Быт. Исх. Лев. Чис. Втор. Нав. Суд. Руф. 1Цар. 2Цар. 3Цар. 4Цар. 1Пар. 2Пар. 1Ездр. Неем. 2Ездр. Тов. Иудиф. Эсф. 1Мак. 2Мак. 3Мак. 3Ездр. Иов. Пс. Притч. Еккл. Песн. Прем. Сир. Ис. Иер. Плч. Посл.Иер. Вар. Иез. Дан. Ос. Иоил. Ам. Авд. Ион. Мих. Наум. Авв. Соф. Агг. Зах. Мал. Мф. Мк. Лк. Ин. Деян. Иак. 1Пет. 2Пет. 1Ин. 2Ин. 3Ин. Иуд. Рим. 1Кор. 2Кор. Гал. Еф. Флп. Кол. 1Фес. 2Фес. 1Тим. 2Тим. Тит. Флм. Евр. Откр.

Книга Иисуса Навина

 
 • Тогда́ созва́ иису́съ сы́ны Руви́мли и сы́ны га́довы и полпле́мене Манассі́ина, и рече́ и́мъ:
 • вы́ слы́шасте вся́, ели́ка заповѣ́да ва́мъ Моисе́й ра́бъ Госпо́день, и послу́шасте гла́са мо­его́, по всему́ ели́ка заповѣ́дахъ ва́мъ:
 • не оста́висте бра́тiи ва́­шея въ сiя́ дни́ и мно́жайшыя, да́же до дне́ сего́: сохрани́сте за́повѣдь Го́спода Бо́га ва́­шего:
 • ны́нѣ же упоко́и Госпо́дь Бо́гъ ва́шъ бра́тiю ва́шу, я́коже рече́ и́мъ: ны́нѣ у́бо воз­врати́в­шеся от­иди́те въ до́мы ва́шя и въ зе́млю обдержа́нiя ва́­шего, ю́же даде́ ва́мъ Моисе́й ра́бъ Госпо́день объ ону́ страну́ Иорда́на:
 • но сохрани́те зѣло́ твори́ти за́повѣди и зако́нъ, его́же заповѣ́да ва́мъ Моисе́й ра́бъ Госпо́день, люби́ти Го́спода Бо́га ва́­шего и ходи́ти во всѣ́хъ путе́хъ его́, храни́ти за́повѣди его́ и при­­лѣжа́ти ему́ и служи́ти ему́ от­ всего́ се́рдца ва́­шего и от­ всея́ души́ ва́­шея.
 • И благослови́въ и́хъ иису́съ от­пусти́ и́хъ: и от­идо́ша въ до́мы своя́.
 • И полу́ [пле́мене] Манассі́ину даде́ Моисе́й [обдержа́нiе] въ Васа́нѣ, и полови́нѣ даде́ иису́съ съ бра́тiею и́хъ у Иорда́на къ мо́рю. И егда́ от­пусти́ и́хъ иису́съ въ до́мы и́хъ, и благослови́ и́хъ:
 • и со имѣ́нiемъ мно́гимъ от­идо́ша въ до́мы своя́: и скоты́ мно́ги зѣло́, и сребро́ и зла́то, и мѣ́дь и желѣ́зо, и ри́зы мно́ги зѣло́, и раздѣли́ша плѣ́нъ враго́въ сво­и́хъ съ бра́тiею сво­е́ю.
 • И воз­врати́в­шеся от­идо́ша сы́нове Руви́мли и сы́нове га́довы и полпле́мене Манассі́ина от­ сыно́въ Изра́илевыхъ, от­ Сило́ма земли́ Ханаа́ни, от­ити́ въ зе́млю Галаа́дску, въ зе́млю обдержа́нiя сво­его́, ю́же наслѣ́диша по повелѣ́нiю Госпо́дню руко́ю Моисе́овою.
 • И прiидо́ша въ Галило́ѳъ Иорда́нскъ, и́же е́сть въ земли́ Ханаа́ни: и созда́ша сы́нове Руви́мли и сы́нове га́довы и полпле́мене Манассі́ина та́мо олта́рь у Иорда́на, олта́рь вели́къ е́же ви́дѣти.
