Быт. Исх. Лев. Чис. Втор. Нав. Суд. Руф. 1Цар. 2Цар. 3Цар. 4Цар. 1Пар. 2Пар. 1Ездр. Неем. 2Ездр. Тов. Иудиф. Эсф. 1Мак. 2Мак. 3Мак. 3Ездр. Иов. Пс. Притч. Еккл. Песн. Прем. Сир. Ис. Иер. Плч. Посл.Иер. Вар. Иез. Дан. Ос. Иоил. Ам. Авд. Ион. Мих. Наум. Авв. Соф. Агг. Зах. Мал. Мф. Мк. Лк. Ин. Деян. Иак. 1Пет. 2Пет. 1Ин. 2Ин. 3Ин. Иуд. Рим. 1Кор. 2Кор. Гал. Еф. Флп. Кол. 1Сол. 2Сол. 1Тим. 2Тим. Тит. Флм. Евр. Откр.

Книга Неемии
 

 
 • Въ де́нь то́й чте́но бы́сть въ кни́зѣ мѡѷсе́овѣ во слы́шанїе лю́демъ, и҆ ѡ҆брѣ́тесѧ напи́сано въ не́й: да не и҆́мꙋтъ вни́ти а҆ммані́тѧне и҆ мѡаві́тѧне въ це́рковь бж҃їю да́же до вѣ́ка,
 • поне́же не срѣто́ша сынѡ́въ і҆и҃левыхъ со хлѣ́бомъ и҆ водо́ю и҆ наѧ́ша на ни́хъ валаа́ма на проклѧ́тїе и҆́хъ: и҆ ѡ҆братѝ бг҃ъ на́шъ проклѧ́тство на благослове́нїе.
 • И҆ бы́сть є҆гда̀ слы́шахꙋ зако́нъ, и҆ ѿлꙋчи́ша всѣ́хъ чꙋжди́хъ ѿ і҆и҃лѧ.
 • И҆ пре́жде сегѡ̀ є҆лїасі́въ свѧще́нникъ живѧ́ше въ сокро́вищнѣмъ домꙋ̀ бг҃а на́шегѡ, сро́дникъ тѡві́инъ,
 • и҆ сотворѝ є҆мꙋ̀ сокро́вищный до́мъ вели́къ: та́може бѧ́хꙋ пре́жде приносѧ́ще же́ртвꙋ и҆ лїва́нъ, и҆ сосꙋ́ды и҆ десѧти́нꙋ пшени́цы и҆ вїна̀ и҆ є҆ле́а, ᲂу҆ста́влєнаѧ леѵі́тѡмъ и҆ пѣвцє́мъ и҆ две́рникѡмъ, и҆ нача́тки свѧще́нничєскїѧ.
 • Во всѣ́хъ же си́хъ не бы́хъ во і҆ерⷭ҇ли́мѣ, поне́же въ лѣ́то три́десѧть второ́е а҆ртаѯе́рѯа царѧ̀ вавѷлѡ́нскагѡ прїидо́хъ ко царю̀: и҆ по сконча́нїи дні́й и҆спроси́хъ ѿ царѧ̀
 • и҆ прїидо́хъ во і҆ерⷭ҇ли́мъ, и҆ ᲂу҆разꙋмѣ́хъ ѕло̀, є҆́же сотворѝ є҆лїасі́въ тѡві́и, сотвори́ти є҆мꙋ̀ сокро́вищный до́мъ во дворѣ̀ до́мꙋ бж҃їѧ,
 • и҆ ѕло̀ ꙗ҆ви́сѧ мѝ ѕѣлѡ̀: и҆ и҆зверго́хъ всѧ̑ сосꙋ́ды до́мꙋ тѡві́ева во́нъ и҆з̾ до́мꙋ сокро́вищнагѡ,
 • и҆ реко́хъ, и҆ ѡ҆чи́стиша сокро́вищный до́мъ: и҆ возврати́хъ ѻ҆на́мѡ сосꙋ́ды до́мꙋ бж҃їѧ, же́ртвꙋ и҆ лїва́нъ.
