Скрыть
19:5
19:6
19:7
19:9
19:12
19:14
19:16
19:17
19:19
19:20
19:21
19:22
19:23
19:24
19:25
19:29
19:30
19:31
19:32
19:36
19:37
19:38
19:39
19:42
19:45
19:47a
19:48
19:48a
19:51
Церковнославянский (рус)
И изы́де вторы́й жре́бiй Симео́ну, пле́мени сыно́въ Симео́новыхъ по со́нмомъ и́хъ, и бы́сть наслѣ́дiе и́хъ посредѣ́ жре́бiя сыно́въ Иу́диныхъ.
И бы́сть жре́бiй и́хъ вирсавее́ и Савее́ и молада́,
и Асерсуа́лъ и ваѳу́лъ, и велвола́ и Асо́мъ,
и Елѳула́дъ и ерма́,
и секела́гъ и веѳаммаргасво́ѳъ, и Асерсуси́мъ
и веѳалва́ѳъ, и се́ла и́хъ: гра́ды три­на́­де­сять и ве́си и́хъ.
Аи́нъ и реммо́ѳъ, и ееѳе́ръ и Аса́мъ, гра́ды четы́ри и ве́си и́хъ:
и вся́ предгра́дiя, я́же о́крестъ градо́въ си́хъ да́же до Ваалѳерирраммо́ѳъ, иду́щихъ во Иаме́ѳъ къ Ли́ву. Сiе́ наслѣ́дiе племе́нъ сыно́въ Симео́новыхъ по со́нмомъ и́хъ.
От жре́бiя Иу́дина наслѣ́дiе пле́мене сыно́въ Симео́новыхъ, я́ко бы́сть ча́сть сыно́въ Иу́диныхъ бо́лшая не́жели и́хъ: и наслѣ́диша сы́нове Симео́новы посредѣ́ жре́бiя и́хъ.
И изы́де жре́бiй тре́тiй Завуло́ну по со́нмомъ и́хъ: и бу́дутъ предѣ́лы наслѣ́дiя и́хъ до сари́да:
и восхо́дятъ предѣ́лы и́хъ къ мо́рю и Марилѣ́, и до́йдутъ къ давасе́ѳу, и сни́дут­ся въ де́брь, я́же е́сть къ лицу́ Иекна́ма,
и обратя́т­ся от­ сари́да проти́ву от­ восто́ковъ саме́съ на предѣ́лы хасало́ѳъ-ѳаво́ръ, и про́йдутъ къ давра́ѳу, и взы́дутъ къ Иафаги́:
и от­ту́ду обы́дутъ супроти́въ на восто́ки въ геѳаефе́ръ, во гра́дъ каси́мъ, и про́йдутъ на реммона́мъ маѳари́мъ Ан­нуа́,
и обы́дутъ предѣ́лы къ сѣ́веру на ен­наѳо́ѳъ, и бу́детъ исхо́дъ и́хъ къ га́ю Иефѳаи́лъ,
и катта́ѳъ и Наало́лъ, и семро́нъ и Иадила́ и Виѳлее́мъ: гра́ды два­на́­де­сять и ве́си и́хъ.
Сiе́ наслѣ́дiе пле́мене сыно́въ Завуло́новыхъ по со́нмомъ и́хъ, гра́ды и́хъ и ве́си и́хъ.
И Иссаха́ру изы́де жре́бiй четве́ртый, сыно́мъ Иссаха́ровымъ по срод­ст­во́мъ и́хъ,
и бы́ша предѣ́лы и́хъ Иезрае́ль и Ахасело́ѳъ и суна́мъ,
и Аферари́мъ и Сiа́нъ, [и рена́ѳъ] и Анахаре́ѳъ,
и равво́ѳъ и кесiо́нъ и аеме́,
и рама́ѳъ и инган­ни́мъ, и инадда́ и веѳфаси́съ:
и сни́дут­ся предѣ́лы къ Ѳаво́ру и къ сасима́ѳу къ мо́рю, и веѳсма́съ, и бу́детъ его́ исхо́дъ предѣ́лъ Иорда́нъ: гра́ды шесть­на́­де­сять и ве́си и́хъ.
