Быт. Исх. Лев. Чис. Втор. Нав. Суд. Руф. 1Цар. 2Цар. 3Цар. 4Цар. 1Пар. 2Пар. 1Ездр. Неем. 2Ездр. Тов. Иудиф. Эсф. 1Мак. 2Мак. 3Мак. 3Ездр. Иов. Пс. Притч. Еккл. Песн. Прем. Сир. Ис. Иер. Плч. Посл.Иер. Вар. Иез. Дан. Ос. Иоил. Ам. Авд. Ион. Мих. Наум. Авв. Соф. Агг. Зах. Мал. Мф. Мк. Лк. Ин. Деян. Иак. 1Пет. 2Пет. 1Ин. 2Ин. 3Ин. Иуд. Рим. 1Кор. 2Кор. Гал. Еф. Флп. Кол. 1Сол. 2Сол. 1Тим. 2Тим. Тит. Флм. Евр. Откр.

Книга Иисуса Навина

 
 • Тогда́ созва́ иису́съ сы́ны Руви́мли и сы́ны га́довы и полпле́мене Манассі́ина, и рече́ и́мъ:
 • вы́ слы́шасте вся́, ели́ка заповѣ́да ва́мъ Моисе́й ра́бъ Госпо́день, и послу́шасте гла́са мо­его́, по всему́ ели́ка заповѣ́дахъ ва́мъ:
 • не оста́висте бра́тiи ва́­шея въ сiя́ дни́ и мно́жайшыя, да́же до дне́ сего́: сохрани́сте за́повѣдь Го́спода Бо́га ва́­шего:
 • ны́нѣ же упоко́и Госпо́дь Бо́гъ ва́шъ бра́тiю ва́шу, я́коже рече́ и́мъ: ны́нѣ у́бо воз­врати́в­шеся от­иди́те въ до́мы ва́шя и въ зе́млю обдержа́нiя ва́­шего, ю́же даде́ ва́мъ Моисе́й ра́бъ Госпо́день объ ону́ страну́ Иорда́на:
 • но сохрани́те зѣло́ твори́ти за́повѣди и зако́нъ, его́же заповѣ́да ва́мъ Моисе́й ра́бъ Госпо́день, люби́ти Го́спода Бо́га ва́­шего и ходи́ти во всѣ́хъ путе́хъ его́, храни́ти за́повѣди его́ и при­­лѣжа́ти ему́ и служи́ти ему́ от­ всего́ се́рдца ва́­шего и от­ всея́ души́ ва́­шея.
 • И благослови́въ и́хъ иису́съ от­пусти́ и́хъ: и от­идо́ша въ до́мы своя́.
 • И полу́ [пле́мене] Манассі́ину даде́ Моисе́й [обдержа́нiе] въ Васа́нѣ, и полови́нѣ даде́ иису́съ съ бра́тiею и́хъ у Иорда́на къ мо́рю. И егда́ от­пусти́ и́хъ иису́съ въ до́мы и́хъ, и благослови́ и́хъ:
 • и со имѣ́нiемъ мно́гимъ от­идо́ша въ до́мы своя́: и скоты́ мно́ги зѣло́, и сребро́ и зла́то, и мѣ́дь и желѣ́зо, и ри́зы мно́ги зѣло́, и раздѣли́ша плѣ́нъ враго́въ сво­и́хъ съ бра́тiею сво­е́ю.
 • И воз­врати́в­шеся от­идо́ша сы́нове Руви́мли и сы́нове га́довы и полпле́мене Манассі́ина от­ сыно́въ Изра́илевыхъ, от­ Сило́ма земли́ Ханаа́ни, от­ити́ въ зе́млю Галаа́дску, въ зе́млю обдержа́нiя сво­его́, ю́же наслѣ́диша по повелѣ́нiю Госпо́дню руко́ю Моисе́овою.
 • И прiидо́ша въ Галило́ѳъ Иорда́нскъ, и́же е́сть въ земли́ Ханаа́ни: и созда́ша сы́нове Руви́мли и сы́нове га́довы и полпле́мене Манассі́ина та́мо олта́рь у Иорда́на, олта́рь вели́къ е́же ви́дѣти.
