Быт. Исх. Лев. Чис. Втор. Нав. Суд. Руф. 1Цар. 2Цар. 3Цар. 4Цар. 1Пар. 2Пар. 1Ездр. Неем. 2Ездр. Тов. Иудиф. Эсф. 1Мак. 2Мак. 3Мак. 3Ездр. Иов. Пс. Притч. Еккл. Песн. Прем. Сир. Ис. Иер. Плч. Посл.Иер. Вар. Иез. Дан. Ос. Иоил. Ам. Авд. Ион. Мих. Наум. Авв. Соф. Агг. Зах. Мал. Мф. Мк. Лк. Ин. Деян. Иак. 1Пет. 2Пет. 1Ин. 2Ин. 3Ин. Иуд. Рим. 1Кор. 2Кор. Гал. Еф. Флп. Кол. 1Фес. 2Фес. 1Тим. 2Тим. Тит. Флм. Евр. Откр.

Книга Неемии

 
 • И въ печатлѣ́ющихъ бы́ша сі́и: неемі́а Артаса́ста сы́нъ Ахалі́евъ и седекі́а
 • сы́нъ Араі́евъ, и азарі́а и иеремі́а,
 • фасу́ръ, Амарі́а, Мелхі́а,
 • атту́съ, Севані́а, маллу́хъ,
 • Ира́мъ, Мерамо́ѳъ, Авді́а,
 • данiи́лъ, ганаѳо́нъ, Вару́хъ,
 • месулла́мъ, Аві́а, Мiами́нъ,
 • маазі́а, велгаи́, самаі́а: сі́и свяще́н­ницы.
 • Леви́ти же: иису́съ сы́нъ азарі́инъ, ване́й от­ сыно́въ инада́довыхъ, кадмiи́лъ
 • и бра́тiя его́ Савані́а, одуі́а, калита́нъ, фелі́а, Ана́нъ,
 • Миха́, роо́въ, Асеві́а,
 • закхо́ръ, сараві́а, Севані́а,
 • оду́а, сы́нове вануи́ни.
 • Нача́лницы люді́й: форо́съ, фаа́ѳъ-моа́въ, Ила́мъ, заѳуі́а,
 • сы́нове ван­ні́ины азга́дъ, вива́й,
 • Анані́а, ваго́й, иди́нъ,
 • ати́ръ, езекі́а, азу́ръ,
 • одуві́а, Иса́мъ, висі́й,
 • Ари́фъ, Анаѳо́ѳъ, нова́й,
 • мегафи́съ, месулла́мъ, изи́ръ,
 • месозеви́лъ, саду́къ, Иедду́а,
 • Фалті́а, Ана́нъ, Анаі́а,
 • осі́а, Анані́а, Асу́въ,
 • Адо́й, Фала́а, сови́къ,
 • рау́мъ, Ессавана́, маасі́а
 • и Аі́а, Ена́нъ, ина́мъ,
 • малу́хъ, Ира́мъ, Ваана́.
 • И про́чiи от­ люді́й, свяще́н­ницы, леви́ти, две́рницы, пѣвцы́, наѳини́ми и вся́къ при­­ходя́й от­ люді́й зе́мскихъ ко зако́ну Бо́жiю, жены́ и́хъ, сы́нове и́хъ, дще́ри и́хъ, вся́къ вѣ́дяй и разумѣ́яй,
 • укрѣпля́хуся надъ бра́тiею сво­е́ю, и заклина́ша и́хъ, и внидо́ша въ кля́тву и въ роту́, е́же ходи́ти въ зако́нѣ Бо́жiи, и́же да́нъ е́сть руко́ю Моисе́а раба́ Бо́жiя, да сотворя́тъ и сохраня́тъ вся́ за́повѣди Госпо́дни и судьбы́ его́ и повелѣ́нiя его́,
 • и е́же не да́ти дще́рей на́шихъ лю́демъ зе́мскимъ, и дще́рей и́хъ не во́змемъ сыново́мъ на́шымъ:
 • лю́дiе же земли́ нося́щiи продае́мая и вся́ купу́емая во дни́ суббо́ты продава́ти, не ку́пимъ от­ ни́хъ въ суббо́ты, ни въ де́нь святы́й: и оста́вимъ лѣ́то седмо́е, и дая́нiе всѣ́хъ ру́къ.