Сiе́ наслѣ́дiе пле́мене сыно́въ Иссаха́ровыхъ по со́нмомъ и́хъ, гра́ды и предгра́дiя и́хъ.
И изы́де жре́бiй пя́тый пле́мене сыно́въ Аси́ровыхъ по со́нмомъ и́хъ,
и бы́ша предѣ́лы и́хъ хелка́ѳъ и ооли́, и ватне́ и Ахса́фъ,
и Елиме́лехъ и Ама́дъ и Маса́лъ: и при­­бли́жат­ся къ карми́лу къ мо́рю, и Сiо́ру и Лавана́ѳу,
и обратя́т­ся от­ восто́къ со́лнца въ ви́ѳъ-даго́нъ, и при­­бли́жат­ся къ Завуло́ну, и въ га́й Иефѳаи́лъ къ сѣ́веру, [и вни́дутъ предѣ́лы Асаѳа́] въ ви́ѳъ-аеме́къ, и да и́дутъ по доли́нѣ Анiи́ла, и про́йдутъ въ хаво́лъ ошу́юю,
и Ахра́нъ и роо́въ, и Аммо́нъ и кана́, да́же до Сидо́на вели́каго:
и воз­вратя́т­ся предѣ́лы въ раму́, и да́же до гра́да тве́рда тирі́анъ, и воз­вратя́т­ся предѣ́лы до сусы́, и бу́детъ исхо́дъ его́ мо́ре, и от­ у́жа въ Ахзи́фъ,
и Амма́ и Афе́къ и рао́въ: гра́ды два́десять два́ и ве́си и́хъ.
Сiе́ наслѣ́дiе пле́мене сыно́въ Аси́ровыхъ по со́нмомъ и́хъ, гра́ды и́хъ и ве́си и́хъ.
И Нефѳали́му изы́де жре́бiй шесты́й, сыно́мъ Нефѳали́млимъ по со́нмомъ и́хъ,
и бы́ша предѣ́лы и́хъ мееле́фъ и мило́нъ, и весенани́мъ и Арме́, и наке́въ и Иавни́лъ, да́же до лакку́нъ: и бы́ша исхо́ди и́хъ Иорда́нъ:
и воз­вратя́т­ся предѣ́лы къ мо́рю въ азано́ѳъ-ѳаво́ръ, и про́йдутъ от­ту́ду во ико́къ, и при́ткнут­ся къ Завуло́ну от­ ю́га, и Аси́ру при­­бли́жат­ся къ мо́рю, и ко Иу́дѣ Иорда́нъ от­ восто́къ со́лнца.
И гра́ды огражде́ни тирі́анъ, ти́ръ и Ама́ѳъ, и рекка́ѳъ и хенеро́ѳъ,
и Адами́ и рама́ и Асо́ръ,
и Кеде́съ и едраи́ и исто́чникъ Асо́ръ,
и Иарiо́нъ и Магдалiи́лъ, ора́нъ и веѳана́ѳъ и Ѳасму́съ: гра́ды девять­на́­де­ся­тъ и ве́си и́хъ.
Сiе́ наслѣ́дiе пле́мене сыно́въ Нефѳали́млихъ по сро́д­ст­ву и́хъ, гра́ды и предгра́дiя и́хъ.
И да́ну и пле́мени сыно́въ да́новыхъ по со́нмомъ и́хъ изы́де жре́бiй седмы́й,
и бы́ша предѣ́лы и́хъ сараа́ и есѳао́лъ и гра́ды саме́съ,
и Салами́нь и еало́нъ и Иеѳла́,
и Ело́нъ и Ѳамна́ и аккаро́нъ,
и Елѳеко́ и гаваѳо́нъ и Вааѳо́ѳъ,
и иу́ѳъ и ванивара́къ и геѳреммо́нъ,
и от­ мо́ря иерако́нска, и Ира́кконъ, предѣ́лъ бли́зъ Ио́ппы, и изы́де предѣ́лъ сыно́въ да́новыхъ от­ ни́хъ.
