Быт. Исх. Лев. Чис. Втор. Нав. Суд. Руф. 1Цар. 2Цар. 3Цар. 4Цар. 1Пар. 2Пар. 1Ездр. Неем. 2Ездр. Тов. Иудиф. Эсф. 1Мак. 2Мак. 3Мак. 3Ездр. Иов. Пс. Притч. Еккл. Песн. Прем. Сир. Ис. Иер. Плч. Посл.Иер. Вар. Иез. Дан. Ос. Иоил. Ам. Авд. Ион. Мих. Наум. Авв. Соф. Агг. Зах. Мал. Мф. Мк. Лк. Ин. Деян. Иак. 1Пет. 2Пет. 1Ин. 2Ин. 3Ин. Иуд. Рим. 1Кор. 2Кор. Гал. Еф. Флп. Кол. 1Фес. 2Фес. 1Тим. 2Тим. Тит. Флм. Евр. Откр.

Книга Неемии

 
 • И бы́сть во́пль люді́й и же́нъ и́хъ вели́къ на бра́тiю свою́ иуде́и.
 • И бы́ша нѣ́цыи глаго́люще: сы́нове на́ши и дще́ри на́шя мно́зи су́ть на́мъ, и да во́змемъ [за цѣ́ну] пшени́цу и яди́мъ и жи́ви бу́демъ.
 • И бы́ша нѣ́цыи глаго́люще: се́ла на́ша и виногра́ды на́шя и до́мы на́шя мы́ да дади́мъ въ зало́гъ, и во́змемъ пшени́цу, и я́сти бу́демъ.
 • И бы́ша нѣ́цыи глаго́люще: взаи́мъ взя́хомъ сребро́ на да́ни царе́вы, дади́мъ се́ла на́ша и виногра́ды на́шя и до́мы на́шя:
 • и ны́нѣ я́коже пло́ть бра́тiй на́шихъ, пло́ть на́ша, я́коже сы́нове и́хъ, сы́нове на́ши: и се́, мы́ порабоща́емъ сы́ны на́шя и дще́ри на́шя въ рабы́, и су́ть от­ дще́рей на́шихъ порабоще́ны, и нѣ́сть си́лы въ рука́хъ на́шихъ [от­купи́ти] и се́ла на́ша и виногра́ды на́шя у вельмо́жъ.
 • И оскорбѣ́хъ зѣло́, егда́ услы́шахъ во́пль и́хъ и словеса́ сiя́.
 • И усовѣ́това се́рдце мое́ во мнѣ́, и воспрети́хъ держа́внымъ и нача́лнымъ и реко́хъ и́мъ: ли́хвы ли кі́йждо от­ бра́та сво­его́ истя́жетъ, ю́же вы́ истязу́ете? и собра́хъ проти́ву и́мъ собра́нiе вели́ко
 • и реко́хъ и́мъ: мы́ искупи́хомъ бра́тiю на́шу Иудео́въ, про́даныхъ язы́комъ, по си́лѣ на́­шей: вы́ же прода́сте бра́тiю ва́шу, и от­даду́т­ся на́мъ? И умолча́ша, и не обрѣто́ша что́ от­вѣща́ти.
 • И реко́хъ: не добро́ дѣ́ло, е́же вы́ творите́: та́ко не во стра́сѣ Бо́га на́­шего [ходя́ще] убѣжите́ ли от­ поноше́нiя язы́ковъ враго́въ на́шихъ?
 • и а́зъ и бра́тiя моя́ и зна́емiи мо­и́ взаи́мъ да́хомъ и́мъ пѣ́нязи и пшени́цу: оста́вимъ у́бо лихо­и́м­ст­во сiе́:
 • воз­врати́те же и́мъ дне́сь се́ла и́хъ и виногра́ды и́хъ и ма́слины и́хъ и до́мы и́хъ, и от­ сребра́ пшени́цу и вино́ и еле́й от­дади́те и́мъ.
 • И реко́ша: от­дади́мъ и от­ ни́хъ не взы́щемъ, та́ко сотвори́мъ, я́коже ты́ глаго́леши. И при­­зва́хъ свяще́н­никовъ и закля́хъ и́хъ сотвори́ти по словеси́ сему́.