 • И҆ позна́хъ, ꙗ҆́кѡ ча̑сти леѵі̑тскїѧ не бы́ша даны̀, и҆ побѣго́ша кі́йждо на село̀ своѐ леѵі́ти и҆ пѣвцы̀ творѧ́щїи дѣ́ло.
 • И҆ прѧ́хсѧ со страти́гами и҆ реко́хъ: чесѡ̀ ра́ди ѡ҆ста́вленъ бы́сть до́мъ бж҃їй; И҆ собра́хъ и҆̀хъ и҆ поста́вихъ ѻ҆́ныхъ во стоѧ́нїихъ свои́хъ.
 • И҆ ве́сь і҆ꙋ́да принесо́ша десѧти́нꙋ пшени́цы и҆ вїна̀ и҆ є҆ле́а въ сокрѡ́вища под̾ рꙋ́кꙋ селемі́и свѧще́нника и҆ садѡ́ка писца̀ и҆ фадаі́и ѿ леѵі̑тъ,
 • и҆ при ни́хъ а҆на́нъ сы́нъ закхꙋ́ровъ, сы́нъ матѳані́евъ, ꙗ҆́кѡ вѣ́рни и҆скꙋше́ни сꙋ́ть над̾ ни́ми раздѣлѧ́ти бра́тїѧмъ свои̑мъ.
 • Помѧни́ мѧ, бж҃е, тогѡ̀ ра́ди, и҆ да не поги́бнетъ ми́лость моѧ̀, ю҆́же сотвори́хъ въ домꙋ̀ гдⷭ҇а бг҃а моегѡ̀ и҆ въ чинѣ́хъ є҆гѡ̀.
 • Во дне́хъ тѣ́хъ ви́дѣхъ во і҆ꙋ́дѣ то́пчꙋщихъ точи́ло въ сꙋббѡ́тꙋ, и҆ носѧ́щихъ снопы̀, и҆ возлага́ющихъ на ѻ҆слы̀ и҆ вїно̀, и҆ гро́здїе, и҆ смѡ́квы, и҆ всѧ́кое бре́мѧ, и҆ носѧ́щихъ во і҆ерⷭ҇ли́мъ во дни̑ сꙋббѡ̑тныѧ: и҆ засвидѣ́тельствовахъ и҆̀мъ въ де́нь продаѧ́нїѧ и҆́хъ.
 • И҆ тѵ́рѧне ѡ҆бита́ша въ не́мъ приносѧ́ще ры̑бы, и҆ всѧ̑ продає́маѧ продаю́ще въ сꙋббѡ̑ты сыновѡ́мъ і҆ꙋ́динымъ и҆ во і҆ерⷭ҇ли́мѣ.
 • И҆ ѡ҆бличи́хъ сынѡ́въ і҆ꙋ́диныхъ свобо́дныхъ и҆ реко́хъ и҆̀мъ: что̀ сїѧ̀ ве́щь ѕла́ѧ, ю҆́же вы̀ творитѐ, и҆ сквернитѐ де́нь сꙋббѡ́тный;
 • не сїѧ̑ ли сотвори́ша ѻ҆тцы̀ ва́ши, и҆ наведѐ на ни́хъ бг҃ъ на́шъ и҆ на на́съ всѧ̑ ѕла̑ѧ сїѧ̑, и҆ на гра́дъ се́й, и҆ вы̀ прилага́ете гнѣ́въ на і҆и҃лѧ, сквернѧ́ще сꙋббѡ́тꙋ;
 • Бы́сть же є҆гда̀ поста́вишасѧ врата̀ во і҆ерⷭ҇ли́мѣ пре́жде сꙋббѡ́ты, и҆ реко́хъ, и҆ запро́ша двє́ри и҆ повелѣ́хъ, да не ѿверза́ютъ и҆̀хъ да́же по сꙋббѡ́тѣ: и҆ ѿ ѻ҆́трѡкъ мои́хъ поста́вихъ над̾ враты̀, да ни є҆ди́нъ вно́ситъ бре́мѧ въ де́нь сꙋббѡ́тный.
 • И҆ ста́ша всѝ и҆ творѧ́хꙋ кꙋ́плю внѣ̀ і҆ерⷭ҇ли́ма є҆ди́нощи и҆ два́щи.
