Скрыть
11:1
11:3
11:4
11:5
11:6
11:7
11:8
11:9
11:10
11:13
11:14
11:15
11:16
11:17
11:18
11:19
11:20
11:22
11:23
11:24
11:26
11:27
11:28
11:29
11:30
11:31
11:34
11:36
Церковнославянский (рус)
И всели́шася нача́лницы люді́й во Иерусали́мѣ, и про́чiи лю́дiе метну́ша жре́бiя взя́ти еди́наго от­ десяти́, да пребыва́етъ во Иерусали́мѣ гра́дѣ святѣ́мъ, и де́вять часте́й во градѣ́хъ.
И благослови́ша лю́дiе всѣ́хъ муже́й, и́же са́ми про­изво́лиша обита́ти во Иерусали́мѣ.
И сі́и нача́лницы страны́, и́же обита́ша во Иерусали́мѣ: и во градѣ́хъ Иу́диныхъ обита́­ше кі́йждо во одержа́нiи сво­е́мъ, во градѣ́хъ сво­и́хъ Изра́илевыхъ, свяще́н­ницы и леви́ти, и наѳине́е и сы́нове рабо́въ Соломо́новыхъ.
И во Иерусали́мѣ обита́ша от­ сыно́въ Иу́диныхъ и от­ сыно́въ Венiами́нихъ. От сыно́въ Иу́диныхъ Аѳаі́а сы́нъ Озі́инъ, сы́нъ Заха́рiинъ, сы́нъ самарі́инъ, сы́нъ Сафаті́евъ, сы́нъ Масеи́ль и от­ сыно́въ Фаре́совыхъ,
и маасі́а, сы́нъ Вару́ховъ, сы́нъ хала́зовъ, сы́нъ Озі́евъ, сы́нъ Адаі́евъ, сы́нъ Иоари́вль, сы́нъ Заха́рiевъ, сы́нъ Силоні́евъ:
вси́ сы́нове Фаре́совы, и́же обита́ша во Иерусали́мѣ, четы́реста шестьдеся́тъ о́смь му́жiе крѣ́пцы.
Сі́и же сы́нове Венiами́ни: Сило́нъ сы́нъ месула́евъ, сы́нъ Иоа́довъ, сы́нъ фадаі́евъ, сы́нъ колі́евъ, сы́нъ маасі́евъ, сы́нъ еѳiи́ль, сы́нъ Иессі́евъ,
и по не́мъ Гевеи́лъ, силі́евъ, де́вять со́тъ два́десять о́смь.
И Иои́ль сы́нъ зехри́нъ настоя́тель надъ ни́ми, и Иу́да сы́нъ Асана́евъ, от­ гра́да, вторы́й.
От свяще́н­никовъ: и Иаді́а сы́нъ Иоари́вль, Иахи́нь,
саре́а сы́нъ Елхі́евъ, сы́нъ месула́мовъ, сы́нъ садду́ковъ, сы́нъ Марiо́ѳовъ, сы́нъ ето́ѳовъ, нача́лникъ до́му Бо́жiя,
и бра́тiя и́хъ дѣ́ла­ю­ще дѣ́ло це́ркве о́смь со́тъ два́десять два́: и Адаі́а сы́нъ иероа́мль, сы́на Фалалі́ина, сы́на нама́сова, сы́на Заха́рiина, сы́на фасеѳу́рова, сы́на Мелхі́ина,
и бра́тiя его́ нача́лницы оте́че­ст­въ двѣ́сти четы́редесять два́: и Амеса́й сы́нъ езрiи́ль, сы́на сакхі́ева, сы́на Масаримо́ѳова, сы́на Емми́рова,
и бра́тiя его́ си́льнiи во бра́нехъ сто́ два́десять о́смь: и настоя́тель и́хъ сохрiи́лъ, сы́нъ вели́кихъ.
