Быт. Исх. Лев. Чис. Втор. Нав. Суд. Руф. 1Цар. 2Цар. 3Цар. 4Цар. 1Пар. 2Пар. 1Ездр. Неем. 2Ездр. Тов. Иудиф. Эсф. 1Мак. 2Мак. 3Мак. 3Ездр. Иов. Пс. Притч. Еккл. Песн. Прем. Сир. Ис. Иер. Плч. Посл.Иер. Вар. Иез. Дан. Ос. Иоил. Ам. Авд. Ион. Мих. Наум. Авв. Соф. Агг. Зах. Мал. Мф. Мк. Лк. Ин. Деян. Иак. 1Пет. 2Пет. 1Ин. 2Ин. 3Ин. Иуд. Рим. 1Кор. 2Кор. Гал. Еф. Флп. Кол. 1Фес. 2Фес. 1Тим. 2Тим. Тит. Флм. Евр. Откр.

Книга Иисуса Навина

 
 • И рече́ Госпо́дь ко иису́су: се́, а́зъ предаю́ тебѣ́ въ ру́цѣ иерихо́нъ и царя́ его́, и су́щыя въ не́мъ, си́льны крѣ́постiю:
 • и обходи́те гра́дъ о́крестъ вси́ му́жiе крѣ́пцыи еди́ною [на де́нь], та́ко сотвори́те ше́сть дні́й:
 • и се́дмь жерцы́ да во́змутъ се́дмь тру́бъ ро́жаныхъ предъ киво́томъ: и въ седмы́й де́нь объиди́те гра́дъ седми́жды, и жерцы́ да востру́бятъ въ трубы́ ро́жаны:
 • и бу́детъ егда́ востру́бите трубо́ю ро́жаною, внегда́ услы́шати ва́мъ гла́съ трубы́, да воскли́кнутъ вси́ лю́дiе: и воскли́кнув­шымъ и́мъ, паду́тъ са́ми стѣ́ны гра́да во основа́нiи сво­е́мъ, и вни́дутъ вси́ лю́дiе устреми́в­шеся кі́йждо пря́мо себѣ́ во гра́дъ.
 • И вни́де иису́съ сы́нъ нави́нъ къ жерце́мъ сыно́въ Изра́илевыхъ и рече́ и́мъ глаго́ля: воз­ми́те киво́тъ завѣ́та Госпо́дня, и се́дмь жерцы́ да во́змутъ се́дмь тру́бъ ро́жаныхъ предъ лице́мъ киво́та Госпо́дня.
 • И рече́ и́мъ глаго́ля: повели́те лю́демъ объити́ и окружи́ти гра́дъ, и во́ини да предъи́дутъ вооруже́ни предъ киво́томъ Госпо́днимъ.
 • И бы́сть егда́ рече́ иису́съ къ лю́демъ, и се́дмь жерцы́ иму́ще се́дмь тру́бъ свяще́н­ныхъ да предъи́дутъ та́кожде предъ Го́сподемъ, и да востру́бятъ доброгла́сно: и киво́тъ завѣ́та Госпо́дня вслѣ́дъ по ни́хъ да и́детъ:
 • во́ини же да предъи́дутъ напреди́, и жерцы́ трубя́ще въ трубы́, и послѣ́ду­ю­щiи созади́ киво́та завѣ́та Госпо́дня бя́ху иду́ще и трубя́ще труба́ми.
 • Лю́демъ же заповѣ́да иису́съ, глаго́ля: не вопи́те, ниже́ да слы́шитъ кто́ гла́са ва́­шего, ниже́ да изы́детъ изъ у́стъ ва́шихъ сло́во до дне́, въ о́ньже повелю́ ва́мъ са́мъ воскли́кнути, и тогда́ воскли́кните.
 • И обше́дъ киво́тъ завѣ́та Бо́жiя о́крестъ гра́да [еди́ною], а́бiе и́де въ по́лкъ, и ста́ та́мо.
 • Во вторы́й же де́нь воста́ иису́съ зау́тра, и воз­двиго́ша жерцы́ киво́тъ завѣ́та Госпо́дня.
 • И жерцы́ се́дмь нося́щiи се́дмь тру́бъ предъидя́ху предъ киво́томъ Госпо́днимъ и труби́ша труба́ми, и во́ини вооруже́ни идя́ху, и про́чiи лю́дiе вслѣ́дъ киво́та завѣ́та Госпо́дня иду́ще, и жерцы́ воструби́ша труба́ми ро́жаными.
 • И обыдо́ша гра́дъ въ де́нь вторы́й еди́ною, и по­идо́ша па́ки въ по́лкъ: си́це творя́ху ше́сть дні́й.
 • И бы́сть въ седмы́й де́нь, воста́ша въ воста́нiе у́трен­нее, и обыдо́ша гра́дъ въ то́й де́нь седми́жды.
 • И бы́сть во обхожде́нiи седмѣ́мъ воструби́ша жерцы́ труба́ми, и рече́ иису́съ къ сыно́мъ Изра́илевымъ: воскли́кните, предаде́ бо Госпо́дь ва́мъ гра́дъ:
 • и бу́детъ гра́дъ се́й про́клятъ, и вся́, ели́ка су́ть въ не́мъ, Го́споду си́лъ: то́кмо раа́въ блудни́цу снабди́те ю́, и вся́, ели́ка су́ть въ дому́ ея́, я́ко сокры́ прелага́таи, и́хже посыла́хомъ:
 • но вы́ соблюди́теся от­ кля́твы, да не когда́ помы́слив­ше вы́ во́змете от­ кля́твы, и сотворите́ по́лкъ сыно́въ Изра́илевыхъ кля́тву, и потребите́ ны́:
 • зла́то же все́ и сребро́, и мѣ́дь и желѣ́зо свято да бу́детъ Го́споду: въ сокро́вище Госпо́дне да внесе́т­ся.
