Скрыть
1:8
см.: Пс.1:2;
1:9
1:10
1:12
1:15
1:17
1:18
Глава 3 
3:2
3:3
3:4
3:8
3:9
3:12
3:17
Церковнославянский (рус)
И бы́сть по сконча́нiи Моисе́а раба́ Госпо́дня, и рече́ Госпо́дь иису́су сы́ну нави́ну, служи́телю Моисе́ову, глаго́ля:
Моисе́й ра́бъ мо́й сконча́ся: ны́нѣ у́бо воста́въ прейди́ Иорда́нъ ты́ и вси́ лю́дiе сі́и въ зе́млю, ю́же а́зъ даю́ и́мъ:
вся́кое мѣ́сто, по нему́же пре́йдете стопо́ю но́гъ ва́шихъ, ва́мъ да́мъ е́, я́коже глаго́лахъ Моисе́ю:
пусты́ню и антилива́нъ се́й да́же до рѣки́ вели́кiя рѣки́ Евфра́та, всю́ зе́млю еѳео́ню, и да́же до мо́ря послѣ́дняго: от­ за́пада со́лнца бу́дутъ предѣ́лы ва́ши:
не супроти́вит­ся человѣ́къ предъ ва́ми во вся́ дни́ живота́ тво­его́, и я́коже бѣ́хъ съ Моисе́омъ, та́ко бу́ду и съ тобо́ю: и не оста́влю тебе́, ниже́ пре́зрю тя́:
крѣпи́ся и мужа́йся: ты́ бо раздѣли́ши лю́демъ си́мъ зе́млю, е́юже кля́хся отце́мъ ва́шымъ да́ти и́мъ:
крѣпи́ся у́бо, и мужа́йся зѣло́, храни́ти и твори́ти, я́коже тебѣ́ заповѣ́да Моисе́й ра́бъ мо́й, и не уклони́ся от­ ни́хъ ни на де́сно, ни на лѣ́во, да смы́слиши во всѣ́хъ, я́же твори́ши:
и да не от­сту́питъ кни́га зако́на сего́ от­ у́стъ тво­и́хъ, и да по­уча́ешися въ не́й де́нь и но́щь, да уразумѣ́еши твори́ти вся́ пи́сан­ная: тогда́ благо­успѣ́еши и испра́виши пути́ твоя́, и тогда́ уразумѣ́еши:
се́, заповѣ́даю тебѣ́: крѣпи́ся и мужа́йся, ни ужаса́йся, ниже́ убо́йся: я́ко съ тобо́ю Госпо́дь Бо́гъ тво́й во всѣ́хъ, а́може а́ще по́йдеши.
И заповѣ́да иису́съ книго́чiямъ людски́мъ, глаго́ля:
вни́дите посредѣ́ полка́ люді́й и заповѣ́дайте лю́демъ, глаго́люще: угото́вайте бра́шно, я́ко еще́ три́ дни́, и вы́ пре́йдете Иорда́нъ се́й, в­ше́дше прiя́ти зе́млю, ю́же Госпо́дь Бо́гъ оте́цъ ва́шихъ дае́тъ ва́мъ въ при­­ча́стiе.
И Руви́му и га́ду и полупле́мени Манассі́ину рече́ иису́съ:
помяни́те сло́во, е́же заповѣ́да ва́мъ Моисе́й ра́бъ Госпо́день, глаго́ля: Госпо́дь Бо́гъ ва́шъ упоко́и ва́съ и даде́ ва́мъ зе́млю сiю́:
жены́ ва́ши и дѣ́ти ва́ши и ско́ти ва́ши да живу́тъ на земли́, ю́же даде́ ва́мъ Моисе́й у Иорда́на: вы́ же пре́йдете вооруже́ни предъ бра́тiею ва́­шею, вся́къ крѣ́покъ, и спобо́р­ст­вуете и́мъ,
до́ндеже упоко́итъ Госпо́дь Бо́гъ ва́шъ бра́тiю ва́шу, я́коже и ва́съ, и наслѣ́дятъ и сі́и зе́млю, ю́же Госпо́дь Бо́гъ ва́шъ дае́тъ и́мъ: и отъи́дете кі́йждо въ наслѣ́дiе свое́, и наслѣ́дите е́, е́же даде́ ва́мъ Моисе́й объ ону́ страну́ Иорда́на от­ восто́ковъ со́лнца.
