Быт. Исх. Лев. Чис. Втор. Нав. Суд. Руф. 1Цар. 2Цар. 3Цар. 4Цар. 1Пар. 2Пар. 1Ездр. Неем. 2Ездр. Тов. Иудиф. Эсф. 1Мак. 2Мак. 3Мак. 3Ездр. Иов. Пс. Притч. Еккл. Песн. Прем. Сир. Ис. Иер. Плч. Посл.Иер. Вар. Иез. Дан. Ос. Иоил. Ам. Авд. Ион. Мих. Наум. Авв. Соф. Агг. Зах. Мал. Мф. Мк. Лк. Ин. Деян. Иак. 1Пет. 2Пет. 1Ин. 2Ин. 3Ин. Иуд. Рим. 1Кор. 2Кор. Гал. Еф. Флп. Кол. 1Сол. 2Сол. 1Тим. 2Тим. Тит. Флм. Евр. Откр.

Книга Иисуса Навина

 
 • И егда́ сконча́ша вси́ лю́дiе преходя́ще Иорда́нъ, и рече́ Госпо́дь къ иису́су, глаго́ля:
 • по­ими́ два­на́­де­сять муже́й от­ люді́й, му́жа еди́наго от­ ко­его́ждо пле́мене,
 • повели́ и́мъ, глаго́ля: воз­ми́те от­ среды́ Иорда́на, идѣ́же стоя́ша но́зи жре́честiи, гото́выхъ два­на́­де­сять ка́меней, и изне́сше я́ съ собо́ю, положи́те въ полцѣ́ ва́­шемъ, идѣ́же ста́нете та́мо въ нощи́.
 • И при­­зва́въ иису́съ два­на́­де­сять муже́й сла́вныхъ от­ сыно́въ Изра́илевыхъ, еди́наго от­ ко­его́ждо пле́мене, рече́ и́мъ:
 • иди́те предо мно́ю предъ лице́мъ Госпо́днимъ въ среди́ну Иорда́на: и взе́мъ от­ту́ду кі́йждо ка́мень еди́нъ да воз­ложи́тъ на ра́мена своя́, по числу́ племе́нъ [сыно́въ] Изра́илевыхъ:
 • да бу́дутъ ва́мъ сі́и въ зна́менiе посредѣ́ ва́съ лежа́ще всегда́, да егда́ вопро́ситъ тебе́ у́тро сы́нъ тво́й, глаго́ля: что́ су́ть ка́менiе сiе́ ва́мъ?
 • и ты́ воз­вѣсти́ши сы́ну тво­ему́, глаго́ля: я́ко оскудѣ́ Иорда́нъ рѣка́ от­ лица́ киво́та завѣ́та Го́спода всея́ земли́, егда́ прехожда́­ше его́, и изся́че вода́ Иорда́нова: и бу́дутъ ва́мъ ка́менiе сiе́ въ па́мять сыно́въ Изра́илевыхъ да́же до вѣ́ка.
 • И сотвори́ша та́ко сы́нове Изра́илевы, я́коже заповѣ́да Госпо́дь иису́су: и взе́мше два­на́­де­сять ка́меней от­ среды́ Иорда́на, я́коже заповѣ́да Госпо́дь иису́су въ сконча́нiи прехожде́нiя сыно́въ Изра́илевыхъ, и при­­несо́ша и́хъ съ собо́ю въ по́лкъ, и положи́ша и́хъ та́мо.
 • Поста́ви же иису́съ и другі́я два­на́­де­сять ка́меней въ са́мѣмъ Иорда́нѣ на мѣ́стѣ, идѣ́же стоя́ху но́зи жерце́въ воз­двиза́ющихъ киво́тъ завѣ́та Госпо́дня, и су́ть та́мо да́же до сего́ дне́.
 • Стоя́ху же жерцы́ воз­двиза́ющiи киво́тъ завѣ́та Госпо́дня во Иорда́нѣ, до́ндеже сконча́ иису́съ вся́, ели́ка заповѣ́да Госпо́дь иису́су повѣ́дати лю́демъ, по всѣ́мъ, ели́ка заповѣ́да Моисе́й иису́су: и потща́шася лю́дiе, и преидо́ша.
