Быт. Исх. Лев. Чис. Втор. Нав. Суд. Руф. 1Цар. 2Цар. 3Цар. 4Цар. 1Пар. 2Пар. 1Ездр. Неем. 2Ездр. Тов. Иудиф. Эсф. 1Мак. 2Мак. 3Мак. 3Ездр. Иов. Пс. Притч. Еккл. Песн. Прем. Сир. Ис. Иер. Плч. Посл.Иер. Вар. Иез. Дан. Ос. Иоил. Ам. Авд. Ион. Мих. Наум. Авв. Соф. Агг. Зах. Мал. Мф. Мк. Лк. Ин. Деян. Иак. 1Пет. 2Пет. 1Ин. 2Ин. 3Ин. Иуд. Рим. 1Кор. 2Кор. Гал. Еф. Флп. Кол. 1Сол. 2Сол. 1Тим. 2Тим. Тит. Флм. Евр. Откр.

Книга Иисуса Навина

 
 • И изы́де вторы́й жре́бiй Симео́ну, пле́мени сыно́въ Симео́новыхъ по со́нмомъ и́хъ, и бы́сть наслѣ́дiе и́хъ посредѣ́ жре́бiя сыно́въ Иу́диныхъ.
 • И бы́сть жре́бiй и́хъ вирсавее́ и Савее́ и молада́,
 • и Асерсуа́лъ и ваѳу́лъ, и велвола́ и Асо́мъ,
 • и Елѳула́дъ и ерма́,
 • и секела́гъ и веѳаммаргасво́ѳъ, и Асерсуси́мъ
 • и веѳалва́ѳъ, и се́ла и́хъ: гра́ды три­на́­де­сять и ве́си и́хъ.
 • Аи́нъ и реммо́ѳъ, и ееѳе́ръ и Аса́мъ, гра́ды четы́ри и ве́си и́хъ:
 • и вся́ предгра́дiя, я́же о́крестъ градо́въ си́хъ да́же до Ваалѳерирраммо́ѳъ, иду́щихъ во Иаме́ѳъ къ Ли́ву. Сiе́ наслѣ́дiе племе́нъ сыно́въ Симео́новыхъ по со́нмомъ и́хъ.
 • От жре́бiя Иу́дина наслѣ́дiе пле́мене сыно́въ Симео́новыхъ, я́ко бы́сть ча́сть сыно́въ Иу́диныхъ бо́лшая не́жели и́хъ: и наслѣ́диша сы́нове Симео́новы посредѣ́ жре́бiя и́хъ.
 • И изы́де жре́бiй тре́тiй Завуло́ну по со́нмомъ и́хъ: и бу́дутъ предѣ́лы наслѣ́дiя и́хъ до сари́да:
 • и восхо́дятъ предѣ́лы и́хъ къ мо́рю и Марилѣ́, и до́йдутъ къ давасе́ѳу, и сни́дут­ся въ де́брь, я́же е́сть къ лицу́ Иекна́ма,
 • и обратя́т­ся от­ сари́да проти́ву от­ восто́ковъ саме́съ на предѣ́лы хасало́ѳъ-ѳаво́ръ, и про́йдутъ къ давра́ѳу, и взы́дутъ къ Иафаги́:
 • и от­ту́ду обы́дутъ супроти́въ на восто́ки въ геѳаефе́ръ, во гра́дъ каси́мъ, и про́йдутъ на реммона́мъ маѳари́мъ Ан­нуа́,
 • и обы́дутъ предѣ́лы къ сѣ́веру на ен­наѳо́ѳъ, и бу́детъ исхо́дъ и́хъ къ га́ю Иефѳаи́лъ,
 • и катта́ѳъ и Наало́лъ, и семро́нъ и Иадила́ и Виѳлее́мъ: гра́ды два­на́­де­сять и ве́си и́хъ.
 • Сiе́ наслѣ́дiе пле́мене сыно́въ Завуло́новыхъ по со́нмомъ и́хъ, гра́ды и́хъ и ве́си и́хъ.
