Быт. Исх. Лев. Чис. Втор. Нав. Суд. Руф. 1Цар. 2Цар. 3Цар. 4Цар. 1Пар. 2Пар. 1Ездр. Неем. 2Ездр. Тов. Иудиф. Эсф. 1Мак. 2Мак. 3Мак. 3Ездр. Иов. Пс. Притч. Еккл. Песн. Прем. Сир. Ис. Иер. Плч. Посл.Иер. Вар. Иез. Дан. Ос. Иоил. Ам. Авд. Ион. Мих. Наум. Авв. Соф. Агг. Зах. Мал. Мф. Мк. Лк. Ин. Деян. Иак. 1Пет. 2Пет. 1Ин. 2Ин. 3Ин. Иуд. Рим. 1Кор. 2Кор. Гал. Еф. Флп. Кол. 1Фес. 2Фес. 1Тим. 2Тим. Тит. Флм. Евр. Откр.

Книга Иисуса Навина

 
 • И изы́де вторы́й жре́бiй Симео́ну, пле́мени сыно́въ Симео́новыхъ по со́нмомъ и́хъ, и бы́сть наслѣ́дiе и́хъ посредѣ́ жре́бiя сыно́въ Иу́диныхъ.
 • И бы́сть жре́бiй и́хъ вирсавее́ и Савее́ и молада́,
 • и Асерсуа́лъ и ваѳу́лъ, и велвола́ и Асо́мъ,
 • и Елѳула́дъ и ерма́,
 • и секела́гъ и веѳаммаргасво́ѳъ, и Асерсуси́мъ
 • и веѳалва́ѳъ, и се́ла и́хъ: гра́ды три­на́­де­сять и ве́си и́хъ.
 • Аи́нъ и реммо́ѳъ, и ееѳе́ръ и Аса́мъ, гра́ды четы́ри и ве́си и́хъ:
 • и вся́ предгра́дiя, я́же о́крестъ градо́въ си́хъ да́же до Ваалѳерирраммо́ѳъ, иду́щихъ во Иаме́ѳъ къ Ли́ву. Сiе́ наслѣ́дiе племе́нъ сыно́въ Симео́новыхъ по со́нмомъ и́хъ.
 • От жре́бiя Иу́дина наслѣ́дiе пле́мене сыно́въ Симео́новыхъ, я́ко бы́сть ча́сть сыно́въ Иу́диныхъ бо́лшая не́жели и́хъ: и наслѣ́диша сы́нове Симео́новы посредѣ́ жре́бiя и́хъ.
 • И изы́де жре́бiй тре́тiй Завуло́ну по со́нмомъ и́хъ: и бу́дутъ предѣ́лы наслѣ́дiя и́хъ до сари́да:
 • и восхо́дятъ предѣ́лы и́хъ къ мо́рю и Марилѣ́, и до́йдутъ къ давасе́ѳу, и сни́дут­ся въ де́брь, я́же е́сть къ лицу́ Иекна́ма,
 • и обратя́т­ся от­ сари́да проти́ву от­ восто́ковъ саме́съ на предѣ́лы хасало́ѳъ-ѳаво́ръ, и про́йдутъ къ давра́ѳу, и взы́дутъ къ Иафаги́:
 • и от­ту́ду обы́дутъ супроти́въ на восто́ки въ геѳаефе́ръ, во гра́дъ каси́мъ, и про́йдутъ на реммона́мъ маѳари́мъ Ан­нуа́,
 • и обы́дутъ предѣ́лы къ сѣ́веру на ен­наѳо́ѳъ, и бу́детъ исхо́дъ и́хъ къ га́ю Иефѳаи́лъ,
 • и катта́ѳъ и Наало́лъ, и семро́нъ и Иадила́ и Виѳлее́мъ: гра́ды два­на́­де­сять и ве́си и́хъ.
 • Сiе́ наслѣ́дiе пле́мене сыно́въ Завуло́новыхъ по со́нмомъ и́хъ, гра́ды и́хъ и ве́си и́хъ.