И изыдо́ша сы́нове Да́новы и во­ева́ша Ласе́мъ, и взя́ша его́ и порази́ша его́ о́стрiемъ меча́: и обита́ша въ не́мъ, и нареко́ша и́мя его́ Ласенда́нъ, по и́мени Да́на отца́ сво­его́.
И Аморре́й оста́ся жи́ти во Ело́мѣ и въ Салами́нѣ: и отяготѣ́ рука́ Ефре́мля на ни́хъ, и бы́ша и́мъ да́н­ницы.
Сiе́ наслѣ́дiе пле́мене сыно́въ да́новыхъ по со́нмомъ и́хъ, гра́ды и́хъ и ве́си и́хъ.
И не истреби́ша сы́нове Да́новы Аморре́а озлобля́ющаго и́хъ на горѣ́, и не дая́ху и́мъ Аморре́е исходи́ти на юдо́ль, и утѣсни́ша от­ ни́хъ предѣ́лъ ча́сти и́хъ.
И соверши́ша раздѣля́ти зе́млю въ предѣ́лѣхъ ея́: и да́ша сы́нове Изра́илевы жре́бiй Иису́су сы́ну нави́ну повелѣ́нiемъ Госпо́днимъ средѣ́ себе́,
и да́ша ему́ гра́дъ, его́же проси́, Ѳамна́ѳъ-сараи́, и́же е́сть въ горѣ́ Ефраи́мъ: и созда́ гра́дъ, и всели́ся въ не́мъ.
Сiя́ раздѣле́нiя, я́же раздѣли́ша Елеаза́ръ жре́цъ и Иису́съ нави́нъ и кня́зи оте́че­ст­въ въ племенѣ́хъ Изра́илевыхъ по жре́бiямъ въ Сило́мѣ предъ Го́сподемъ, у две́рiй ски́нiи свидѣ́нiя. И сконча́ша дѣли́ти зе́млю.
1 Перечисление городов в уделе Симеоновом, данных ему среди удела Иудина; 10 пределы и города удела Завулонова; 17 пределы и города удела Иссахарова; 24 пределы и города удела Асирова; 32 пределы и города удела Неффалимова; 40 пределы и города удела Данова; 49 специальный удел, данный Израилем Иисусу Навину; деление земли окончено.
Второй жребий вышел Симеону, колену сынов Симеоновых, по племенам их; и был удел их среди удела сынов Иудиных.
В уделе их были: Вирсавия или Шева, Молада,
Хацар-Шуал, Вала и Ацем,
Елтолад, Вефул и Хорма,
Циклаг, Беф-Маркавоф и Хацар-Суса,
Беф-Леваоф и Шарухен: тринадцать городов с их селами.
Аин, Риммон, Ефер и Ашан: четыре города с селами их,
и все села, которые находились вокруг городов сих даже до Ваалаф-Беера, или южной Рамы. Вот удел колена сынов Симеоновых, по племенам их.
От участка сынов Иудиных выделен удел [колену] сынов Симеоновых. Так как участок сынов Иудиных был слишком велик для них, то сыны Симеоновы и получили удел среди их удела.
Третий жребий выпал сынам Завулоновым по племенам их, и простирался предел удела их до Сарида;
предел их восходит к морю и Марале и примыкает к Дабешефу и примыкает к потоку, который пред Иокнеамом;
от Сарида идет назад к восточной стороне, к востоку солнца, до предела Кислоф-Фавора; отсюда идет к Даврафу и восходит к Иафии;
отсюда проходит к востоку в Геф-Хефер, в Итту-Кацин, и идет к Риммону, Мифоару и Нее;
и поворачивает предел от севера к Ханнафону и оканчивается долиною Ифтах-Ел;
далее: Каттаф, Нагалал, Шимрон, Идеала и Вифлеем: двенадцать городов с их селами.
Вот удел сынов Завулоновых, по их племенам; вот города и села их.