 • И бы́сть егда́ сконча́ша вси́ лю́дiе преходи́ти [Иорда́нъ], пре́йде и киво́тъ завѣ́та Госпо́дня, и ка́менiе {Вмѣ́сто ка́менiе во ины́хъ гре́ческихъ жерцы́.} предъ ни́ми.
 • И преидо́ша сы́нове Руви́мли и сы́нове га́довы и по́лъ пле́мене Манассі́ина устро́ены предъ сынми́ Изра́илевы, я́коже заповѣ́да и́мъ Моисе́й:
 • четы́редесять ты́сящъ вооруже́ни на ра́ть преидо́ша предъ Го́сподемъ на бра́нь ко гра́ду иерихо́ну.
 • Въ то́й де́нь воз­вели́чи Госпо́дь иису́са предъ всѣ́мъ ро́домъ Изра́илевымъ: и боя́хуся его́, я́коже боя́хуся Моисе́а, ели́ко вре́мя поживе́.
 • И рече́ Госпо́дь ко иису́су, глаго́ля:
 • заповѣ́ждь жерце́мъ, воз­двиза́ющымъ киво́тъ завѣ́та свидѣ́нiя, изступи́ти изъ Иорда́на.
 • И заповѣ́да иису́съ жерце́мъ, глаго́ля: изыди́те изъ Иорда́на.
 • И бы́сть егда́ изыдо́ша жерцы́ воз­двиза́ющiи киво́тъ завѣ́та Госпо́дня от­ среды́ Иорда́на, и поста́виша но́ги на су́сѣ, и устреми́ся вода́ Иорда́нова на мѣ́сто и по́йде я́коже вчера́ и тре́тiяго дне́ по всему́ кра́ю.
 • И лю́дiе взыдо́ша от­ Иорда́на въ деся́тый де́нь пе́рваго ме́сяца: и ополчи́шася сы́нове Изра́илевы въ Галга́лѣхъ на странѣ́, я́же на восто́къ со́лнца от­ иерихо́на.
 • И два­на́­де­сять ка́менiя сiя́, я́же взя́ от­ Иорда́на, поста́ви иису́съ въ Галга́лѣхъ, и рече́ къ сыно́мъ Изра́илевымъ, глаго́ля:
 • егда́ вопро́сятъ ва́съ сы́нове ва́ши, глаго́люще: что́ су́ть ка́менiе сiе́?
 • воз­вѣсти́те сыно́мъ ва́шымъ: я́ко по су́ху пре́йде Изра́иль Иорда́нъ се́й,
 • изсуши́в­шу Го́споду Бо́гу ва́­шему во́ду Иорда́ню предъ ни́ми, до́ндеже преидо́ша, я́коже сотвори́ Госпо́дь Бо́гъ ва́шъ чермно́му мо́рю, е́же изсуши́ Госпо́дь Бо́гъ ва́шъ предъ ва́ми, до́ндеже преидо́хомъ:
 • да увѣ́дятъ вси́ язы́цы земні́и, я́ко рука́ Госпо́дня крѣпка́ е́сть, и вы́ да чте́те Го́спода Бо́га ва́­шего во вся́кое вре́мя.
 • Когда весь народ перешел чрез Иордан, Господь сказал Иисусу:
 • возьмите себе из народа двенадцать человек, по одному человеку из колена,
 • и дайте им повеление и скажите: возьмите себе отсюда, из средины Иордана, где стояли ноги священников неподвижно, двенадцать камней, и перенесите их с собою, и положите их на ночлеге, где будете ночевать в эту ночь.