 • И услы́шаша сы́нове Изра́илевы глаго́лющихъ: се́, созда́ша сы́нове Руви́мли и сы́нове га́довы и полпле́мене Манассі́ина олта́рь у предѣ́ловъ земли́ Ханаа́ни, въ Галило́ѳѣ у Иорда́на объ ону́ страну́ сыно́въ Изра́илевыхъ.
 • И услы́шаша сы́нове Изра́илевы, и собра́шася вси́ сы́нове Изра́илевы въ Сило́нъ, е́же воз­ше́дше во­ева́ти и́хъ.
 • И посла́ша сы́нове Изра́илевы къ сыно́мъ Руви́млимъ и къ сыно́мъ га́довымъ и къ полупле́мени Манассі́ину въ зе́млю Галаа́дску Финее́са сы́на Елеаза́ра, сы́на Ааро́на жерца́,
 • и де́сять князе́й съ ни́мъ: кня́зь еди́нъ от­ до́му оте́че­ст­ва, от­ всѣ́хъ племе́нъ сыно́въ Изра́илевыхъ: му́жiе кня́зи домо́въ оте́че­ст­въ и́хъ, и́же су́ть тысященача́лницы Изра́илевы.
 • И прiидо́ша къ сыно́мъ Руви́млимъ и къ сыно́мъ га́довымъ и къ полупле́мени Манассі́ину въ зе́млю Галаа́дову, и рѣ́ша къ ни́мъ, глаго́люще:
 • сiя́ глаго́летъ ве́сь со́нмъ Госпо́день: ко́е прегрѣше́нiе сiе́, и́мже согрѣши́сте предъ Го́сподемъ Бо́гомъ Изра́илевымъ, от­врати́тися дне́сь от­ Го́спода Бо́га Изра́илева, созда́в­ше себѣ́ тре́бище, е́же от­сту́пникомъ ва́мъ бы́ти дне́сь от­ Го́спода?
 • еда́ ма́лъ ва́мъ грѣ́хъ Фого́ровъ, я́ко не очи́стихомся от­ него́ да́же до сего́ дне́? и бы́сть я́зва въ со́нмѣ Госпо́дни:
 • и вы́ от­врати́стеся дне́сь от­ Го́спода: и бу́детъ егда́ от­сту́пите дне́сь от­ Го́спода, и зау́тра на все́мъ Изра́или бу́детъ гнѣ́въ Госпо́день:
 • и ны́нѣ а́ще мала́ ва́мъ земля́ обдержа́нiя ва́­шего, прейди́те вы́ въ зе́млю обдержа́нiя Госпо́дня, идѣ́же пребыва́етъ ски́нiя Госпо́дня, и наслѣ́дите средѣ́ на́съ, и не бу́дите от­сту́пницы от­ Го́спода, и от­ на́съ не от­ступи́те, за е́же созда́ти ва́мъ тре́бище кромѣ́ олтаря́ Го́спода Бо́га на́­шего:
 • не се́ ли Аха́ръ сы́нъ зара́новъ прегрѣше́нiемъ прегрѣши́ от­ прокля́тiя, и бы́сть на ве́сь со́нмъ Изра́илевъ гнѣ́въ? а́ще и еди́нъ бя́ше, но не еди́нъ у́мре грѣхо́мъ сво­и́мъ.
 • И от­вѣща́ша сы́нове Руви́мли и сы́нове га́довы и полпле́мене Манассі́ина, и рѣ́ша тысященача́лникомъ Изра́илевымъ, глаго́люще:
 • Бо́гъ Бо́гъ, Госпо́дь е́сть, и Бо́гъ Бо́гъ Госпо́дь са́мъ вѣ́сть, и Изра́иль са́мъ позна́етъ, а́ще во от­ступле́нiи прегрѣши́хомъ предъ Го́сподемъ, да не изба́витъ на́съ во дне́шнiй де́нь:
 • и а́ще созда́хомъ себѣ́ тре́бище, е́же от­ступи́ти на́мъ от­ Го́спода Бо́га на́­шего, или́ воз­нести́ на́мъ на́нь же́ртву всесожже́нiй, или́ е́же сотвори́ти на не́мъ же́ртву спасе́нiя, са́мъ Госпо́дь взы́щетъ:
 • но ра́ди благоговѣ́нiя глаго́ла сотвори́хомъ сiе́, глаго́люще: да не реку́тъ зау́тра ча́да ва́ша ча́домъ на́шымъ, глаго́люще: что́ ва́мъ и Го́сподеви Бо́гу Изра́илеву?