 • И отрясо́хъ оде́жду мою́ и реко́хъ: та́ко да истрясе́тъ Бо́гъ вся́каго му́жа, и́же не испо́лнитъ сло́ва сего́, от­ до́му его́ и от­ трудо́въ его́, и да бу́детъ та́ко от­трясе́нъ и то́щь. И рече́ все́ мно́же­с­т­во: ами́нь. И восхвали́ша Бо́га. И сотвори́ша лю́дiе по глаго́лу сему́.
 • От дне́ того́, въ о́ньже повелѣ́ [ца́рь] мнѣ́ бы́ти вожде́мъ и́хъ въ земли́ Иу́динѣ, от­ лѣ́та двадеся́таго и да́же до лѣ́та три́десять втора́го Артаксе́ркса царя́, лѣ́тъ два­на́­де­сять, а́зъ и бра́тiя моя́ обро́ку и́хъ не ядо́хомъ.
 • И обро́ковъ пе́рвыхъ, и́миже пре́жде мене́ отягчи́ша и́хъ, и прiя́ша от­ ни́хъ въ хлѣ́бѣ и въ винѣ́, по си́хъ сребра́ [на вся́къ де́нь] дидра́хмъ четы́редесять: и служе́бницы и́хъ облада́ша людьми́. А́зъ же не сотвори́хъ та́ко ра́ди стра́ха Бо́жiя.
 • И въ дѣ́лѣ стѣ́ны сiя́ созида́хъ: и села́ не стяжа́хъ, и вси́ о́троцы мо­и́ со́брани бя́ху та́мо на дѣ́ло.
 • Иуде́й же и нача́лниковъ сто́ пятьдеся́тъ муже́й, и при­­ходя́щiи къ на́мъ от­ язы́къ, и́же о́крестъ на́съ, при­­ трапе́зѣ мо­е́й.
 • И бѣ́ угото́вано мнѣ́ на вся́къ де́нь: теле́цъ еди́нъ и ове́цъ ше́сть избра́н­ныхъ и козе́лъ бы́ша мнѣ́ [и пти́цы], и между́ десяти́ дні́й всѣ́мъ вина́ мно́го: и съ си́ми хлѣ́ба госпо́д­ст­ву мо­ему́ не взыска́хъ, зане́ тяжка́ рабо́та на лю́дехъ си́хъ.
 • Помяни́ мя, Бо́же мо́й, во бла́го по всѣ́мъ, ели́ка сотвори́хъ лю́демъ си́мъ.
 • И сделался большой ропот в народе и у жен его на братьев своих Иудеев.
 • Были такие, которые говорили: нас, сыновей наших и дочерей наших много; и мы желали бы доставать хлеб и кормиться и жить.
 • Были и такие, которые говорили: поля свои, и виноградники свои, и домы свои мы закладываем, чтобы достать хлеба от голода.
 • Были и такие, которые говорили: мы занимаем серебро на подать царю под залог полей наших и виноградников наших;
 • у нас такие же тела, какие тела у братьев наших, и сыновья наши такие же, как их сыновья; а вот, мы должны отдавать сыновей наших и дочерей наших в рабы, и некоторые из дочерей наших уже находятся в порабощении. Нет никаких средств для выкупа в руках наших; и поля наши и виноградники наши у других.
 • Когда я услышал ропот их и такие слова, я очень рассердился.
 • Сердце мое возмутилось, и я строго выговорил знатнейшим и начальствующим и сказал им: вы берете лихву с братьев своих. И созвал я против них большое собрание
 • и сказал им: мы выкупали братьев своих, Иудеев, проданных народам, сколько было сил у нас, а вы продаете братьев своих, и они продаются нам? Они молчали и не находили ответа.
 • И сказал я: нехорошо вы делаете. Не в страхе ли Бога нашего должны ходить вы, дабы избегнуть поношения от народов, врагов наших?
 • И я также, братья мои и служащие при мне давали им в заем и серебро и хлеб: оставим им долг сей.
 • Возвратите им ныне же поля их, виноградные и масличные сады их, и домы их, и рост с серебра и хлеба, и вина и масла, за который вы ссудили их.
 • И сказали они: возвратим и не будем с них требовать; сделаем так, как ты говоришь. И позвал я священников и велел им дать клятву, что они так сделают.
 • И вытряхнул я одежду мою и сказал: так пусть вытряхнет Бог всякого человека, который не сдержит слова сего, из дома его и из имения его, и так да будет у него вытрясено и пусто! И сказало все собрание: аминь. И прославили Бога; и народ выполнил слово сие.
