Скрыть
11:6
11:8
11:13
11:14
Церковнославянский (рус)
И всели́шася нача́лницы люді́й во Иерусали́мѣ, и про́чiи лю́дiе метну́ша жре́бiя взя́ти еди́наго от­ десяти́, да пребыва́етъ во Иерусали́мѣ гра́дѣ святѣ́мъ, и де́вять часте́й во градѣ́хъ.
И благослови́ша лю́дiе всѣ́хъ муже́й, и́же са́ми про­изво́лиша обита́ти во Иерусали́мѣ.
И сі́и нача́лницы страны́, и́же обита́ша во Иерусали́мѣ: и во градѣ́хъ Иу́диныхъ обита́­ше кі́йждо во одержа́нiи сво­е́мъ, во градѣ́хъ сво­и́хъ Изра́илевыхъ, свяще́н­ницы и леви́ти, и наѳине́е и сы́нове рабо́въ соломо́новыхъ.
И во Иерусали́мѣ обита́ша от­ сыно́въ Иу́диныхъ и от­ сыно́въ Венiами́нихъ. От сыно́въ Иу́диныхъ Аѳаі́а сы́нъ Озі́инъ, сы́нъ заха́рiинъ, сы́нъ самарі́инъ, сы́нъ Сафаті́евъ, сы́нъ Масеи́ль и от­ сыно́въ Фаре́совыхъ,
и маасі́а, сы́нъ Вару́ховъ, сы́нъ хала́зовъ, сы́нъ Озі́евъ, сы́нъ Адаі́евъ, сы́нъ Иоари́вль, сы́нъ заха́рiевъ, сы́нъ Силоні́евъ:
вси́ сы́нове Фаре́совы, и́же обита́ша во Иерусали́мѣ, четы́реста шестьдеся́тъ о́смь му́жiе крѣ́пцы.
Сі́и же сы́нове Венiами́ни: Сило́нъ сы́нъ месула́евъ, сы́нъ Иоа́довъ, сы́нъ фадаі́евъ, сы́нъ колі́евъ, сы́нъ маасі́евъ, сы́нъ еѳiи́ль, сы́нъ Иессі́евъ,
и по не́мъ Гевеи́лъ, силі́евъ, де́вять со́тъ два́десять о́смь.
И Иои́ль сы́нъ зехри́нъ настоя́тель надъ ни́ми, и Иу́да сы́нъ Асана́евъ, от­ гра́да, вторы́й.
От свяще́н­никовъ: и Иаді́а сы́нъ Иоари́вль, Иахи́нь,
саре́а сы́нъ Елхі́евъ, сы́нъ месула́мовъ, сы́нъ садду́ковъ, сы́нъ Марiо́ѳовъ, сы́нъ ето́ѳовъ, нача́лникъ до́му Бо́жiя,
и бра́тiя и́хъ дѣ́ла­ю­ще дѣ́ло це́ркве о́смь со́тъ два́десять два́: и Адаі́а сы́нъ иероа́мль, сы́на Фалалі́ина, сы́на нама́сова, сы́на заха́рiина, сы́на фасеѳу́рова, сы́на Мелхі́ина,
и бра́тiя его́ нача́лницы оте́че­ст­въ двѣ́сти четы́редесять два́: и Амеса́й сы́нъ езрiи́ль, сы́на сакхі́ева, сы́на Масаримо́ѳова, сы́на Емми́рова,
и бра́тiя его́ си́льнiи во бра́нехъ сто́ два́десять о́смь: и настоя́тель и́хъ сохрiи́лъ, сы́нъ вели́кихъ.
И от­ Леви́тъ: самаі́а сы́нъ Асу́ва, сы́на езрика́ма, сы́на Асаві́и, сы́на во́н­ни,
и Савваѳе́й, и Иосава́дъ надъ дѣла́ми до́му Бо́жiя внѣ́шняго и от­ нача́лниковъ леви́тскихъ,
и Матѳані́а, сы́нъ Миха́евъ, сы́нъ зехрі́евъ, сы́на Аса́фова, нача́лникъ хвале́нiя, и Иу́да моли́твы, и вокхі́а вторы́й от­ бра́тiй сво­и́хъ, и Авді́а сы́нъ саме́а сы́на Гале́лова, сы́на Идиѳу́нова:
всѣ́хъ леви́товъ во гра́дѣ святѣ́мъ двѣ́сти о́смьдесятъ четы́ре.