 • И҆ засвидѣ́тельствовахъ ѡ҆ ни́хъ и҆ реко́хъ и҆̀мъ: что̀ вы̀ пребыва́ете пред̾ стѣно́ю; а҆́ще втори́цею сїѐ сотворитѐ, прострꙋ̀ рꙋ́кꙋ мою̀ на ва́съ. И҆ ѿ вре́мене тогѡ̀ не прїидо́ша въ сꙋббѡ́тꙋ.
 • И҆ реко́хъ леѵі́тѡмъ, и҆̀же бѧ́хꙋ ѡ҆чище́ни, дабы̀ приходи́ли храни́ти вра́тъ и҆ свѧти́ти де́нь сꙋббѡ́тный. И҆ си́хъ ра́ди помѧни́ мѧ, бж҃е, и҆ прости́ ми по мно́жествꙋ млⷭ҇ти твоеѧ̀.
 • И҆ во дне́хъ ѻ҆́нѣхъ ви́дѣхъ і҆ꙋде́євъ пое́мшихъ жєны̀ а҆зѡ̑тскїѧ, а҆ммані́тѧны, мѡаві̑тскїѧ,
 • и҆ сы́нове и҆́хъ ѿ полꙋ̀ глаго́лахꙋ а҆зѡ́тскимъ ѧ҆зы́комъ и҆ не ᲂу҆мѣ́ѧхꙋ глаго́лати і҆ꙋде́йски:
 • и҆ запрети́хъ и҆̀мъ, и҆ проклѧ́хъ и҆̀хъ, и҆ порази́хъ ѿ ни́хъ мꙋже́й, и҆ ѡ҆плѣши́хъ и҆̀хъ, и҆ заклѧ́хъ и҆̀хъ бг҃омъ, а҆́ще дади́те дщє́ри ва́шѧ сыновѡ́мъ и҆́хъ и҆ а҆́ще по́ймете ѿ дще́рей и҆́хъ сыновѡ́мъ ва́шымъ и҆ себѣ̀:
 • не та́кѡ ли согрѣшѝ соломѡ́нъ ца́рь і҆и҃левъ; и҆ во ꙗ҆зы́цѣхъ мно́зѣхъ не бы́сть ца́рь подо́бенъ є҆мꙋ̀, и҆ возлю́бленъ бг҃ꙋ бѣ̀, и҆ поста́ви є҆го̀ бг҃ъ царе́мъ над̾ всѣ́мъ і҆и҃лемъ, и҆ того̀ прельсти́ша жєны̀ чꙋжді̑ѧ:
 • и҆ мы̀ послꙋ́шаемъ ли ва́съ твори́ти всѧ́ко ѕло̀ сїѐ, согрѣши́ти бг҃ꙋ на́шемꙋ, є҆́же поѧ́ти жєны̀ и҆ноплемє́нничи;
 • И҆ ѿ сынѡ́въ і҆ѡа́да сы́на є҆льтꙋ́ва свѧще́нника вели́кагѡ, зѧ́тѧ санавалла́това ᲂу҆рані́тина, и҆ и҆згна́хъ є҆го̀ ѿ менє̀.
 • Помѧнѝ и҆̀мъ, бж҃е, за ѡ҆скверне́нїе свѧще́нства и҆ завѣ́та свѧще́нническа и҆ леѵі́тска.
 • И҆ ѡ҆чи́стихъ и҆̀хъ ѿ всѧ́кїѧ чꙋжді́ѧ нечистоты̀, и҆ поста́вихъ чрєды̀ свѧще́нникѡмъ и҆ леѵі́тѡмъ, комꙋ́ждо по дѣ́лꙋ є҆гѡ̀,
 • и҆ даѧ́нїе древе́съ во временѣ́хъ ᲂу҆ста́вленыхъ и҆ перворо́дныхъ. Помѧни́ мѧ, бж҃е на́шъ, во бл҃го́е.
