Быт. Исх. Лев. Чис. Втор. Нав. Суд. Руф. 1Цар. 2Цар. 3Цар. 4Цар. 1Пар. 2Пар. 1Ездр. Неем. 2Ездр. Тов. Иудиф. Эсф. 1Мак. 2Мак. 3Мак. 3Ездр. Иов. Пс. Притч. Еккл. Песн. Прем. Сир. Ис. Иер. Плч. Посл.Иер. Вар. Иез. Дан. Ос. Иоил. Ам. Авд. Ион. Мих. Наум. Авв. Соф. Агг. Зах. Мал. Мф. Мк. Лк. Ин. Деян. Иак. 1Пет. 2Пет. 1Ин. 2Ин. 3Ин. Иуд. Рим. 1Кор. 2Кор. Гал. Еф. Флп. Кол. 1Фес. 2Фес. 1Тим. 2Тим. Тит. Флм. Евр. Откр.

Книга Иисуса Навина

 
 • Тогда́ созва́ иису́съ сы́ны Руви́мли и сы́ны га́довы и полпле́мене Манассі́ина, и рече́ и́мъ:
 • вы́ слы́шасте вся́, ели́ка заповѣ́да ва́мъ Моисе́й ра́бъ Госпо́день, и послу́шасте гла́са мо­его́, по всему́ ели́ка заповѣ́дахъ ва́мъ:
 • не оста́висте бра́тiи ва́­шея въ сiя́ дни́ и мно́жайшыя, да́же до дне́ сего́: сохрани́сте за́повѣдь Го́спода Бо́га ва́­шего:
 • ны́нѣ же упоко́и Госпо́дь Бо́гъ ва́шъ бра́тiю ва́шу, я́коже рече́ и́мъ: ны́нѣ у́бо воз­врати́в­шеся от­иди́те въ до́мы ва́шя и въ зе́млю обдержа́нiя ва́­шего, ю́же даде́ ва́мъ Моисе́й ра́бъ Госпо́день объ ону́ страну́ Иорда́на:
 • но сохрани́те зѣло́ твори́ти за́повѣди и зако́нъ, его́же заповѣ́да ва́мъ Моисе́й ра́бъ Госпо́день, люби́ти Го́спода Бо́га ва́­шего и ходи́ти во всѣ́хъ путе́хъ его́, храни́ти за́повѣди его́ и при­­лѣжа́ти ему́ и служи́ти ему́ от­ всего́ се́рдца ва́­шего и от­ всея́ души́ ва́­шея.
 • И благослови́въ и́хъ иису́съ от­пусти́ и́хъ: и от­идо́ша въ до́мы своя́.
 • И полу́ [пле́мене] Манассі́ину даде́ Моисе́й [обдержа́нiе] въ Васа́нѣ, и полови́нѣ даде́ иису́съ съ бра́тiею и́хъ у Иорда́на къ мо́рю. И егда́ от­пусти́ и́хъ иису́съ въ до́мы и́хъ, и благослови́ и́хъ:
 • и со имѣ́нiемъ мно́гимъ от­идо́ша въ до́мы своя́: и скоты́ мно́ги зѣло́, и сребро́ и зла́то, и мѣ́дь и желѣ́зо, и ри́зы мно́ги зѣло́, и раздѣли́ша плѣ́нъ враго́въ сво­и́хъ съ бра́тiею сво­е́ю.
 • И воз­врати́в­шеся от­идо́ша сы́нове Руви́мли и сы́нове га́довы и полпле́мене Манассі́ина от­ сыно́въ Изра́илевыхъ, от­ Сило́ма земли́ Ханаа́ни, от­ити́ въ зе́млю Галаа́дску, въ зе́млю обдержа́нiя сво­его́, ю́же наслѣ́диша по повелѣ́нiю Госпо́дню руко́ю Моисе́овою.
 • И прiидо́ша въ Галило́ѳъ Иорда́нскъ, и́же е́сть въ земли́ Ханаа́ни: и созда́ша сы́нове Руви́мли и сы́нове га́довы и полпле́мене Манассі́ина та́мо олта́рь у Иорда́на, олта́рь вели́къ е́же ви́дѣти.
 • И услы́шаша сы́нове Изра́илевы глаго́лющихъ: се́, созда́ша сы́нове Руви́мли и сы́нове га́довы и полпле́мене Манассі́ина олта́рь у предѣ́ловъ земли́ Ханаа́ни, въ Галило́ѳѣ у Иорда́на объ ону́ страну́ сыно́въ Изра́илевыхъ.
 • И услы́шаша сы́нове Изра́илевы, и собра́шася вси́ сы́нове Изра́илевы въ Сило́нъ, е́же воз­ше́дше во­ева́ти и́хъ.
 • И посла́ша сы́нове Изра́илевы къ сыно́мъ Руви́млимъ и къ сыно́мъ га́довымъ и къ полупле́мени Манассі́ину въ зе́млю Галаа́дску Финее́са сы́на Елеаза́ра, сы́на Ааро́на жерца́,
 • и де́сять князе́й съ ни́мъ: кня́зь еди́нъ от­ до́му оте́че­ст­ва, от­ всѣ́хъ племе́нъ сыно́въ Изра́илевыхъ: му́жiе кня́зи домо́въ оте́че­ст­въ и́хъ, и́же су́ть тысященача́лницы Изра́илевы.
