Быт. Исх. Лев. Чис. Втор. Нав. Суд. Руф. 1Цар. 2Цар. 3Цар. 4Цар. 1Пар. 2Пар. 1Ездр. Неем. 2Ездр. Тов. Иудиф. Эсф. 1Мак. 2Мак. 3Мак. 3Ездр. Иов. Пс. Притч. Еккл. Песн. Прем. Сир. Ис. Иер. Плч. Посл.Иер. Вар. Иез. Дан. Ос. Иоил. Ам. Авд. Ион. Мих. Наум. Авв. Соф. Агг. Зах. Мал. Мф. Мк. Лк. Ин. Деян. Иак. 1Пет. 2Пет. 1Ин. 2Ин. 3Ин. Иуд. Рим. 1Кор. 2Кор. Гал. Еф. Флп. Кол. 1Сол. 2Сол. 1Тим. 2Тим. Тит. Флм. Евр. Откр.

Книга Неемии
 

 
 • Въ де́нь то́й чте́но бы́сть въ кни́зѣ мѡѷсе́овѣ во слы́шанїе лю́демъ, и҆ ѡ҆брѣ́тесѧ напи́сано въ не́й: да не и҆́мꙋтъ вни́ти а҆ммані́тѧне и҆ мѡаві́тѧне въ це́рковь бж҃їю да́же до вѣ́ка,
 • поне́же не срѣто́ша сынѡ́въ і҆и҃левыхъ со хлѣ́бомъ и҆ водо́ю и҆ наѧ́ша на ни́хъ валаа́ма на проклѧ́тїе и҆́хъ: и҆ ѡ҆братѝ бг҃ъ на́шъ проклѧ́тство на благослове́нїе.
 • И҆ бы́сть є҆гда̀ слы́шахꙋ зако́нъ, и҆ ѿлꙋчи́ша всѣ́хъ чꙋжди́хъ ѿ і҆и҃лѧ.
 • И҆ пре́жде сегѡ̀ є҆лїасі́въ свѧще́нникъ живѧ́ше въ сокро́вищнѣмъ домꙋ̀ бг҃а на́шегѡ, сро́дникъ тѡві́инъ,
 • и҆ сотворѝ є҆мꙋ̀ сокро́вищный до́мъ вели́къ: та́може бѧ́хꙋ пре́жде приносѧ́ще же́ртвꙋ и҆ лїва́нъ, и҆ сосꙋ́ды и҆ десѧти́нꙋ пшени́цы и҆ вїна̀ и҆ є҆ле́а, ᲂу҆ста́влєнаѧ леѵі́тѡмъ и҆ пѣвцє́мъ и҆ две́рникѡмъ, и҆ нача́тки свѧще́нничєскїѧ.
 • Во всѣ́хъ же си́хъ не бы́хъ во і҆ерⷭ҇ли́мѣ, поне́же въ лѣ́то три́десѧть второ́е а҆ртаѯе́рѯа царѧ̀ вавѷлѡ́нскагѡ прїидо́хъ ко царю̀: и҆ по сконча́нїи дні́й и҆спроси́хъ ѿ царѧ̀
 • и҆ прїидо́хъ во і҆ерⷭ҇ли́мъ, и҆ ᲂу҆разꙋмѣ́хъ ѕло̀, є҆́же сотворѝ є҆лїасі́въ тѡві́и, сотвори́ти є҆мꙋ̀ сокро́вищный до́мъ во дворѣ̀ до́мꙋ бж҃їѧ,
 • и҆ ѕло̀ ꙗ҆ви́сѧ мѝ ѕѣлѡ̀: и҆ и҆зверго́хъ всѧ̑ сосꙋ́ды до́мꙋ тѡві́ева во́нъ и҆з̾ до́мꙋ сокро́вищнагѡ,
 • и҆ реко́хъ, и҆ ѡ҆чи́стиша сокро́вищный до́мъ: и҆ возврати́хъ ѻ҆на́мѡ сосꙋ́ды до́мꙋ бж҃їѧ, же́ртвꙋ и҆ лїва́нъ.
 • И҆ позна́хъ, ꙗ҆́кѡ ча̑сти леѵі̑тскїѧ не бы́ша даны̀, и҆ побѣго́ша кі́йждо на село̀ своѐ леѵі́ти и҆ пѣвцы̀ творѧ́щїи дѣ́ло.
 • И҆ прѧ́хсѧ со страти́гами и҆ реко́хъ: чесѡ̀ ра́ди ѡ҆ста́вленъ бы́сть до́мъ бж҃їй; И҆ собра́хъ и҆̀хъ и҆ поста́вихъ ѻ҆́ныхъ во стоѧ́нїихъ свои́хъ.