И две́рницы: аку́въ, телами́нъ и бра́тiя и́хъ, стрегу́щiи вра́тъ, сто́ се́дмьдесятъ два́.
Про́чiи же от­ Изра́иля иере́е же и леви́ти во всѣ́хъ градѣ́хъ Иуде́и кі́йждо въ наслѣ́дiи сво­е́мъ.
И наѳине́е, и́же обита́ша во Офлѣ́, Сiа́й и ге́сфъ от­ наѳине́евъ.
И нача́лникъ леви́товъ во Иерусали́мѣ Озі́й сы́нъ вані́инъ сы́на Саві́ева, сы́на Матѳані́ева, сы́на Миха́ева, от­ сыно́въ Аса́фовыхъ пою́щихъ надъ дѣ́ломъ до́му Бо́жiя,
я́ко за́повѣдь царе́ва [бѣ́] и́мъ: и пребыва́­ше вѣ́рно надъ пѣвца́ми обро́къ ко­его́ждо дне́ въ де́нь сво́й.
И фаѳе́а, сы́нъ Массизави́ловъ от­ сыно́въ За́риныхъ, сы́на Иу́дина, при­­ руцѣ́ царе́вѣ вся́кiя потре́бы ра́ди люді́й.
И при­­ дворѣ́хъ, и́же на се́лѣхъ и́хъ: и от­ сыно́въ Иу́диныхъ обита́ша въ карiаѳарво́цѣ и въ се́лѣхъ его́, и въ Дево́нѣ и въ се́лѣхъ его́, и въ каѳсеи́лѣ и въ се́лѣхъ его́,
и во иису́сѣ, и въ мола́дѣ, и въ веѳфала́тѣ,
и во Асерсоа́лѣ, и въ вирсаве́и и въ се́лѣхъ ея́,
и въ секела́гѣ, и ма́внѣ и въ се́лѣхъ ея́,
и въ ремао́нѣ, и въ Са́рѣ, и во иериму́ѳѣ,
и въ зан­но́и, и во Одолла́мѣ и въ се́лѣхъ и́хъ, и въ лахи́сѣ и въ се́лѣхъ его́, и во ази́кѣ и въ се́лѣхъ ея́: и ополчи́шася въ вирсаве́и да́же до де́бри ен­но́нъ.
И сы́нове Венiами́ни от­ гаваи́ и Магма́са и Веѳи́ля и от­ ве́сей его́,
и во Анаѳо́ѳѣ, въ но́вѣ, во Ані́и,
во Асо́рѣ, въ рамѣ́, въ геѳаи́мѣ,
въ Адо́дѣ, въ Сево­и́мѣ, въ навала́тѣ,
въ Ли́ддѣ и во оногiараси́мъ.
И от­ леви́товъ ча́сти Иу́дины и Венiами́ни.
Синодальный
И жили начальники народа в Иерусалиме, а прочие из народа бросили жребии, чтоб одна из десяти частей их шла на жительство в святой город Иерусалим, а девять оставались в прочих городах.
И благословил народ всех, которые добровольно согласились жить в Иерусалиме.
Вот главы страны, которые жили в Иерусалиме, – а в городах Иудеи жили, всякий в своем владении, по городам своим: Израильтяне, священники, левиты и нефинеи и сыновья рабов Соломоновых; –
в Иерусалиме жили из сыновей Иуды и из сыновей Вениамина. Из сыновей Иуды: Афаия, сын Уззии, сын Захарии, сын Амарии, сын Сафатии, сын Малелеила, из сыновей Фареса,
и Маасея, сын Варуха, сын Колхозея, сын Хазаии, сын Адаии, сын Иоиарива, сын Захарии, сын Шилония.
Всех сыновей Фареса, живших в Иерусалиме, четыреста шестьдесят восемь, люди отличные.
И вот сыновья Вениамина: Саллу, сын Мешуллама, сын Иоеда, сын Федаии, сын Колаии, сын Маасеи, сын Ифиила, сын Исаии,
и за ним Габбай, Саллай – девятьсот двадцать восемь.
Иоиль, сын Зихри, был начальником над ними, а Иуда, сын Сенуи, был вторым над городом.