 • Иисус призвал двенадцать человек, которых назначил из сынов Израилевых, по одному человеку из колена,
 • и сказал им Иисус: пойдите пред ковчегом Господа Бога вашего в средину Иордана и [возьмите оттуда и] положите на плечо свое каждый по одному камню, по числу колен сынов Израилевых,
 • чтобы они были у вас [лежащим всегда] знамением; когда спросят вас в последующее время сыны ваши и скажут: «к чему у вас эти камни?»,
 • вы скажете им: «в память того, что вода Иордана разделилась пред ковчегом завета Господа [всей земли]; когда он переходил чрез Иордан, тогда вода Иордана разделилась»; таким образом камни сии будут [у вас] для сынов Израилевых памятником на век.
 • И сделали сыны Израилевы так, как приказал Иисус: взяли двенадцать камней из Иордана, как говорил Господь Иисусу, по числу колен сынов Израилевых, и перенесли их с собою на ночлег, и положили их там.
 • И [другие] двенадцать камней поставил Иисус среди Иордана на месте, где стояли ноги священников, несших ковчег завета [Господня]. Они там и до сего дня.
 • Священники, несшие ковчег [завета Господня], стояли среди Иордана, доколе не окончено было [Иисусом] все, что Господь повелел Иисусу сказать народу – так, как завещал Моисей Иисусу; а народ между тем поспешно переходил.
 • Когда весь народ перешел [Иордан], тогда перешел и ковчег [завета] Господня, и священники пред народом;
 • и сыны Рувима и сыны Гада и половина колена Манассиина перешли вооруженные впереди сынов Израилевых, как говорил им Моисей.
 • Около сорока тысяч вооруженных на брань перешло пред Господом на равнины Иерихонские, чтобы сразиться.
 • В тот день прославил Господь Иисуса пред очами всего Израиля и стали бояться его, как боялись Моисея, во все дни жизни его.
 • И сказал Господь Иисусу, говоря:
 • прикажи священникам, несущим ковчег откровения, выйти из Иордана.
 • Иисус приказал священникам и сказал: выйдите из Иордана.
 • И когда священники, несшие ковчег завета Господня, вышли из Иордана, то, лишь только стопы ног их ступили на сушу, вода Иордана устремилась по своему месту и пошла, как вчера и третьего дня, выше всех берегов своих.
 • И вышел народ из Иордана в десятый день первого месяца и поставил стан в Галгале, на восточной стороне Иерихона.
 • И двенадцать камней, которые взяли они из Иордана, Иисус поставил в Галгале
 • и сказал сынам Израилевым: когда спросят в последующее время сыны ваши отцов своих: «что значат эти камни?»,
 • скажите сынам вашим: «Израиль перешел чрез Иордан сей по суше»,
 • ибо Господь Бог ваш иссушил воды Иордана для вас, доколе вы не перешли его, так же, как Господь Бог ваш сделал с Чермным морем, которое иссушил [Господь, Бог ваш,] пред нами, доколе мы не перешли его,
 • дабы все народы земли познали, что рука Господня сильна, и дабы вы боялись Господа Бога вашего во все дни.
