъ.
 • И ве́рже и́мъ иису́съ жре́бiй предъ Го́сподемъ въ Сило́мѣ: и раздѣли́ та́мо зе́млю иису́съ сыно́мъ Изра́илевымъ по раздѣле́нiю и́хъ.
 • И изы́де жре́бiй пле́мене сыно́въ Венiами́новыхъ пе́рвый по со́нмомъ и́хъ: и изыдо́ша предѣ́лы жре́бiя и́хъ посредѣ́ сыно́въ Иу́диныхъ и посредѣ́ сыно́въ Ио́сифовыхъ.
 • И бы́ша предѣ́лы и́хъ от­ сѣ́вера: от­ Иорда́на взы́дутъ предѣ́лы созади́ иерихо́на къ сѣ́веру и взы́дутъ къ горѣ́ къ мо́рю, и бу́детъ исхо́дъ его́ мавдари́тъ веѳа́внъ:
 • и про́йдутъ от­ту́ду предѣ́лы лу́зы созади́ лу́зы от­ ю́га: сiя́ е́сть Веѳи́ль: и сни́дутъ предѣ́лы сі́и от­ атаро́ѳъ-адда́ръ на го́рную, я́же е́сть къ Ли́ву веѳоро́нъ ни́жнiй,
 • и пре́йдутъ предѣ́лы, и обы́дутъ къ странѣ́ зря́щи къ мо́рю от­ Ли́вы, от­ горы́ къ лицу́ веѳоро́нъ Ли́ва, и бу́детъ исхо́дъ его́ въ карiа́ѳъ-ваа́лъ: се́й е́сть карiаѳiари́мъ, гра́дъ сыно́въ Иу́диныхъ. Сiя́ е́сть ча́сть я́же къ мо́рю.
 • И ча́сть я́же къ Ли́ву от­ ча́сти карiа́ѳъ-ваа́лъ: и про́йдутъ предѣ́лы морскі́я въ гаи́нъ, на исто́чникъ воды́ Нафѳо́новы,
 • и сни́дутъ предѣ́лы на страну́ горы́, я́же е́сть предъ лице́мъ дубра́вы, сы́на ено́ма, я́же е́сть от­ ча́сти Еме́къ Рафаи́нъ от­ сѣ́вера, и сни́дутъ къ геен­но́му созади́ Иеву́са от­ ю́га, и сни́дутъ на исто́чникъ роги́ль,
 • и про́йдутъ сквоз­ѣ́ от­ сѣ́вера, и про́йдутъ на исто́чникъ саме́са, и про́йдутъ на Галило́ѳъ, и́же е́сть пря́мо къ восхо́ду Едоми́мъ: и сни́дутъ на ка́мень Ваа́нъ сыно́въ Руви́млихъ,
 • и про́йдутъ созади́ веѳара́вы от­ сѣ́вера, и сни́дутъ ко а́равѣ,
 • и сни́дутъ съ а́равы [на] предѣ́лы созади́ веѳагла́ от­ сѣ́вера, и бу́детъ исхо́дъ предѣ́ловъ на хо́лмъ мо́ря сла́наго от­ сѣ́вера въ страну́ Иорда́нову от­ Ли́вы. Сі́и предѣ́лы су́ть от­ ю́га: и Иорда́нъ опредѣли́тъ ю́ от­ страны́ восто́ка.
 • Сiе́ наслѣ́дiе сыно́въ Венiами́новыхъ, предѣ́лы его́ о́крестъ по со́нмомъ и́хъ.
 • И бы́ша гра́ды пле́мене сыно́въ Венiами́новыхъ по со́нмомъ и́хъ, иерихо́ и Виѳагла́ и Амеккаси́съ,
 • и веѳарава́ и семри́мъ и Виѳи́лъ,
 • и ави́мъ и Афара́, и Афра́ [и екаре́нъ],
 • и кафирамми́нъ и Афни́ и гаваа́: гра́ды два­на́­де­сять и ве́си и́хъ:
 • гавао́нъ и рама́ и виро́ѳъ,
 • и Масфа́ и хефира́ и Амоса́,
 • и реке́мъ и иерфаи́лъ и Ѳарала́,
 • и силале́фъ и Иеву́съ [се́й е́сть Иерусали́мъ], и гаваа́ѳъ и гра́дъ Иари́мъ: гра́ды три­на́­де­сять и ве́си и́хъ. Сiе́ наслѣ́дiе сыно́въ Венiами́новыхъ по со́нмомъ и́хъ.
 • Все общество сынов Израилевых собралось в Силом, и поставили там скинию собрания, ибо земля была покорена ими.
 • Из сынов же Израилевых оставалось семь колен, которые еще не получили удела своего.
 • И сказал Иисус сынам Израилевым: долго ли вы будете нерадеть о том, чтобы пойти и взять в наследие землю, которую дал вам Господь Бог отцов ваших?
 • дайте от себя по три человека из колена; я пошлю их, и они встав пройдут по земле и опишут ее, как надобно разделить им на уделы, и придут ко мне;
 • пусть разделят ее на семь уделов; Иуда пусть остается в пределе своем на юге, а дом Иосифов пусть остается в пределе своем на севере;
 • а вы распишите землю на семь уделов и представьте мне сюда: я брошу вам жребий здесь пред лицем Господа Бога нашего;
