Быт. Исх. Лев. Чис. Втор. Нав. Суд. Руф. 1Цар. 2Цар. 3Цар. 4Цар. 1Пар. 2Пар. 1Ездр. Неем. 2Ездр. Тов. Иудиф. Эсф. 1Мак. 2Мак. 3Мак. 3Ездр. Иов. Пс. Притч. Еккл. Песн. Прем. Сир. Ис. Иер. Плч. Посл.Иер. Вар. Иез. Дан. Ос. Иоил. Ам. Авд. Ион. Мих. Наум. Авв. Соф. Агг. Зах. Мал. Мф. Мк. Лк. Ин. Деян. Иак. 1Пет. 2Пет. 1Ин. 2Ин. 3Ин. Иуд. Рим. 1Кор. 2Кор. Гал. Еф. Флп. Кол. 1Фес. 2Фес. 1Тим. 2Тим. Тит. Флм. Евр. Откр.

Книга Неемии

 
 • И воста́ Елiасу́въ свяще́н­никъ вели́кiй и бра́тiя его́ свяще́н­ницы, и созда́ша врата́ о́вчая: сі́и освяти́ша и́хъ и поста́виша две́ри и́хъ и да́же до столпа́ ста́ лако́тъ освяти́ша и́хъ, да́же до столпа́ Анамеи́ля.
 • И бли́зъ его́ созида́ша му́жiе иерихо́нстiи, и бли́зъ и́хъ созида́ закху́ръ сы́нъ Амані́инъ.
 • Врата́ же ры́бная созида́ша сы́нове Асана́евы: сі́и покры́ша и́хъ и поста́виша две́ри и́хъ и заво́ры и́хъ и вереи́ и́хъ.
 • И бли́зъ и́хъ созида́­ше изъ рамо́ѳы сы́нъ урі́инъ, сы́на акко́сова: и бли́зъ его́ созида́­ше мосолла́мъ сы́нъ Варахі́инъ, сы́на Мазеви́ля: и бли́зъ и́хъ созида́­ше садо́къ сы́нъ Ваана́евъ:
 • и бли́зъ и́хъ созида́ша Ѳекои́ми, си́льнiи же и́хъ не положи́ша вы́и сво­ея́ въ дѣ́ло Го́спода Бо́га сво­его́.
 • И врата́ ста́рая созида́­ше Иоида́ сы́нъ фасе́ковъ и месулла́мъ сы́нъ Васоді́евъ: ті́и покры́ста и́хъ и поста́виста две́ри и́хъ и заво́ры и вереи́ и́хъ.
 • И бли́зъ и́хъ созида́ша малті́а гаваони́тинъ и Еваро́нъ мироноѳи́тъ, му́жiе от­ гавао́на и ма́сфы, да́же до престо́ла кня́зя [и́же бы́сть] объ о́нъ по́лъ рѣки́.
 • И бли́зъ его́ созида́ Озiи́лъ сы́нъ Арахі́евъ злата́рь: и бли́зъ его́ созида́ Анані́а сы́нъ рокеи́ма, и воз­ста́виша Иерусали́мъ да́же до стѣны́ широ́кiя.
 • И бли́зъ и́хъ созида́­ше Рафаі́а сы́нъ Су́ринъ, нача́лникъ полови́ны окре́стныя страны́ Иерусали́мли.
 • И бли́зъ и́хъ созида́­ше Иеде́а сы́нъ ерома́фовъ, и проти́ву до́му его́: и бли́зъ его́ созида́ атту́ѳъ сы́нъ Асавані́инъ.
 • И втору́ю ча́сть созида́­ше Мелхі́а сы́нъ Ира́мовъ и Асу́въ сы́нъ фаа́ѳъ-моа́вль, и да́же до столпа́ пе́щнаго.
 • И бли́зъ его́ созида́­ше Саллу́мъ сы́нъ Аллои́совъ, нача́лникъ полови́ны страны́ окре́стныя Иерусали́мли, то́й и дще́ри его́.
 • Врата́ юдо́ли созида́ша Ану́нъ и обита́ющiи въ зано́нѣ: ті́и созда́ша и́хъ и поста́виша две́ри и́хъ и заво́ры и́хъ и вереи́ и́хъ, и ты́сяща лако́тъ въ стѣнѣ́ да́же до вра́тъ гно́йныхъ.
 • И врата́ гно́йная созида́­ше Мелхі́а сы́нъ риха́вль, нача́лникъ окре́стныя страны́ Виѳакра́мскiя, то́й и сы́нове его́, и покры́ша и́хъ и поста́виша две́ри и́хъ и заво́ры и́хъ и вереи́ и́хъ.
 • И врата́ исто́чника созида́­ше соломо́нъ сы́нъ халезе́овъ, нача́лникъ страны́ Масфы́: то́й созда́ и́хъ и покры́ и́хъ, и поста́ви две́ри и́хъ и заво́ры и́хъ и вереи́ и́хъ, и стѣ́ну купѣ́ли Силоа́мли ко вертогра́ду царе́ву и да́же до степе́ней низходя́щихъ от­ гра́да дави́дова.
 • По не́мже созида́­ше неемі́а сы́нъ Заву́ховъ, нача́лникъ полови́ны страны́ Виѳсу́ровы, да́же до вертогра́да гро́ба дави́дова и да́же до купѣ́ли устро́­еныя и да́же до до́му си́льныхъ.
