Быт. Исх. Лев. Чис. Втор. Нав. Суд. Руф. 1Цар. 2Цар. 3Цар. 4Цар. 1Пар. 2Пар. 1Ездр. Неем. 2Ездр. Тов. Иудиф. Эсф. 1Мак. 2Мак. 3Мак. 3Ездр. Иов. Пс. Притч. Еккл. Песн. Прем. Сир. Ис. Иер. Плч. Посл.Иер. Вар. Иез. Дан. Ос. Иоил. Ам. Авд. Ион. Мих. Наум. Авв. Соф. Агг. Зах. Мал. Мф. Мк. Лк. Ин. Деян. Иак. 1Пет. 2Пет. 1Ин. 2Ин. 3Ин. Иуд. Рим. 1Кор. 2Кор. Гал. Еф. Флп. Кол. 1Сол. 2Сол. 1Тим. 2Тим. Тит. Флм. Евр. Откр.

Книга Неемии

 
 • И всели́шася нача́лницы люді́й во Иерусали́мѣ, и про́чiи лю́дiе метну́ша жре́бiя взя́ти еди́наго от­ десяти́, да пребыва́етъ во Иерусали́мѣ гра́дѣ святѣ́мъ, и де́вять часте́й во градѣ́хъ.
 • И благослови́ша лю́дiе всѣ́хъ муже́й, и́же са́ми про­изво́лиша обита́ти во Иерусали́мѣ.
 • И сі́и нача́лницы страны́, и́же обита́ша во Иерусали́мѣ: и во градѣ́хъ Иу́диныхъ обита́­ше кі́йждо во одержа́нiи сво­е́мъ, во градѣ́хъ сво­и́хъ Изра́илевыхъ, свяще́н­ницы и леви́ти, и наѳине́е и сы́нове рабо́въ соломо́новыхъ.
 • И во Иерусали́мѣ обита́ша от­ сыно́въ Иу́диныхъ и от­ сыно́въ Венiами́нихъ. От сыно́въ Иу́диныхъ Аѳаі́а сы́нъ Озі́инъ, сы́нъ заха́рiинъ, сы́нъ самарі́инъ, сы́нъ Сафаті́евъ, сы́нъ Масеи́ль и от­ сыно́въ Фаре́совыхъ,
 • и маасі́а, сы́нъ Вару́ховъ, сы́нъ хала́зовъ, сы́нъ Озі́евъ, сы́нъ Адаі́евъ, сы́нъ Иоари́вль, сы́нъ заха́рiевъ, сы́нъ Силоні́евъ:
 • вси́ сы́нове Фаре́совы, и́же обита́ша во Иерусали́мѣ, четы́реста шестьдеся́тъ о́смь му́жiе крѣ́пцы.
 • Сі́и же сы́нове Венiами́ни: Сило́нъ сы́нъ месула́евъ, сы́нъ Иоа́довъ, сы́нъ фадаі́евъ, сы́нъ колі́евъ, сы́нъ маасі́евъ, сы́нъ еѳiи́ль, сы́нъ Иессі́евъ,
 • и по не́мъ Гевеи́лъ, силі́евъ, де́вять со́тъ два́десять о́смь.
 • И Иои́ль сы́нъ зехри́нъ настоя́тель надъ ни́ми, и Иу́да сы́нъ Асана́евъ, от­ гра́да, вторы́й.
 • От свяще́н­никовъ: и Иаді́а сы́нъ Иоари́вль, Иахи́нь,
 • саре́а сы́нъ Елхі́евъ, сы́нъ месула́мовъ, сы́нъ садду́ковъ, сы́нъ Марiо́ѳовъ, сы́нъ ето́ѳовъ, нача́лникъ до́му Бо́жiя,
 • и бра́тiя и́хъ дѣ́ла­ю­ще дѣ́ло це́ркве о́смь со́тъ два́десять два́: и Адаі́а сы́нъ иероа́мль, сы́на Фалалі́ина, сы́на нама́сова, сы́на заха́рiина, сы́на фасеѳу́рова, сы́на Мелхі́ина,
 • и бра́тiя его́ нача́лницы оте́че­ст­въ двѣ́сти четы́редесять два́: и Амеса́й сы́нъ езрiи́ль, сы́на сакхі́ева, сы́на Масаримо́ѳова, сы́на Емми́рова,
 • и бра́тiя его́ си́льнiи во бра́нехъ сто́ два́десять о́смь: и настоя́тель и́хъ сохрiи́лъ, сы́нъ вели́кихъ.
