Быт. Исх. Лев. Чис. Втор. Нав. Суд. Руф. 1Цар. 2Цар. 3Цар. 4Цар. 1Пар. 2Пар. 1Ездр. Неем. 2Ездр. Тов. Иудиф. Эсф. 1Мак. 2Мак. 3Мак. 3Ездр. Иов. Пс. Притч. Еккл. Песн. Прем. Сир. Ис. Иер. Плч. Посл.Иер. Вар. Иез. Дан. Ос. Иоил. Ам. Авд. Ион. Мих. Наум. Авв. Соф. Агг. Зах. Мал. Мф. Мк. Лк. Ин. Деян. Иак. 1Пет. 2Пет. 1Ин. 2Ин. 3Ин. Иуд. Рим. 1Кор. 2Кор. Гал. Еф. Флп. Кол. 1Фес. 2Фес. 1Тим. 2Тим. Тит. Флм. Евр. Откр.

Книга Иисуса Навина

 
 • И прiидо́ша старѣ́йшины оте́че­ст­въ сыно́въ Леві́иныхъ къ Елеаза́ру жерцу́ и ко иису́су сы́ну нави́ну и къ старѣ́йшинамъ оте́че­ст­въ от­ племе́нъ сыно́въ Изра́илевыхъ,
 • и рѣ́ша къ ни́мъ въ Сило́мѣ въ земли́ Ханаа́ни, глаго́люще: заповѣ́да Госпо́дь руко́ю Моисе́овою да́ти на́мъ гра́ды е́же обита́ти, и окре́стная и́хъ предгра́дiя ското́мъ на́шымъ.
 • И да́ша сы́нове Изра́илевы леви́томъ от­ уча́стiй сво­и́хъ по повелѣ́нiю Госпо́дню гра́ды сiя́ и окре́стная предгра́дiя и́хъ.
 • И изы́де жре́бiй со́нму Каа́ѳову, и бы́сть сыно́мъ Ааро́нимъ жерце́мъ леви́томъ от­ пле́мене Иу́дина и от­ пле́мене Симео́ня и от­ пле́мене Венiами́ня по жре́биемъ гра́ды три­на́­де­сять:
 • и сыно́мъ Каа́ѳовымъ оста́в­шымся от­ [сро́д­ст­ва] пле́мене Ефре́мова и от­ пле́мене да́нова и от­ полупле́мене Манассі́ина по жре́бiю гра́ды де́сять:
 • и сыно́мъ Гирсо́нимъ от­ пле́мене Иссаха́рова и от­ пле́мене Аси́рова, и от­ пле́мене Нефѳали́мля и от­ полупле́мене Манассі́ина [е́же] въ Васа́нѣ, по жре́бiю гра́ды три­на́­де­сять:
 • и сыно́мъ Мера́ринымъ по со́нмомъ и́хъ, от­ пле́мене Руви́мля и от­ пле́мене га́дова и от­ пле́мене Завуло́ня, по жре́бiю гра́ды два­на́­де­сять.
 • И да́ша сы́нове Изра́илевы леви́томъ гра́ды сiя́ и окре́стная и́хъ, я́коже заповѣ́да Госпо́дь Моисе́ю, по жре́бiю.
 • И даде́ пле́мя сыно́въ Иу́диныхъ и пле́мя сыно́въ Симео́новыхъ и пле́мя сыно́въ Венiами́новыхъ гра́ды сiя́: и нареко́ша по и́мени.
 • И бы́ша сыно́мъ Ааро́новымъ от­ со́нма Каа́ѳова сыно́въ Леві́иныхъ, я́ко си́мъ бы́сть жре́бiй пе́рвый.
 • И даде́ и́мъ карiаѳарво́къ, митропо́ль сыно́въ ена́ковыхъ [се́й е́сть Хевро́нъ въ горѣ́ Иу́динѣ], и окре́стная и́хъ.
 • И се́ла гра́да [сего́] и ве́си его́ даде́ иису́съ хале́ву сы́ну Иефон­ні́ину во обдержа́нiе его́.