 • В тот день читано было из книги Моисеевой вслух народа и найдено написанное в ней: Аммонитянин и Моавитянин не может войти в общество Божие во веки,
 • потому что они не встретили сынов Израиля с хлебом и водою и наняли против него Валаама, чтобы проклясть его, но Бог наш обратил проклятие в благословение.
 • Услышав этот закон, они отделили все иноплеменное от Израиля.
 • А прежде того священник Елиашив, приставленный к комнатам при доме Бога нашего, близкий родственник Товии,
 • отделал для него большую комнату, в которую прежде клали хлебное приношение, ладан и сосуды, и десятины хлеба, вина и масла, положенные законом для левитов, певцов и привратников, и приношения для священников.
 • Когда все это происходило, я не был в Иерусалиме, потому что в тридцать втором году Вавилонского царя Артаксеркса я ходил к царю, и по прошествии нескольких дней опять выпросился у царя.
 • Когда я пришел в Иерусалим и узнал о худом деле, которое сделал Елиашив, отделав для Товии комнату на дворах дома Божия,
 • тогда мне было весьма неприятно, и я выбросил все домашние вещи Товиины вон из комнаты
 • и сказал, чтобы очистили комнаты, и велел опять внести туда сосуды дома Божия, хлебное приношение и ладан.
 • Еще узнал я, что части левитам не отдаются, и что левиты и певцы, делавшие свое дело, разбежались, каждый на свое поле.
 • Я сделал за это выговор начальствующим и сказал: зачем оставлен нами дом Божий? И я собрал их и поставил их на место их.
 • И все Иудеи стали приносить десятины хлеба, вина и масла в кладовые.
 • И приставил я к кладовым Шелемию священника и Садока книжника и Федаию из левитов, и при них Ханана, сына Закхура, сына Матфании, потому что они считались верными. И на них возложено раздавать части братьям своим.
 • Помяни меня за это, Боже мой, и не изгладь усердных дел моих, которые я сделал для дома Бога моего и для служения при нем!
 • В те дни я увидел в Иудее, что в субботу топчут точила, возят снопы и навьючивают ослов вином, виноградом, смоквами и всяким грузом, и отвозят в субботний день в Иерусалим. И я строго выговорил им в тот же день, когда они продавали съестное.
 • И Тиряне жили в Иудее и привозили рыбу и всякий товар и продавали в субботу жителям Иудеи и в Иерусалиме.
 • И я сделал выговор знатнейшим из Иудеев и сказал им: зачем вы делаете такое зло и оскверняете день субботний?
 • Не так ли поступали отцы ваши, и за то Бог наш навел на нас и на город сей все это бедствие? А вы увеличиваете гнев Его на Израиля, оскверняя субботу.
 • После сего, когда смеркалось у ворот Иерусалимских, перед субботою, я велел запирать двери и сказал, чтобы не отпирали их до утра после субботы. И слуг моих я ставил у ворот, чтобы никакая ноша не проходила в день субботний.
 • И ночевали торговцы и продавцы всякого товара вне Иерусалима раз и два.
 • Но я строго выговорил им и сказал им: зачем вы ночуете возле стены? Если сделаете это в другой раз, я наложу руку на вас. С того времени они не приходили в субботу.
 • И сказал я левитам, чтобы они очистились и пришли содержать стражу у ворот, дабы святить день субботний. И за сие помяни меня, Боже мой, и пощади меня по великой милости Твоей!
 • Еще в те дни я видел Иудеев, которые взяли себе жен из Азотянок, Аммонитянок и Моавитянок;
 • и оттого сыновья их в половину говорят по-азотски, или языком других народов, и не умеют говорить по-иудейски.
 • Я сделал за это выговор и проклинал их, и некоторых из мужей бил, рвал у них волоса и заклинал их Богом, чтобы они не отдавали дочерей своих за сыновей их и не брали дочерей их за сыновей своих и за себя.
 • Не из-за них ли, говорил я, грешил Соломон, царь Израилев? У многих народов не было такого царя, как он. Он был любим Богом своим, и Бог поставил его царем над всеми Израильтянами; и однако же чужеземные жены ввели в грех и его.
 • И можно ли нам слышать о вас, что вы делаете все сие великое зло, грешите пред Богом нашим, принимая в сожительство чужеземных жен?
