Быт. Исх. Лев. Чис. Втор. Нав. Суд. Руф. 1Цар. 2Цар. 3Цар. 4Цар. 1Пар. 2Пар. 1Ездр. Неем. 2Ездр. Тов. Иудиф. Эсф. 1Мак. 2Мак. 3Мак. 3Ездр. Иов. Пс. Притч. Еккл. Песн. Прем. Сир. Ис. Иер. Плч. Посл.Иер. Вар. Иез. Дан. Ос. Иоил. Ам. Авд. Ион. Мих. Наум. Авв. Соф. Агг. Зах. Мал. Мф. Мк. Лк. Ин. Деян. Иак. 1Пет. 2Пет. 1Ин. 2Ин. 3Ин. Иуд. Рим. 1Кор. 2Кор. Гал. Еф. Флп. Кол. 1Фес. 2Фес. 1Тим. 2Тим. Тит. Флм. Евр. Откр.

Книга Неемии

 
 • И воста́ Елiасу́въ свяще́н­никъ вели́кiй и бра́тiя его́ свяще́н­ницы, и созда́ша врата́ о́вчая: сі́и освяти́ша и́хъ и поста́виша две́ри и́хъ и да́же до столпа́ ста́ лако́тъ освяти́ша и́хъ, да́же до столпа́ Анамеи́ля.
 • И бли́зъ его́ созида́ша му́жiе иерихо́нстiи, и бли́зъ и́хъ созида́ закху́ръ сы́нъ Амані́инъ.
 • Врата́ же ры́бная созида́ша сы́нове Асана́евы: сі́и покры́ша и́хъ и поста́виша две́ри и́хъ и заво́ры и́хъ и вереи́ и́хъ.
 • И бли́зъ и́хъ созида́­ше изъ рамо́ѳы сы́нъ урі́инъ, сы́на акко́сова: и бли́зъ его́ созида́­ше мосолла́мъ сы́нъ Варахі́инъ, сы́на Мазеви́ля: и бли́зъ и́хъ созида́­ше садо́къ сы́нъ Ваана́евъ:
 • и бли́зъ и́хъ созида́ша Ѳекои́ми, си́льнiи же и́хъ не положи́ша вы́и сво­ея́ въ дѣ́ло Го́спода Бо́га сво­его́.
 • И врата́ ста́рая созида́­ше Иоида́ сы́нъ фасе́ковъ и месулла́мъ сы́нъ Васоді́евъ: ті́и покры́ста и́хъ и поста́виста две́ри и́хъ и заво́ры и вереи́ и́хъ.
 • И бли́зъ и́хъ созида́ша малті́а гаваони́тинъ и Еваро́нъ мироноѳи́тъ, му́жiе от­ гавао́на и ма́сфы, да́же до престо́ла кня́зя [и́же бы́сть] объ о́нъ по́лъ рѣки́.
 • И бли́зъ его́ созида́ Озiи́лъ сы́нъ Арахі́евъ злата́рь: и бли́зъ его́ созида́ Анані́а сы́нъ рокеи́ма, и воз­ста́виша Иерусали́мъ да́же до стѣны́ широ́кiя.
 • И бли́зъ и́хъ созида́­ше Рафаі́а сы́нъ Су́ринъ, нача́лникъ полови́ны окре́стныя страны́ Иерусали́мли.
 • И бли́зъ и́хъ созида́­ше Иеде́а сы́нъ ерома́фовъ, и проти́ву до́му его́: и бли́зъ его́ созида́ атту́ѳъ сы́нъ Асавані́инъ.
 • И втору́ю ча́сть созида́­ше Мелхі́а сы́нъ Ира́мовъ и Асу́въ сы́нъ фаа́ѳъ-моа́вль, и да́же до столпа́ пе́щнаго.
 • И бли́зъ его́ созида́­ше Саллу́мъ сы́нъ Аллои́совъ, нача́лникъ полови́ны страны́ окре́стныя Иерусали́мли, то́й и дще́ри его́.