 • И сыно́мъ Ааро́на жерца́ даде́ гра́дъ убѣ́жище уби́в­шему Хевро́нъ и от­луче́н­ная я́же къ нему́:
 • и левну́ и от­луче́н­ная я́же къ не́й: и Иеѳе́ръ и от­луче́н­ная я́же къ нему́: и есѳемо́ и от­луче́н­ная я́же къ нему́:
 • и оло́нъ и от­луче́н­ная я́же къ нему́: и дави́ръ и от­луче́н­ная я́же къ нему́:
 • и Аи́нъ и от­луче́н­ная ему́: и Иетта́ и от­луче́н­ная ему́: и веѳсами́съ и от­луче́н­ная ему́: гра́ды де́вять от­ дву́ племе́нъ си́хъ.
 • И от­ пле́мене Венiами́ня гавао́нъ и от­луче́н­ная ему́: и гавее́ и окре́стная его́:
 • и Анаѳо́ѳъ и окре́стная его́: и алмо́нъ и окре́стная его́: гра́ды четы́ри.
 • Вси́ гра́ды сыно́въ Ааро́новыхъ жерце́въ, гра́ды три­на́­де­сять и окре́стная и́хъ.
 • И со́нмомъ сыно́въ Каа́ѳовыхъ леви́томъ, оста́вльшымся от­ сыно́въ Каа́ѳовыхъ, и бы́сть гра́дъ предѣ́ловъ и́хъ от­ пле́мене Ефре́мова.
 • И да́ша и́мъ гра́дъ убѣ́жище уби́в­шему Cихе́мъ и окре́стная его́ въ горѣ́ Ефре́мли: и газе́ръ и окре́стная его́:
 • и кавсаи́мъ и окре́стная его́: и веѳоро́нъ и окре́стная его́: гра́ды четы́ри.
 • И от­ пле́мене да́нова Елѳеко́ и окре́стная его́: и гавеѳо́нъ и окре́стная его́:
 • и Ело́нъ и окре́стная его́: и геѳреммо́нъ и окре́стная его́: гра́ды четы́ри.
 • И от­ полупле́мене Манассі́ина Ѳаана́хъ и окре́стная его́: и веѳса́мъ и окре́стная его́: гра́да два́.
 • Вси́ гра́ды де́сять и окре́стная и́хъ со́нмомъ сыно́въ Каа́ѳовыхъ оста́вльшымся.
 • И сыно́мъ Гирсо́нимъ сро́дникомъ Леви́тскимъ, от­ полупле́мене Манассі́ина, гра́ды от­луче́н­ныя уби́в­шымъ, Гола́нъ въ Васани́тидѣ и окре́стная его́: и веесѳера́ и окре́стная его́: гра́да два́.
 • И от­ пле́мене Иссаха́рова кисiо́нъ и окре́стная его́: и Девра́ѳъ и окре́стная его́:
 • и иермо́ѳъ и окре́стная его́: и исто́чникъ пи́сменъ и окре́стная его́: гра́ды четы́ри.
 • И от­ пле́мене Аси́рова Масаа́лъ и окре́стная его́: и Авдо́нъ и окре́стная его́:
 • и Ѳелка́ѳъ и окре́стная его́: и роо́въ и окре́стная его́: гра́ды четы́ри.
 • И от­ пле́мене Нефѳали́мова гра́дъ опредѣле́н­ный уби́в­шему Кеде́съ въ Галиле́и и окре́стная его́: и Емаѳдо́ръ и окре́стная его́: и Но­еммо́нъ и от­луче́н­ная его́: гра́ды три́.
 • Вси́ гра́ды Гирсо́новы по со́нмомъ и́хъ, гра́ды три­на́­де­сять и от­луче́н­ная и́хъ.
 • И со́нму сыно́въ Мера́риныхъ леви́томъ про́чымъ, от­ пле́мене сыно́въ Завуло́нихъ, Иекнаа́мъ и окре́стная его́: и карѳа́ и окре́стная его́:
 • и дамна́ и окре́стная его́: и Наало́лъ и окре́стная его́: гра́ды четы́ри.
 • И объ ону́ страну́ Иорда́на ко иерихо́ну от­ пле́мене Руви́мова даде́ гра́дъ убѣ́жище уби́в­шему Восо́ръ въ пусты́ни Мисо́ръ и окре́стная его́: и Иази́ръ и окре́стная его́:
 • и гедсо́нъ и окре́стная его́: и Масфа́ и окре́стная его́: гра́ды четы́ри.