 • и предѣ́лы поста́ви Госпо́дь между́ ва́ми и на́ми, сы́нове Руви́мли и сы́нове га́довы, Иорда́нъ, и нѣ́сть ва́мъ ча́сти Госпо́дни: и от­чуждя́тъ сы́нове ва́ши сыно́въ на́шихъ, я́ко да не слу́жатъ Го́споду:
 • и реко́хомъ сотвори́ти си́це, е́же созда́ти тре́бище сiе́, не при­­ноше́нiй ра́ди, ниже́ же́ртвъ ра́ди,
 • но да бу́детъ свидѣ́тел­ст­во сiе́ между́ ва́ми и на́ми и между́ ро́ды на́шими по на́съ, е́же служи́ти слу́жбу Го́сподеви предъ ни́мъ въ при­­ноше́нiихъ на́шихъ и въ же́ртвахъ на́шихъ и въ же́ртвахъ спасе́нiй на́шихъ: и да не реку́тъ ча́да ва́ша зау́тра ча́домъ на́шымъ: нѣ́сть ва́мъ ча́сти Госпо́дни.
 • И реко́хомъ: а́ще бу́детъ когда́, и воз­глаго́лютъ къ на́мъ или́ къ родо́мъ на́шымъ зау́тра и реку́тъ: зри́те подо́бiе же́ртвен­ника Госпо́дня, его́же сотвори́ша отцы́ на́ши, не при­­ноше́нiя ра́ди, ниже́ же́ртвъ ра́ди, но свидѣ́тел­ст­во е́сть между́ на́ми и между́ ва́ми и между́ сы́ны на́шими:
 • да не бу́детъ у́бо на́мъ от­ступи́ти от­ Го́спода, е́же от­врати́тися во дне́шнiй де́нь от­ Го́спода, е́же сотвори́ти на́мъ же́ртвен­никъ при­­ноше́ниемъ и же́ртвамъ салами́нъ {ми́рнымъ} и же́ртвѣ спасе́нiя, кромѣ́ олтаря́ Го́спода Бо́га на́­шего, и́же е́сть предъ ски́нiею его́.
 • И услы́шав­ше Финее́съ жре́цъ и вси́ кня́зи со́нма, и тысященача́лницы Изра́илевы, и́же бы́ша съ ни́мъ, словеса́ сiя́, я́же глаго́лаша сы́нове Руви́мли и сы́нове га́довы и полпле́мене Манассі́ина, и уго́дно и́мъ бы́сть сiе́.
 • И рече́ Финее́съ жре́цъ сыно́мъ Руви́млимъ и сыно́мъ га́довымъ и полупле́мени Манассі́ину: дне́сь позна́хомъ, я́ко съ на́ми е́сть Госпо́дь, и́же не погрѣши́сте предъ Го́сподемъ прегрѣше́нiя, но дне́сь изба́висте сы́ны Изра́илевы от­ руки́ Госпо́дни.
 • И воз­врати́ся Финее́съ жре́цъ и кня́зи оте́че­ст­въ от­ сыно́въ Руви́млихъ и от­ сыно́въ га́довыхъ и от­ полупле́мене Манассі́ина от­ земли́ Галаа́довы въ зе́млю Ханаа́ню къ сыно́мъ Изра́илевымъ: и от­вѣща́ша и́мъ словеса́ сiя́.
 • И уго́дно бы́сть сло́во сiе́ сыно́мъ Изра́илевымъ, и благослови́ша Бо́га сы́нове Изра́илевы и реко́ша: ктому́ да не изы́демъ къ ни́мъ на бра́нь потреби́ти зе́млю сыно́въ Руви́млихъ и сыно́въ га́довыхъ и полупле́мене Манассі́ина. И всели́шася на не́й.