Из священников: Иедаия, сын Иоиарива, Иахин,
Сераия, сын Хелкии, сын Мешуллама, сын Садока, сын Мераиофа, сын Ахитува, начальствующий в доме Божием,
и братья их, отправлявшие службу в доме Божием – восемьсот двадцать два; и Адаия, сын Иерохама, сын Фелалии, сын Амция, сын Захарии, сын Пашхура, сын Малхии,
и братья его, гла́вы поколений – двести сорок два; и Амашсай, сын Азариила, сын Ахзая, сын Мешиллемофа, сын Иммера,
и братья его, люди отличные – сто двадцать восемь. Начальником над ними был Завдиил, сын Гагедолима.
А из левитов: Шемаия, сын Хашшува, сын Азрикама, сын Хашавии, сын Вунния,
и Шавфай, и Иозавад из глав левитов по внешним делам дома Божия,
и Матфания, сын Михи, сын Завдия, сын Асафа, главный начинатель славословия при молитве, и Бакбукия, второй по нем из братьев его, и Авда, сын Шаммуя, сын Галала, сын Идифуна.
Всех левитов во святом городе двести восемьдесят четыре.
А привратники: Аккув, Талмон и братья их, содержавшие стражу у ворот – сто семьдесят два.
Прочие Израильтяне, священники, левиты жили по всем городам Иудеи, каждый в своем уделе.
А нефинеи жили в Офеле; над нефинеями Циха и Гишфа.
Начальником над левитами в Иерусалиме был Уззий, сын Вания, сын Хашавии, сын Матфании, сын Михи, из сыновей Асафовых, которые были певцами при служении в доме Божием,
потому что от царя было о них особое повеление, и назначено было на каждый день для певцов определенное содержание.
И Петахия, сын Мешезавела, из сыновей Зары, сына Иуды, был доверенным от царя по всяким делам, касающимся до народа.
Из живших же в селах, на полях своих, сыновья Иуды жили в Кириаф-Арбе и зависящих от нее городах, в Дивоне и зависящих от него городах, в Иекавцеиле и селах его,
в Иешуе, в Моладе и в Беф-Палете,
в Хацар-Шуале, в Вирсавии и зависящих от нее городах,
в Секелаге, в Мехоне и зависящих от нее городах,
в Ен-Риммоне, в Цоре и в Иармуфе,
в Заноахе, Одолламе и селах их, в Лахисе и на полях его, в Азеке и зависящих от нее городах. Они расположились от Вирсавии и до долины Енномовой.
Сыновья Вениаминовы, начиная от Гевы, в Михмасе, Гае, в Вефиле и зависящих от него городах,
в Анафофе, Нове, Анании,
Гацоре, Раме, Гиффаиме,
Хадиде, Цевоиме, Неваллате,
Лоде, Оно, в долине Харашиме.
И левиты имели жилища свои в участках Иуды и Вениамина.
