Быт. Исх. Лев. Чис. Втор. Нав. Суд. Руф. 1Цар. 2Цар. 3Цар. 4Цар. 1Пар. 2Пар. 1Ездр. Неем. 2Ездр. Тов. Иудиф. Эсф. 1Мак. 2Мак. 3Мак. 3Ездр. Иов. Пс. Притч. Еккл. Песн. Прем. Сир. Ис. Иер. Плч. Посл.Иер. Вар. Иез. Дан. Ос. Иоил. Ам. Авд. Ион. Мих. Наум. Авв. Соф. Агг. Зах. Мал. Мф. Мк. Лк. Ин. Деян. Иак. 1Пет. 2Пет. 1Ин. 2Ин. 3Ин. Иуд. Рим. 1Кор. 2Кор. Гал. Еф. Флп. Кол. 1Фес. 2Фес. 1Тим. 2Тим. Тит. Флм. Евр. Откр.

Книга Неемии

 
 • И воста́ Елiасу́въ свяще́н­никъ вели́кiй и бра́тiя его́ свяще́н­ницы, и созда́ша врата́ о́вчая: сі́и освяти́ша и́хъ и поста́виша две́ри и́хъ и да́же до столпа́ ста́ лако́тъ освяти́ша и́хъ, да́же до столпа́ Анамеи́ля.
 • И бли́зъ его́ созида́ша му́жiе иерихо́нстiи, и бли́зъ и́хъ созида́ закху́ръ сы́нъ Амані́инъ.
 • Врата́ же ры́бная созида́ша сы́нове Асана́евы: сі́и покры́ша и́хъ и поста́виша две́ри и́хъ и заво́ры и́хъ и вереи́ и́хъ.
 • И бли́зъ и́хъ созида́­ше изъ рамо́ѳы сы́нъ урі́инъ, сы́на акко́сова: и бли́зъ его́ созида́­ше мосолла́мъ сы́нъ Варахі́инъ, сы́на Мазеви́ля: и бли́зъ и́хъ созида́­ше садо́къ сы́нъ Ваана́евъ:
 • и бли́зъ и́хъ созида́ша Ѳекои́ми, си́льнiи же и́хъ не положи́ша вы́и сво­ея́ въ дѣ́ло Го́спода Бо́га сво­его́.
 • И врата́ ста́рая созида́­ше Иоида́ сы́нъ фасе́ковъ и месулла́мъ сы́нъ Васоді́евъ: ті́и покры́ста и́хъ и поста́виста две́ри и́хъ и заво́ры и вереи́ и́хъ.
 • И бли́зъ и́хъ созида́ша малті́а гаваони́тинъ и Еваро́нъ мироноѳи́тъ, му́жiе от­ гавао́на и ма́сфы, да́же до престо́ла кня́зя [и́же бы́сть] объ о́нъ по́лъ рѣки́.
 • И бли́зъ его́ созида́ Озiи́лъ сы́нъ Арахі́евъ злата́рь: и бли́зъ его́ созида́ Анані́а сы́нъ рокеи́ма, и воз­ста́виша Иерусали́мъ да́же до стѣны́ широ́кiя.
 • И бли́зъ и́хъ созида́­ше Рафаі́а сы́нъ Су́ринъ, нача́лникъ полови́ны окре́стныя страны́ Иерусали́мли.
 • И бли́зъ и́хъ созида́­ше Иеде́а сы́нъ ерома́фовъ, и проти́ву до́му его́: и бли́зъ его́ созида́ атту́ѳъ сы́нъ Асавані́инъ.
 • И втору́ю ча́сть созида́­ше Мелхі́а сы́нъ Ира́мовъ и Асу́въ сы́нъ фаа́ѳъ-моа́вль, и да́же до столпа́ пе́щнаго.
 • И бли́зъ его́ созида́­ше Саллу́мъ сы́нъ Аллои́совъ, нача́лникъ полови́ны страны́ окре́стныя Иерусали́мли, то́й и дще́ри его́.
