Быт. Исх. Лев. Чис. Втор. Нав. Суд. Руф. 1Цар. 2Цар. 3Цар. 4Цар. 1Пар. 2Пар. 1Ездр. Неем. 2Ездр. Тов. Иудиф. Эсф. 1Мак. 2Мак. 3Мак. 3Ездр. Иов. Пс. Притч. Еккл. Песн. Прем. Сир. Ис. Иер. Плч. Посл.Иер. Вар. Иез. Дан. Ос. Иоил. Ам. Авд. Ион. Мих. Наум. Авв. Соф. Агг. Зах. Мал. Мф. Мк. Лк. Ин. Деян. Иак. 1Пет. 2Пет. 1Ин. 2Ин. 3Ин. Иуд. Рим. 1Кор. 2Кор. Гал. Еф. Флп. Кол. 1Фес. 2Фес. 1Тим. 2Тим. Тит. Флм. Евр. Откр.

Книга Иисуса Навина

 
 • И егда́ сконча́ша вси́ лю́дiе преходя́ще Иорда́нъ, и рече́ Госпо́дь къ иису́су, глаго́ля:
 • по­ими́ два­на́­де­сять муже́й от­ люді́й, му́жа еди́наго от­ ко­его́ждо пле́мене,
 • повели́ и́мъ, глаго́ля: воз­ми́те от­ среды́ Иорда́на, идѣ́же стоя́ша но́зи жре́честiи, гото́выхъ два­на́­де­сять ка́меней, и изне́сше я́ съ собо́ю, положи́те въ полцѣ́ ва́­шемъ, идѣ́же ста́нете та́мо въ нощи́.
 • И при­­зва́въ иису́съ два­на́­де­сять муже́й сла́вныхъ от­ сыно́въ Изра́илевыхъ, еди́наго от­ ко­его́ждо пле́мене, рече́ и́мъ:
 • иди́те предо мно́ю предъ лице́мъ Госпо́днимъ въ среди́ну Иорда́на: и взе́мъ от­ту́ду кі́йждо ка́мень еди́нъ да воз­ложи́тъ на ра́мена своя́, по числу́ племе́нъ [сыно́въ] Изра́илевыхъ:
 • да бу́дутъ ва́мъ сі́и въ зна́менiе посредѣ́ ва́съ лежа́ще всегда́, да егда́ вопро́ситъ тебе́ у́тро сы́нъ тво́й, глаго́ля: что́ су́ть ка́менiе сiе́ ва́мъ?
 • и ты́ воз­вѣсти́ши сы́ну тво­ему́, глаго́ля: я́ко оскудѣ́ Иорда́нъ рѣка́ от­ лица́ киво́та завѣ́та Го́спода всея́ земли́, егда́ прехожда́­ше его́, и изся́че вода́ Иорда́нова: и бу́дутъ ва́мъ ка́менiе сiе́ въ па́мять сыно́въ Изра́илевыхъ да́же до вѣ́ка.
 • И сотвори́ша та́ко сы́нове Изра́илевы, я́коже заповѣ́да Госпо́дь иису́су: и взе́мше два­на́­де­сять ка́меней от­ среды́ Иорда́на, я́коже заповѣ́да Госпо́дь иису́су въ сконча́нiи прехожде́нiя сыно́въ Изра́илевыхъ, и при­­несо́ша и́хъ съ собо́ю въ по́лкъ, и положи́ша и́хъ та́мо.
 • Поста́ви же иису́съ и другі́я два­на́­де­сять ка́меней въ са́мѣмъ Иорда́нѣ на мѣ́стѣ, идѣ́же стоя́ху но́зи жерце́въ воз­двиза́ющихъ киво́тъ завѣ́та Госпо́дня, и су́ть та́мо да́же до сего́ дне́.
