Быт. Исх. Лев. Чис. Втор. Нав. Суд. Руф. 1Цар. 2Цар. 3Цар. 4Цар. 1Пар. 2Пар. 1Ездр. Неем. 2Ездр. Тов. Иудиф. Эсф. 1Мак. 2Мак. 3Мак. 3Ездр. Иов. Пс. Притч. Еккл. Песн. Прем. Сир. Ис. Иер. Плч. Посл.Иер. Вар. Иез. Дан. Ос. Иоил. Ам. Авд. Ион. Мих. Наум. Авв. Соф. Агг. Зах. Мал. Мф. Мк. Лк. Ин. Деян. Иак. 1Пет. 2Пет. 1Ин. 2Ин. 3Ин. Иуд. Рим. 1Кор. 2Кор. Гал. Еф. Флп. Кол. 1Фес. 2Фес. 1Тим. 2Тим. Тит. Флм. Евр. Откр.

Книга Неемии
 

 
 • Въ де́нь то́й чте́но бы́сть въ кни́зѣ Моисе́овѣ во слы́шанiе лю́демъ, и обрѣ́теся напи́сано въ не́й: да не и́мутъ вни́ти Аммани́тяне и Моави́тяне въ це́рковь Бо́жiю да́же до вѣ́ка,
 • поне́же не срѣто́ша сыно́въ Изра́илевыхъ со хлѣ́бомъ и водо́ю и ная́ша на ни́хъ Валаа́ма на прокля́тiе и́хъ: и обрати́ Бо́гъ на́шъ прокля́т­ст­во на благослове́нiе.
 • И бы́сть егда́ слы́шаху зако́нъ, и от­лучи́ша всѣ́хъ чужди́хъ от­ Изра́иля.
 • И пре́жде сего́ Елiаси́въ свяще́н­никъ живя́ше въ сокро́вищнѣмъ дому́ Бо́га на́­шего, сро́дникъ тові́инъ,
 • и сотвори́ ему́ сокро́вищный до́мъ вели́къ: та́може бя́ху пре́жде при­­нося́ще же́ртву и Лива́нъ, и сосу́ды и десяти́ну пшени́цы и вина́ и еле́а, уста́вленая леви́томъ и пѣвце́мъ и две́рникомъ, и нача́тки свяще́н­ническiя.
 • Во всѣ́хъ же си́хъ не бы́хъ во Иерусали́мѣ, поне́же въ лѣ́то три́десять второ́е Артаксе́ркса царя́ Вавило́нскаго прiидо́хъ ко царю́: и по сконча́нiи дні́й испроси́хъ от­ царя́
 • и прiидо́хъ во Иерусали́мъ, и уразумѣ́хъ зло́, е́же сотвори́ Елiаси́въ тові́и, сотвори́ти ему́ сокро́вищный до́мъ во дворѣ́ до́му Бо́жiя,
 • и зло́ яви́ся ми́ зѣло́: и изверго́хъ вся́ сосу́ды до́му тові́ева во́нъ изъ до́му сокро́вищнаго,
 • и реко́хъ, и очи́стиша сокро́вищный до́мъ: и воз­врати́хъ она́мо сосу́ды до́му Бо́жiя, же́ртву и Лива́нъ.
 • И позна́хъ, я́ко ча́сти Леви́тскiя не бы́ша даны́, и побѣго́ша кі́йждо на село́ свое́ леви́ти и пѣвцы́ творя́щiи дѣ́ло.
 • И пря́хся со страти́гами и реко́хъ: чесо́ ра́ди оста́вленъ бы́сть до́мъ Бо́жiй? И собра́хъ и́хъ и поста́вихъ о́ныхъ во стоя́нiихъ сво­и́хъ.
 • И ве́сь Иу́да при­­несо́ша десяти́ну пшени́цы и вина́ и еле́а въ сокро́вища подъ ру́ку селемі́и свяще́н­ника и садо́ка писца́ и фадаі́и от­ Леви́тъ,
 • и при­­ ни́хъ Ана́нъ сы́нъ закху́ровъ, сы́нъ Матѳані́евъ, я́ко вѣ́рни искуше́ни су́ть надъ ни́ми раздѣля́ти бра́тiямъ сво­и́мъ.