 • И҆ ве́сь і҆ꙋ́да принесо́ша десѧти́нꙋ пшени́цы и҆ вїна̀ и҆ є҆ле́а въ сокрѡ́вища под̾ рꙋ́кꙋ селемі́и свѧще́нника и҆ садѡ́ка писца̀ и҆ фадаі́и ѿ леѵі̑тъ,
 • и҆ при ни́хъ а҆на́нъ сы́нъ закхꙋ́ровъ, сы́нъ матѳані́евъ, ꙗ҆́кѡ вѣ́рни и҆скꙋше́ни сꙋ́ть над̾ ни́ми раздѣлѧ́ти бра́тїѧмъ свои̑мъ.
 • Помѧни́ мѧ, бж҃е, тогѡ̀ ра́ди, и҆ да не поги́бнетъ ми́лость моѧ̀, ю҆́же сотвори́хъ въ домꙋ̀ гдⷭ҇а бг҃а моегѡ̀ и҆ въ чинѣ́хъ є҆гѡ̀.
 • Во дне́хъ тѣ́хъ ви́дѣхъ во і҆ꙋ́дѣ то́пчꙋщихъ точи́ло въ сꙋббѡ́тꙋ, и҆ носѧ́щихъ снопы̀, и҆ возлага́ющихъ на ѻ҆слы̀ и҆ вїно̀, и҆ гро́здїе, и҆ смѡ́квы, и҆ всѧ́кое бре́мѧ, и҆ носѧ́щихъ во і҆ерⷭ҇ли́мъ во дни̑ сꙋббѡ̑тныѧ: и҆ засвидѣ́тельствовахъ и҆̀мъ въ де́нь продаѧ́нїѧ и҆́хъ.
 • И҆ тѵ́рѧне ѡ҆бита́ша въ не́мъ приносѧ́ще ры̑бы, и҆ всѧ̑ продає́маѧ продаю́ще въ сꙋббѡ̑ты сыновѡ́мъ і҆ꙋ́динымъ и҆ во і҆ерⷭ҇ли́мѣ.
 • И҆ ѡ҆бличи́хъ сынѡ́въ і҆ꙋ́диныхъ свобо́дныхъ и҆ реко́хъ и҆̀мъ: что̀ сїѧ̀ ве́щь ѕла́ѧ, ю҆́же вы̀ творитѐ, и҆ сквернитѐ де́нь сꙋббѡ́тный;
 • не сїѧ̑ ли сотвори́ша ѻ҆тцы̀ ва́ши, и҆ наведѐ на ни́хъ бг҃ъ на́шъ и҆ на на́съ всѧ̑ ѕла̑ѧ сїѧ̑, и҆ на гра́дъ се́й, и҆ вы̀ прилага́ете гнѣ́въ на і҆и҃лѧ, сквернѧ́ще сꙋббѡ́тꙋ;
 • Бы́сть же є҆гда̀ поста́вишасѧ врата̀ во і҆ерⷭ҇ли́мѣ пре́жде сꙋббѡ́ты, и҆ реко́хъ, и҆ запро́ша двє́ри и҆ повелѣ́хъ, да не ѿверза́ютъ и҆̀хъ да́же по сꙋббѡ́тѣ: и҆ ѿ ѻ҆́трѡкъ мои́хъ поста́вихъ над̾ враты̀, да ни є҆ди́нъ вно́ситъ бре́мѧ въ де́нь сꙋббѡ́тный.
 • И҆ ста́ша всѝ и҆ творѧ́хꙋ кꙋ́плю внѣ̀ і҆ерⷭ҇ли́ма є҆ди́нощи и҆ два́щи.
 • И҆ засвидѣ́тельствовахъ ѡ҆ ни́хъ и҆ реко́хъ и҆̀мъ: что̀ вы̀ пребыва́ете пред̾ стѣно́ю; а҆́ще втори́цею сїѐ сотворитѐ, прострꙋ̀ рꙋ́кꙋ мою̀ на ва́съ. И҆ ѿ вре́мене тогѡ̀ не прїидо́ша въ сꙋббѡ́тꙋ.
 • И҆ реко́хъ леѵі́тѡмъ, и҆̀же бѧ́хꙋ ѡ҆чище́ни, дабы̀ приходи́ли храни́ти вра́тъ и҆ свѧти́ти де́нь сꙋббѡ́тный. И҆ си́хъ ра́ди помѧни́ мѧ, бж҃е, и҆ прости́ ми по мно́жествꙋ млⷭ҇ти твоеѧ̀.