 • Врата́ юдо́ли созида́ша Ану́нъ и обита́ющiи въ зано́нѣ: ті́и созда́ша и́хъ и поста́виша две́ри и́хъ и заво́ры и́хъ и вереи́ и́хъ, и ты́сяща лако́тъ въ стѣнѣ́ да́же до вра́тъ гно́йныхъ.
 • И врата́ гно́йная созида́­ше Мелхі́а сы́нъ риха́вль, нача́лникъ окре́стныя страны́ Виѳакра́мскiя, то́й и сы́нове его́, и покры́ша и́хъ и поста́виша две́ри и́хъ и заво́ры и́хъ и вереи́ и́хъ.
 • И врата́ исто́чника созида́­ше соломо́нъ сы́нъ халезе́овъ, нача́лникъ страны́ Масфы́: то́й созда́ и́хъ и покры́ и́хъ, и поста́ви две́ри и́хъ и заво́ры и́хъ и вереи́ и́хъ, и стѣ́ну купѣ́ли Силоа́мли ко вертогра́ду царе́ву и да́же до степе́ней низходя́щихъ от­ гра́да дави́дова.
 • По не́мже созида́­ше неемі́а сы́нъ Заву́ховъ, нача́лникъ полови́ны страны́ Виѳсу́ровы, да́же до вертогра́да гро́ба дави́дова и да́же до купѣ́ли устро́­еныя и да́же до до́му си́льныхъ.
 • По не́мъ созида́ша леви́ти, рау́мъ сы́нъ ванаи́мль: по не́мъ созида́­ше Асаві́а, нача́лникъ полови́ны страны́ кеилы́ на странѣ́ сво­е́й,
 • и по не́мъ созида́ша бра́тiя и́хъ, Вене́й сы́нъ инада́довъ, нача́лникъ полови́ны окре́стныя страны́ кеилы́.
 • И созида́­ше бли́зъ его́ азу́ръ сы́нъ иису́совъ, нача́лникъ Масфы́, мѣ́ру втору́ю столпа́ восхо́да каса́ющагося у́глу.
 • И по не́мъ созида́­ше Вару́хъ, сы́нъ Заву́евъ, мѣ́ру втору́ю от­ у́гла да́же до вра́тъ до́му Елiасу́ва свяще́н­ника вели́каго.
 • По не́мъ созида́­ше Мерамо́ѳъ сы́нъ урі́и, сы́на акко́сова, мѣ́ру втору́ю от­ вра́тъ до́му Елiасу́вова да́же до конца́ до́му Елiасу́вова.
 • И по не́мъ созида́ша свяще́н­ницы, му́жiе от­ по́ля [Иорда́нска].
 • И по не́мъ созида́ста Венiами́нъ и Асу́въ проти́ву домо́въ сво­и́хъ: и по не́мъ созида́­ше азарі́а сы́нъ маасі́евъ, сы́на Анані́ина, бли́зъ до́му сво­его́.
 • По не́мъ созида́­ше ване́й сы́нъ Ада́довъ мѣ́ру втору́ю от­ до́му азарі́и да́же до у́гла и да́же до уклоне́нiя.
 • Фала́хъ сы́нъ уза́инъ проти́ву у́гла и столпа́ воз­выше́наго изъ до́му царе́ва высо́ко, и́же во дворѣ́ темни́чнѣмъ: и по не́мъ фадаі́а сы́нъ форо́совъ.
 • И наѳини́ми обита́ша во офа́лѣ, да́же до вертогра́да вра́тъ во́дныхъ ко восто́комъ и да́же до столпа́, и́же бѣ́ воз­выше́нъ.
 • И по ни́хъ созида́ша Ѳекои́ми мѣ́ру втору́ю от­ страны́ столпа́ вели́каго и высо́каго да́же до стѣны́ Офлы́.
 • Вы́шше вра́тъ ко́нскихъ созида́ша свяще́н­ницы, еди́нъ кі́йждо проти́ву до́му сво­его́.
 • И по не́мъ созида́­ше садду́къ сы́нъ Емми́рь проти́ву до́му сво­его́: и по не́мъ созида́­ше самаі́а сы́нъ сехені́евъ, стра́жъ вра́тъ восто́чныхъ.
