Быт. Исх. Лев. Чис. Втор. Нав. Суд. Руф. 1Цар. 2Цар. 3Цар. 4Цар. 1Пар. 2Пар. 1Ездр. Неем. 2Ездр. Тов. Иудиф. Эсф. 1Мак. 2Мак. 3Мак. 3Ездр. Иов. Пс. Притч. Еккл. Песн. Прем. Сир. Ис. Иер. Плч. Посл.Иер. Вар. Иез. Дан. Ос. Иоил. Ам. Авд. Ион. Мих. Наум. Авв. Соф. Агг. Зах. Мал. Мф. Мк. Лк. Ин. Деян. Иак. 1Пет. 2Пет. 1Ин. 2Ин. 3Ин. Иуд. Рим. 1Кор. 2Кор. Гал. Еф. Флп. Кол. 1Фес. 2Фес. 1Тим. 2Тим. Тит. Флм. Евр. Откр.

Книга Иисуса Навина

 
 • И егда́ сконча́ша вси́ лю́дiе преходя́ще Иорда́нъ, и рече́ Госпо́дь къ иису́су, глаго́ля:
 • по­ими́ два­на́­де­сять муже́й от­ люді́й, му́жа еди́наго от­ ко­его́ждо пле́мене,
 • повели́ и́мъ, глаго́ля: воз­ми́те от­ среды́ Иорда́на, идѣ́же стоя́ша но́зи жре́честiи, гото́выхъ два­на́­де­сять ка́меней, и изне́сше я́ съ собо́ю, положи́те въ полцѣ́ ва́­шемъ, идѣ́же ста́нете та́мо въ нощи́.
 • И при­­зва́въ иису́съ два­на́­де­сять муже́й сла́вныхъ от­ сыно́въ Изра́илевыхъ, еди́наго от­ ко­его́ждо пле́мене, рече́ и́мъ:
 • иди́те предо мно́ю предъ лице́мъ Госпо́днимъ въ среди́ну Иорда́на: и взе́мъ от­ту́ду кі́йждо ка́мень еди́нъ да воз­ложи́тъ на ра́мена своя́, по числу́ племе́нъ [сыно́въ] Изра́илевыхъ:
 • да бу́дутъ ва́мъ сі́и въ зна́менiе посредѣ́ ва́съ лежа́ще всегда́, да егда́ вопро́ситъ тебе́ у́тро сы́нъ тво́й, глаго́ля: что́ су́ть ка́менiе сiе́ ва́мъ?
 • и ты́ воз­вѣсти́ши сы́ну тво­ему́, глаго́ля: я́ко оскудѣ́ Иорда́нъ рѣка́ от­ лица́ киво́та завѣ́та Го́спода всея́ земли́, егда́ прехожда́­ше его́, и изся́че вода́ Иорда́нова: и бу́дутъ ва́мъ ка́менiе сiе́ въ па́мять сыно́въ Изра́илевыхъ да́же до вѣ́ка.
 • И сотвори́ша та́ко сы́нове Изра́илевы, я́коже заповѣ́да Госпо́дь иису́су: и взе́мше два­на́­де­сять ка́меней от­ среды́ Иорда́на, я́коже заповѣ́да Госпо́дь иису́су въ сконча́нiи прехожде́нiя сыно́въ Изра́илевыхъ, и при­­несо́ша и́хъ съ собо́ю въ по́лкъ, и положи́ша и́хъ та́мо.
 • Поста́ви же иису́съ и другі́я два­на́­де­сять ка́меней въ са́мѣмъ Иорда́нѣ на мѣ́стѣ, идѣ́же стоя́ху но́зи жерце́въ воз­двиза́ющихъ киво́тъ завѣ́та Госпо́дня, и су́ть та́мо да́же до сего́ дне́.
