Быт. Исх. Лев. Чис. Втор. Нав. Суд. Руф. 1Цар. 2Цар. 3Цар. 4Цар. 1Пар. 2Пар. 1Ездр. Неем. 2Ездр. Тов. Иудиф. Эсф. 1Мак. 2Мак. 3Мак. 3Ездр. Иов. Пс. Притч. Еккл. Песн. Прем. Сир. Ис. Иер. Плч. Посл.Иер. Вар. Иез. Дан. Ос. Иоил. Ам. Авд. Ион. Мих. Наум. Авв. Соф. Агг. Зах. Мал. Мф. Мк. Лк. Ин. Деян. Иак. 1Пет. 2Пет. 1Ин. 2Ин. 3Ин. Иуд. Рим. 1Кор. 2Кор. Гал. Еф. Флп. Кол. 1Фес. 2Фес. 1Тим. 2Тим. Тит. Флм. Евр. Откр.

Книга Неемии

 
 • И всели́шася нача́лницы люді́й во Иерусали́мѣ, и про́чiи лю́дiе метну́ша жре́бiя взя́ти еди́наго от­ десяти́, да пребыва́етъ во Иерусали́мѣ гра́дѣ святѣ́мъ, и де́вять часте́й во градѣ́хъ.
 • И благослови́ша лю́дiе всѣ́хъ муже́й, и́же са́ми про­изво́лиша обита́ти во Иерусали́мѣ.
 • И сі́и нача́лницы страны́, и́же обита́ша во Иерусали́мѣ: и во градѣ́хъ Иу́диныхъ обита́­ше кі́йждо во одержа́нiи сво­е́мъ, во градѣ́хъ сво­и́хъ Изра́илевыхъ, свяще́н­ницы и леви́ти, и наѳине́е и сы́нове рабо́въ соломо́новыхъ.
 • И во Иерусали́мѣ обита́ша от­ сыно́въ Иу́диныхъ и от­ сыно́въ Венiами́нихъ. От сыно́въ Иу́диныхъ Аѳаі́а сы́нъ Озі́инъ, сы́нъ заха́рiинъ, сы́нъ самарі́инъ, сы́нъ Сафаті́евъ, сы́нъ Масеи́ль и от­ сыно́въ Фаре́совыхъ,
 • и маасі́а, сы́нъ Вару́ховъ, сы́нъ хала́зовъ, сы́нъ Озі́евъ, сы́нъ Адаі́евъ, сы́нъ Иоари́вль, сы́нъ заха́рiевъ, сы́нъ Силоні́евъ:
 • вси́ сы́нове Фаре́совы, и́же обита́ша во Иерусали́мѣ, четы́реста шестьдеся́тъ о́смь му́жiе крѣ́пцы.
 • Сі́и же сы́нове Венiами́ни: Сило́нъ сы́нъ месула́евъ, сы́нъ Иоа́довъ, сы́нъ фадаі́евъ, сы́нъ колі́евъ, сы́нъ маасі́евъ, сы́нъ еѳiи́ль, сы́нъ Иессі́евъ,
 • и по не́мъ Гевеи́лъ, силі́евъ, де́вять со́тъ два́десять о́смь.
 • И Иои́ль сы́нъ зехри́нъ настоя́тель надъ ни́ми, и Иу́да сы́нъ Асана́евъ, от­ гра́да, вторы́й.
 • От свяще́н­никовъ: и Иаді́а сы́нъ Иоари́вль, Иахи́нь,
 • саре́а сы́нъ Елхі́евъ, сы́нъ месула́мовъ, сы́нъ садду́ковъ, сы́нъ Марiо́ѳовъ, сы́нъ ето́ѳовъ, нача́лникъ до́му Бо́жiя,
 • и бра́тiя и́хъ дѣ́ла­ю­ще дѣ́ло це́ркве о́смь со́тъ два́десять два́: и Адаі́а сы́нъ иероа́мль, сы́на Фалалі́ина, сы́на нама́сова, сы́на заха́рiина, сы́на фасеѳу́рова, сы́на Мелхі́ина,
 • и бра́тiя его́ нача́лницы оте́че­ст­въ двѣ́сти четы́редесять два́: и Амеса́й сы́нъ езрiи́ль, сы́на сакхі́ева, сы́на Масаримо́ѳова, сы́на Емми́рова,
 • и бра́тiя его́ си́льнiи во бра́нехъ сто́ два́десять о́смь: и настоя́тель и́хъ сохрiи́лъ, сы́нъ вели́кихъ.
