Быт. Исх. Лев. Чис. Втор. Нав. Суд. Руф. 1Цар. 2Цар. 3Цар. 4Цар. 1Пар. 2Пар. 1Ездр. Неем. 2Ездр. Тов. Иудиф. Эсф. 1Мак. 2Мак. 3Мак. 3Ездр. Иов. Пс. Притч. Еккл. Песн. Прем. Сир. Ис. Иер. Плч. Посл.Иер. Вар. Иез. Дан. Ос. Иоил. Ам. Авд. Ион. Мих. Наум. Авв. Соф. Агг. Зах. Мал. Мф. Мк. Лк. Ин. Деян. Иак. 1Пет. 2Пет. 1Ин. 2Ин. 3Ин. Иуд. Рим. 1Кор. 2Кор. Гал. Еф. Флп. Кол. 1Фес. 2Фес. 1Тим. 2Тим. Тит. Флм. Евр. Откр.

Книга Иисуса Навина

 
 • И посла́ иису́съ сы́нъ нави́нъ изъ сатти́на два́ ю́ношы согля́дати вта́й, глаго́ля: взы́дите и ви́дите зе́млю и иерихо́нъ. И ше́дша два́ ю́ношы внидо́ста во иерихо́нъ и внидо́ста въ до́мъ жены́ блудни́цы, е́йже и́мя раа́въ: и вита́ста та́мо.
 • И повѣ́даша царю́ иерихо́нскому, глаго́люще: се́, му́жiе внидо́ша сѣ́мо [въ сiю́ но́щь] от­ сыно́въ Изра́илевыхъ согля́дати зе́млю.
 • И посла́ ца́рь иерихо́нскiй и рече́ къ раа́вѣ, глаго́ля: изведи́ му́жы в­ше́дшыя въ до́мъ тво́й но́щiю: согля́дати бо зе́млю прiидо́ша.
 • И по­е́мши жена́ два́ му́жа, сокры́ и́хъ: и рече́ и́мъ, глаго́лющи: прiидо́ша ко мнѣ́ му́жiе, но не вѣ́мъ от­ку́ду бы́ша:
 • егда́ же врата́ затворя́ху въ сумра́ки, и му́жiе изыдо́ша: не вѣ́мъ ка́мо по­идо́ша: пожени́те ско́ро вслѣ́дъ и́хъ, а́ще пости́гнете и́хъ.
 • Она́ же воз­веде́ я́ на хра́мину и сокры́ я́ въ па́здерѣ льня́нѣ со́бранѣмъ у нея́ на хра́минѣ.
 • И му́жiе гна́ша вслѣ́дъ и́хъ путе́мъ ко Иорда́ну къ прехо́домъ, и врата́ затворе́ны бы́ша.
 • И бы́сть егда́ изыдо́ша жену́щiи вслѣ́дъ и́хъ, и сі́и пре́жде не́же усну́ти и́мъ, и она́ взы́де къ ни́мъ на хра́мину и рече́ къ ни́мъ:
 • вѣ́мъ, я́ко предаде́ Госпо́дь зе́млю [сiю́] ва́мъ: нападе́ бо стра́хъ ва́шъ на ны́, и ужасо́шася вси́ обита́ющiи на земли́ от­ лица́ ва́­шего:
 • слы́шахомъ бо, я́ко изсуши́ Госпо́дь Бо́гъ мо́ре Чермно́е предъ лице́мъ ва́шимъ, егда́ исхожда́сте изъ Еги́пта, и ели́ка сотвори́сте дво­и́мъ царе́мъ Аморре́йскимъ, и́же бы́ша объ ону́ страну́ Иорда́на, сио́ну и о́гу, и́хже потреби́сте:
 • и слы́шав­ше мы́ ужасо́хомся въ се́рдцы на́­шемъ, и не ста́ ктому́ ду́хъ ни во еди́нѣмъ от­ на́съ от­ лица́ ва́­шего: я́ко Госпо́дь Бо́гъ ва́шъ, Бо́гъ на небеси́ горѣ́ и на земли́ до́лѣ:
 • и ны́нѣ клени́теся мнѣ́ Го́сподемъ Бо́гомъ [ва́шимъ], я́ко а́зъ творю́ ми́лость ва́мъ, да сотвори́те и вы́ ми́лость въ дому́ отца́ мо­его́, и дади́те ми́ зна́менiе и́стин­но:
 • и оживи́те до́мъ отца́ мо­его́, и ма́терь мою́, и бра́тiю мою́, и сестры́ моя́, и вся́, ели́ка су́ть и́мъ, и изми́те ду́шы на́шя от­ сме́рти.