 • Стоя́ху же жерцы́ воз­двиза́ющiи киво́тъ завѣ́та Госпо́дня во Иорда́нѣ, до́ндеже сконча́ иису́съ вся́, ели́ка заповѣ́да Госпо́дь иису́су повѣ́дати лю́демъ, по всѣ́мъ, ели́ка заповѣ́да Моисе́й иису́су: и потща́шася лю́дiе, и преидо́ша.
 • И бы́сть егда́ сконча́ша вси́ лю́дiе преходи́ти [Иорда́нъ], пре́йде и киво́тъ завѣ́та Госпо́дня, и ка́менiе {Вмѣ́сто ка́менiе во ины́хъ гре́ческихъ жерцы́.} предъ ни́ми.
 • И преидо́ша сы́нове Руви́мли и сы́нове га́довы и по́лъ пле́мене Манассі́ина устро́ены предъ сынми́ Изра́илевы, я́коже заповѣ́да и́мъ Моисе́й:
 • четы́редесять ты́сящъ вооруже́ни на ра́ть преидо́ша предъ Го́сподемъ на бра́нь ко гра́ду иерихо́ну.
 • Въ то́й де́нь воз­вели́чи Госпо́дь иису́са предъ всѣ́мъ ро́домъ Изра́илевымъ: и боя́хуся его́, я́коже боя́хуся Моисе́а, ели́ко вре́мя поживе́.
 • И рече́ Госпо́дь ко иису́су, глаго́ля:
 • заповѣ́ждь жерце́мъ, воз­двиза́ющымъ киво́тъ завѣ́та свидѣ́нiя, изступи́ти изъ Иорда́на.
 • И заповѣ́да иису́съ жерце́мъ, глаго́ля: изыди́те изъ Иорда́на.
 • И бы́сть егда́ изыдо́ша жерцы́ воз­двиза́ющiи киво́тъ завѣ́та Госпо́дня от­ среды́ Иорда́на, и поста́виша но́ги на су́сѣ, и устреми́ся вода́ Иорда́нова на мѣ́сто и по́йде я́коже вчера́ и тре́тiяго дне́ по всему́ кра́ю.
 • И лю́дiе взыдо́ша от­ Иорда́на въ деся́тый де́нь пе́рваго ме́сяца: и ополчи́шася сы́нове Изра́илевы въ Галга́лѣхъ на странѣ́, я́же на восто́къ со́лнца от­ иерихо́на.
 • И два­на́­де­сять ка́менiя сiя́, я́же взя́ от­ Иорда́на, поста́ви иису́съ въ Галга́лѣхъ, и рече́ къ сыно́мъ Изра́илевымъ, глаго́ля:
 • егда́ вопро́сятъ ва́съ сы́нове ва́ши, глаго́люще: что́ су́ть ка́менiе сiе́?
 • воз­вѣсти́те сыно́мъ ва́шымъ: я́ко по су́ху пре́йде Изра́иль Иорда́нъ се́й,
 • изсуши́в­шу Го́споду Бо́гу ва́­шему во́ду Иорда́ню предъ ни́ми, до́ндеже преидо́ша, я́коже сотвори́ Госпо́дь Бо́гъ ва́шъ чермно́му мо́рю, е́же изсуши́ Госпо́дь Бо́гъ ва́шъ предъ ва́ми, до́ндеже преидо́хомъ:
 • да увѣ́дятъ вси́ язы́цы земні́и, я́ко рука́ Госпо́дня крѣпка́ е́сть, и вы́ да чте́те Го́спода Бо́га ва́­шего во вся́кое вре́мя.
 • Когда весь народ перешел чрез Иордан, Господь сказал Иисусу:
 • возьмите себе из народа двенадцать человек, по одному человеку из колена,
 • и дайте им повеление и скажите: возьмите себе отсюда, из средины Иордана, где стояли ноги священников неподвижно, двенадцать камней, и перенесите их с собою, и положите их на ночлеге, где будете ночевать в эту ночь.