 • И прiидо́ша къ сыно́мъ Руви́млимъ и къ сыно́мъ га́довымъ и къ полупле́мени Манассі́ину въ зе́млю Галаа́дову, и рѣ́ша къ ни́мъ, глаго́люще:
 • сiя́ глаго́летъ ве́сь со́нмъ Госпо́день: ко́е прегрѣше́нiе сiе́, и́мже согрѣши́сте предъ Го́сподемъ Бо́гомъ Изра́илевымъ, от­врати́тися дне́сь от­ Го́спода Бо́га Изра́илева, созда́в­ше себѣ́ тре́бище, е́же от­сту́пникомъ ва́мъ бы́ти дне́сь от­ Го́спода?
 • еда́ ма́лъ ва́мъ грѣ́хъ Фого́ровъ, я́ко не очи́стихомся от­ него́ да́же до сего́ дне́? и бы́сть я́зва въ со́нмѣ Госпо́дни:
 • и вы́ от­врати́стеся дне́сь от­ Го́спода: и бу́детъ егда́ от­сту́пите дне́сь от­ Го́спода, и зау́тра на все́мъ Изра́или бу́детъ гнѣ́въ Госпо́день:
 • и ны́нѣ а́ще мала́ ва́мъ земля́ обдержа́нiя ва́­шего, прейди́те вы́ въ зе́млю обдержа́нiя Госпо́дня, идѣ́же пребыва́етъ ски́нiя Госпо́дня, и наслѣ́дите средѣ́ на́съ, и не бу́дите от­сту́пницы от­ Го́спода, и от­ на́съ не от­ступи́те, за е́же созда́ти ва́мъ тре́бище кромѣ́ олтаря́ Го́спода Бо́га на́­шего:
 • не се́ ли Аха́ръ сы́нъ зара́новъ прегрѣше́нiемъ прегрѣши́ от­ прокля́тiя, и бы́сть на ве́сь со́нмъ Изра́илевъ гнѣ́въ? а́ще и еди́нъ бя́ше, но не еди́нъ у́мре грѣхо́мъ сво­и́мъ.
 • И от­вѣща́ша сы́нове Руви́мли и сы́нове га́довы и полпле́мене Манассі́ина, и рѣ́ша тысященача́лникомъ Изра́илевымъ, глаго́люще:
 • Бо́гъ Бо́гъ, Госпо́дь е́сть, и Бо́гъ Бо́гъ Госпо́дь са́мъ вѣ́сть, и Изра́иль са́мъ позна́етъ, а́ще во от­ступле́нiи прегрѣши́хомъ предъ Го́сподемъ, да не изба́витъ на́съ во дне́шнiй де́нь:
 • и а́ще созда́хомъ себѣ́ тре́бище, е́же от­ступи́ти на́мъ от­ Го́спода Бо́га на́­шего, или́ воз­нести́ на́мъ на́нь же́ртву всесожже́нiй, или́ е́же сотвори́ти на не́мъ же́ртву спасе́нiя, са́мъ Госпо́дь взы́щетъ:
 • но ра́ди благоговѣ́нiя глаго́ла сотвори́хомъ сiе́, глаго́люще: да не реку́тъ зау́тра ча́да ва́ша ча́домъ на́шымъ, глаго́люще: что́ ва́мъ и Го́сподеви Бо́гу Изра́илеву?
 • и предѣ́лы поста́ви Госпо́дь между́ ва́ми и на́ми, сы́нове Руви́мли и сы́нове га́довы, Иорда́нъ, и нѣ́сть ва́мъ ча́сти Госпо́дни: и от­чуждя́тъ сы́нове ва́ши сыно́въ на́шихъ, я́ко да не слу́жатъ Го́споду:
 • и реко́хомъ сотвори́ти си́це, е́же созда́ти тре́бище сiе́, не при­­ноше́нiй ра́ди, ниже́ же́ртвъ ра́ди,
 • но да бу́детъ свидѣ́тел­ст­во сiе́ между́ ва́ми и на́ми и между́ ро́ды на́шими по на́съ, е́же служи́ти слу́жбу Го́сподеви предъ ни́мъ въ при­­ноше́нiихъ на́шихъ и въ же́ртвахъ на́шихъ и въ же́ртвахъ спасе́нiй на́шихъ: и да не реку́тъ ча́да ва́ша зау́тра ча́домъ на́шымъ: нѣ́сть ва́мъ ча́сти Госпо́дни.
 • И реко́хомъ: а́ще бу́детъ когда́, и воз­глаго́лютъ къ на́мъ или́ къ родо́мъ на́шымъ зау́тра и реку́тъ: зри́те подо́бiе же́ртвен­ника Госпо́дня, его́же сотвори́ша отцы́ на́ши, не при­­ноше́нiя ра́ди, ниже́ же́ртвъ ра́ди, но свидѣ́тел­ст­во е́сть между́ на́ми и между́ ва́ми и между́ сы́ны на́шими:
 • да не бу́детъ у́бо на́мъ от­ступи́ти от­ Го́спода, е́же от­врати́тися во дне́шнiй де́нь от­ Го́спода, е́же сотвори́ти на́мъ же́ртвен­никъ при­­ноше́ниемъ и же́ртвамъ салами́нъ {ми́рнымъ} и же́ртвѣ спасе́нiя, кромѣ́ олтаря́ Го́спода Бо́га на́­шего, и́же е́сть предъ ски́нiею его́.