 • И воструби́ша жерцы́ труба́ми: егда́ же услы́шаша лю́дiе гла́съ тру́бный, воскли́кнуша вси́ ку́пно лю́дiе гла́сомъ вели́кимъ и си́льнымъ: и падо́ша вся́ стѣ́ны гра́да о́крестъ, и внидо́ша вси́ лю́дiе во гра́дъ, кі́йждо проти́ву себе́, и прiя́ша гра́дъ.
 • И прокля́ и́ иису́съ, и ели́ка бы́ша во гра́дѣ, от­ му́жеска по́лу и до же́нска, от­ ю́ноши и до ста́рца, и от­ телца́ до овцы́ и до осля́те, все́ подъ ме́чь.
 • И дво­и́мъ ю́ношамъ согля́дав­шымъ зе́млю рече́ иису́съ: вни́дите въ до́мъ жены́ блудни́цы, и изведи́те ю́ от­ту́ду, и вся́, ели́ка су́ть ея́, я́коже кля́стеся е́й.
 • И внидо́ста два́ ю́ношы согля́дав­шiи гра́дъ въ до́мъ жены́, и изведо́сте раа́въ блудни́цу, и отца́ ея́ и ма́терь ея́, и бра́тiю ея́ и все́ сро́д­ст­во ея́, и вся́ ели́ка бы́ша е́й, изведо́ста и поста́виста я́ внѣ́ полка́ Изра́илева.
 • И гра́дъ сожго́ша огне́мъ со всѣ́мъ, е́же бѣ́ въ не́мъ, кромѣ́ зла́та и сребра́, мѣ́ди и желѣ́за, я́же от­да́ша въ до́мъ Госпо́день внести́ Го́сподеви.
 • И раа́въ блудни́цу и ве́сь до́мъ ея́ оте́ческiй оста́ви жи́вы иису́съ, и обита́ти сотвори́ во Изра́или да́же до дне́ сего́, поне́же сокры́ прелага́таи, и́хже посла́ иису́съ согля́дати иерихо́на.
 • И прокля́ иису́съ въ то́й де́нь, глаго́ля: про́клятъ человѣ́къ предъ Го́сподемъ, и́же поста́витъ и сози́ждетъ гра́дъ се́й иерихо́нъ: на пе́рвенцѣ сво­е́мъ оснуе́тъ его́, и на ме́ншемъ сво­е́мъ поста́витъ врата́ его́. И си́це сотвори́ аза́нъ, и́же от­ Веѳи́ля: на Авиро́нѣ пе́рвенцѣ сво­е́мъ основа́ и́, и на ме́ншемъ спасе́нѣмъ поста́ви врата́ его́.
 • И бя́ше Госпо́дь со иису́сомъ, и бѣ́ и́мя его́ по все́й земли́.
 • Тогда сказал Господь Иисусу: вот, Я предаю в руки твои Иерихон и царя его, [и находящихся в нем] людей сильных;
 • пойдите вокруг города все способные к войне и обходите город однажды [в день]; и это делай шесть дней;
 • и семь священников пусть несут семь труб юбилейных пред ковчегом; а в седьмой день обойдите вокруг города семь раз, и священники пусть трубят трубами;
 • когда затрубит юбилейный рог, когда услышите звук трубы, тогда весь народ пусть воскликнет громким голосом, и стена города обрушится до своего основания, и [весь] народ пойдет [в город, устремившись] каждый с своей стороны.
 • И призвал Иисус, сын Навин, священников [Израилевых] и сказал им: несите ковчег завета; а семь священников пусть несут семь труб юбилейных пред ковчегом Господним.
 • И сказал [им, чтоб они сказали] народу: пойдите и обойдите вокруг города; вооруженные же пусть идут пред ковчегом Господним.
 • Как скоро Иисус сказал народу, семь священников, несших семь труб юбилейных пред Господом, пошли и затрубили [громогласно] трубами, и ковчег завета Господня шел за ними;
 • вооруженные же шли впереди священников, которые трубили трубами; а идущие позади следовали за ковчегом [завета Господня], во время шествия трубя трубами.
 • Народу же Иисус дал повеление и сказал: не восклицайте и не давайте слышать голоса вашего, и чтобы слово не выходило из уст ваших до того дня, доколе я не скажу вам: «воскликните!» и тогда воскликните.
 • Таким образом ковчег [завета] Господня пошел вокруг города и обошел однажды; и пришли в стан и ночевали в стане.
 • [На другой день] Иисус встал рано поутру, и священники понесли ковчег [завета] Господня;
