Быт. Исх. Лев. Чис. Втор. Нав. Суд. Руф. 1Цар. 2Цар. 3Цар. 4Цар. 1Пар. 2Пар. 1Ездр. Неем. 2Ездр. Тов. Иудиф. Эсф. 1Мак. 2Мак. 3Мак. 3Ездр. Иов. Пс. Притч. Еккл. Песн. Прем. Сир. Ис. Иер. Плч. Посл.Иер. Вар. Иез. Дан. Ос. Иоил. Ам. Авд. Ион. Мих. Наум. Авв. Соф. Агг. Зах. Мал. Мф. Мк. Лк. Ин. Деян. Иак. 1Пет. 2Пет. 1Ин. 2Ин. 3Ин. Иуд. Рим. 1Кор. 2Кор. Гал. Еф. Флп. Кол. 1Фес. 2Фес. 1Тим. 2Тим. Тит. Флм. Евр. Откр.

Книга Иисуса Навина

 
 • И бы́сть егда́ услы́шаша ца́рiе Аморре́йстiи, и́же бя́ху объ ону́ страну́ Иорда́на, и ца́рiе фини́честiи {Евр.: ханаа́ни.}, и́же бя́ху бли́зъ мо́ря, я́ко изсуши́ Госпо́дь Бо́гъ Иорда́нъ рѣку́ предъ сы́ны Изра́илевыми, внегда́ преходи́ти и́мъ, и иста́яша мы́сли и́хъ, и ужасо́шася, и не бя́ше въ ни́хъ смышле́нiя ни еди́наго от­ лица́ сыно́въ Изра́илевыхъ.
 • Въ сiе́ же вре́мя рече́ Госпо́дь иису́су: сотвори́ себѣ́ ножи́ ка́мен­ны от­ ка́мене о́страго, и сѣ́дъ обрѣ́жи сы́ны Изра́илевы второ́е.
 • И сотвори́ иису́съ себѣ́ ножи́ ка́мен­ны остры́ и обрѣ́за сы́ны Изра́илевы на мѣ́стѣ нарече́н­нѣмъ хо́лмъ обрѣ́занiя.
 • И та́ко обрѣ́за иису́съ сы́ны Изра́илевы: ели́цы тогда́ роди́шася на пути́, и ели́цы тогда́ не обрѣ́зани бы́ша от­ изше́дшихъ изъ Еги́пта, всѣ́хъ си́хъ обрѣ́за иису́съ: вси́ лю́дiе изше́дшiи изъ Еги́пта му́жеска по́лу, вси́ му́жiе ра́тнiи измро́ша въ пусты́ни на пути́, внегда́ изыдо́ша изъ Еги́пта:
 • я́ко обрѣ́зани бы́ша вси́ лю́дiе изше́дшiи, вси́ же лю́дiе, и́же роди́шася въ пусты́ни на пути́, егда́ изыдо́ша изъ Еги́пта, не обрѣ́зани бы́ша:
 • четы́редесять бо и два́ лѣ́та хожда́­ше Изра́иль въ пусты́ни мавдари́тидѣ: сего́ ра́ди не обрѣ́зани бы́ша мно́зи от­ тѣ́хъ во́иновъ изше́дшихъ изъ земли́ Еги́петскiя, не послу́шав­шiи за́повѣдiй Госпо́днихъ, и́мже и опредѣли́ Госпо́дь не ви́дѣти земли́, е́юже кля́т­ся Госпо́дь отце́мъ и́хъ да́ти на́мъ зе́млю кипя́щую ме́домъ и млеко́мъ:
 • вмѣ́сто же си́хъ поста́ви сы́ны и́хъ, и́хже обрѣ́за иису́съ, я́ко сконча́ныя пло́ти бя́ху и́мъ, я́ко роди́шася на пути́ не обрѣ́зани:
 • обрѣ́зав­шеся же поко́й имя́ху та́мо сѣдя́ще въ полцѣ́, до́ндеже исцѣли́шася.
 • И рече́ Госпо́дь иису́су: въ дне́шнiй де́нь отъ­я́хъ поноше́нiе Еги́петско от­ ва́съ. И нарече́ и́мя мѣ́сту тому́ галга́ла, да́же до сего́ дне́.