 • И Иссаха́ру изы́де жре́бiй четве́ртый, сыно́мъ Иссаха́ровымъ по срод­ст­во́мъ и́хъ,
 • и бы́ша предѣ́лы и́хъ Иезрае́ль и Ахасело́ѳъ и суна́мъ,
 • и Аферари́мъ и Сiа́нъ, [и рена́ѳъ] и Анахаре́ѳъ,
 • и равво́ѳъ и кесiо́нъ и аеме́,
 • и рама́ѳъ и инган­ни́мъ, и инадда́ и веѳфаси́съ:
 • и сни́дут­ся предѣ́лы къ Ѳаво́ру и къ сасима́ѳу къ мо́рю, и веѳсма́съ, и бу́детъ его́ исхо́дъ предѣ́лъ Иорда́нъ: гра́ды шесть­на́­де­сять и ве́си и́хъ.
 • Сiе́ наслѣ́дiе пле́мене сыно́въ Иссаха́ровыхъ по со́нмомъ и́хъ, гра́ды и предгра́дiя и́хъ.
 • И изы́де жре́бiй пя́тый пле́мене сыно́въ Аси́ровыхъ по со́нмомъ и́хъ,
 • и бы́ша предѣ́лы и́хъ хелка́ѳъ и ооли́, и ватне́ и Ахса́фъ,
 • и Елиме́лехъ и Ама́дъ и Маса́лъ: и при­­бли́жат­ся къ карми́лу къ мо́рю, и Сiо́ру и Лавана́ѳу,
 • и обратя́т­ся от­ восто́къ со́лнца въ ви́ѳъ-даго́нъ, и при­­бли́жат­ся къ Завуло́ну, и въ га́й Иефѳаи́лъ къ сѣ́веру, [и вни́дутъ предѣ́лы Асаѳа́] въ ви́ѳъ-аеме́къ, и да и́дутъ по доли́нѣ Анiи́ла, и про́йдутъ въ хаво́лъ ошу́юю,
 • и Ахра́нъ и роо́въ, и Аммо́нъ и кана́, да́же до Сидо́на вели́каго:
 • и воз­вратя́т­ся предѣ́лы въ раму́, и да́же до гра́да тве́рда тирі́анъ, и воз­вратя́т­ся предѣ́лы до сусы́, и бу́детъ исхо́дъ его́ мо́ре, и от­ у́жа въ Ахзи́фъ,
 • и Амма́ и Афе́къ и рао́въ: гра́ды два́десять два́ и ве́си и́хъ.
 • Сiе́ наслѣ́дiе пле́мене сыно́въ Аси́ровыхъ по со́нмомъ и́хъ, гра́ды и́хъ и ве́си и́хъ.
 • И Нефѳали́му изы́де жре́бiй шесты́й, сыно́мъ Нефѳали́млимъ по со́нмомъ и́хъ,
 • и бы́ша предѣ́лы и́хъ мееле́фъ и мило́нъ, и весенани́мъ и Арме́, и наке́въ и Иавни́лъ, да́же до лакку́нъ: и бы́ша исхо́ди и́хъ Иорда́нъ:
 • и воз­вратя́т­ся предѣ́лы къ мо́рю въ азано́ѳъ-ѳаво́ръ, и про́йдутъ от­ту́ду во ико́къ, и при́ткнут­ся къ Завуло́ну от­ ю́га, и Аси́ру при­­бли́жат­ся къ мо́рю, и ко Иу́дѣ Иорда́нъ от­ восто́къ со́лнца.
 • И гра́ды огражде́ни тирі́анъ, ти́ръ и Ама́ѳъ, и рекка́ѳъ и хенеро́ѳъ,
 • и Адами́ и рама́ и Асо́ръ,
 • и Кеде́съ и едраи́ и исто́чникъ Асо́ръ,
 • и Иарiо́нъ и Магдалiи́лъ, ора́нъ и веѳана́ѳъ и Ѳасму́съ: гра́ды девять­на́­де­ся­тъ и ве́си и́хъ.
 • Сiе́ наслѣ́дiе пле́мене сыно́въ Нефѳали́млихъ по сро́д­ст­ву и́хъ, гра́ды и предгра́дiя и́хъ.
 • И да́ну и пле́мени сыно́въ да́новыхъ по со́нмомъ и́хъ изы́де жре́бiй седмы́й,
 • и бы́ша предѣ́лы и́хъ сараа́ и есѳао́лъ и гра́ды саме́съ,
 • и Салами́нь и еало́нъ и Иеѳла́,
 • и Ело́нъ и Ѳамна́ и аккаро́нъ,
 • и Елѳеко́ и гаваѳо́нъ и Вааѳо́ѳъ,
 • и иу́ѳъ и ванивара́къ и геѳреммо́нъ,
 • и от­ мо́ря иерако́нска, и Ира́кконъ, предѣ́лъ бли́зъ Ио́ппы, и изы́де предѣ́лъ сыно́въ да́новыхъ от­ ни́хъ.