 • И Иссаха́ру изы́де жре́бiй четве́ртый, сыно́мъ Иссаха́ровымъ по срод­ст­во́мъ и́хъ,
 • и бы́ша предѣ́лы и́хъ Иезрае́ль и Ахасело́ѳъ и суна́мъ,
 • и Аферари́мъ и Сiа́нъ, [и рена́ѳъ] и Анахаре́ѳъ,
 • и равво́ѳъ и кесiо́нъ и аеме́,
 • и рама́ѳъ и инган­ни́мъ, и инадда́ и веѳфаси́съ:
 • и сни́дут­ся предѣ́лы къ Ѳаво́ру и къ сасима́ѳу къ мо́рю, и веѳсма́съ, и бу́детъ его́ исхо́дъ предѣ́лъ Иорда́нъ: гра́ды шесть­на́­де­сять и ве́си и́хъ.
 • Сiе́ наслѣ́дiе пле́мене сыно́въ Иссаха́ровыхъ по со́нмомъ и́хъ, гра́ды и предгра́дiя и́хъ.
 • И изы́де жре́бiй пя́тый пле́мене сыно́въ Аси́ровыхъ по со́нмомъ и́хъ,
 • и бы́ша предѣ́лы и́хъ хелка́ѳъ и ооли́, и ватне́ и Ахса́фъ,
 • и Елиме́лехъ и Ама́дъ и Маса́лъ: и при­­бли́жат­ся къ карми́лу къ мо́рю, и Сiо́ру и Лавана́ѳу,
 • и обратя́т­ся от­ восто́къ со́лнца въ ви́ѳъ-даго́нъ, и при­­бли́жат­ся къ Завуло́ну, и въ га́й Иефѳаи́лъ къ сѣ́веру, [и вни́дутъ предѣ́лы Асаѳа́] въ ви́ѳъ-аеме́къ, и да и́дутъ по доли́нѣ Анiи́ла, и про́йдутъ въ хаво́лъ ошу́юю,
 • и Ахра́нъ и роо́въ, и Аммо́нъ и кана́, да́же до Сидо́на вели́каго:
 • и воз­вратя́т­ся предѣ́лы въ раму́, и да́же до гра́да тве́рда тирі́анъ, и воз­вратя́т­ся предѣ́лы до сусы́, и бу́детъ исхо́дъ его́ мо́ре, и от­ у́жа въ Ахзи́фъ,
 • и Амма́ и Афе́къ и рао́въ: гра́ды два́десять два́ и ве́си и́хъ.
 • Сiе́ наслѣ́дiе пле́мене сыно́въ Аси́ровыхъ по со́нмомъ и́хъ, гра́ды и́хъ и ве́си и́хъ.
 • И Нефѳали́му изы́де жре́бiй шесты́й, сыно́мъ Нефѳали́млимъ по со́нмомъ и́хъ,
 • и бы́ша предѣ́лы и́хъ мееле́фъ и мило́нъ, и весенани́мъ и Арме́, и наке́въ и Иавни́лъ, да́же до лакку́нъ: и бы́ша исхо́ди и́хъ Иорда́нъ:
 • и воз­вратя́т­ся предѣ́лы къ мо́рю въ азано́ѳъ-ѳаво́ръ, и про́йдутъ от­ту́ду во ико́къ, и при́ткнут­ся къ Завуло́ну от­ ю́га, и Аси́ру при­­бли́жат­ся къ мо́рю, и ко Иу́дѣ Иорда́нъ от­ восто́къ со́лнца.
 • И гра́ды огражде́ни тирі́анъ, ти́ръ и Ама́ѳъ, и рекка́ѳъ и хенеро́ѳъ,
 • и Адами́ и рама́ и Асо́ръ,
 • и Кеде́съ и едраи́ и исто́чникъ Асо́ръ,
 • и Иарiо́нъ и Магдалiи́лъ, ора́нъ и веѳана́ѳъ и Ѳасму́съ: гра́ды девять­на́­де­ся­тъ и ве́си и́хъ.
 • Сiе́ наслѣ́дiе пле́мене сыно́въ Нефѳали́млихъ по сро́д­ст­ву и́хъ, гра́ды и предгра́дiя и́хъ.
