Быт. Исх. Лев. Чис. Втор. Нав. Суд. Руф. 1Цар. 2Цар. 3Цар. 4Цар. 1Пар. 2Пар. 1Ездр. Неем. 2Ездр. Тов. Иудиф. Эсф. 1Мак. 2Мак. 3Мак. 3Ездр. Иов. Пс. Притч. Еккл. Песн. Прем. Сир. Ис. Иер. Плч. Посл.Иер. Вар. Иез. Дан. Ос. Иоил. Ам. Авд. Ион. Мих. Наум. Авв. Соф. Агг. Зах. Мал. Мф. Мк. Лк. Ин. Деян. Иак. 1Пет. 2Пет. 1Ин. 2Ин. 3Ин. Иуд. Рим. 1Кор. 2Кор. Гал. Еф. Флп. Кол. 1Фес. 2Фес. 1Тим. 2Тим. Тит. Флм. Евр. Откр.

Книга Неемии

 
 • И воста́ Елiасу́въ свяще́н­никъ вели́кiй и бра́тiя его́ свяще́н­ницы, и созда́ша врата́ о́вчая: сі́и освяти́ша и́хъ и поста́виша две́ри и́хъ и да́же до столпа́ ста́ лако́тъ освяти́ша и́хъ, да́же до столпа́ Анамеи́ля.
 • И бли́зъ его́ созида́ша му́жiе иерихо́нстiи, и бли́зъ и́хъ созида́ закху́ръ сы́нъ Амані́инъ.
 • Врата́ же ры́бная созида́ша сы́нове Асана́евы: сі́и покры́ша и́хъ и поста́виша две́ри и́хъ и заво́ры и́хъ и вереи́ и́хъ.
 • И бли́зъ и́хъ созида́­ше изъ рамо́ѳы сы́нъ урі́инъ, сы́на акко́сова: и бли́зъ его́ созида́­ше мосолла́мъ сы́нъ Варахі́инъ, сы́на Мазеви́ля: и бли́зъ и́хъ созида́­ше садо́къ сы́нъ Ваана́евъ:
 • и бли́зъ и́хъ созида́ша Ѳекои́ми, си́льнiи же и́хъ не положи́ша вы́и сво­ея́ въ дѣ́ло Го́спода Бо́га сво­его́.
 • И врата́ ста́рая созида́­ше Иоида́ сы́нъ фасе́ковъ и месулла́мъ сы́нъ Васоді́евъ: ті́и покры́ста и́хъ и поста́виста две́ри и́хъ и заво́ры и вереи́ и́хъ.
 • И бли́зъ и́хъ созида́ша малті́а гаваони́тинъ и Еваро́нъ мироноѳи́тъ, му́жiе от­ гавао́на и ма́сфы, да́же до престо́ла кня́зя [и́же бы́сть] объ о́нъ по́лъ рѣки́.
 • И бли́зъ его́ созида́ Озiи́лъ сы́нъ Арахі́евъ злата́рь: и бли́зъ его́ созида́ Анані́а сы́нъ рокеи́ма, и воз­ста́виша Иерусали́мъ да́же до стѣны́ широ́кiя.
 • И бли́зъ и́хъ созида́­ше Рафаі́а сы́нъ Су́ринъ, нача́лникъ полови́ны окре́стныя страны́ Иерусали́мли.
 • И бли́зъ и́хъ созида́­ше Иеде́а сы́нъ ерома́фовъ, и проти́ву до́му его́: и бли́зъ его́ созида́ атту́ѳъ сы́нъ Асавані́инъ.
 • И втору́ю ча́сть созида́­ше Мелхі́а сы́нъ Ира́мовъ и Асу́въ сы́нъ фаа́ѳъ-моа́вль, и да́же до столпа́ пе́щнаго.
 • И бли́зъ его́ созида́­ше Саллу́мъ сы́нъ Аллои́совъ, нача́лникъ полови́ны страны́ окре́стныя Иерусали́мли, то́й и дще́ри его́.