 • И҆ во дне́хъ ѻ҆́нѣхъ ви́дѣхъ і҆ꙋде́євъ пое́мшихъ жєны̀ а҆зѡ̑тскїѧ, а҆ммані́тѧны, мѡаві̑тскїѧ,
 • и҆ сы́нове и҆́хъ ѿ полꙋ̀ глаго́лахꙋ а҆зѡ́тскимъ ѧ҆зы́комъ и҆ не ᲂу҆мѣ́ѧхꙋ глаго́лати і҆ꙋде́йски:
 • и҆ запрети́хъ и҆̀мъ, и҆ проклѧ́хъ и҆̀хъ, и҆ порази́хъ ѿ ни́хъ мꙋже́й, и҆ ѡ҆плѣши́хъ и҆̀хъ, и҆ заклѧ́хъ и҆̀хъ бг҃омъ, а҆́ще дади́те дщє́ри ва́шѧ сыновѡ́мъ и҆́хъ и҆ а҆́ще по́ймете ѿ дще́рей и҆́хъ сыновѡ́мъ ва́шымъ и҆ себѣ̀:
 • не та́кѡ ли согрѣшѝ соломѡ́нъ ца́рь і҆и҃левъ; и҆ во ꙗ҆зы́цѣхъ мно́зѣхъ не бы́сть ца́рь подо́бенъ є҆мꙋ̀, и҆ возлю́бленъ бг҃ꙋ бѣ̀, и҆ поста́ви є҆го̀ бг҃ъ царе́мъ над̾ всѣ́мъ і҆и҃лемъ, и҆ того̀ прельсти́ша жєны̀ чꙋжді̑ѧ:
 • и҆ мы̀ послꙋ́шаемъ ли ва́съ твори́ти всѧ́ко ѕло̀ сїѐ, согрѣши́ти бг҃ꙋ на́шемꙋ, є҆́же поѧ́ти жєны̀ и҆ноплемє́нничи;
 • И҆ ѿ сынѡ́въ і҆ѡа́да сы́на є҆льтꙋ́ва свѧще́нника вели́кагѡ, зѧ́тѧ санавалла́това ᲂу҆рані́тина, и҆ и҆згна́хъ є҆го̀ ѿ менє̀.
 • Помѧнѝ и҆̀мъ, бж҃е, за ѡ҆скверне́нїе свѧще́нства и҆ завѣ́та свѧще́нническа и҆ леѵі́тска.
 • И҆ ѡ҆чи́стихъ и҆̀хъ ѿ всѧ́кїѧ чꙋжді́ѧ нечистоты̀, и҆ поста́вихъ чрєды̀ свѧще́нникѡмъ и҆ леѵі́тѡмъ, комꙋ́ждо по дѣ́лꙋ є҆гѡ̀,
 • и҆ даѧ́нїе древе́съ во временѣ́хъ ᲂу҆ста́вленыхъ и҆ перворо́дныхъ. Помѧни́ мѧ, бж҃е на́шъ, во бл҃го́е.
 • В тот день читано было из книги Моисеевой вслух народа и найдено написанное в ней: Аммонитянин и Моавитянин не может войти в общество Божие во веки,
 • потому что они не встретили сынов Израиля с хлебом и водою и наняли против него Валаама, чтобы проклясть его, но Бог наш обратил проклятие в благословение.
 • Услышав этот закон, они отделили все иноплеменное от Израиля.
 • А прежде того священник Елиашив, приставленный к комнатам при доме Бога нашего, близкий родственник Товии,
 • отделал для него большую комнату, в которую прежде клали хлебное приношение, ладан и сосуды, и десятины хлеба, вина и масла, положенные законом для левитов, певцов и привратников, и приношения для священников.
 • Когда все это происходило, я не был в Иерусалиме, потому что в тридцать втором году Вавилонского царя Артаксеркса я ходил к царю, и по прошествии нескольких дней опять выпросился у царя.
 • Когда я пришел в Иерусалим и узнал о худом деле, которое сделал Елиашив, отделав для Товии комнату на дворах дома Божия,
 • тогда мне было весьма неприятно, и я выбросил все домашние вещи Товиины вон из комнаты
 • и сказал, чтобы очистили комнаты, и велел опять внести туда сосуды дома Божия, хлебное приношение и ладан.
 • Еще узнал я, что части левитам не отдаются, и что левиты и певцы, делавшие свое дело, разбежались, каждый на свое поле.
 • Я сделал за это выговор начальствующим и сказал: зачем оставлен нами дом Божий? И я собрал их и поставил их на место их.
 • И все Иудеи стали приносить десятины хлеба, вина и масла в кладовые.