 • По не́мъ созида́ша леви́ти, рау́мъ сы́нъ ванаи́мль: по не́мъ созида́­ше Асаві́а, нача́лникъ полови́ны страны́ кеилы́ на странѣ́ сво­е́й,
 • и по не́мъ созида́ша бра́тiя и́хъ, Вене́й сы́нъ инада́довъ, нача́лникъ полови́ны окре́стныя страны́ кеилы́.
 • И созида́­ше бли́зъ его́ азу́ръ сы́нъ иису́совъ, нача́лникъ Масфы́, мѣ́ру втору́ю столпа́ восхо́да каса́ющагося у́глу.
 • И по не́мъ созида́­ше Вару́хъ, сы́нъ Заву́евъ, мѣ́ру втору́ю от­ у́гла да́же до вра́тъ до́му Елiасу́ва свяще́н­ника вели́каго.
 • По не́мъ созида́­ше Мерамо́ѳъ сы́нъ урі́и, сы́на акко́сова, мѣ́ру втору́ю от­ вра́тъ до́му Елiасу́вова да́же до конца́ до́му Елiасу́вова.
 • И по не́мъ созида́ша свяще́н­ницы, му́жiе от­ по́ля [Иорда́нска].
 • И по не́мъ созида́ста Венiами́нъ и Асу́въ проти́ву домо́въ сво­и́хъ: и по не́мъ созида́­ше азарі́а сы́нъ маасі́евъ, сы́на Анані́ина, бли́зъ до́му сво­его́.
 • По не́мъ созида́­ше ване́й сы́нъ Ада́довъ мѣ́ру втору́ю от­ до́му азарі́и да́же до у́гла и да́же до уклоне́нiя.
 • Фала́хъ сы́нъ уза́инъ проти́ву у́гла и столпа́ воз­выше́наго изъ до́му царе́ва высо́ко, и́же во дворѣ́ темни́чнѣмъ: и по не́мъ фадаі́а сы́нъ форо́совъ.
 • И наѳини́ми обита́ша во офа́лѣ, да́же до вертогра́да вра́тъ во́дныхъ ко восто́комъ и да́же до столпа́, и́же бѣ́ воз­выше́нъ.
 • И по ни́хъ созида́ша Ѳекои́ми мѣ́ру втору́ю от­ страны́ столпа́ вели́каго и высо́каго да́же до стѣны́ Офлы́.
 • Вы́шше вра́тъ ко́нскихъ созида́ша свяще́н­ницы, еди́нъ кі́йждо проти́ву до́му сво­его́.
 • И по не́мъ созида́­ше садду́къ сы́нъ Емми́рь проти́ву до́му сво­его́: и по не́мъ созида́­ше самаі́а сы́нъ сехені́евъ, стра́жъ вра́тъ восто́чныхъ.
 • По не́мъ созида́­ше Анані́а сы́нъ селемі́евъ и Ано́мъ сы́нъ селе́фовъ шесты́й мѣ́ру втору́ю: по не́мъ созида́­ше месулла́мъ сы́нъ Варахі́евъ проти́ву сокро́вищницы сво­ея́.
 • По не́мъ созида́­ше Мелхі́а сы́нъ сарефі́евъ да́же до до́му наѳини́мля и щиты́ продаю́щихъ, проти́ву вра́тъ су́дныхъ, и да́же до го́рницы у́гла.
 • И посредѣ́ вра́тъ о́вчихъ созида́ша ковачи́ и щитопрода́вцы.
 • И встал Елияшив, великий священник, и братья его священники и построили Овечьи ворота: они освятили их и вставили двери их, и от башни Меа освятили их до башни Хананела.
 • И подле него строили Иерихонцы, а подле них строил Закхур, сын Имрия.
 • Ворота Рыбные строили уроженцы Сенаи: они покрыли их, и вставили двери их, замки их и засовы их.
 • Подле них чинил стену Меремоф, сын Урии, сын Гаккоца; подле них чинил Мешуллам, сын Берехии, сын Мешизабела; подле них чинил Садок, сын Бааны;
 • подле них чинили Фекойцы; впрочем знатнейшие из них не наклонили шеи своей поработать для Господа своего.
 • Старые ворота чинили Иоиада, сын Пасеаха, и Мешуллам, сын Бесодии: они покрыли их и вставили двери их, и замки их и засовы их.
 • Подле них чинил Мелатия Гаваонитянин, и Иадон из Меронофа, с жителями Гаваона и Мицфы, подвластными заречному областеначальнику.
 • Подле него чинил Уззиил, сын Харгаии, серебряник, а подле него чинил Ханания, сын Гараккахима. И восстановили Иерусалим до стены широкой.
 • Подле них чинил Рефаия, сын Хура, начальник полуокруга Иерусалимского.