 • Врата́ юдо́ли созида́ша Ану́нъ и обита́ющiи въ зано́нѣ: ті́и созда́ша и́хъ и поста́виша две́ри и́хъ и заво́ры и́хъ и вереи́ и́хъ, и ты́сяща лако́тъ въ стѣнѣ́ да́же до вра́тъ гно́йныхъ.
 • И врата́ гно́йная созида́­ше Мелхі́а сы́нъ риха́вль, нача́лникъ окре́стныя страны́ Виѳакра́мскiя, то́й и сы́нове его́, и покры́ша и́хъ и поста́виша две́ри и́хъ и заво́ры и́хъ и вереи́ и́хъ.
 • И врата́ исто́чника созида́­ше соломо́нъ сы́нъ халезе́овъ, нача́лникъ страны́ Масфы́: то́й созда́ и́хъ и покры́ и́хъ, и поста́ви две́ри и́хъ и заво́ры и́хъ и вереи́ и́хъ, и стѣ́ну купѣ́ли Силоа́мли ко вертогра́ду царе́ву и да́же до степе́ней низходя́щихъ от­ гра́да дави́дова.
 • По не́мже созида́­ше неемі́а сы́нъ Заву́ховъ, нача́лникъ полови́ны страны́ Виѳсу́ровы, да́же до вертогра́да гро́ба дави́дова и да́же до купѣ́ли устро́­еныя и да́же до до́му си́льныхъ.
 • По не́мъ созида́ша леви́ти, рау́мъ сы́нъ ванаи́мль: по не́мъ созида́­ше Асаві́а, нача́лникъ полови́ны страны́ кеилы́ на странѣ́ сво­е́й,
 • и по не́мъ созида́ша бра́тiя и́хъ, Вене́й сы́нъ инада́довъ, нача́лникъ полови́ны окре́стныя страны́ кеилы́.
 • И созида́­ше бли́зъ его́ азу́ръ сы́нъ иису́совъ, нача́лникъ Масфы́, мѣ́ру втору́ю столпа́ восхо́да каса́ющагося у́глу.
 • И по не́мъ созида́­ше Вару́хъ, сы́нъ Заву́евъ, мѣ́ру втору́ю от­ у́гла да́же до вра́тъ до́му Елiасу́ва свяще́н­ника вели́каго.
 • По не́мъ созида́­ше Мерамо́ѳъ сы́нъ урі́и, сы́на акко́сова, мѣ́ру втору́ю от­ вра́тъ до́му Елiасу́вова да́же до конца́ до́му Елiасу́вова.
 • И по не́мъ созида́ша свяще́н­ницы, му́жiе от­ по́ля [Иорда́нска].
 • И по не́мъ созида́ста Венiами́нъ и Асу́въ проти́ву домо́въ сво­и́хъ: и по не́мъ созида́­ше азарі́а сы́нъ маасі́евъ, сы́на Анані́ина, бли́зъ до́му сво­его́.
 • По не́мъ созида́­ше ване́й сы́нъ Ада́довъ мѣ́ру втору́ю от­ до́му азарі́и да́же до у́гла и да́же до уклоне́нiя.
 • Фала́хъ сы́нъ уза́инъ проти́ву у́гла и столпа́ воз­выше́наго изъ до́му царе́ва высо́ко, и́же во дворѣ́ темни́чнѣмъ: и по не́мъ фадаі́а сы́нъ форо́совъ.
 • И наѳини́ми обита́ша во офа́лѣ, да́же до вертогра́да вра́тъ во́дныхъ ко восто́комъ и да́же до столпа́, и́же бѣ́ воз­выше́нъ.
 • И по ни́хъ созида́ша Ѳекои́ми мѣ́ру втору́ю от­ страны́ столпа́ вели́каго и высо́каго да́же до стѣны́ Офлы́.
 • Вы́шше вра́тъ ко́нскихъ созида́ша свяще́н­ницы, еди́нъ кі́йждо проти́ву до́му сво­его́.
 • И по не́мъ созида́­ше садду́къ сы́нъ Емми́рь проти́ву до́му сво­его́: и по не́мъ созида́­ше самаі́а сы́нъ сехені́евъ, стра́жъ вра́тъ восто́чныхъ.