 • И поста́вимъ надъ на́ми за́повѣдь дая́ти на́мъ тре́тiю ча́сть дидра́хмы на лѣ́то, на дѣ́ло до́му Бо́га на́­шего,
 • на хлѣ́бы предложе́нiя и на же́ртвы повседне́вныя, и во всесожже́нiе при­­сное суббо́тъ, новоме́сячiй, въ пра́здники и во свята́я, и я́же о грѣсѣ́хъ, помоли́тися за Изра́иля, и на дѣла́ до́му Бо́га на́­шего.
 • И жре́бiй метну́хомъ о ноше́нiи древе́съ, свяще́н­ницы и леви́ти и лю́дiе, носи́ти въ до́мъ Бо́га на́­шего, по домо́мъ оте́че­ст­въ на́шихъ, от­ вре́мене до вре́мене, от­ лѣ́та до лѣ́та воз­жига́ти на олтари́ Го́споду Бо́гу на́­шему, я́коже пи́сано е́сть въ зако́нѣ,
 • и при­­носи́ти перворо́дная земли́ на́­шея и перворо́дная плода́ вся́каго дре́ва, от­ лѣ́та до лѣ́та, въ до́мъ Госпо́день,
 • и пе́рвенцы сыно́въ на́шихъ и ското́въ на́шихъ, я́коже пи́сано е́сть въ зако́нѣ, и пе́рвенцы воло́въ на́шихъ и ста́дъ на́шихъ при­­носи́ти въ до́мъ Бо́га на́­шего, свяще́н­никомъ служа́щымъ въ дому́ Бо́га на́­шего:
 • и нача́тки жи́тъ на́шихъ и пло́дъ вся́каго дре́ва, вина́ и еле́а, при­­носи́ти бу́демъ свяще́н­никомъ въ сокро́вище до́му Бо́жiя, и десяти́ну земли́ на́­шея леви́томъ, и ті́и леви́ти десяти́ну прiе́млютъ во всѣ́хъ градѣ́хъ дѣ́лъ на́шихъ.
 • Бу́детъ же свяще́н­никъ сы́нъ Ааро́новъ съ Леви́ты въ десяти́нахъ леви́товъ, и леви́ти и́мутъ при­­носи́ти деся́тую ча́сть десяти́ны въ до́мъ Бо́га на́­шего въ сокро́вище до́му Бо́жiя,
 • я́ко въ сокро́вища при­­несу́тъ сы́нове Изра́илевы и сы́нове леви́тстiи нача́тки пшени́цы и вина́ и еле́а, и та́мо [бу́дутъ] сосу́ди святі́и, и свяще́н­ницы и служи́телiе и две́рницы и пѣвцы́, и не оста́вимъ до́му Бо́га на́­шего.
 • Приложившие печати были: Неемия-Тиршафа, сын Гахалии, и Седекия,
 • Сераия, Азария, Иеремия,
 • Пашхур, Амария, Малхия,
 • Хаттуш, Шевания, Маллух,
 • Харим, Меремоф, Овадия,
 • Даниил, Гиннефон, Варух,
 • Мешуллам, Авия, Миямин,
 • Маазия, Вилгай, Шемаия: это священники.
 • Левиты: Иисус, сын Азании, Биннуй, из сыновей Хенадада, Кадмиил,
 • и братья их: Шевания, Годия, Клита, Фелаия, Ханан,
 • Миха, Рехов, Хашавия,
 • Закхур, Шеревия, Шевания,
 • Годия, Ваний, Венинуй.
 • Главы народа: Парош, Пахаф-Моав, Елам, Заффу, Вания,
 • Вунний, Азгар, Бевай,
 • Адония, Бигвай, Адин,
 • Атер, Езекия, Азур,
 • Годия, Хашум, Бецай,
 • Хариф, Анафоф, Невай,
 • Магпиаш, Мешуллам, Хезир,
 • Мешезавел, Садок, Иаддуй,
 • Фелатия, Ханан, Анаия,
 • Осия, Ханания, Хашшув,
 • Лохеш, Пилха, Шовек,
 • Рехум, Хашавна, Маасея,
 • Ахия, Ханан, Анан,
 • Маллух, Харим, Ваана.