 • И да́ну и пле́мени сыно́въ да́новыхъ по со́нмомъ и́хъ изы́де жре́бiй седмы́й,
 • и бы́ша предѣ́лы и́хъ сараа́ и есѳао́лъ и гра́ды саме́съ,
 • и Салами́нь и еало́нъ и Иеѳла́,
 • и Ело́нъ и Ѳамна́ и аккаро́нъ,
 • и Елѳеко́ и гаваѳо́нъ и Вааѳо́ѳъ,
 • и иу́ѳъ и ванивара́къ и геѳреммо́нъ,
 • и от­ мо́ря иерако́нска, и Ира́кконъ, предѣ́лъ бли́зъ Ио́ппы, и изы́де предѣ́лъ сыно́въ да́новыхъ от­ ни́хъ.
 • И изыдо́ша сы́нове Да́новы и во­ева́ша Ласе́мъ, и взя́ша его́ и порази́ша его́ о́стрiемъ меча́: и обита́ша въ не́мъ, и нареко́ша и́мя его́ Ласенда́нъ, по и́мени Да́на отца́ сво­его́.
 • И Аморре́й оста́ся жи́ти во Ело́мѣ и въ Салами́нѣ: и отяготѣ́ рука́ Ефре́мля на ни́хъ, и бы́ша и́мъ да́н­ницы.
 • Сiе́ наслѣ́дiе пле́мене сыно́въ да́новыхъ по со́нмомъ и́хъ, гра́ды и́хъ и ве́си и́хъ.
 • И не истреби́ша сы́нове Да́новы Аморре́а озлобля́ющаго и́хъ на горѣ́, и не дая́ху и́мъ Аморре́е исходи́ти на юдо́ль, и утѣсни́ша от­ ни́хъ предѣ́лъ ча́сти и́хъ.
 • И соверши́ша раздѣля́ти зе́млю въ предѣ́лѣхъ ея́: и да́ша сы́нове Изра́илевы жре́бiй иису́су сы́ну нави́ну повелѣ́нiемъ Госпо́днимъ средѣ́ себе́,
 • и да́ша ему́ гра́дъ, его́же проси́, Ѳамна́ѳъ-сараи́, и́же е́сть въ горѣ́ Ефраи́мъ: и созда́ гра́дъ, и всели́ся въ не́мъ.
 • Сiя́ раздѣле́нiя, я́же раздѣли́ша Елеаза́ръ жре́цъ и иису́съ нави́нъ и кня́зи оте́че­ст­въ въ племенѣ́хъ Изра́илевыхъ по жре́бiямъ въ Сило́мѣ предъ Го́сподемъ, у две́рiй ски́нiи свидѣ́нiя. И сконча́ша дѣли́ти зе́млю.
 • Второй жребий вышел Симеону, колену сынов Симеоновых, по племенам их; и был удел их среди удела сынов Иудиных.
 • В уделе их были: Вирсавия или Шева, Молада,
 • Хацар-Шуал, Вала и Ацем,
 • Елтолад, Вефул и Хорма,
 • Циклаг, Беф-Маркавоф и Хацар-Суса,
 • Беф-Леваоф и Шарухен: тринадцать городов с их селами.
 • Аин, Риммон, Ефер и Ашан: четыре города с селами их,
 • и все села, которые находились вокруг городов сих даже до Ваалаф-Беера, или южной Рамы. Вот удел колена сынов Симеоновых, по племенам их.
 • От участка сынов Иудиных выделен удел [колену] сынов Симеоновых. Так как участок сынов Иудиных был слишком велик для них, то сыны Симеоновы и получили удел среди их удела.
 • Третий жребий выпал сынам Завулоновым по племенам их, и простирался предел удела их до Сарида;
 • предел их восходит к морю и Марале и примыкает к Дабешефу и примыкает к потоку, который пред Иокнеамом;
 • от Сарида идет назад к восточной стороне, к востоку солнца, до предела Кислоф-Фавора; отсюда идет к Даврафу и восходит к Иафии;
 • отсюда проходит к востоку в Геф-Хефер, в Итту-Кацин, и идет к Риммону, Мифоару и Нее;
 • и поворачивает предел от севера к Ханнафону и оканчивается долиною Ифтах-Ел;
 • далее: Каттаф, Нагалал, Шимрон, Идеала и Вифлеем: двенадцать городов с их селами.