 • И услы́шав­ше Финее́съ жре́цъ и вси́ кня́зи со́нма, и тысященача́лницы Изра́илевы, и́же бы́ша съ ни́мъ, словеса́ сiя́, я́же глаго́лаша сы́нове Руви́мли и сы́нове га́довы и полпле́мене Манассі́ина, и уго́дно и́мъ бы́сть сiе́.
 • И рече́ Финее́съ жре́цъ сыно́мъ Руви́млимъ и сыно́мъ га́довымъ и полупле́мени Манассі́ину: дне́сь позна́хомъ, я́ко съ на́ми е́сть Госпо́дь, и́же не погрѣши́сте предъ Го́сподемъ прегрѣше́нiя, но дне́сь изба́висте сы́ны Изра́илевы от­ руки́ Госпо́дни.
 • И воз­врати́ся Финее́съ жре́цъ и кня́зи оте́че­ст­въ от­ сыно́въ Руви́млихъ и от­ сыно́въ га́довыхъ и от­ полупле́мене Манассі́ина от­ земли́ Галаа́довы въ зе́млю Ханаа́ню къ сыно́мъ Изра́илевымъ: и от­вѣща́ша и́мъ словеса́ сiя́.
 • И уго́дно бы́сть сло́во сiе́ сыно́мъ Изра́илевымъ, и благослови́ша Бо́га сы́нове Изра́илевы и реко́ша: ктому́ да не изы́демъ къ ни́мъ на бра́нь потреби́ти зе́млю сыно́въ Руви́млихъ и сыно́въ га́довыхъ и полупле́мене Манассі́ина. И всели́шася на не́й.
 • И нарече́ иису́съ тре́бище сыно́въ Руви́млихъ и сыно́въ га́довыхъ и полупле́мене Манассі́ина и рече́: я́ко свидѣ́нiе е́сть между́ и́ми, я́ко Госпо́дь Бо́гъ Бо́гъ и́хъ е́сть.
 • Тогда Иисус призвал колено Рувимово, Гадово и половину колена Манассиина и сказал им:
 • вы исполнили всё, что повелел вам Моисей, раб Господень, и слушались слов моих во всем, что я приказывал вам;
 • вы не оставляли братьев своих в продолжение многих дней до сего дня и исполнили, что надлежало исполнить по повелению Господа, Бога вашего:
 • ныне Господь, Бог ваш, успокоил братьев ваших, как говорил им; итак возвратитесь и пойдите в шатры ваши, в землю вашего владения, которую дал вам Моисей, раб Господень, за Иорданом;
 • только старайтесь тщательно исполнять заповеди и закон, который завещал вам Моисей, раб Господень: любить Господа Бога вашего, ходить всеми путями Его, хранить заповеди Его, прилепляться к Нему и служить Ему всем сердцем вашим и всею душею вашею.
 • Потом Иисус благословил их и отпустил их, и они разошлись по шатрам своим.
 • Одной половине колена Манассиина дал Моисей удел в Васане, а другой половине его дал Иисус удел с братьями его по эту сторону Иордана к западу. И когда отпускал их Иисус в шатры их и благословил их,
 • то сказал им: с великим богатством возвращаетесь вы в шатры ваши, с великим множеством скота, с серебром, с золотом, с медью и с железом, и с великим множеством одежд; разделите же добычу, взятую у врагов ваших, с братьями своими.
 • И возвратились, и пошли сыны Рувимовы и сыны Гадовы и половина колена Манассиина от сынов Израилевых из Силома, который в земле Ханаанской, чтоб идти в землю Галаад, в землю своего владения, которую получили во владение по повелению Господню, данному чрез Моисея.
 • Придя в окрестности Иордана, что в земле Ханаанской, сыны Рувимовы и сыны Гадовы и половина колена Манассиина соорудили там подле Иордана жертвенник, жертвенник большой по виду.
 • И услышали сыны Израилевы, что говорят: вот, сыны Рувимовы и сыны Гадовы и половина колена Манассиина соорудили жертвенник на земле Ханаанской, в окрестностях Иордана, напротив сынов Израилевых.
 • Когда услышали сие сыны Израилевы, то собралось все общество сынов Израилевых в Силом, чтоб идти против них войною.
 • Впрочем сыны Израилевы прежде послали к сынам Рувимовым и к сынам Гадовым и к половине колена Манассиина в землю Галаадскую Финееса, сына Елеазара, священника,
 • и с ним десять начальников, по начальнику поколения от всех колен Израилевых; каждый из них был начальником поколения в тысячах Израилевых.
 • И пришли они к сынам Рувимовым и к сынам Гадовым и к половине колена Манассиина в землю Галаад и говорили им и сказали:
 • так говорит все общество Господне: что это за преступление сделали вы пред [Господом] Богом Израилевым, отступив ныне от Господа [Бога Израилева], соорудив себе жертвенник и восстав ныне против Господа?
 • Разве мало для нас беззакония Фегорова, от которого мы не очистились до сего дня и за которое поражено было общество Господне?
 • А вы отступаете сегодня от Господа! Сегодня вы восстаете против Господа, а завтра прогневается [Господь] на все общество Израилево;
 • если же земля вашего владения кажется вам нечистою, то перейдите в землю владения Господня, в которой находится скиния Господня, возьмите удел среди нас, но не восставайте против Господа и против нас не восставайте, сооружая себе жертвенник, кроме жертвенника Господа, Бога нашего;
 • не один ли Ахан, сын Зары, сделал преступление, взяв из заклятого, а гнев был на все общество Израилево? не один он умер за свое беззаконие.