 • и семь священников, несших семь труб юбилейных пред ковчегом Господним, шли и трубили трубами; вооруженные же шли впереди их, а идущие позади следовали за ковчегом [завета] Господня и идучи трубили трубами.
 • Таким образом и на другой день обошли вокруг города однажды и возвратились в стан. И делали это шесть дней.
 • В седьмой день встали рано, при появлении зари, и обошли таким же образом вокруг города семь раз; только в этот день обошли вокруг города семь раз.
 • Когда в седьмой раз священники трубили трубами, Иисус сказал народу: воскликните, ибо Господь предал вам город!
 • город будет под заклятием, и все, что в нем – Господу [сил]; только Раав блудница пусть останется в живых, она и всякий, кто у нее в доме; потому что она укрыла посланных, которых мы посылали;
 • но вы берегитесь заклятого, чтоб и самим не подвергнуться заклятию, если возьмете что-нибудь из заклятого, и чтобы на стан [сынов] Израилевых не навести заклятия и не сделать ему беды;
 • и все серебро и золото, и сосуды медные и железные да будут святынею Господу и войдут в сокровищницу Господню.
 • Народ воскликнул, и затрубили трубами. Как скоро услышал народ голос трубы, воскликнул народ [весь вместе] громким [и сильным] голосом, и обрушилась [вся] стена [города] до своего основания, и [весь] народ пошел в город, каждый с своей стороны, и взяли город.
 • И предали заклятию всё, что в городе, и мужей и жен, и молодых и старых, и волов, и овец, и ослов, [всё] истребили мечом.
 • А двум юношам, высматривавшим землю, Иисус сказал: пойдите в дом оной блудницы и выведите оттуда ее и всех, которые у нее, так как вы поклялись ей.
 • И пошли юноши, высматривавшие [город, в дом женщины] и вывели Раав [блудницу] и отца ее и мать ее, и братьев ее, и всех, которые у нее были, и всех родственников ее вывели, и поставили их вне стана Израильского.
 • А город и все, что в нем, сожгли огнем; только серебро и золото и сосуды медные и железные отдали, [чтобы внести Господу] в сокровищницу дома Господня.
 • Раав же блудницу и дом отца ее и всех, которые у нее были, Иисус оставил в живых, и она живет среди Израиля до сего дня, потому что она укрыла посланных, которых посылал Иисус для высмотрения Иерихона.
 • В то время Иисус поклялся и сказал: проклят пред Господом тот, кто восставит и построит город сей Иерихон; на первенце своем он положит основание его и на младшем своем поставит врата его. [Так и сделал Азан, родом из Вефиля: он на Авироне, первенце своем, основал его и на меньшем, спасенном, поставил ворота его.]
 • И Господь был с Иисусом, и слава его носилась по всей земле.
 • Iericho autem erat munita et clausa coram filiis Israel, et nul lus egredi audebat aut ingredi.
 • Dixitque Dominus ad Iosue: «Ecce dedi in manu tua Iericho et regem eius omnesque fortes viros.
 • Circuite urbem cuncti bellatores semel per diem: sic facietis sex diebus.
 • Septem sacerdotes portabunt septem bucinas, cornua arietum, ante arcam foederis. Die autem septimo septies circuibitis civitatem, et sacerdotes clangent bucinis.
 • Cumque insonuerit vox tubae longior et in auribus vestris increpuerit, conclamabit omnis populus vociferatione maxima, et muri funditus corruent civitatis; ingredienturque singuli per locum, contra quem steterint».