 • И от­ Леви́тъ: самаі́а сы́нъ Асу́ва, сы́на езрика́ма, сы́на Асаві́и, сы́на во́н­ни,
 • и Савваѳе́й, и Иосава́дъ надъ дѣла́ми до́му Бо́жiя внѣ́шняго и от­ нача́лниковъ леви́тскихъ,
 • и Матѳані́а, сы́нъ Миха́евъ, сы́нъ зехрі́евъ, сы́на Аса́фова, нача́лникъ хвале́нiя, и Иу́да моли́твы, и вокхі́а вторы́й от­ бра́тiй сво­и́хъ, и Авді́а сы́нъ саме́а сы́на Гале́лова, сы́на Идиѳу́нова:
 • всѣ́хъ леви́товъ во гра́дѣ святѣ́мъ двѣ́сти о́смьдесятъ четы́ре.
 • И две́рницы: аку́въ, телами́нъ и бра́тiя и́хъ, стрегу́щiи вра́тъ, сто́ се́дмьдесятъ два́.
 • Про́чiи же от­ Изра́иля иере́е же и леви́ти во всѣ́хъ градѣ́хъ Иуде́и кі́йждо въ наслѣ́дiи сво­е́мъ.
 • И наѳине́е, и́же обита́ша во Офлѣ́, Сiа́й и ге́сфъ от­ наѳине́евъ.
 • И нача́лникъ леви́товъ во Иерусали́мѣ Озі́й сы́нъ вані́инъ сы́на Саві́ева, сы́на Матѳані́ева, сы́на Миха́ева, от­ сыно́въ Аса́фовыхъ пою́щихъ надъ дѣ́ломъ до́му Бо́жiя,
 • я́ко за́повѣдь царе́ва [бѣ́] и́мъ: и пребыва́­ше вѣ́рно надъ пѣвца́ми обро́къ ко­его́ждо дне́ въ де́нь сво́й.
 • И фаѳе́а, сы́нъ Массизави́ловъ от­ сыно́въ За́риныхъ, сы́на Иу́дина, при­­ руцѣ́ царе́вѣ вся́кiя потре́бы ра́ди люді́й.
 • И при­­ дворѣ́хъ, и́же на се́лѣхъ и́хъ: и от­ сыно́въ Иу́диныхъ обита́ша въ карiаѳарво́цѣ и въ се́лѣхъ его́, и въ Дево́нѣ и въ се́лѣхъ его́, и въ каѳсеи́лѣ и въ се́лѣхъ его́,
 • и во иису́сѣ, и въ мола́дѣ, и въ веѳфала́тѣ,
 • и во Асерсоа́лѣ, и въ вирсаве́и и въ се́лѣхъ ея́,
 • и въ секела́гѣ, и ма́внѣ и въ се́лѣхъ ея́,
 • и въ ремао́нѣ, и въ Са́рѣ, и во иериму́ѳѣ,
 • и въ зан­но́и, и во Одолла́мѣ и въ се́лѣхъ и́хъ, и въ лахи́сѣ и въ се́лѣхъ его́, и во ази́кѣ и въ се́лѣхъ ея́: и ополчи́шася въ вирсаве́и да́же до де́бри ен­но́нъ.
 • И сы́нове Венiами́ни от­ гаваи́ и Магма́са и Веѳи́ля и от­ ве́сей его́,
 • и во Анаѳо́ѳѣ, въ но́вѣ, во Ані́и,
 • во Асо́рѣ, въ рамѣ́, въ геѳаи́мѣ,
 • въ Адо́дѣ, въ Сево­и́мѣ, въ навала́тѣ,
 • въ Ли́ддѣ и во оногiараси́мъ.
 • И от­ леви́товъ ча́сти Иу́дины и Венiами́ни.
 • И жили начальники народа в Иерусалиме, а прочие из народа бросили жребии, чтоб одна из десяти частей их шла на жительство в святой город Иерусалим, а девять оставались в прочих городах.
 • И благословил народ всех, которые добровольно согласились жить в Иерусалиме.