 • И услы́шаша сы́нове Изра́илевы глаго́лющихъ: се́, созда́ша сы́нове Руви́мли и сы́нове га́довы и полпле́мене Манассі́ина олта́рь у предѣ́ловъ земли́ Ханаа́ни, въ Галило́ѳѣ у Иорда́на объ ону́ страну́ сыно́въ Изра́илевыхъ.
 • И услы́шаша сы́нове Изра́илевы, и собра́шася вси́ сы́нове Изра́илевы въ Сило́нъ, е́же воз­ше́дше во­ева́ти и́хъ.
 • И посла́ша сы́нове Изра́илевы къ сыно́мъ Руви́млимъ и къ сыно́мъ га́довымъ и къ полупле́мени Манассі́ину въ зе́млю Галаа́дску Финее́са сы́на Елеаза́ра, сы́на Ааро́на жерца́,
 • и де́сять князе́й съ ни́мъ: кня́зь еди́нъ от­ до́му оте́че­ст­ва, от­ всѣ́хъ племе́нъ сыно́въ Изра́илевыхъ: му́жiе кня́зи домо́въ оте́че­ст­въ и́хъ, и́же су́ть тысященача́лницы Изра́илевы.
 • И прiидо́ша къ сыно́мъ Руви́млимъ и къ сыно́мъ га́довымъ и къ полупле́мени Манассі́ину въ зе́млю Галаа́дову, и рѣ́ша къ ни́мъ, глаго́люще:
 • сiя́ глаго́летъ ве́сь со́нмъ Госпо́день: ко́е прегрѣше́нiе сiе́, и́мже согрѣши́сте предъ Го́сподемъ Бо́гомъ Изра́илевымъ, от­врати́тися дне́сь от­ Го́спода Бо́га Изра́илева, созда́в­ше себѣ́ тре́бище, е́же от­сту́пникомъ ва́мъ бы́ти дне́сь от­ Го́спода?
 • еда́ ма́лъ ва́мъ грѣ́хъ Фого́ровъ, я́ко не очи́стихомся от­ него́ да́же до сего́ дне́? и бы́сть я́зва въ со́нмѣ Госпо́дни:
 • и вы́ от­врати́стеся дне́сь от­ Го́спода: и бу́детъ егда́ от­сту́пите дне́сь от­ Го́спода, и зау́тра на все́мъ Изра́или бу́детъ гнѣ́въ Госпо́день:
 • и ны́нѣ а́ще мала́ ва́мъ земля́ обдержа́нiя ва́­шего, прейди́те вы́ въ зе́млю обдержа́нiя Госпо́дня, идѣ́же пребыва́етъ ски́нiя Госпо́дня, и наслѣ́дите средѣ́ на́съ, и не бу́дите от­сту́пницы от­ Го́спода, и от­ на́съ не от­ступи́те, за е́же созда́ти ва́мъ тре́бище кромѣ́ олтаря́ Го́спода Бо́га на́­шего:
 • не се́ ли Аха́ръ сы́нъ зара́новъ прегрѣше́нiемъ прегрѣши́ от­ прокля́тiя, и бы́сть на ве́сь со́нмъ Изра́илевъ гнѣ́въ? а́ще и еди́нъ бя́ше, но не еди́нъ у́мре грѣхо́мъ сво­и́мъ.
 • И от­вѣща́ша сы́нове Руви́мли и сы́нове га́довы и полпле́мене Манассі́ина, и рѣ́ша тысященача́лникомъ Изра́илевымъ, глаго́люще:
 • Бо́гъ Бо́гъ, Госпо́дь е́сть, и Бо́гъ Бо́гъ Госпо́дь са́мъ вѣ́сть, и Изра́иль са́мъ позна́етъ, а́ще во от­ступле́нiи прегрѣши́хомъ предъ Го́сподемъ, да не изба́витъ на́съ во дне́шнiй де́нь:
 • и а́ще созда́хомъ себѣ́ тре́бище, е́же от­ступи́ти на́мъ от­ Го́спода Бо́га на́­шего, или́ воз­нести́ на́мъ на́нь же́ртву всесожже́нiй, или́ е́же сотвори́ти на не́мъ же́ртву спасе́нiя, са́мъ Госпо́дь взы́щетъ:
 • но ра́ди благоговѣ́нiя глаго́ла сотвори́хомъ сiе́, глаго́люще: да не реку́тъ зау́тра ча́да ва́ша ча́домъ на́шымъ, глаго́люще: что́ ва́мъ и Го́сподеви Бо́гу Изра́илеву?