 • И прочий народ, священники, левиты, привратники, певцы, нефинеи и все, отделившиеся от народов иноземных к закону Божию, жены их, сыновья их и дочери их, все, которые могли понимать,
 • пристали к братьям своим, к почетнейшим из них, и вступили в обязательство с клятвою и проклятием – поступать по закону Божию, который дан рукою Моисея, раба Божия, и соблюдать и исполнять все заповеди Господа Бога нашего, и уставы Его и предписания Его,
 • и не отдавать дочерей своих иноземным народам, и их дочерей не брать за сыновей своих;
 • и когда иноземные народы будут привозить товары и все продажное в субботу, не брать у них в субботу и в священный день, и в седьмой год оставлять долги всякого рода.
 • И поставили мы себе в закон давать от себя по трети сикля в год на потребности для дома Бога нашего:
 • на хлебы предложения, на всегдашнее хлебное приношение и на всегдашнее всесожжение, на субботы, на новомесячия, на праздники, на священные вещи и на жертвы за грех для очищения Израиля, и на все, совершаемое в доме Бога нашего.
 • И бросили мы жребии о доставке дров, священники, левиты и народ, когда которому поколению нашему в назначенные времена, из года в год, привозить их к дому Бога нашего, чтоб они горели на жертвеннике Господа Бога нашего, по написанному в законе.
 • И обязались мы каждый год приносить в дом Господень начатки с земли нашей и начатки всяких плодов со всякого дерева;
 • также приводить в дом Бога нашего к священникам, служащим в доме Бога нашего, первенцев из сыновей наших и из скота нашего, как написано в законе, и первородное от крупного и мелкого скота нашего.
 • И начатки из молотого хлеба нашего и приношений наших, и плодов со всякого дерева, вина и масла мы будем доставлять священникам в кладовые при доме Бога нашего и десятину с земли нашей левитам. Они, левиты, будут брать десятину во всех городах, где у нас земледелие.
 • При левитах, когда они будут брать левитскую десятину, будет находиться священник, сын Аарона, чтобы левиты десятину из своих десятин отвозили в дом Бога нашего в комнаты, отделенные для кладовой,
 • потому что в эти комнаты как сыны Израилевы, так и левиты должны доставлять приносимое в дар: хлеб, вино и масло. Там священные сосуды, и служащие священники, и привратники, и певцы. И мы не оставим до́ма Бога нашего.