 • Вот главы страны, которые жили в Иерусалиме, – а в городах Иудеи жили, всякий в своем владении, по городам своим: Израильтяне, священники, левиты и нефинеи и сыновья рабов Соломоновых; –
 • в Иерусалиме жили из сыновей Иуды и из сыновей Вениамина. Из сыновей Иуды: Афаия, сын Уззии, сын Захарии, сын Амарии, сын Сафатии, сын Малелеила, из сыновей Фареса,
 • и Маасея, сын Варуха, сын Колхозея, сын Хазаии, сын Адаии, сын Иоиарива, сын Захарии, сын Шилония.
 • Всех сыновей Фареса, живших в Иерусалиме, четыреста шестьдесят восемь, люди отличные.
 • И вот сыновья Вениамина: Саллу, сын Мешуллама, сын Иоеда, сын Федаии, сын Колаии, сын Маасеи, сын Ифиила, сын Исаии,
 • и за ним Габбай, Саллай – девятьсот двадцать восемь.
 • Иоиль, сын Зихри, был начальником над ними, а Иуда, сын Сенуи, был вторым над городом.
 • Из священников: Иедаия, сын Иоиарива, Иахин,
 • Сераия, сын Хелкии, сын Мешуллама, сын Садока, сын Мераиофа, сын Ахитува, начальствующий в доме Божием,
 • и братья их, отправлявшие службу в доме Божием – восемьсот двадцать два; и Адаия, сын Иерохама, сын Фелалии, сын Амция, сын Захарии, сын Пашхура, сын Малхии,
 • и братья его, гла́вы поколений – двести сорок два; и Амашсай, сын Азариила, сын Ахзая, сын Мешиллемофа, сын Иммера,
 • и братья его, люди отличные – сто двадцать восемь. Начальником над ними был Завдиил, сын Гагедолима.
 • А из левитов: Шемаия, сын Хашшува, сын Азрикама, сын Хашавии, сын Вунния,
 • и Шавфай, и Иозавад из глав левитов по внешним делам дома Божия,
 • и Матфания, сын Михи, сын Завдия, сын Асафа, главный начинатель славословия при молитве, и Бакбукия, второй по нем из братьев его, и Авда, сын Шаммуя, сын Галала, сын Идифуна.
 • Всех левитов во святом городе двести восемьдесят четыре.
 • А привратники: Аккув, Талмон и братья их, содержавшие стражу у ворот – сто семьдесят два.
 • Прочие Израильтяне, священники, левиты жили по всем городам Иудеи, каждый в своем уделе.
 • А нефинеи жили в Офеле; над нефинеями Циха и Гишфа.
 • Начальником над левитами в Иерусалиме был Уззий, сын Вания, сын Хашавии, сын Матфании, сын Михи, из сыновей Асафовых, которые были певцами при служении в доме Божием,
 • потому что от царя было о них особое повеление, и назначено было на каждый день для певцов определенное содержание.
 • И Петахия, сын Мешезавела, из сыновей Зары, сына Иуды, был доверенным от царя по всяким делам, касающимся до народа.
 • Из живших же в селах, на полях своих, сыновья Иуды жили в Кириаф-Арбе и зависящих от нее городах, в Дивоне и зависящих от него городах, в Иекавцеиле и селах его,
 • в Иешуе, в Моладе и в Беф-Палете,
 • в Хацар-Шуале, в Вирсавии и зависящих от нее городах,
 • в Секелаге, в Мехоне и зависящих от нее городах,
 • в Ен-Риммоне, в Цоре и в Иармуфе,
 • в Заноахе, Одолламе и селах их, в Лахисе и на полях его, в Азеке и зависящих от нее городах. Они расположились от Вирсавии и до долины Енномовой.
 • Сыновья Вениаминовы, начиная от Гевы, в Михмасе, Гае, в Вефиле и зависящих от него городах,
 • в Анафофе, Нове, Анании,
 • Гацоре, Раме, Гиффаиме,
 • Хадиде, Цевоиме, Неваллате,
 • Лоде, Оно, в долине Харашиме.
 • И левиты имели жилища свои в участках Иуды и Вениамина.