 • И от­ Леви́тъ: самаі́а сы́нъ Асу́ва, сы́на езрика́ма, сы́на Асаві́и, сы́на во́н­ни,
 • и Савваѳе́й, и Иосава́дъ надъ дѣла́ми до́му Бо́жiя внѣ́шняго и от­ нача́лниковъ леви́тскихъ,
 • и Матѳані́а, сы́нъ Миха́евъ, сы́нъ зехрі́евъ, сы́на Аса́фова, нача́лникъ хвале́нiя, и Иу́да моли́твы, и вокхі́а вторы́й от­ бра́тiй сво­и́хъ, и Авді́а сы́нъ саме́а сы́на Гале́лова, сы́на Идиѳу́нова:
 • всѣ́хъ леви́товъ во гра́дѣ святѣ́мъ двѣ́сти о́смьдесятъ четы́ре.
 • И две́рницы: аку́въ, телами́нъ и бра́тiя и́хъ, стрегу́щiи вра́тъ, сто́ се́дмьдесятъ два́.
 • Про́чiи же от­ Изра́иля иере́е же и леви́ти во всѣ́хъ градѣ́хъ Иуде́и кі́йждо въ наслѣ́дiи сво­е́мъ.
 • И наѳине́е, и́же обита́ша во Офлѣ́, Сiа́й и ге́сфъ от­ наѳине́евъ.
 • И нача́лникъ леви́товъ во Иерусали́мѣ Озі́й сы́нъ вані́инъ сы́на Саві́ева, сы́на Матѳані́ева, сы́на Миха́ева, от­ сыно́въ Аса́фовыхъ пою́щихъ надъ дѣ́ломъ до́му Бо́жiя,
 • я́ко за́повѣдь царе́ва [бѣ́] и́мъ: и пребыва́­ше вѣ́рно надъ пѣвца́ми обро́къ ко­его́ждо дне́ въ де́нь сво́й.
 • И фаѳе́а, сы́нъ Массизави́ловъ от­ сыно́въ За́риныхъ, сы́на Иу́дина, при­­ руцѣ́ царе́вѣ вся́кiя потре́бы ра́ди люді́й.
 • И при­­ дворѣ́хъ, и́же на се́лѣхъ и́хъ: и от­ сыно́въ Иу́диныхъ обита́ша въ карiаѳарво́цѣ и въ се́лѣхъ его́, и въ Дево́нѣ и въ се́лѣхъ его́, и въ каѳсеи́лѣ и въ се́лѣхъ его́,
 • и во иису́сѣ, и въ мола́дѣ, и въ веѳфала́тѣ,
 • и во Асерсоа́лѣ, и въ вирсаве́и и въ се́лѣхъ ея́,
 • и въ секела́гѣ, и ма́внѣ и въ се́лѣхъ ея́,
 • и въ ремао́нѣ, и въ Са́рѣ, и во иериму́ѳѣ,
 • и въ зан­но́и, и во Одолла́мѣ и въ се́лѣхъ и́хъ, и въ лахи́сѣ и въ се́лѣхъ его́, и во ази́кѣ и въ се́лѣхъ ея́: и ополчи́шася въ вирсаве́и да́же до де́бри ен­но́нъ.
 • И сы́нове Венiами́ни от­ гаваи́ и Магма́са и Веѳи́ля и от­ ве́сей его́,
 • и во Анаѳо́ѳѣ, въ но́вѣ, во Ані́и,
 • во Асо́рѣ, въ рамѣ́, въ геѳаи́мѣ,
 • въ Адо́дѣ, въ Сево­и́мѣ, въ навала́тѣ,
 • въ Ли́ддѣ и во оногiараси́мъ.
 • И от­ леви́товъ ча́сти Иу́дины и Венiами́ни.
 • И жили начальники народа в Иерусалиме, а прочие из народа бросили жребии, чтоб одна из десяти частей их шла на жительство в святой город Иерусалим, а девять оставались в прочих городах.
 • И благословил народ всех, которые добровольно согласились жить в Иерусалиме.
