Быт. Исх. Лев. Чис. Втор. Нав. Суд. Руф. 1Цар. 2Цар. 3Цар. 4Цар. 1Пар. 2Пар. 1Ездр. Неем. 2Ездр. Тов. Иудиф. Эсф. 1Мак. 2Мак. 3Мак. 3Ездр. Иов. Пс. Притч. Еккл. Песн. Прем. Сир. Ис. Иер. Плч. Посл.Иер. Вар. Иез. Дан. Ос. Иоил. Ам. Авд. Ион. Мих. Наум. Авв. Соф. Агг. Зах. Мал. Мф. Мк. Лк. Ин. Деян. Иак. 1Пет. 2Пет. 1Ин. 2Ин. 3Ин. Иуд. Рим. 1Кор. 2Кор. Гал. Еф. Флп. Кол. 1Сол. 2Сол. 1Тим. 2Тим. Тит. Флм. Евр. Откр.

Книга Иисуса Навина

 
 • Егда́ же услы́шаша вси́ ца́рiе Аморре́йстiи, и́же объ ону́ страну́ Иорда́на, и́же въ го́рнѣй и и́же въ ра́внѣй, и и́же во все́мъ при­­мо́рiи мо́ря вели́каго и и́же при­­ антилива́нѣ, и Хетте́и и Аморре́и, и гергесе́и и Ханане́и, и ферезе́и и Еве́и и Иевусе́и,
 • снидо́шася вку́пѣ сѣщи́ся со иису́сомъ и со Изра́илемъ единомы́слен­но.
 • И живу́щiи въ хо́лмѣ въ гавао́нѣ слы́шаша вся́, ели́ка сотвори́ Госпо́дь иерихо́ну и га́ю,
 • и сотвори́ша и сі́и съ лука́в­ст­вомъ, и ше́дше угото́ваша бра́шна и угото́вашася: и взе́мше вре́тища ве́тха на ослы́ своя́, и мѣ́хи вина́ ве́тхи и разсѣ́дшыяся завя́заны:
 • и сапоги́ ве́тхи и запла́чены на ногу́ и́хъ, и ри́зы обветша́ны на ни́хъ, и хлѣ́бы бра́шна и́хъ бѣ́ша пресо́хли и сплѣ́снѣли и сдро́блени.
 • И прiидо́ша ко иису́су въ по́лкъ Изра́илевъ въ Галга́лы, и реко́ша ко иису́су и всему́ Изра́илю: от­ земли́ да́льнiя прiидо́хомъ, и ны́нѣ завѣща́йте на́мъ завѣ́тъ.
 • И реко́ша сы́нове Изра́илевы къ Хорре́ю: ви́ждь, не посредѣ́ ли на́съ живе́ши, и ка́ко тебѣ́ завѣща́ю завѣ́тъ?
 • И реко́ша ко иису́су: раби́ есмы́ тво­и́. И рече́ къ ни́мъ иису́съ: от­ку́ду есте́? и от­ку́ду прiидо́сте?
 • И реко́ша къ нему́: от­ да́льнiя земли́ зѣло́ прiидо́хомъ раби́ тво­и́ во и́мя Го́спода Бо́га тво­его́: слы́шахомъ бо и́мя его́ и вся́, ели́ка сотвори́ во Еги́птѣ,
 • и вся́, ели́ка сотвори́ дво­и́мъ царе́мъ Аморре́йскимъ, и́же бы́ша объ ону́ страну́ Иорда́на, сио́ну царю́ есево́нску и о́гу царю́ Васа́нску, и́же живя́ше во Астаро́ѳѣ и во едраи́нѣ.
 • И слы́шав­ше реко́ша къ на́мъ ста́рцы на́ши и вси́ живу́щiи на земли́ на́­шей, глаго́люще: воз­ми́те себѣ́ бра́шно на пу́ть и иди́те проти́ву и́мъ, и рцы́те къ ни́мъ: раби́ есмы́ ва́ши, и ны́нѣ завѣща́йте на́мъ завѣ́тъ:
 • сі́и хлѣ́бы на́ши, те́плыя на пу́ть взя́хомъ и́хъ от­ домо́въ на́шихъ, въ о́ньже де́нь изыдо́хомъ прiити́ къ ва́мъ: ны́нѣ же пресхо́ша и бы́ша содро́блени:
 • и сі́и мѣ́си вина́, и́хже налiя́хомъ но́вы, и сі́и разсѣдо́шася: и ри́зы на́шя сiя́ и обу́вища на́ша обетша́ша от­ до́лгаго пути́ зѣло́.
 • И взя́ша кня́зи бра́шно и́хъ, а Го́спода не вопроси́ша.
