Быт. Исх. Лев. Чис. Втор. Нав. Суд. Руф. 1Цар. 2Цар. 3Цар. 4Цар. 1Пар. 2Пар. 1Ездр. Неем. 2Ездр. Тов. Иудиф. Эсф. 1Мак. 2Мак. 3Мак. 3Ездр. Иов. Пс. Притч. Еккл. Песн. Прем. Сир. Ис. Иер. Плч. Посл.Иер. Вар. Иез. Дан. Ос. Иоил. Ам. Авд. Ион. Мих. Наум. Авв. Соф. Агг. Зах. Мал. Мф. Мк. Лк. Ин. Деян. Иак. 1Пет. 2Пет. 1Ин. 2Ин. 3Ин. Иуд. Рим. 1Кор. 2Кор. Гал. Еф. Флп. Кол. 1Фес. 2Фес. 1Тим. 2Тим. Тит. Флм. Евр. Откр.

Книга Неемии

 
 • И всели́шася нача́лницы люді́й во Иерусали́мѣ, и про́чiи лю́дiе метну́ша жре́бiя взя́ти еди́наго от­ десяти́, да пребыва́етъ во Иерусали́мѣ гра́дѣ святѣ́мъ, и де́вять часте́й во градѣ́хъ.
 • И благослови́ша лю́дiе всѣ́хъ муже́й, и́же са́ми про­изво́лиша обита́ти во Иерусали́мѣ.
 • И сі́и нача́лницы страны́, и́же обита́ша во Иерусали́мѣ: и во градѣ́хъ Иу́диныхъ обита́­ше кі́йждо во одержа́нiи сво­е́мъ, во градѣ́хъ сво­и́хъ Изра́илевыхъ, свяще́н­ницы и леви́ти, и наѳине́е и сы́нове рабо́въ соломо́новыхъ.
 • И во Иерусали́мѣ обита́ша от­ сыно́въ Иу́диныхъ и от­ сыно́въ Венiами́нихъ. От сыно́въ Иу́диныхъ Аѳаі́а сы́нъ Озі́инъ, сы́нъ заха́рiинъ, сы́нъ самарі́инъ, сы́нъ Сафаті́евъ, сы́нъ Масеи́ль и от­ сыно́въ Фаре́совыхъ,
 • и маасі́а, сы́нъ Вару́ховъ, сы́нъ хала́зовъ, сы́нъ Озі́евъ, сы́нъ Адаі́евъ, сы́нъ Иоари́вль, сы́нъ заха́рiевъ, сы́нъ Силоні́евъ:
 • вси́ сы́нове Фаре́совы, и́же обита́ша во Иерусали́мѣ, четы́реста шестьдеся́тъ о́смь му́жiе крѣ́пцы.
 • Сі́и же сы́нове Венiами́ни: Сило́нъ сы́нъ месула́евъ, сы́нъ Иоа́довъ, сы́нъ фадаі́евъ, сы́нъ колі́евъ, сы́нъ маасі́евъ, сы́нъ еѳiи́ль, сы́нъ Иессі́евъ,
 • и по не́мъ Гевеи́лъ, силі́евъ, де́вять со́тъ два́десять о́смь.
 • И Иои́ль сы́нъ зехри́нъ настоя́тель надъ ни́ми, и Иу́да сы́нъ Асана́евъ, от­ гра́да, вторы́й.
 • От свяще́н­никовъ: и Иаді́а сы́нъ Иоари́вль, Иахи́нь,
 • саре́а сы́нъ Елхі́евъ, сы́нъ месула́мовъ, сы́нъ садду́ковъ, сы́нъ Марiо́ѳовъ, сы́нъ ето́ѳовъ, нача́лникъ до́му Бо́жiя,
 • и бра́тiя и́хъ дѣ́ла­ю­ще дѣ́ло це́ркве о́смь со́тъ два́десять два́: и Адаі́а сы́нъ иероа́мль, сы́на Фалалі́ина, сы́на нама́сова, сы́на заха́рiина, сы́на фасеѳу́рова, сы́на Мелхі́ина,
 • и бра́тiя его́ нача́лницы оте́че­ст­въ двѣ́сти четы́редесять два́: и Амеса́й сы́нъ езрiи́ль, сы́на сакхі́ева, сы́на Масаримо́ѳова, сы́на Емми́рова,
 • и бра́тiя его́ си́льнiи во бра́нехъ сто́ два́десять о́смь: и настоя́тель и́хъ сохрiи́лъ, сы́нъ вели́кихъ.