 • И изыдо́ша сы́нове Да́новы и во­ева́ша Ласе́мъ, и взя́ша его́ и порази́ша его́ о́стрiемъ меча́: и обита́ша въ не́мъ, и нареко́ша и́мя его́ Ласенда́нъ, по и́мени Да́на отца́ сво­его́.
 • И Аморре́й оста́ся жи́ти во Ело́мѣ и въ Салами́нѣ: и отяготѣ́ рука́ Ефре́мля на ни́хъ, и бы́ша и́мъ да́н­ницы.
 • Сiе́ наслѣ́дiе пле́мене сыно́въ да́новыхъ по со́нмомъ и́хъ, гра́ды и́хъ и ве́си и́хъ.
 • И не истреби́ша сы́нове Да́новы Аморре́а озлобля́ющаго и́хъ на горѣ́, и не дая́ху и́мъ Аморре́е исходи́ти на юдо́ль, и утѣсни́ша от­ ни́хъ предѣ́лъ ча́сти и́хъ.
 • И соверши́ша раздѣля́ти зе́млю въ предѣ́лѣхъ ея́: и да́ша сы́нове Изра́илевы жре́бiй иису́су сы́ну нави́ну повелѣ́нiемъ Госпо́днимъ средѣ́ себе́,
 • и да́ша ему́ гра́дъ, его́же проси́, Ѳамна́ѳъ-сараи́, и́же е́сть въ горѣ́ Ефраи́мъ: и созда́ гра́дъ, и всели́ся въ не́мъ.
 • Сiя́ раздѣле́нiя, я́же раздѣли́ша Елеаза́ръ жре́цъ и иису́съ нави́нъ и кня́зи оте́че­ст­въ въ племенѣ́хъ Изра́илевыхъ по жре́бiямъ въ Сило́мѣ предъ Го́сподемъ, у две́рiй ски́нiи свидѣ́нiя. И сконча́ша дѣли́ти зе́млю.
 • Второй жребий вышел Симеону, колену сынов Симеоновых, по племенам их; и был удел их среди удела сынов Иудиных.
 • В уделе их были: Вирсавия или Шева, Молада,
 • Хацар-Шуал, Вала и Ацем,
 • Елтолад, Вефул и Хорма,
 • Циклаг, Беф-Маркавоф и Хацар-Суса,
 • Беф-Леваоф и Шарухен: тринадцать городов с их селами.
 • Аин, Риммон, Ефер и Ашан: четыре города с селами их,
 • и все села, которые находились вокруг городов сих даже до Ваалаф-Беера, или южной Рамы. Вот удел колена сынов Симеоновых, по племенам их.
 • От участка сынов Иудиных выделен удел [колену] сынов Симеоновых. Так как участок сынов Иудиных был слишком велик для них, то сыны Симеоновы и получили удел среди их удела.
 • Третий жребий выпал сынам Завулоновым по племенам их, и простирался предел удела их до Сарида;
 • предел их восходит к морю и Марале и примыкает к Дабешефу и примыкает к потоку, который пред Иокнеамом;
 • от Сарида идет назад к восточной стороне, к востоку солнца, до предела Кислоф-Фавора; отсюда идет к Даврафу и восходит к Иафии;
 • отсюда проходит к востоку в Геф-Хефер, в Итту-Кацин, и идет к Риммону, Мифоару и Нее;
 • и поворачивает предел от севера к Ханнафону и оканчивается долиною Ифтах-Ел;
 • далее: Каттаф, Нагалал, Шимрон, Идеала и Вифлеем: двенадцать городов с их селами.
 • Вот удел сынов Завулоновых, по их племенам; вот города и села их.
 • Четвертый жребий вышел Иссахару, сынам Иссахара, по племенам их;
 • пределом их был: Изреель, Кесуллоф и Сунем,
 • Хафараим, Шион и Анахараф,
 • Раввиф, Кишион и Авец,
 • Ремеф, Ен-Ганним, Ен-Хадда и Беф-Пацец;
 • и примыкает предел к Фавору и Шагациме и Вефсамису, и оканчивается предел их у Иордана: шестнадцать городов с селами их.