 • Сыны Рувимовы и сыны Гадовы и половина колена Манассиина в ответ на сие говорили начальникам тысяч Израилевых:
 • Бог богов Господь, Бог богов Господь, Он знает, и Израиль да знает! Если мы восстаем и отступаем от Господа, то да не пощадит нас Господь в сей день!
 • Если мы соорудили жертвенник для того, чтоб отступить от Господа [Бога нашего], и для того, чтобы приносить на нем всесожжение и приношение хлебное и чтобы совершать на нем жертвы мирные, то да взыщет Сам Господь!
 • Но мы сделали сие по опасению того, чтобы в последующее время не сказали ваши сыны нашим сынам: «что вам до Господа Бога Израилева!
 • Господь поставил пределом между нами и вами, сыны Рувимовы и сыны Гадовы, Иордан: нет вам части в Господе». Таким образом ваши сыны не допустили бы наших сынов чтить Господа.
 • Поэтому мы сказали: соорудим себе жертвенник не для всесожжения и не для жертв,
 • но чтобы он между нами и вами, между последующими родами нашими, был свидетелем, что мы можем служить Господу всесожжениями нашими и жертвами нашими и благодарениями нашими, и чтобы в последующее время не сказали ваши сыны сынам нашим: «нет вам части в Господе».
 • Мы говорили: если скажут так нам и родам нашим в последующее время, то мы скажем: видите подобие жертвенника Господа, которое сделали отцы наши не для всесожжения и не для жертвы, но чтобы это было свидетелем между нами и вами [и между сынами нашими].
 • Да не будет этого, чтобы восстать нам против Господа и отступить ныне от Господа, и соорудить жертвенник для всесожжения и для приношения хлебного и для жертв, кроме жертвенника Господа Бога нашего, который пред скиниею Его.
 • Финеес священник, [все] начальники общества и головы тысяч Израилевых, которые были с ним, услышав слова, которые говорили сыны Рувимовы и сыны Гадовы и сыны Манассиины, одобрили их.
 • И сказал Финеес, сын Елеазара, священник, сынам Рувимовым и сынам Гадовым и сынам Манассииным: сегодня мы узнали, что Господь среди нас, что вы не сделали пред Господом преступления сего; теперь вы избавили сынов Израиля от руки Господней.
 • И возвратился Финеес, сын Елеазара, священник, и начальники от сынов Рувимовых и от сынов Гадовых [и от половины колена Манассиина] в землю Ханаанскую к сынам Израилевым и принесли им ответ.
 • И сыны Израилевы одобрили это, и благословили сыны Израилевы Бога и отложили идти против них войною, чтобы разорить землю, на которой жили сыны Рувимовы и сыны Гадовы [и половина колена Манассиина].
 • И назвали сыны Рувимовы и сыны Гадовы [и половина колена Манассиина] жертвенник: Ед*, потому что, сказали они, он свидетель между нами, что Господь есть Бог наш. //*Свидетель.