 • Врата́ юдо́ли созида́ша Ану́нъ и обита́ющiи въ зано́нѣ: ті́и созда́ша и́хъ и поста́виша две́ри и́хъ и заво́ры и́хъ и вереи́ и́хъ, и ты́сяща лако́тъ въ стѣнѣ́ да́же до вра́тъ гно́йныхъ.
 • И врата́ гно́йная созида́­ше Мелхі́а сы́нъ риха́вль, нача́лникъ окре́стныя страны́ Виѳакра́мскiя, то́й и сы́нове его́, и покры́ша и́хъ и поста́виша две́ри и́хъ и заво́ры и́хъ и вереи́ и́хъ.
 • И врата́ исто́чника созида́­ше соломо́нъ сы́нъ халезе́овъ, нача́лникъ страны́ Масфы́: то́й созда́ и́хъ и покры́ и́хъ, и поста́ви две́ри и́хъ и заво́ры и́хъ и вереи́ и́хъ, и стѣ́ну купѣ́ли Силоа́мли ко вертогра́ду царе́ву и да́же до степе́ней низходя́щихъ от­ гра́да дави́дова.
 • По не́мже созида́­ше неемі́а сы́нъ Заву́ховъ, нача́лникъ полови́ны страны́ Виѳсу́ровы, да́же до вертогра́да гро́ба дави́дова и да́же до купѣ́ли устро́­еныя и да́же до до́му си́льныхъ.
 • По не́мъ созида́ша леви́ти, рау́мъ сы́нъ ванаи́мль: по не́мъ созида́­ше Асаві́а, нача́лникъ полови́ны страны́ кеилы́ на странѣ́ сво­е́й,
 • и по не́мъ созида́ша бра́тiя и́хъ, Вене́й сы́нъ инада́довъ, нача́лникъ полови́ны окре́стныя страны́ кеилы́.
 • И созида́­ше бли́зъ его́ азу́ръ сы́нъ иису́совъ, нача́лникъ Масфы́, мѣ́ру втору́ю столпа́ восхо́да каса́ющагося у́глу.
 • И по не́мъ созида́­ше Вару́хъ, сы́нъ Заву́евъ, мѣ́ру втору́ю от­ у́гла да́же до вра́тъ до́му Елiасу́ва свяще́н­ника вели́каго.
 • По не́мъ созида́­ше Мерамо́ѳъ сы́нъ урі́и, сы́на акко́сова, мѣ́ру втору́ю от­ вра́тъ до́му Елiасу́вова да́же до конца́ до́му Елiасу́вова.
 • И по не́мъ созида́ша свяще́н­ницы, му́жiе от­ по́ля [Иорда́нска].
 • И по не́мъ созида́ста Венiами́нъ и Асу́въ проти́ву домо́въ сво­и́хъ: и по не́мъ созида́­ше азарі́а сы́нъ маасі́евъ, сы́на Анані́ина, бли́зъ до́му сво­его́.
 • По не́мъ созида́­ше ване́й сы́нъ Ада́довъ мѣ́ру втору́ю от­ до́му азарі́и да́же до у́гла и да́же до уклоне́нiя.
 • Фала́хъ сы́нъ уза́инъ проти́ву у́гла и столпа́ воз­выше́наго изъ до́му царе́ва высо́ко, и́же во дворѣ́ темни́чнѣмъ: и по не́мъ фадаі́а сы́нъ форо́совъ.
 • И наѳини́ми обита́ша во офа́лѣ, да́же до вертогра́да вра́тъ во́дныхъ ко восто́комъ и да́же до столпа́, и́же бѣ́ воз­выше́нъ.
 • И по ни́хъ созида́ша Ѳекои́ми мѣ́ру втору́ю от­ страны́ столпа́ вели́каго и высо́каго да́же до стѣны́ Офлы́.