 • И сотвори́ иису́съ съ ни́ми ми́ръ, и уста́ви къ ни́мъ завѣ́тъ, е́же снабдѣ́ти и́хъ: и кля́шася и́мъ кня́зи со́нма.
 • И бы́сть по трiе́хъ дне́хъ по завѣща́нiи къ ни́мъ завѣ́та, услы́шаша, я́ко бли́зъ и́хъ су́ть и я́ко посредѣ́ и́хъ живу́тъ.
 • И воста́ша сы́нове Изра́илевы и внидо́ша во гра́ды и́хъ въ тре́тiй де́нь: гра́ди же и́хъ [бя́ху] гавао́нъ и кефира́, и виро́тъ и гра́дъ Иари́мъ.
 • И не сотвори́ша съ ни́ми ра́ти [иису́съ и] сы́нове Изра́илевы, я́ко кля́шася и́мъ вси́ кня́зи со́нма Го́сподемъ Бо́гомъ Изра́илевымъ. И ропта́ша ве́сь со́нмъ Изра́илевъ на князе́й.
 • И реко́ша вси́ кня́зи всему́ со́нму: мы́ кля́хомся и́мъ Го́сподемъ Бо́гомъ Изра́илевымъ, и ны́нѣ не воз­мо́жемъ косну́тися и́хъ:
 • сiе́ сотвори́мъ и́мъ, е́же живи́ти и́хъ, и снабди́мъ и́хъ, и не бу́детъ на на́съ гнѣ́ва кля́твы ра́ди, е́юже кля́хомся и́мъ.
 • И реко́ша и́мъ кня́зи: да живу́тъ сі́и, и бу́дутъ древосѣ́чцы и водоно́сцы всему́ со́нму. И сотвори́ ве́сь со́нмъ, я́коже реко́ша и́мъ кня́зи.
 • И созва́ и́хъ иису́съ и рече́ и́мъ, глаго́ля: почто́ прельсти́сте мя́, глаго́люще: дале́че есмы́ от­ тебе́ зѣло́? вы́ же насе́лницы есте́ от­ живу́щихъ въ на́съ:
 • и ны́нѣ про́кляти есте́: и не оскудѣ́етъ от­ ва́съ ра́бъ, ниже́ древосѣ́чецъ, ниже́ водоно́сецъ мнѣ́ и Бо́гу мо­ему́.
 • И от­вѣща́ша иису́су, глаго́люще: поне́же воз­вѣсти́ся на́мъ [рабо́мъ тво­и́мъ], ели́ка заповѣ́да Госпо́дь Бо́гъ тво́й Моисе́ю рабу́ сво­ему́, да́ти ва́мъ зе́млю сiю́ и потреби́ти на́съ и вся́ живу́щыя на не́й от­ лица́ ва́­шего, сего́ ра́ди убоя́хомся зѣло́ о душа́хъ на́шихъ от­ лица́ ва́­шего, и сотвори́хомъ дѣ́ло сiе́:
 • и ны́нѣ, се́, мы́ подру́чни ва́мъ, я́коже уго́дно е́сть ва́мъ, и я́коже ва́мъ мни́т­ся, твори́те на́мъ.
 • И сотвори́ша и́мъ си́це: и изба́ви я́ иису́съ въ то́й де́нь от­ руку́ сыно́въ Изра́илевыхъ, и не уби́ша и́хъ.
 • И поста́ви я́ иису́съ въ то́й де́нь древосѣ́чцы и водоно́сцы всему́ со́нму и олтарю́ Бо́жiю. Сего́ ра́ди бы́ша живу́щiи въ гавао́нѣ древосѣ́чцы и водоно́сцы олтарю́ Бо́жiю, да́же до дне́шняго дне́, и на мѣ́стѣ е́же а́ще избере́тъ Госпо́дь.
 • Услышав сие, все цари [Аморрейские], которые за Иорданом, на горе и на равнине и по всему берегу великого моря, [и которые] близ Ливана, Хеттеи, Аморреи, [Гергесеи,] Хананеи, Ферезеи, Евеи и Иевусеи,
 • собрались вместе, дабы единодушно сразиться с Иисусом и Израилем.
 • Но жители Гаваона, услышав, что Иисус сделал с Иерихоном и Гаем,
 • употребили хитрость: пошли, запаслись хлебом на дорогу и положили ветхие мешки на ослов своих и ветхие, изорванные и заплатанные мехи вина;
 • и обувь на ногах их была ветхая с заплатами, и одежда на них ветхая; и весь дорожный хлеб их был сухой и заплесневелый [и раскрошенный].
 • Они пришли к Иисусу в стан [Израильский] в Галгал и сказали ему и всем Израильтянам: из весьма дальней земли пришли мы; итак заключите с нами союз.