 • Вот главы страны, которые жили в Иерусалиме, – а в городах Иудеи жили, всякий в своем владении, по городам своим: Израильтяне, священники, левиты и нефинеи и сыновья рабов Соломоновых; –
 • в Иерусалиме жили из сыновей Иуды и из сыновей Вениамина. Из сыновей Иуды: Афаия, сын Уззии, сын Захарии, сын Амарии, сын Сафатии, сын Малелеила, из сыновей Фареса,
 • и Маасея, сын Варуха, сын Колхозея, сын Хазаии, сын Адаии, сын Иоиарива, сын Захарии, сын Шилония.
 • Всех сыновей Фареса, живших в Иерусалиме, четыреста шестьдесят восемь, люди отличные.
 • И вот сыновья Вениамина: Саллу, сын Мешуллама, сын Иоеда, сын Федаии, сын Колаии, сын Маасеи, сын Ифиила, сын Исаии,
 • и за ним Габбай, Саллай – девятьсот двадцать восемь.
 • Иоиль, сын Зихри, был начальником над ними, а Иуда, сын Сенуи, был вторым над городом.
 • Из священников: Иедаия, сын Иоиарива, Иахин,
 • Сераия, сын Хелкии, сын Мешуллама, сын Садока, сын Мераиофа, сын Ахитува, начальствующий в доме Божием,
 • и братья их, отправлявшие службу в доме Божием – восемьсот двадцать два; и Адаия, сын Иерохама, сын Фелалии, сын Амция, сын Захарии, сын Пашхура, сын Малхии,
 • и братья его, гла́вы поколений – двести сорок два; и Амашсай, сын Азариила, сын Ахзая, сын Мешиллемофа, сын Иммера,
 • и братья его, люди отличные – сто двадцать восемь. Начальником над ними был Завдиил, сын Гагедолима.
 • А из левитов: Шемаия, сын Хашшува, сын Азрикама, сын Хашавии, сын Вунния,
 • и Шавфай, и Иозавад из глав левитов по внешним делам дома Божия,
 • и Матфания, сын Михи, сын Завдия, сын Асафа, главный начинатель славословия при молитве, и Бакбукия, второй по нем из братьев его, и Авда, сын Шаммуя, сын Галала, сын Идифуна.
 • Всех левитов во святом городе двести восемьдесят четыре.
 • А привратники: Аккув, Талмон и братья их, содержавшие стражу у ворот – сто семьдесят два.
 • Прочие Израильтяне, священники, левиты жили по всем городам Иудеи, каждый в своем уделе.
 • А нефинеи жили в Офеле; над нефинеями Циха и Гишфа.
 • Начальником над левитами в Иерусалиме был Уззий, сын Вания, сын Хашавии, сын Матфании, сын Михи, из сыновей Асафовых, которые были певцами при служении в доме Божием,
 • потому что от царя было о них особое повеление, и назначено было на каждый день для певцов определенное содержание.
 • И Петахия, сын Мешезавела, из сыновей Зары, сына Иуды, был доверенным от царя по всяким делам, касающимся до народа.
 • Из живших же в селах, на полях своих, сыновья Иуды жили в Кириаф-Арбе и зависящих от нее городах, в Дивоне и зависящих от него городах, в Иекавцеиле и селах его,
 • в Иешуе, в Моладе и в Беф-Палете,
 • в Хацар-Шуале, в Вирсавии и зависящих от нее городах,
 • в Секелаге, в Мехоне и зависящих от нее городах,
 • в Ен-Риммоне, в Цоре и в Иармуфе,
 • в Заноахе, Одолламе и селах их, в Лахисе и на полях его, в Азеке и зависящих от нее городах. Они расположились от Вирсавии и до долины Енномовой.
 • Сыновья Вениаминовы, начиная от Гевы, в Михмасе, Гае, в Вефиле и зависящих от него городах,
 • в Анафофе, Нове, Анании,
 • Гацоре, Раме, Гиффаиме,
 • Хадиде, Цевоиме, Неваллате,
 • Лоде, Оно, в долине Харашиме.
 • И левиты имели жилища свои в участках Иуды и Вениамина.
 • Los jefes del pueblo habitaron en Jerusalén, pero el resto del pueblo echó suertes para que uno de cada diez fuera a vivir a Jerusalén, ciudad santa, y las otras nueve partes en las otras ciudades.
 • Y bendijo el pueblo a todos los hombres que voluntariamente se ofrecieron para habitar en Jerusalén.
 • Éstos son los jefes de la provincia que habitaron en Jerusalén; pero en las ciudades de Judá habitaron cada uno en su posesión, en sus ciudades: los israelitas, los sacerdotes y levitas, los sirvientes del Templo y los hijos de los siervos de Salomón.