 • И от­ пле́мене га́дова гра́дъ убѣ́жища уби́в­шему рамо́ѳъ въ Галаа́дѣ и окре́стная его́: и Манаи́мъ и окре́стная его́:
 • и есево́нъ и окре́стная его́: и Иази́ръ и окре́стная его́: гра́ды четы́ри.
 • Вси́ гра́ды сыно́мъ Мера́ринымъ по со́нмомъ и́хъ, оста́вльшихся от­ пле́мене Леві́ина, и бы́ша предѣ́лы и́хъ гра́ды два­на́­де­сять.
 • Вси́ гра́ды леви́тстiи посредѣ́ обдержа́нiя сыно́въ Изра́илевыхъ четы́редесять и о́смь градо́въ и окре́стная и́хъ, о́крестъ градо́въ си́хъ:
 • гра́дъ и окре́стная о́крестъ гра́да: та́ко всѣ́мъ градо́мъ си́мъ.
 • И соверши́ иису́съ раздѣли́вый зе́млю въ предѣ́лѣхъ ея́:
 • и да́ша сы́нове Изра́илевы ча́сть иису́су повелѣ́нiемъ Госпо́днимъ: да́ша ему́ гра́дъ, его́же проси́: Ѳамнасаха́ръ да́ша ему́ на горѣ́ Ефре́мовѣ.
 • И созда́ иису́съ гра́дъ, его́же проси́, и всели́ся въ не́мъ.
 • И взя́ иису́съ ножы́ ка́мен­ныя, и́миже обрѣ́зова сы́ны Изра́илевы, роди́в­шыяся на пути́ въ пусты́ни, я́ко не обрѣ́зашася въ пусты́ни, и положи́ я́ во Ѳамнасаха́рѣ.
 • И даде́ Госпо́дь Изра́илю всю́ зе́млю, ю́же кля́т­ся да́ти отце́мъ и́хъ: и наслѣ́диша ю́ и всели́шася въ не́й.
 • И упоко́и Госпо́дь и́хъ о́крестъ, я́коже кля́т­ся отце́мъ и́хъ: не воста́ никто́же проти́ву и́мъ от­ всѣ́хъ враго́въ и́хъ: и вся́ враги́ и́хъ предаде́ и́мъ Госпо́дь въ ру́ки и́хъ.
 • Не оскудѣ́ сло́во [ни еди́но] от­ всѣ́хъ глаго́лъ благи́хъ, я́же рече́ Госпо́дь сыно́мъ Изра́илевымъ: вся́ собы́шася.
 • Начальники поколений левитских пришли к Елеазару священнику и к Иисусу, сыну Навину, и к начальникам поколений сынов Израилевых,
 • и говорили им в Силоме, в земле Ханаанской, и сказали: Господь повелел чрез Моисея дать нам города для жительства и предместья их для скота нашего.
 • И дали сыны Израилевы левитам из уделов своих, по повелению Господню, сии города с предместьями их.
 • Вышел жребий племенам Каафовым; и досталось по жребию сынам Аарона священника, левитам, от колена Иудина, и от колена Симеонова, и от колена Вениаминова, тринадцать городов;
 • а прочим сынам Каафа от племен колен Ефремова, и от колена Данова, и от половины колена Манассиина, по жребию, досталось десять городов;
 • сынам Гирсоновым – от племен колена Иссахарова, и от колена Асирова, и от колена Неффалимова, и от половины колена Манассиина в Васане, по жребию, досталось тринадцать городов;
 • сынам Мерариным, по их племенам, от колена Рувимова, от колена Гадова и от колена Завулонова – двенадцать городов.
 • И отдали сыны Израилевы левитам сии города с предместьями их, как повелел Господь чрез Моисея, по жребию.
 • От колена сынов Иудиных, и от колена сынов Симеоновых, [и от колена сынов Вениаминовых] дали города, которые здесь названы по имени:
 • сынам Аарона, из племен Каафовых, из сынов Левия [так как жребий их был первый],
 • дали Кириаф-Арбы, отца Енакова, иначе Хеврон, на горе Иудиной, и предместья его вокруг его;
 • а поле сего города и сёла его отдали в собственность Халеву, сыну Иефонниину.