 • И нарече́ иису́съ тре́бище сыно́въ Руви́млихъ и сыно́въ га́довыхъ и полупле́мене Манассі́ина и рече́: я́ко свидѣ́нiе е́сть между́ и́ми, я́ко Госпо́дь Бо́гъ Бо́гъ и́хъ е́сть.
 • Тогда Иисус призвал колено Рувимово, Гадово и половину колена Манассиина и сказал им:
 • вы исполнили всё, что повелел вам Моисей, раб Господень, и слушались слов моих во всем, что я приказывал вам;
 • вы не оставляли братьев своих в продолжение многих дней до сего дня и исполнили, что надлежало исполнить по повелению Господа, Бога вашего:
 • ныне Господь, Бог ваш, успокоил братьев ваших, как говорил им; итак возвратитесь и пойдите в шатры ваши, в землю вашего владения, которую дал вам Моисей, раб Господень, за Иорданом;
 • только старайтесь тщательно исполнять заповеди и закон, который завещал вам Моисей, раб Господень: любить Господа Бога вашего, ходить всеми путями Его, хранить заповеди Его, прилепляться к Нему и служить Ему всем сердцем вашим и всею душею вашею.
 • Потом Иисус благословил их и отпустил их, и они разошлись по шатрам своим.
 • Одной половине колена Манассиина дал Моисей удел в Васане, а другой половине его дал Иисус удел с братьями его по эту сторону Иордана к западу. И когда отпускал их Иисус в шатры их и благословил их,
 • то сказал им: с великим богатством возвращаетесь вы в шатры ваши, с великим множеством скота, с серебром, с золотом, с медью и с железом, и с великим множеством одежд; разделите же добычу, взятую у врагов ваших, с братьями своими.
 • И возвратились, и пошли сыны Рувимовы и сыны Гадовы и половина колена Манассиина от сынов Израилевых из Силома, который в земле Ханаанской, чтоб идти в землю Галаад, в землю своего владения, которую получили во владение по повелению Господню, данному чрез Моисея.
 • Придя в окрестности Иордана, что в земле Ханаанской, сыны Рувимовы и сыны Гадовы и половина колена Манассиина соорудили там подле Иордана жертвенник, жертвенник большой по виду.
 • И услышали сыны Израилевы, что говорят: вот, сыны Рувимовы и сыны Гадовы и половина колена Манассиина соорудили жертвенник на земле Ханаанской, в окрестностях Иордана, напротив сынов Израилевых.
 • Когда услышали сие сыны Израилевы, то собралось все общество сынов Израилевых в Силом, чтоб идти против них войною.
 • Впрочем сыны Израилевы прежде послали к сынам Рувимовым и к сынам Гадовым и к половине колена Манассиина в землю Галаадскую Финееса, сына Елеазара, священника,
 • и с ним десять начальников, по начальнику поколения от всех колен Израилевых; каждый из них был начальником поколения в тысячах Израилевых.
 • И пришли они к сынам Рувимовым и к сынам Гадовым и к половине колена Манассиина в землю Галаад и говорили им и сказали:
 • так говорит все общество Господне: что это за преступление сделали вы пред [Господом] Богом Израилевым, отступив ныне от Господа [Бога Израилева], соорудив себе жертвенник и восстав ныне против Господа?
 • Разве мало для нас беззакония Фегорова, от которого мы не очистились до сего дня и за которое поражено было общество Господне?
 • А вы отступаете сегодня от Господа! Сегодня вы восстаете против Господа, а завтра прогневается [Господь] на все общество Израилево;
 • если же земля вашего владения кажется вам нечистою, то перейдите в землю владения Господня, в которой находится скиния Господня, возьмите удел среди нас, но не восставайте против Господа и против нас не восставайте, сооружая себе жертвенник, кроме жертвенника Господа, Бога нашего;
 • не один ли Ахан, сын Зары, сделал преступление, взяв из заклятого, а гнев был на все общество Израилево? не один он умер за свое беззаконие.