 • Стоя́ху же жерцы́ воз­двиза́ющiи киво́тъ завѣ́та Госпо́дня во Иорда́нѣ, до́ндеже сконча́ иису́съ вся́, ели́ка заповѣ́да Госпо́дь иису́су повѣ́дати лю́демъ, по всѣ́мъ, ели́ка заповѣ́да Моисе́й иису́су: и потща́шася лю́дiе, и преидо́ша.
 • И бы́сть егда́ сконча́ша вси́ лю́дiе преходи́ти [Иорда́нъ], пре́йде и киво́тъ завѣ́та Госпо́дня, и ка́менiе {Вмѣ́сто ка́менiе во ины́хъ гре́ческихъ жерцы́.} предъ ни́ми.
 • И преидо́ша сы́нове Руви́мли и сы́нове га́довы и по́лъ пле́мене Манассі́ина устро́ены предъ сынми́ Изра́илевы, я́коже заповѣ́да и́мъ Моисе́й:
 • четы́редесять ты́сящъ вооруже́ни на ра́ть преидо́ша предъ Го́сподемъ на бра́нь ко гра́ду иерихо́ну.
 • Въ то́й де́нь воз­вели́чи Госпо́дь иису́са предъ всѣ́мъ ро́домъ Изра́илевымъ: и боя́хуся его́, я́коже боя́хуся Моисе́а, ели́ко вре́мя поживе́.
 • И рече́ Госпо́дь ко иису́су, глаго́ля:
 • заповѣ́ждь жерце́мъ, воз­двиза́ющымъ киво́тъ завѣ́та свидѣ́нiя, изступи́ти изъ Иорда́на.
 • И заповѣ́да иису́съ жерце́мъ, глаго́ля: изыди́те изъ Иорда́на.
 • И бы́сть егда́ изыдо́ша жерцы́ воз­двиза́ющiи киво́тъ завѣ́та Госпо́дня от­ среды́ Иорда́на, и поста́виша но́ги на су́сѣ, и устреми́ся вода́ Иорда́нова на мѣ́сто и по́йде я́коже вчера́ и тре́тiяго дне́ по всему́ кра́ю.
 • И лю́дiе взыдо́ша от­ Иорда́на въ деся́тый де́нь пе́рваго ме́сяца: и ополчи́шася сы́нове Изра́илевы въ Галга́лѣхъ на странѣ́, я́же на восто́къ со́лнца от­ иерихо́на.
 • И два­на́­де­сять ка́менiя сiя́, я́же взя́ от­ Иорда́на, поста́ви иису́съ въ Галга́лѣхъ, и рече́ къ сыно́мъ Изра́илевымъ, глаго́ля:
 • егда́ вопро́сятъ ва́съ сы́нове ва́ши, глаго́люще: что́ су́ть ка́менiе сiе́?
 • воз­вѣсти́те сыно́мъ ва́шымъ: я́ко по су́ху пре́йде Изра́иль Иорда́нъ се́й,
 • изсуши́в­шу Го́споду Бо́гу ва́­шему во́ду Иорда́ню предъ ни́ми, до́ндеже преидо́ша, я́коже сотвори́ Госпо́дь Бо́гъ ва́шъ чермно́му мо́рю, е́же изсуши́ Госпо́дь Бо́гъ ва́шъ предъ ва́ми, до́ндеже преидо́хомъ:
 • да увѣ́дятъ вси́ язы́цы земні́и, я́ко рука́ Госпо́дня крѣпка́ е́сть, и вы́ да чте́те Го́спода Бо́га ва́­шего во вся́кое вре́мя.
 • Когда весь народ перешел чрез Иордан, Господь сказал Иисусу:
 • возьмите себе из народа двенадцать человек, по одному человеку из колена,
 • и дайте им повеление и скажите: возьмите себе отсюда, из средины Иордана, где стояли ноги священников неподвижно, двенадцать камней, и перенесите их с собою, и положите их на ночлеге, где будете ночевать в эту ночь.