 • Vocavit ergo Iosue filius Nun sacerdotes et dixit ad eos: «Tollite arcam foederis, et septem alii sacerdotes tollant septem bucinas et incedant ante arcam Domini».
 • Ad populum quoque ait: «Vadite et circuite civitatem, et viri armati praecedant arcam Domini».
 • Cumque Iosue verba finisset, septem sacerdotes septem bucinis clangebant ante arcam foederis Domini,
 • omnisque armatus exercitus praecedebat sacerdotes clangentes, reliquum vulgus arcam sequebatur, ac bucinis omnia concrepabant.
 • Praeceperat autem Iosue populo dicens: «Non clamabitis, nec audietur vox vestra, neque ullus sermo ex ore vestro egredietur, donec veniat dies, in quo dicam vobis: Clamate et vociferamini».
 • Circuivit ergo arca Domini civitatem per diem, et reversi in castra pernoctaverunt ibi.
 • Igitur, Iosue de nocte consurgente, tulerunt sacerdotes arcam Domini,
 • et septem ex eis septem bucinas, cornua arietum, praecedebantque arcam Domini ambulantes atque clangentes, et armatus populus ibat ante eos; vulgus autem reliquum sequebatur arcam, bucinis personantibus.
 • Circuieruntque civitatem secundo die semel et reversi sunt in castra; sic fecerunt sex diebus.
 • Die autem septimo, diluculo consurgentes circuierunt urbem eodem modo septies; in illo die tantum circuierunt urbem septies.
 • Cumque septimo circuitu clangerent bucinis sacerdotes, dixit Iosue ad populum: «Vociferamini! Tradidit enim vobis Dominus civitatem.
 • Sitque civitas anathema, ipsa et omnia, quae in ea sunt, Domino; sola Rahab meretrix vivat cum universis, qui cum ea in domo sunt: abscondit enim nuntios, quos direximus.
 • Vos autem cavete, ne de anathemate quippiam auferatis et sitis praevaricationis rei, et omnia castra Israel anathema sint atque turbentur.
 • Quidquid auri et argenti fuerit et vasorum aeneorum ac ferri, Domino consecretur repositum in thesauris eius».
 • Igitur, omni vociferante populo et clangentibus tubis, postquam in aures multitudinis vox sonitusque increpuit, muri ilico corruerunt; et ascendit unusquisque per locum, qui contra se erat, ceperuntque civitatem.
 • Et interfecerunt omnia, quae erant in ea, a viro usque ad mulierem, ab infante usque ad senem; boves quoque et oves et asinos in ore gladii percusserunt.
 • Duobus autem viris, qui exploratores missi fuerant, dixit Iosue: «Ingredimini domum mulieris meretricis et producite eam et omnia, quae illius sunt, sicut illi iuramento firmastis».
 • Ingressique iuvenes eduxerunt Rahab et parentes eius, fratres quoque et cunctam supellectilem ac cognationem illius et extra castra Israel manere fecerunt.
 • Urbem autem et omnia, quae erant in ea, succenderunt, absque argento et auro et vasis aeneis ac ferro, quae in aerarium domus Domini consecrarunt.
 • Rahab vero meretricem et domum patris eius et omnia, quae habebat, fecit Iosue vivere; et habitavit in medio Israel usque in praesentem diem, eo quod absconderit nuntios, quos miserat Iosue, ut explorarent Iericho. In tempore illo imprecatus est Iosue dicens:
 • "Maledictus vir coram Domino, qui suscitaverit et aedificaverit civitatem Iericho; in primogenito suo fundamenta illius faciet et in novissimo liberorum ponet portas eius».
 • Fuit ergo Dominus cum Iosue, et nomen eius in omni terra vulgatum est.
 • وكانت اريحا مغلقة مقفّلة بسبب بني اسرائيل. لا احد يخرج ولا احد يدخل.