 • По не́мъ созида́­ше Анані́а сы́нъ селемі́евъ и Ано́мъ сы́нъ селе́фовъ шесты́й мѣ́ру втору́ю: по не́мъ созида́­ше месулла́мъ сы́нъ Варахі́евъ проти́ву сокро́вищницы сво­ея́.
 • По не́мъ созида́­ше Мелхі́а сы́нъ сарефі́евъ да́же до до́му наѳини́мля и щиты́ продаю́щихъ, проти́ву вра́тъ су́дныхъ, и да́же до го́рницы у́гла.
 • И посредѣ́ вра́тъ о́вчихъ созида́ша ковачи́ и щитопрода́вцы.
 • Ва Элёшиби саркоҳин ва бародаронаш коҳинон бархоста, дарвозаи Гӯсфандро бино карданд; онҳо онро пок карда, дарҳояшро шинонданд, ва онро то бурҷи Меоҳ ва то бурҷи Ҳананъил пок карданд.
 • Ва дар паҳлуи ӯ мардуми Ериҳӯ бино карданд, ва дар паҳлуи онҳо Закку писари Имрӣ бино кард.
 • Ва дарвозаи Моҳиро зодагони Ҳаснооҳ бино карданд; онҳо боми шифти онро тахтапӯш намуда, дарҳо, қуфлҳо ва ғалақаҳояшро шинонданд.
 • Ва дар паҳлуи онҳо Маримут писари Уриё писари Ҳаққӯс таъмир намуд; ва дар паҳлуи онҳо Машуллом ибнн Баракё писари Машизабъил таъмир намуд; ва дар паҳлуи онҳо Содӯқ писари Баано таъмир намуд.
 • Ва дар паҳлуи онҳо тақӯиён таъмир карданд, вале бузургонашон гардани худро ба хизмати Худованди худ наниҳоданд.
 • Ва дарвозаи Кӯҳнаро Юёдоқ писари Фосеҳо ва Машуллом писари Басудё таъмир карданд; онҳо боми шифти онро тахтапӯш намуда, дарҳо, қуфлҳо ва ғалақаҳояшро шинонданд.
 • Ва дар паҳлуи онҳо Малатёи ҷибъӯнӣ ва Ёдуни мирӯнӯтӣ бо мардуми Ҷибъӯн ва Мисфо то ҳудуди нишастангоҳи волии он сӯи дарё таъмир карданд.
 • Ва дар паҳлуи онҳо Узиил писари Ҳарҳаё, ки аз заргарон буд, таъмир намуд; ва дар паҳлуи ӯ Ҳананё, ки аз атторон буд, таъмир намуд; ва онҳо Уршалимро то ҳисори васеи он мустаҳкам карданд.
 • Ва дар паҳлуи онҳо Рафоё писари Ҳур, ки сарвари нисфи ноҳияи Уршалим буд, таъмир намуд.
 • Ва дар паҳлуи онҳо Ядоё писари Ҳарумаф дар рӯ ба рӯи хонаи худ таъмир намуд; ва дар паҳлуи ӯ Ҳаттуш писари Ҳашабнаё таъмир намуд.
 • Қисми дигари ин ҷоро Малкиё писари Ҳорим ва Ҳашшуб писари ҳокими Мӯоб таъмир карданд, ки онҳо таъмири бурҷи Танӯрро низ ба зиммаи худ гирифта буданд.
 • Ва дар паҳлуи онҳо Шаллум писари Ҳаллуҳиш, ки сарвари нисфи ноҳияи Уршалим буд, таъмир намуд; худаш ва духтаронаш.
 • Дарвозаи Водиро Ҳонун ва сокинони Зонуҳа таъмир карданд; онҳо онро бино намуда, дарҳо, қуфлҳо ва ғалақаҳояшро шинонданд; ва ҳазор араши ҳисорро низ то дарвозаи Хокрӯба.
 • Ва дарвозаи Хокрӯбаро Малкиё писари Рикоб, ки сарвари ноҳияи Байт-Корим буд, таъмир намуд; ӯ онро бино карда, дарҳо, қуфлҳо ва ғалақаҳояшро шинонд.