 • Вы́шше вра́тъ ко́нскихъ созида́ша свяще́н­ницы, еди́нъ кі́йждо проти́ву до́му сво­его́.
 • И по не́мъ созида́­ше садду́къ сы́нъ Емми́рь проти́ву до́му сво­его́: и по не́мъ созида́­ше самаі́а сы́нъ сехені́евъ, стра́жъ вра́тъ восто́чныхъ.
 • По не́мъ созида́­ше Анані́а сы́нъ селемі́евъ и Ано́мъ сы́нъ селе́фовъ шесты́й мѣ́ру втору́ю: по не́мъ созида́­ше месулла́мъ сы́нъ Варахі́евъ проти́ву сокро́вищницы сво­ея́.
 • По не́мъ созида́­ше Мелхі́а сы́нъ сарефі́евъ да́же до до́му наѳини́мля и щиты́ продаю́щихъ, проти́ву вра́тъ су́дныхъ, и да́же до го́рницы у́гла.
 • И посредѣ́ вра́тъ о́вчихъ созида́ша ковачи́ и щитопрода́вцы.
 • И встал Елияшив, великий священник, и братья его священники и построили Овечьи ворота: они освятили их и вставили двери их, и от башни Меа освятили их до башни Хананела.
 • И подле него строили Иерихонцы, а подле них строил Закхур, сын Имрия.
 • Ворота Рыбные строили уроженцы Сенаи: они покрыли их, и вставили двери их, замки их и засовы их.
 • Подле них чинил стену Меремоф, сын Урии, сын Гаккоца; подле них чинил Мешуллам, сын Берехии, сын Мешизабела; подле них чинил Садок, сын Бааны;
 • подле них чинили Фекойцы; впрочем знатнейшие из них не наклонили шеи своей поработать для Господа своего.
 • Старые ворота чинили Иоиада, сын Пасеаха, и Мешуллам, сын Бесодии: они покрыли их и вставили двери их, и замки их и засовы их.
 • Подле них чинил Мелатия Гаваонитянин, и Иадон из Меронофа, с жителями Гаваона и Мицфы, подвластными заречному областеначальнику.
 • Подле него чинил Уззиил, сын Харгаии, серебряник, а подле него чинил Ханания, сын Гараккахима. И восстановили Иерусалим до стены широкой.
 • Подле них чинил Рефаия, сын Хура, начальник полуокруга Иерусалимского.
 • Подле них и против дома своего чинил Иедаия, сын Харумафа, а подле него чинил Хаттуш, сын Хашавнии.
 • На втором участке чинил Малхия, сын Харима, и Хашшув, сын Пахаф-Моава; они же чинили и башню Печную.
 • Подле них чинил Шаллум, сын Галлохеша, начальник полуокруга Иерусалимского, он и дочери его.
 • Ворота Долины чинил Ханун и жители Заноаха: они построили их, и вставили двери их, замки их и засовы их, и еще чинили они тысячу локтей стены до ворот Навозных.
 • А ворота Навозные чинил Малхия, сын Рехава, начальник Бефкаремского округа: он построил их и вставил двери их, замки их и засовы их.
 • Ворота Источника чинил Шаллум, сын Колхозея, начальник округа Мицфы: он построил их, и покрыл их, и вставил двери их, замки их и засовы их, – он же чинил стену у водоема Селах против царского сада и до ступеней, спускающихся из города Давидова.
 • За ним чинил Неемия, сын Азбука, начальник полуокруга Бефцурского, до гробниц Давидовых и до выкопанного пруда и до дома храбрых.
 • За ним чинили левиты: Рехум, сын Вания; подле него чинил Хашавия, начальник полуокруга Кеильского, за свой округ.
 • За ним чинили братья их: Баввай, сын Хенадада, начальник Кеильского полуокруга.