 • Итак сынам Аарона священника дали город убежища для убийцы – Хеврон и предместья его, Ливну и предместья ее,
 • Иаттир и предместья его, Ештемо и предместья его,
 • Холон и предместья его, Давир и предместья его,
 • Аин и предместья его, Ютту и предместья ее, Беф-Шемеш и предместья его: девять городов от двух колен сих;
 • а от колена Вениаминова: Гаваон и предместья его, Геву и предместья ее,
 • Анафоф и предместья его, Алмон и предместья его: четыре города.
 • Всех городов сынам Аароновым, священникам, досталось тринадцать городов с предместьями их.
 • И племенам сынов Каафовых, левитов, прочим из сынов Каафовых, по жребию их, достались города от колена Ефремова;
 • дали им город убежища для убийцы – Сихем и предместья его, на горе Ефремовой, Гезер и предместья его,
 • Кивцаим и предместья его, Беф-Орон и предместья его: четыре города;
 • от колена Данова: Елфеке и предместья его, Гиввефон и предместья его,
 • Аиалон и предместья его, Гаф-Риммон и предместья его: четыре города;
 • от половины колена Манассиина: Фаанах и предместья его, Гаф-Риммон и предместья его: два города.
 • Всех городов с предместьями их прочим племенам сынов Каафовых досталось десять.
 • А сынам Гирсоновым, из племен левитских дали: от половины колена Манассиина город убежища для убийцы – Голан в Васане и предместья его, и Беештеру и предместья ее: два города;
 • от колена Иссахарова: Кишион и предместья его, Давраф и предместья его,
 • Иармуф и предместья его, Ен-Ганним и предместья его: четыре города;
 • от колена Асирова: Мишал и предместья его, Авдон и предместья его,
 • Хелкаф и предместья его, Рехов и предместья его: четыре города;
 • от колена Неффалимова город убежища для убийцы – Кедес в Галилее и предместья его, Хамоф-Дор и предместья его, Карфан и предместья его: три города.
 • Всех городов сынам Гирсоновым, по племенам их, досталось тринадцать городов с предместьями их.
 • Племенам сынов Мерариных, остальным левитам, дали: от колена Завулонова Иокнеам и предместья его, Карфу и предместья ее,
 • Димну и предместья ее, Нагалал и предместья его: четыре города;
 • [по ту сторону Иордана против Иерихона] от колена Рувимова [дан город убежища для убийцы] Бецер [в пустыне Мисор] и предместья его, Иааца и предместья ее,
 • Кедемоф и предместья его, Мефааф и предместья его: четыре города;
 • от колена Гадова: города убежища для убийцы – Рамоф в Галааде и предместья его, Маханаим и предместья его,
 • Есевон и предместья его, Иазер и предместья его: всех городов четыре.
 • Всех городов сынам Мерариным по племенам их, остальным племенам левитским, по жребию досталось двенадцать городов.
 • Всех городов левитских среди владения сынов Израилевых было сорок восемь городов с предместьями их.
 • При городах сих были при каждом городе предместья вокруг него: так было при всех городах сих.
 • [Когда Иисус кончил разделение земли по пределам ее,
 • тогда сыны Израилевы дали часть Иисусу по повелению Господню, дали ему город, которого он просил, Фимнаф-Сару дали ему на горе Ефремовой,
 • и построил Иисус город, которого просил, и жил в нем.
 • И взял Иисус каменные ножи, которыми обрезал сынов Израилевых, родившихся на пути в пустыне, ибо они не были обрезаны в пустыне; и положил их в Фимнаф-Саре.]
 • Таким образом отдал Господь Израилю всю землю, которую дать клялся отцам их, и они получили ее в наследие и поселились на ней.
 • И дал им Господь покой со всех сторон, как клялся отцам их, и никто из всех врагов их не устоял против них; всех врагов их предал Господь в руки их.
 • Не осталось неисполнившимся ни одно слово из всех добрых слов, которые Господь говорил дому Израилеву; все сбылось.
