Быт. Исх. Лев. Чис. Втор. Нав. Суд. Руф. 1Цар. 2Цар. 3Цар. 4Цар. 1Пар. 2Пар. 1Ездр. Неем. 2Ездр. Тов. Иудиф. Эсф. 1Мак. 2Мак. 3Мак. 3Ездр. Иов. Пс. Притч. Еккл. Песн. Прем. Сир. Ис. Иер. Плч. Посл.Иер. Вар. Иез. Дан. Ос. Иоил. Ам. Авд. Ион. Мих. Наум. Авв. Соф. Агг. Зах. Мал. Мф. Мк. Лк. Ин. Деян. Иак. 1Пет. 2Пет. 1Ин. 2Ин. 3Ин. Иуд. Рим. 1Кор. 2Кор. Гал. Еф. Флп. Кол. 1Фес. 2Фес. 1Тим. 2Тим. Тит. Флм. Евр. Откр.

Книга Иисуса Навина

 
 • И прiидо́ша старѣ́йшины оте́че­ст­въ сыно́въ Леві́иныхъ къ Елеаза́ру жерцу́ и ко иису́су сы́ну нави́ну и къ старѣ́йшинамъ оте́че­ст­въ от­ племе́нъ сыно́въ Изра́илевыхъ,
 • и рѣ́ша къ ни́мъ въ Сило́мѣ въ земли́ Ханаа́ни, глаго́люще: заповѣ́да Госпо́дь руко́ю Моисе́овою да́ти на́мъ гра́ды е́же обита́ти, и окре́стная и́хъ предгра́дiя ското́мъ на́шымъ.
 • И да́ша сы́нове Изра́илевы леви́томъ от­ уча́стiй сво­и́хъ по повелѣ́нiю Госпо́дню гра́ды сiя́ и окре́стная предгра́дiя и́хъ.
 • И изы́де жре́бiй со́нму Каа́ѳову, и бы́сть сыно́мъ Ааро́нимъ жерце́мъ леви́томъ от­ пле́мене Иу́дина и от­ пле́мене Симео́ня и от­ пле́мене Венiами́ня по жре́биемъ гра́ды три­на́­де­сять:
 • и сыно́мъ Каа́ѳовымъ оста́в­шымся от­ [сро́д­ст­ва] пле́мене Ефре́мова и от­ пле́мене да́нова и от­ полупле́мене Манассі́ина по жре́бiю гра́ды де́сять:
 • и сыно́мъ Гирсо́нимъ от­ пле́мене Иссаха́рова и от­ пле́мене Аси́рова, и от­ пле́мене Нефѳали́мля и от­ полупле́мене Манассі́ина [е́же] въ Васа́нѣ, по жре́бiю гра́ды три­на́­де­сять:
 • и сыно́мъ Мера́ринымъ по со́нмомъ и́хъ, от­ пле́мене Руви́мля и от­ пле́мене га́дова и от­ пле́мене Завуло́ня, по жре́бiю гра́ды два­на́­де­сять.
 • И да́ша сы́нове Изра́илевы леви́томъ гра́ды сiя́ и окре́стная и́хъ, я́коже заповѣ́да Госпо́дь Моисе́ю, по жре́бiю.
 • И даде́ пле́мя сыно́въ Иу́диныхъ и пле́мя сыно́въ Симео́новыхъ и пле́мя сыно́въ Венiами́новыхъ гра́ды сiя́: и нареко́ша по и́мени.
 • И бы́ша сыно́мъ Ааро́новымъ от­ со́нма Каа́ѳова сыно́въ Леві́иныхъ, я́ко си́мъ бы́сть жре́бiй пе́рвый.
 • И даде́ и́мъ карiаѳарво́къ, митропо́ль сыно́въ ена́ковыхъ [се́й е́сть Хевро́нъ въ горѣ́ Иу́динѣ], и окре́стная и́хъ.
 • И се́ла гра́да [сего́] и ве́си его́ даде́ иису́съ хале́ву сы́ну Иефон­ні́ину во обдержа́нiе его́.