И от­ Леви́тъ: самаі́а сы́нъ Асу́ва, сы́на езрика́ма, сы́на Асаві́и, сы́на во́н­ни,
и Савваѳе́й, и Иосава́дъ надъ дѣла́ми до́му Бо́жiя внѣ́шняго и от­ нача́лниковъ леви́тскихъ,
и Матѳані́а, сы́нъ Миха́евъ, сы́нъ зехрі́евъ, сы́на Аса́фова, нача́лникъ хвале́нiя, и Иу́да моли́твы, и вокхі́а вторы́й от­ бра́тiй сво­и́хъ, и Авді́а сы́нъ саме́а сы́на Гале́лова, сы́на Идиѳу́нова:
всѣ́хъ леви́товъ во гра́дѣ святѣ́мъ двѣ́сти о́смьдесятъ четы́ре.
И две́рницы: аку́въ, телами́нъ и бра́тiя и́хъ, стрегу́щiи вра́тъ, сто́ се́дмьдесятъ два́.
Про́чiи же от­ Изра́иля иере́е же и леви́ти во всѣ́хъ градѣ́хъ Иуде́и кі́йждо въ наслѣ́дiи сво­е́мъ.
И наѳине́е, и́же обита́ша во Офлѣ́, Сiа́й и ге́сфъ от­ наѳине́евъ.
И нача́лникъ леви́товъ во Иерусали́мѣ Озі́й сы́нъ вані́инъ сы́на Саві́ева, сы́на Матѳані́ева, сы́на Миха́ева, от­ сыно́въ Аса́фовыхъ пою́щихъ надъ дѣ́ломъ до́му Бо́жiя,
я́ко за́повѣдь царе́ва [бѣ́] и́мъ: и пребыва́­ше вѣ́рно надъ пѣвца́ми обро́къ ко­его́ждо дне́ въ де́нь сво́й.
И фаѳе́а, сы́нъ Массизави́ловъ от­ сыно́въ За́риныхъ, сы́на Иу́дина, при­­ руцѣ́ царе́вѣ вся́кiя потре́бы ра́ди люді́й.
И при­­ дворѣ́хъ, и́же на се́лѣхъ и́хъ: и от­ сыно́въ Иу́диныхъ обита́ша въ карiаѳарво́цѣ и въ се́лѣхъ его́, и въ Дево́нѣ и въ се́лѣхъ его́, и въ каѳсеи́лѣ и въ се́лѣхъ его́,
и во Иису́сѣ, и въ мола́дѣ, и въ веѳфала́тѣ,
и во Асерсоа́лѣ, и въ вирсаве́и и въ се́лѣхъ ея́,
и въ секела́гѣ, и ма́внѣ и въ се́лѣхъ ея́,
и въ ремао́нѣ, и въ Са́рѣ, и во иериму́ѳѣ,
и въ зан­но́и, и во Одолла́мѣ и въ се́лѣхъ и́хъ, и въ лахи́сѣ и въ се́лѣхъ его́, и во ази́кѣ и въ се́лѣхъ ея́: и ополчи́шася въ вирсаве́и да́же до де́бри ен­но́нъ.
И сы́нове Венiами́ни от­ гаваи́ и Магма́са и Веѳи́ля и от­ ве́сей его́,
и во Анаѳо́ѳѣ, въ но́вѣ, во Ані́и,
во Асо́рѣ, въ рамѣ́, въ геѳаи́мѣ,
въ Адо́дѣ, въ Сево­и́мѣ, въ навала́тѣ,
въ Ли́ддѣ и во оногiараси́мъ.
И от­ леви́товъ ча́сти Иу́дины и Венiами́ни.
1 Список лиц, добровольцев или избранных по жребию, чтобы жить в Иерусалиме: 4 из сыновей Иуды, 7 Вениамина, 10 священников, 15 левитов, 19 привратников и других; 25 список городов в которых жил Израиль, кроме Иерусалима, — в Иудее, 31 в Вениамине.
И жили начальники народа в Иерусалиме, а прочие из народа бросили жребии, чтоб одна из десяти частей их шла на жительство в святой город Иерусалим, а девять оставались в прочих городах.
И благословил народ всех, которые добровольно согласились жить в Иерусалиме.