 • И реко́ша е́й му́жiе: душа́ на́ша вмѣ́сто ва́съ на сме́рть, а́ще ны́нѣ не объяви́ши на́съ. Она́ же рече́: и бу́детъ егда́ преда́стъ Госпо́дь ва́мъ гра́дъ [се́й], сотвори́те мнѣ́ ми́лость и и́стину.
 • И свѣ́си и́хъ на ве́рвѣ окно́мъ: я́ко до́мъ ея́ при­­ стѣнѣ́, и при­­ стѣнѣ́ сiя́ живя́ше:
 • и рече́ и́мъ: от­иди́те въ го́ру, да не сря́щутъ ва́съ гоня́щiи, и скры́йтеся та́мо три́ дни́, до́ндеже воз­вратя́т­ся гоня́щiи вслѣ́дъ ва́съ: и по си́хъ отъи́дете въ пу́ть ва́шъ.
 • И рѣ́ша къ не́й му́жiе: непови́н­ни есмы́ кля́твѣ се́й тво­е́й, е́юже закля́ла еси́ на́съ:
 • се́, мы́ вхо́димъ въ ча́сть гра́да, и поста́виши зна́менiе, ве́рвь червле́ну, сiю́ да обя́жеши у окна́, и́мже спусти́ла еси́ на́съ: отца́ же тво­его́ и ма́терь твою́, и бра́тiю твою́ и ве́сь до́мъ отца́ тво­его́ да собере́ши къ себѣ́ въ до́мъ тво́й:
 • и бу́детъ вся́къ, и́же а́ще изы́детъ изъ две́рiй до́му тво­его́ во́нъ, са́мъ себѣ́ пови́ненъ бу́детъ, мы́ же непови́н­ни [бу́демъ] кля́твѣ тво­е́й се́й: и ели́цы а́ще съ тобо́ю бу́дутъ въ дому́ тво­е́мъ, мы́ бу́демъ пови́н­ни, а́ще рука́ при­­ко́снет­ся и́хъ:
 • а́ще же кто́ на́съ оби́дитъ, или́ от­кры́етъ словеса́ на́ша сiя́, бу́демъ непови́н­ни кля́твѣ тво­е́й се́й, е́юже закля́ла еси́ на́съ.
 • И рече́ и́мъ: по словеси́ ва́­шему та́ко да бу́детъ. И от­пусти́ и́хъ, и от­идо́ша: и при­­вяза́ ве́рвь червле́ну у окна́.
 • И от­идо́ша, и про­идо́ша въ го́ру, и пребы́ша та́мо три́ дни́, до́ндеже воз­врати́шася гна́в­шiи. И иска́ша гоня́щiи по всѣ́мъ путе́мъ, и не обрѣто́ша.
 • И воз­врати́стася два́ ю́ношы и снидо́ста съ горы́: и преидо́ста [Иорда́нъ] ко иису́су сы́ну нави́ну, и повѣ́даста ему́ вся́ случи́в­шаяся и́ма:
 • и рѣ́ста ко иису́су: я́ко предаде́ Госпо́дь Бо́гъ на́шъ въ ру́цѣ на́ши всю́ зе́млю, и убоя́шася вси́ живу́щiи на земли́ то́й от­ на́съ.
 • И послал Иисус, сын Навин, из Ситтима двух соглядатаев тайно и сказал: пойдите, осмотрите землю и Иерихон. [Два юноши] пошли и пришли [в Иерихон и вошли] в дом блудницы, которой имя Раав, и остались ночевать там.
 • И сказано было царю Иерихонскому: вот, какие-то люди из сынов Израилевых пришли сюда в эту ночь, чтобы высмотреть землю.
 • Царь Иерихонский послал сказать Рааве: выдай людей, пришедших к тебе, которые вошли в твой дом [ночью], ибо они пришли высмотреть всю землю.
 • Но женщина взяла двух человек тех и скрыла их и сказала: точно приходили ко мне люди, но я не знала, откуда они;
 • когда же в сумерки надлежало затворять ворота, тогда они ушли; не знаю, куда они пошли; гонитесь скорее за ними, вы догоните их.