 • Вот удел колена сынов Иссахаровых по племенам их; вот города и села их.
 • Пятый жребий вышел колену сынов Асировых, по племенам их;
 • пределом их были: Хелкаф, Хали, Ветен и Ахсаф,
 • Аламелех, Амад и Мишал; и примыкает предел к Кармилу с западной стороны и к Шихор-Ливнафу;
 • потом идет назад к востоку солнца в Беф-Дагон, и примыкает к Завулону и к долине Ифтах-Ел с севера, [и входит в пределы Асафы] в Беф-Емек и Неиел, и идет у Кавула, с левой стороны;
 • далее: Еврон, Рехов, Хаммон и Кана, до Сидона великого;
 • потом предел возвращается к Раме до укрепленного города Тира, и поворачивает предел к Хоссе, и оканчивается у моря, в местечке Ахзиве;
 • далее: Умма, Афек и Рехов: двадцать два города с селами их.
 • Вот удел колена сынов Асировых, по племенам их; вот города и села их.
 • Шестой жребий вышел сынам Неффалима, сынам Неффалима по племенам их;
 • предел их шел от Хелефа [и] от дубравы, что в Цананниме, к Адами-Некеву и Иавнеилу, до Лаккума, и оканчивался у Иордана;
 • отсюда возвращается предел на запад к Азноф-Фавору и идет оттуда к Хуккоку, и примыкает к Завулону с юга, и к Асиру примыкает с запада, и к Иуде у Иордана, от востока солнца.
 • Города укрепленные: Циддим, Цер, Хамаф, Раккаф и Хиннереф,
 • Адама, Рама и Асор,
 • Кедес, Едрея и Ен-Гацор,
 • Иреон, Мигдал-Ел, Хорем, Беф-Анаф и Вефсамис: девятнадцать городов с их селами.
 • Вот удел колена сынов Неффалимовых по племенам их; вот города и села их.
 • Колену сынов Дановых, по племенам их, вышел жребий седьмой;
 • пределом удела их были: Цора, Ештаол и Ир-Шемеш,
 • Шаалаввин, Аиалон и Ифла,
 • Елон, Фимнафа и Екрон,
 • Елтеке, Гиввефон и Ваалаф,
 • Игуд, Бене-Верак и Гаф-Риммон,
 • Ме-Иаркон и Ракон с пределом близ Иоппии. И вышел предел сынов Дановых мал для них.
 • И сыны Дановы пошли войною на Ласем и взяли его, и поразили его мечом, и получили его в наследие, и поселились в нем, и назвали Ласем Даном по имени Дана, отца своего.
 • [Аморреи оставались жить в Еломе и Саламине, но рука Ефремова одолела их, и сделались они данниками ему.]
 • Вот удел колена сынов Дановых, по племенам их; вот города и села их.
 • [Сыны Дановы не истребили Аморреев, которые стеснили их на горе, и не давали им Аморреи выходить на долину и отняли у них предел их участка.]
 • Когда окончили разделение земли, по пределам ее, тогда сыны Израилевы дали среди себя удел Иисусу, сыну Навину:
 • по повелению Господню дали ему город Фамнаф-Сараи, которого он просил, на горе Ефремовой; и построил он город и жил в нем.
 • Вот уделы, которые Елеазар священник, Иисус, сын Навин, и начальники поколений разделили коленам сынов Израилевых, по жребию, в Силоме, пред лицем Господним, у входа скинии собрания. И кончили разделение земли.
 • Экинчи љкчљмљ таш Шымон уруусундагы єй-бєлљлљргљ тєштє. Алардын єлєшє Жєйєт уулдарынын єлєшєнєн ичинде эле.
 • Алардын єлєшєнљ киргендер: Бейер-Шеба жана Шеба, Молада,
 • Хатсар-Шуал, Бала жана Атсем,
 • Элтолат, Бетул жана Хорма,
 • Сыклак, Бейт-Амаркабот жана Хатсар-Суса,
 • Бейт-Лебайот жана Шарухен. Айыл-кыштактары менен он єч шаар.
 • Айын, Римон, Этер жана Ашан. Айыл-кыштактары менен тљрт шаар.
 • Ошондой эле ушул шаарлардын айланасындагы Баалат-Бейирге же тєштєк Рамага чейинки бардык кыштактар Шымон уруусуна єй-бєлљлљрєнљ жараша тийди.