 • И сыно́мъ Ааро́на жерца́ даде́ гра́дъ убѣ́жище уби́в­шему Хевро́нъ и от­луче́н­ная я́же къ нему́:
 • и левну́ и от­луче́н­ная я́же къ не́й: и Иеѳе́ръ и от­луче́н­ная я́же къ нему́: и есѳемо́ и от­луче́н­ная я́же къ нему́:
 • и оло́нъ и от­луче́н­ная я́же къ нему́: и дави́ръ и от­луче́н­ная я́же къ нему́:
 • и Аи́нъ и от­луче́н­ная ему́: и Иетта́ и от­луче́н­ная ему́: и веѳсами́съ и от­луче́н­ная ему́: гра́ды де́вять от­ дву́ племе́нъ си́хъ.
 • И от­ пле́мене Венiами́ня гавао́нъ и от­луче́н­ная ему́: и гавее́ и окре́стная его́:
 • и Анаѳо́ѳъ и окре́стная его́: и алмо́нъ и окре́стная его́: гра́ды четы́ри.
 • Вси́ гра́ды сыно́въ Ааро́новыхъ жерце́въ, гра́ды три­на́­де­сять и окре́стная и́хъ.
 • И со́нмомъ сыно́въ Каа́ѳовыхъ леви́томъ, оста́вльшымся от­ сыно́въ Каа́ѳовыхъ, и бы́сть гра́дъ предѣ́ловъ и́хъ от­ пле́мене Ефре́мова.
 • И да́ша и́мъ гра́дъ убѣ́жище уби́в­шему Cихе́мъ и окре́стная его́ въ горѣ́ Ефре́мли: и газе́ръ и окре́стная его́:
 • и кавсаи́мъ и окре́стная его́: и веѳоро́нъ и окре́стная его́: гра́ды четы́ри.
 • И от­ пле́мене да́нова Елѳеко́ и окре́стная его́: и гавеѳо́нъ и окре́стная его́:
 • и Ело́нъ и окре́стная его́: и геѳреммо́нъ и окре́стная его́: гра́ды четы́ри.
 • И от­ полупле́мене Манассі́ина Ѳаана́хъ и окре́стная его́: и веѳса́мъ и окре́стная его́: гра́да два́.
 • Вси́ гра́ды де́сять и окре́стная и́хъ со́нмомъ сыно́въ Каа́ѳовыхъ оста́вльшымся.
 • И сыно́мъ Гирсо́нимъ сро́дникомъ Леви́тскимъ, от­ полупле́мене Манассі́ина, гра́ды от­луче́н­ныя уби́в­шымъ, Гола́нъ въ Васани́тидѣ и окре́стная его́: и веесѳера́ и окре́стная его́: гра́да два́.
 • И от­ пле́мене Иссаха́рова кисiо́нъ и окре́стная его́: и Девра́ѳъ и окре́стная его́:
 • и иермо́ѳъ и окре́стная его́: и исто́чникъ пи́сменъ и окре́стная его́: гра́ды четы́ри.
 • И от­ пле́мене Аси́рова Масаа́лъ и окре́стная его́: и Авдо́нъ и окре́стная его́:
 • и Ѳелка́ѳъ и окре́стная его́: и роо́въ и окре́стная его́: гра́ды четы́ри.
 • И от­ пле́мене Нефѳали́мова гра́дъ опредѣле́н­ный уби́в­шему Кеде́съ въ Галиле́и и окре́стная его́: и Емаѳдо́ръ и окре́стная его́: и Но­еммо́нъ и от­луче́н­ная его́: гра́ды три́.
 • Вси́ гра́ды Гирсо́новы по со́нмомъ и́хъ, гра́ды три­на́­де­сять и от­луче́н­ная и́хъ.
 • И со́нму сыно́въ Мера́риныхъ леви́томъ про́чымъ, от­ пле́мене сыно́въ Завуло́нихъ, Иекнаа́мъ и окре́стная его́: и карѳа́ и окре́стная его́:
 • и дамна́ и окре́стная его́: и Наало́лъ и окре́стная его́: гра́ды четы́ри.
 • И объ ону́ страну́ Иорда́на ко иерихо́ну от­ пле́мене Руви́мова даде́ гра́дъ убѣ́жище уби́в­шему Восо́ръ въ пусты́ни Мисо́ръ и окре́стная его́: и Иази́ръ и окре́стная его́:
 • и гедсо́нъ и окре́стная его́: и Масфа́ и окре́стная его́: гра́ды четы́ри.
 • И от­ пле́мене га́дова гра́дъ убѣ́жища уби́в­шему рамо́ѳъ въ Галаа́дѣ и окре́стная его́: и Манаи́мъ и окре́стная его́:
 • и есево́нъ и окре́стная его́: и Иази́ръ и окре́стная его́: гра́ды четы́ри.