 • и предѣ́лы поста́ви Госпо́дь между́ ва́ми и на́ми, сы́нове Руви́мли и сы́нове га́довы, Иорда́нъ, и нѣ́сть ва́мъ ча́сти Госпо́дни: и от­чуждя́тъ сы́нове ва́ши сыно́въ на́шихъ, я́ко да не слу́жатъ Го́споду:
 • и реко́хомъ сотвори́ти си́це, е́же созда́ти тре́бище сiе́, не при­­ноше́нiй ра́ди, ниже́ же́ртвъ ра́ди,
 • но да бу́детъ свидѣ́тел­ст­во сiе́ между́ ва́ми и на́ми и между́ ро́ды на́шими по на́съ, е́же служи́ти слу́жбу Го́сподеви предъ ни́мъ въ при­­ноше́нiихъ на́шихъ и въ же́ртвахъ на́шихъ и въ же́ртвахъ спасе́нiй на́шихъ: и да не реку́тъ ча́да ва́ша зау́тра ча́домъ на́шымъ: нѣ́сть ва́мъ ча́сти Госпо́дни.
 • И реко́хомъ: а́ще бу́детъ когда́, и воз­глаго́лютъ къ на́мъ или́ къ родо́мъ на́шымъ зау́тра и реку́тъ: зри́те подо́бiе же́ртвен­ника Госпо́дня, его́же сотвори́ша отцы́ на́ши, не при­­ноше́нiя ра́ди, ниже́ же́ртвъ ра́ди, но свидѣ́тел­ст­во е́сть между́ на́ми и между́ ва́ми и между́ сы́ны на́шими:
 • да не бу́детъ у́бо на́мъ от­ступи́ти от­ Го́спода, е́же от­врати́тися во дне́шнiй де́нь от­ Го́спода, е́же сотвори́ти на́мъ же́ртвен­никъ при­­ноше́ниемъ и же́ртвамъ салами́нъ {ми́рнымъ} и же́ртвѣ спасе́нiя, кромѣ́ олтаря́ Го́спода Бо́га на́­шего, и́же е́сть предъ ски́нiею его́.
 • И услы́шав­ше Финее́съ жре́цъ и вси́ кня́зи со́нма, и тысященача́лницы Изра́илевы, и́же бы́ша съ ни́мъ, словеса́ сiя́, я́же глаго́лаша сы́нове Руви́мли и сы́нове га́довы и полпле́мене Манассі́ина, и уго́дно и́мъ бы́сть сiе́.
 • И рече́ Финее́съ жре́цъ сыно́мъ Руви́млимъ и сыно́мъ га́довымъ и полупле́мени Манассі́ину: дне́сь позна́хомъ, я́ко съ на́ми е́сть Госпо́дь, и́же не погрѣши́сте предъ Го́сподемъ прегрѣше́нiя, но дне́сь изба́висте сы́ны Изра́илевы от­ руки́ Госпо́дни.
 • И воз­врати́ся Финее́съ жре́цъ и кня́зи оте́че­ст­въ от­ сыно́въ Руви́млихъ и от­ сыно́въ га́довыхъ и от­ полупле́мене Манассі́ина от­ земли́ Галаа́довы въ зе́млю Ханаа́ню къ сыно́мъ Изра́илевымъ: и от­вѣща́ша и́мъ словеса́ сiя́.
 • И уго́дно бы́сть сло́во сiе́ сыно́мъ Изра́илевымъ, и благослови́ша Бо́га сы́нове Изра́илевы и реко́ша: ктому́ да не изы́демъ къ ни́мъ на бра́нь потреби́ти зе́млю сыно́въ Руви́млихъ и сыно́въ га́довыхъ и полупле́мене Манассі́ина. И всели́шася на не́й.
 • И нарече́ иису́съ тре́бище сыно́въ Руви́млихъ и сыно́въ га́довыхъ и полупле́мене Манассі́ина и рече́: я́ко свидѣ́нiе е́сть между́ и́ми, я́ко Госпо́дь Бо́гъ Бо́гъ и́хъ е́сть.