 • По не́мъ созида́­ше Анані́а сы́нъ селемі́евъ и Ано́мъ сы́нъ селе́фовъ шесты́й мѣ́ру втору́ю: по не́мъ созида́­ше месулла́мъ сы́нъ Варахі́евъ проти́ву сокро́вищницы сво­ея́.
 • По не́мъ созида́­ше Мелхі́а сы́нъ сарефі́евъ да́же до до́му наѳини́мля и щиты́ продаю́щихъ, проти́ву вра́тъ су́дныхъ, и да́же до го́рницы у́гла.
 • И посредѣ́ вра́тъ о́вчихъ созида́ша ковачи́ и щитопрода́вцы.
 • И встал Елияшив, великий священник, и братья его священники и построили Овечьи ворота: они освятили их и вставили двери их, и от башни Меа освятили их до башни Хананела.
 • И подле него строили Иерихонцы, а подле них строил Закхур, сын Имрия.
 • Ворота Рыбные строили уроженцы Сенаи: они покрыли их, и вставили двери их, замки их и засовы их.
 • Подле них чинил стену Меремоф, сын Урии, сын Гаккоца; подле них чинил Мешуллам, сын Берехии, сын Мешизабела; подле них чинил Садок, сын Бааны;
 • подле них чинили Фекойцы; впрочем знатнейшие из них не наклонили шеи своей поработать для Господа своего.
 • Старые ворота чинили Иоиада, сын Пасеаха, и Мешуллам, сын Бесодии: они покрыли их и вставили двери их, и замки их и засовы их.
 • Подле них чинил Мелатия Гаваонитянин, и Иадон из Меронофа, с жителями Гаваона и Мицфы, подвластными заречному областеначальнику.
 • Подле него чинил Уззиил, сын Харгаии, серебряник, а подле него чинил Ханания, сын Гараккахима. И восстановили Иерусалим до стены широкой.
 • Подле них чинил Рефаия, сын Хура, начальник полуокруга Иерусалимского.
 • Подле них и против дома своего чинил Иедаия, сын Харумафа, а подле него чинил Хаттуш, сын Хашавнии.
 • На втором участке чинил Малхия, сын Харима, и Хашшув, сын Пахаф-Моава; они же чинили и башню Печную.
 • Подле них чинил Шаллум, сын Галлохеша, начальник полуокруга Иерусалимского, он и дочери его.
 • Ворота Долины чинил Ханун и жители Заноаха: они построили их, и вставили двери их, замки их и засовы их, и еще чинили они тысячу локтей стены до ворот Навозных.
 • А ворота Навозные чинил Малхия, сын Рехава, начальник Бефкаремского округа: он построил их и вставил двери их, замки их и засовы их.
 • Ворота Источника чинил Шаллум, сын Колхозея, начальник округа Мицфы: он построил их, и покрыл их, и вставил двери их, замки их и засовы их, – он же чинил стену у водоема Селах против царского сада и до ступеней, спускающихся из города Давидова.
 • За ним чинил Неемия, сын Азбука, начальник полуокруга Бефцурского, до гробниц Давидовых и до выкопанного пруда и до дома храбрых.
 • За ним чинили левиты: Рехум, сын Вания; подле него чинил Хашавия, начальник полуокруга Кеильского, за свой округ.
 • За ним чинили братья их: Баввай, сын Хенадада, начальник Кеильского полуокруга.
 • А подле него чинил Езер, сын Иисуса, начальник Мицфы, на втором участке, напротив всхода к оружейне на углу.
 • За ним ревностно чинил Варух, сын Забвая, на втором участке, от угла до дверей дома Елияшива, великого священника.
 • За ним чинил Меремоф, сын Урии, сын Гаккоца, на втором участке, от дверей дома Елияшивова до конца дома Елияшивова.
 • За ним чинили священники из окрестностей.
 • За ними чинил Вениамин и Хашшув, против дома своего; за ними чинил Азария, сын Маасеи, сын Анании, возле дома своего.