 • Вси́ гра́ды сыно́мъ Мера́ринымъ по со́нмомъ и́хъ, оста́вльшихся от­ пле́мене Леві́ина, и бы́ша предѣ́лы и́хъ гра́ды два­на́­де­сять.
 • Вси́ гра́ды леви́тстiи посредѣ́ обдержа́нiя сыно́въ Изра́илевыхъ четы́редесять и о́смь градо́въ и окре́стная и́хъ, о́крестъ градо́въ си́хъ:
 • гра́дъ и окре́стная о́крестъ гра́да: та́ко всѣ́мъ градо́мъ си́мъ.
 • И соверши́ иису́съ раздѣли́вый зе́млю въ предѣ́лѣхъ ея́:
 • и да́ша сы́нове Изра́илевы ча́сть иису́су повелѣ́нiемъ Госпо́днимъ: да́ша ему́ гра́дъ, его́же проси́: Ѳамнасаха́ръ да́ша ему́ на горѣ́ Ефре́мовѣ.
 • И созда́ иису́съ гра́дъ, его́же проси́, и всели́ся въ не́мъ.
 • И взя́ иису́съ ножы́ ка́мен­ныя, и́миже обрѣ́зова сы́ны Изра́илевы, роди́в­шыяся на пути́ въ пусты́ни, я́ко не обрѣ́зашася въ пусты́ни, и положи́ я́ во Ѳамнасаха́рѣ.
 • И даде́ Госпо́дь Изра́илю всю́ зе́млю, ю́же кля́т­ся да́ти отце́мъ и́хъ: и наслѣ́диша ю́ и всели́шася въ не́й.
 • И упоко́и Госпо́дь и́хъ о́крестъ, я́коже кля́т­ся отце́мъ и́хъ: не воста́ никто́же проти́ву и́мъ от­ всѣ́хъ враго́въ и́хъ: и вся́ враги́ и́хъ предаде́ и́мъ Госпо́дь въ ру́ки и́хъ.
 • Не оскудѣ́ сло́во [ни еди́но] от­ всѣ́хъ глаго́лъ благи́хъ, я́же рече́ Госпо́дь сыно́мъ Изра́илевымъ: вся́ собы́шася.
 • Начальники поколений левитских пришли к Елеазару священнику и к Иисусу, сыну Навину, и к начальникам поколений сынов Израилевых,
 • и говорили им в Силоме, в земле Ханаанской, и сказали: Господь повелел чрез Моисея дать нам города для жительства и предместья их для скота нашего.
 • И дали сыны Израилевы левитам из уделов своих, по повелению Господню, сии города с предместьями их.
 • Вышел жребий племенам Каафовым; и досталось по жребию сынам Аарона священника, левитам, от колена Иудина, и от колена Симеонова, и от колена Вениаминова, тринадцать городов;
 • а прочим сынам Каафа от племен колен Ефремова, и от колена Данова, и от половины колена Манассиина, по жребию, досталось десять городов;
 • сынам Гирсоновым – от племен колена Иссахарова, и от колена Асирова, и от колена Неффалимова, и от половины колена Манассиина в Васане, по жребию, досталось тринадцать городов;
 • сынам Мерариным, по их племенам, от колена Рувимова, от колена Гадова и от колена Завулонова – двенадцать городов.
 • И отдали сыны Израилевы левитам сии города с предместьями их, как повелел Господь чрез Моисея, по жребию.
 • От колена сынов Иудиных, и от колена сынов Симеоновых, [и от колена сынов Вениаминовых] дали города, которые здесь названы по имени:
 • сынам Аарона, из племен Каафовых, из сынов Левия [так как жребий их был первый],
 • дали Кириаф-Арбы, отца Енакова, иначе Хеврон, на горе Иудиной, и предместья его вокруг его;
 • а поле сего города и сёла его отдали в собственность Халеву, сыну Иефонниину.
 • Итак сынам Аарона священника дали город убежища для убийцы – Хеврон и предместья его, Ливну и предместья ее,
 • Иаттир и предместья его, Ештемо и предместья его,
 • Холон и предместья его, Давир и предместья его,
 • Аин и предместья его, Ютту и предместья ее, Беф-Шемеш и предместья его: девять городов от двух колен сих;
 • а от колена Вениаминова: Гаваон и предместья его, Геву и предместья ее,
 • Анафоф и предместья его, Алмон и предместья его: четыре города.