 • Тогда Иисус призвал колено Рувимово, Гадово и половину колена Манассиина и сказал им:
 • вы исполнили всё, что повелел вам Моисей, раб Господень, и слушались слов моих во всем, что я приказывал вам;
 • вы не оставляли братьев своих в продолжение многих дней до сего дня и исполнили, что надлежало исполнить по повелению Господа, Бога вашего:
 • ныне Господь, Бог ваш, успокоил братьев ваших, как говорил им; итак возвратитесь и пойдите в шатры ваши, в землю вашего владения, которую дал вам Моисей, раб Господень, за Иорданом;
 • только старайтесь тщательно исполнять заповеди и закон, который завещал вам Моисей, раб Господень: любить Господа Бога вашего, ходить всеми путями Его, хранить заповеди Его, прилепляться к Нему и служить Ему всем сердцем вашим и всею душею вашею.
 • Потом Иисус благословил их и отпустил их, и они разошлись по шатрам своим.
 • Одной половине колена Манассиина дал Моисей удел в Васане, а другой половине его дал Иисус удел с братьями его по эту сторону Иордана к западу. И когда отпускал их Иисус в шатры их и благословил их,
 • то сказал им: с великим богатством возвращаетесь вы в шатры ваши, с великим множеством скота, с серебром, с золотом, с медью и с железом, и с великим множеством одежд; разделите же добычу, взятую у врагов ваших, с братьями своими.
 • И возвратились, и пошли сыны Рувимовы и сыны Гадовы и половина колена Манассиина от сынов Израилевых из Силома, который в земле Ханаанской, чтоб идти в землю Галаад, в землю своего владения, которую получили во владение по повелению Господню, данному чрез Моисея.
 • Придя в окрестности Иордана, что в земле Ханаанской, сыны Рувимовы и сыны Гадовы и половина колена Манассиина соорудили там подле Иордана жертвенник, жертвенник большой по виду.
 • И услышали сыны Израилевы, что говорят: вот, сыны Рувимовы и сыны Гадовы и половина колена Манассиина соорудили жертвенник на земле Ханаанской, в окрестностях Иордана, напротив сынов Израилевых.
 • Когда услышали сие сыны Израилевы, то собралось все общество сынов Израилевых в Силом, чтоб идти против них войною.
 • Впрочем сыны Израилевы прежде послали к сынам Рувимовым и к сынам Гадовым и к половине колена Манассиина в землю Галаадскую Финееса, сына Елеазара, священника,
 • и с ним десять начальников, по начальнику поколения от всех колен Израилевых; каждый из них был начальником поколения в тысячах Израилевых.
 • И пришли они к сынам Рувимовым и к сынам Гадовым и к половине колена Манассиина в землю Галаад и говорили им и сказали:
 • так говорит все общество Господне: что это за преступление сделали вы пред [Господом] Богом Израилевым, отступив ныне от Господа [Бога Израилева], соорудив себе жертвенник и восстав ныне против Господа?
 • Разве мало для нас беззакония Фегорова, от которого мы не очистились до сего дня и за которое поражено было общество Господне?
 • А вы отступаете сегодня от Господа! Сегодня вы восстаете против Господа, а завтра прогневается [Господь] на все общество Израилево;
 • если же земля вашего владения кажется вам нечистою, то перейдите в землю владения Господня, в которой находится скиния Господня, возьмите удел среди нас, но не восставайте против Господа и против нас не восставайте, сооружая себе жертвенник, кроме жертвенника Господа, Бога нашего;
 • не один ли Ахан, сын Зары, сделал преступление, взяв из заклятого, а гнев был на все общество Израилево? не один он умер за свое беззаконие.
 • Сыны Рувимовы и сыны Гадовы и половина колена Манассиина в ответ на сие говорили начальникам тысяч Израилевых:
 • Бог богов Господь, Бог богов Господь, Он знает, и Израиль да знает! Если мы восстаем и отступаем от Господа, то да не пощадит нас Господь в сей день!
 • Если мы соорудили жертвенник для того, чтоб отступить от Господа [Бога нашего], и для того, чтобы приносить на нем всесожжение и приношение хлебное и чтобы совершать на нем жертвы мирные, то да взыщет Сам Господь!
 • Но мы сделали сие по опасению того, чтобы в последующее время не сказали ваши сыны нашим сынам: «что вам до Господа Бога Израилева!
 • Господь поставил пределом между нами и вами, сыны Рувимовы и сыны Гадовы, Иордан: нет вам части в Господе». Таким образом ваши сыны не допустили бы наших сынов чтить Господа.