 • Помяни́ мя, Бо́же, того́ ра́ди, и да не поги́бнетъ ми́лость моя́, ю́же сотвори́хъ въ дому́ Го́спода Бо́га мо­его́ и въ чинѣ́хъ его́.
 • Во дне́хъ тѣ́хъ ви́дѣхъ во Иу́дѣ то́пчущихъ точи́ло въ суббо́ту, и нося́щихъ снопы́, и воз­лага́ющихъ на ослы́ и вино́, и гро́здiе, и смо́квы, и вся́кое бре́мя, и нося́щихъ во Иерусали́мъ во дни́ суббо́тныя: и засвидѣ́тел­ст­вовахъ и́мъ въ де́нь продая́нiя и́хъ.
 • И ти́ряне обита́ша въ не́мъ при­­нося́ще ры́бы, и вся́ продае́мая продаю́ще въ суббо́ты сыново́мъ Иу́динымъ и во Иерусали́мѣ.
 • И обличи́хъ сыно́въ Иу́диныхъ свобо́дныхъ и реко́хъ и́мъ: что́ сiя́ ве́щь зла́я, ю́же вы́ творите́, и скверните́ де́нь суббо́тный?
 • не сiя́ ли сотвори́ша отцы́ ва́ши, и наведе́ на ни́хъ Бо́гъ на́шъ и на на́съ вся́ зла́я сiя́, и на гра́дъ се́й, и вы́ при­­лага́ете гнѣ́въ на Изра́иля, скверня́ще суббо́ту?
 • Бы́сть же егда́ поста́вишася врата́ во Иерусали́мѣ пре́жде суббо́ты, и реко́хъ, и запро́ша две́ри и повелѣ́хъ, да не от­верза́ютъ и́хъ да́же по суббо́тѣ: и от­ о́трокъ мо­и́хъ поста́вихъ надъ враты́, да ни еди́нъ вно́ситъ бре́мя въ де́нь суббо́тный.
 • И ста́ша вси́ и творя́ху ку́плю внѣ́ Иерусали́ма еди́нощи и два́щи.
 • И засвидѣ́тел­ст­вовахъ о ни́хъ и реко́хъ и́мъ: что́ вы́ пребыва́ете предъ стѣно́ю? а́ще втори́цею сiе́ сотворите́, простру́ ру́ку мою́ на ва́съ. И от­ вре́мене того́ не прiидо́ша въ суббо́ту.
 • И реко́хъ леви́томъ, и́же бя́ху очище́ни, дабы́ при­­ходи́ли храни́ти вра́тъ и святи́ти де́нь суббо́тный. И си́хъ ра́ди помяни́ мя, Бо́же, и прости́ ми по мно́же­ст­ву ми́лости тво­ея́.
 • И во дне́хъ о́нѣхъ ви́дѣхъ Иуде́евъ по­е́мшихъ жены́ азо́тскiя, Аммани́тяны, Моави́тскiя,
 • и сы́нове и́хъ от­ полу́ глаго́лаху азо́тскимъ язы́комъ и не умѣ́яху глаго́лати Иуде́йски:
 • и запрети́хъ и́мъ, и прокля́хъ и́хъ, и порази́хъ от­ ни́хъ муже́й, и оплѣши́хъ и́хъ, и закля́хъ и́хъ Бо́гомъ, а́ще дади́те дще́ри ва́шя сыново́мъ и́хъ и а́ще по́ймете от­ дще́рей и́хъ сыново́мъ ва́шымъ и себѣ́:
 • не та́ко ли согрѣши́ соломо́нъ ца́рь Изра́илевъ? и во язы́цѣхъ мно́зѣхъ не бы́сть ца́рь подо́бенъ ему́, и воз­лю́бленъ Бо́гу бѣ́, и поста́ви его́ Бо́гъ царе́мъ надъ всѣ́мъ Изра́илемъ, и того́ прельсти́ша жены́ чужді́я:
 • и мы́ послу́шаемъ ли ва́съ твори́ти вся́ко зло́ сiе́, согрѣши́ти Бо́гу на́­шему, е́же поя́ти жены́ иноплеме́н­ничи?
 • И от­ сыно́въ Иоа́да сы́на Ельту́ва свяще́н­ника вели́каго, зя́тя санавалла́това урани́тина, и изгна́хъ его́ от­ мене́.