 • Иисус призвал двенадцать человек, которых назначил из сынов Израилевых, по одному человеку из колена,
 • и сказал им Иисус: пойдите пред ковчегом Господа Бога вашего в средину Иордана и [возьмите оттуда и] положите на плечо свое каждый по одному камню, по числу колен сынов Израилевых,
 • чтобы они были у вас [лежащим всегда] знамением; когда спросят вас в последующее время сыны ваши и скажут: «к чему у вас эти камни?»,
 • вы скажете им: «в память того, что вода Иордана разделилась пред ковчегом завета Господа [всей земли]; когда он переходил чрез Иордан, тогда вода Иордана разделилась»; таким образом камни сии будут [у вас] для сынов Израилевых памятником на век.
 • И сделали сыны Израилевы так, как приказал Иисус: взяли двенадцать камней из Иордана, как говорил Господь Иисусу, по числу колен сынов Израилевых, и перенесли их с собою на ночлег, и положили их там.
 • И [другие] двенадцать камней поставил Иисус среди Иордана на месте, где стояли ноги священников, несших ковчег завета [Господня]. Они там и до сего дня.
 • Священники, несшие ковчег [завета Господня], стояли среди Иордана, доколе не окончено было [Иисусом] все, что Господь повелел Иисусу сказать народу – так, как завещал Моисей Иисусу; а народ между тем поспешно переходил.
 • Когда весь народ перешел [Иордан], тогда перешел и ковчег [завета] Господня, и священники пред народом;
 • и сыны Рувима и сыны Гада и половина колена Манассиина перешли вооруженные впереди сынов Израилевых, как говорил им Моисей.
 • Около сорока тысяч вооруженных на брань перешло пред Господом на равнины Иерихонские, чтобы сразиться.
 • В тот день прославил Господь Иисуса пред очами всего Израиля и стали бояться его, как боялись Моисея, во все дни жизни его.
 • И сказал Господь Иисусу, говоря:
 • прикажи священникам, несущим ковчег откровения, выйти из Иордана.
 • Иисус приказал священникам и сказал: выйдите из Иордана.
 • И когда священники, несшие ковчег завета Господня, вышли из Иордана, то, лишь только стопы ног их ступили на сушу, вода Иордана устремилась по своему месту и пошла, как вчера и третьего дня, выше всех берегов своих.
 • И вышел народ из Иордана в десятый день первого месяца и поставил стан в Галгале, на восточной стороне Иерихона.
 • И двенадцать камней, которые взяли они из Иордана, Иисус поставил в Галгале
 • и сказал сынам Израилевым: когда спросят в последующее время сыны ваши отцов своих: «что значат эти камни?»,
 • скажите сынам вашим: «Израиль перешел чрез Иордан сей по суше»,
 • ибо Господь Бог ваш иссушил воды Иордана для вас, доколе вы не перешли его, так же, как Господь Бог ваш сделал с Чермным морем, которое иссушил [Господь, Бог ваш,] пред нами, доколе мы не перешли его,
 • дабы все народы земли познали, что рука Господня сильна, и дабы вы боялись Господа Бога вашего во все дни.
 • Бєткєл эл Иордандан љткљн соњ, Тењир Жашыяга мындай деди:
 • «Элдин арасынан он эки киши: ар бир уруудан бирден киши тандап алгыла.
 • Анан аларга мындай деп буйрук бергиле: “Силер бул жерден, Иордандын ортосунан, ыйык кызмат кылуучулардын буттары бекем турган жерден, он эки таш алып, љзєњљр менен кошо алып љткєлљ да, тєнљй турган жерињерге алып барып койгула”».
 • Жашыя Ысрайыл уулдарынан дайындаган он эки кишини: ар бир уруудан бирден кишини чакырып алды.
 • Анан аларга мындай деди: «Кудай-Тењирињердин келишим сандыгынын алдына тєшєп, Иордандын ортосуна баргыла да, Ысрайыл урууларынын санына жараша ар бирињер бирден таш алып, он эки ташты ийинињерге коюп, кљтљрєп келгиле.