 • И от­ Леви́тъ: самаі́а сы́нъ Асу́ва, сы́на езрика́ма, сы́на Асаві́и, сы́на во́н­ни,
 • и Савваѳе́й, и Иосава́дъ надъ дѣла́ми до́му Бо́жiя внѣ́шняго и от­ нача́лниковъ леви́тскихъ,
 • и Матѳані́а, сы́нъ Миха́евъ, сы́нъ зехрі́евъ, сы́на Аса́фова, нача́лникъ хвале́нiя, и Иу́да моли́твы, и вокхі́а вторы́й от­ бра́тiй сво­и́хъ, и Авді́а сы́нъ саме́а сы́на Гале́лова, сы́на Идиѳу́нова:
 • всѣ́хъ леви́товъ во гра́дѣ святѣ́мъ двѣ́сти о́смьдесятъ четы́ре.
 • И две́рницы: аку́въ, телами́нъ и бра́тiя и́хъ, стрегу́щiи вра́тъ, сто́ се́дмьдесятъ два́.
 • Про́чiи же от­ Изра́иля иере́е же и леви́ти во всѣ́хъ градѣ́хъ Иуде́и кі́йждо въ наслѣ́дiи сво­е́мъ.
 • И наѳине́е, и́же обита́ша во Офлѣ́, Сiа́й и ге́сфъ от­ наѳине́евъ.
 • И нача́лникъ леви́товъ во Иерусали́мѣ Озі́й сы́нъ вані́инъ сы́на Саві́ева, сы́на Матѳані́ева, сы́на Миха́ева, от­ сыно́въ Аса́фовыхъ пою́щихъ надъ дѣ́ломъ до́му Бо́жiя,
 • я́ко за́повѣдь царе́ва [бѣ́] и́мъ: и пребыва́­ше вѣ́рно надъ пѣвца́ми обро́къ ко­его́ждо дне́ въ де́нь сво́й.
 • И фаѳе́а, сы́нъ Массизави́ловъ от­ сыно́въ За́риныхъ, сы́на Иу́дина, при­­ руцѣ́ царе́вѣ вся́кiя потре́бы ра́ди люді́й.
 • И при­­ дворѣ́хъ, и́же на се́лѣхъ и́хъ: и от­ сыно́въ Иу́диныхъ обита́ша въ карiаѳарво́цѣ и въ се́лѣхъ его́, и въ Дево́нѣ и въ се́лѣхъ его́, и въ каѳсеи́лѣ и въ се́лѣхъ его́,
 • и во иису́сѣ, и въ мола́дѣ, и въ веѳфала́тѣ,
 • и во Асерсоа́лѣ, и въ вирсаве́и и въ се́лѣхъ ея́,
 • и въ секела́гѣ, и ма́внѣ и въ се́лѣхъ ея́,
 • и въ ремао́нѣ, и въ Са́рѣ, и во иериму́ѳѣ,
 • и въ зан­но́и, и во Одолла́мѣ и въ се́лѣхъ и́хъ, и въ лахи́сѣ и въ се́лѣхъ его́, и во ази́кѣ и въ се́лѣхъ ея́: и ополчи́шася въ вирсаве́и да́же до де́бри ен­но́нъ.
 • И сы́нове Венiами́ни от­ гаваи́ и Магма́са и Веѳи́ля и от­ ве́сей его́,
 • и во Анаѳо́ѳѣ, въ но́вѣ, во Ані́и,
 • во Асо́рѣ, въ рамѣ́, въ геѳаи́мѣ,
 • въ Адо́дѣ, въ Сево­и́мѣ, въ навала́тѣ,
 • въ Ли́ддѣ и во оногiараси́мъ.
 • И от­ леви́товъ ча́сти Иу́дины и Венiами́ни.
 • И жили начальники народа в Иерусалиме, а прочие из народа бросили жребии, чтоб одна из десяти частей их шла на жительство в святой город Иерусалим, а девять оставались в прочих городах.
 • И благословил народ всех, которые добровольно согласились жить в Иерусалиме.
 • Вот главы страны, которые жили в Иерусалиме, – а в городах Иудеи жили, всякий в своем владении, по городам своим: Израильтяне, священники, левиты и нефинеи и сыновья рабов Соломоновых; –
 • в Иерусалиме жили из сыновей Иуды и из сыновей Вениамина. Из сыновей Иуды: Афаия, сын Уззии, сын Захарии, сын Амарии, сын Сафатии, сын Малелеила, из сыновей Фареса,
 • и Маасея, сын Варуха, сын Колхозея, сын Хазаии, сын Адаии, сын Иоиарива, сын Захарии, сын Шилония.