 • Вот удел сынов Завулоновых, по их племенам; вот города и села их.
 • Четвертый жребий вышел Иссахару, сынам Иссахара, по племенам их;
 • пределом их был: Изреель, Кесуллоф и Сунем,
 • Хафараим, Шион и Анахараф,
 • Раввиф, Кишион и Авец,
 • Ремеф, Ен-Ганним, Ен-Хадда и Беф-Пацец;
 • и примыкает предел к Фавору и Шагациме и Вефсамису, и оканчивается предел их у Иордана: шестнадцать городов с селами их.
 • Вот удел колена сынов Иссахаровых по племенам их; вот города и села их.
 • Пятый жребий вышел колену сынов Асировых, по племенам их;
 • пределом их были: Хелкаф, Хали, Ветен и Ахсаф,
 • Аламелех, Амад и Мишал; и примыкает предел к Кармилу с западной стороны и к Шихор-Ливнафу;
 • потом идет назад к востоку солнца в Беф-Дагон, и примыкает к Завулону и к долине Ифтах-Ел с севера, [и входит в пределы Асафы] в Беф-Емек и Неиел, и идет у Кавула, с левой стороны;
 • далее: Еврон, Рехов, Хаммон и Кана, до Сидона великого;
 • потом предел возвращается к Раме до укрепленного города Тира, и поворачивает предел к Хоссе, и оканчивается у моря, в местечке Ахзиве;
 • далее: Умма, Афек и Рехов: двадцать два города с селами их.
 • Вот удел колена сынов Асировых, по племенам их; вот города и села их.
 • Шестой жребий вышел сынам Неффалима, сынам Неффалима по племенам их;
 • предел их шел от Хелефа [и] от дубравы, что в Цананниме, к Адами-Некеву и Иавнеилу, до Лаккума, и оканчивался у Иордана;
 • отсюда возвращается предел на запад к Азноф-Фавору и идет оттуда к Хуккоку, и примыкает к Завулону с юга, и к Асиру примыкает с запада, и к Иуде у Иордана, от востока солнца.
 • Города укрепленные: Циддим, Цер, Хамаф, Раккаф и Хиннереф,
 • Адама, Рама и Асор,
 • Кедес, Едрея и Ен-Гацор,
 • Иреон, Мигдал-Ел, Хорем, Беф-Анаф и Вефсамис: девятнадцать городов с их селами.
 • Вот удел колена сынов Неффалимовых по племенам их; вот города и села их.
 • Колену сынов Дановых, по племенам их, вышел жребий седьмой;
 • пределом удела их были: Цора, Ештаол и Ир-Шемеш,
 • Шаалаввин, Аиалон и Ифла,
 • Елон, Фимнафа и Екрон,
 • Елтеке, Гиввефон и Ваалаф,
 • Игуд, Бене-Верак и Гаф-Риммон,
 • Ме-Иаркон и Ракон с пределом близ Иоппии. И вышел предел сынов Дановых мал для них.
 • И сыны Дановы пошли войною на Ласем и взяли его, и поразили его мечом, и получили его в наследие, и поселились в нем, и назвали Ласем Даном по имени Дана, отца своего.
 • [Аморреи оставались жить в Еломе и Саламине, но рука Ефремова одолела их, и сделались они данниками ему.]
 • Вот удел колена сынов Дановых, по племенам их; вот города и села их.
 • [Сыны Дановы не истребили Аморреев, которые стеснили их на горе, и не давали им Аморреи выходить на долину и отняли у них предел их участка.]
 • Когда окончили разделение земли, по пределам ее, тогда сыны Израилевы дали среди себя удел Иисусу, сыну Навину:
 • по повелению Господню дали ему город Фамнаф-Сараи, которого он просил, на горе Ефремовой; и построил он город и жил в нем.