 • En Jerusalén, pues, habitaron algunos de los hijos de Judá y de los hijos de Benjamín.

  De los hijos de Judá: Ataías hijo de Uzías hijo de Zacarías, hijo de Amarías, hijo de Sefatías, hijo de Mahalaleel, de los hijos de Fares,

 • y Maasías hijo de Baruc hijo de Colhoze, hijo de Hazaías, hijo de Adaías, hijo de Joiarib, hijo de Zacarías, hijo de Siloni.
 • Todos los hijos de Fares que habitaron en Jerusalén fueron cuatrocientos sesenta y ocho hombres de guerra.
 • Éstos son los hijos de Benjamín: Salú hijo de Mesulam hijo de Joed, hijo de Pedaías, hijo de Colaías, hijo de Maasías, hijo de Itiel, hijo de Jesaías.
 • Y después de él Gabai y Salai; novecientos veintiocho en total.
 • Joel hijo de Zicri era el jefe de ellos, y Judá hijo de Senúa, el segundo en la ciudad.
 • De los sacerdotes: Jedaías hijo de Joiarib, Jaquín,
 • Seraías hijo de Hilcías hijo de Mesulam, hijo de Sadoc, hijo de Meraiot, hijo de Ahitob, jefe de la casa de Dios,
 • y sus hermanos, los que hacían la obra de la Casa; ochocientos veintidós en total. Adaías hijo de Jeroham hijo de Pelalías, hijo de Amsi, hijo de Zacarías, hijo de Pasur, hijo de Malquías,
 • y sus hermanos, jefes de familia; doscientos cuarenta y dos en total. Amasai hijo de Azareel hijo de Azai, hijo de Mesilemot, hijo de Imer,
 • y sus hermanos, hombres de gran vigor; ciento veintiocho en total; el jefe de los cuales era Zabdiel hijo de Gedolim.
 • De los levitas: Semaías hijo de Hasub hijo de Azricam, hijo de Hasabías, hijo de Buni;
 • Sabetai y Jozabad, de los principales de los levitas, capataces de la obra exterior de la casa de Dios.
 • Matanías hijo de Micaía hijo de Zabdi, hijo de Asaf, el principal, el que empezaba las alabanzas y acción de gracias al tiempo de la oración; Bacbuquías, el segundo de entre sus hermanos; y Abda hijo de Samúa hijo de Galal, hijo de Jedutún.
 • Todos los levitas en la santa ciudad eran doscientos ochenta y cuatro en total.
 • Los porteros: Acub, Talmón y sus hermanos, que hacían guardia en las puertas; ciento veintidós en total.
 • El resto de Israel, de los sacerdotes y de los levitas, vivían en todas las ciudades de Judá, cada uno en su heredad.
 • Los sirvientes del Templo habitaban en Ofel; y Ziha y Gispa tenían autoridad sobre los sirvientes del Templo.
 • El jefe de los levitas en Jerusalén era Uzi hijo de Bani hijo de Hasabías, hijo de Matanías, hijo de Micaía, de los hijos de Asaf, cantores según el servicio de la casa de Dios.
 • Porque había un mandato del rey y un reglamento que fijaba los deberes de los cantores para cada día.
 • Y Petaías hijo de Mesezabeel, de los hijos de Zera hijo de Judá, estaba al servicio del rey para todos los asuntos del pueblo.

 • En cuanto a las aldeas y sus tierras, algunos de los hijos de Judá habitaron en Quiriat-arba y sus aldeas, en Dibón y sus aldeas, en Jecabseel y sus aldeas,
 • en Jesúa, Molada y Bet-pelet,
 • en Hazar-sual, en Beerseba y sus aldeas,
 • en Siclag, en Mecona y sus aldeas,
 • en En-rimón, en Zora, en Jarmut,
 • en Zanoa, en Adulam y sus aldeas, en Laquis y sus tierras, y en Azeca y sus aldeas. Y habitaron desde Beerseba hasta el valle de Hinom.
 • Los hijos de Benjamín habitaron desde Geba, en Micmas, en Aía, en Bet-el y sus aldeas,
 • en Anatot, Nob, Ananías,
 • Hazor, Ramá, Gitaim,
 • Hadid, Seboim, Nebalat,
 • Lod, y Ono, valle de los artesanos.
 • Algunos de los levitas habitaron en Judá y Benjamín.