 • Шымон уруусундагы єй-бєлљлљргљ єлєш Жєйєт уулдарынын єлєшєнљн бљлєндє. Жєйєт уулдарынын єлєшє љтљ чоњ болгондуктан, Шымон уулдары єлєшєн алардын арасынан алышты.
 • Љкчљмљ таш ыргытканда, єчєнчє болуп Забулун уруусуна єй-бєлљлљрєнљ жараша єлєш тийди. Алардын єлєшєнєн чек арасы Саритке чейин жетти.
 • Алардын чек арасы дењиз тарапка жана Маралага кљтљрєлљт да, Дабешетке кетет, Жокнеямдын алдындагы љзљндє карай кетет.
 • Сариттен артка, чыгыш тарапка, кєн чыгышка, Кислот-Таборго чейин барат да, андан ары Дабератка кетет, анан Жапияга кљтљрєлљт.
 • Ал жерден чыгышка, Гак-Акейперге, Эйит-Катсинге љтљт да, Римонго, Митойарга жана Анейеге кетет.
 • Анан чек ара тєндєктљн Ханатонго бурулат да, Иптах-Эл љрљљнє менен бєтљт.
 • Андан ары Катат, Наалал, Шимрон, Идала жана Бейт-Лехем кетет. Айыл-кыштактары менен он эки шаар.
 • Забулун уруусундагы єй-бєлљлљрдєн єлєшє ушул. Алардын шаарлары менен кыштактары ушулар.
 • Тљртєнчє жолу љкчљмљ таш ыргытканда, Исахар уруусуна єй-бєлљлљрєнљ жараша єлєш тийди.
 • Алардын жери Изрейел, Кесулот жана Шунем,
 • Хапарайым, Шион жана Анахарат,
 • Рабит, Кишион жана Эбез,
 • Ремет, Эйин-Ганим, Эйин-Хада, Бейт-Патсес болду.
 • Анан чек ара Таборго, Шахатсимге, Бейт-Шемешке кетет да, Иордандын жанынан бєтљт. Айыл-кыштактары менен он алты шаар.
 • Исахар уруусундагы єй-бєлљлљрдєн єлєшє ушул. Алардын шаарлары менен айыл-кыштактары ушулар.
 • Бешинчи жолу љкчљмљ таш ыргытканда, Ашыр уруусуна єй-бєлљлљрєнљ жараша єлєш тийди.
 • Алардын жери Хелкат, Хали, Бетен жана Акшап,
 • Аламелек, Амат жана Мишал болду. Чек ара батыш тараптан Кармелге жана Шихор-Либнатка кетет.
 • Анан артка, чыгышты карай, Бейт-Дагонго кетет да, Забулун жана Иптах-Эл љрљљнє менен, тєндєктљн Бейт-Эймек жана Нейел менен чектешип, Кабулдун сол тарабынан љтљт.
 • Андан ары Эбронго, Рехопко, Хамонго жана Канага, улуу Сидонго чейин кетет.
 • Анан чек ара Рамага, чептєє Тир шаарына бурулат, андан кийин Хосага бурулуп, дењиз боюнан, Аказип деген жерден бєтљт.
 • Андан ары Умага, Апикке жана Рехопко кетет. Айыл-кыштактары менен жыйырма эки шаар.
 • Ашыр уруусундагы єй-бєлљлљрдєн єлєшє ушул. Алардын шаарлары менен кыштактары ушулар.
 • Алтынчы жолу љкчљмљ таш ыргытканда, Напталы уруусуна єй-бєлљлљрєнљ жараша єлєш тийди.
 • Алардын чек арасы Хейлептен, Эйлон-Бетсаананимдеги эмендєє токойдон Адамы-Некепке жана Жапнейелге, Лакумга чейин барып, Иордандан бєтљт.
 • Ал жерден чек ара батышка, Азнот-Таборго бурулат да, андан ары Хукокко кетет, тєштєктљн Забулун менен, батыштан Ашыр менен, чыгыштан, Иордандан Жєйєт менен чектешет.
 • Чептєє шаарлары: Сидим, Сер, Хамат, Ракат жана Кинерет,
 • Адама, Рама жана Хатсор,
 • Кедеш, Эдрей жана Эйин-Хатсор,
 • Ирон, Мигдал-Эл, Хорем, Бейт-Анат жана Бейт-Шемеш. Айыл-кыштактары менен он тогуз шаар.