 • Вот уделы, которые Елеазар священник, Иисус, сын Навин, и начальники поколений разделили коленам сынов Израилевых, по жребию, в Силоме, пред лицем Господним, у входа скинии собрания. И кончили разделение земли.
 • 为 西 缅 支 派 的 人 , 按 着 宗 族 , 拈 出 第 二 阄 。 他 们 所 得 的 地 业 是 在 犹 大 人 地 业 中 间 。
 • 他 们 所 得 为 业 之 地 就 是 , 别 是 巴 ( 或 名 示 巴 ) , 摩 拉 大 ,
 • 哈 萨 书 亚 , 巴 拉 , 以 森 ,
 • 伊 利 多 拉 , 比 土 力 , 何 珥 玛 ,
 • 洗 革 拉 , 伯 玛 加 博 , 哈 萨 苏 撒 ,
 • 伯 利 巴 勿 , 沙 鲁 险 , 共 十 三 座 城 , 还 有 属 城 的 村 庄 。
 • 又 有 亚 因 , 利 门 , 以 帖 , 亚 珊 , 共 四 座 城 , 还 有 属 城 的 村 庄 。
 • 并 有 这 些 城 邑 四 围 一 切 的 村 庄 , 直 到 巴 拉 比 珥 , 就 是 南 地 的 拉 玛 。 这 是 西 缅 支 派 按 着 宗 族 所 得 的 地 业 。
 • 西 缅 人 的 地 业 是 从 犹 大 人 地 业 中 得 来 的 。 因 为 犹 大 人 的 分 过 多 , 所 以 西 缅 人 在 他 们 的 地 业 中 得 了 地 业 。
 • 为 西 布 伦 人 , 按 着 宗 族 , 拈 出 第 三 阄 。 他 们 地 业 的 境 界 是 到 撒 立 。
 • 往 西 上 到 玛 拉 拉 , 达 到 大 巴 设 , 又 达 到 约 念 前 的 河 。
 • 又 从 撒 立 往 东 转 向 日 出 之 地 , 到 吉 斯 绿 他 泊 的 境 界 , 又 通 到 大 比 拉 , 上 到 雅 非 亚 。
 • 从 那 里 往 东 , 接 连 到 迦 特 希 弗 , 至 以 特 加 汛 , 通 到 临 门 , 临 门 延 到 尼 亚 。
 • 又 绕 过 尼 亚 的 北 边 , 转 到 哈 拿 顿 , 通 到 伊 弗 他 伊 勒 谷 。
 • 还 有 加 他 , 拿 哈 拉 , 伸 仑 , 以 大 拉 , 伯 利 恒 , 共 十 二 座 城 , 还 有 属 城 的 村 庄 。
 • 这 些 城 并 属 城 的 村 庄 就 是 西 布 伦 人 按 着 宗 族 所 得 的 地 业 。
 • 为 以 萨 迦 人 , 按 着 宗 族 , 拈 出 第 四 阄 。
 • 他 们 的 境 界 是 到 耶 斯 列 , 基 苏 律 , 书 念 ,
 • 哈 弗 连 , 示 按 , 亚 拿 哈 拉 ,
 • 拉 璧 , 基 善 , 亚 别 ,
 • 利 篾 , 隐 干 宁 , 隐 哈 大 , 伯 帕 薛 。
 • 又 达 到 他 泊 , 沙 哈 洗 玛 , 伯 示 麦 , 直 通 到 约 旦 河 为 止 , 共 十 六 座 城 , 还 有 属 城 的 村 庄 。
 • 这 些 城 并 属 城 的 村 庄 就 是 以 萨 迦 支 派 按 着 宗 族 所 得 的 地 业 。
 • 为 亚 设 支 派 , 按 着 宗 族 , 拈 出 第 五 阄 。
 • 他 们 的 境 界 是 黑 甲 , 哈 利 , 比 田 , 押 煞 ,
