Быт. Исх. Лев. Чис. Втор. Нав. Суд. Руф. 1Цар. 2Цар. 3Цар. 4Цар. 1Пар. 2Пар. 1Ездр. Неем. 2Ездр. Тов. Иудиф. Эсф. 1Мак. 2Мак. 3Мак. 3Ездр. Иов. Пс. Притч. Еккл. Песн. Прем. Сир. Ис. Иер. Плч. Посл.Иер. Вар. Иез. Дан. Ос. Иоил. Ам. Авд. Ион. Мих. Наум. Авв. Соф. Агг. Зах. Мал. Мф. Мк. Лк. Ин. Деян. Иак. 1Пет. 2Пет. 1Ин. 2Ин. 3Ин. Иуд. Рим. 1Кор. 2Кор. Гал. Еф. Флп. Кол. 1Фес. 2Фес. 1Тим. 2Тим. Тит. Флм. Евр. Откр.

Книга Иисуса Навина

 
 • И бы́сть по дне́хъ мно́зѣхъ, егда́ упоко́и Госпо́дь Бо́гъ Изра́иля от­ всѣ́хъ враго́въ его́ и́же о́крестъ, и иису́съ состарѣ́ся проше́дъ дни́.
 • И созва́ иису́съ вся́ сы́ны Изра́илевы и старѣ́йшины и́хъ, и кня́зи и́хъ и судiи́ и́хъ и книго́чiя и́хъ, и рече́ къ ни́мъ: а́зъ состарѣ́хся и про­идо́хъ дни́:
 • вы́ же ви́дѣсте вся́, ели́ка сотвори́ Госпо́дь Бо́гъ ва́шъ всѣ́мъ язы́комъ си́мъ от­ лица́ ва́­шего, зане́ Госпо́дь Бо́гъ на́шъ спобо́р­ст­вовавый на́мъ:
 • ви́дите, я́ко низверго́хъ ва́мъ язы́ки оста́в­шыяся ва́мъ сiя́ во жре́бiихъ племено́мъ ва́шымъ, от­ Иорда́на вся́ язы́ки потреби́хъ, и от­ мо́ря вели́каго, е́же опредѣли́тъ на за́падъ со́лнца:
 • Госпо́дь же Бо́гъ ва́шъ са́мъ потреби́тъ и́хъ от­ лица́ ва́­шего, до́ндеже поги́бнутъ, и по́слетъ на ня́ звѣ́ри ди́вiя, до́ндеже потреби́тъ и́хъ и цари́ и́хъ от­ лица́ ва́­шего, и наслѣ́дите зе́млю и́хъ, я́коже глаго́ла ва́мъ Госпо́дь Бо́гъ ва́шъ:
 • укрѣпи́теся у́бо зѣло́ храни́ти и твори́ти вся́ напи́сан­ная въ кни́гахъ зако́на Моисе́ова, да не уклоните́ся от­ него́ на де́сно или́ на лѣ́во:
 • я́ко да не вни́дете во язы́ки оста́в­шыяся сiя́, и имена́ бого́въ и́хъ да не воз­ъимену́ют­ся въ ва́съ, ниже́ да клене́теся и́ми, ниже́ да послу́жите и́мъ, ниже́ поклони́теся и́мъ:
 • но то́кмо Го́споду Бо́гу ва́­шему при­­лѣпи́теся, я́коже твори́сте до сего́ дне́:
 • и потреби́ Госпо́дь от­ лица́ ва́­шего язы́ки вели́ки и си́льны, и никто́ противоста́ ва́мъ до сего́ дне́:
 • еди́нъ от­ ва́съ прогна́ ты́сящы, я́ко Госпо́дь Бо́гъ ва́шъ спобо́р­ст­воваше ва́мъ, я́коже глаго́ла ва́мъ:
 • и сохрани́те зѣло́ люби́ти Го́спода Бо́га ва́­шего:
 • а́ще бо от­вратите́ся и при­­ложите́ся ко оста́в­шымся язы́комъ си́мъ, и́же съ ва́ми, и бра́ки сотворите́ съ ни́ми, и смѣсите́ся съ ни́ми, и они́ съ ва́ми,
 • вѣ́дѣнiемъ увѣ́дите, я́ко не при­­ложи́тъ Госпо́дь потреби́ти язы́ки сiя́ от­ лица́ ва́­шего: и бу́дутъ ва́мъ въ сѣ́ти и въ собла́зны, и въ гво́здiя въ пята́хъ ва́шихъ и въ стрѣ́лы во очесѣ́хъ ва́шихъ, до́ндеже поги́бнете от­ земли́ благі́я сея́, ю́же даде́ ва́мъ Госпо́дь Бо́гъ ва́шъ:
 • а́зъ же дне́сь от­хожду́ въ пу́ть, я́коже и вси́ и́же на земли́: и позна́ете всѣ́мъ се́рдцемъ ва́шимъ и душе́ю ва́­шею, я́ко ни еди́но сло́во от­паде́ от­ всѣ́хъ слове́съ благи́хъ, я́же рече́ Госпо́дь Бо́гъ ва́шъ къ ва́мъ: вся́ при­­хо́дятъ ва́мъ, и не ра́зн­ствова от­ ни́хъ ни еди́но сло́во:
 • и бу́детъ, и́мже о́бразомъ при­­хо́дятъ на ва́съ вся́ словеса́ до́брая, я́же глаго́ла Госпо́дь Бо́гъ къ ва́мъ, та́ко наведе́тъ Госпо́дь на вы́ вся́ словеса́ зла́я, до́ндеже потреби́тъ вы́ от­ земли́ благі́я сея́, ю́же даде́ ва́мъ Госпо́дь Бо́гъ ва́шъ:
 • внегда́ престу́пите завѣ́тъ Го́спода Бо́га ва́­шего, его́же заповѣ́да ва́мъ, и ше́дше послу́жите бого́мъ ины́мъ и покло́нитеся и́мъ: и разгнѣ́вает­ся я́ростiю Госпо́дь на вы́, и поги́бнете ско́ро от­ земли́ благі́я, ю́же даде́ Госпо́дь ва́мъ.
 • Спустя много времени после того, как Господь [Бог] успокоил Израиля от всех врагов его со всех сторон, Иисус состарился, вошел в преклонные лета.
 • И призвал Иисус всех [сынов] Израилевых, старейшин их, начальников их, судей их и надзирателей их, и сказал им: я состарился, вошел в преклонные лета.
 • Вы видели всё, что сделал Господь Бог ваш пред лицем вашим со всеми сими народами, ибо Господь Бог ваш Сам сражался за вас.
 • Вот, я разделил вам по жребию оставшиеся народы сии в удел коленам вашим, все народы, которые я истребил, от Иордана до великого моря, на запад солнца.
 • Господь Бог ваш Сам прогонит их от вас [доколе не погибнут; и пошлет на них диких зверей, доколе не истребит их и царей их от лица вашего], и истребит их пред вами, дабы вы получили в наследие землю их, как говорил вам Господь Бог ваш.
 • Посему во всей точности старайтесь хранить и исполнять все написанное в книге закона Моисеева, не уклоняясь от него ни направо, ни налево.
 • Не сообщайтесь с сими народами, которые остались между вами, не воспоминайте имени богов их, не клянитесь [ими] и не служите им и не поклоняйтесь им,
 • но прилепитесь к Господу Богу вашему, как вы делали до сего дня.
 • Господь прогнал от вас народы великие и сильные, и пред вами никто не устоял до сего дня;
 • один из вас прогоняет тысячу, ибо Господь Бог ваш Сам сражается за вас, как говорил вам.
 • Посему всячески старайтесь любить Господа Бога вашего.
 • Если же вы отвратитесь и пристанете к оставшимся из народов сих, которые остались между вами, и вступите в родство с ними и будете ходить к ним и они к вам,
 • то знайте, что Господь Бог ваш не будет уже прогонять от вас народы сии, но они будут для вас петлею и сетью, бичом для ребр ваших и терном для глаз ваших, доколе не будете истреблены с сей доброй земли, которую дал вам Господь Бог ваш.