 • И ополчи́шася сы́нове Изра́илевы въ Галга́лѣхъ и сотвори́ша па́сху въ четвертый­на́­де­сять де́нь ме́сяца от­ ве́чера на за́падѣ на по́ли иерихо́нстѣмъ,
 • и ядо́ша от­ пшени́цы земли́ о́ноя опрѣсно́ки и но́вая:
 • въ то́й де́нь преста́ ма́н­на, повнегда́ ядо́ша от­ пшени́цы земли́, и ктому́ не бы́сть сыно́мъ Изра́илевымъ ма́н­ны: но ядо́ша от­ плодо́въ земли́ фини́ческiя {Евр.: ханаа́нскiя.} въ лѣ́то о́ное.
 • И бы́сть егда́ бя́ше иису́съ у иерихо́на, и воз­зрѣ́въ очи́ма сво­и́ма, ви́дѣ человѣ́ка стоя́ща предъ ни́мъ, и ме́чь его́ обнаже́нъ въ руцѣ́ его́. И при­­ступи́въ иису́съ, рече́ ему́: на́шъ ли еси́, или́ от­ сопоста́тъ на́шихъ?
 • О́нъ же рече́ ему́: а́зъ архистрати́гъ си́лы Госпо́дни, ны́нѣ прiидо́хъ [сѣ́мо]. И иису́съ паде́ лице́мъ сво­и́мъ на зе́млю и поклони́ся ему́, и рече́: Го́споди, что́ повелѣва́еши рабу́ тво­ему́?
 • И рече́ архистрати́гъ Госпо́день ко иису́су: иззу́й сапо́гъ съ ногу́ твое́ю: мѣ́сто бо, на не́мже ты́ сто­и́ши, свято е́сть. И сотвори́ иису́съ та́ко.
 • Иерихо́нъ же заключе́нъ и огражде́нъ бы́сть от­ лица́ сыно́въ Изра́илевыхъ: и никто́же изъ него́ исхожда́­ше, ниже́ вхожда́­ше.
 • Когда все цари Аморрейские, которые жили по эту сторону Иордана к морю, и все цари Ханаанские, которые при море, услышали, что Господь [Бог] иссушил воды Иордана пред сынами Израилевыми, доколе переходили они, тогда ослабело сердце их, [они ужаснулись] и не стало уже в них духа против сынов Израилевых.
 • В то время сказал Господь Иисусу: сделай себе острые [каменные] ножи и обрежь сынов Израилевых во второй раз.
 • И сделал себе Иисус острые [каменные] ножи и обрезал сынов Израилевых на [месте, названном]: Холм обрезания.
 • Вот причина, почему обрезал Иисус [сынов Израилевых, которые тогда родились на пути, и которые из вышедших из Египта не были тогда обрезаны, всех их обрезал Иисус]: весь народ, вышедший из Египта, мужеского пола, все способные к войне умерли в пустыне на пути, по исшествии из Египта;
 • весь же вышедший народ был обрезан, но весь народ, родившийся в пустыне на пути, после того как вышел из Египта, не был обрезан;
 • ибо сыны Израилевы сорок [два] года ходили в пустыне [потому многие и не были обрезаны], доколе не перемер весь народ, способный к войне, вышедший из Египта, которые не слушали гласа Господня, и которым Господь клялся, что они не увидят земли, которую Господь с клятвою обещал отцам их, дать нам землю, где течет молоко и мед,
 • а вместо их воздвиг сынов их. Сих обрезал Иисус, ибо они были необрезаны; потому что их, [как родившихся] на пути, не обрезывали.
 • Когда весь народ был обрезан, оставался он на своем месте в стане, доколе не выздоровел.
 • И сказал Господь Иисусу: ныне Я снял с вас посрамление Египетское. Почему и называется то место «Галгал», даже до сего дня.
 • И стояли сыны Израилевы станом в Галгале и совершили Пасху в четырнадцатый день месяца вечером на равнинах Иерихонских;
 • и на другой день Пасхи стали есть из произведений земли сей, опресноки и сушеные зерна в самый тот день;
 • а манна перестала падать на другой день после того, как они стали есть произведения земли, и не было более манны у сынов Израилевых, но они ели в тот год произведения земли Ханаанской.
 • Иисус, находясь близ Иерихона, взглянул, и видит, и вот стоит пред ним человек, и в руке его обнаженный меч. Иисус подошел к нему и сказал ему: наш ли ты, или из неприятелей наших?
 • Он сказал: нет; я вождь воинства Господня, теперь пришел [сюда]. Иисус пал лицем своим на землю, и поклонился и сказал ему: что господин мой скажет рабу своему?
 • Вождь воинства Господня сказал Иисусу: сними обувь твою с ног твоих, ибо место, на котором ты стоишь, свято. Иисус так и сделал.