 • Израильтяне же сказали Евеям: может быть, вы живете близ нас? как нам заключить с вами союз?
 • Они сказали Иисусу: мы рабы твои. Иисус же сказал им: кто вы и откуда пришли?
 • Они сказали ему: из весьма дальней земли пришли рабы твои во имя Господа Бога твоего; ибо мы слышали славу Его и все, что сделал Он в Египте,
 • и все, что Он сделал двум царям Аморрейским, которые [были] по ту сторону Иордана, Сигону, царю Есевонскому, и Огу, царю Васанскому, который [жил] в Астарофе [и Едреи].
 • [Слыша сие,] старейшины наши и все жители нашей земли сказали нам: возьмите в руки ваши хлеба на дорогу и пойдите навстречу им и скажите им: «мы рабы ваши; итак заключите с нами союз».
 • Этот хлеб наш из домов наших мы взяли теплый в тот день, когда пошли к вам, а теперь вот, он сделался сухой и заплесневелый;
 • и эти мехи с вином, которые мы налили новые, вот, изорвались; и эта одежда наша и обувь наша обветшала от весьма дальней дороги.
 • Израильтяне взяли их хлеба, а Господа не вопросили.
 • И заключил Иисус с ними мир и постановил с ними условие в том, что он сохранит им жизнь; и поклялись им начальники общества.
 • А чрез три дня, как заключили они с ними союз, услышали, что они соседи их и живут близ них;
 • ибо сыны Израилевы, отправившись в путь, пришли в города их на третий день; города же их [были]: Гаваон, Кефира, Беероф и Кириаф-Иарим.
 • [Иисус и] сыны Израилевы не побили их, потому что [все] начальники общества клялись им Господом Богом Израилевым. За это все общество [Израилево] возроптало на начальников.
 • Все начальники сказали всему обществу: мы клялись им Господом Богом Израилевым и потому не можем коснуться их;
 • а вот что сделаем с ними: оставим их в живых, чтобы не постиг нас гнев за клятву, которою мы клялись им.
 • И сказали им начальники: пусть они живут, но будут рубить дрова и черпать воду для всего общества. [И сделало все общество] так, как сказали им начальники.
 • Иисус призвал их и сказал: для чего вы обманули нас, сказав: «мы весьма далеко от вас», тогда как вы живете близ нас?
 • за это прокляты вы! без конца вы будете рабами, будете рубить дрова и черпать воду для [меня и для] дома Бога моего!
 • Они в ответ Иисусу сказали: дошло до сведения рабов твоих, что Господь Бог твой повелел Моисею, рабу Своему, дать вам всю землю и погубить [нас и] всех жителей сей земли пред лицем вашим; посему мы весьма боялись, чтобы вы не лишили нас жизни, и сделали это дело;
 • теперь вот мы в руке твоей: как лучше и справедливее тебе покажется поступить с нами, так и поступи.
 • И поступил с ними так: избавил их от руки сынов Израилевых, и они не умертвили их;
 • и определил в тот день Иисус, чтобы они рубили дрова и черпали воду для [всего] общества и для жертвенника Господня; [посему жители Гаваона сделались дровосеками и водоносами для жертвенника Божия] даже до сего дня, на месте, какое ни избрал бы [Господь].