 • 国 民 尽 都 过 了 约 旦 河 , 耶 和 华 就 对 约 书 亚 说 ,
 • 你 从 民 中 要 拣 选 十 二 个 人 , 每 支 派 一 人 ,
 • 吩 咐 他 们 说 , 你 们 从 这 里 , 从 约 旦 河 中 , 祭 司 脚 站 定 的 地 方 , 取 十 二 块 石 头 带 过 去 , 放 在 你 们 今 夜 要 住 宿 的 地 方 。
 • 于 是 , 约 书 亚 将 他 从 以 色 列 人 中 所 预 备 的 那 十 二 个 人 , 每 支 派 一 人 , 都 召 了 来 。
 • 对 他 们 说 , 你 们 下 约 旦 河 中 , 过 到 耶 和 华 你 们 神 的 约 柜 前 头 , 按 着 以 色 列 人 十 二 支 派 的 数 目 , 每 人 取 一 块 石 头 扛 在 肩 上 。
 • 这 些 石 头 在 你 们 中 间 可 以 作 为 证 据 。 日 后 , 你 们 的 子 孙 问 你 们 说 , 这 些 石 头 是 什 么 意 思 。
 • 你 们 就 对 他 们 说 , 这 是 因 为 约 旦 河 的 水 在 耶 和 华 的 约 柜 前 断 绝 。 约 柜 过 约 旦 河 的 时 候 , 约 旦 河 的 水 就 断 绝 了 。 这 些 石 头 要 作 以 色 列 人 永 远 的 纪 念 。
 • 以 色 列 人 就 照 约 书 亚 所 吩 咐 的 , 按 着 以 色 列 人 支 派 的 数 目 , 从 约 旦 河 中 取 了 十 二 块 石 头 , 都 遵 耶 和 华 所 吩 咐 约 书 亚 的 行 了 。 他 们 把 石 头 带 过 去 , 到 他 们 所 住 宿 的 地 方 , 就 放 在 那 里 。
 • 约 书 亚 另 把 十 二 块 石 头 立 在 约 旦 河 中 , 在 抬 约 柜 的 祭 司 脚 站 立 的 地 方 。 直 到 今 日 , 那 石 头 还 在 那 里 。
 • 抬 约 柜 的 祭 司 站 在 约 旦 河 中 , 等 到 耶 和 华 晓 谕 约 书 亚 吩 咐 百 姓 的 事 办 完 了 , 是 照 摩 西 所 吩 咐 约 书 亚 的 一 切 话 。 于 是 百 姓 急 速 过 去 了 。
 • 众 百 姓 尽 都 过 了 河 , 耶 和 华 的 约 柜 和 祭 司 就 在 百 姓 面 前 过 去 。
 • 流 便 人 , 迦 得 人 , 玛 拿 西 半 支 派 的 人 都 照 摩 西 所 吩 咐 他 们 的 , 带 着 兵 器 在 以 色 列 人 前 头 过 去 。
 • 约 有 四 万 人 都 准 备 打 仗 , 在 耶 和 华 面 前 过 去 , 到 耶 利 哥 的 平 原 , 等 候 上 阵 。
 • 当 那 日 , 耶 和 华 使 约 书 亚 在 以 色 列 众 人 眼 前 尊 大 。 在 他 平 生 的 日 子 , 百 姓 敬 畏 他 , 像 从 前 敬 畏 摩 西 一 样 。
 • 耶 和 华 晓 谕 约 书 亚 说 ,
 • 你 吩 咐 抬 法 柜 的 祭 司 从 约 旦 河 里 上 来 。
 • 约 书 亚 就 吩 咐 祭 司 说 , 你 们 从 约 旦 河 里 上 来 。
 • 抬 耶 和 华 约 柜 的 祭 司 从 约 旦 河 里 上 来 , 脚 掌 刚 落 旱 地 , 约 旦 河 的 水 就 流 到 原 处 , 仍 旧 涨 过 两 岸 。
 • 正 月 初 十 日 , 百 姓 从 约 旦 河 里 上 来 , 就 在 吉 甲 , 在 耶 利 哥 的 东 边 安 营 。
 • 他 们 从 约 旦 河 中 取 来 的 那 十 二 块 石 头 , 约 书 亚 就 立 在 吉 甲 ,
 • 对 以 色 列 人 说 , 日 后 你 们 的 子 孙 问 他 们 的 父 亲 说 , 这 些 石 头 是 什 么 意 思 。
 • 你 们 就 告 诉 他 们 说 , 以 色 列 人 曾 走 乾 地 过 这 约 旦 河 。
 • 因 为 耶 和 华 你 们 的 神 在 你 们 前 面 使 约 旦 河 的 水 乾 了 , 等 着 你 们 过 来 , 就 如 耶 和 华 你 们 的 神 从 前 在 我 们 前 面 使 红 海 乾 了 , 等 着 我 们 过 来 一 样 ,
 • 要 使 地 上 万 民 都 知 道 , 耶 和 华 的 手 大 有 能 力 , 也 要 使 你 们 永 远 敬 畏 耶 和 华 你 们 的 神 。