 • Ва дарвозаи Чашмаро Шаллун писари Колҳуза, ки сарвари ноҳияи Мисфо буд, таъмир намуд; ӯ онро бино карда ва боме бар он сохта, дарҳо, қуфлҳо ва ғалақаҳояшро шинонд, ва ҳисори ҳавзи Шелаҳро назди боғи подшоҳ низ то зинапояе ки аз шаҳри Довуд фуруд меояд.
 • Аз паси ӯ Наҳемё писари Азбуқ, ки сарвари нисфи ноҳияи Байт-Сур буд, то рӯ ба рӯи қабрҳои Довуд, ва то ҳавзи сунъӣ, ва то хонаи Паҳлавонон таъмир намуд.
 • Аз паси ӯ левизодагон таъмир карданд: Раҳум писари Бонӣ; дар паҳлуи ӯ Ҳашабё, ки сарвари нисфи ноҳияи Қаило буд, барои ноҳияи худ таъмир намуд.
 • Аз паси ӯ бародарони онҳо таъмир карданд: Баввай писари Ҳенодод, ки сарвари нисфи ноҳияи Қаило буд.
 • Ва дар паҳлуи ӯ Эзер писари Ешуа, ки сарвари Мисфо буд, қисми дигарро дар рӯ ба рӯи зинапояи қӯрхона силоҳхона назди гӯшаи ҳисор таъмир намуд.
 • Аз паси ӯ Борук писари Заббай ғайратмандона қисми дигарро аз гӯшаи ҳисор то дари хонаи Элёшиби саркоҳин таъмир намуд.
 • Аз паси ӯ Маримут писари Уриё писари Ҳаққӯс қисми дигарро аз дари хонаи Элёшиб то охири хонаи Элёшиб таъмир намуд.
 • Ва аз паси ӯ коҳинон, ки аз аҳли даштрӯя буданд, таъмир карданд.
 • Аз паси онҳо Бинёмин ва Ҳашшуб дар рӯ ба рӯи хонаи худ таъмир карданд; аз паси онҳо Азарё писари Маасиё, писари Ананё, дар наздикии хонан худ таъмир намуд.
 • Аз паси ӯ Биннуй писари Ҳенодод қисми дигарро аз хонаи Азарё то гӯшаи ҳисор ва то бурҷи он гӯша таъмир намуд.
 • Фолол писари Узай – аз рӯ ба рӯи гӯша ва бурҷе ки аз хонаи болоии подшоҳ берун мебаромад ва ба саҳни посгоҳ тааллуқ дошт; аз паси ӯ – Фадоё писари Фаръуш.
 • Ва тобеоне ки дар Ӯфал сокин буданд, – то рӯ ба рӯӣ дарвозаи Об, ба сӯи шарқ ва бурҷи берунӣ.
 • Аз паси онҳо тақӯиён қисми дигарро аз рӯ ба рӯи бурҷи калони берунӣ то ҳисори бурҷи Ӯфал таъмир карданд.
 • Аз болотари дарвозаи Аспон коҳинон, ҳар яке дар рӯ ба рӯи хонаи худ, таъмир карданд.
 • Аз паси онҳо Содӯқ писари Иммир дар рӯ ба рӯи хонаи худ таъмир намуд; ва аз паси ӯ Шамаъё писари Шаканё, ки посбони дарвозаи шарқӣ буд, таъмир намуд.
 • Аз паси ӯ Ҳананё писари Шаламё ва Ҳонун писари Солоф, ки писари шашум буд, қисми дигарро таъмир карданд; аз паси онҳо Машуллом писари Баракё дар рӯ ба рӯи манзили худ таъмир намуд.
 • Аз паси ӯ Малкиё, ки аз аҳли заргарон буд, то хонаҳои тобеон ва тоҷирон, дар рӯ ба рӯи дарвозаи Мифқод, ва то зинапояи бурҷ таъмир намуд.
 • Ва дар мобайни зинапояи бурҷ ва дарвозаи Гӯсфанд заргарон ва тоҷирон таъмир карданд.

 • И встал Елияшив, великий священник, и братья его священники и построили Овечьи ворота: они освятили их и вставили двери их, и от башни Меа освятили их до башни Хананела.
 • И подле него строили Иерихонцы, а подле них строил Закхур, сын Имрия.