 • Помяни́ и́мъ, Бо́же, за оскверне́нiе свяще́н­ства и завѣ́та свяще́н­ническа и леви́тска.
 • И очи́стихъ и́хъ от­ вся́кiя чужді́я нечистоты́, и поста́вихъ чреды́ свяще́н­никомъ и леви́томъ, кому́ждо по дѣ́лу его́,
 • и дая́нiе древе́съ во временѣ́хъ уста́вленыхъ и перворо́дныхъ. Помяни́ мя, Бо́же на́шъ, во благо́е.
 • В тот день читано было из книги Моисеевой вслух народа и найдено написанное в ней: Аммонитянин и Моавитянин не может войти в общество Божие во веки,
 • потому что они не встретили сынов Израиля с хлебом и водою и наняли против него Валаама, чтобы проклясть его, но Бог наш обратил проклятие в благословение.
 • Услышав этот закон, они отделили все иноплеменное от Израиля.
 • А прежде того священник Елиашив, приставленный к комнатам при доме Бога нашего, близкий родственник Товии,
 • отделал для него большую комнату, в которую прежде клали хлебное приношение, ладан и сосуды, и десятины хлеба, вина и масла, положенные законом для левитов, певцов и привратников, и приношения для священников.
 • Когда все это происходило, я не был в Иерусалиме, потому что в тридцать втором году Вавилонского царя Артаксеркса я ходил к царю, и по прошествии нескольких дней опять выпросился у царя.
 • Когда я пришел в Иерусалим и узнал о худом деле, которое сделал Елиашив, отделав для Товии комнату на дворах дома Божия,
 • тогда мне было весьма неприятно, и я выбросил все домашние вещи Товиины вон из комнаты
 • и сказал, чтобы очистили комнаты, и велел опять внести туда сосуды дома Божия, хлебное приношение и ладан.
 • Еще узнал я, что части левитам не отдаются, и что левиты и певцы, делавшие свое дело, разбежались, каждый на свое поле.
 • Я сделал за это выговор начальствующим и сказал: зачем оставлен нами дом Божий? И я собрал их и поставил их на место их.
 • И все Иудеи стали приносить десятины хлеба, вина и масла в кладовые.
 • И приставил я к кладовым Шелемию священника и Садока книжника и Федаию из левитов, и при них Ханана, сына Закхура, сына Матфании, потому что они считались верными. И на них возложено раздавать части братьям своим.
 • Помяни меня за это, Боже мой, и не изгладь усердных дел моих, которые я сделал для дома Бога моего и для служения при нем!
 • В те дни я увидел в Иудее, что в субботу топчут точила, возят снопы и навьючивают ослов вином, виноградом, смоквами и всяким грузом, и отвозят в субботний день в Иерусалим. И я строго выговорил им в тот же день, когда они продавали съестное.
 • И Тиряне жили в Иудее и привозили рыбу и всякий товар и продавали в субботу жителям Иудеи и в Иерусалиме.
 • И я сделал выговор знатнейшим из Иудеев и сказал им: зачем вы делаете такое зло и оскверняете день субботний?
 • Не так ли поступали отцы ваши, и за то Бог наш навел на нас и на город сей все это бедствие? А вы увеличиваете гнев Его на Израиля, оскверняя субботу.
 • После сего, когда смеркалось у ворот Иерусалимских, перед субботою, я велел запирать двери и сказал, чтобы не отпирали их до утра после субботы. И слуг моих я ставил у ворот, чтобы никакая ноша не проходила в день субботний.
 • И ночевали торговцы и продавцы всякого товара вне Иерусалима раз и два.
 • Но я строго выговорил им и сказал им: зачем вы ночуете возле стены? Если сделаете это в другой раз, я наложу руку на вас. С того времени они не приходили в субботу.
 • И сказал я левитам, чтобы они очистились и пришли содержать стражу у ворот, дабы святить день субботний. И за сие помяни меня, Боже мой, и пощади меня по великой милости Твоей!
 • Еще в те дни я видел Иудеев, которые взяли себе жен из Азотянок, Аммонитянок и Моавитянок;
 • и оттого сыновья их в половину говорят по-азотски, или языком других народов, и не умеют говорить по-иудейски.