 • τότε συν­εκάλεσεν ᾿Ιησοῦς τοὺς υἱοὺς Рουβην καὶ τοὺς υἱοὺς Γαδ καὶ τὸ ἥμισυ φυλῆς Μανασ­ση
 • καὶ εἶπεν αὐτοῖς ὑμεῖς ἀκηκόατε πάν­τα ὅσα ἐνετείλατο ὑμῖν Μωυσῆς ὁ παῖς κυρίου καὶ ἐπηκούσατε τῆς φωνῆς μου κατα­̀ πάν­τα ὅσα ἐνετειλάμην ὑμῖν
 • οὐκ ἐγκατα­λελοίπατε τοὺς ἀδελφοὺς ὑμῶν ταύτας τὰς ἡμέρας καὶ πλείους ἕως τῆς σήμερον ἡμέρας ἐφυλάξασθε τὴν ἐν­τολὴν κυρίου τοῦ θεοῦ ὑμῶν
 • νῦν δὲ κατέπαυσεν κύριος ὁ θεὸς ἡμῶν τοὺς ἀδελφοὺς ἡμῶν ὃν τρόπον εἶπεν αὐτοῖς νῦν οὖν ἀπο­στραφέν­τες ἀπέλθατε εἰς τοὺς οἴκους ὑμῶν καὶ εἰς τὴν γῆν τῆς κατα­σχέσεως ὑμῶν ἣν ἔδωκεν ὑμῖν Μωυσῆς ἐν τῷ πέραν τοῦ Ιορδάνου
 • ἀλλὰ φυλάξασθε ποιεῖν σφόδρα τὰς ἐν­τολὰς καὶ τὸν νόμον ὃν ἐνετείλατο ἡμῖν ποιεῖν Μωυσῆς ὁ παῖς κυρίου ἀγαπᾶν κύριον τὸν θεὸν ὑμῶν πορεύ­εσθαι πάσαις ταῖς ὁδοῖς αὐτοῦ φυλάξασθαι τὰς ἐν­τολὰς αὐτοῦ καὶ προ­σκεῖσθαι αὐτῷ καὶ λατρεύ­ειν αὐτῷ ἐξ ὅλης τῆς δια­νοίας ὑμῶν καὶ ἐξ ὅλης τῆς ψυχῆς ὑμῶν
 • καὶ ηὐλόγησεν αὐτοὺς ᾿Ιησοῦς καὶ ἐξαπέστειλεν αὐτούς καὶ ἐπορεύ­θησαν εἰς τοὺς οἴκους αὐτῶν
 • καὶ τῷ ἡμίσει φυλῆς Μανασ­ση ἔδωκεν Μωυσῆς ἐν τῇ Βασανίτιδι καὶ τῷ ἡμίσει ἔδωκεν ᾿Ιησοῦς μετὰ τῶν ἀδελφῶν αὐτοῦ ἐν τῷ πέραν τοῦ Ιορδάνου παρα­̀ θάλασ­σαν καὶ ἡνίκα ἐξαπέστειλεν αὐτοὺς ᾿Ιησοῦς εἰς τοὺς οἴκους αὐτῶν καὶ εὐλόγησεν αὐτούς
 • καὶ ἐν χρήμασιν πολλοῖς ἀπήλθοσαν εἰς τοὺς οἴκους αὐτῶν καὶ κτήνη πολλὰ σφόδρα καὶ ἀργύριον καὶ χρυσίον καὶ σίδηρον καὶ ἱματισμὸν πολύν καὶ διείλαν­το τὴν προ­νομὴν τῶν ἐχθρῶν μετὰ τῶν ἀδελφῶν αὐτῶν
 • καὶ ἐπορεύ­θησαν οἱ υἱοὶ Рουβην καὶ οἱ υἱοὶ Γαδ καὶ τὸ ἥμισυ φυλῆς υἱῶν Μανασ­ση ἀπο­̀ τῶν υἱῶν Ισραηλ ἐκ Σηλω ἐν γῇ Χανααν ἀπελθεῖν εἰς γὴν Γαλααδ εἰς γῆν κατα­σχέσεως αὐτῶν ἣν ἐκληρονόμησαν αὐτὴν δια­̀ προ­στάγμα­τος κυρίου ἐν χειρὶ Μωυσῆ
 • καὶ ἦλθον εἰς Γαλγαλα τοῦ Ιορδάνου ἥ ἐστιν ἐν γῇ Χανααν καὶ ᾠκοδόμησαν οἱ υἱοὶ Γαδ καὶ οἱ υἱοὶ Рουβην καὶ τὸ ἥμισυ φυλῆς Μανασ­ση ἐκεῖ βωμὸν ἐπι­̀ τοῦ Ιορδάνου βωμὸν μέγαν τοῦ ἰδεῖν
 • καὶ ἤκουσαν οἱ υἱοὶ Ισραηλ λεγόν­των ἰδοὺ ᾠκοδόμησαν οἱ υἱοὶ Γαδ καὶ οἱ υἱοὶ Рουβην καὶ τὸ ἥμισυ φυλῆς Μανασ­ση βωμὸν ἐφ᾿ ὁρίων γῆς Χανααν ἐπι­̀ τοῦ Γαλααδ τοῦ Ιορδάνου ἐν τῷ πέραν υἱῶν Ισραηλ
 • καὶ συν­ηθροίσθησαν πάν­τες οἱ υἱοὶ Ισραηλ εἰς Σηλω ὥστε ἀναβάν­τες ἐκπολεμῆσαι αὐτούς
 • καὶ ἀπέστειλαν οἱ υἱοὶ Ισραηλ προ­̀ς τοὺς υἱοὺς Рουβην καὶ προ­̀ς τοὺς υἱοὺς Γαδ καὶ προ­̀ς τὸ ἥμισυ φυλῆς Μανασ­ση εἰς γῆν Γαλααδ τόν τε Φινεες υἱὸν Ελεαζαρ υἱοῦ Ααρων τοῦ ἀρχιερέως
 • καὶ δέκα τῶν ἀρχόν­των μετ᾿ αὐτοῦ ἄρχων εἷς ἀπο­̀ οἴκου πατριᾶς ἀπο­̀ πασῶν φυλῶν Ισραηλ ἄρχον­τες οἴκων πατριῶν εἰσιν χιλίαρχοι Ισραηλ
 • καὶ παρεγένον­το προ­̀ς τοὺς υἱοὺς Γαδ καὶ προ­̀ς τοὺς υἱοὺς Рουβην καὶ προ­̀ς τοὺς ἡμίσεις φυλῆς Μανασ­ση εἰς γῆν Γαλααδ καὶ ἐλάλησαν προ­̀ς αὐτοὺς λέγον­τες