 • Напталы уруусундагы єй-бєлљлљрдєн єлєшє ушул. Алардын шаарлары менен кыштактары ушулар.
 • Жетинчи жолу љкчљмљ таш ыргытканда, Дан уруусуна єй-бєлљлљрєнљ жараша єлєш тийди.
 • Алардын єлєшєнєн чек аралары мындай болду: Сора, Эштаул жана Ир-Шемеш,
 • Шаалабин, Айалон жана Итла,
 • Эйлон, Тимната жана Экрон,
 • Элтекей, Гиптон жана Баалат,
 • Жейут, Беней-Берак жана Гат-Римон,
 • Жапанын жанындагы Мей-Жаркон жана Ракон. Дан уулдарына тийген єлєш алар єчєн аз болуп калды.
 • Ошондуктан Дан уулдары Лешемге кол салып, аны басып алып, элин кылычтап кырышты. Анан ал жерге отурукташып, Лешемдин атын љздљрєнєн атасы Дандын атынан Дан деп аташты.
 • Дан уруусундагы єй-бєлљлљрдєн єлєшє ушул. Алардын шаарлары менен кыштактары ушулар.
 • Чек аралар боюнча жер бљлєштєрєп бєтєшкљндљ, Ысрайыл уулдары љздљрєнєн єлєшєнљн Нундун уулу Жашыяга єлєш беришти.
 • Тењирдин буйругу боюнча ага љзє сураган Эпрайым тоосундагы Тимнат-Серах шаарын беришти. Жашыя ал шаарды куруп, анда жашады.
 • Ыйык кызмат кылуучу Элазар, Нундун уулу Жашыя жана Ысрайыл уулдарынын уруу башчылары Шилодо, жыйын чатырынын алдында, Тењирдин алдында љкчљмљ таш ыргытып, Ысрайыл уулдарынан тараган урууларга бљлєштєрєп берген єлєштљр ушулар. Ошентип, жерди бљлєштєрєп бєтєштє.
 • Das zweite Los fiel auf den Stamm Simeon mit seinen Sippen.

  Sein Erbbesitz lag innerhalb der Grenzen des Stammes Juda

 • und umfasste folgende Städte: Beerscheba, Schema, Molada,
 • Hazar-Schual, Baala, Ezem,
 • Eltolad, Betul, Horma,
 • Ziklag, Bet-Markabot, Hazar-Susim,
 • Bet-Lebaot und Scharuhen – das sind dreizehn Städte mit den umliegenden Dörfern;
 • außerdem En-Rimmon, Eter und Aschan – das sind vier Städte mit den umliegenden Dörfern.
 • Das Gebiet reichte im Süden bis nach Baalat-Beer und Ramat-Negeb.

  Dies ist der Teil, der den Sippen des Stammes Simeon als Erbbesitz zufiel.

 • Sie bekamen als ihr Gebiet ein Stück von Juda, weil der Stamm Juda mehr Land bekommen hatte, als er brauchte.
 • Das dritte Los fiel auf den Stamm Sebulon mit seinen Sippen. Sein Gebiet reicht im Südosten bis nach Sarid;
 • von dort verläuft die Grenze nach Westen über Marala und Dabbeschet bis zu dem Tal westlich von Jokneam.
 • Die Ostgrenze führt von Sarid aus nordwärts am Gebiet von Kislot-am-Tabor vorbei nach Daberat und hinauf nach Jafia,
 • dann weiter nach Gat-Hefer und Et-Kazin und über Rimmon bis nach Nea;
 • von dort verläuft die Nordgrenze westwärts über Hannaton zum Tal von Jiftach-El.
 • Zum Gebiet von Sebulon gehören noch die Städte Kattat, Nahalal, Schimron, Jidala und Betlehem – insgesamt zwölf Städte mit den umliegenden Dörfern.
 • Diese Städte mit ihren Dörfern bilden das Gebiet, das den Sippen des Stammes Sebulon als Erbbesitz zufiel.
 • Das vierte Los fiel auf den Stamm Issachar mit seinen Sippen.
 • Sein Gebiet umfasst die Städte Jesreel, Kesullot, Schunem,
 • Hafarajim, Schion, Anahara,
 • Daberat, Kischjon, Ebez,
 • Remet, En-Gannim, En-Hadda und Bet-Pazzez.