 • А сама отвела их на кровлю и скрыла их в снопах льна, разложенных у нее на кровле.
 • Посланные гнались за ними по дороге к Иордану до самой переправы; ворота же тотчас затворили, после того как вышли погнавшиеся за ними.
 • Прежде нежели они легли спать, она взошла к ним на кровлю
 • и сказала им: я знаю, что Господь отдал землю сию вам, ибо вы навели на нас ужас, и все жители земли сей пришли от вас в робость;
 • ибо мы слышали, как Господь [Бог] иссушил пред вами воду Чермного моря, когда вы шли из Египта, и как поступили вы с двумя царями Аморрейскими за Иорданом, с Сигоном и Огом, которых вы истребили;
 • когда мы услышали об этом, ослабело сердце наше, и ни в ком [из нас] не стало духа против вас; ибо Господь Бог ваш есть Бог на небе вверху и на земле внизу;
 • итак поклянитесь мне Господом [Богом вашим], что, как я сделала вам милость, так и вы сделаете милость дому отца моего, и дайте мне верный знак,
 • что вы сохраните в живых отца моего и матерь мою, и братьев моих и сестер моих, и всех, кто есть у них, и избавите души наши от смерти.
 • Эти люди сказали ей: душа наша вместо вас да будет предана смерти, если вы [ныне] не откроете сего дела нашего; когда же Господь предаст нам землю, мы окажем тебе милость и истину.
 • И спустила она их по веревке чрез окно, ибо дом ее был в городской стене, и она жила в стене;
 • и сказала им: идите на гору, чтобы не встретили вас преследующие, и скрывайтесь там три дня, доколе не возвратятся погнавшиеся [за вами]; а после пойдете в путь ваш.
 • И сказали ей те люди: мы свободны будем от твоей клятвы, которою ты нас закляла, если не сделаешь так:
 • вот, когда мы придем в эту землю, ты привяжи червленую веревку к окну, чрез которое ты нас спустила, а отца твоего и матерь твою и братьев твоих, все семейство отца твоего собери к себе в дом твой;
 • и если кто-нибудь выйдет из дверей твоего дома вон, того кровь на голове его, а мы свободны [будем от сей клятвы твоей]; а кто будет с тобою в [твоем] доме, того кровь на голове нашей, если чья рука коснется его;
 • если же [кто нас обидит, или] ты откроешь сие наше дело, то мы также свободны будем от клятвы твоей, которою ты нас закляла.
 • Она сказала: да будет по словам вашим! И отпустила их, и они пошли, а она привязала к окну червленую веревку.
 • Они пошли и пришли на гору, и пробыли там три дня, доколе не возвратились гнавшиеся за ними. Гнавшиеся искали их по всей дороге и не нашли.
 • Таким образом два сии человека пошли назад, сошли с горы, перешли [Иордан] и пришли к Иисусу, сыну Навину, и пересказали ему все, что с ними случилось.
 • И сказали Иисусу: Господь [Бог наш] предал всю землю сию в руки наши, и все жители земли в страхе от нас.