 • а левитам нет части между вами, ибо священство Господне есть удел их; Гад же, Рувим и половина колена Манассиина получили удел свой за Иорданом к востоку, который дал им Моисей, раб Господень.
 • Эти люди встали и пошли. Иисус же пошедшим описывать землю дал такое приказание: пойдите, обойдите землю, опишите ее и возвратитесь ко мне; а я здесь брошу вам жребий пред лицем Господним, в Силоме.
 • Они пошли, прошли по земле, [осмотрели ее] и описали ее, по городам ее, на семь уделов, в книге, и пришли к Иисусу в стан, в Силом.
 • Иисус бросил им жребий в Силоме пред Господом, и разделил там Иисус землю сынам Израилевым по участкам их.
 • [Первый] жребий вышел колену сынов Вениаминовых, по племенам их. Предел их по жребию шел между сынами Иуды и между сынами Иосифа;
 • предел их на северной стороне начинается у Иордана, и проходит предел сей подле Иерихона с севера, и восходит на гору к западу, и оканчивается в пустыне Бефавен;
 • оттуда предел идет к Лузу, к южной стороне Луза, иначе Вефиля, и нисходит предел к Атароф-Адару, к горе, которая на южной стороне Беф-Орона нижнего;
 • потом предел поворачивает и склоняется к морской стороне на юг от горы, которая на юге пред Беф-Ороном, и оканчивается у Кириаф-Ваала, иначе Кириаф-Иарима, города сынов Иудиных. Это западная сторона.
 • Южною же стороною от Кириаф-Иарима идет предел к морю и доходит до источника вод Нефтоаха;
 • потом предел нисходит к концу горы, которая пред долиною сына Енномова, на долине Рефаимов, к северу, и нисходит долиною Еннома к южной стороне Иевуса, и идет к Ен-Рогелу;
 • потом поворачивает от севера и идет к Ен-Шемешу, и идет к Гелилофу, который против возвышенности Адуммима, и нисходит к камню Богана, сына Рувимова;
 • потом проходит близ равнины к северу и нисходит на равнину;
 • отсюда проходит предел подле Беф-Хоглы к северу, и оканчивается предел у северного залива моря Соленого, у южного конца Иордана. Вот предел южный. С восточной же стороны пределом служит Иордан.
 • Вот удел сынов Вениаминовых, с пределами его со всех сторон, по племенам их.
 • Города колену сынов Вениаминовых, по племенам их, принадлежали сии: Иерихон, Беф-Хогла и Емек-Кециц,
 • Беф-Арава, Цемараим и Вефиль,
 • Аввим, Фара и Офра,
 • Кефар-Аммонай, Афни и Гева: двенадцать городов с их селами.
 • Гаваон, Рама и Бероф,
 • Мицфе, Кефира и Моца,
 • Рекем, Ирфеил и Фарала,
 • Цела, Елеф и Иевус, иначе Иерусалим, Гивеаф и Кириаф: четырнадцать городов с их селами. Вот удел сынов Вениаминовых, по племенам их.
 • Die ganze Gemeinde Israel versammelte sich in Schilo und richtete dort das Heilige Zelt auf. Das gesamte Land war jetzt erobert.
 • Es gab aber noch sieben Stämme, die ihren Anteil am Land noch nicht in Besitz genommen hatten.
 • Da sagte Josua zu den Männern dieser Stämme: »Wie lange wollt ihr noch warten, bis ihr das Land in Besitz nehmt, das der HERR, der Gott eurer Väter, euch gegeben hat?
 • Wählt aus jedem Stamm drei Männer, die ich ausschicken kann, damit sie eine Liste von allen Städten des Landes aufstellen.

