Быт. Исх. Лев. Чис. Втор. Нав. Суд. Руф. 1Цар. 2Цар. 3Цар. 4Цар. 1Пар. 2Пар. 1Ездр. Неем. 2Ездр. Тов. Иудиф. Эсф. 1Мак. 2Мак. 3Мак. 3Ездр. Иов. Пс. Притч. Еккл. Песн. Прем. Сир. Ис. Иер. Плч. Посл.Иер. Вар. Иез. Дан. Ос. Иоил. Ам. Авд. Ион. Мих. Наум. Авв. Соф. Агг. Зах. Мал. Мф. Мк. Лк. Ин. Деян. Иак. 1Пет. 2Пет. 1Ин. 2Ин. 3Ин. Иуд. Рим. 1Кор. 2Кор. Гал. Еф. Флп. Кол. 1Фес. 2Фес. 1Тим. 2Тим. Тит. Флм. Евр. Откр.

Книга Неемии

 
 • И бы́сть во́пль люді́й и же́нъ и́хъ вели́къ на бра́тiю свою́ иуде́и.
 • И бы́ша нѣ́цыи глаго́люще: сы́нове на́ши и дще́ри на́шя мно́зи су́ть на́мъ, и да во́змемъ [за цѣ́ну] пшени́цу и яди́мъ и жи́ви бу́демъ.
 • И бы́ша нѣ́цыи глаго́люще: се́ла на́ша и виногра́ды на́шя и до́мы на́шя мы́ да дади́мъ въ зало́гъ, и во́змемъ пшени́цу, и я́сти бу́демъ.
 • И бы́ша нѣ́цыи глаго́люще: взаи́мъ взя́хомъ сребро́ на да́ни царе́вы, дади́мъ се́ла на́ша и виногра́ды на́шя и до́мы на́шя:
 • и ны́нѣ я́коже пло́ть бра́тiй на́шихъ, пло́ть на́ша, я́коже сы́нове и́хъ, сы́нове на́ши: и се́, мы́ порабоща́емъ сы́ны на́шя и дще́ри на́шя въ рабы́, и су́ть от­ дще́рей на́шихъ порабоще́ны, и нѣ́сть си́лы въ рука́хъ на́шихъ [от­купи́ти] и се́ла на́ша и виногра́ды на́шя у вельмо́жъ.
 • И оскорбѣ́хъ зѣло́, егда́ услы́шахъ во́пль и́хъ и словеса́ сiя́.
 • И усовѣ́това се́рдце мое́ во мнѣ́, и воспрети́хъ держа́внымъ и нача́лнымъ и реко́хъ и́мъ: ли́хвы ли кі́йждо от­ бра́та сво­его́ истя́жетъ, ю́же вы́ истязу́ете? и собра́хъ проти́ву и́мъ собра́нiе вели́ко
 • и реко́хъ и́мъ: мы́ искупи́хомъ бра́тiю на́шу Иудео́въ, про́даныхъ язы́комъ, по си́лѣ на́­шей: вы́ же прода́сте бра́тiю ва́шу, и от­даду́т­ся на́мъ? И умолча́ша, и не обрѣто́ша что́ от­вѣща́ти.
 • И реко́хъ: не добро́ дѣ́ло, е́же вы́ творите́: та́ко не во стра́сѣ Бо́га на́­шего [ходя́ще] убѣжите́ ли от­ поноше́нiя язы́ковъ враго́въ на́шихъ?
 • и а́зъ и бра́тiя моя́ и зна́емiи мо­и́ взаи́мъ да́хомъ и́мъ пѣ́нязи и пшени́цу: оста́вимъ у́бо лихо­и́м­ст­во сiе́:
 • воз­врати́те же и́мъ дне́сь се́ла и́хъ и виногра́ды и́хъ и ма́слины и́хъ и до́мы и́хъ, и от­ сребра́ пшени́цу и вино́ и еле́й от­дади́те и́мъ.
 • И реко́ша: от­дади́мъ и от­ ни́хъ не взы́щемъ, та́ко сотвори́мъ, я́коже ты́ глаго́леши. И при­­зва́хъ свяще́н­никовъ и закля́хъ и́хъ сотвори́ти по словеси́ сему́.