Четвертый жребий вышел Иссахару, сынам Иссахара, по племенам их;
пределом их был: Изреель, Кесуллоф и Сунем,
Хафараим, Шион и Анахараф,
Раввиф, Кишион и Авец,
Ремеф, Ен-Ганним, Ен-Хадда и Беф-Пацец;
и примыкает предел к Фавору и Шагациме и Вефсамису, и оканчивается предел их у Иордана: шестнадцать городов с селами их.
Вот удел колена сынов Иссахаровых по племенам их; вот города и села их.
Пятый жребий вышел колену сынов Асировых, по племенам их;
пределом их были: Хелкаф, Хали, Ветен и Ахсаф,
Аламелех, Амад и Мишал; и примыкает предел к Кармилу с западной стороны и к Шихор-Ливнафу;
потом идет назад к востоку солнца в Беф-Дагон, и примыкает к Завулону и к долине Ифтах-Ел с севера, [и входит в пределы Асафы] в Беф-Емек и Неиел, и идет у Кавула, с левой стороны;
далее: Еврон, Рехов, Хаммон и Кана, до Сидона великого;
потом предел возвращается к Раме до укрепленного города Тира, и поворачивает предел к Хоссе, и оканчивается у моря, в местечке Ахзиве;
далее: Умма, Афек и Рехов: двадцать два города с селами их.
Вот удел колена сынов Асировых, по племенам их; вот города и села их.
Шестой жребий вышел сынам Неффалима, сынам Неффалима по племенам их;
предел их шел от Хелефа [и] от дубравы, что в Цананниме, к Адами-Некеву и Иавнеилу, до Лаккума, и оканчивался у Иордана;
отсюда возвращается предел на запад к Азноф-Фавору и идет оттуда к Хуккоку, и примыкает к Завулону с юга, и к Асиру примыкает с запада, и к Иуде у Иордана, от востока солнца.
Города укрепленные: Циддим, Цер, Хамаф, Раккаф и Хиннереф,
Адама, Рама и Асор,
Кедес, Едрея и Ен-Гацор,
Иреон, Мигдал-Ел, Хорем, Беф-Анаф и Вефсамис: девятнадцать городов с их селами.
Вот удел колена сынов Неффалимовых по племенам их; вот города и села их.
Колену сынов Дановых, по племенам их, вышел жребий седьмой;
пределом удела их были: Цора, Ештаол и Ир-Шемеш,
Шаалаввин, Аиалон и Ифла,
Елон, Фимнафа и Екрон,
Елтеке, Гиввефон и Ваалаф,
Игуд, Бене-Верак и Гаф-Риммон,
Ме-Иаркон и Ракон с пределом близ Иоппии. И вышел предел сынов Дановых мал для них.
И сыны Дановы пошли войною на Ласем и взяли его, и поразили его мечом, и получили его в наследие, и поселились в нем, и назвали Ласем Даном по имени Дана, отца своего.
19:47a[Аморреи оставались жить в Еломе и Саламине, но рука Ефремова одолела их, и сделались они данниками ему.]
Вот удел колена сынов Дановых, по племенам их; вот города и села их.
19:48a[Сыны Дановы не истребили Аморреев, которые стеснили их на горе, и не давали им Аморреи выходить на долину и отняли у них предел их участка.]
Когда окончили разделение земли, по пределам ее, тогда сыны Израилевы дали среди себя удел Иисусу, сыну Навину:
по повелению Господню дали ему город Фамнаф-Сараи, которого он просил, на горе Ефремовой; и построил он город и жил в нем.
Вот уделы, которые Елеазар священник, Иисус, сын Навин, и начальники поколений разделили коленам сынов Израилевых, по жребию, в Силоме, пред лицем Господним, у входа скинии собрания. И кончили разделение земли.
Толкования стиха Скопировать ссылку Скопировать текст Добавить в избранное
Библ. энциклопедия Библейский словарь Словарь библ. образов Практическая симфония
Цитата из Библии каждое утро
TG: t.me/azbible
Viber: vb.me/azbible