 • Иерихон заперся и был заперт от страха сынов Израилевых: никто не выходил [из него] и никто не входил.
 • Ва ҳамаи подшоҳони амӯрӣ, ки дар он тарафи Урдун ба самти ғарб буданд, ва ҳамаи подшоҳони канъонӣ, ки дар соҳили баҳр буданд, чун шуниданд, ки Парвардигор обҳои Урдунро пеши банӣ Исроил хушконидааст, то даме ки онҳо гузаштаанд, – дилҳошон бемаҷол гардид, ва дар онҳо дигар рӯҳи муқовимат пеши банӣ Исроил боқӣ намонд.
 • Дар он вақт Парвардигор ба Еҳушаъ гуфт: «Кордҳо аз санги оташзана чақмоқ барои худ бисоз, ва аз нав, бори дуюм банӣ Исроилро хатна намо».
 • Ва Еҳушаъ кордҳои чақмоқ барои худ сохта, банӣ Исроилро бар тали Аролӯт хатна кард.
 • Ва ин аст сабаби хатна кардани Еҳушаъ: тамоми наринаи қавме ки аз Миср берун омада бӯданд, ҳамаи мардони ҷангӣ, баъд аз он ки аз Миср берун омаданд, дар роҳи биёбон мурданд,
 • Дар сурате ки тамоми ин қавмӣ беруномада хатнашуда буданд, вале тамоми қавме ки дар роҳи биёбон, баъд аз берун омадан аз Миср, таваллуд шуда буданд, хатна нашуда буданд.
 • Зеро ки банӣ Исроил чил сол дар биёбон роҳ рафтанд, то вақти фано шудани тамоми он халқ, яъне ҳамаи мардони ҷангие ки аз Миср берун омада буданд, зеро ки онҳо ба овози Парвардигор гӯш надоданд, ва Парвардигор ба онҳо қасам хӯрд, ки онҳо он заминро нахоҳанд дид, ки Парвардигор ба падаронашон қасам хӯрда буд, ки онро ба мо бидиҳад, замине ки шир ва асал дар он ҷорист;
 • Ва писарони онҳоро ба ҷои онҳо барпо намуд; ана ҳаминҳоро Еҳушаъ хатна кард, зеро ки ғилофакдор буданд, чунки онҳоро дар роҳ хатна накарда буданд.
 • Ва ҳангоме ки хатнаи тамоми ин халқ анҷом ёфт, онҳо дар ҷойҳои худ дар бошишгоҳ монданд, то даме ки сиҳат ёфтанд.
 • Ва Парвардигор ба Еҳушаъ гуфт: «Имрӯз Ман нанги Мисрро аз шумо дур кардам». Аз ин рӯ номи ин макон то имрӯз Ҷилҷол хонда мешавад.
 • Ва банӣ Исроил дар Ҷилҷол урду заданд, ва иди Фисҳро дар рӯзи чордаҳуми моҳ, бегоҳирӯзӣ, дар саҳроҳои Ериҳӯ ба ҷо оварданд.
 • Ва фардои Фисҳ, аз ҳосилоти ин замин дар ҳамон рӯз фатир ва гандумбирён хӯрданд.
 • Ва аз фардояш, вақте ки аз ҳосили замин хӯрданд, боридани манн қатъ шуд, ва банӣ Исроил дигар манн надоштанд, балки дар он сол онҳо аз ҳосилоти замини Канъон мехӯрданд.
 • Ва ҳангоме ки Еҳушаъ назди Ериҳӯ буд, ӯ чашмонашро боло бардошта, нигарист, ва инак, марде дар рӯ ба рӯи ӯ истодааст, ва шамшери бараҳна дар дасти вай аст; ва Еҳушаъ назди вай омада, ба вай гуфт: «Оё ту аз мо ҳастӣ ё аз душманони мо?»
 • Вай гуфт: «Не, балки ман пешвои лашкари Парвардигор ҳастам, ки алҳол омадам». Ва Еҳушаъ рӯ ба замин афтода, саҷда бурд ва ба вай гуфт: «Хоҷаам ба бандаи худ чӣ мегӯяд?»
 • Ва пешвои лашкари Парвардигор ба Еҳушаъ гуфт: «Пойафзолатро аз пойҳоят бикаш, зеро ҷое ки ту истодаӣ, пок аст». Ва Еҳушаъ чунин кард.
 • Ва Ериҳӯ пеши банӣ Исроил маҳкам баста шуда буд: касе аз он берун намерафт ва касе ба он дохил намешуд.