 • 百姓的首领住在耶路撒冷。其馀的百姓掣签,每十人中使一人来住在圣城耶路撒冷,那九人住在别的城邑。
 • 凡甘心乐意住在耶路撒冷的,百姓都为他们祝福。
 • 以色列人,祭司,利未人,尼提宁,和所罗门仆人的后裔都住在犹大城邑,各在自己的地业中。本省的首领住在耶路撒冷的,记在下面。
 • 其中有些犹大人和便雅悯人。犹大人中有法勒斯的子孙,乌西雅的儿子亚他雅。乌西雅是撒迦利雅的儿子。撒迦利雅是亚玛利雅的儿子。亚玛利雅是示法提雅的儿子。示法提雅是玛勒列的儿子。
 • 又有巴录的儿子玛西雅。巴录是谷何西的儿子。谷何西是哈赛雅的儿子。哈赛雅是亚大雅的儿子。亚大雅是约雅立的儿子。约雅立是撒迦利雅的儿子。撒迦利雅是示罗尼的儿子。
 • 住在耶路撒冷,法勒斯的子孙共四百六十八名,都是勇士。
 • 便雅悯人中有米书兰的儿子撒路。米书兰是约叶的儿子。约叶是毗大雅的儿子。毗大雅是哥赖雅的儿子。哥赖雅是玛西雅的儿子。玛西雅是以铁的儿子。以铁是耶筛亚的儿子。
 • 其次有迦拜,撒来的子孙,共九百二十八名。
 • 细基利的儿子约珥是他们的长官。哈西努亚的儿子,犹大是耶路撒冷的副官。
 • 祭司中有雅斤,又有约雅立的儿子耶大雅。
 • 还有管理神殿的西莱雅,西莱雅是希勒家的儿子。希勒家是米书兰的儿子。米书兰是撒督的儿子。撒督是米拉约的儿子。米拉约是亚希突的儿子。
 • 还有他们的弟兄在殿里供职的,共八百二十二名。又有耶罗罕的儿子亚大雅。耶罗罕是毗拉利的儿子。毗拉利是暗洗的儿子。暗洗是撒迦利亚的儿子。撒迦利亚是巴施户珥的儿子。巴施户珥是玛基雅的儿子。
 • 还有他的弟兄作族长的,二百四十二名。又有亚萨列的儿子亚玛帅。亚萨列是亚哈赛的儿子。亚哈赛是米实利末的儿子。米实利末是音麦的儿子。
 • 还有他们弟兄,大能的勇士共一百二十八名。哈基多琳的儿子撒巴第业是他们的长官。
 • 利未人中有哈述的儿子示玛雅。哈述是押利甘的儿子。押利甘是哈沙比雅的儿子。哈沙比雅是布尼的儿子。
 • 又有利未人的族长,沙比太和约撒拔管理神殿的外事。
 • 祈祷的时候,为称谢领首的是米迦的儿子玛他尼。米迦是撒底的儿子。撒底是亚萨的儿子。又有玛他尼弟兄中的八布迦为副。还有沙母亚的儿子押大。沙母亚是加拉的儿子。加拉是耶杜顿的儿子。
 • 在圣城的利未人共二百八十四名。
 • 守门的是亚谷和达们,并守门的弟兄,共一百七十二名。
 • 其馀的以色列人,祭司,利未人都住在犹大的一切城邑,各在自己的地业中。
 • 尼提宁却住在俄斐勒。西哈和基斯帕管理他们。
 • 在耶路撒冷,利未人的长官,管理神殿事务的是歌唱者亚萨的子孙,巴尼的儿子乌西。巴尼是哈沙比雅的儿子。哈沙比雅是玛他尼的儿子。玛他尼是米迦的儿子。
 • 王为歌唱的出命令,每日供给他们必有一定之粮。
 • 犹大儿子谢拉的子孙,米示萨别的儿子毗他希雅,辅助王办理犹大民的事。
 • 至于村庄和属村庄的田地,有犹大人住在基列亚巴,和属基列亚巴的乡村。底本和属底本的乡村。叶甲薛和属叶甲薛的村庄。
 • 耶书亚,摩拉大,伯帕列,
 • 哈萨书亚,别是巴,和属别是巴的乡村。
 • 洗革拉,米哥拿,和属米哥拿的乡村。
 • 音临门,琐拉,耶末,
 • 撒挪亚,亚杜兰,和属这两处的村庄。拉吉和属拉吉的田地。亚西加和属亚西加的乡村。他们所住的地方是从别是巴直到欣嫩谷。
 • 便雅悯人从迦巴起,住在密抹,亚雅,伯特利和属伯特利的乡村。
 • 亚拿突,挪伯,亚难雅,
 • 夏琐,拉玛,基他音,
 • 哈叠,洗编,尼八拉,
 • 罗德,阿挪,匠人之谷。
 • 利未人中有几班曾住在犹大地归于便雅悯的。