 • 约 旦 河 西 , 住 山 地 , 高 原 , 并 对 着 利 巴 嫩 山 沿 大 海 一 带 的 诸 王 , 就 是 赫 人 , 亚 摩 利 人 , 迦 南 人 , 比 利 洗 人 , 希 未 人 , 耶 布 斯 人 的 诸 王 , 听 见 这 事 ,
 • 就 都 聚 集 , 同 心 合 意 地 要 与 约 书 亚 和 以 色 列 人 争 战 。
 • 基 遍 的 居 民 听 见 约 书 亚 向 耶 利 哥 和 艾 城 所 行 的 事 ,
 • 就 设 诡 计 , 假 充 使 者 , 拿 旧 口 袋 和 破 裂 缝 补 的 旧 皮 酒 袋 驮 在 驴 上 ,
 • 将 补 过 的 旧 鞋 穿 在 脚 上 , 把 旧 衣 服 穿 在 身 上 。 他 们 所 带 的 饼 都 是 乾 的 , 长 了 霉 了 。
 • 他 们 到 吉 甲 营 中 见 约 书 亚 , 对 他 和 以 色 列 人 说 , 我 们 是 从 远 方 来 的 , 现 在 求 你 与 我 们 立 约 。
 • 以 色 列 人 对 这 些 希 未 人 说 , 只 怕 你 们 是 住 在 我 们 中 间 的 。 若 是 这 样 , 怎 能 和 你 们 立 约 呢 。
 • 他 们 对 约 书 亚 说 , 我 们 是 你 的 仆 人 。 约 书 亚 问 他 们 说 , 你 们 是 什 么 人 。 是 从 哪 里 来 的 。
 • 他 们 回 答 说 , 仆 人 从 极 远 之 地 而 来 , 是 因 听 见 耶 和 华 你 神 的 名 声 和 他 在 埃 及 所 行 的 一 切 事 ,
 • 并 他 向 约 旦 河 东 的 两 个 亚 摩 利 王 , 就 是 希 实 本 王 西 宏 和 在 亚 斯 他 录 的 巴 珊 王 噩 一 切 所 行 的 事 。
 • 我 们 的 长 老 和 我 们 那 地 的 一 切 居 民 对 我 们 说 , 你 们 手 里 要 带 着 路 上 用 的 食 物 去 迎 接 以 色 列 人 , 对 他 们 说 , 我 们 是 你 们 的 仆 人 。 现 在 求 你 们 与 我 们 立 约 。
 • 我 们 出 来 要 往 你 们 这 里 来 的 日 子 , 从 家 里 带 出 来 的 这 饼 还 是 热 的 。 看 哪 , 现 在 都 乾 了 , 长 了 霉 了 。
 • 这 皮 酒 袋 , 我 们 盛 酒 的 时 候 还 是 新 的 。 看 哪 , 现 在 已 经 破 裂 。 我 们 这 衣 服 和 鞋 , 因 为 道 路 甚 远 , 也 都 穿 旧 了 。
 • 以 色 列 人 受 了 他 们 些 食 物 , 并 没 有 求 问 耶 和 华 。
 • 于 是 约 书 亚 与 他 们 讲 和 , 与 他 们 立 约 , 容 他 们 活 着 。 会 众 的 首 领 也 向 他 们 起 誓 。
 • 以 色 列 人 与 他 们 立 约 之 后 , 过 了 三 天 才 听 见 他 们 是 近 邻 , 住 在 以 色 列 人 中 间 的 。
 • 以 色 列 人 起 行 , 第 三 天 到 了 他 们 的 城 邑 , 就 是 基 遍 , 基 非 拉 , 比 录 , 基 列 耶 琳 。
 • 因 为 会 众 的 首 领 已 经 指 着 耶 和 华 以 色 列 的 神 向 他 们 起 誓 , 所 以 以 色 列 人 不 击 杀 他 们 。 全 会 众 就 向 首 领 发 怨 言 。
 • 众 首 领 对 全 会 众 说 , 我 们 已 经 指 着 耶 和 华 以 色 列 的 神 向 他 们 起 誓 , 现 在 我 们 不 能 害 他 们 。
 • 我 们 要 如 此 待 他 们 , 容 他 们 活 着 , 免 得 有 忿 怒 因 我 们 所 起 的 誓 临 到 我 们 身 上 。
 • 首 领 又 对 会 众 说 , 要 容 他 们 活 着 。 于 是 他 们 为 全 会 众 作 了 劈 柴 挑 水 的 人 , 正 如 首 领 对 他 们 所 说 的 话 。
 • 约 书 亚 召 了 他 们 来 , 对 他 们 说 , 为 什 么 欺 哄 我 们 说 我 们 离 你 们 甚 远 呢 。 其 实 你 们 是 住 在 我 们 中 间 。
 • 现 在 你 们 是 被 咒 诅 的 。 你 们 中 间 的 人 必 断 不 了 作 奴 仆 , 为 我 神 的 殿 作 劈 柴 挑 水 的 人 。
 • 他 们 回 答 约 书 亚 说 , 因 为 有 人 实 在 告 诉 你 的 仆 人 , 耶 和 华 你 的 神 曾 吩 咐 他 的 仆 人 摩 西 , 把 这 全 地 赐 给 你 们 , 并 在 你 们 面 前 灭 绝 这 地 的 一 切 居 民 , 所 以 我 们 为 你 们 的 缘 故 甚 怕 丧 命 , 就 行 了 这 事 。
 • 现 在 我 们 在 你 手 中 , 你 以 怎 样 待 我 们 为 善 为 正 , 就 怎 样 做 吧 。
 • 于 是 约 书 亚 这 样 待 他 们 , 救 他 们 脱 离 以 色 列 人 的 手 , 以 色 列 人 就 没 有 杀 他 们 。
 • 当 日 约 书 亚 使 他 们 在 耶 和 华 所 要 选 择 的 地 方 , 为 会 众 和 耶 和 华 的 坛 作 劈 柴 挑 水 的 人 , 直 到 今 日 。