И от­вѣща́в­ше иису́су, рѣ́ша: вся́, ели́ка заповѣ́си на́мъ, сотвори́мъ, и во вся́кое мѣ́сто, а́може по́слеши на́съ, по́йдемъ:
по всѣ́мъ, ели́ка слу́шахомъ Моисе́а, тебе́ послу́шаемъ: то́кмо да бу́детъ Госпо́дь Бо́гъ на́шъ съ тобо́ю, я́коже бѣ́ съ Моисе́емъ:
человѣ́къ же, и́же а́ще не покори́т­ся тебѣ́ и и́же не послу́шаетъ слове́съ тво­и́хъ, я́коже заповѣ́си ему́, да у́мретъ: то́чiю крѣпи́ся и мужа́йся.
И воста́ зау́тра иису́съ, и воз­двиго́шася изъ сатти́на, и прiидо́ша до Иорда́на то́й и вси́ сы́нове Изра́илевы, и ста́ша та́мо пре́жде не́же прейти́.
И бы́сть по трiе́хъ дне́хъ, про­идо́ша книго́чiя чрезъ по́лкъ,
и заповѣ́даша лю́демъ, глаго́люще: егда́ у́зрите киво́тъ завѣ́та Го́спода Бо́га на́­шего, и жерцы́ на́шя, и леви́ты воз­двиза́ющыя его́, да воз­дви́гнетеся и вы́ от­ мѣ́стъ ва́шихъ и по́йдете вслѣ́дъ его́:
но пода́лѣе да бу́детъ между́ ва́ми и о́нымъ, ели́ко двѣ́ ты́сящы лако́тъ ста́нете: не при­­бли́житеся къ нему́, да увѣ́сте пу́ть, по нему́же по́йдете: не ходи́сте бо путе́мъ тѣ́мъ ни вчера́, ни тре́тiяго дне́.
И рече́ иису́съ къ лю́демъ: очи́ститеся нау́трiе, я́ко зау́тра сотвори́тъ въ ва́съ Госпо́дь чу́дная.
И рече́ иису́съ къ жерце́мъ: воз­дви́гните киво́тъ завѣ́та Госпо́дня и предъиди́те предъ людьми́. И взя́ша жерцы́ киво́тъ завѣ́та Госпо́дня и идо́ша предъ людьми́.
И рече́ Госпо́дь ко иису́су: въ се́й де́нь начина́ю воз­выша́ти тя́ предъ всѣ́ми сынми́ Изра́илевыми, да увѣ́дятъ, я́коже бѣ́хъ съ Моисе́омъ, та́ко бу́ду и съ тобо́ю:
и ны́нѣ заповѣ́ждь жерце́мъ воз­двиза́ющымъ киво́тъ завѣ́та, глаго́ля: егда́ вни́дете на ча́сть воды́ Иорда́на, и во Иорда́нѣ ста́нете.