 • Иисус призвал двенадцать человек, которых назначил из сынов Израилевых, по одному человеку из колена,
 • и сказал им Иисус: пойдите пред ковчегом Господа Бога вашего в средину Иордана и [возьмите оттуда и] положите на плечо свое каждый по одному камню, по числу колен сынов Израилевых,
 • чтобы они были у вас [лежащим всегда] знамением; когда спросят вас в последующее время сыны ваши и скажут: «к чему у вас эти камни?»,
 • вы скажете им: «в память того, что вода Иордана разделилась пред ковчегом завета Господа [всей земли]; когда он переходил чрез Иордан, тогда вода Иордана разделилась»; таким образом камни сии будут [у вас] для сынов Израилевых памятником на век.
 • И сделали сыны Израилевы так, как приказал Иисус: взяли двенадцать камней из Иордана, как говорил Господь Иисусу, по числу колен сынов Израилевых, и перенесли их с собою на ночлег, и положили их там.
 • И [другие] двенадцать камней поставил Иисус среди Иордана на месте, где стояли ноги священников, несших ковчег завета [Господня]. Они там и до сего дня.
 • Священники, несшие ковчег [завета Господня], стояли среди Иордана, доколе не окончено было [Иисусом] все, что Господь повелел Иисусу сказать народу – так, как завещал Моисей Иисусу; а народ между тем поспешно переходил.
 • Когда весь народ перешел [Иордан], тогда перешел и ковчег [завета] Господня, и священники пред народом;
 • и сыны Рувима и сыны Гада и половина колена Манассиина перешли вооруженные впереди сынов Израилевых, как говорил им Моисей.
 • Около сорока тысяч вооруженных на брань перешло пред Господом на равнины Иерихонские, чтобы сразиться.
 • В тот день прославил Господь Иисуса пред очами всего Израиля и стали бояться его, как боялись Моисея, во все дни жизни его.
 • И сказал Господь Иисусу, говоря:
 • прикажи священникам, несущим ковчег откровения, выйти из Иордана.
 • Иисус приказал священникам и сказал: выйдите из Иордана.
 • И когда священники, несшие ковчег завета Господня, вышли из Иордана, то, лишь только стопы ног их ступили на сушу, вода Иордана устремилась по своему месту и пошла, как вчера и третьего дня, выше всех берегов своих.
 • И вышел народ из Иордана в десятый день первого месяца и поставил стан в Галгале, на восточной стороне Иерихона.
 • И двенадцать камней, которые взяли они из Иордана, Иисус поставил в Галгале
 • и сказал сынам Израилевым: когда спросят в последующее время сыны ваши отцов своих: «что значат эти камни?»,
 • скажите сынам вашим: «Израиль перешел чрез Иордан сей по суше»,
 • ибо Господь Бог ваш иссушил воды Иордана для вас, доколе вы не перешли его, так же, как Господь Бог ваш сделал с Чермным морем, которое иссушил [Господь, Бог ваш,] пред нами, доколе мы не перешли его,
 • дабы все народы земли познали, что рука Господня сильна, и дабы вы боялись Господа Бога вашего во все дни.
 • И҆ є҆гда̀ сконча́ша всѝ лю́дїе преходѧ́ще і҆ѻрда́нъ, и҆ речѐ гдⷭ҇ь къ і҆исꙋ́сꙋ, гл҃ѧ:
 • поимѝ двана́десѧть мꙋже́й ѿ люді́й, мꙋ́жа є҆ди́наго ѿ коегѡ́ждо пле́мене,
 • повелѝ и҆̀мъ, глаго́лѧ: возми́те ѿ среды̀ і҆ѻрда́на, и҆дѣ́же стоѧ́ша но́зи жре́честїи, гото́выхъ двана́десѧть ка́меней, и҆ и҆зне́сше ѧ҆̀ съ собо́ю, положи́те въ полцѣ̀ ва́шемъ, и҆дѣ́же ста́нете та́мѡ въ нощѝ.