 • Сыны Рувимовы и сыны Гадовы и половина колена Манассиина в ответ на сие говорили начальникам тысяч Израилевых:
 • Бог богов Господь, Бог богов Господь, Он знает, и Израиль да знает! Если мы восстаем и отступаем от Господа, то да не пощадит нас Господь в сей день!
 • Если мы соорудили жертвенник для того, чтоб отступить от Господа [Бога нашего], и для того, чтобы приносить на нем всесожжение и приношение хлебное и чтобы совершать на нем жертвы мирные, то да взыщет Сам Господь!
 • Но мы сделали сие по опасению того, чтобы в последующее время не сказали ваши сыны нашим сынам: «что вам до Господа Бога Израилева!
 • Господь поставил пределом между нами и вами, сыны Рувимовы и сыны Гадовы, Иордан: нет вам части в Господе». Таким образом ваши сыны не допустили бы наших сынов чтить Господа.
 • Поэтому мы сказали: соорудим себе жертвенник не для всесожжения и не для жертв,
 • но чтобы он между нами и вами, между последующими родами нашими, был свидетелем, что мы можем служить Господу всесожжениями нашими и жертвами нашими и благодарениями нашими, и чтобы в последующее время не сказали ваши сыны сынам нашим: «нет вам части в Господе».
 • Мы говорили: если скажут так нам и родам нашим в последующее время, то мы скажем: видите подобие жертвенника Господа, которое сделали отцы наши не для всесожжения и не для жертвы, но чтобы это было свидетелем между нами и вами [и между сынами нашими].
 • Да не будет этого, чтобы восстать нам против Господа и отступить ныне от Господа, и соорудить жертвенник для всесожжения и для приношения хлебного и для жертв, кроме жертвенника Господа Бога нашего, который пред скиниею Его.
 • Финеес священник, [все] начальники общества и головы тысяч Израилевых, которые были с ним, услышав слова, которые говорили сыны Рувимовы и сыны Гадовы и сыны Манассиины, одобрили их.
 • И сказал Финеес, сын Елеазара, священник, сынам Рувимовым и сынам Гадовым и сынам Манассииным: сегодня мы узнали, что Господь среди нас, что вы не сделали пред Господом преступления сего; теперь вы избавили сынов Израиля от руки Господней.
