Скрыть

Неемі́и, Глава 12

Толкования
12:1
12:2
12:3
12:5
12:6
12:8
12:12
12:13
12:14
12:15
12:16
12:18
12:19
12:20
12:21
12:23
12:28
12:31
12:32
12:33
12:34
12:35
12:36
12:37
12:38
12:40
12:41
12:42
12:43
12:45
Церковнославянский (рус)
И сі́и су́ть свяще́н­ницы и леви́ти, воз­ше́дшiи съ зорова́велемъ сы́номъ Салаѳiи́левымъ и Иису́сомъ: Сараі́а, Иеремі́а, Е́здра,
Амарі́а, малу́хъ, атту́й,
сехені́а, ре­у́мъ, Маримо́ѳъ,
Ада́iа, генаѳо́нъ, Аві́а,
Мiами́нъ, мааді́а, велга́,
семі́а, Иоiари́въ, Иді́а,
Салу́й, Аму́къ, Хелкі́а, одуі́а: сі́и нача́лницы свяще́н­никовъ и бра́тiя и́хъ во дни́ Иису́са.
И леви́ти: Иису́съ, вану́й, кадмiи́лъ, сараві́а, Иода́й и Матѳані́а, при­­ рука́хъ то́й, и бра́тiя и́хъ въ чредны́я служе́нiя:
и ваквакі́а и Ана́й, бра́тiя и́хъ, пря́мо и́хъ во чреды́ дневны́я.
Иису́съ же роди́ Иоаки́ма, Иоаки́мъ роди́ Елiаси́ва, Елiаси́въ роди́ Иода́а,
Иода́й же роди́ Ионаѳа́на, и Ионаѳа́нъ роди́ Аду́а.
Во дни́ же Иоаки́ма бѣ́ху бра́тiя его́ свяще́н­ницы и нача́лницы оте́че­ст­въ: Сараі́и Амарі́а, иеремі́и Анані́а,
е́здрѣ месулла́мъ, Амарі́и Иоана́нъ,
Амалу́ху Ионаѳа́нъ, сехені́и Ио́сифъ,
Аре́су една́съ, Марiо́ѳу Елке́й,
Адда́ю Заха́рiа, ганаѳо́ну месулла́мъ,
Аві́и зехрі́й, Мiами́ну маада́й, фелеті́ю,
Валга́су самуе́й, семі́и Ионаѳа́нъ,
Иоари́ву Матѳана́й, еді́ю Озі́й,
Салаі́ю калаі́а, Аме́ку Аве́дъ,
Елкі́и Асаві́а, Иеді́и наѳанаи́лъ.
Леви́ти во дни́ Елiаси́ва, Иоа́да и Иоа́, и Иоана́нъ и Иду́а, напи́сани нача́лницы оте́че­ст­въ, и свяще́н­ницы въ ца́р­ст­во да́рiа пе́рсскаго.
И сы́нове Леві́и нача́лницы оте́че­ст­въ пи́сани въ кни́зѣ слове́съ дні́й и да́же до дні́й Иоана́на сы́на Елису́ева.
И нача́лницы леви́томъ Асаві́а и сараві́а и Иису́съ, и сы́нове кадмiи́ловы и бра́тiя и́хъ предъ ни́ми въ пѣ́снехъ хвали́ти и исповѣ́довати, по за́повѣди дави́да человѣ́ка Бо́жiя, по чреда́мъ от­ дне́ до дне́.
Матѳані́а и ваквакі́а, Авді́а, месулла́мъ, телмо́нъ, аку́въ, стрегу́щiи две́рницы стра́жу, внегда́ собра́ти ми́ две́рники.
Во дни́ Иоаки́ма сы́на Иису́сова, сы́на Иоседе́кова, и во дни́ Неемі́и и е́здры свяще́н­ника и книго́чiи,
и во обновле́нiи стѣны́ Иерусали́мскiя, взыска́ша леви́товъ въ мѣ́стѣхъ и́хъ да воз­веду́тъ и́хъ во Иерусали́мъ сотвори́ти обновле́нiе и весе́лiе во хвале́нiи и пѣ́снехъ, въ кимва́лѣхъ и псалти́рехъ и гу́слехъ.
И собра́шася сы́нове пою́щихъ и от­ страны́ окре́стныя во Иерусали́мъ, и от­ се́лъ нетофаті́евыхъ,
и от­ до́му [галга́лъ] и от­ стра́нъ [гева́ и азмаве́тъ], я́ко се́ла созда́ша себѣ́ пѣвцы́ о́крестъ Иерусали́ма:
и очи́стишася свяще́н­ницы и леви́ти, и очи́стиша люді́й и врата́ и стѣ́ну.
И воз­ведо́хъ нача́лниковъ Иу́диныхъ на стѣ́ну, и поста́вихъ два́ кли́роса вели́ка, хвалы́ ра́ди, и про­идо́ша от­ десны́я страны́ на стѣ́ну ко врато́мъ гно́йнымъ.