 • Вот, я ныне отхожу в путь всей земли. А вы знаете всем сердцем вашим и всею душею вашею, что не осталось тщетным ни одно слово из всех добрых слов, которые говорил о вас Господь Бог ваш; все сбылось для вас, ни одно слово не осталось неисполнившимся.
 • Но как сбылось над вами всякое доброе слово, которое говорил вам Господь Бог ваш, так Господь исполнит над вами всякое злое слово, доколе не истребит вас с этой доброй земли, которую дал вам Господь Бог ваш.
 • Если вы преступите завет Господа Бога вашего, который Он поставил с вами, и пойдете и будете служить другим богам и поклоняться им, то возгорится на вас гнев Господень, и скоро сгибнете с этой доброй земли, которую дал вам [Господь].
 •  Aconteció, muchos días después que Jehová concediera paz a Israel de todos los enemigos que lo rodeaban, que Josué, ya viejo y avanzado en años,
 • llamó a todo Israel, a sus ancianos, sus príncipes, sus jueces y sus oficiales, y les dijo: «Yo ya soy viejo y avanzado en años.
 • Vosotros habéis visto todo lo que Jehová, vuestro Dios, ha hecho con todas estas naciones por vuestra causa, pues Jehová, vuestro Dios, es quien ha peleado por vosotros.
 • Yo os he repartido por suertes, como herencia para vuestras tribus, estas naciones, tanto las destruidas como las que quedan, desde el Jordán hasta el Mar Grande, hacia donde se pone el sol.
 • Jehová, vuestro Dios, las echará de delante de vosotros, las expulsará de vuestra presencia y vosotros poseeréis sus tierras, como Jehová, vuestro Dios, os ha dicho.
 • »Esforzaos, pues, mucho en guardar y hacer todo lo que está escrito en el libro de la ley de Moisés, sin apartaros de ello ni a la derecha ni a la izquierda,
 • para que no os mezcléis con estas naciones que han quedado entre vosotros, ni hagáis mención ni juréis por el nombre de sus dioses, ni los sirváis, ni os inclinéis a ellos.
 • Pero a Jehová, vuestro Dios, seguiréis como habéis hecho hasta hoy.
 • Pues ha expulsado Jehová de vuestra presencia a naciones grandes y fuertes, y hasta hoy nadie os ha podido resistir.
 • Un hombre de vosotros perseguirá a mil, porque Jehová, vuestro Dios, es quien pelea por vosotros, como él os dijo.
 • Guardad, pues, con diligencia vuestras almas, para que améis a Jehová, vuestro Dios.
 • Porque si os apartáis y os unís a lo que resta de estas naciones que han quedado entre vosotros, y si concertáis con ellas matrimonios, mezclándoos con ellas y ellas con vosotros,
 • sabed que Jehová, vuestro Dios, no seguirá expulsando ante vosotros a estas naciones, sino que os serán como lazo, trampa y azote para vuestros costados y espinas para vuestros ojos, hasta que desaparezcáis de esta buena tierra que Jehová, vuestro Dios, os ha dado.
 • »Yo estoy próximo a entrar hoy por el camino que recorren todos. Reconoced, pues, con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma, que no ha faltado ni una sola de todas las bendiciones que Jehová, vuestro Dios, os había dicho; todas se os han cumplido, no ha faltado ninguna de ellas.
 • Pero así como se os han cumplido todas las bendiciones que Jehová, vuestro Dios, os había dicho, también traerá Jehová sobre vosotros todas sus maldiciones, hasta borraros de sobre la buena tierra que Jehová, vuestro Dios, os ha dado.
 • Si quebrantáis el pacto que Jehová, vuestro Dios, os ha mandado, yendo a honrar a dioses ajenos e inclinándoos ante ellos, entonces la ira de Jehová se encenderá contra vosotros y desapareceréis rápidamente de esta buena tierra que él os ha dado.»