 • 当 下 , 嫩 的 儿 子 约 书 亚 从 什 亭 暗 暗 打 发 两 个 人 作 探 子 , 吩 咐 说 , 你 们 去 窥 探 那 地 和 耶 利 哥 。 于 是 二 人 去 了 , 来 到 一 个 妓 女 名 叫 喇 合 的 家 里 , 就 在 那 里 躺 卧 。
 • 有 人 告 诉 耶 利 哥 王 说 , 今 夜 有 以 色 列 人 来 到 这 里 窥 探 此 地 。
 • 耶 利 哥 王 打 发 人 去 见 喇 合 说 , 那 来 到 你 这 里 , 进 了 你 家 的 人 要 交 出 来 , 因 为 他 们 来 窥 探 全 地 。
 • 女 人 将 二 人 隐 藏 , 就 回 答 说 , 那 人 果 然 到 我 这 里 来 。 他 们 是 哪 里 来 的 我 却 不 知 道 。
 • 天 黑 , 要 关 城 门 的 时 候 , 他 们 出 去 了 , 往 哪 里 去 我 却 不 知 道 。 你 们 快 快 地 去 追 赶 , 就 必 追 上 。
 • ( 先 是 女 人 领 二 人 上 了 房 顶 , 将 他 们 藏 在 那 里 所 摆 的 麻 秸 中 。 )
 • 那 些 人 就 往 约 旦 河 的 渡 口 追 赶 他 们 去 了 。 追 赶 他 们 的 人 一 出 去 , 城 门 就 关 了 。
 • 二 人 还 没 有 躺 卧 , 女 人 就 上 房 顶 , 到 他 们 那 里 ,
 • 对 他 们 说 , 我 知 道 耶 和 华 已 经 把 这 地 赐 给 你 们 , 并 且 因 你 们 的 缘 故 我 们 都 惊 慌 了 。 这 地 的 一 切 居 民 在 你 们 面 前 心 都 消 化 了 。
 • 因 为 我 们 听 见 你 们 出 埃 及 的 时 候 , 耶 和 华 怎 样 在 你 们 前 面 使 红 海 的 水 乾 了 , 并 且 你 们 怎 样 待 约 旦 河 东 的 两 个 亚 摩 利 王 西 宏 和 噩 , 将 他 们 尽 行 毁 灭 。
 • 我 们 一 听 见 这 些 事 , 心 就 消 化 了 。 因 你 们 的 缘 故 , 并 无 一 人 有 胆 气 。 耶 和 华 你 们 的 神 本 是 上 天 下 地 的 神 。
 • 现 在 我 既 是 恩 待 你 们 , 求 你 们 指 着 耶 和 华 向 我 起 誓 , 也 要 恩 待 我 父 家 , 并 给 我 一 个 实 在 的 证 据 ,
 • 要 救 活 我 的 父 母 , 弟 兄 , 姊 妹 , 和 一 切 属 他 们 的 , 拯 救 我 们 性 命 不 死 。
 • 二 人 对 她 说 , 你 若 不 泄 漏 我 们 这 件 事 , 我 们 情 愿 替 你 们 死 。 耶 和 华 将 这 地 赐 给 我 们 的 时 候 , 我 们 必 以 慈 爱 诚 实 待 你 。
 • 于 是 女 人 用 绳 子 将 二 人 从 窗 户 里 缒 下 去 。 因 她 的 房 子 是 在 城 墙 边 上 , 她 也 住 在 城 墙 上 。
 • 她 对 他 们 说 , 你 们 且 往 山 上 去 , 恐 怕 追 赶 的 人 碰 见 你 们 。 要 在 那 里 隐 藏 三 天 , 等 追 赶 的 人 回 来 , 然 后 才 可 以 走 你 们 的 路 。
 • 二 人 对 她 说 , 你 要 这 样 行 。 不 然 , 你 叫 我 们 所 起 的 誓 就 与 我 们 无 干 了 。
 • 我 们 来 到 这 地 的 时 候 , 你 要 把 这 条 朱 红 线 绳 系 在 缒 我 们 下 去 的 窗 户 上 , 并 要 使 你 的 父 母 , 弟 兄 , 和 你 父 的 全 家 都 聚 集 在 你 家 中 。
 • 凡 出 了 你 家 门 往 街 上 去 的 , 他 的 罪 ( 罪 原 文 作 血 ) 必 归 到 自 己 的 头 上 , 与 我 们 无 干 了 。 凡 在 你 家 里 的 , 若 有 人 下 手 害 他 , 流 他 血 的 罪 就 归 到 我 们 的 头 上 。
 • 你 若 泄 漏 我 们 这 件 事 , 你 叫 我 们 所 起 的 誓 就 与 我 们 无 干 了 。
 • 女 人 说 , 照 你 们 的 话 行 吧 。 于 是 打 发 他 们 去 了 , 又 把 朱 红 线 绳 系 在 窗 户 上 。
 • 二 人 到 山 上 , 在 那 里 住 了 三 天 , 等 着 追 赶 的 人 回 去 了 。 追 赶 的 人 一 路 找 他 们 , 却 找 不 着 。
 • 二 人 就 下 山 回 来 , 过 了 河 , 到 嫩 的 儿 子 约 书 亚 那 里 , 向 他 述 说 所 遭 遇 的 一 切 事 。
 • 又 对 约 书 亚 说 , 耶 和 华 果 然 将 那 全 地 交 在 我 们 手 中 。 那 地 的 一 切 居 民 在 我 们 面 前 心 都 消 化 了 。