 • Поэтому мы сказали: соорудим себе жертвенник не для всесожжения и не для жертв,
 • но чтобы он между нами и вами, между последующими родами нашими, был свидетелем, что мы можем служить Господу всесожжениями нашими и жертвами нашими и благодарениями нашими, и чтобы в последующее время не сказали ваши сыны сынам нашим: «нет вам части в Господе».
 • Мы говорили: если скажут так нам и родам нашим в последующее время, то мы скажем: видите подобие жертвенника Господа, которое сделали отцы наши не для всесожжения и не для жертвы, но чтобы это было свидетелем между нами и вами [и между сынами нашими].
 • Да не будет этого, чтобы восстать нам против Господа и отступить ныне от Господа, и соорудить жертвенник для всесожжения и для приношения хлебного и для жертв, кроме жертвенника Господа Бога нашего, который пред скиниею Его.
 • Финеес священник, [все] начальники общества и головы тысяч Израилевых, которые были с ним, услышав слова, которые говорили сыны Рувимовы и сыны Гадовы и сыны Манассиины, одобрили их.
 • И сказал Финеес, сын Елеазара, священник, сынам Рувимовым и сынам Гадовым и сынам Манассииным: сегодня мы узнали, что Господь среди нас, что вы не сделали пред Господом преступления сего; теперь вы избавили сынов Израиля от руки Господней.
 • И возвратился Финеес, сын Елеазара, священник, и начальники от сынов Рувимовых и от сынов Гадовых [и от половины колена Манассиина] в землю Ханаанскую к сынам Израилевым и принесли им ответ.
 • И сыны Израилевы одобрили это, и благословили сыны Израилевы Бога и отложили идти против них войною, чтобы разорить землю, на которой жили сыны Рувимовы и сыны Гадовы [и половина колена Манассиина].
 • И назвали сыны Рувимовы и сыны Гадовы [и половина колена Манассиина] жертвенник: Ед*, потому что, сказали они, он свидетель между нами, что Господь есть Бог наш. //*Свидетель.
 • Ошондо Жашыя Рубейин, Гат урууларын, Менашенин жарым уруусун чакырып алып, мындай деди:
 • «Кудай-Тењирдин кулу Муса силерге эмнени буйруса, бардыгын орундаттыњар, мен силерге эмнени буйрусам, бардыгын аткардыњар.
 • Бир туугандарыњарды бєгєнкєгљ чейин, кљп кєндљр бою таштаган жоксуњар жана Кудай-Тењирињердин буйругу боюнча эмне кылуу керек болсо, ошонун бардыгын кылдыњар.
 • Кудай-Тењирињер бир туугандарыњарга убада кылгандай, азыр алардын кљњєлєн тынчытты. Эми артыњарга кайрылып, Тењирдин кулу Муса берген Иордандын аркы љйєзєндљгє жерге, љз чатырларыњарга, љзєњљрдєн жерињерге баргыла.
 • Болгону, Тењирдин кулу Муса берген мыйзамдар менен осуяттарды так аткарууга аракет кылгыла. Кудай-Тењирињерди сєйгєлљ, Анын жолдору менен жєргєлљ, Анын осуяттарын аткаргыла, Ага жабышкыла, Ага чын жєрљгєњљр, жан-дилињер менен кызмат кылгыла».
 • Анан Жашыя аларга батасын берип коё берди, алар љз чатырларына жљнљп кетишти.
 • Менаше уруусунун биринчи жарымына єлєштє Муса берген, алар Башандан жер алышкан. Экинчи жарымына єлєштє Жашыя бљлєп берди, алар Иордандын берки љйєзєнљн, батыш тарабынан жер алышты. Жашыя аларга да батасын берип, љз чатырларына коё берди.
 • Жашыя аларга мындай деди: «Љз чатырларыњарга кљп байлык, љтљ кљп мал, алтын, кємєш, жез, темир, абдан кљп кийим-кече менен кайтып бара жатасыњар. Душманыњардан тєшкљн олжону бир туугандарыњар менен бљлєшкєлљ».
 • Ошондо Рубейин, Гат уруулары, Менашенин жарым уруусу Канаан жериндеги Шилодон Тењирдин Муса аркылуу берген буйругу боюнча єлєштљрєнљ тийген Гилат жерине жол тартышты.