 • 签 名 的 是 , 哈 迦 利 亚 的 儿 子 省 长 尼 希 米 , 和 西 底 家 。
 • 祭 司 。 西 莱 雅 , 亚 撒 利 雅 , 耶 利 米 ,
 • 巴 施 户 珥 , 亚 玛 利 雅 , 玛 基 雅 ,
 • 哈 突 , 示 巴 尼 , 玛 鹿 ,
 • 哈 琳 , 米 利 末 , 俄 巴 底 亚 ,
 • 但 以 理 , 近 顿 , 巴 录 ,
 • 米 书 兰 , 亚 比 雅 , 米 雅 民 ,
 • 玛 西 亚 , 璧 该 , 示 玛 雅 。
 • 又 有 利 未 人 , 就 是 亚 散 尼 的 儿 子 耶 书 亚 , 希 拿 达 的 子 孙 宾 内 , 甲 篾 。
 • 还 有 他 们 的 弟 兄 示 巴 尼 , 荷 第 雅 , 基 利 他 , 毗 莱 雅 , 哈 难 ,
 • 米 迦 , 利 合 , 哈 沙 比 雅 ,
 • 撒 刻 , 示 利 比 , 示 巴 尼 ,
 • 荷 第 雅 , 巴 尼 , 比 尼 努 。
 • 又 有 民 的 首 领 , 就 是 巴 录 , 巴 哈 摩 押 , 以 拦 , 萨 土 , 巴 尼 ,
 • 布 尼 , 押 甲 , 比 拜 ,
 • 亚 多 尼 雅 , 比 革 瓦 伊 , 亚 丁 ,
 • 亚 特 , 希 西 家 , 押 朔 ,
 • 荷 第 雅 , 哈 顺 , 比 赛 ,
 • 哈 拉 , 亚 拿 突 , 尼 拜 ,
 • 抹 比 押 , 米 书 兰 , 希 悉 ,
 • 米 示 萨 别 , 撒 督 , 押 杜 亚 ,
 • 毗 拉 提 , 哈 难 , 亚 奈 雅 ,
 • 何 细 亚 , 哈 拿 尼 雅 , 哈 述 ,
 • 哈 罗 黑 , 毗 利 哈 , 朔 百 ,
 • 利 宏 , 哈 沙 拿 , 玛 西 雅 ,
 • 亚 希 雅 , 哈 难 , 亚 难 ,
 • 玛 鹿 , 哈 琳 , 巴 拿 。
 • 其 馀 的 民 , 祭 司 , 利 未 人 , 守 门 的 , 歌 唱 的 , 尼 提 宁 , 和 一 切 离 绝 邻 邦 居 民 归 服 神 律 法 的 , 并 他 们 的 妻 子 , 儿 女 , 凡 有 知 识 能 明 白 的 。
 • 都 随 从 他 们 贵 胄 的 弟 兄 , 发 咒 起 誓 , 必 遵 行 神 藉 他 仆 人 摩 西 所 传 的 律 法 , 谨 守 遵 行 耶 和 华 我 们 主 的 一 切 诫 命 , 典 章 , 律 例 。
 • 并 不 将 我 们 的 女 儿 嫁 给 这 地 的 居 民 , 也 不 为 我 们 的 儿 子 娶 他 们 的 女 儿 。
 • 这 地 的 居 民 若 在 安 息 日 , 或 什 么 圣 日 , 带 了 货 物 或 粮 食 来 卖 给 我 们 , 我 们 必 不 买 。 每 逢 第 七 年 必 不 耕 种 , 凡 欠 我 们 债 的 必 不 追 讨 。
 • 我 们 又 为 自 己 定 例 , 每 年 各 人 捐 银 一 舍 客 勒 三 分 之 一 , 为 我 们 神 殿 的 使 用 ,
 • 就 是 为 陈 设 饼 , 常 献 的 素 祭 , 和 燔 祭 , 安 息 日 , 月 朔 , 节 期 所 献 的 与 圣 物 , 并 以 色 列 人 的 赎 罪 祭 , 以 及 我 们 神 殿 里 一 切 的 费 用 。
 • 我 们 的 祭 司 , 利 未 人 , 和 百 姓 都 掣 签 , 看 每 年 是 哪 一 族 按 定 期 将 献 祭 的 柴 奉 到 我 们 神 的 殿 里 。 照 着 律 法 上 所 写 的 , 烧 在 耶 和 华 我 们 神 的 坛 上 。
 • 又 定 每 年 将 我 们 地 上 初 熟 的 土 产 , 和 各 样 树 上 初 熟 的 果 子 , 都 奉 到 耶 和 华 的 殿 里 。
 • 又 照 律 法 上 所 写 的 , 将 我 们 头 胎 的 儿 子 , 和 首 生 的 牛 羊 , 都 奉 到 我 们 神 的 殿 , 交 给 我 们 神 的 殿 里 供 职 的 祭 司 。
 • 并 将 初 熟 之 麦 子 所 磨 的 面 和 举 祭 , 各 样 树 上 初 熟 的 果 子 , 新 酒 与 油 奉 给 祭 司 , 收 在 我 们 神 殿 的 库 房 里 , 把 我 们 地 上 所 产 的 十 分 之 一 奉 给 利 未 人 , 因 利 未 人 在 我 们 一 切 城 邑 的 土 产 中 当 取 十 分 之 一 。
 • 利 未 人 取 十 分 之 一 的 时 候 , 亚 伦 的 子 孙 中 , 当 有 一 个 祭 司 与 利 未 人 同 在 。 利 未 人 也 当 从 十 分 之 一 中 取 十 分 之 一 , 奉 到 我 们 神 殿 的 屋 子 里 , 收 在 库 房 中 。
 • 以 色 列 人 和 利 未 人 要 将 五 谷 , 新 酒 , 和 油 为 举 祭 , 奉 到 收 存 圣 所 器 皿 的 屋 子 里 , 就 是 供 职 的 祭 司 , 守 门 的 , 歌 唱 的 所 住 的 屋 子 。 这 样 , 我 们 就 不 离 弃 我 们 神 的 殿 。