 • τάδε λέγει πᾶσα ἡ συν­αγωγὴ κυρίου τίς ἡ πλη­μμέλεια αὕτη ἣν ἐπλη­μμελήσατε ἐναν­τίον τοῦ θεοῦ Ισραηλ ἀπο­στραφῆναι σήμερον ἀπο­̀ κυρίου οἰκοδομήσαν­τες ὑμῖν ἑαυτοῖς βωμὸν ἀπο­στάτας ὑμᾶς γενέσθαι ἀπο­̀ κυρίου
 • μὴ μικρὸν ἡμῖν τὸ ἁμάρτημα Φογωρ ὅτι οὐκ ἐκαθαρίσθημεν ἀπ᾿ αὐτοῦ ἕως τῆς ἡμέρας ταύτης καὶ ἐγενήθη πλη­γὴ ἐν τῇ συν­αγωγῇ κυρίου
 • καὶ ὑμεῖς ἀπο­στραφήσεσθε σήμερον ἀπο­̀ κυρίου καὶ ἔσται ἐὰν ἀπο­στῆτε σήμερον ἀπο­̀ κυρίου καὶ αὔριον ἐπι­̀ πάν­τα Ισραηλ ἔσται ἡ ὀργή
 • καὶ νῦν εἰ μικρὰ ὑμῖν ἡ γῆ τῆς κατα­σχέσεως ὑμῶν δια­́βητε εἰς τὴν γῆν τῆς κατα­σχέσεως κυρίου οὗ κατα­σκηνοῖ ἐκεῖ ἡ σκηνὴ κυρίου καὶ κατα­κληρο­νο­μήσατε ἐν ἡμῖν καὶ μὴ ἀπο­στάται ἀπο­̀ θεοῦ γενήθητε καὶ μὴ ἀπό­στητε ἀπο­̀ κυρίου δια­̀ τὸ οἰκοδομῆσαι ὑμᾶς βωμὸν ἔξω τοῦ θυσιαστηρίου κυρίου τοῦ θεοῦ ἡμῶν
 • οὐκ ἰδοὺ Αχαρ ὁ τοῦ Ζαρα πλη­μμελείᾳ ἐπλη­μμέλησεν ἀπο­̀ τοῦ ἀναθέμα­τος καὶ ἐπι­̀ πᾶσαν συν­αγωγὴν Ισραηλ ἐγενήθη ὀργή καὶ οὗτος εἷς μόνος ἦν μὴ μόνος οὗτος ἀπέθανεν τῇ ἑαυτοῦ ἁμαρτίᾳ
 • καὶ ἀπεκρίθησαν οἱ υἱοὶ Рουβην καὶ οἱ υἱοὶ Γαδ καὶ τὸ ἥμισυ φυλῆς Μανασ­ση καὶ ἐλάλησαν τοῖς χιλιάρχοις Ισραηλ λέγον­τες
 • ὁ θεὸς θεός ἐστιν κύριος καὶ ὁ θεὸς θεὸς κύριος αὐτὸς οἶδεν καὶ Ισραηλ αὐτὸς γνώ­σε­ται εἰ ἐν ἀπο­στασίᾳ ἐπλη­μμελήσαμεν ἔναν­τι τοῦ κυρίου μὴ ῥύσαιτο ἡμᾶς ἐν ταύτῃ
 • καὶ εἰ ᾠκοδομήσαμεν αὑτοῖς βωμὸν ὥστε ἀπο­στῆναι ἀπο­̀ κυρίου τοῦ θεοῦ ἡμῶν ὥστε ἀναβιβάσαι ἐπ᾿ αὐτὸν θυσίαν ὁλοκαυτωμάτων ἢ ὥστε ποιῆσαι ἐπ᾿ αὐτοῦ θυσίαν σωτηρίου κύριος ἐκζητήσει
 • ἀλλ᾿ ἕνεκεν εὐλαβείας ῥήμα­τος ἐποιήσαμεν τοῦτο λέγον­τες ἵνα μὴ εἴπωσιν αὔριον τὰ τέκνα ὑμῶν τοῖς τέκνοις ἡμῶν τί ὑμῖν κυρίῳ τῷ θεῷ Ισραηλ
 • καὶ ὅρια ἔθηκεν κύριος ἀνὰ μέσον ἡμῶν καὶ ὑμῶν τὸν Ιορδάνην καὶ οὐκ ἔστιν ὑμῖν μερὶς κυρίου καὶ ἀπαλλοτριώσουσιν οἱ υἱοὶ ὑμῶν τοὺς υἱοὺς ἡμῶν ἵνα μὴ σέβων­ται κύριον
 • καὶ εἴπαμεν ποιῆσαι οὕτως τοῦ οἰκοδομῆσαι τὸν βωμὸν τοῦτον οὐχ ἕνεκεν καρπωμάτων οὐδὲ ἕνεκεν θυσιῶν
 • ἀλλ᾿ ἵνα ᾖ τοῦτο μαρτύριον ἀνὰ μέσον ἡμῶν καὶ ὑμῶν καὶ ἀνὰ μέσον τῶν γενεῶν ἡμῶν μεθ᾿ ἡμᾶς τοῦ λατρεύ­ειν λατρείαν κυρίῳ ἐναν­τίον αὐτοῦ ἐν τοῖς καρπώμασιν ἡμῶν καὶ ἐν ταῖς θυσίαις ἡμῶν καὶ ἐν ταῖς θυσίαις τῶν σωτηρίων ἡμῶν καὶ οὐκ ἐροῦσιν τὰ τέκνα ὑμῶν τοῖς τέκνοις ἡμῶν αὔριον οὐκ ἔστιν ὑμῖν μερὶς κυρίου
 • καὶ εἴπαμεν ἐὰν γένηταί ποτε καὶ λαλήσωσιν προ­̀ς ἡμᾶς καὶ ταῖς γενεαῖς ἡμῶν αὔριον καὶ ἐροῦσιν ἴδετε ὁμοίωμα τοῦ θυσιαστηρίου κυρίου ὃ ἐποίησαν οἱ πατέρες ἡμῶν οὐχ ἕνεκεν καρπωμάτων οὐδὲ ἕνεκεν θυσιῶν ἀλλὰ μαρτύριόν ἐστιν ἀνὰ μέσον ὑμῶν καὶ ἀνὰ μέσον ἡμῶν καὶ ἀνὰ μέσον τῶν υἱῶν ἡμῶν