  Der Stamm Juda hat schon im Süden sein Gebiet erhalten und die Josefsstämme haben das ihre im Norden. Das restliche Land sollen die ausgewählten Männer in sieben gleichwertige Gebiete aufteilen, das Ergebnis aufschreiben und zu mir bringen. Dann werde ich das Los werfen und den HERRN, euren Gott, bitten, dass er selbst entscheidet, welcher Teil welchem Stamm zufällt.

 • Die Leute vom Stamm Levi bekommen keinen Anteil am Land, denn ihr Anteil ist der Priesterdienst für den HERRN, und die Stämme Ruben und Gad und der halbe Stamm Manasse haben ihr Land schon östlich des Jordans bekommen; Mose, der Bevollmächtigte des HERRN, hat es ihnen zugewiesen.«
 • Zu den ausgewählten Männern sagte Josua: »Geht durch das ganze Land, nehmt es auf und kehrt dann zu mir zurück, damit ich hier für euch das Los werfen kann.«

  Die Männer machten sich auf

 • und durchzogen das Land. Sie teilten die noch verbliebenen Gebiete in sieben Teile auf und legten eine Liste der Städte an, die in jedem dieser Teile lagen. Dann kamen sie zu Josua ins Lager bei Schilo zurück.
 • Josua ließ den HERRN durch das Los entscheiden, und wie die Lose fielen, so verteilte er das Land unter die restlichen Stämme Israels.
 • Das erste Los fiel auf den Stamm Benjamin mit seinen Sippen. Sie bekamen das Gebiet zwischen dem Stamm Juda und den Josefsstämmen.
 • Seine Nordgrenze beginnt im Osten am Jordan, läuft dann zur Höhe nördlich von Jericho und weiter bergauf zum Weidegebiet von Bet-Awen,
 • dann über den Bergrücken südlich von Lus – das ist Bet-El – hinunter nach Atrot-Addar, und zwar verläuft sie über die Höhe südlich des unteren Bet-Horon.
 • Hier wendet sie sich nach Süden und läuft bis Kirjat-Baal – das ist KirjatJearim –, das schon auf dem Gebiet des Stammes Juda liegt.
 • Vor Kirjat-Jearim biegt die Grenze nach Osten um und führt an der Quelle Neftoach vorbei
 • zu dem Berg an der Nordseite der Ebene Rafaïm, hinter dem das Hinnom-Tal beginnt; sie führt dann durch das Hinnom-Tal den Südhang der Jebusiterstadt Jerusalem entlang zur Rogel-Quelle,
 • dann zur Sonnenquelle und zu den Gelilot, die der Adummim-Steige gegenüberliegen, und hinunter zum Bohanfels – Bohan war ein Sohn Rubens –;
 • sie läuft dann auf der Nordseite an dem Gipfel vorbei, der am Gebirgsabfall über der Jordanebene liegt, dann in die Ebene hinunter
 • und ebenfalls nördlich an der Anhöhe bei Bet-Hogla vorbei und endet dort, wo der Jordan ins Tote Meer mündet.
 • Die Ostgrenze bildet der Jordan.

  Innerhalb dieser Grenzen liegt das Gebiet, das den Sippen des Stammes Benjamin als Erbbesitz zufiel.

 • Dem Stamm Benjamin mit seinen Sippen gehören folgende Städte: Jericho, Bet-Hogla, Emek-Keziz,
 • Bet-Araba, Zemarajim, Bet-El,
 • Awim, Para, Ofra,
 • Kefar-Ammoni, Ofni und Geba – das sind zwölf Städte mit den umliegenden Dörfern;
 • außerdem Gibeon, Rama, Beerot,
 • Mizpe, Kefira, Moza,
 • Rekem, Jirpeel, Tarala,
 • Zela-Haëlef, die Jebusiterstadt, das ist Jerusalem, Gibea und Kirjat-Jearim – das sind vierzehn Städte mit den umliegenden Dörfern.

  Dies ist das Gebiet, das den Sippen des Stammes Benjamin als Erbbesitz gehört.