China (simpl.)
百姓的首领住在耶路撒冷。其馀的百姓掣签,每十人中使一人来住在圣城耶路撒冷,那九人住在别的城邑。
凡甘心乐意住在耶路撒冷的,百姓都为他们祝福。
以色列人,祭司,利未人,尼提宁,和所罗门仆人的后裔都住在犹大城邑,各在自己的地业中。本省的首领住在耶路撒冷的,记在下面。
其中有些犹大人和便雅悯人。犹大人中有法勒斯的子孙,乌西雅的儿子亚他雅。乌西雅是撒迦利雅的儿子。撒迦利雅是亚玛利雅的儿子。亚玛利雅是示法提雅的儿子。示法提雅是玛勒列的儿子。
又有巴录的儿子玛西雅。巴录是谷何西的儿子。谷何西是哈赛雅的儿子。哈赛雅是亚大雅的儿子。亚大雅是约雅立的儿子。约雅立是撒迦利雅的儿子。撒迦利雅是示罗尼的儿子。
住在耶路撒冷,法勒斯的子孙共四百六十八名,都是勇士。
便雅悯人中有米书兰的儿子撒路。米书兰是约叶的儿子。约叶是毗大雅的儿子。毗大雅是哥赖雅的儿子。哥赖雅是玛西雅的儿子。玛西雅是以铁的儿子。以铁是耶筛亚的儿子。
其次有迦拜,撒来的子孙,共九百二十八名。
细基利的儿子约珥是他们的长官。哈西努亚的儿子,犹大是耶路撒冷的副官。
祭司中有雅斤,又有约雅立的儿子耶大雅。
还有管理神殿的西莱雅,西莱雅是希勒家的儿子。希勒家是米书兰的儿子。米书兰是撒督的儿子。撒督是米拉约的儿子。米拉约是亚希突的儿子。
还有他们的弟兄在殿里供职的,共八百二十二名。又有耶罗罕的儿子亚大雅。耶罗罕是毗拉利的儿子。毗拉利是暗洗的儿子。暗洗是撒迦利亚的儿子。撒迦利亚是巴施户珥的儿子。巴施户珥是玛基雅的儿子。
还有他的弟兄作族长的,二百四十二名。又有亚萨列的儿子亚玛帅。亚萨列是亚哈赛的儿子。亚哈赛是米实利末的儿子。米实利末是音麦的儿子。
还有他们弟兄,大能的勇士共一百二十八名。哈基多琳的儿子撒巴第业是他们的长官。
利未人中有哈述的儿子示玛雅。哈述是押利甘的儿子。押利甘是哈沙比雅的儿子。哈沙比雅是布尼的儿子。
又有利未人的族长,沙比太和约撒拔管理神殿的外事。
祈祷的时候,为称谢领首的是米迦的儿子玛他尼。米迦是撒底的儿子。撒底是亚萨的儿子。又有玛他尼弟兄中的八布迦为副。还有沙母亚的儿子押大。沙母亚是加拉的儿子。加拉是耶杜顿的儿子。
在圣城的利未人共二百八十四名。
守门的是亚谷和达们,并守门的弟兄,共一百七十二名。
其馀的以色列人,祭司,利未人都住在犹大的一切城邑,各在自己的地业中。
尼提宁却住在俄斐勒。西哈和基斯帕管理他们。
在耶路撒冷,利未人的长官,管理神殿事务的是歌唱者亚萨的子孙,巴尼的儿子乌西。巴尼是哈沙比雅的儿子。哈沙比雅是玛他尼的儿子。玛他尼是米迦的儿子。
王为歌唱的出命令,每日供给他们必有一定之粮。
犹大儿子谢拉的子孙,米示萨别的儿子毗他希雅,辅助王办理犹大民的事。
至于村庄和属村庄的田地,有犹大人住在基列亚巴,和属基列亚巴的乡村。底本和属底本的乡村。叶甲薛和属叶甲薛的村庄。
耶书亚,摩拉大,伯帕列,
哈萨书亚,别是巴,和属别是巴的乡村。
洗革拉,米哥拿,和属米哥拿的乡村。
音临门,琐拉,耶末,
撒挪亚,亚杜兰,和属这两处的村庄。拉吉和属拉吉的田地。亚西加和属亚西加的乡村。他们所住的地方是从别是巴直到欣嫩谷。
便雅悯人从迦巴起,住在密抹,亚雅,伯特利和属伯特利的乡村。
亚拿突,挪伯,亚难雅,
夏琐,拉玛,基他音,
哈叠,洗编,尼八拉,
罗德,阿挪,匠人之谷。
利未人中有几班曾住在犹大地归于便雅悯的。
Vangipõlvest tulijad, kes asustati Jeruusalemma
Ja rahva vürstid asusid Jeruusalemma, aga muu rahvas heitis liisku, et üks kümnest läheks elama Jeruusalemma, pühasse linna, ja üheksa teistesse linnadesse.
Ja rahvas õnnistas kõiki neid mehi, kes vabatahtlikult läksid elama Jeruusalemma.
Ja need olid maa peamehed, kes elasid Jeruusalemmas; aga Juuda linnades elas igaüks oma pärandiosas, neile kuuluvais linnades: iisraellased, preestrid ja leviidid, templisulased ja Saalomoni orjade pojad.
Jeruusalemmas elas Juuda ja Benjamini poegi. Juuda poegadest: Ataja, Ussija poeg, kes oli Sakarja poeg, kes oli Amarja poeg, kes oli Sefatja poeg, kes oli Mahalaleli poeg Peretsi poegadest,
ja Maaseja, Baaruki poeg, kes oli Kol-Hose poeg, kes oli Hasaja poeg, kes oli Joojaribi poeg, kes oli Sakarja poeg, kes oli seelalase poeg.