 • Канаан жериндеги Иордандын жанына жеткенде, Рубейин, Гат уулдары, Менашенин жарым уруусу Иордандын жанына алыстан караганда эле кљрєнљ турган, чоњ курмандык чалынуучу жай курушту.
 • Ысрайыл уулдары «Рубейиндин, Гаттын уулдары жана Менашенин жарым уруусу Ысрайыл уулдарына караштуу Канаан жериндеги Иордандын жанына курмандык чалынуучу жай курушту» деген сљздє угушту.
 • Муну угушканда, алар менен согушуу єчєн, Ысрайыл уулдарынын бєт жамааты Шилого чогулду.
 • Ысрайыл уулдары Рубейин, Гат уулдарына жана Менашенин жарым уруусуна, Гилат жерине Элазардын уулу, ыйык кызмат кылуучу Пинехасты жљнљтєштє.
 • Аны менен кошо Ысрайылдын бардык урууларынан бирден уруу башчы чыгарып, он уруу башчы жљнљтєштє. Алардын баары мињдеген ысрайылдыктардан тандалган башчылар эле.
 • Анан алар Гилат жериндеги Рубейиндин, Гаттын уулдарына жана Менашенин жарым уруусуна келишип, мындай деп айтышты:
 • «Тењирдин бєт жамааты мындай деп айтып жатат: “Эмне єчєн силер Ысрайылдын Кудайынын алдында ушундай кєнљљ кылдыњар? Эмне єчєн силер Тењирден четтеп, љзєњљргљ курмандык чалынуучу жай куруп, Тењирге каршы чыктыњар?
 • Эмне, бизге Пейордун мыйзамсыздыгы аздык кылып жатабы? Андан ушул кєнгљ чейин тазалана элекпиз го. Тењирдин жамааты ошол єчєн кыргынга учурабады беле!
 • Силер болсо бєгєн Тењирден баш тартып жатасыњар! Силер бєгєн Тењирге каршы чыгып жатасыњар. Эртењ Тењир Ысрайылдын бєт жамаатына каарын тљгљт.
 • Эгерде єлєшєњљргљ тийген жерлер силерге таза эмес сезилип жатса, анда Тењирдин жыйын чатыры турган Тењирдин жерине келгиле да, биздин арабыздан жер алгыла, бирок љзєњљргљ Кудайыбыздын курмандык чалынуучу жайынан башка курмандык чалынуучу жай куруп, Тењирге каршы чыкпагыла, бизге каршы чыкпагыла.
 • Зерактын уулу Ахан каргышка калганды алып, жалгыз љзє эле кылмыш кылса да, каар жалпы Ысрайыл жамаатына тљгєлбљдє беле? Љз мыйзамсыздыгы єчєн ал љзє эле љлгљн жок”».
 • Ошондо Рубейиндин, Гаттын уулдары, Менашенин жарым уруусу буга жооп кылып, мињдеген ысрайылдыктардын башчыларына мындай дешти:
 • «Кудайлардын Кудайы, Тењир, кудайлардын Кудайы, Тењир, билет, Ысрайыл да билсин! Эгерде биз Тењирге каршы чыгып, Андан четтеп жаткан болсок, анда ушул кєнє Тењир бизди аябасын!
 • Эгерде биз курмандык чалынуучу жайды Тењирден баш тартыш єчєн, анын єстєндљ бєтєндљй љрттљлєєчє курмандыкты, нан курмандыгын, тынчтык курмандыгын чалыш єчєн курган болсок, анда бизди Тењир Љзє жазаласын!
 • Биз аны коркконубуздан, кийин силердин балдарыњар биздин балдарыбызга: “Ысрайылдын Кудай-Тењири менен силердин жалпылыгыњар жок!
 • Рубейиндин уулдары менен Гаттын уулдары, ортобузга Тењир чек катары Иорданды койбоду беле, Тењирге силердин тиешењер жок!” – деп айтпашы єчєн курдук. Силердин балдарыњар биздин балдарыбыздын Тењирге табынуусуна ошентип жол беришмек эмес.
 • Ошондуктан биз мындай чечкенбиз: курмандык чалынуучу жай куралы, бирок бєтєндљй љрттљлєєчє курмандыкты жана башка курмандыктарды чалуу єчєн эмес.