 • Еще: с того дня, как определен я был областеначальником их в земле Иудейской, от двадцатого года до тридцать второго года царя Артаксеркса, в продолжение двенадцати лет я и братья мои не ели хлеба областеначальнического.
 • А прежние областеначальники, которые были до меня, отягощали народ и брали с них хлеб и вино, кроме сорока сиклей серебра; даже и слуги их господствовали над народом. Я же не делал так по страху Божию.
 • При этом работы на стене сей я поддерживал; и полей мы не закупали, и все слуги мои собирались туда на работу.
 • Иудеев и начальствующих по сто пятидесяти человек бывало за столом у меня, кроме приходивших к нам из окрестных народов.
 • И вот что было приготовляемо на один день: один бык, шесть отборных овец и птицы приготовлялись у меня; и в десять дней издерживалось множество всякого вина. И при всем том, хлеба областеначальнического я не требовал, так как тяжелая служба лежала на народе сем.
 • Помяни, Боже мой, во благо мне все, что я сделал для народа сего!
 • καὶ ἦν κραυγὴ τοῦ λαοῦ καὶ γυναικῶν αὐτῶν μεγά­λη προ­̀ς τοὺς ἀδελφοὺς αὐτῶν τοὺς Ιουδαίους
 • καὶ ἦσάν τινες λέγον­τες ἐν υἱοῖς ἡμῶν καὶ ἐν θυγατράσιν ἡμῶν ἡμεῖς πολλοί καὶ λημψόμεθα σῖτον καὶ φαγόμεθα καὶ ζησόμεθα
 • καὶ εἰσίν τινες λέγον­τες ἀγροὶ ἡμῶν καὶ ἀμπελῶνες ἡμῶν καὶ οἰκίαι ἡμῶν ἡμεῖς διεγγυῶμεν καὶ λημψόμεθα σῖτον καὶ φαγόμεθα
 • καὶ εἰσίν τινες λέγον­τες ἐδανεισάμεθα ἀργύριον εἰς φόρους τοῦ βασιλέως ἀγροὶ ἡμῶν καὶ ἀμπελῶνες ἡμῶν καὶ οἰκίαι ἡμῶν
 • καὶ νῦν ὡς σὰρξ ἀδελφῶν ἡμῶν σὰρξ ἡμῶν ὡς υἱοὶ αὐτῶν υἱοὶ ἡμῶν καὶ ἰδοὺ ἡμεῖς κατα­δυναστεύ­ομεν τοὺς υἱοὺς ἡμῶν καὶ τὰς θυγατέρας ἡμῶν εἰς δούλους καὶ εἰσὶν ἀπο­̀ θυγατέρων ἡμῶν κατα­δυναστευόμεναι καὶ οὐκ ἔστιν δύναμις χειρῶν ἡμῶν καὶ ἀγροὶ ἡμῶν καὶ ἀμπελῶνες ἡμῶν τοῖς ἐν­τίμοις
 • καὶ ἐλυπήθην σφόδρα καθὼς ἤκουσα τὴν κραυγὴν αὐτῶν καὶ τοὺς λόγους τούτους
 • καὶ ἐβουλεύ­σατο καρδία μου ἐπ᾿ ἐμέ καὶ ἐμαχεσάμην προ­̀ς τοὺς ἐν­τίμους καὶ τοὺς ἄρχον­τας καὶ εἶπα αὐτοῖς ἀπαιτήσει ἀνὴρ τὸν ἀδελφὸν αὐτοῦ ὑμεῖς ἀπαιτεῖτε καὶ ἔδωκα ἐπ᾿ αὐτοὺς ἐκκλησίαν μεγά­λην