 • А подле него чинил Езер, сын Иисуса, начальник Мицфы, на втором участке, напротив всхода к оружейне на углу.
 • За ним ревностно чинил Варух, сын Забвая, на втором участке, от угла до дверей дома Елияшива, великого священника.
 • За ним чинил Меремоф, сын Урии, сын Гаккоца, на втором участке, от дверей дома Елияшивова до конца дома Елияшивова.
 • За ним чинили священники из окрестностей.
 • За ними чинил Вениамин и Хашшув, против дома своего; за ними чинил Азария, сын Маасеи, сын Анании, возле дома своего.
 • За ним чинил Биннуй, сын Хенадада, на втором участке, от дома Азарии до угла и поворота.
 • За ним Фалал, сын Узая, напротив угла и башни, выступающей от верхнего дома царского, которая у двора темничного. За ним Федаия, сын Пароша.
 • Нефинеи же, которые жили в Офеле, починили напротив Водяных ворот к востоку и до выступающей башни.
 • За ними чинили Фекойцы, на втором участке, от места напротив большой выступающей башни до стены Офела.
 • Далее ворот Конских чинили священники, каждый против своего дома.
 • За ними чинил Садок, сын Иммера, против своего дома, а за ним чинил Шемаия, сын Шехании, сторож восточных ворот.
 • За ним чинил Ханания, сын Шелемии, и Ханун, шестой сын Цалафа, на втором участке. За ним чинил Мешуллам, сын Берехии, против комнаты своей.
 • За ним чинил Малхия, сын Гацорфия, до дома нефинеев и торговцев, против ворот Гаммифкад и до уго́льного жилья.
 • А между уго́льным жильем до ворот Овечьих чинили серебряники и торговцы.
 • καὶ ἀνέστη Ελισουβ ὁ ἱερεὺς ὁ μέγας καὶ οἱ ἀδελφοὶ αὐτοῦ οἱ ἱερεῖς καὶ ᾠκοδόμησαν τὴν πύλην τὴν προ­βατικήν αὐτοὶ ἡγίασαν αὐτὴν καὶ ἔστησαν θύρας αὐτῆς καὶ ἕως πύργου τῶν ἑκατὸν ἡγίασαν ἕως πύργου Ανανεηλ
 • καὶ ἐπι­̀ χεῖρας υἱῶν ἀνδρῶν Ιεριχω καὶ ἐπι­̀ χεῖρας υἱῶν Ζακχουρ υἱοῦ Αμαρι