И идо́ша за ни́ми осаі́а и полови́на нача́лниковъ Иу́диныхъ,
и Азарі́а и Е́здра и месулла́мъ,
Иу́да и Венiами́нъ, и самаі́а и Иеремі́а:
и от­ сыно́въ свяще́н­ничихъ съ труба́ми Заха́рiа сы́нъ Ионаѳа́новъ, сы́нъ самаі́и, сы́нъ маѳані́инъ, сы́нъ Михаи́нъ, сы́нъ закху́ровъ, сы́нъ Аса́фовъ,
и бра́тiя его́ самаі́а и Озiи́лъ, гело́лъ, маі́а, наѳанаи́лъ и Иу́да и Анані́й, е́же хвали́ти въ пѣ́снехъ дави́да человѣ́ка Бо́жiя:
и Е́здра книго́чiй предъ ни́ми при­­ вратѣ́хъ исто́чника, хвали́ти пря́мо и́хъ. И взыдо́ша на лѣ́­ст­вицы гра́да дави́дова, на восхо́дъ стѣны́ вы́ше до́му дави́дова и да́же до вра́тъ водны́хъ къ восто́ку.
И кли́росъ вторы́й хвалу́ воз­даю́щихъ идя́ше сопроти́въ и́хъ, и а́зъ по не́мъ, и полови́на люді́й по стѣнѣ́, верху́ столпа́ Ѳанури́мля и да́же до стѣны́ простра́н­нѣйшiя,
и на врата́ Ефраи́ма, и на врата́ ста́рая, и на врата́ ры́бная, и на сто́лпъ Анамеи́ль, и на сто́лпъ Ема́ѳъ, и да́же до вра́тъ о́вчихъ.
И ста́ша на вратѣ́хъ стра́жи, ста́ша же два́ кли́роса хва́ляща въ дому́ Бо́жiи, и а́зъ и полови́на во­ево́дъ со мно́ю,
и свяще́н­ницы Елiаки́мъ, маасі́а, Мiами́нъ, Михе́а, Елiона́, Заха́рiа, Анані́а съ труба́ми,
и маасі́а и семеі́а, и Елеаза́ръ и Озі́а, и Иоана́нъ и Мелхі́а, и Елеамі́й и Иезу́ръ. И слы́шани бы́ша пѣвцы́ и Иезрі́а, и согля́дани, и восхвали́ша.
И пожро́ша въ де́нь то́й же́ртвы вели́кiя и воз­весели́шася, я́ко Бо́гъ воз­весели́ и́хъ вельми́: и жены́ и́хъ и ча́да и́хъ ра́довахуся, и слы́шано бы́сть весе́лiе то́ во Иерусали́мѣ издале́ча.
И поста́виша въ де́нь то́й муже́й надъ сокро́вищными храни́лищи, на нача́тки и десяти́ны, и да собира́ютъ си́ми нача́лниками от­ градо́въ ча́сти свяще́н­никомъ и леви́томъ, я́ко весе́лiе бѣ́ во Иуде́и, во свяще́н­ницѣхъ и въ леви́тѣхъ предстоя́щихъ,
и стрежа́ху стра́жу Бо́га сво­его́, и хране́нiе очище́нiя, и пѣвце́въ и две́рниковъ, по повелѣ́нiю дави́да и Соломо́на сы́на его́.
Я́ко во дни́ дави́довы Аса́фъ от­ нача́ла пе́рвый въ пѣвцѣ́хъ и въ пѣ́снехъ и хвале́нiи Бо́гу,
и ве́сь Изра́иль во дни́ зорова́веля и во дни́ Неемі́и дая́ху обро́къ пѣвце́мъ и две́рникомъ от­ дне́ до дне́ и освяща́ху леви́томъ, леви́ти же освяща́ху сыново́мъ Ааро́нимъ.
1 Список глав поколений священников и левитов во дни Иисуса, 12 священников во дни Иоакима, 22 левитов во дни Елиашива, Иоиады, Иоханана и Иаддуя; 27 левиты и певцы призваны для освящения стены; 31 торжественное шествие по новым стенам и встреча обоих групп с великой радостью в доме Господнем; 44 назначение левитов на особые виды служения.
Вот священники и левиты, которые пришли с Зоровавелем, сыном Салафииловым, и с Иисусом: Сераия, Иеремия, Ездра,
Амария, Маллух, Хаттуш,
Шехания, Рехум, Меремоф,
Иддо, Гиннефой, Авия,
Миямин, Маадия, Вилга,
Шемаия, Иоиарив, Иедаия,
Саллу, Амок, Хелкия, Иедаия. Это главы священников и братья их во дни Иисуса.