И рече́ иису́съ сыно́мъ Изра́илевымъ: при­­ступи́те сѣ́мо, и слы́шите сло́во Го́спода Бо́га ва́­шего:
въ си́хъ увѣ́сте, я́ко Госпо́дь живя́й въ ва́съ и потребля́яй потреби́тъ от­ лица́ ва́­шего Ханане́а и Хетте́а, и Ферезе́а и Еве́а, и Гергесе́а и Аморре́а и Иевусе́а:
се́, киво́тъ завѣ́та Го́спода всея́ земли́ прехо́дитъ Иорда́нъ:
избери́те себѣ́ два­на́­де­сять муже́й от­ сыно́въ Изра́илевыхъ, еди́наго от­ ко­его́ждо пле́мене,
и бу́детъ егда́ почі́ютъ но́зи жерце́въ воз­двиза́ющихъ киво́тъ завѣ́та Го́спода всея́ земли́ въ водѣ́ Иорда́на, вода́ Иорда́нова оскудѣ́етъ, вода́ же низтеку́щая ста́нетъ.
И бы́сть егда́ воз­дви́гнушася лю́дiе от­ ку́щъ сво­и́хъ прейти́ Иорда́нъ, жерцы́ же воз­двиго́ша киво́тъ завѣ́та Госпо́дня предъ людьми́:
егда́ же внидо́ша жерцы́ воз­дви́жуще киво́тъ завѣ́та Госпо́дня во Иорда́нъ, и но́зи жерце́въ воз­двиза́ющихъ киво́тъ завѣ́та Госпо́дня омочи́шася въ ча́сти воды́ Иорда́на, Иорда́нъ же наполня́шеся во вся́ краи́ своя́, я́коже во дни́ жа́твы пшени́цы:
и ста́ша во́ды теку́щыя свы́ше, ста́ огустѣ́нiе еди́но от­лучи́в­шееся дале́че зѣло́ зѣло́ от­ Адами́ гра́да да́же до страны́ карiаѳiари́ма: низтеку́щая же низтече́ въ мо́ре Ара́вско, въ мо́ре сла́ное, до́ндеже до конца́ оскудѣ́.
И лю́дiе стоя́ху пря́мо иерихо́ну. И ста́ша жерцы́ воз­двиза́ющiи киво́тъ завѣ́та Госпо́дня на су́сѣ посредѣ́ Иорда́на: и вси́ сы́нове Изра́илевы прехожда́ху по су́ху, до́ндеже сконча́ша вси́ лю́дiе преходя́ще Иорда́нъ.
По смерти Моисея, раба Господня, Господь сказал Иисусу, сыну Навину, служителю Моисееву:
Моисей, раб Мой, умер; итак встань, перейди через Иордан сей, ты и весь народ сей, в землю, которую Я даю им, сынам Израилевым.
Всякое место, на которое ступят стопы ног ваших, Я даю вам, как Я сказал Моисею:
от пустыни и Ливана сего до реки великой, реки Евфрата, всю землю Хеттеев; и до великого моря к западу солнца будут пределы ваши.
Никто не устоит пред тобою во все дни жизни твоей; и как Я был с Моисеем, так буду и с тобою: не отступлю от тебя и не оставлю тебя.
Будь тверд и мужествен; ибо ты народу сему передашь во владение землю, которую Я клялся отцам их дать им;
только будь тверд и очень мужествен, и тщательно храни и исполняй весь закон, который завещал тебе Моисей, раб Мой; не уклоняйся от него ни направо ни налево, дабы поступать благоразумно во всех предприятиях твоих.
Да не отходит сия книга закона от уст твоих; но поучайся в ней день и ночь, дабы в точности исполнять все, что в ней написано: тогда ты будешь успешен в путях твоих и будешь поступать благоразумно.
Вот Я повелеваю тебе: будь тверд и мужествен, не страшись и не ужасайся; ибо с тобою Господь Бог твой везде, куда ни пойдешь.
И дал Иисус повеление надзирателям народа и сказал:
пройдите по стану и дайте повеление народу и скажите: заготовляйте себе пищу для пути, потому что, спустя три дня, вы пойдете за Иордан сей, дабы прийти взять землю, которую Господь Бог [отцов] ваших дает вам в наследие.