 • Ал биз менен силердин, биздин тукумубуз менен силердин тукумуњардын ортосунда Тењирге бєтєндљй љрттљлєєчє, ыраазычылык билдирєє жана башка курмандыктарыбыз менен кызмат кыла аларыбызга кєбљ болуп турушу єчєн, кийин силердин балдарыњар биздин балдарыбызга: “Тењирге силердин тиешењер жок”, – деп айтпашы єчєн курулду.
 • Бизге жана биздин кийинки укум-тукумубузга ошентип айта турган болушса, анда алар: “Љзєњљр кљрєп турган, Тењирдин курмандык чалынуучу жайына окшош бул курмандык чалынуучу жайды биздин ата-бабаларыбыз бєтєндљй љрттљлєєчє курмандыкты жана башка курмандыктарды чалуу єчєн эмес, бирок силер менен биздин ортобузга кєбљ болушу єчєн курган”, – деп айтышат.
 • Тењирге каршы чыкпай калалы, Тењирден четтебей калалы, Анын жыйын чатырынын алдында турган курмандык чалынуучу жайдан башка, бєтєндљй љрттљлєєчє курмандык, тынчтык курмандыгы жана башка курмандыктар чалынуучу жай курбай калалы».
 • Рубейиндин, Гаттын уулдары менен Менашенин жарым уруусу айткан бул сљздљрдє ыйык кызмат кылуучу Пинехас, анын жанындагы жамаат башчылары жана мињдеген ысрайылдыктардын башчылары туура кљрєштє.
 • Элазардын уулу, ыйык кызмат кылуучу Пинехас Рубейиндин, Гаттын уулдарына жана Менашенин жарым уруусуна мындай деди: «Тењир биздин арабызда экенин, силер Тењирдин алдында бул кєнљљнє кылбаганыњарды бєгєн билдик. Силер Ысрайыл уулдарын Тењирдин жазасына дуушар кылган жоксуњар».
 • Элазардын уулу ыйык кызмат кылуучу Пинехас менен башчылар Рубейин уулдары менен Гат уулдарынан Канаан жериндеги Ысрайыл уулдарына ушул жоопту алып келишти.
 • Ысрайыл уулдары муну туура кљрєштє, Ысрайыл уулдары Кудайды дањкташты, Рубейиндин уулдары менен Гаттын уулдарынын жерин чаап алуу жљнєндљгє ойлорунан кайтышты.
 • Рубейиндин уулдары менен Гаттын уулдары: «Бул курмандык чалынуучу жай алар менен биздин ортобузда Тењир биздин Кудайыбыз экенине кєбљ», – деп, аны Эйт деп аташты.
 • Затем Иисус призвал племена Рувима, Гада и половину племени Манассии
 • и сказал им: «Вы исполнили все, что повелел вам Моисей, раб Господа. Вы слушались всех моих повелений.
 • Долго, вплоть до нынешнего дня, вы были вместе с остальными израильтянами, исполняя веление Господа, вашего Бога.
 • Теперь, когда Господь, ваш Бог, выполнил Свое обещание и даровал им мирную жизнь, вы можете вернуться домой, в свои владения за Иорданом, которые вам дал Моисей, раб Господа.
 • Но вы должны строго соблюдать и исполнять Закон — выполнять все, что повелел вам Моисей, раб Господа. Вы должны любить Господа, вашего Бога, следовать Его предначертаниям, исполнять Его повеления, хранить Ему верность и всю жизнь служить Ему всем сердцем, всей душой» .
 • Иисус благословил их и отпустил, они отправились домой.
 • (Одной половине племени Манассии Моисей дал землю в Башане, а другой половине этого племени Иисус дал землю к западу от Иордана, рядом с остальными израильтянами.) Отпуская их домой и благословляя, Иисус
 • сказал: «Вы возвращаетесь домой богатыми: теперь у вас много скота, много серебра, золота, меди, железа и одежд. Разделите с братьями добычу!»
 • Расставшись с остальными израильтянами и покинув Силом, что в Ханаане, племена Рувима, Гада и половина племени Манассии отправились домой, в Галаад, в свой надел, которым они владели согласно повелению, данному Господом через Моисея.
 • Придя к Гелилóту, что у Иордана, в Ханаане, племена Рувима, Гада и половина племени Манассии построили там, у Иордана, огромный жертвенник.