 • Всех сыновей Фареса, живших в Иерусалиме, четыреста шестьдесят восемь, люди отличные.
 • И вот сыновья Вениамина: Саллу, сын Мешуллама, сын Иоеда, сын Федаии, сын Колаии, сын Маасеи, сын Ифиила, сын Исаии,
 • и за ним Габбай, Саллай – девятьсот двадцать восемь.
 • Иоиль, сын Зихри, был начальником над ними, а Иуда, сын Сенуи, был вторым над городом.
 • Из священников: Иедаия, сын Иоиарива, Иахин,
 • Сераия, сын Хелкии, сын Мешуллама, сын Садока, сын Мераиофа, сын Ахитува, начальствующий в доме Божием,
 • и братья их, отправлявшие службу в доме Божием – восемьсот двадцать два; и Адаия, сын Иерохама, сын Фелалии, сын Амция, сын Захарии, сын Пашхура, сын Малхии,
 • и братья его, гла́вы поколений – двести сорок два; и Амашсай, сын Азариила, сын Ахзая, сын Мешиллемофа, сын Иммера,
 • и братья его, люди отличные – сто двадцать восемь. Начальником над ними был Завдиил, сын Гагедолима.
 • А из левитов: Шемаия, сын Хашшува, сын Азрикама, сын Хашавии, сын Вунния,
 • и Шавфай, и Иозавад из глав левитов по внешним делам дома Божия,
 • и Матфания, сын Михи, сын Завдия, сын Асафа, главный начинатель славословия при молитве, и Бакбукия, второй по нем из братьев его, и Авда, сын Шаммуя, сын Галала, сын Идифуна.
 • Всех левитов во святом городе двести восемьдесят четыре.
 • А привратники: Аккув, Талмон и братья их, содержавшие стражу у ворот – сто семьдесят два.
 • Прочие Израильтяне, священники, левиты жили по всем городам Иудеи, каждый в своем уделе.
 • А нефинеи жили в Офеле; над нефинеями Циха и Гишфа.
 • Начальником над левитами в Иерусалиме был Уззий, сын Вания, сын Хашавии, сын Матфании, сын Михи, из сыновей Асафовых, которые были певцами при служении в доме Божием,
 • потому что от царя было о них особое повеление, и назначено было на каждый день для певцов определенное содержание.
 • И Петахия, сын Мешезавела, из сыновей Зары, сына Иуды, был доверенным от царя по всяким делам, касающимся до народа.
 • Из живших же в селах, на полях своих, сыновья Иуды жили в Кириаф-Арбе и зависящих от нее городах, в Дивоне и зависящих от него городах, в Иекавцеиле и селах его,
 • в Иешуе, в Моладе и в Беф-Палете,
 • в Хацар-Шуале, в Вирсавии и зависящих от нее городах,
 • в Секелаге, в Мехоне и зависящих от нее городах,
 • в Ен-Риммоне, в Цоре и в Иармуфе,
 • в Заноахе, Одолламе и селах их, в Лахисе и на полях его, в Азеке и зависящих от нее городах. Они расположились от Вирсавии и до долины Енномовой.
 • Сыновья Вениаминовы, начиная от Гевы, в Михмасе, Гае, в Вефиле и зависящих от него городах,
 • в Анафофе, Нове, Анании,
 • Гацоре, Раме, Гиффаиме,
 • Хадиде, Цевоиме, Неваллате,
 • Лоде, Оно, в долине Харашиме.
 • И левиты имели жилища свои в участках Иуды и Вениамина.
 • Die führenden Familien des Volkes wohnten schon in Jerusalem. Aus der übrigen Bevölkerung wurde durch das Los jede zehnte Familie dazu bestimmt, in Jerusalem, der Heiligen Stadt, zu wohnen. Die anderen Familien konnten in ihren Städten und Dörfern bleiben.
 • Jede Familie, die darüber hinaus freiwillig nach Jerusalem zog, wurde öffentlich gelobt.
 • Die folgende Liste verzeichnet die Sippenhäupter der Provinz Judäa, die in Jerusalem und den Städten von Judäa wohnten, jeweils auf ihrem Erbbesitz. Sie umfasst die Angehörigen des Volkes, die Priester, die Leviten, die Tempeldiener und die Nachkommen der Sklaven Salomos.
 • Aus dem Stamm Juda:
  Ataja, der Sohn von Usija; er stammte über Secharja, Amarja, Schefatja und Mahalalel von Judas Sohn Perez ab.
 • Maaseja, der Sohn Baruchs; er stammte über Kolhose, Hasaja, Adaja, Jojarib und Secharja von Judas Sohn Schela ab.