 • И из сыновей Иоиады, сына великого священника Елиашива, один был зятем Санаваллата, Хоронита. Я прогнал его от себя.
 • Воспомяни им, Боже мой, что они опорочили священство и завет священнический и левитский!
 • Так очистил я их от всего чужеземного и восстановил службы священников и левитов, каждого в деле его,
 • и доставку дров в назначенные времена и начатки. Помяни меня, Боже мой, во благо мне!
 • Дар он рӯз китоби Мусоро ба самъи қавм хонданд, ва дар он чунин навиштае ёфт шуд, ки «аммӯнӣ ва мӯобӣ ҳаргиз ба ҷамоати Худо дохил нахоҳанд шуд,
 • Зеро ки онҳо банӣ Исроилро бо нон ва об пешвоз нагирифтанд, балки Билъомро бар зидди онҳо киро карданд, то ки онҳоро лаънат намояд, валекин Худо лаънатро ба баракат табдил дод».
 • Ва чун Тавротро шуниданд, ҳамаи омезишёфтагонро аз Исроил ҷудо карданд.
 • Ва пеш аз ин Элёшиби коҳин, ки дар як ҳуҷраи хонаи Худои мо, дар наздикии Тубиё истиқомат дошт сокин буд,
 • Барои ӯ ҳуҷраи калоне муҳайё карда буд, ки пештар ҳадияҳои ордӣ, бухур ва зарфҳо, ва даҳяки ғалла, шираи ангур ва равғани зайтунро, ки ҳиссаи левизодагон, сарояндагон ва дарбонон буд, ва ҳадияҳои коҳинонро дар он ҷо мегузоштанд.
 • Ва дар он вақт ман дар Уршалим набудам, зеро ки дар соли сиву дуюми Артаҳшасто, подшоҳи Бобил, назди подшоҳ рафтам, ва пас аз айёме аз подшоҳ барои худ иҷозат гирифтам.
 • Ва чун ба Уршалим расидам, аз кирдори баде ки Элёшиб ба хотири Тубиё карда буд, яъне барои ӯ дар саҳни хонаи Худо ҳуҷрае муҳайё намуда буд, хабар ёфтам,
 • Ва ин дар назари ман бағоят зишт намуд, ва ман тамоми бисоти чизу чораи хонаи Тубиёро аз ҳуҷра берун партофтам,
 • Ва фармудам, ва ҳуҷраро пок карданд, ва зарфҳои хонаи Худо, ҳадияҳои ордӣ ва бухурро ба он ҷо баргардонидам.
 • Ва фаҳмидам, ки ҳиссаҳои левизодагон ба онҳо дода нашудааст, ва левизодагону сарояндагоне ки ба хизматгузорӣ машғул буданд, ҳар яке ба киштзори худ гурехта рафтаанд.
 • Ва ман сардоронро мазаммат намуда, гуфтам: «Чаро хонаи Худо тарк карда шудааст?» Ва онҳоро ҷамъ карда, дар ҷойҳошон гузоштам.
 • Ва тамоми аҳли Яҳудо даҳяки ғалла, шираи ангур ва равғани зайтунро ба хазинахонаҳо анборҳо овардан гирифтанд.
 • Ва Шаламёи коҳин ва Содӯқи китобдон ва Фадоёро, ки аз левизодагон буд, ва дар паҳлуяшон Ҳонон писари Заккур, писари Маттанёро бар хазинахонаҳо таъин намудам, зеро ки онҳо шахсони амин ҳисоб меёфтанд, ва вазифаи онҳо ин буд, ки ҳиссаҳоро ба бародарони худ тақсим кунанд.
 • Маро, эй Худои ман, барои ин ба ёд овар, ва корҳои неки маро, ки барои хонаи Худои худ ва барои хизматгузорони он кардаам, нобуд насоз!
 • Дар он айём дар Яҳудо дидам, ки дар рӯзи шанбе чархуштҳоро пахш мекарданд, ва хирманҳоро кашонда меоварданд, ва май, ангур ва анҷир ва ҳар бори дигарро ба харҳо бор карда, дар рӯзи шанбе ба Уршалим медароварданд; ва мушоҳида намудам, ки дар он рӯз ба фурӯхтани хӯрокворӣ машғул мешуданд.