 • καὶ τὴν πύλην τὴν ἰχθυηρὰν ᾠκοδόμησαν υἱοὶ Ασανα αὐτοὶ ἐστέγασαν αὐτὴν καὶ ἔστησαν θύρας αὐτῆς καὶ κλεῖθρα αὐτῆς καὶ μοχλοὺς αὐτῆς
 • καὶ ἐπι­̀ χεῖρα αὐτῶν κατέσχεν ἀπο­̀ Рαμωθ υἱὸς Ουρια υἱοῦ Ακως καὶ ἐπι­̀ χεῖρα αὐτῶν κατέσχεν Μοσολλαμ υἱὸς Βαραχιου υἱοῦ Μασεζεβηλ καὶ ἐπι­̀ χεῖρα αὐτῶν κατέσχεν Σαδωκ υἱὸς Βαανα
 • καὶ ἐπι­̀ χεῖρα αὐτῶν κατέσχοσαν οἱ Θεκωιν καὶ αδωρηεμ οὐκ εἰσήνεγκαν τράχηλον αὐτῶν εἰς δουλείαν αὐτῶν
 • καὶ τὴν πύλην τοῦ Ισανα ἐκράτησαν Ιοϊδα υἱὸς Φασεκ καὶ Μεσουλαμ υἱὸς Βασωδια­ αὐτοὶ ἐστέγασαν αὐτὴν καὶ ἔστησαν θύρας αὐτῆς καὶ κλεῖθρα αὐτῆς καὶ μοχλοὺς αὐτῆς
 • καὶ ἐπι­̀ χεῖρα αὐτῶν ἐκράτησεν Ανανιας υἱὸς τοῦ Рωκεϊμ καὶ κατέλιπον Ιερουσαλημ ἕως τοῦ τείχους τοῦ πλατέος
 • καὶ ἐπι­̀ χεῖρα αὐτῶν ἐκράτησεν Рαφαια ἄρχων ἡμίσους περιχώρου Ιερουσαλημ
 • καὶ ἐπι­̀ χεῖρα αὐτῶν ἐκράτησεν Ιεδαια υἱὸς Ερωμαφ καὶ κατέναν­τι οἰκίας αὐτοῦ καὶ ἐπι­̀ χεῖρα αὐτοῦ ἐκράτησεν Ατους υἱὸς Ασβανια
 • καὶ δεύ­τερος ἐκράτησεν Μελχιας υἱὸς Ηραμ καὶ Ασουβ υἱὸς Φααθμωαβ καὶ ἕως πύργου τῶν θαννουριμ
 • καὶ ἐπι­̀ χεῖρα αὐτοῦ ἐκράτησεν Σαλουμ υἱὸς Αλλωης ἄρχων ἡμίσους περιχώρου Ιερουσαλημ αὐτὸς καὶ αἱ θυγατέρες αὐτοῦ
 • τὴν πύλην τῆς φάραγγος ἐκράτησαν Ανουν καὶ οἱ κατοικοῦν­τες Ζανω αὐτοὶ ᾠκοδόμησαν αὐτὴν καὶ ἔστησαν θύρας αὐτῆς καὶ κλεῖθρα αὐτῆς καὶ μοχλοὺς αὐτῆς καὶ χιλίους πήχεις ἐν τῷ τείχει ἕως πύλης τῆς κοπρίας
 • καὶ τὴν πύλην τῆς κοπρίας ἐκράτησεν Μελχια υἱὸς Рηχαβ ἄρχων περιχώρου Βηθαχαρμ αὐτὸς καὶ οἱ υἱοὶ αὐτοῦ καὶ ἐσκέπασαν αὐτὴν καὶ ἔστησαν θύρας αὐτῆς καὶ κλεῖθρα αὐτῆς καὶ μοχλοὺς αὐτῆς
 • καὶ τὸ τεῖχος κολυμβήθρας τῶν κωδίων τῇ κουρᾷ τοῦ βασιλέως καὶ ἕως τῶν κλιμάκων τῶν κατα­βαινουσῶν ἀπο­̀ πόλεως Δαυιδ
 • ὀπίσω αὐτοῦ ἐκράτησεν Νεεμιας υἱὸς Αζαβουχ ἄρχων ἡμίσους περιχώρου Βηθσουρ ἕως κήπου τάφου Δαυιδ καὶ ἕως τῆς κολυμβήθρας τῆς γεγονυίας καὶ ἕως Βηθαγγαβαριμ
 • ὀπίσω αὐτοῦ ἐκράτησαν οἱ Λευῖται Рαουμ υἱὸς Βανι ἐπι­̀ χεῖρα αὐτοῦ ἐκράτησεν Ασαβια ἄρχων ἡμίσους περιχώρου Κεϊλα τῷ περιχώρῳ αὐτοῦ