 • Я сделал за это выговор и проклинал их, и некоторых из мужей бил, рвал у них волоса и заклинал их Богом, чтобы они не отдавали дочерей своих за сыновей их и не брали дочерей их за сыновей своих и за себя.
 • Не из-за них ли, говорил я, грешил Соломон, царь Израилев? У многих народов не было такого царя, как он. Он был любим Богом своим, и Бог поставил его царем над всеми Израильтянами; и однако же чужеземные жены ввели в грех и его.
 • И можно ли нам слышать о вас, что вы делаете все сие великое зло, грешите пред Богом нашим, принимая в сожительство чужеземных жен?
 • И из сыновей Иоиады, сына великого священника Елиашива, один был зятем Санаваллата, Хоронита. Я прогнал его от себя.
 • Воспомяни им, Боже мой, что они опорочили священство и завет священнический и левитский!
 • Так очистил я их от всего чужеземного и восстановил службы священников и левитов, каждого в деле его,
 • и доставку дров в назначенные времена и начатки. Помяни меня, Боже мой, во благо мне!
 • 当 日 , 人 念 摩 西 的 律 法 书 给 百 姓 听 , 遇 见 书 上 写 着 说 , 亚 扪 人 和 摩 押 人 永 不 可 入 神 的 会 。
 • 因 为 他 们 没 有 拿 食 物 , 和 水 来 迎 接 以 色 列 人 , 且 雇 了 巴 兰 咒 诅 他 们 , 但 我 们 的 神 使 那 咒 诅 变 为 祝 福 。
 • 以 色 列 民 听 见 这 律 法 , 就 与 一 切 闲 杂 人 绝 交 。
 • 先 是 蒙 派 管 理 我 们 神 殿 中 库 房 , 的 祭 司 以 利 亚 实 与 多 比 雅 结 亲 。
 • 便 为 他 预 备 一 间 大 屋 子 , 就 是 从 前 收 存 素 祭 , 乳 香 , 器 皿 , 和 照 命 令 供 给 利 未 人 , 歌 唱 的 , 守 门 的 五 谷 , 新 酒 , 和 油 的 十 分 之 一 , 并 归 祭 司 举 祭 的 屋 子 。
 • 那 时 我 不 在 耶 路 撒 冷 。 因 为 巴 比 伦 王 亚 达 薛 西 三 十 二 年 , 我 回 到 王 那 里 。 过 了 多 日 , 我 向 王 告 假 。
 • 我 来 到 耶 路 撒 冷 , 就 知 道 以 利 亚 实 为 多 比 雅 在 神 殿 的 院 内 , 预 备 屋 子 的 那 件 恶 事 。
 • 我 甚 恼 怒 , 就 把 多 比 雅 的 一 切 家 具 从 屋 里 都 抛 出 去 。
 • 吩 咐 人 洁 净 这 屋 子 , 遂 将 神 殿 的 器 皿 和 素 祭 , 乳 香 又 搬 进 去 。
 • 我 见 利 未 人 所 当 得 的 分 , 无 人 供 给 他 们 , 甚 至 供 职 的 利 未 人 与 歌 唱 的 , 俱 各 奔 回 自 己 的 田 地 去 了 。
 • 我 就 斥 责 官 长 说 , 为 何 离 弃 神 的 殿 呢 。 我 便 招 聚 利 未 人 , 使 他 们 照 旧 供 职 。
 • 犹 大 众 人 就 把 五 谷 , 新 酒 , 和 油 的 十 分 之 一 送 入 库 房 。