 • Im Norden verläuft die Grenze vom Berg Tabor über Schahazajim und Bet-Schemesch bis zum Jordan.

  Dieses Gebiet mit insgesamt sechzehn Städten und den dazugehörigen Dörfern fiel den Sippen des Stammes Issachar als Erbbesitz zu.

 • Das fünfte Los fiel auf den Stamm Ascher mit seinen Sippen.
 • Die Südgrenze seines Gebietes führt von Helkat westwärts über Hali, Beten, Achschaf,
 • Alammelech, Amad und Mischal bis zum Karmelgebirge und zum Fluss Libnat;
 • die Ostgrenze führt von Helkat aus nördlich nach Bet-Dagon, berührt die Grenze des Stammes Sebulon und das Tal Jiftach-El und verläuft weiter über Bet-Emek und Negiël bis nach Kabul und über Mischal,
 • Abdon, Rehob, Hammon und Kana bis zum Gebiet der großen Stadt Sidon.
 • Dann biegt die Grenze um nach Rama, erreicht die befestigte Stadt Tyrus, geht weiter nach Hosa und endet am Mittelmeer. Zum Gebiet von Ascher gehören auch Mahaleb, Achsib,
 • Akko, Afek und Rehob – insgesamt zweiundzwanzig Städte mit den umliegenden Dörfern.
 • Dieses ganze Gebiet, Städte und Dörfer, fiel den Sippen des Stammes Ascher als Erbbesitz zu.
 • Das sechste Los fiel auf den Stamm Naftali mit seinen Sippen.
 • Die Südgrenze seines Gebietes führt von Helef ostwärts nach Elon-Zaanannim und weiter über Adami-Nekeb und Jabneel nach Lakkum und endet am Jordan;
 • westwärts führt sie über Asnot-am-Tabor nach Hukkok. Das Gebiet von Naftali stößt im Süden an das Stammesgebiet Sebulon, im Westen an das Stammesgebiet Ascher und im Osten an den Jordan.
 • Die befestigten Städte in diesem Gebiet waren Ziddim, Zer, Hammat, Rakkat, Kinneret,
 • Adama, Rama, Hazor,
 • Kedesch, Edreï, En-Hazor,
 • Jiron, Migdal-El, Horem, Bet-Anat und Bet-Schemesch – insgesamt neunzehn Städte mit den umliegenden Dörfern.
 • Dieses ganze Gebiet, Städte und Dörfer, fiel den Sippen des Stammes Naftali als Erbbesitz zu.
 • Das siebte Los fiel auf den Stamm Dan mit seinen Sippen.
 • Sein Gebiet umfasst die Städte Zora, Eschtaol, Ir-Schemesch,
 • Schaalbim, Ajalon, Jitla,
 • Elon, Timna, Ekron,
 • Elteke, Gibbeton, Baalat,
 • Jehud, Bene-Berak und Gat-Rimmon
 • sowie das Gebiet um Jafo bis zum Jarkonfluss.
 • Alle diese Städte mit ihren Dörfern fielen dem Stamm Dan als Erbbesitz zu.

  Die Leute des Stammes Dan konnten sich jedoch in diesem Gebiet nicht halten und zogen deshalb nach Norden vor die Stadt Lajisch. Sie eroberten sie, erschlugen die Bewohner mit dem Schwert und siedelten sich dort an. Nach dem Namen ihres Stammvaters nannten sie die Stadt Dan.

 • So wurde die Verteilung des Landes vollendet; jeder Stamm erhielt seinen Erbbesitz.

  Die Stämme Israels gaben auch Josua einen eigenen Besitz im Land.

 • Er hatte sich die Stadt Timnat-Serach im Bergland Efraïm erbeten und der HERR sprach ihm die Stadt und das umliegende Gebiet zu. Josua baute die Stadt wieder auf und ließ sich dort nieder.
 • Der Priester Eleasar, Josua, der Sohn Nuns, und die Sippenoberhäupter der einzelnen Stämme hatten all die genannten Gebiete unter die Israeliten verteilt. Die Zuteilung erfolgte durch das Los in Gegenwart des HERRN, am Eingang des Heiligen Zeltes in Schilo. Nun hatten sie die Verteilung des Landes abgeschlossen.