 • И҆ призва́въ і҆исꙋ́съ двана́десѧть мꙋже́й сла́вныхъ ѿ сынѡ́въ і҆и҃левыхъ, є҆ди́наго ѿ коегѡ́ждо пле́мене, речѐ и҆̀мъ:
 • и҆ди́те предо мно́ю пред̾ лице́мъ гдⷭ҇нимъ въ среди́нꙋ і҆ѻрда́на: и҆ взе́мъ ѿтꙋ́дꙋ кі́йждо ка́мень є҆ди́нъ да возложи́тъ на ра́мена своѧ̑, по числꙋ̀ племе́нъ (сынѡ́въ) і҆и҃левыхъ:
 • да бꙋ́дꙋтъ ва́мъ сі́и въ зна́менїе посредѣ̀ ва́съ лежа́ще всегда̀, да є҆гда̀ вопро́ситъ тебѐ ᲂу҆́трѡ сы́нъ тво́й, глаго́лѧ: что̀ сꙋ́ть ка́менїе сїѐ ва́мъ;
 • и҆ ты̀ возвѣсти́ши сы́нꙋ твоемꙋ̀, глаго́лѧ: ꙗ҆́кѡ ѡ҆скꙋдѣ̀ і҆ѻрда́нъ рѣка̀ ѿ лица̀ кївѡ́та завѣ́та гдⷭ҇а всеѧ̀ землѝ, є҆гда̀ прехожда́ше є҆го̀, и҆ и҆зсѧ́че вода̀ і҆ѻрда́нова: и҆ бꙋ́дꙋтъ ва́мъ ка́менїе сїѐ въ па́мѧть сынѡ́въ і҆и҃левыхъ да́же до вѣ́ка.
 • И҆ сотвори́ша та́кѡ сы́нове і҆и҃лєвы, ꙗ҆́коже заповѣ́да гдⷭ҇ь і҆исꙋ́сꙋ: и҆ взе́мше двана́десѧть ка́меней ѿ среды̀ і҆ѻрда́на, ꙗ҆́коже заповѣ́да гдⷭ҇ь і҆исꙋ́сꙋ въ сконча́нїи прехожде́нїѧ сынѡ́въ і҆и҃левыхъ, и҆ принесо́ша и҆̀хъ съ собо́ю въ по́лкъ, и҆ положи́ша и҆̀хъ та́мѡ.
 • Поста́ви же і҆исꙋ́съ и҆ дрꙋгі̑ѧ двана́десѧть ка́меней въ са́мѣмъ і҆ѻрда́нѣ на мѣ́стѣ, и҆дѣ́же стоѧ́хꙋ но́зи жерцє́въ воздвиза́ющихъ кївѡ́тъ завѣ́та гдⷭ҇нѧ, и҆ сꙋ́ть та́мѡ да́же до сегѡ̀ днѐ.
 • Стоѧ́хꙋ же жерцы̀ воздвиза́ющїи кївѡ́тъ завѣ́та гдⷭ҇нѧ во і҆ѻрда́нѣ, до́ндеже сконча̀ і҆исꙋ́съ всѧ̑, є҆ли̑ка заповѣ́да гдⷭ҇ь і҆исꙋ́сꙋ повѣ́дати лю́демъ, по всѣ̑мъ, є҆ли̑ка заповѣ́да мѡѷсе́й і҆исꙋ́сꙋ: и҆ потща́шасѧ лю́дїе, и҆ преидо́ша.
 • И҆ бы́сть є҆гда̀ сконча́ша всѝ лю́дїе преходи́ти (і҆ѻрда́нъ), пре́йде и҆ кївѡ́тъ завѣ́та гдⷭ҇нѧ, и҆ ка́менїе {Вмѣ́стѡ ка́менїе во и҆ны́хъ гре́ческихъ жерцы̀.} пред̾ ни́ми.