 • Всех городов сынам Аароновым, священникам, досталось тринадцать городов с предместьями их.
 • И племенам сынов Каафовых, левитов, прочим из сынов Каафовых, по жребию их, достались города от колена Ефремова;
 • дали им город убежища для убийцы – Сихем и предместья его, на горе Ефремовой, Гезер и предместья его,
 • Кивцаим и предместья его, Беф-Орон и предместья его: четыре города;
 • от колена Данова: Елфеке и предместья его, Гиввефон и предместья его,
 • Аиалон и предместья его, Гаф-Риммон и предместья его: четыре города;
 • от половины колена Манассиина: Фаанах и предместья его, Гаф-Риммон и предместья его: два города.
 • Всех городов с предместьями их прочим племенам сынов Каафовых досталось десять.
 • А сынам Гирсоновым, из племен левитских дали: от половины колена Манассиина город убежища для убийцы – Голан в Васане и предместья его, и Беештеру и предместья ее: два города;
 • от колена Иссахарова: Кишион и предместья его, Давраф и предместья его,
 • Иармуф и предместья его, Ен-Ганним и предместья его: четыре города;
 • от колена Асирова: Мишал и предместья его, Авдон и предместья его,
 • Хелкаф и предместья его, Рехов и предместья его: четыре города;
 • от колена Неффалимова город убежища для убийцы – Кедес в Галилее и предместья его, Хамоф-Дор и предместья его, Карфан и предместья его: три города.
 • Всех городов сынам Гирсоновым, по племенам их, досталось тринадцать городов с предместьями их.
 • Племенам сынов Мерариных, остальным левитам, дали: от колена Завулонова Иокнеам и предместья его, Карфу и предместья ее,
 • Димну и предместья ее, Нагалал и предместья его: четыре города;
 • [по ту сторону Иордана против Иерихона] от колена Рувимова [дан город убежища для убийцы] Бецер [в пустыне Мисор] и предместья его, Иааца и предместья ее,
 • Кедемоф и предместья его, Мефааф и предместья его: четыре города;
 • от колена Гадова: города убежища для убийцы – Рамоф в Галааде и предместья его, Маханаим и предместья его,
 • Есевон и предместья его, Иазер и предместья его: всех городов четыре.
 • Всех городов сынам Мерариным по племенам их, остальным племенам левитским, по жребию досталось двенадцать городов.
 • Всех городов левитских среди владения сынов Израилевых было сорок восемь городов с предместьями их.
 • При городах сих были при каждом городе предместья вокруг него: так было при всех городах сих.
 • [Когда Иисус кончил разделение земли по пределам ее,
 • тогда сыны Израилевы дали часть Иисусу по повелению Господню, дали ему город, которого он просил, Фимнаф-Сару дали ему на горе Ефремовой,
 • и построил Иисус город, которого просил, и жил в нем.
 • И взял Иисус каменные ножи, которыми обрезал сынов Израилевых, родившихся на пути в пустыне, ибо они не были обрезаны в пустыне; и положил их в Фимнаф-Саре.]
 • Таким образом отдал Господь Израилю всю землю, которую дать клялся отцам их, и они получили ее в наследие и поселились на ней.
 • И дал им Господь покой со всех сторон, как клялся отцам их, и никто из всех врагов их не устоял против них; всех врагов их предал Господь в руки их.
 • Не осталось неисполнившимся ни одно слово из всех добрых слов, которые Господь говорил дому Израилеву; все сбылось.
 • In Schilo im Land Kanaan kamen die Sippenoberhäupter des Stammes Levi zum Priester Eleasar, zu Josua und zu den Oberhäuptern der Stämme Israels und sagten zu ihnen: »Der HERR hat durch Mose befohlen, uns Städte zu geben, in denen wir wohnen können, und dazu das Weideland ringsum für unser Vieh.«
 • Da traten ihnen die Israeliten von ihrem Erbbesitz bestimmte Städte und Weideflächen ab, wie der HERR es angeordnet hatte.
 • Bei der Verlosung erhielt zuerst die Gruppe Kehat ihren Anteil, und zwar fielen der Sippe des Priesters Aaron dreizehn Städte im Gebiet der Stämme Juda, Simeon und Benjamin zu;
 • die übrigen Sippen bekamen zehn Städte im Gebiet der Stämme Efraïm, Dan und West-Manasse.