А левиты: Иисус, Биннуй, Кадмиил, Шеревия, Иуда, Матфания, главный при славословии, он и братья его,
и Бакбукия и Унний, братья их, наряду с ними державшие стражу.
Иисус родил Иоакима, Иоаким родил Елиашива, Елиашив родил Иоиаду,
Иоиада родил Ионафана, Ионафан родил Иаддуя.
Во дни Иоакима были священники, гла́вы поколений: из дома Сераии Мераия, из дома Иеремии Ханания,
из дома Ездры Мешуллам, из дома Амарии Иоханан,
из дома Мелиху Ионафан, из дома Шевании Иосиф,
из дома Харима Адна, из дома Мераиофа Хелкия,
из дома Иддо Захария, из дома Гиннефона Мешуллам,
из дома Авии Зихрий, из дома Миниамина, из дома Моадии Пилтай,
из дома Вилги Шаммуй, из дома Шемаии Ионафан,
из дома Иоиарива Мафнай, из дома Иедаии Уззий,
из дома Саллая Каллай, из дома Амока Евер,
из дома Хелкии Хашавия, из дома Иедаии Нафанаил.
Левиты, гла́вы поколений, внесены в запись во дни Елиашива, Иоиады, Иоханана и Иаддуя, и также священники в царствование Дария Персидского.
Сыновья Левия, гла́вы поколений, вписаны в летописи до дней Иоханана, сына Елиашивова.
Гла́вы левитов: Хашавия, Шеревия, и Иисус, сын Кадмиила, и братья их, при них поставленные для славословия при благодарениях, по установлению Давида, человека Божия – смена за сменою.
Матфания, Бакбукия, Овадия, Мешуллам, Талмон, Аккув – стражи, привратники на страже у порогов ворот.
Они были во дни Иоакима, сына Иисусова, сына Иоседекова, и во дни областеначальника Неемии и книжника Ездры, священника.
При освящении стены Иерусалимской потребовали левитов из всех мест их, приказывая им прийти в Иерусалим для совершения освящения и радостного празднества со славословиями и песнями при звуке кимвалов, псалтирей и гуслей.
И собрались сыновья певцов из округа Иерусалимского и из сел Нетофафских,
и из Беф-Гаггилгала, и с полей Гевы и Азмавета, потому что певцы выстроили себе села в окрестностях Иерусалима.
И очистились священники и левиты, и очистили народ и ворота, и стену.
Тогда я повел начальствующих в Иудее на стену и поставил два больших хора для шествия, и один из них шел по правой стороне стены к Навозным воротам.
За ними шел Гошаия и половина начальствующих в Иудее,
Азария, Ездра и Мешуллам,
Иуда и Вениамин, и Шемаия и Иеремия,
а из сыновей священнических с трубами: Захария, сын Ионафана, сын Шемаии, сын Матфании, сын Михея, сын Закхура, сын Асафа,
и братья его: Шемаия, Азариил, Милалай, Гилалай, Маай, Нафанаил, Иуда и Хананий с музыкальными орудиями Давида, человека Божия, и книжник Ездра впереди них.
Подле ворот Источника, против них, они взошли по ступеням города Давидова, по лестнице, ведущей на стену сверх дома Давидова до Водяных ворот к востоку.
Другой хор шел напротив них, и за ним я и половина народа, по стене от Печной башни и до широкой стены,
и от ворот Ефремовых, мимо старых ворот и ворот Рыбных, и башни Хананела, и башни Меа, к Овечьим воротам, и остановились у ворот Темничных.
Потом оба хора стали у дома Божия, и я и половина начальствующих со мною,
и священники: Елиаким, Маасея, Миниамин, Михей, Елиоенай, Захария, Ханания с трубами,
и Маасея и Шемаия, и Елеазар и Уззий, и Иоханан и Малхия, и Елам и Езер. И пели певцы громко; главным у них был Израхия.
И приносили в тот день большие жертвы и веселились, потому что Бог дал им великую радость. Веселились и жены и дети, и веселие Иерусалима далеко было слышно.
В тот же день приставлены были люди к кладовым комнатам для приношений начатков и десятин, чтобы собирать с полей при городах части, положенные законом для священников и левитов, потому что Иудеям радостно было смотреть на стоящих священников и левитов,
которые совершали службу Богу своему и дела очищения и были певцами и привратниками по установлению Давида и сына его Соломона.
Ибо издавна во дни Давида и Асафа были установлены главы певцов и песни Богу, хвалебные и благодарственные.
Все Израильтяне во дни Зоровавеля и во дни Неемии давали части певцам и привратникам на каждый день и отдавали святыни левитам, а левиты отдавали святыни сынам Аарона.
Толкования стиха Скопировать ссылку Скопировать текст Добавить в избранное
Библ. энциклопедия Библейский словарь Словарь библ. образов Практическая симфония
Цитата из Библии каждое утро
TG: t.me/azbible
Viber: vb.me/azbible