 • μετ᾿ αὐτὸν ἐκράτησαν ἀδελφοὶ αὐτῶν Βενι υἱὸς Ηναδαδ ἄρχων ἡμίσους περιχώρου Κεϊλα
 • καὶ ἐκράτησεν ἐπι­̀ χεῖρα αὐτοῦ Αζουρ υἱὸς ᾿Ιησοῦ ἄρχων τοῦ Μασφε μέτρον δεύ­τερον πύργου ἀναβάσεως τῆς συν­απτούσης τῆς γωνίας
 • μετ᾿ αὐτὸν ἐκράτησεν Βαρουχ υἱὸς Ζαβου μέτρον δεύ­τερον ἀπο­̀ τῆς γωνίας ἕως θύρας Βηθελισουβ τοῦ ἱερέως τοῦ μεγά­λου
 • μετ᾿ αὐτὸν ἐκράτησεν Μεραμωθ υἱὸς Ουρια υἱοῦ Ακως μέτρον δεύ­τερον ἀπο­̀ θύρας Βηθελισουβ ἕως ἐκλείψεως Βηθελισουβ
 • καὶ μετ᾿ αὐτὸν ἐκράτησαν οἱ ἱερεῖς ἄνδρες Αχεχαρ
 • καὶ μετ᾿ αὐτὸν ἐκράτησεν Βενιαμιν καὶ Ασουβ κατέναν­τι οἴκου αὐτῶν μετ᾿ αὐτὸν ἐκράτησεν Αζαρια υἱὸς Μαασηα υἱοῦ Ανανια ἐχόμενα οἴκου αὐτοῦ
 • μετ᾿ αὐτὸν ἐκράτησεν Βανι υἱὸς Ηναδαδ μέτρον δεύ­τερον ἀπο­̀ Βηθαζαρια ἕως τῆς γωνίας καὶ ἕως τῆς καμπῆς
 • Φαλαλ υἱοῦ Ευζαι ἐξ ἐναν­τίας τῆς γωνίας καὶ ὁ πύργος ὁ ἐξέχων ἐκ τοῦ οἴκου τοῦ βασιλέως ὁ ἀνώτερος ὁ τῆς αὐλῆς τῆς φυλακῆς καὶ μετ᾿ αὐτὸν Φαδαια υἱὸς Φορος
 • καὶ οἱ ναθινιμ ἦσαν οἰκοῦν­τες ἐν τῷ Ωφαλ ἕως κήπου πύλης τοῦ ὕδα­τος εἰς ἀνατολάς καὶ ὁ πύργος ὁ ἐξέχων
 • μετ᾿ αὐτὸν ἐκράτησαν οἱ Θεκωιν μέτρον δεύ­τερον ἐξ ἐναν­τίας τοῦ πύργου τοῦ μεγά­λου τοῦ ἐξέχον­τος καὶ ἕως τοῦ τείχους τοῦ Οφλα
 • ἀνώτερον πύλης τῶν ἵππων ἐκράτησαν οἱ ἱερεῖς ἀνὴρ ἐξ ἐναν­τίας οἴκου αὐτοῦ
 • μετ᾿ αὐτὸν ἐκράτησεν Σαδδουκ υἱὸς Εμμηρ ἐξ ἐναν­τίας οἴκου αὐτοῦ καὶ μετ᾿ αὐτὸν ἐκράτησεν Σαμαια υἱὸς Σεχενια φύλαξ τῆς πύλης τῆς ἀνατολῆς
 • μετ᾿ αὐτὸν ἐκράτησεν Ανανια υἱὸς Σελεμια καὶ Ανουμ υἱὸς Σελεφ ὁ ἕκτος μέτρον δεύ­τερον μετ᾿ αὐτὸν ἐκράτησεν Μεσουλαμ υἱὸς Βαρχια ἐξ ἐναν­τίας γαζοφυλακίου αὐτοῦ
 • μετ᾿ αὐτὸν ἐκράτησεν Μελχια υἱὸς τοῦ Σαραφι ἕως Βηθαναθινιμ καὶ οἱ ῥοποπῶλαι ἀπέναν­τι πύλης τοῦ Μαφεκαδ καὶ ἕως ἀναβάσεως τῆς καμπῆς
 • καὶ ἀνὰ μέσον ἀναβάσεως τῆς πύλης τῆς προ­βατικῆς ἐκράτησαν οἱ χαλκεῖς καὶ οἱ ῥοποπῶλαι