 • فقال الرب ليشوع. انظر. قد دفعت بيدك اريحا وملكها جبابرة البأس.

 • تدورون دائرة المدينة جميع رجال الحرب. حول المدينة مرة واحدة. هكذا تفعلون ستة ايام.

 • وسبعة كهنة يحملون ابواق الهتاف السبعة امام التابوت. وفي اليوم السابع تدورون دائرة المدينة سبع مرّات والكهنة يضربون بالابواق.

 • ويكون عند امتداد صوت قرن الهتاف عند استماعكم صوت البوق ان جميع الشعب يهتف هتافا عظيما فيسقط سور المدينة في مكانه ويصعد الشعب كل رجل مع وجهه.

 • فدعا يشوع بن نون الكهنة وقال لهم. احملوا تابوت العهد. وليحمل سبعة كهنة سبعة ابواق هتاف امام تابوت الرب.

 • وقالوا للشعب اجتازوا ودوروا دائرة المدينة وليجتز المتجرد امام تابوت الرب.

 • وكان كما قال يشوع للشعب. اجتاز السبعة الكهنة حاملين ابواق الهتاف السبعة امام الرب وضربوا بالابواق. وتابوت عهد الرب سائر وراءهم

 • وكل متجرد سائر امام الكهنة الضاربين بالابواق. والساقة سائرة وراء التابوت. كانوا يسيرون ويضربون بالابواق.

 • وأمر يشوع الشعب قائلا لا تهتفوا ولا تسمعوا صوتكم ولا تخرج من افواهكم كلمة حتى يوم اقول لكم اهتفوا. فتهتفون.

 • فدار تابوت الرب حول المدينة مرّة واحدة. ثم دخلوا المحلّة وباتوا في المحلّة

 • فبكر يشوع في الغد وحمل الكهنة تابوت الرب

 • والسبعة الكهنة الحاملون ابواق الهتاف السبعة امام تابوت الرب سائرون سيرا وضاربون بالابواق والمتجرّدون سائرون امامهم والساقة سائرة وراء تابوت الرب. كانوا يسيرون ويضربون بالابواق.

 • وداروا بالمدينة في اليوم الثاني مرّة واحدة ثم رجعوا الى المحلّة. هكذا فعلوا ستة ايام.

 • وكان في اليوم السابع انهم بكروا عند طلوع الفجر وداروا دائرة المدينة على هذا المنوال سبع مرّات. في ذلك اليوم فقط داروا دائرة المدينة سبع مرّات.

 • وكان في المرّة السابعة عندما ضرب الكهنة بالابواق ان يشوع قال للشعب اهتفوا لان الرب قد اعطاكم المدينة.

 • فتكون المدينة وكل ما فيها محرّما للرب. راحاب الزانية فقط تحيا هي وكل من معها في البيت لانها قد خبأت المرسلين اللذين ارسلناهما.

 • واما انتم فاحترزوا من الحرام لئلا تحرّموا وتأخذوا من الحرام وتجعلوا محلّة اسرائيل محرّمة وتكدّروها.

 • وكل الفضة والذهب وآنية النحاس والحديد تكون قدسا للرب وتدخل في خزانة الرب.

 • فهتف الشعب وضربوا بالابواق. وكان حين سمع الشعب صوت البوق ان الشعب هتف هتافا عظيما فسقط السور في مكانه وصعد الشعب الى المدينة كل رجل مع وجهه واخذوا المدينة.

 • وحرّموا كل ما في المدينة من رجل وامرأة من طفل وشيخ حتى البقر والغنم والحمير بحد السيف.

 • وقال يشوع للرجلين اللذين تجسّسا الارض ادخلا بيت المرأة الزانية واخرجا من هناك المرأة وكل ما لها كما حلفتما لها.

 • فدخل الغلامان الجاسوسان واخرجا راحاب واباها وامها واخوتها وكل ما لها واخرجا كل عشائرها وتركاهم خارج محلّة اسرائيل.

 • واحرقوا المدينة بالنار مع كل ما بها. انما الفضة والذهب وآنية النحاس والحديد جعلوها في خزانة بيت الرب.

 • واستحيا يشوع راحاب الزانية وبيت ابيها وكل ما لها. وسكنت في وسط اسرائيل الى هذا اليوم. لانها خبأت المرسلين اللذين ارسلهما يشوع لكي يتجسّسا اريحا

 • وحلف يشوع في ذلك الوقت قائلا ملعون قدام الرب الرجل الذي يقوم ويبني هذه المدينة اريحا. ببكره يؤسسها وبصغيره ينصب ابوابها.

 • وكان الرب مع يشوع وكان خبره في جميع الارض