 • И приставил я к кладовым Шелемию священника и Садока книжника и Федаию из левитов, и при них Ханана, сына Закхура, сына Матфании, потому что они считались верными. И на них возложено раздавать части братьям своим.
 • Помяни меня за это, Боже мой, и не изгладь усердных дел моих, которые я сделал для дома Бога моего и для служения при нем!
 • В те дни я увидел в Иудее, что в субботу топчут точила, возят снопы и навьючивают ослов вином, виноградом, смоквами и всяким грузом, и отвозят в субботний день в Иерусалим. И я строго выговорил им в тот же день, когда они продавали съестное.
 • И Тиряне жили в Иудее и привозили рыбу и всякий товар и продавали в субботу жителям Иудеи и в Иерусалиме.
 • И я сделал выговор знатнейшим из Иудеев и сказал им: зачем вы делаете такое зло и оскверняете день субботний?
 • Не так ли поступали отцы ваши, и за то Бог наш навел на нас и на город сей все это бедствие? А вы увеличиваете гнев Его на Израиля, оскверняя субботу.
 • После сего, когда смеркалось у ворот Иерусалимских, перед субботою, я велел запирать двери и сказал, чтобы не отпирали их до утра после субботы. И слуг моих я ставил у ворот, чтобы никакая ноша не проходила в день субботний.
 • И ночевали торговцы и продавцы всякого товара вне Иерусалима раз и два.
 • Но я строго выговорил им и сказал им: зачем вы ночуете возле стены? Если сделаете это в другой раз, я наложу руку на вас. С того времени они не приходили в субботу.
 • И сказал я левитам, чтобы они очистились и пришли содержать стражу у ворот, дабы святить день субботний. И за сие помяни меня, Боже мой, и пощади меня по великой милости Твоей!
 • Еще в те дни я видел Иудеев, которые взяли себе жен из Азотянок, Аммонитянок и Моавитянок;
 • и оттого сыновья их в половину говорят по-азотски, или языком других народов, и не умеют говорить по-иудейски.
 • Я сделал за это выговор и проклинал их, и некоторых из мужей бил, рвал у них волоса и заклинал их Богом, чтобы они не отдавали дочерей своих за сыновей их и не брали дочерей их за сыновей своих и за себя.
 • Не из-за них ли, говорил я, грешил Соломон, царь Израилев? У многих народов не было такого царя, как он. Он был любим Богом своим, и Бог поставил его царем над всеми Израильтянами; и однако же чужеземные жены ввели в грех и его.
 • И можно ли нам слышать о вас, что вы делаете все сие великое зло, грешите пред Богом нашим, принимая в сожительство чужеземных жен?
 • И из сыновей Иоиады, сына великого священника Елиашива, один был зятем Санаваллата, Хоронита. Я прогнал его от себя.
 • Воспомяни им, Боже мой, что они опорочили священство и завет священнический и левитский!
 • Так очистил я их от всего чужеземного и восстановил службы священников и левитов, каждого в деле его,
 • и доставку дров в назначенные времена и начатки. Помяни меня, Боже мой, во благо мне!
 • Dans ce temps, on lut en présence du peuple dans le livre de Moïse, et l'on y trouva écrit que l'Ammonite et le Moabite ne devraient jamais entrer dans l'assemblée de Dieu,
 • parce qu'ils n'étaient pas venus au-devant des enfants d'Israël avec du pain et de l'eau, et parce qu'ils avaient appelé contre eux à prix d'argent Balaam pour qu'il les maudît; mais notre Dieu changea la malédiction en bénédiction.
 • Lorsqu'on eut entendu la loi, on sépara d'Israël tous les étrangers.
 • Avant cela, le sacrificateur Éliaschib, établi dans les chambres de la maison de notre Dieu, et parent de Tobija,
 • avait disposé pour lui une grande chambre où l'on mettait auparavant les offrandes, l'encens, les ustensiles, la dîme du blé, du moût et de l'huile, ce qui était ordonné pour les Lévites, les chantres et les portiers, et ce qui était prélevé pour les sacrificateurs.
 • Je n'étais point à Jérusalem quand tout cela eut lieu, car j'étais retourné auprès du roi la trente-deuxième année d'Artaxerxès, roi de Babylone.
 • A la fin de l'année, j'obtins du roi la permission de revenir à Jérusalem, et je m'aperçus du mal qu'avait fait Éliaschib, en disposant une chambre pour Tobija dans les parvis de la maison de Dieu.
 • J'en éprouvai un vif déplaisir, et je jetai hors de la chambre tous les objets qui appartenaient à Tobija;
 • j'ordonnai qu'on purifiât les chambres, et j'y replaçai les ustensiles de la maison de Dieu, les offrandes et l'encens.