 • Подле них и против дома своего чинил Иедаия, сын Харумафа, а подле него чинил Хаттуш, сын Хашавнии.
 • На втором участке чинил Малхия, сын Харима, и Хашшув, сын Пахаф-Моава; они же чинили и башню Печную.
 • Подле них чинил Шаллум, сын Галлохеша, начальник полуокруга Иерусалимского, он и дочери его.
 • Ворота Долины чинил Ханун и жители Заноаха: они построили их, и вставили двери их, замки их и засовы их, и еще чинили они тысячу локтей стены до ворот Навозных.
 • А ворота Навозные чинил Малхия, сын Рехава, начальник Бефкаремского округа: он построил их и вставил двери их, замки их и засовы их.
 • Ворота Источника чинил Шаллум, сын Колхозея, начальник округа Мицфы: он построил их, и покрыл их, и вставил двери их, замки их и засовы их, – он же чинил стену у водоема Селах против царского сада и до ступеней, спускающихся из города Давидова.
 • За ним чинил Неемия, сын Азбука, начальник полуокруга Бефцурского, до гробниц Давидовых и до выкопанного пруда и до дома храбрых.
 • За ним чинили левиты: Рехум, сын Вания; подле него чинил Хашавия, начальник полуокруга Кеильского, за свой округ.
 • За ним чинили братья их: Баввай, сын Хенадада, начальник Кеильского полуокруга.
 • А подле него чинил Езер, сын Иисуса, начальник Мицфы, на втором участке, напротив всхода к оружейне на углу.
 • За ним ревностно чинил Варух, сын Забвая, на втором участке, от угла до дверей дома Елияшива, великого священника.
 • За ним чинил Меремоф, сын Урии, сын Гаккоца, на втором участке, от дверей дома Елияшивова до конца дома Елияшивова.
 • За ним чинили священники из окрестностей.
 • За ними чинил Вениамин и Хашшув, против дома своего; за ними чинил Азария, сын Маасеи, сын Анании, возле дома своего.
 • За ним чинил Биннуй, сын Хенадада, на втором участке, от дома Азарии до угла и поворота.
 • За ним Фалал, сын Узая, напротив угла и башни, выступающей от верхнего дома царского, которая у двора темничного. За ним Федаия, сын Пароша.
 • Нефинеи же, которые жили в Офеле, починили напротив Водяных ворот к востоку и до выступающей башни.
 • За ними чинили Фекойцы, на втором участке, от места напротив большой выступающей башни до стены Офела.
 • Далее ворот Конских чинили священники, каждый против своего дома.
 • За ними чинил Садок, сын Иммера, против своего дома, а за ним чинил Шемаия, сын Шехании, сторож восточных ворот.
 • За ним чинил Ханания, сын Шелемии, и Ханун, шестой сын Цалафа, на втором участке. За ним чинил Мешуллам, сын Берехии, против комнаты своей.
 • За ним чинил Малхия, сын Гацорфия, до дома нефинеев и торговцев, против ворот Гаммифкад и до уго́льного жилья.
 • А между уго́льным жильем до ворот Овечьих чинили серебряники и торговцы.
 • Der Oberste Priester Eljaschib und seine Brüder, die Priester, bauten das Schafstor wieder auf, weihten es und setzten die Torflügel ein. Sie weihten auch das angrenzende Mauerstück bis zum »Turm der Hundert« und zum Hananel-Turm.
 • Die Einwohner von Jericho bauten den daran anschließenden Mauerabschnitt wieder auf.