 • За ним чинил Биннуй, сын Хенадада, на втором участке, от дома Азарии до угла и поворота.
 • За ним Фалал, сын Узая, напротив угла и башни, выступающей от верхнего дома царского, которая у двора темничного. За ним Федаия, сын Пароша.
 • Нефинеи же, которые жили в Офеле, починили напротив Водяных ворот к востоку и до выступающей башни.
 • За ними чинили Фекойцы, на втором участке, от места напротив большой выступающей башни до стены Офела.
 • Далее ворот Конских чинили священники, каждый против своего дома.
 • За ними чинил Садок, сын Иммера, против своего дома, а за ним чинил Шемаия, сын Шехании, сторож восточных ворот.
 • За ним чинил Ханания, сын Шелемии, и Ханун, шестой сын Цалафа, на втором участке. За ним чинил Мешуллам, сын Берехии, против комнаты своей.
 • За ним чинил Малхия, сын Гацорфия, до дома нефинеев и торговцев, против ворот Гаммифкад и до уго́льного жилья.
 • А между уго́льным жильем до ворот Овечьих чинили серебряники и торговцы.
 • Башкы ыйык кызмат кылуучу Элийашип ыйык кызмат кылуучу бир туугандары менен ордунан туруп, Кой дарбазасын курду. Алар аны ыйыктап, эшиктерин орнотушту, аны Мея мунарасынан Хананел мунарасына чейин ыйыкташты.
 • Анын жанында жерихолуктар куруп жатышты, алардын жанында Имри уулу Закур куруп жатты.
 • Балык дарбазасын Сенаа тукуму тургузду, алар эшиктин кашектерин орнотуп, анын эшиктерин, кулпуларын, бекиткичтерин салышты.
 • Алардын жанында дубалды Урийдин уулу Меремот оњдоп жатты. Урий Акостун уулу эле. Алардын жанында Берекиянын уулу Мешулам оњдоп жатты. Берекия Мешейзабелдин уулу эле. Алардын жанында Баананын уулу Садок оњдоп жатты.
 • Алардын жанында текоялыктар иштеп жатышты. Бирок алардын атактуу адамдары љз мырзалары єчєн иштљљгљ моюн сунушкан жок.
 • Эски дарбазаны Пасейах уулу Жойада жана Бесодия уулу Мешулам оњдоп жатты, алар эшиктин кашектерин орнотуп, анын эшиктерин, кулпуларын, бекиткичтерин салышты.
 • Алардын жанында дарыянын наркы љйєзєндљгє дубан башчынын бийлиги астындагы гибондук Мелатия, мейрондук Жадон Гибон жана Миспе тургундары менен бирге оњдоп жатты.
 • Анын жанында Харая уулу Узиел зергер оњдоп жатты. Анын жанында Гарахаким уулу Ханания оњдоп жатты. Алар Иерусалимди жазы дубалга чейин калыбына келтиришти.
 • Алардын жанында Иерусалимдин жарым аймагын башкарган Хур уулу Репая оњдоп жатты.
 • Алардын жанында жана љз єйєнєн мањдайында Харумап уулу Жедая оњдоп жатты. Анын жанында Хашабнея уулу Хатуш оњдоп жатты.
 • Кийинки бљлєгєн Харим уулу Малкия менен Пахат-Маап уулу Хашуп оњдоп жатты. Алар Меш мунарасын да оњдоп жатышты.
 • Алардын жанында Иерусалимдин жарым дубанын башкарган Алокеш уулу Шалум кыздары менен оњдоп жатты.
 • Љрљљн дарбазасын Заноах тургундары менен Ханун оњдоп жатты. Алар дарбазаны орнотуп, эшиктерин коюп, кулпуларын салып, бекиткичтерин бекитишти. Алар дагы Кык дарбазасына чейин мињ чыканак дубалды оњдошту.
 • Ал эми Кык дарбазасын Бейт-Акерем дубанынын башчысы Рейхап уулу Малкия оњдоду. Ал аны орнотуп, эшиктерин коюп, кулпуларын салып, бекиткичтерин бекитти.