 • Insgesamt wohnten 468 Nachkommen von Perez in Jerusalem, sie waren alle kriegstüchtige Männer.
 • Aus dem Stamm Benjamin:
  Sallu, der Sohn von Meschullam; seine weiteren Vorfahren waren Joëd, Pedaja, Kolaja, Maaseja, Itiël und Jeschaja.
 • Außerdem Gabbai und Sallai.
  Insgesamt waren es 928.
 • Ihr Anführer war Joël, der Sohn von Sichri; zu ihnen gehörte auch Juda, der Sohn von Senua, der zweite Stadtvorsteher.
 • Von den Priestern:
  Jedaja, der Sohn von Jojarib, sowie Jachin.
 • Seraja, der Sohn von Hilkija, der Vorsteher des Tempels; seine weiteren Vorfahren waren Meschullam, Zadok, Merajot und Ahitub.
 • Zusammen mit ihren Verwandten gehörten zu diesen Sippen insgesamt 822, die den Priesterdienst am Tempel verrichteten.
  Adaja, der Sohn von Jeroham; seine weiteren Vorfahren waren Pelalja, Amzi, Secharja, Paschhur und Malkija.
 • Zusammen mit seinen Verwandten waren es 242 Familienoberhäupter.
  Amaschsai, der Sohn von Asarel; seine weiteren Vorfahren waren Achsai, Meschillemot und Immer.
 • Zusammen mit ihren Verwandten waren es 128 kriegstüchtige Männer. Ihr Anführer war Sabdiël, der Sohn von Haggedolim.
 • Von den Leviten:
  Schemaja, der Sohn von Haschub; seine weiteren Vorfahren waren Asrikam, Haschabja und Bunni.
 • Schabbetai und Josabad, Sippenoberhäupter, die für die Verwaltungsaufgaben am Tempel verantwortlich waren.
 • Mattanja, der Sohn von Micha und Enkel von Sabdi, ein Nachkomme Asafs; er leitete den Lobgesang und stimmte beim Gebet den Dankruf an; Bakbukja, einer seiner Verwandten, war sein Stellvertreter.
  Abda, der Sohn von Schammua und Enkel von Galal, ein Nachkomme Jedutuns.
 • Insgesamt wohnten 284 Leviten in der Heiligen Stadt.
 • Torwächter:
  Akkub und Talmon und ihre Verwandten, die die Tempeltore bewachten, insgesamt 172.
 • Die übrigen Israeliten, einschließlich der Priester aus der Nachkommenschaft von Levi, wohnten alle auf ihrem Grundbesitz in den Städten und Dörfern Judäas.
 • Die Tempeldiener wohnten in Jerusalem auf dem Ofel. Sie arbeiteten unter der Aufsicht von Ziha und Gischpa.
 • Vorsteher der Leviten in Jerusalem war Usi, der Sohn von Bani; seine weiteren Vorfahren waren Haschabja, Mattanja und Micha. Er gehörte zu den Nachkommen Asafs, die beim Gottesdienst im Tempel für Musik und Gesang zuständig waren.
 • Eine königliche Anordnung regelte ihren Dienst für jeden Tag.
 • Petachja, der Sohn Meschesabels, ein Nachkomme von Serach, dem Sohn von Juda, beriet den König in allen Fragen, die das Volk betrafen.
 • Weil sie Weideplätze in der Umgebung hatten, wohnten Leute vom Stamm Juda in folgenden Landstädten: Kirjat-Arba mit den dazugehörigen Dörfern, Dibon mit den dazugehörigen Dörfern, Kabzeel mit den dazugehörigen Gehöften,
 • Jeschua, Molada, Bet-Pelet,
 • Hazar-Schual, Beerscheba mit seinen Dörfern,
 • Ziklag, Mechona mit seinen Dörfern,
 • En-Rimmon, Zora, Jarmut;
 • weiter Sanoach und Adullam mit den dazugehörigen Gehöften, Lachisch und das dazugehörige Gebiet sowie Aseka und seine Dörfer. Das Siedlungsgebiet der Leute vom Stamm Juda reichte von Beerscheba im Süden bis zum Hinnom-Tal im Norden.
 • Wohnorte der Leute vom Stamm Benjamin waren: Geba, Michmas, Aja, Bet-El mit seinen Dörfern,
 • Anatot, Nob, Ananeja,
 • Hazor, Rama, Gittajim,
 • Hadid, Zeboim, Neballat,
 • Lod, Ono und das Tal der Handwerker.
 • Einige Gruppen von Leviten aus dem Gebiet von Juda ließen sich im Gebiet von Benjamin nieder.