 • μὴ γένοιτο οὖν ἡμᾶς ἀπο­στραφῆναι ἀπο­̀ κυρίου ἐν ταῖς σήμερον ἡμέραις ἀπο­στῆναι ἀπο­̀ κυρίου ὥστε οἰκοδομῆσαι ἡμᾶς θυσιαστήριον τοῖς καρπώμασιν καὶ ταῖς θυσίαις σαλαμιν καὶ τῇ θυσίᾳ τοῦ σωτηρίου πλη­̀ν τοῦ θυσιαστηρίου κυρίου ὅ ἐστιν ἐναν­τίον τῆς σκηνῆς αὐτοῦ
 • καὶ ἀκούσας Φινεες ὁ ἱερεὺς καὶ πάν­τες οἱ ἄρχον­τες τῆς συν­αγωγῆς Ισραηλ οἳ ἦσαν μετ᾿ αὐτοῦ τοὺς λόγους οὓς ἐλάλησαν οἱ υἱοὶ Рουβην καὶ οἱ υἱοὶ Γαδ καὶ τὸ ἥμισυ φυλῆς Μανασ­ση καὶ ἤρεσεν αὐτοῖς
 • καὶ εἶπεν Φινεες ὁ ἱερεὺς τοῖς υἱοῖς Рουβην καὶ τοῖς υἱοῖς Γαδ καὶ τῷ ἡμίσει φυλῆς Μανασ­ση σήμερον ἐγνώκαμεν ὅτι μεθ᾿ ἡμῶν κύριος διότι οὐκ ἐπλη­μμελήσατε ἐναν­τίον κυρίου πλη­μμέλειαν καὶ ὅτι ἐρρύσασθε τοὺς υἱοὺς Ισραηλ ἐκ χειρὸς κυρίου
 • καὶ ἀπέστρεψεν Φινεες ὁ ἱερεὺς καὶ οἱ ἄρχον­τες ἀπο­̀ τῶν υἱῶν Рουβην καὶ ἀπο­̀ τῶν υἱῶν Γαδ καὶ ἀπο­̀ τοῦ ἡμίσους φυλῆς Μανασ­ση ἐκ γῆς Γαλααδ εἰς γῆν Χανααν προ­̀ς τοὺς υἱοὺς Ισραηλ καὶ ἀπεκρίθησαν αὐτοῖς τοὺς λόγους
 • καὶ ἤρεσεν τοῖς υἱοῖς Ισραηλ καὶ ἐλάλησαν προ­̀ς τοὺς υἱοὺς Ισραηλ καὶ εὐλόγησαν τὸν θεὸν υἱῶν Ισραηλ καὶ εἶπαν μηκέτι ἀναβῆναι προ­̀ς αὐτοὺς εἰς πόλεμον ἐξολεθρεῦσαι τὴν γῆν τῶν υἱῶν Рουβην καὶ τῶν υἱῶν Γαδ καὶ τοῦ ἡμίσους φυλῆς Μανασ­ση καὶ κατῴκησαν ἐπ᾿ αὐτῆς
 • καὶ ἐπωνόμασεν ᾿Ιησοῦς τὸν βωμὸν τῶν Рουβην καὶ τῶν Γαδ καὶ τοῦ ἡμίσους φυλῆς Μανασ­ση καὶ εἶπεν ὅτι μαρτύριόν ἐστιν ἀνὰ μέσον αὐτῶν ὅτι κύριος ὁ θεὸς αὐτῶν ἐστιν
 • Тоді покликав Ісус племено Рувимове та Ґадове, та половину Манасіїного племени,
 • та й сказав їм: Ви виконували все, що вам наказав був раб Господній Мойсей, і ви слухалися голосу мого про все, що я вам наказував.
 • Ви оце не лишали братів своїх довгі дні аж до цього дня, і ви додержували виконання заповідей Господа, Бога вашого.
 • А тепер Господь, Бог ваш, дав мир вашим братам, як вам говорив був.
  І тепер поверніться, та й ідіть собі до наметів своїх, до краю вашої власности, що вам дав Мойсей, раб Господній, на тім боці Йордану.
 • Тільки дуже пильнуйте виконувати заповідь та Закона, що наказав був вам Мойсей, раб Господній: любити Господа, Бога вашого, і ходити всіма Його дорогами, і додержувати Його заповіді, і линути до Нього, і служити Йому всім вашим серцем та всією вашою душею.
 • І поблагословив їх Ісус, та й послав їх, а вони пішли до наметів своїх.
 • А половині Манасіїного племени Мойсей дав у Башані, а половині його дав Ісус з їхніми братами на цім боці Йордану на захід.
  І також, коли Ісус відпускав їх до їхніх наметів, то поблагословив їх,
 • та й сказав до них, говорячи: Верніться до своїх наметів із великими маєтками та з дуже численною худобою, зо сріблом, і з золотом, і з міддю, і з залізом, і з дуже багатьома одежами.
  Поділіть здобич від ваших ворогів із вашими братами.