А колену Рувимову, Гадову и половине колена Манассиина Иисус сказал:
вспомните, что заповедал вам Моисей, раб Господень, говоря: Господь Бог ваш успокоил вас и дал вам землю сию;
жены ваши, дети ваши и скот ваш пусть останутся в земле, которую дал вам Моисей за Иорданом; а вы все, могущие сражаться, вооружившись идите пред братьями вашими и помогайте им,
доколе Господь [Бог ваш] не успокоит братьев ваших, как и вас; доколе и они не получат в наследие землю, которую Господь Бог ваш дает им; тогда возвратитесь в наследие ваше и владейте землею, которую Моисей, раб Господень, дал вам за Иорданом к востоку солнца.
Они в ответ Иисусу сказали: все, что ни повелишь нам, сделаем, и куда ни пошлешь нас, пойдем;
как слушали мы Моисея, так будем слушать и тебя: только Господь, Бог твой, да будет с тобою, как Он был с Моисеем;
всякий, кто воспротивится повелению твоему и не послушает слов твоих во всем, что ты ни повелишь ему, будет предан смерти. Только будь тверд и мужествен!
И встал Иисус рано поутру, и двинулись они от Ситтима и пришли к Иордану, он и все сыны Израилевы, и ночевали там, еще не переходя его.
Чрез три дня пошли надзиратели по стану
и дали народу повеление, говоря: когда увидите ковчег завета Господа Бога вашего и священников [наших и] левитов, несущих его, то и вы двиньтесь с места своего и идите за ним;
впрочем расстояние между вами и им должно быть до двух тысяч локтей мерою; не подходите к нему близко, чтобы знать вам путь, по которому идти; ибо вы не ходили сим путем ни вчера, ни третьего дня.
И сказал Иисус народу: освятитесь [к утру], ибо завтра сотворит Господь среди вас чудеса.
Священникам же сказал Иисус: возьмите ковчег завета [Господня] и идите пред народом. [Священники] взяли ковчег завета [Господня] и пошли пред народом.
Тогда Господь сказал Иисусу: в сей день Я начну прославлять тебя пред очами всех [сынов] Израиля, дабы они узнали, что как Я был с Моисеем, так буду и с тобою;
а ты дай повеление священникам, несущим ковчег завета, и скажи: как только войдете в воды Иордана, остановитесь в Иордане.
Иисус сказал сынам Израилевым: подойдите сюда и выслушайте слова Господа, Бога вашего.
И сказал Иисус: из сего узнаете, что среди вас есть Бог живый, Который прогонит от вас Хананеев и Хеттеев, и Евеев, и Ферезеев, и Гергесеев, и Аморреев, и Иевусеев:
вот, ковчег завета Господа всей земли пойдет пред вами чрез Иордан;
и возьмите себе двенадцать человек из колен Израилевых, по одному человеку из колена;
и как только стопы ног священников, несущих ковчег Господа, Владыки всей земли, ступят в воду Иордана, вода Иорданская иссякнет, текущая же сверху вода остановится стеною.
Итак, когда народ двинулся от своих шатров, чтобы переходить Иордан, и священники понесли ковчег завета [Господня] пред народом,
то, лишь только несущие ковчег [завета Господня] вошли в Иордан, и ноги священников, несших ковчег, погрузились в воду Иордана – Иордан же выступает из всех берегов своих во все дни жатвы пшеницы, –
вода, текущая сверху, остановилась и стала стеною на весьма большое расстояние, до города Адама, который подле Цартана; а текущая в море равнины, в море Соленое, ушла и иссякла.
И народ переходил против Иерихона; священники же, несшие ковчег завета Господня, стояли на суше среди Иордана твердою ногою. Все [сыны] Израилевы переходили по суше, доколе весь народ не перешел чрез Иордан.
Копировать ссылку Копировать текст Добавить в избранное Толкования стиха
Библ. энциклопедия Библейский словарь Словарь библ. образов
Цитата из Библии каждое утро в Telegram.
t.me/azbible