 • Слух об этом дошел до остальных израильтян: они узнали, что племена Рувима, Гада и половина племени Манассии построили жертвенник на границе Ханаана — в Гелилоте, что у Иордана, на израильском берегу.
 • И тогда вся община Израиля собралась в Силоме, чтобы идти на них войной.
 • Сперва израильтяне послали в Галаад — к племенам Рувима, Гада и половине племени Манассии — священника Пинехáса, сына Элеазара.
 • Вместе с ним отправились десятеро из вождей общины, из разных родов, — каждый представлял одно из племен Израиля. Каждый был предводителем одного из родов племени, представлял один из кланов Израиля.
 • Прибыв в Галаад, к племенам Рувима, Гада и половине племени Манассии, послы сказали:
 • «Так говорит вся община Господня: почему вы изменили Богу Израиля? Зачем отступаете вы от Господа? Построив свой жертвенник, вы восстали против Господа.
 • Неужели мало нам преступлений пеóрских ? Мы доныне еще не очистились от этих грехов, за которые всю общину Господню постигла кара.
 • Вы отступили от Господа! Сегодня вы восстали против Господа, а завтра Его гнев обрушится на всю общину Израиля!
 • Если страна, которой вы владеете, осквернена, то переходите сюда, во владения Господа, где стоит скиния Господня, и возьмите себе землю здесь, у нас. Но не поднимайте восстание против Господа — и нас соучастниками не делайте — не стройте себе другого жертвенника, вдобавок к жертвеннику Господа, Бога нашего!
 • Ведь когда Ахáн, сын Зе́раха, согрешил и нарушил заклятие, то гнев Божий обрушился на всю общину Израиля! Многие, не он один, погибли из–за его греха».
 • Племена Рувима, Гада и половина племени Манассии отвечали главам кланов Израиля:
 • «Господь, Бог богов! Господь, Бог богов! Он знает, в чем дело, и пусть израильтяне тоже знают. Если мы согрешили, восстали против Господа — пусть не защищает Он нас отныне!
 • Если мы построили этот жертвенник, чтобы, отступив от Господа, совершать на нем всесожжения, возносить приношения и пиршественные жертвы, — да покарает нас Господь!
 • Но нет, мы построили его по другой причине. Мы боимся, что в будущем ваши потомки скажут нашим потомкам: „Что вам до Господа, Бога израильтян,
 • о племена Рувима и Гада?! Господь сделал Иордан границей между нами и вами. Господь — не ваш Бог!”И тогда, по вине ваших потомков, наши потомки перестанут чтить Господа!
 • Вот мы и решили построить этот жертвенник — но вовсе не для всесожжении и пиршественных жертв.
 • Пусть он будет для нас с вами — и для наших потомков — свидетельством того, что мы тоже можем служить Господу: совершать всесожжения и возносить пиршественные жертвы. Теперь уж ваши потомки не смогут сказать нашим потомкам: „Господь — не ваш Бог!”
 • Мы решили — если в будущем нам или нашим потомкам так скажут, то надо будет дать такой ответ: „Взгляните на это подобие жертвенника Господнего, которое воздвигли наши отцы. Оно — не для всесожжении и жертвоприношений. Оно — свидетельство для нас с вами”.
 • Но не бывать тому, чтобы мы восстали против Господа и, отступив от Него, построили — вдобавок к тому жертвеннику Господа, Бога нашего, что стоит перед скинией, — еще один жертвенник для всесожжении, приношений и пиршественных жертв!»
 • Священник Пинехас и сопровождавшие его вожди общины — главы кланов Израиля — обрадовались, услышав от племен Рувима, Гада и Манассии такой ответ.
 • Священник Пинехас, сын Элеазара, сказал племенам Рувима, Гада и Манассии: «Теперь мы знаем, что Господь нас не покинул! Раз вы не изменили Господу, то Господь не станет карать Израиль».
 • Расставшись с племенами Рувима и Гада и покинув Галаад, священник Пинехас, сын Элеазара, и вожди общины возвратились в Ханаан к израильтянам и рассказали им, в чем дело.
 • Израильтяне обрадовались. Они благословили Бога и не стали воевать с племенами Рувима и Гада, не стали разорять их страну.
 • Племена Рувима и Гада дали этому жертвеннику имя. Они сказали: «И для нас и для вас этот жертвенник будет свидетелем, что наш Бог — Господь».