Скрыть

Неемі́и, Глава 10

Толкования
10:2
10:3
10:4
10:5
10:6
10:7
10:8
10:9
10:10
10:11
10:12
10:13
10:15
10:16
10:17
10:18
10:19
10:20
10:21
10:22
10:23
10:24
10:25
10:26
10:27
10:30
10:39
Церковнославянский (рус)
И въ печатлѣ́ющихъ бы́ша сі́и: Неемі́а Артаса́ста сы́нъ Ахалі́евъ и седекі́а
сы́нъ Араі́евъ, и Азарі́а и Иеремі́а,
фасу́ръ, Амарі́а, Мелхі́а,
атту́съ, Севані́а, маллу́хъ,
Ира́мъ, Мерамо́ѳъ, Авді́а,
данiи́лъ, ганаѳо́нъ, Вару́хъ,
месулла́мъ, Аві́а, Мiами́нъ,
маазі́а, велгаи́, самаі́а: сі́и свяще́н­ницы.
Леви́ти же: Иису́съ сы́нъ азарі́инъ, ване́й от­ сыно́въ инада́довыхъ, кадмiи́лъ
и бра́тiя его́ Савані́а, одуі́а, калита́нъ, фелі́а, Ана́нъ,
Миха́, роо́въ, Асеві́а,
закхо́ръ, сараві́а, Севані́а,
оду́а, сы́нове вануи́ни.
Нача́лницы люді́й: форо́съ, фаа́ѳъ-моа́въ, Ила́мъ, заѳуі́а,
сы́нове ван­ні́ины азга́дъ, вива́й,
Анані́а, ваго́й, иди́нъ,
ати́ръ, езекі́а, азу́ръ,
одуві́а, Иса́мъ, висі́й,
Ари́фъ, Анаѳо́ѳъ, нова́й,
мегафи́съ, месулла́мъ, изи́ръ,
месозеви́лъ, саду́къ, Иедду́а,
Фалті́а, Ана́нъ, Анаі́а,
осі́а, Анані́а, Асу́въ,
Адо́й, Фала́а, сови́къ,
рау́мъ, Ессавана́, маасі́а
и Аі́а, Ена́нъ, ина́мъ,
малу́хъ, Ира́мъ, Ваана́.
И про́чiи от­ люді́й, свяще́н­ницы, леви́ти, две́рницы, пѣвцы́, наѳини́ми и вся́къ при­­ходя́й от­ люді́й зе́мскихъ ко зако́ну Бо́жiю, жены́ и́хъ, сы́нове и́хъ, дще́ри и́хъ, вся́къ вѣ́дяй и разумѣ́яй,
укрѣпля́хуся надъ бра́тiею сво­е́ю, и заклина́ша и́хъ, и внидо́ша въ кля́тву и въ роту́, е́же ходи́ти въ зако́нѣ Бо́жiи, и́же да́нъ е́сть руко́ю Моисе́а раба́ Бо́жiя, да сотворя́тъ и сохраня́тъ вся́ за́повѣди Госпо́дни и судьбы́ его́ и повелѣ́нiя его́,
и е́же не да́ти дще́рей на́шихъ лю́демъ зе́мскимъ, и дще́рей и́хъ не во́змемъ сыново́мъ на́шымъ:
лю́дiе же земли́ нося́щiи продае́мая и вся́ купу́емая во дни́ суббо́ты продава́ти, не ку́пимъ от­ ни́хъ въ суббо́ты, ни въ де́нь святы́й: и оста́вимъ лѣ́то седмо́е, и дая́нiе всѣ́хъ ру́къ.
И поста́вимъ надъ на́ми за́повѣдь дая́ти на́мъ тре́тiю ча́сть дидра́хмы на лѣ́то, на дѣ́ло до́му Бо́га на́­шего,
на хлѣ́бы предложе́нiя и на же́ртвы повседне́вныя, и во всесожже́нiе при­­сное суббо́тъ, новоме́сячiй, въ пра́здники и во свята́я, и я́же о грѣсѣ́хъ, помоли́тися за Изра́иля, и на дѣла́ до́му Бо́га на́­шего.
И жре́бiй метну́хомъ о ноше́нiи древе́съ, свяще́н­ницы и леви́ти и лю́дiе, носи́ти въ до́мъ Бо́га на́­шего, по домо́мъ оте́че­ст­въ на́шихъ, от­ вре́мене до вре́мене, от­ лѣ́та до лѣ́та воз­жига́ти на олтари́ Го́споду Бо́гу на́­шему, я́коже пи́сано е́сть въ зако́нѣ,
и при­­носи́ти перворо́дная земли́ на́­шея и перворо́дная плода́ вся́каго дре́ва, от­ лѣ́та до лѣ́та, въ до́мъ Госпо́день,
и пе́рвенцы сыно́въ на́шихъ и ското́въ на́шихъ, я́коже пи́сано е́сть въ зако́нѣ, и пе́рвенцы воло́въ на́шихъ и ста́дъ на́шихъ при­­носи́ти въ до́мъ Бо́га на́­шего, свяще́н­никомъ служа́щымъ въ дому́ Бо́га на́­шего:
и нача́тки жи́тъ на́шихъ и пло́дъ вся́каго дре́ва, вина́ и еле́а, при­­носи́ти бу́демъ свяще́н­никомъ въ сокро́вище до́му Бо́жiя, и десяти́ну земли́ на́­шея леви́томъ, и ті́и леви́ти десяти́ну прiе́млютъ во всѣ́хъ градѣ́хъ дѣ́лъ на́шихъ.