  Den nächsten Abschnitt baute Sakkur, der Sohn von Imri, wieder auf.

 • Die Sippe Senaa baute das Fischtor wieder auf. Sie deckten es mit Balken, setzten die Torflügel ein und brachten die Riegel und ihre Sicherungen an.
 • Meremot, der Sohn von Urija und Enkel von Koz, besserte den nächsten Mauerabschnitt aus.

  Den anschließenden Teil setzte Meschullam, der Sohn von Berechja und Enkel von Meschesabel, instand.

  Am nächsten Abschnitt arbeitete Zadok, der Sohn von Baana.

 • Die Einwohner von Tekoa besserten den anschließenden Mauerabschnitt aus. Aber die vornehmen Männer dieser Stadt weigerten sich, die Arbeit aufzunehmen, die ihnen von mir zugewiesen wurde.
 • Jojada, der Sohn von Paseach, und Meschullam, der Sohn von Besodja, setzten das Jeschana-Tor instand. Sie deckten es mit Balken, setzten die Torflügel ein und brachten die Riegel und ihre Sicherungen an.
 • Am anschließenden Teil der Mauer arbeiteten Melatja aus Gibeon, Jadon aus Meronot sowie die Männer aus Gibeon und Mizpa. Nahe bei diesem Abschnitt lag der Amtssitz des Statthalters für die Provinz westlich des Eufrats.
 • Usiël, der Sohn von Harhaja, aus der Familie der Goldschmiede, besserte den nächsten Abschnitt aus.

  Den anschließenden Teil setzte Hananja, der Salbenmischer, instand. Diese beiden stellten den Abschnitt bis zur »Breiten Mauer« fertig.

 • Refaja, der Sohn Hurs, Vorsteher des halben Verwaltungsbezirks Jerusalem, besserte den nächsten Mauerabschnitt aus.
 • Jedaja, der Sohn von Harumaf, setzte den anschließenden Teil instand, seinem eigenen Haus gegenüber.

  Am nächsten Abschnitt arbeitete Hattusch, der Sohn von Haschabneja.

 • Malkija, der Sohn Harims, und Haschub, der Sohn Pahat-Moabs, besserten den nächsten Teil der Mauer aus, bis zum Ofenturm.
 • Schallum, der Sohn von Lohesch, Vorsteher der anderen Hälfte des Verwaltungsbezirks Jerusalem, setzte den anschließenden Abschnitt instand, zusammen mit seinen Töchtern.
 • Hanun und die Einwohner von Sanoach bauten das Taltor wieder auf. Sie setzten die Torflügel ein und brachten die Riegel und ihre Sicherungen an. Außerdem besserten sie die Mauer von dort bis zum Misttor aus, ein Stück von etwa 500 Metern.
 • Das Misttor wurde von Malkija, dem Sohn Rechabs, wieder aufgebaut. Er war Vorsteher des Bezirks Bet-Kerem. Er setzte die Torflügel ein und brachte die Riegel und ihre Sicherungen an.
 • Schallun, der Sohn von Kolhose, Vorsteher des Bezirks Mizpa, baute das Quelltor wieder auf. Er machte eine neue Überdachung, setzte die Torflügel ein und brachte die Riegel und ihre Sicherungen an. Außerdem setzte er die Mauer am Teich der Wasserleitung beim königlichen Garten instand, bis zu den Stufen, die von der Davidsstadt herabführen.
 • Am nächsten Mauerabschnitt arbeitete Nehemja, der Sohn Asbuks, Vorsteher der einen Hälfte des Bezirks Bet-Zur. Er arbeitete an dem Abschnitt gegenüber den Gräbern Davids und seiner Nachfolger, bis zu dem künstlich angelegten Teich und der Kaserne der »Dreißig Helden«.
 • Den anschließenden Teil der Mauer setzten die Leviten unter Rehum, dem Sohn von Bani, instand.