 • И возвратился Финеес, сын Елеазара, священник, и начальники от сынов Рувимовых и от сынов Гадовых [и от половины колена Манассиина] в землю Ханаанскую к сынам Израилевым и принесли им ответ.
 • И сыны Израилевы одобрили это, и благословили сыны Израилевы Бога и отложили идти против них войною, чтобы разорить землю, на которой жили сыны Рувимовы и сыны Гадовы [и половина колена Манассиина].
 • И назвали сыны Рувимовы и сыны Гадовы [и половина колена Манассиина] жертвенник: Ед*, потому что, сказали они, он свидетель между нами, что Господь есть Бог наш. //*Свидетель.
 • 当 时 , 约 书 亚 召 了 流 便 人 , 迦 得 人 , 和 玛 拿 西 半 支 派 的 人 来 ,
 • 对 他 们 说 , 耶 和 华 仆 人 摩 西 所 吩 咐 你 们 的 , 你 们 都 遵 守 了 。 我 所 吩 咐 你 们 的 , 你 们 也 都 听 从 了 。
 • 你 们 这 许 多 日 子 , 总 没 有 撇 离 你 们 的 弟 兄 , 直 到 今 日 , 并 守 了 耶 和 华 你 们 神 所 吩 咐 你 们 当 守 的 。
 • 如 今 耶 和 华 你 们 神 照 着 他 所 应 许 的 , 使 你 们 弟 兄 得 享 平 安 , 现 在 可 以 转 回 你 们 的 帐 棚 , 到 耶 和 华 的 仆 人 摩 西 在 约 旦 河 东 所 赐 你 们 为 业 之 地 。
 • 只 要 切 切 地 谨 慎 遵 行 耶 和 华 仆 人 摩 西 所 吩 咐 你 们 的 诫 命 律 法 , 爱 耶 和 华 你 们 的 神 , 行 他 一 切 的 道 , 守 他 的 诫 命 , 专 靠 他 , 尽 心 尽 性 事 奉 他 。
 • 于 是 约 书 亚 为 他 们 祝 福 , 打 发 他 们 去 , 他 们 就 回 自 己 的 帐 棚 去 了 。
 • 玛 拿 西 那 半 支 派 , 摩 西 早 已 在 巴 珊 分 给 他 们 地 业 。 这 半 支 派 , 约 书 亚 在 约 旦 河 西 , 在 他 们 弟 兄 中 , 分 给 他 们 地 业 。 约 书 亚 打 发 他 们 回 帐 棚 的 时 候 为 他 们 祝 福 ,
 • 对 他 们 说 , 你 们 带 许 多 财 物 , 许 多 牲 畜 和 金 , 银 , 铜 , 铁 , 并 许 多 衣 服 , 回 你 们 的 帐 棚 去 , 要 将 你 们 从 仇 敌 夺 来 的 物 , 与 你 们 众 弟 兄 同 分 。
 • 于 是 流 便 人 , 迦 得 人 , 玛 拿 西 半 支 派 的 人 从 迦 南 地 的 示 罗 起 行 , 离 开 以 色 列 人 , 回 往 他 们 得 为 业 的 基 列 地 , 就 是 照 耶 和 华 藉 摩 西 所 吩 咐 的 得 了 为 业 之 地 。
 • 流 便 人 , 迦 得 人 , 和 玛 拿 西 半 支 派 的 人 到 了 靠 近 约 旦 河 的 一 带 迦 南 地 , 就 在 约 旦 河 那 里 筑 了 一 座 坛 。 那 坛 看 着 高 大 。
 • 以 色 列 人 听 说 流 便 人 , 迦 得 人 , 玛 拿 西 半 支 派 的 人 靠 近 约 旦 河 边 , 在 迦 南 地 属 以 色 列 人 的 那 边 筑 了 一 座 坛 。
 • 全 会 众 一 听 见 , 就 聚 集 在 示 罗 , 要 上 去 攻 打 他 们 。
 • 以 色 列 人 打 发 祭 司 以 利 亚 撒 的 儿 子 非 尼 哈 , 往 基 列 地 去 见 流 便 人 , 迦 得 人 , 玛 拿 西 半 支 派 的 人 。
 • 又 打 发 十 个 首 领 与 非 尼 哈 同 去 , 就 是 以 色 列 每 支 派 的 一 个 首 领 , 都 是 以 色 列 军 中 的 统 领 。
 • 他 们 到 了 基 列 地 , 见 流 便 人 , 迦 得 人 , 和 玛 拿 西 半 支 派 的 人 , 对 他 们 说 ,