 • Der Gruppe Gerschon fielen dreizehn Städte im Gebiet der Stämme Issachar, Ascher, Naftali und Ost-Manasse zu,
 • der Gruppe Merari zwölf Städte im Gebiet der Stämme Ruben, Gad und Sebulon.
 • Diese Städte und das zugehörige Weideland teilten die Israeliten durchs Los den Nachkommen Levis zu, wie der HERR es durch Mose angeordnet hatte.
 • Als erste erhielt die Sippe der Nachkommen Aarons aus der Gruppe Kehat ihre Städte durch das Los zugeteilt. Sie bekam vom Gebiet der Stämme Juda und Simeon die im Folgenden namentlich aufgezählten Städte:
 • zuerst Hebron im Bergland von Juda mit seinem Weideland, die ehemalige Stadt Arbas, des Stammvaters der Anakiter.
 • Das Ackerland der Stadt und die Dörfer der Umgebung hatten die Israeliten jedoch schon Kaleb, dem Sohn von Jefunne, als Erbbesitz gegeben.
 • Hebron war zugleich zur Asylstadt für Totschläger bestimmt worden. Weiter erhielten die Nachkommen Aarons folgende Städte, jeweils mit dem zugehörigen Weideland: Libna, Jattir, Eschtemoa, Holon, Debir, Aschan, Jutta und Bet-Schemesch. Das waren neun Städte aus diesen beiden Stämmen.
 • Dazu kamen aus dem Gebiet des Stammes Benjamin die vier Städte Gibeon, Geba,
 • Anatot und Alemet.
 • Die Nachkommen des Priesters Aaron hatten damit insgesamt dreizehn Städte mit zugehörigem Weideland erhalten.
 • Die übrigen Sippen der Levitengruppe Kehat bekamen vier Städte vom Gebiet des Stammes Efraïm: Sichem im Bergland von Efraïm, zugleich eine Asylstadt für Totschläger, Geser, Kibzajim und Bet-Horon,
 • außerdem vom Gebiet des Stammes Dan die vier Städte Elteke, Gibbeton, Ajalon und Gat-Rimmon
 • und vom Gebiet des Stammes West-Manasse die beiden Städte Taanach und Jibleam.
 • Das macht insgesamt zehn Städte mit zugehörigem Weideland.
 • Die Leviten aus der Gruppe Gerschon bekamen zwei Städte vom Gebiet des Stammes Ost-Manasse: Golan in der Landschaft Baschan, zugleich eine Asylstadt für Totschläger, und Aschtarot,
 • dazu vom Gebiet des Stammes Issachar die vier Städte Kischjon, Daberat, Jarmut und En-Gannim
 • und vom Gebiet des Stammes Ascher die vier Städte Mischal, Abdon, Helkat und Rehob,
 • außerdem drei Städte im Gebiet des Stammes Naftali: Kedesch in Galiläa, eine Asylstadt für Totschläger, Hammot-Dor und Kartan.
 • Das macht insgesamt dreizehn Städte mit zugehörigem Weideland.
 • Die übrigen Leviten, die Sippen der Gruppe Merari, bekamen vom Gebiet des Stammes Sebulon die vier Städte Jokneam, Karta, Rimmon und Nahalal,
 • dazu östlich des Jordans vom Gebiet des Stammes Ruben die vier Städte Bezer im Steppenhochland, zugleich eine Asylstadt für Totschläger, Jahaz, Kedemot und Mefaat
 • und vom Gebiet des Stammes Gad die vier Städte Ramot in Gilead, eine Asylstadt für Totschläger, Mahanajim, Heschbon und Jaser.
 • Das macht insgesamt zwölf Städte mit zugehörigem Weideland.
 • Alles in allem bekamen die Nachkommen Levis mitten im Gebiet der Israeliten achtundvierzig Städte mit ihren Weidegebieten.
 • Der HERR gab den Israeliten das ganze Land, das er ihren Vorfahren mit einem Eid zugesagt hatte. Sie nahmen es in Besitz und besiedelten es.
 • Der HERR verschaffte ihnen Ruhe und Frieden an allen Grenzen, wie er es ihren Vorfahren versprochen hatte. Niemand konnte sich gegen sie behaupten; alle Feinde gab er in ihre Hand.
 • So hatte der HERR nun alle seine Zusagen erfüllt; nichts war ausgeblieben von all dem Guten, das er seinem Volk Israel versprochen hatte. Es war alles eingetroffen.