  Haschabja, Vorsteher der einen Hälfte des Bezirks Keïla, besserte den nächsten Abschnitt aus; er vertrat seinen Bezirk.

 • Am anschließenden Teil arbeiteten die Leviten unter Binnui, dem Sohn Henadads, Vorsteher der anderen Hälfte des Bezirks Keïla.
 • Den nächsten Teil setzte Eser, der Sohn von Jeschua, Vorsteher von Mizpa, instand. Sein Abschnitt lag gegenüber dem Aufstieg zur Waffenkammer beim »Winkel«.
 • Baruch, der Sohn von Sabbai, arbeitete mit ganzem Einsatz am Mauerabschnitt zwischen dem »Winkel« und dem Eingang zum Haus des Obersten Priesters Eljaschib.
 • Meremot, der Sohn von Urija und Enkel von Koz, besserte den nächsten Abschnitt aus, vom Eingang zum Haus Eljaschibs bis zum Ende des Hauses.
 • Den anschließenden Teil setzten die Priester aus der Umgebung von Jerusalem instand.
 • Benjamin und Haschub arbeiteten am nächsten Teil, ihren Häusern gegenüber.

  Asarja, der Sohn von Maaseja und Enkel von Ananeja, setzte den anschließenden Abschnitt instand, nahe bei seinem Haus.

 • Am nächsten Teil arbeitete Binnui, der Sohn Henadads, vom Haus Asarjas bis zum »Winkel« und weiter bis zur »Ecke«.
 • Palal, der Sohn von Usai, arbeitete an der Mauer gegenüber dem »Winkel« und dem hohen Turm, der am königlichen Palast vorspringt, nahe beim Wachthof.

  Pedaja, der Sohn von Parosch,

 • und die Tempeldiener, die auf dem Ofel wohnten, besserten den anschließenden Teil aus, bis zum Wassertor auf der Ostseite und zum vorspringenden Turm.
 • Am nächsten Teil, vom vorspringenden Turm bis zur Mauer am Ofel, arbeiteten die Einwohner von Tekoa.
 • Den Abschnitt oberhalb des Rosstores setzten die Priester instand, jeder seinem Haus gegenüber.
 • Zadok, der Sohn von Immer, arbeitete an dem Teil der Mauer, der seinem Haus gegenüber lag.

  Den anschließenden Teil setzte Schemaja, der Sohn von Schechanja, der Wächter des Osttores, instand.

 • Hananja, der Sohn von Schelemja, und Hanun, der sechste Sohn Zalafs, besserten den nächsten Teil aus.

  Meschullam, der Sohn von Berechja, arbeitete an dem Abschnitt gegenüber seiner Wohnung.

 • Malkija, der Goldschmied, setzte den anschließenden Teil instand, bis zum Haus der Tempeldiener und der Händler gegenüber dem Wachttor und bis zum Aufgang an der Nordostecke.
 • Den Mauerabschnitt von dort bis zum Schafstor setzten die Goldschmiede und die Händler instand.
 • Als Sanballat hörte, dass wir die Stadtmauer wieder aufbauten, wurde er zornig und war sehr verärgert. Er machte sich über uns Juden lustig
 • und sagte in Gegenwart seiner Freunde und der Truppen von Samaria: »Was bilden sich diese elenden Juden eigentlich ein? Meinen sie wirklich, sie könnten es schaffen? Oder glauben sie, dass ihre Opfer etwas bewirken? Das ist doch keine Arbeit von einem Tag! Sie wollen wohl die verbrannten Steine ihrer Ruinen zu neuem Leben erwecken?«
 • Tobija, der Ammoniter, stand neben ihm und fügte hinzu: »Sie sollen nur bauen! Wenn ein Fuchs an ihre Mauer springt, dann stürzt die ganze Herrlichkeit zusammen!«
 • »Du unser Gott«, sagte ich, »hör doch, wie sie über uns lachen! Lass ihren Spott auf sie selbst zurückfallen! Lass sie gefangen weggeführt werden und selber die Verachtung zu spüren bekommen!
 • Vergib ihnen dieses Unrecht nicht, vergiss es ihnen nicht! Denn sie haben dich beleidigt vor allen, die an der Mauer bauen.«
 • Trotz dieser Anfeindungen konnten wir die Mauer wieder aufbauen. Bald schon war sie über die ganze Länge geschlossen und bis zur halben Höhe aufgeführt, weil alle mit Eifer bei der Sache waren.