 • И҆ преидо́ша сы́нове рꙋви̑мли и҆ сы́нове га́дѡвы и҆ по́лъ пле́мене манассі́ина ᲂу҆стрѡ́ены пред̾ сынмѝ і҆и҃лєвы, ꙗ҆́коже заповѣ́да и҆̀мъ мѡѷсе́й:
 • четы́редесѧть ты́сѧщъ воѡрꙋже́ни на ра́ть преидо́ша пред̾ гдⷭ҇емъ на бра́нь ко гра́дꙋ і҆ерїхѡ́нꙋ.
 • Въ то́й де́нь возвели́чи гдⷭ҇ь і҆исꙋ́са пред̾ всѣ́мъ ро́домъ і҆и҃левымъ: и҆ боѧ́хꙋсѧ є҆гѡ̀, ꙗ҆́коже боѧ́хꙋсѧ мѡѷсе́а, є҆ли́ко вре́мѧ поживѐ.
 • И҆ речѐ гдⷭ҇ь ко і҆исꙋ́сꙋ, гл҃ѧ:
 • заповѣ́ждь жерцє́мъ, воздвиза́ющымъ кївѡ́тъ завѣ́та свидѣ́нїѧ, и҆зстꙋпи́ти и҆з̾ і҆ѻрда́на.
 • И҆ заповѣ́да і҆исꙋ́съ жерцє́мъ, глаго́лѧ: и҆зыди́те и҆з̾ і҆ѻрда́на.
 • И҆ бы́сть є҆гда̀ и҆зыдо́ша жерцы̀ воздвиза́ющїи кївѡ́тъ завѣ́та гдⷭ҇нѧ ѿ среды̀ і҆ѻрда́на, и҆ поста́виша но́ги на сꙋ́сѣ, и҆ ᲂу҆стреми́сѧ вода̀ і҆ѻрда́нова на мѣ́сто и҆ по́йде ꙗ҆́коже вчера̀ и҆ тре́тїѧгѡ днѐ по всемꙋ̀ кра́ю.
 • И҆ лю́дїе взыдо́ша ѿ і҆ѻрда́на въ десѧ́тый де́нь пе́рвагѡ мцⷭ҇а: и҆ ѡ҆полчи́шасѧ сы́нове і҆и҃лєвы въ галга́лѣхъ на странѣ̀, ꙗ҆́же на восто́къ со́лнца ѿ і҆ерїхѡ́на.
 • И҆ двана́десѧть ка́мєнїѧ сїѧ̑, ꙗ҆̀же взѧ̀ ѿ і҆ѻрда́на, поста́ви і҆исꙋ́съ въ галга́лѣхъ, и҆ речѐ къ сынѡ́мъ і҆и҃лєвымъ, глаго́лѧ:
 • є҆гда̀ вопро́сѧтъ ва́съ сы́нове ва́ши, глаго́люще: что̀ сꙋ́ть ка́менїе сїѐ;
 • возвѣсти́те сынѡ́мъ ва́шымъ: ꙗ҆́кѡ по сꙋ́хꙋ пре́йде і҆и҃ль і҆ѻрда́нъ се́й,
 • и҆зсꙋши́вшꙋ гдⷭ҇ꙋ бг҃ꙋ ва́шемꙋ во́дꙋ і҆ѻрда́ню пред̾ ни́ми, до́ндеже преидо́ша, ꙗ҆́коже сотворѝ гдⷭ҇ь бг҃ъ ва́шъ чермно́мꙋ мо́рю, є҆́же и҆зсꙋшѝ гдⷭ҇ь бг҃ъ ва́шъ пред̾ ва́ми, до́ндеже преидо́хомъ:
 • да ᲂу҆вѣ́дѧтъ всѝ ꙗ҆зы́цы земні́и, ꙗ҆́кѡ рꙋка̀ гдⷭ҇нѧ крѣпка̀ є҆́сть, и҆ вы̀ да чте́те гдⷭ҇а бг҃а ва́шего во всѧ́кое вре́мѧ.