 • 我 派 祭 司 示 利 米 雅 , 文 士 撒 督 , 和 利 未 人 毗 大 雅 作 库 官 管 理 库 房 。 副 官 是 哈 难 。 哈 难 是 撒 刻 的 儿 子 。 撒 刻 是 玛 他 尼 的 儿 子 。 这 些 人 都 是 忠 信 的 , 他 们 的 职 分 是 将 所 供 给 的 分 给 他 们 的 弟 兄 。
 • 我 的 神 阿 , 求 你 因 这 事 记 念 我 , 不 要 涂 抹 我 为 神 的 殿 , 与 其 中 的 礼 节 所 行 的 善 。
 • 那 些 日 子 , 我 在 犹 大 见 有 人 在 安 息 日 榨 酒 ( 原 文 作 踹 酒 榨 ) , 搬 运 禾 捆 驮 在 驴 上 。 又 把 酒 , 葡 萄 , 无 花 果 , 和 各 样 的 担 子 在 安 息 日 担 入 耶 路 撒 冷 , 我 就 在 他 们 卖 食 物 的 那 日 警 戒 他 们 。
 • 又 有 推 罗 人 住 在 耶 路 撒 冷 。 他 们 把 鱼 和 各 样 货 物 运 进 来 , 在 安 息 日 卖 给 犹 大 人 。
 • 我 就 斥 责 犹 大 的 贵 胄 说 , 你 们 怎 麽 行 这 恶 事 犯 了 安 息 日 呢 。
 • 从 前 你 们 列 祖 岂 不 是 这 样 行 , 以 致 我 们 神 使 一 切 灾 祸 临 到 我 们 , 和 这 城 麽 。 现 在 你 们 还 犯 安 息 日 , 使 忿 怒 越 发 临 到 以 色 列 。
 • 在 安 息 日 的 前 一 日 , 耶 路 撒 冷 城 门 有 黑 影 的 时 候 , 我 就 吩 咐 人 将 门 关 锁 , 不 过 安 息 日 不 准 开 放 。 我 又 派 我 几 个 仆 人 管 理 城 门 , 免 得 有 人 在 安 息 日 担 什 么 担 子 进 城 。
 • 于 是 商 人 和 贩 卖 各 样 货 物 的 , 一 两 次 住 宿 在 耶 路 撒 冷 城 外 。
 • 我 就 警 戒 他 们 说 , 你 们 为 何 在 城 外 住 宿 呢 。 若 再 这 样 , 我 必 下 手 拿 办 你 们 。 从 此 以 后 , 他 们 在 安 息 日 不 再 来 了 。
 • 我 吩 咐 利 未 人 洁 净 自 己 , 来 守 城 门 , 使 安 息 日 为 圣 。 我 的 神 阿 , 求 你 因 这 事 记 念 我 , 照 你 的 大 慈 爱 怜 恤 我 。
 • 那 些 日 子 , 我 也 见 犹 大 人 娶 了 亚 实 突 , 亚 扪 , 摩 押 的 女 子 为 妻 。
 • 他 们 的 儿 女 说 话 , 一 半 是 亚 实 突 的 话 , 不 会 说 犹 大 的 话 , 所 说 的 是 照 着 各 族 的 方 言 。
 • 我 就 斥 责 他 们 , 咒 诅 他 们 , 打 了 他 们 几 个 人 , 拔 下 他 们 的 头 发 , 叫 他 们 指 着 神 起 誓 , 必 不 将 自 己 的 女 儿 嫁 给 外 邦 人 的 儿 子 , 也 不 为 自 己 和 儿 子 娶 他 们 的 女 儿 。
 • 我 又 说 , 以 色 列 王 所 罗 门 不 是 在 这 样 的 事 上 犯 罪 麽 。 在 多 国 中 并 没 有 一 王 像 他 , 且 蒙 他 神 所 爱 , 神 立 他 作 以 色 列 全 国 的 王 。 然 而 连 他 也 被 外 邦 女 子 引 诱 犯 罪 。
 • 如 此 , 我 岂 听 你 们 行 这 大 恶 , 娶 外 邦 女 子 干 犯 我 们 的 神 呢 。
 • 大 祭 司 以 利 亚 实 的 孙 子 , 耶 何 耶 大 的 一 个 儿 子 是 , 和 伦 人 叁 巴 拉 的 女 婿 , 我 就 从 我 这 里 把 他 赶 出 去 。
 • 我 的 神 阿 , 求 你 记 念 他 们 的 罪 。 因 为 他 们 玷 污 了 祭 司 的 职 任 , 违 背 你 与 祭 司 利 未 人 所 立 的 约 。
 • 这 样 , 我 洁 净 他 们 , 使 他 们 离 绝 一 切 外 邦 人 , 派 定 祭 司 和 利 未 人 的 班 次 , 使 他 们 各 尽 其 职 。
 • 我 又 派 百 姓 按 定 期 献 柴 , 和 初 熟 的 土 产 。 我 的 神 阿 , 求 你 记 念 我 , 施 恩 与 我 。