 • Ва суриёне ки дар Яҳудо истиқомат доштанд, моҳӣ ва ҳар навъ мол оварда, ба сокинони Яҳудо ва Уршалим мефурӯхтанд.
 • Ва ман калоншавандагони Яҳудоро сарзаниш мазаммат намуда, ба онҳо гуфтам: «Ин чӣ кори бад аст, ки шумо мекунед ва рӯзи шанберо хор медоред?
 • Падарони шумо, охир, чунин амал карданд, ва Худои мо тамоми ин мусибатро бар мо ва бар ин шаҳр овард; ва шумо рӯзи шанберо хор дошта, ғазабро бар Исроил афзун мекунед?»
 • Ва чун дарвозаҳои Уршалим пеш аз шанбе сояандоз шуданд, фармудам, ва дарҳоро бастанд; ва фармудам, ки то анҷоми шанбе онҳоро накушоянд; ва аз навкарони худ назди дарвозаҳо гузоштам, то ки дар рӯзи шанбе ҳеҷ боре оварда нашавад.
 • Ва савдогарон ва фурӯшандагони ҳар навъ мол як-ду бор берун аз Уршалим шабро гузаронданд.
 • Ва ман онҳоро огоҳ карда, гуфтам: «Чаро шумо назди ҳисор шабро мегузаронед? Агар бори дигар чунин кунед, даст бар шумо хоҳам андохт!» Аз ҳамон вақт дигар дар рӯзи шанбе наомаданд.
 • Ва ба левизодагон фармудам, ки таҳорат шустушӯ карда, барои нигаҳбонии дарвозаҳо биёянд, то ки рӯзи шанберо пок намоянд. Инро низ, эй Худои ман, барои ман ба ёд овар ва аз рӯи меҳрубонии бузурги Худ бар ман раҳм намо!
 • Дар он айём низ яҳудиёнро дидам, ки занони ашдӯдӣ, аммӯнӣ ва мӯобӣ гирифтаанд;
 • Ва писарони онҳо қисман ба забони ашдӯдӣ гап мезаданд, ва ба забони яҳудӣ наметавонистанд сухан ронанд, балки ба забони ин ё он қавм.
 • Ва ман онҳоро мазаммат намудам, ва ба онҳо лаънат хондам, ва баъзе касонро аз байни онҳо кӯфтам, ва мӯйҳошонро кандам, ва онҳоро ба Худо қасам дода, гуфтам: «Духтарони худро ба писарони онҳо надиҳед, ва духтарони онҳоро барои писарони худ ва барои худ нагиред.
 • Сулаймон, подшоҳи Исроил, охир, ба туфайли ҳаминҳо гуноҳ карда буд, ва ҳол он ки дар миёни халқҳои бисёр подшоҳе мисли ӯ набуд! Ва ӯ барои Худои худ дӯстдошта буд, ва Худо ӯро бар тамоми Исроил подшоҳ карда буд, – аммо ӯро низ занони аҷнабӣ дар роҳи гуноҳ андохтанд!
 • Пас, оё мо метавонем ба суханони шумо гӯш дода, ин бадии азимро ба амал оварем, яъне ба Худои худ хиёнат карда, занони аҷнабӣ бигирем?»
 • Ва аз зодагони Юёдоъ писари Элёшиби саркоҳин ман якеро, ки домоди Санбалати ҳӯрӯнӣ буд, аз пеши худ рондам.
 • Онҳоро, эй Худои ман, барои он ба ёд овар, ки каҳонатро, ва паймони коҳинон ва левизодагонро палид кардаанд!
 • Ва ман онҳоро аз ҳар чизи аҷнабӣ пок намудам, ва хизматгузории коҳинон ва левизодагонро аз нав барқарор кардам, то ҳар яке ба кори худ машғул шавад;
 • Ва овардани ҳадияи ҳезумро дар вақтҳои муайян, ва навбарҳоро низ. Маро, эй Худои ман, ба некӯӣ ба ёд овар!