 • 那 时 , 利 未 人 的 众 族 长 来 到 祭 司 以 利 亚 撒 和 嫩 的 儿 子 约 书 亚 , 并 以 色 列 各 支 派 的 族 长 面 前 ,
 • 在 迦 南 地 的 示 罗 对 他 们 说 , 从 前 耶 和 华 藉 着 摩 西 吩 咐 给 我 们 城 邑 居 住 , 并 城 邑 的 郊 野 可 以 牧 养 我 们 的 牲 畜 。
 • 于 是 以 色 列 人 照 耶 和 华 所 吩 咐 的 , 从 自 己 的 地 业 中 , 将 以 下 所 记 的 城 邑 和 城 邑 的 郊 野 给 了 利 未 人 。
 • 为 哥 辖 族 拈 阄 , 利 未 人 的 祭 司 , 亚 伦 的 子 孙 , 从 犹 大 支 派 , 西 缅 支 派 , 便 雅 悯 支 派 的 地 业 中 , 按 阄 得 了 十 三 座 城 。
 • 哥 辖 其 馀 的 子 孙 , 从 以 法 莲 支 派 , 但 支 派 , 玛 拿 西 半 支 派 的 地 业 中 , 按 阄 得 了 十 座 城 。
 • 革 顺 的 子 孙 , 从 以 萨 迦 支 派 , 亚 设 支 派 , 拿 弗 他 利 支 派 , 住 巴 珊 的 玛 拿 西 半 支 派 的 地 业 中 , 按 阄 得 了 十 三 座 城 。
 • 米 拉 利 的 子 孙 , 按 着 宗 族 , 从 流 便 支 派 , 迦 得 支 派 , 西 布 伦 支 派 的 地 业 中 , 按 阄 得 了 十 二 座 城 。
 • 以 色 列 人 照 着 耶 和 华 藉 摩 西 所 吩 咐 的 , 将 这 些 城 邑 和 城 邑 的 郊 野 , 按 阄 分 给 利 未 人 。
 • 从 犹 大 支 派 , 西 缅 支 派 的 地 业 中 , 将 以 下 所 记 的 城 给 了 利 未 支 派 哥 辖 宗 族 亚 伦 的 子 孙 。 因 为 给 他 们 拈 出 头 一 阄 ,
 • 将 犹 大 山 地 的 基 列 亚 巴 和 四 围 的 郊 野 给 了 他 们 。 亚 巴 是 亚 衲 族 的 始 祖 。 ( 基 列 亚 巴 就 是 希 伯 仑 ) 。
 • 惟 将 属 城 的 田 地 和 村 庄 给 了 耶 孚 尼 的 儿 子 迦 勒 为 业 。
 • 以 色 列 人 将 希 伯 仑 , 就 是 误 杀 人 的 逃 城 和 属 城 的 郊 野 , 给 了 祭 司 亚 伦 的 子 孙 。 又 给 他 们 立 拿 和 属 城 的 郊 野 ,
 • 雅 提 珥 和 属 城 的 郊 野 , 以 实 提 莫 和 属 城 的 郊 野 ,
 • 何 仑 和 属 城 的 郊 野 , 底 璧 和 属 城 的 郊 野 ,
 • 亚 因 和 属 城 的 郊 野 , 淤 他 和 属 城 的 郊 野 , 伯 示 麦 和 属 城 的 郊 野 , 共 九 座 城 , 都 是 从 这 二 支 派 中 分 出 来 的 。
 • 又 从 便 雅 悯 支 派 的 地 业 中 给 了 他 们 基 遍 和 属 城 的 郊 野 , 迦 巴 和 属 城 的 郊 野 ,
 • 亚 拿 突 和 属 城 的 郊 野 , 亚 勒 们 和 属 城 的 郊 野 , 共 四 座 城 。
 • 亚 伦 子 孙 作 祭 司 的 共 有 十 三 座 城 , 还 有 属 城 的 郊 野 。
 • 第 二 十 一 章 利 未 支 派 中 哥 辖 的 宗 族 , 就 是 哥 辖 其 馀 的 子 孙 , 拈 阄 所 得 的 城 有 从 以 法 莲 支 派 中 分 出 来 的 。
 • 以 色 列 人 将 以 法 莲 山 地 的 示 剑 , 就 是 误 杀 人 的 逃 城 和 属 城 的 郊 野 , 给 了 他 们 。 又 给 他 们 基 色 和 属 城 的 郊 野 ,
 • 基 伯 先 和 属 城 的 郊 野 , 伯 和 仑 和 属 城 的 郊 野 , 共 四 座 城 。
 • 又 从 但 支 派 的 地 业 中 给 了 他 们 伊 利 提 基 和 属 城 的 郊 野 , 基 比 顿 和 属 城 的 郊 野 ,