Kõiki Jeruusalemmas elavaid Peretsi poegi oli nelisada kuuskümmend kaheksa vahvat meest.
Ja need olid Benjamini pojad: Sallu, Mesullami poeg, kes oli Joedi poeg, kes oli Pedaja poeg, kes oli Koolaja poeg, kes oli Maaseja poeg, kes oli Iitieli poeg, kes oli Jesaja poeg,
ja tema järel Gabbai ja Sallai - üheksasada kakskümmend kaheksa.
Ja Joel, Sikri poeg, oli nende ülevaataja, ja Juuda, Hassenua poeg, oli teine linnaülem.
Preestritest: Jedaja, Joojaribi poeg, Jaakin,
Seraja, Hilkija poeg, kes oli Mesullami poeg, kes oli Saadoki poeg, kes oli Merajoti poeg, kes oli Ahituubi poeg, Jumala koja eestseisja,
ja nende vennad, kes toimetasid templiteenistust - kaheksasada kakskümmend kaks; ja Adaja, Jerohami poeg, kes oli Pelalja poeg, kes oli Amsi poeg, kes oli Sakarja poeg, kes oli Pashuri poeg, kes oli Malkija poeg,
ja tema vennad, perekondade peamehed - kakssada nelikümmend kaks; ja Amassai, Asareli poeg, kes oli Ahsai poeg, kes oli Mesillemoti poeg, kes oli Immeri poeg,
ja nende vennad, vahvad mehed - sada kakskümmend kaheksa; nende ülevaataja oli Sabdiel, Gedolimi poeg.
Ja leviitidest: Semaja, Hassubi poeg, kes oli Asrikami poeg, kes oli Hasabja poeg, kes oli Bunni poeg;
Sabtai ja Joosabad, leviitide peameestest, kes olid Jumala koja välistööde ülevaatajad;
Mattanja, Miika poeg, kes oli Sabdi poeg, kes oli palvusel tänulaulu alustava laulujuhataja Aasafi poeg, ja Bakbukja, tema vendade hulgas teisel kohal olija, ja Abda, Sammua poeg, kes oli Gaalali poeg, kes oli Jedutuuni poeg.
Kõiki leviite pühas linnas oli kakssada kaheksakümmend neli.
Ja väravahoidjad olid: Akkub, Talmon ja nende vennad, kes valvasid väravaid - sada seitsekümmend kaks.
Ja ülejäänud Iisrael, preestrid ja leviidid olid kõigis Juuda linnades, igaüks oma pärisosas.
Ja templisulased elasid künkal; Siiha ja Gispa olid templisulaste ülemad.
Ja leviitide ülevaataja Jeruusalemmas oli Ussi, Baani poeg, kes oli Hasabja poeg, kes oli Mattanja poeg, kes oli Miika poeg Aasafi poegadest, kes laulsid Jumala koja teenistusel.
Sest nende kohta oli kuninga käsk ja kindel korraldus, kes nimelt iga päev pidid laulma.
Ja Petahja, Mesesabeli poeg, Serahi, Juuda poja poegadest, oli kuninga volinik kõiges, mis rahvasse puutus.
Uuesti asustatud paigad väljaspool Jeruusalemma
Ja nende põldude juures olevais asulais elas Juuda poegi Kirjat-Arbas ja selle tütarlinnades, Diibonis ja selle tütarlinnades, Jekabseelis ja selle külades,
Jeesuas, Mooladas, Beet-Peletis,
Hasar-Suualis, Beer-Sebas ja selle tütarlinnades,
Siklagis, Mekonas ja selle tütarlinnades,
Een-Rimmonis, Soras, Jarmutis,
Saanoahis, Adullamis ja nende külades, Laakises ja selle väljadel, Asekas ja selle tütarlinnades; nad lõid leeri üles Beer-Sebast Hinnomi oruni.
Ja Benjamini pojad asusid alates Gebast, Mikmasis, Ajjas, Peetelis ja selle tütarlinnades,
Anatotis, Noobis, Ananjas,
Haasoris, Raamas, Gittaimis,
Haadidis, Seboimis, Neballatis,
Loodis ja Oonos, Sepaorus.
Ja Juuda leviitide rühmad olid ka Benjamini maal.
Копировать текст Копировать ссылку Толкования стиха

Настройки