 • Алар силер єчєн белги болсун. Кийин балдарыњар силерден: “Бул таштар эмнени билдирет?” – деп сурай турган болсо,
 • аларга мындай деп айтасыњар: “Тењирдин келишим сандыгынын алдында Иордан суусу тењ бљлєнгљн. Эл Иордандан љтєп бара жатканда, Иордан суусу экиге бљлєнгљн”. Ошентип, бул таштар Ысрайыл уулдары єчєн тєбљлєккљ эстелик болот».
 • Жашыя кандай буйруса, Ысрайыл уулдары ошондой кылышты. Алар Тењир Жашыяга кандай айтса, ошондой кылып, Ысрайыл урууларынын санына жараша Иордандын ортосунан он эки таш алып, аларды кљтљрєп келип, тєнљй турган жерине коюшту.
 • Жашыя дагы башка он эки таш алып, келишим сандыгын кљтљргљн ыйык кызмат кылуучулардын буттары турган жерге – Иордандын ортосуна койду. Алар ушул кєнгљ чейин бар.
 • Муса Жашыяга айткандай, Тењирдин Жашыяга элге айт деп буйругандарынын баары аткарылып бєтмљйєнчљ, сандык кљтљргљн ыйык кызмат кылуучулар Иордандын ортосунда турушту. Эл болсо ошол учурда шашылыш тєрдљ љтєп жатты.
 • Бєткєл эл Иордандан љтєп бєткљндљ гана Тењирдин келишим сандыгын кљтљргљндљр, эл алдында жєргљн ыйык кызмат кылуучулар љтєштє.
 • Анан Муса айткандай, куралданган Рубейин, Гат уулдары, Менашенин жарым уруусу Ысрайыл уулдарынын алдына љтєштє.
 • Куралданган кырк мињге жакын киши салгылашуу єчєн, Тењирдин алдында Жерихо тєздєгєнљ љттє.
 • Ошол кєнє Тењир бєткєл Ысрайыл элинин алдында Жашыяны дањазалады. Ошондон тартып, Ысрайыл эли Мусадан анын љмєрє љткљнчљ корккондой, Жашыядан да коркуп калды.
 • Анан Тењир Жашыяга мындай деп айтты:
 • «Келишим сандыгын кљтљргљн ыйык кызмат кылуучуларга: “Иордандан чыккыла”, – деп буйрук бер».
 • Жашыя ыйык кызмат кылуучуларга: «Иордандан чыккыла», – деп буйрук берди.
 • Ошондо Тењирдин келишим сандыгын кљтљргљн ыйык кызмат кылуучулар Иордандан чыгып, тамандары жерге тиери менен, Иордан суусу љз нугуна тєшєп, жээктеринен ашып-ташып, мурункудай ага баштады.
 • Биринчи айдын онунчу кєнє эл Иордандан чыгып, Жерихонун чыгыш тарабындагы Гилгалга чатырларын тикти.
 • Алар Иордандан алган он эки ташты Жашыя Гилгалга койду.
 • Анан Ысрайыл уулдарына мындай деди: «Кийин балдарыњар аталарынан: “Бул таштар эмнени билдирет?” – деп сурап калышса,
 • балдарыњарга: “Ысрайыл эли ушул Иордан дарыясынан, кургак жер менен љткљн”, – деп айткыла.
 • Биз љтєп бєткљнчљ, Кудай-Тењирињер Кызыл дењиздин ортосун биздин кљз алдыбызда кургаткандай эле, силер љтєп бєткљнчљ, Кудай-Тењирињер силер єчєн Иордан суусунун ортосун кургаткан.
 • Жер жєзєндљгє бардык эл Тењирдин колу кєчтєє экенин билиши єчєн жана силер љмєрєњљр љткљнчљ Тењирден коркушуњар єчєн ошенткен».