 • І вернулися, і пішли сини Рувимові й сини Ґадові та половина Манасіїного племени від Ізраїлевих синів, із Шіло, що в ханаанському Краї, щоб піти до краю Ґілеад, до краю своєї власности, що посіли його на наказ Господній через Мойсея.
 • І прийшли до йорданських могил, що в ханаанському Краї, і збудували там сини Рувимові й сини Ґадові та половина Манасіїного племени жертівника над Йорданом, жертівника великого на вид.
 • І почули Ізраїлеві сини таке: Оце збудували сини Рувимові й сини Ґадові та половина Манасіїного племени жертівника навпроти ханаанського Краю, при йорданських могилах, на боці Ізраїлевих синів.
 • І почули це Ізраїлеві сини, і була зібрана вся громада Ізраїлевих синів до Шіло, щоб піти на них війною.
 • І послали Ізраїлеві сини до синів Рувимових і до синів Ґадових та до половини Манасіїного племени ґілеадського краю Пінхаса, сина священика Елеазара,
 • та з ним десять начальників, по одному начальникові для батькового дому з усіх Ізраїлевих племен;
  а кожен із них голова дому їхніх батьків, вони для тисяч Ізраїлевих.
 • І прийшли вони до синів Рувимових й до синів Ґадових та до половини Манасіїного племени до ґілеадського краю, та й говорили з ними, кажучи:
 • Так сказала вся Господня громада: Що це за переступ, що ви спроневірилися ним проти Ізраїлевого Бога, щоб відвернутись сьогодні від Господа?
  Бо ви збудували собі жертівника, щоб сьогодні збунтуватися проти Господа.
 • Чи нам мало Пеорового гріха, з якого ми не очистилися аж до цього дня, і була пораза в Господній громаді?
 • А ви відвертаєтеся сьогодні від Господа.
  І станеться, ви збунутуєтеся сьогодні проти Господа, а Він узавтра розгнівається на всю Ізраїлеву громаду.
 • І справді, якщо край вашої посілости нечистий, перейдіть собі до Краю Господньої посілости, що там пробуває Господня скинія, і візьміть посілість серед нас, а на Господа не бунтуйтеся, і не бунтуйтеся проти нас вашим збудуванням собі жертівника, окрім жертівника Господа, Бога нашого.
 • Чи ж не Ахан, син Зерахів, спроневірився був переступом у заклятому, а гнів був на всю Ізраїлеву громаду?
  І він був єдиний чоловік, що не помер своєю смертю через свій гріх.
 • І відповіли сини Рувимові, сини Ґадові та половина Манасіїного племени, і говорили з головами тисяч Ізраїлевих:
 • Бог богів Господь, Бог богів Господь, Він знає, і Ізраїль він буде знати.
  Не пощади нас цього дня, якщо бунтом і якщо переступом проти Господа ми це зробили,
 • якщо ми збудували собі жертівника на відвернення від Господа;
  а якщо ми будували на принесення цілопалення та жертви хлібної, і якщо на спорядження на ньому мирних жертов, то Господь Він відплатить,
 • і якщо ми не зробили цього з обавою про таку річ, говорячи: Завтра скажуть ваші сини до наших синів, говорячи: Що вам до Господа, Бога Ізраїлевого?
 • Бо Господь дав границю поміж нами та поміж вами, сини Рувимові та сини Ґадові, Йордан, нема вам наділу в Господі!
  І ваші сини відірвуть наших синів від боязні Господа.
 • Тож сказали ми: Зробім собі, збудуймо жертівника не на цілопалення й не на жертву,
 • але щоб він був свідком між нами та між вами, і між поколіннями нашими по нас, що ми служили служби Господні перед Його лицем нашими цілопаленнями, і нашими жертвами, і нашими жертвами мирними.
  І не скажуть ваші сини взавтра до наших синів: нема вам наділу в Господі!
 • І сказали ми: І станеться, коли так скажуть до нас та до наших поколінь узавтра, то ми скажемо: Подивіться на вигляд жертівника, що зробили були наші батьки не на цілопалення й не на жертву, але щоб був він свідком між нами та між вами.
 • Борони нас, Боже, бунтуватися нам проти Господа, і відвертатися сьогодні від Господа, щоб будувати жертівника на цілопалення, і на жертву хлібну, і на жертву, окрім жертівника Господа, Бога нашого, що перед скинією Його.
 • І почув священик Пінхас та начальники громади й голови тисяч Ізраїлевих, що були з ним, ті слова, що казали сини Рувимові й сини Ґадові та сини Манасіїні, і було це добре в їхніх очах.
 • І сказав Пінхас, син священика Елеазара, до синів Рувимових, і до синів Ґадових та до синів Манасіїних: Сьогодні ми пізнали, що Господь серед вас, що ви не спроневірилися Господеві тим переступом, тепер ви визволили Ізраїлевих синів від Господньої руки.
 • І вернувся Пінхас, син священика Елеазара, та начальники від синів Рувимових, і від синів Ґадових з ґілеадського краю до Краю ханаанського до Ізраїлевих синів, і здали їм звіт.
 • І була добра та річ в очах синів Ізраїлевих.
  І поблагословили Бога Ізраїлеві сини, і не сказали йти на них війною, щоб знищити край, що сини Рувимові та сини Ґадові сидять у ньому.
 • І назвали сини Рувимові та сини Ґадові ім́я жертівникові: Ед, бо він свідок між нами, що Господь Він Бог.