 • 亚 拉 米 勒 , 亚 末 , 米 沙 勒 。 往 西 达 到 迦 密 , 又 到 希 曷 立 纳 ,
 • 转 向 日 出 之 地 , 到 伯 大 衮 , 达 到 细 步 纶 往 北 到 伊 攻 他 伊 勒 谷 , 到 伯 以 墨 和 尼 业 , 也 通 到 迦 步 勒 的 左 边 。
 • 又 到 义 伯 仑 , 利 合 , 哈 们 , 加 拿 , 直 到 西 顿 大 城 。
 • 转 到 拉 玛 和 坚 固 城 泰 尔 。 又 转 到 何 萨 , 靠 近 亚 革 悉 一 带 地 方 , 直 通 到 海 。
 • 又 有 乌 玛 , 亚 弗 , 利 合 , 共 二 十 二 座 城 , 还 有 属 城 的 村 庄 。
 • 这 些 城 并 属 城 的 村 庄 就 是 亚 设 支 派 按 着 宗 族 所 得 的 地 业 。
 • 为 拿 弗 他 利 人 , 按 着 宗 族 , 拈 出 第 六 阄 。
 • 他 们 的 境 界 是 从 希 利 弗 从 撒 拿 音 的 橡 树 , 从 亚 大 米 尼 吉 和 雅 比 聂 , 直 到 拉 共 , 通 到 约 旦 河 。
 • 又 转 向 西 到 亚 斯 纳 他 泊 , 从 那 里 通 到 户 割 , 南 边 到 西 布 伦 , 西 边 到 亚 设 , 又 向 日 出 之 地 , 达 到 约 旦 河 那 里 的 犹 大 。
 • 坚 固 的 城 就 是 , 西 丁 , 侧 耳 , 哈 末 , 拉 甲 , 基 尼 烈 ,
 • 亚 大 玛 , 拉 玛 , 夏 琐 ,
 • 基 低 斯 , 以 得 来 , 隐 夏 琐 ,
 • 以 利 稳 , 密 大 伊 勒 , 和 琏 , 伯 亚 纳 , 伯 示 麦 , 共 十 九 座 城 , 还 有 属 城 的 村 庄 。
 • 这 些 城 并 属 城 的 村 庄 就 是 拿 弗 他 利 支 派 按 着 宗 族 所 得 的 地 业 。
 • 为 但 支 派 , 按 着 宗 族 , 拈 出 第 七 阄 。
 • 他 们 地 业 的 境 界 是 琐 拉 , 以 实 陶 , 伊 珥 示 麦 ,
 • 沙 拉 宾 , 亚 雅 仑 , 伊 提 拉 ,
 • 以 伦 , 亭 拿 他 , 以 革 伦 ,
 • 伊 利 提 基 , 基 比 顿 , 巴 拉 ,
 • 伊 胡 得 , 比 尼 比 拉 , 迦 特 临 门 ,
 • 美 耶 昆 , 拉 昆 , 并 约 帕 对 面 的 地 界 。
 • 但 人 的 地 界 越 过 原 得 的 地 界 。 因 为 但 人 上 去 攻 取 利 善 , 用 刀 击 杀 城 中 的 人 , 得 了 那 城 , 住 在 其 中 , 以 他 们 先 祖 但 的 名 将 利 善 改 名 为 但 。
 • 这 些 城 并 属 城 的 村 庄 就 是 但 支 派 按 着 宗 族 所 得 的 地 业 。
 • 以 色 列 人 按 着 境 界 分 完 了 地 业 , 就 在 他 们 中 间 将 地 给 嫩 的 儿 子 约 书 亚 为 业 ,
 • 是 照 耶 和 华 的 吩 咐 , 将 约 书 亚 所 求 的 城 , 就 是 以 法 莲 山 地 的 亭 拿 西 拉 城 , 给 了 他 。 他 就 修 那 城 , 住 在 其 中 。
 • 这 就 是 祭 司 以 利 亚 撒 和 嫩 的 儿 子 约 书 亚 , 并 以 色 列 各 支 派 的 族 长 , 在 示 罗 会 幕 门 口 , 耶 和 华 面 前 , 拈 阄 所 分 的 地 业 。 这 样 , 他 们 把 地 分 完 了 。