Бу́детъ же свяще́н­никъ сы́нъ Ааро́новъ съ Леви́ты въ десяти́нахъ леви́товъ, и леви́ти и́мутъ при­­носи́ти деся́тую ча́сть десяти́ны въ до́мъ Бо́га на́­шего въ сокро́вище до́му Бо́жiя,
я́ко въ сокро́вища при­­несу́тъ сы́нове Изра́илевы и сы́нове леви́тстiи нача́тки пшени́цы и вина́ и еле́а, и та́мо [бу́дутъ] сосу́ди святі́и, и свяще́н­ницы и служи́телiе и две́рницы и пѣвцы́, и не оста́вимъ до́му Бо́га на́­шего.
1 Приложившие печати к новому завету: правитель, главные над священниками и левитами и также над народом по их семействам; 28 остальной народ присоеденился к завету с клятвою и проклятием; 32 решение давать десятины и приношения для поддержки храма, священников и левитов.
Приложившие печати были: Неемия-Тиршафа, сын Гахалии, и Седекия,
Сераия, Азария, Иеремия,
Пашхур, Амария, Малхия,
Хаттуш, Шевания, Маллух,
Харим, Меремоф, Овадия,
Даниил, Гиннефон, Варух,
Мешуллам, Авия, Миямин,
Маазия, Вилгай, Шемаия: это священники.
Левиты: Иисус, сын Азании, Биннуй, из сыновей Хенадада, Кадмиил,
и братья их: Шевания, Годия, Клита, Фелаия, Ханан,
Миха, Рехов, Хашавия,
Закхур, Шеревия, Шевания,
Годия, Ваний, Венинуй.
Главы народа: Парош, Пахаф-Моав, Елам, Заффу, Вания,
Вунний, Азгар, Бевай,
Адония, Бигвай, Адин,
Атер, Езекия, Азур,
Годия, Хашум, Бецай,
Хариф, Анафоф, Невай,
Магпиаш, Мешуллам, Хезир,
Мешезавел, Садок, Иаддуй,
Фелатия, Ханан, Анаия,
Осия, Ханания, Хашшув,
Лохеш, Пилха, Шовек,
Рехум, Хашавна, Маасея,
Ахия, Ханан, Анан,
Маллух, Харим, Ваана.
И прочий народ, священники, левиты, привратники, певцы, нефинеи и все, отделившиеся от народов иноземных к закону Божию, жены их, сыновья их и дочери их, все, которые могли понимать,
пристали к братьям своим, к почетнейшим из них, и вступили в обязательство с клятвою и проклятием – поступать по закону Божию, который дан рукою Моисея, раба Божия, и соблюдать и исполнять все заповеди Господа Бога нашего, и уставы Его и предписания Его,
и не отдавать дочерей своих иноземным народам, и их дочерей не брать за сыновей своих;
и когда иноземные народы будут привозить товары и все продажное в субботу, не брать у них в субботу и в священный день, и в седьмой год оставлять долги всякого рода.
И поставили мы себе в закон давать от себя по трети сикля в год на потребности для дома Бога нашего:
на хлебы предложения, на всегдашнее хлебное приношение и на всегдашнее всесожжение, на субботы, на новомесячия, на праздники, на священные вещи и на жертвы за грех для очищения Израиля, и на все, совершаемое в доме Бога нашего.
И бросили мы жребии о доставке дров, священники, левиты и народ, когда которому поколению нашему в назначенные времена, из года в год, привозить их к дому Бога нашего, чтоб они горели на жертвеннике Господа Бога нашего, по написанному в законе.
И обязались мы каждый год приносить в дом Господень начатки с земли нашей и начатки всяких плодов со всякого дерева;
также приводить в дом Бога нашего к священникам, служащим в доме Бога нашего, первенцев из сыновей наших и из скота нашего, как написано в законе, и первородное от крупного и мелкого скота нашего.
И начатки из молотого хлеба нашего и приношений наших, и плодов со всякого дерева, вина и масла мы будем доставлять священникам в кладовые при доме Бога нашего и десятину с земли нашей левитам. Они, левиты, будут брать десятину во всех городах, где у нас земледелие.
При левитах, когда они будут брать левитскую десятину, будет находиться священник, сын Аарона, чтобы левиты десятину из своих десятин отвозили в дом Бога нашего в комнаты, отделенные для кладовой,
потому что в эти комнаты как сыны Израилевы, так и левиты должны доставлять приносимое в дар: хлеб, вино и масло. Там священные сосуды, и служащие священники, и привратники, и певцы. И мы не оставим до́ма Бога нашего.
Толкования стиха Скопировать ссылку Скопировать текст Добавить в избранное
Библ. энциклопедия Библейский словарь Словарь библ. образов Практическая симфония
Цитата из Библии каждое утро
TG: t.me/azbible
Viber: vb.me/azbible