 • καὶ εἶπα αὐτοῖς ἡμεῖς κεκτήμεθα τοὺς ἀδελφοὺς ἡμῶν τοὺς Ιουδαίους τοὺς πωλου­μέ­νους τοῖς ἔθνεσιν ἐν ἑκουσίῳ ἡμῶν καὶ ὑμεῖς πωλεῖτε τοὺς ἀδελφοὺς ὑμῶν καὶ ἡσύχασαν καὶ οὐχ εὕροσαν λόγον
 • καὶ εἶπα οὐκ ἀγαθὸς ὁ λόγος ὃν ὑμεῖς ποιεῖτε οὐχ οὕτως ἐν φόβῳ θεοῦ ἡμῶν ἀπελεύ­σεσθε ἀπο­̀ ὀνειδισμοῦ τῶν ἐθνῶν τῶν ἐχθρῶν ἡμῶν
 • καὶ οἱ ἀδελφοί μου καὶ οἱ γνωστοί μου καὶ ἐγὼ ἐθήκαμεν ἐν αὐτοῖς ἀργύριον καὶ σῖτον ἐγκατα­λίπωμεν δὴ τὴν ἀπαίτησιν ταύτην
 • ἐπι­στρέψατε δὴ αὐτοῖς ὡς σήμερον ἀγροὺς αὐτῶν ἀμπελῶνας αὐτῶν ἐλαίας αὐτῶν καὶ οἰκίας αὐτῶν καὶ ἀπο­̀ τοῦ ἀργυρίου τὸν σῖτον καὶ τὸν οἶνον καὶ τὸ ἔλαιον ἐξενέγκατε αὐτοῖς
 • καὶ εἶπαν ἀπο­δώσομεν καὶ παρ᾿ αὐτῶν οὐ ζητήσομεν οὕτως ποιήσομεν καθὼς σὺ λέγεις καὶ ἐκάλεσα τοὺς ἱερεῖς καὶ ὥρκισα αὐτοὺς ποιῆσαι ὡς τὸ ῥῆμα τοῦτο
 • καὶ τὴν ἀναβολήν μου ἐξετίναξα καὶ εἶπα οὕτως ἐκτινάξαι ὁ θεὸς πάν­τα ἄνδρα ὃς οὐ στήσει τὸν λόγον τοῦτον ἐκ τοῦ οἴκου αὐτοῦ καὶ ἐκ κόπου αὐτοῦ καὶ ἔσται οὕτως ἐκτετιναγμένος καὶ κενός καὶ εἶπεν πᾶσα ἡ ἐκκλησία αμην καὶ ᾔνεσαν τὸν κύριον καὶ ἐποίησεν ὁ λαὸς τὸ ῥῆμα τοῦτο
 • ἀπο­̀ τῆς ἡμέρας ἧς ἐνετείλατό μοι εἶναι εἰς ἄρχον­τα αὐτῶν ἐν γῇ Ιουδα ἀπο­̀ ἔτους εἰκοστοῦ καὶ ἕως ἔτους τριακοστοῦ καὶ δευτέρου τῷ Αρθασασθα ἔτη δώδεκα ἐγὼ καὶ οἱ ἀδελφοί μου βίαν αὐτῶν οὐκ ἔφαγον
 • καὶ τὰς βίας τὰς πρώτας ἃς προ­̀ ἐμοῦ ἐβάρυναν ἐπ᾿ αὐτοὺς καὶ ἐλάβοσαν παρ᾿ αὐτῶν ἐν ἄρτοις καὶ ἐν οἴνῳ ἔσχατον ἀργύριον δίδραχμα τεσ­σαράκον­τα καὶ οἱ ἐκτετιναγ­μέ­νοι αὐτῶν ἐξουσιάζον­ται ἐπι­̀ τὸν λαόν καὶ ἐγὼ οὐκ ἐποίησα οὕτως ἀπο­̀ προ­σώπου φόβου θεοῦ
 • καὶ ἐν ἔργῳ τοῦ τείχους τούτων οὐκ ἐκράτησα ἀγρὸν οὐκ ἐκτησάμην καὶ πάν­τες οἱ συν­ηγ­μέ­νοι ἐκεῖ ἐπι­̀ τὸ ἔργον
 • καὶ οἱ Ιουδαῖοι ἑκατὸν καὶ πεν­τήκον­τα ἄνδρες καὶ οἱ ἐρχόμενοι προ­̀ς ἡμᾶς ἀπο­̀ τῶν ἐθνῶν τῶν κύκλῳ ἡμῶν ἐπι­̀ τράπεζάν μου
 • καὶ ἦν γινόμενον εἰς ἡμέραν μίαν μόσχος εἷς καὶ προ­́βατα ἓξ ἐκλεκτὰ καὶ χίμαρος ἐγίνον­τό μοι καὶ ἀνὰ μέσον δέκα ἡμερῶν ἐν πᾶσιν οἶνος τῷ πλή­θει καὶ σὺν τούτοις ἄρτους τῆς βίας οὐκ ἐζήτησα ὅτι βαρεῖα ἡ δουλεία ἐπι­̀ τὸν λαὸν τοῦτον
 • μνήσθητί μου ὁ θεός εἰς ἀγαθὸν πάν­τα ὅσα ἐποίησα τῷ λαῷ τούτῳ