 • Ворота Рыбные строили уроженцы Сенаи: они покрыли их, и вставили двери их, замки их и засовы их.
 • Подле них чинил стену Меремоф, сын Урии, сын Гаккоца; подле них чинил Мешуллам, сын Берехии, сын Мешизабела; подле них чинил Садок, сын Бааны;
 • подле них чинили Фекойцы; впрочем знатнейшие из них не наклонили шеи своей поработать для Господа своего.
 • Старые ворота чинили Иоиада, сын Пасеаха, и Мешуллам, сын Бесодии: они покрыли их и вставили двери их, и замки их и засовы их.
 • Подле них чинил Мелатия Гаваонитянин, и Иадон из Меронофа, с жителями Гаваона и Мицфы, подвластными заречному областеначальнику.
 • Подле него чинил Уззиил, сын Харгаии, серебряник, а подле него чинил Ханания, сын Гараккахима. И восстановили Иерусалим до стены широкой.
 • Подле них чинил Рефаия, сын Хура, начальник полуокруга Иерусалимского.
 • Подле них и против дома своего чинил Иедаия, сын Харумафа, а подле него чинил Хаттуш, сын Хашавнии.
 • На втором участке чинил Малхия, сын Харима, и Хашшув, сын Пахаф-Моава; они же чинили и башню Печную.
 • Подле них чинил Шаллум, сын Галлохеша, начальник полуокруга Иерусалимского, он и дочери его.
 • Ворота Долины чинил Ханун и жители Заноаха: они построили их, и вставили двери их, замки их и засовы их, и еще чинили они тысячу локтей стены до ворот Навозных.
 • А ворота Навозные чинил Малхия, сын Рехава, начальник Бефкаремского округа: он построил их и вставил двери их, замки их и засовы их.
 • Ворота Источника чинил Шаллум, сын Колхозея, начальник округа Мицфы: он построил их, и покрыл их, и вставил двери их, замки их и засовы их, – он же чинил стену у водоема Селах против царского сада и до ступеней, спускающихся из города Давидова.
 • За ним чинил Неемия, сын Азбука, начальник полуокруга Бефцурского, до гробниц Давидовых и до выкопанного пруда и до дома храбрых.
 • За ним чинили левиты: Рехум, сын Вания; подле него чинил Хашавия, начальник полуокруга Кеильского, за свой округ.
 • За ним чинили братья их: Баввай, сын Хенадада, начальник Кеильского полуокруга.
 • А подле него чинил Езер, сын Иисуса, начальник Мицфы, на втором участке, напротив всхода к оружейне на углу.
 • За ним ревностно чинил Варух, сын Забвая, на втором участке, от угла до дверей дома Елияшива, великого священника.
 • За ним чинил Меремоф, сын Урии, сын Гаккоца, на втором участке, от дверей дома Елияшивова до конца дома Елияшивова.
 • За ним чинили священники из окрестностей.
 • За ними чинил Вениамин и Хашшув, против дома своего; за ними чинил Азария, сын Маасеи, сын Анании, возле дома своего.
 • За ним чинил Биннуй, сын Хенадада, на втором участке, от дома Азарии до угла и поворота.
 • За ним Фалал, сын Узая, напротив угла и башни, выступающей от верхнего дома царского, которая у двора темничного. За ним Федаия, сын Пароша.
 • Нефинеи же, которые жили в Офеле, починили напротив Водяных ворот к востоку и до выступающей башни.
 • За ними чинили Фекойцы, на втором участке, от места напротив большой выступающей башни до стены Офела.
 • Далее ворот Конских чинили священники, каждый против своего дома.
 • За ними чинил Садок, сын Иммера, против своего дома, а за ним чинил Шемаия, сын Шехании, сторож восточных ворот.
 • За ним чинил Ханания, сын Шелемии, и Ханун, шестой сын Цалафа, на втором участке. За ним чинил Мешуллам, сын Берехии, против комнаты своей.
 • За ним чинил Малхия, сын Гацорфия, до дома нефинеев и торговцев, против ворот Гаммифкад и до уго́льного жилья.
 • А между уго́льным жильем до ворот Овечьих чинили серебряники и торговцы.