 • 亚 雅 仑 和 属 城 的 郊 野 , 迦 特 临 门 和 属 城 的 郊 野 , 共 四 座 城 。
 • 又 从 玛 拿 西 半 支 派 的 地 业 中 给 了 他 们 他 纳 和 属 城 的 郊 野 , 迦 特 临 门 和 属 城 的 郊 野 , 共 两 座 城 。
 • 哥 辖 其 馀 的 子 孙 共 有 十 座 城 , 还 有 属 城 的 郊 野 。
 • 以 色 列 人 又 从 玛 拿 西 半 支 派 的 地 业 中 将 巴 珊 的 哥 兰 , 就 是 误 杀 人 的 逃 城 和 属 城 的 郊 野 , 给 了 利 未 支 派 革 顺 的 子 孙 。 又 给 他 们 比 施 提 拉 和 属 城 的 郊 野 , 共 两 座 城 。
 • 又 从 以 萨 迦 支 派 的 地 业 中 给 了 他 们 基 善 和 属 城 的 郊 野 , 大 比 拉 和 属 城 的 郊 野 ,
 • 耶 末 和 属 城 的 郊 野 , 隐 干 宁 和 属 城 的 郊 野 , 共 四 座 城 。
 • 又 从 亚 设 支 派 的 地 业 中 给 了 他 们 米 沙 勒 和 属 城 的 郊 野 , 押 顿 和 属 城 的 郊 野 ,
 • 黑 甲 和 属 城 的 郊 野 , 利 合 和 属 城 的 郊 野 , 共 四 座 城 。
 • 又 从 拿 弗 他 利 支 派 的 地 业 中 将 加 利 利 的 基 低 斯 , 就 是 误 杀 人 的 逃 城 和 属 城 的 郊 野 , 给 了 他 们 。 又 给 他 们 哈 末 多 珥 和 属 城 的 郊 野 , 加 珥 坦 和 属 城 的 郊 野 , 共 三 座 城 。
 • 革 顺 人 按 着 宗 族 所 得 的 城 , 共 十 三 座 , 还 有 属 城 的 郊 野 。
 • 其 馀 利 未 支 派 米 拉 利 子 孙 , 从 西 布 伦 支 派 的 地 业 中 所 得 的 , 就 是 约 念 和 属 城 的 郊 野 , 加 珥 他 和 属 城 的 郊 野 ,
 • 丁 拿 和 属 城 的 郊 野 , 拿 哈 拉 和 属 城 的 郊 野 , 共 四 座 城 。
 • 又 从 流 便 支 派 的 地 业 中 给 了 他 们 比 悉 和 属 城 的 郊 野 , 雅 杂 和 属 城 的 郊 野 ,
 • 基 底 莫 和 属 城 的 郊 野 , 米 法 押 和 属 城 的 郊 野 , 共 四 座 城 。
 • 又 从 迦 得 支 派 的 地 业 中 , 将 基 列 的 拉 末 , 就 是 误 杀 人 的 逃 城 和 属 城 的 郊 野 , 给 了 他 们 。 又 给 他 们 玛 哈 念 和 属 城 的 郊 野 ,
 • 希 实 本 和 属 城 的 郊 野 , 雅 谢 和 属 城 的 郊 野 , 共 四 座 城 。
 • 其 馀 利 未 支 派 的 人 , 就 是 米 拉 利 的 子 孙 , 按 着 宗 族 拈 阄 所 得 的 , 共 十 二 座 城 。
 • 利 未 人 在 以 色 列 人 的 地 业 中 所 得 的 城 , 共 四 十 八 座 , 并 有 属 城 的 郊 野 。
 • 这 些 城 四 围 都 有 属 城 的 郊 野 , 城 城 都 是 如 此 。
 • 这 样 , 耶 和 华 将 从 前 向 他 们 列 祖 起 誓 所 应 许 的 全 地 赐 给 以 色 列 人 , 他 们 就 得 了 为 业 , 住 在 其 中 。
 • 耶 和 华 照 着 向 他 们 列 祖 起 誓 所 应 许 的 一 切 话 , 使 他 们 四 境 平 安 。 他 们 一 切 仇 敌 中 , 没 有 一 人 在 他 们 面 前 删 立 得 住 。 耶 和 华 把 一 切 仇 敌 都 交 在 他 们 手 中 。
 • 耶 和 华 应 许 赐 福 给 以 色 列 家 的 话 一 句 也 没 有 落 空 , 都 应 验 了 。