Вот главы страны, которые жили в Иерусалиме, – а в городах Иудеи жили, всякий в своем владении, по городам своим: Израильтяне, священники, левиты и нефинеи и сыновья рабов Соломоновых; –
в Иерусалиме жили из сыновей Иуды и из сыновей Вениамина. Из сыновей Иуды: Афаия, сын Уззии, сын Захарии, сын Амарии, сын Сафатии, сын Малелеила, из сыновей Фареса,
и Маасея, сын Варуха, сын Колхозея, сын Хазаии, сын Адаии, сын Иоиарива, сын Захарии, сын Шилония.
Всех сыновей Фареса, живших в Иерусалиме, четыреста шестьдесят восемь, люди отличные.
И вот сыновья Вениамина: Саллу, сын Мешуллама, сын Иоеда, сын Федаии, сын Колаии, сын Маасеи, сын Ифиила, сын Исаии,
и за ним Габбай, Саллай – девятьсот двадцать восемь.
Иоиль, сын Зихри, был начальником над ними, а Иуда, сын Сенуи, был вторым над городом.
Из священников: Иедаия, сын Иоиарива, Иахин,
Сераия, сын Хелкии, сын Мешуллама, сын Садока, сын Мераиофа, сын Ахитува, начальствующий в доме Божием,
и братья их, отправлявшие службу в доме Божием – восемьсот двадцать два; и Адаия, сын Иерохама, сын Фелалии, сын Амция, сын Захарии, сын Пашхура, сын Малхии,
и братья его, гла́вы поколений – двести сорок два; и Амашсай, сын Азариила, сын Ахзая, сын Мешиллемофа, сын Иммера,
и братья его, люди отличные – сто двадцать восемь. Начальником над ними был Завдиил, сын Гагедолима.
А из левитов: Шемаия, сын Хашшува, сын Азрикама, сын Хашавии, сын Вунния,
и Шавфай, и Иозавад из глав левитов по внешним делам дома Божия,
и Матфания, сын Михи, сын Завдия, сын Асафа, главный начинатель славословия при молитве, и Бакбукия, второй по нем из братьев его, и Авда, сын Шаммуя, сын Галала, сын Идифуна.
Всех левитов во святом городе двести восемьдесят четыре.
А привратники: Аккув, Талмон и братья их, содержавшие стражу у ворот – сто семьдесят два.
Прочие Израильтяне, священники, левиты жили по всем городам Иудеи, каждый в своем уделе.
А нефинеи жили в Офеле; над нефинеями Циха и Гишфа.
Начальником над левитами в Иерусалиме был Уззий, сын Вания, сын Хашавии, сын Матфании, сын Михи, из сыновей Асафовых, которые были певцами при служении в доме Божием,
потому что от царя было о них особое повеление, и назначено было на каждый день для певцов определенное содержание.
И Петахия, сын Мешезавела, из сыновей Зары, сына Иуды, был доверенным от царя по всяким делам, касающимся до народа.
Из живших же в селах, на полях своих, сыновья Иуды жили в Кириаф-Арбе и зависящих от нее городах, в Дивоне и зависящих от него городах, в Иекавцеиле и селах его,
в Иешуе, в Моладе и в Беф-Палете,
в Хацар-Шуале, в Вирсавии и зависящих от нее городах,
в Секелаге, в Мехоне и зависящих от нее городах,
в Ен-Риммоне, в Цоре и в Иармуфе,
в Заноахе, Одолламе и селах их, в Лахисе и на полях его, в Азеке и зависящих от нее городах. Они расположились от Вирсавии и до долины Енномовой.
Сыновья Вениаминовы, начиная от Гевы, в Михмасе, Гае, в Вефиле и зависящих от него городах,
в Анафофе, Нове, Анании,
Гацоре, Раме, Гиффаиме,
Хадиде, Цевоиме, Неваллате,
Лоде, Оно, в долине Харашиме.
И левиты имели жилища свои в участках Иуды и Вениамина.
Толкования стиха Копировать ссылку Копировать текст Добавить в избранное
Библ. энциклопедия Библейский словарь Словарь библ. образов Практическая симфония
Цитата из Библии каждое утро
TG: t.me/azbible
Viber: vb.me/azbible