 • 耶 和 华 全 会 众 这 样 说 , 你 们 今 日 转 去 不 跟 从 耶 和 华 , 干 犯 以 色 列 的 神 , 为 自 己 筑 一 座 坛 , 悖 逆 了 耶 和 华 , 这 犯 的 是 什 么 罪 呢 。
 • 从 前 拜 毗 珥 的 罪 孽 还 算 小 麽 。 虽 然 瘟 疫 临 到 耶 和 华 的 会 众 , 到 今 日 我 们 还 没 有 洗 净 这 罪 。
 • 你 们 今 日 竟 转 去 不 跟 从 耶 和 华 麽 。 你 们 今 日 既 悖 逆 耶 和 华 , 明 日 他 必 向 以 色 列 全 会 众 发 怒 。
 • 你 们 所 得 为 业 之 地 , 若 嫌 不 洁 净 , 就 可 以 过 到 耶 和 华 之 地 , 就 是 耶 和 华 的 帐 幕 所 住 之 地 , 在 我 们 中 间 得 地 业 。 只 是 不 可 悖 逆 耶 和 华 , 也 不 可 得 罪 我 们 , 在 耶 和 华 我 们 神 的 坛 以 外 为 自 己 筑 坛 。
 • 从 前 谢 拉 的 曾 孙 亚 干 岂 不 是 在 那 当 灭 的 物 上 犯 了 罪 , 就 有 忿 怒 临 到 以 色 列 全 会 众 麽 。 那 人 在 所 犯 的 罪 中 不 独 一 人 死 亡 。
 • 于 是 流 便 人 , 迦 得 人 , 玛 拿 西 半 支 派 的 人 回 答 以 色 列 军 中 的 统 领 说 ,
 • 大 能 者 神 耶 和 华 。 大 能 者 神 耶 和 华 。 他 是 知 道 的 。 以 色 列 人 也 必 知 道 。 我 们 若 有 悖 逆 的 意 思 , 或 是 干 犯 耶 和 华 ( 愿 你 今 日 不 保 佑 我 们 ) ,
 • 为 自 己 筑 坛 , 要 转 去 不 跟 从 耶 和 华 , 或 是 要 将 燔 祭 , 素 祭 , 平 安 祭 献 在 坛 上 , 愿 耶 和 华 亲 自 讨 我 们 的 罪 。
 • 我 们 行 这 事 并 非 无 故 , 是 特 意 作 的 , 说 , 恐 怕 日 后 你 们 的 子 孙 对 我 们 的 子 孙 说 , 你 们 与 耶 和 华 以 色 列 的 神 有 何 关 涉 呢 。
 • 因 为 耶 和 华 把 约 旦 河 定 为 我 们 和 你 们 这 流 便 人 , 迦 得 人 的 交 界 , 你 们 与 耶 和 华 无 分 了 。 这 样 , 你 们 的 子 孙 就 使 我 们 的 子 孙 不 再 敬 畏 耶 和 华 了 。
 • 因 此 我 们 说 , 不 如 为 自 己 筑 一 座 坛 , 不 是 为 献 燔 祭 , 也 不 是 为 献 别 的 祭 ,
 • 乃 是 为 你 我 中 间 和 你 我 后 人 中 间 作 证 据 , 好 叫 我 们 也 在 耶 和 华 面 前 献 燔 祭 , 平 安 祭 , 和 别 的 祭 事 奉 他 , 免 得 你 们 的 子 孙 日 后 对 我 们 的 子 孙 说 , 你 们 与 耶 和 华 无 分 了 。
 • 所 以 我 们 说 , 日 后 你 们 对 我 们 , 或 对 我 们 的 后 人 这 样 说 , 我 们 就 可 以 回 答 说 , 你 们 看 我 们 列 祖 所 筑 的 坛 是 耶 和 华 坛 的 样 式 。 这 并 不 是 为 献 燔 祭 , 也 不 是 为 献 别 的 祭 , 乃 是 为 作 你 我 中 间 的 证 据 。
 • 我 们 在 耶 和 华 我 们 神 帐 幕 前 的 坛 以 外 , 另 筑 一 座 坛 , 为 献 燔 祭 , 素 祭 , 和 别 的 祭 , 悖 逆 耶 和 华 , 今 日 转 去 不 跟 从 他 , 我 们 断 没 有 这 个 意 思 。
 • 祭 司 非 尼 哈 与 会 中 的 首 领 , 就 是 与 他 同 来 以 色 列 军 中 的 统 领 , 听 见 流 便 人 , 迦 得 人 , 玛 拿 西 人 所 说 的 话 , 就 都 以 为 美 。
 • 祭 司 以 利 亚 撒 的 儿 子 非 尼 哈 对 流 便 人 , 迦 得 人 , 玛 拿 西 人 说 , 今 日 我 们 知 道 耶 和 华 在 我 们 中 间 , 因 为 你 们 没 有 向 他 犯 了 这 罪 。 现 在 你 们 救 以 色 列 人 脱 离 耶 和 华 的 手 了 。
 • 祭 司 以 利 亚 撒 的 儿 子 非 尼 哈 与 众 首 领 离 了 流 便 人 , 迦 得 人 , 从 基 列 地 回 往 迦 南 地 , 到 了 以 色 列 人 那 里 , 便 将 这 事 回 报 他 们 。
 • 以 色 列 人 以 这 事 为 美 , 就 称 颂 神 , 不 再 提 上 去 攻 打 流 便 人 , 迦 得 人 , 毁 坏 他 们 所 住 的 地 了 。
 • 流 便 人 , 迦 得 人 给 坛 起 名 叫 证 坛 , 意 思 说 , 这 坛 在 我 们 中 间 证 明 耶 和 华 是 神 。