 • Булак дарбазасын Миспе дубанынын башчысы Кол-Хозенин уулу Шалун оњдоп жатты. Ал дарбазаны орнотуп, єстєн жаап, эшиктерин коюп, кулпуларын салып, бекиткичтерин бекитти. Ал ошондой эле падыша багынын каршысындагы Селах кљлмљсєнєн жанындагы дубалды Дљљттєн шаарынан ылдый тєшкљн тепкичтерге чейин оњдоду.
 • Андан кийинки бљлєктє Бейт-Сур жарым дубанынын башчысы Азбык уулу Некемия Дљљттєн мєрзљсєнљ, казылган кљлмљгљ жана баатырлардын єйлљрєнљ чейин оњдоду.
 • Андан кийинки бљлєктє лебилер: Бани уулу Рехум оњдоп жатты. Андан кийинки бљлєктє Кеила жарым дубанынын башчысы Хашабия љз дубаны єчєн оњдоп жатты.
 • Андан кийинки бљлєктє алардын бир туугандары: Кеила жарым дубанынын башчысы Хейнадат уулу Бабай оњдоп жатты.
 • Анын жанында, кийинки бљлєктє, бурчтагы курал кампага чыга бериштин каршысындагы дубалды Миспе башчысы Жешуя уулу Эйзер оњдоп жатты.
 • Андан кийинки бљлєктє, дубалдын кийинки бљлєгєн, бурчтан башкы ыйык кызмат кылуучу Элийашиптин єйєнєн эшигине чейин Запкай уулу Барух тырышып оњдоп жатты.
 • Андан кийинки бљлєктє, Элийашиптин єйєнєн эшигинен єйєнєн аягына чейин Урий уулу Меремот оњдоп жатты. Урий – Акостун уулу.
 • Андан кийинки бљлєктє Иордандын тегерегинде жашаган ыйык кызмат кылуучулар оњдоп жатышты.
 • Андан кийинки бљлєктє, љз єйєнєн каршысында Хашуп менен Бенжемин оњдоп жатты, андан кийинки бљлєктє, љз єйєнєн каршысында Анания уулу, Маасея уулу Азария оњдоп жатты.
 • Андан кийинки бљлєктє, Азариянын єйєнљн бурчка чейин, бурулушка чейин Хейнадат уулу Бинуй оњдоп жатты.
 • Андан кийинки бљлєктє, зындан короосундагы падышанын єстєнкє єйєнљн чыгып турган мунара менен бурчтун каршысын Узай уулу Палал оњдоп жатты. Андан кийинки бљлєктє Парош уулу Педая оњдоп жатты.
 • Опелде турган нетиндер болсо Суу дарбазасынын чыгыш тарабынын каршысындагы дубалды дарбазанын жанындагы мунарага чейин оњдоп жатышты.
 • Андан кийинки бљлєктє, чоњ мунаранын каршысынан Опел дубалына чейин текоялыктар оњдоп жатышты.
 • Жылкы дарбазасынан нары ыйык кызмат кылуучулардын ар бири љз єйєнєн тушун оњдоп жатты.
 • Андан кийинки бљлєктє Имер уулу Садок љз єйєнєн тушун оњдоп жатты. Андан кийинки бљлєктє чыгыш дарбазаларынын сакчысы Шехания уулу Шемая оњдоп жатты.
 • Андан кийинки бљлєктє Шелемия уулу Ханания менен Салаптын алтынчы уулу Ханун оњдоп жатты. Андан кийинки бљлєктє, Берекия уулу Мешулам љз бљлмљсєнєн тушун оњдоп жатты.
 • Андан кийинки бљлєктє, Хамикат дарбазасынын каршысындагы нетиндер менен соодагерлердин єйєнљ чейин жана бурчтагы турак жайга чейин Хатсорпий уулу Малкия оњдоп жатты.
 • Ал эми бурчтагы турак жай менен Кой дарбазасына чейинки бљлєктє зергерлер менен соодагерлер оњдоп жатышты.