 • J'appris aussi que les portions des Lévites n'avaient point été livrées, et que les Lévites et les chantres chargés du service s'étaient enfuis chacun dans son territoire.
 • Je fils des réprimandes aux magistrats, et je dis: Pourquoi la maison de Dieu a-t-elle été abandonnée? Et je rassemblai les Lévites et les chantres, et je les remis à leur poste.
 • Alors tout Juda apporta dans les magasins la dîme du blé, du moût et de l'huile.
 • Je confiai la surveillance des magasins à Schélémia, le sacrificateur, à Tsadok, le scribe, et à Pedaja, l'un des Lévites, et je leur adjoignis Hanan, fils de Zaccur, fils de Matthania, car ils avaient la réputation d'être fidèles. Ils furent chargés de faire les distributions à leurs frères.
 • Souviens-toi de moi, ô mon Dieu, à cause de cela, et n'oublie pas mes actes de piété à l'égard de la maison de mon Dieu et des choses qui doivent être observées!
 • A cette époque, je vis en Juda des hommes fouler au pressoir pendant le sabbat, rentrer des gerbes, charger sur des ânes même du vin, des raisins et des figues, et toutes sortes de choses, et les amener à Jérusalem le jour du sabbat; et je leur donnai des avertissements le jour où ils vendaient leurs denrées.
 • Il y avait aussi des Tyriens, établis à Jérusalem, qui apportaient du poisson et toutes sortes de marchandises, et qui les vendaient aux fils de Juda le jour du sabbat et dans Jérusalem.
 • Je fis des réprimandes aux grands de Juda, et je leur dis: Que signifie cette mauvaise action que vous faites, en profanant le jour du sabbat?
 • N'est-ce pas ainsi qu'ont agi vos père, et n'est-ce pas à cause de cela que notre Dieu a fait venir tous ces malheurs sur nous et sur cette ville? Et vous, vous attirez de nouveau sa colère contre Israël, en profanant le sabbat!
 • Puis j'ordonnai qu'on fermât les portes de Jérusalem avant le sabbat, dès qu'elles seraient dans l'ombre, et qu'on ne les ouvrît qu'après le sabbat. Et je plaçai quelques-uns de mes serviteurs aux portes, pour empêcher l'entrée des fardeaux le jour du sabbat.
 • Alors les marchands et les vendeurs de toutes sortes de choses passèrent une ou deux fois la nuit hors de Jérusalem.
 • Je les avertis, en leur disant: Pourquoi passez-vous la nuit devant la muraille? Si vous le faites encore, je mettrai la main sur vous. Dès ce moment, ils ne vinrent plus pendant le sabbat.
 • J'ordonnai aussi aux Lévites de se purifier et de venir garder les portes pour sanctifier le jour du sabbat. Souviens-toi de moi, ô mon Dieu, à cause de cela, et protège-moi selon ta grande miséricorde!
 • A cette même époque, je vis des Juifs qui avaient pris des femmes asdodiennes, ammonites, moabites.
 • La moitié de leurs fils parlaient l'asdodien, et ne savaient pas parler le juif; ils ne connaissaient que la langue de tel ou tel peuple.
 • Je leur fis des réprimandes, et je les maudis; j'en frappai quelques-uns, je leur arrachai les cheveux, et je les fis jurer au nom de Dieu, en disant: Vous ne donnerez pas vos filles à leurs fils, et vous ne prendrez leurs filles ni pour vos fils ni pour vous.
 • N'est-ce pas en cela qu'a péché Salomon, roi d'Israël? Il n'y avait point de roi semblable à lui parmi la multitude des nations, il était aimé de son Dieu, et Dieu l'avait établi roi sur tout Israël; néanmoins, les femmes étrangères l'entraînèrent aussi dans le péché.
 • Faut-il donc apprendre à votre sujet que vous commettez un aussi grand crime et que vous péchez contre notre Dieu en prenant des femmes étrangères?
 • Un des fils de Jojada, fils d'Éliaschib, le souverain sacrificateur, était gendre de Sanballat, le Horonite. Je le chassai loin de moi.
 • Souviens-toi d'eux, ô mon Dieu, car ils ont souillé le sacerdoce et l'alliance contractée par les sacrificateurs et les Lévites.
 • Je les purifiai de tout étranger, et je remis en vigueur ce que devaient observer les sacrificateurs et les Lévites, chacun dans sa fonction,
 • et ce qui concernait l'offrande du bois aux époques fixées, de même que les prémices. Souviens-toi favorablement de moi, ô mon Dieu!