 • И отрясо́хъ оде́жду мою́ и реко́хъ: та́ко да истрясе́тъ Бо́гъ вся́каго му́жа, и́же не испо́лнитъ сло́ва сего́, от­ до́му его́ и от­ трудо́въ его́, и да бу́детъ та́ко от­трясе́нъ и то́щь. И рече́ все́ мно́же­с­т­во: ами́нь. И восхвали́ша Бо́га. И сотвори́ша лю́дiе по глаго́лу сему́.
 • От дне́ того́, въ о́ньже повелѣ́ [ца́рь] мнѣ́ бы́ти вожде́мъ и́хъ въ земли́ Иу́динѣ, от­ лѣ́та двадеся́таго и да́же до лѣ́та три́десять втора́го Артаксе́ркса царя́, лѣ́тъ два­на́­де­сять, а́зъ и бра́тiя моя́ обро́ку и́хъ не ядо́хомъ.
 • И обро́ковъ пе́рвыхъ, и́миже пре́жде мене́ отягчи́ша и́хъ, и прiя́ша от­ ни́хъ въ хлѣ́бѣ и въ винѣ́, по си́хъ сребра́ [на вся́къ де́нь] дидра́хмъ четы́редесять: и служе́бницы и́хъ облада́ша людьми́. А́зъ же не сотвори́хъ та́ко ра́ди стра́ха Бо́жiя.
 • И въ дѣ́лѣ стѣ́ны сiя́ созида́хъ: и села́ не стяжа́хъ, и вси́ о́троцы мо­и́ со́брани бя́ху та́мо на дѣ́ло.
 • Иуде́й же и нача́лниковъ сто́ пятьдеся́тъ муже́й, и при­­ходя́щiи къ на́мъ от­ язы́къ, и́же о́крестъ на́съ, при­­ трапе́зѣ мо­е́й.
 • И бѣ́ угото́вано мнѣ́ на вся́къ де́нь: теле́цъ еди́нъ и ове́цъ ше́сть избра́н­ныхъ и козе́лъ бы́ша мнѣ́ [и пти́цы], и между́ десяти́ дні́й всѣ́мъ вина́ мно́го: и съ си́ми хлѣ́ба госпо́д­ст­ву мо­ему́ не взыска́хъ, зане́ тяжка́ рабо́та на лю́дехъ си́хъ.
 • Помяни́ мя, Бо́же мо́й, во бла́го по всѣ́мъ, ели́ка сотвори́хъ лю́демъ си́мъ.
 • И сделался большой ропот в народе и у жен его на братьев своих Иудеев.
 • Были такие, которые говорили: нас, сыновей наших и дочерей наших много; и мы желали бы доставать хлеб и кормиться и жить.
 • Были и такие, которые говорили: поля свои, и виноградники свои, и домы свои мы закладываем, чтобы достать хлеба от голода.
 • Были и такие, которые говорили: мы занимаем серебро на подать царю под залог полей наших и виноградников наших;
 • у нас такие же тела, какие тела у братьев наших, и сыновья наши такие же, как их сыновья; а вот, мы должны отдавать сыновей наших и дочерей наших в рабы, и некоторые из дочерей наших уже находятся в порабощении. Нет никаких средств для выкупа в руках наших; и поля наши и виноградники наши у других.
 • Когда я услышал ропот их и такие слова, я очень рассердился.
 • Сердце мое возмутилось, и я строго выговорил знатнейшим и начальствующим и сказал им: вы берете лихву с братьев своих. И созвал я против них большое собрание
 • и сказал им: мы выкупали братьев своих, Иудеев, проданных народам, сколько было сил у нас, а вы продаете братьев своих, и они продаются нам? Они молчали и не находили ответа.
 • И сказал я: нехорошо вы делаете. Не в страхе ли Бога нашего должны ходить вы, дабы избегнуть поношения от народов, врагов наших?
 • И я также, братья мои и служащие при мне давали им в заем и серебро и хлеб: оставим им долг сей.
 • Возвратите им ныне же поля их, виноградные и масличные сады их, и домы их, и рост с серебра и хлеба, и вина и масла, за который вы ссудили их.
 • И сказали они: возвратим и не будем с них требовать; сделаем так, как ты говоришь. И позвал я священников и велел им дать клятву, что они так сделают.
 • И вытряхнул я одежду мою и сказал: так пусть вытряхнет Бог всякого человека, который не сдержит слова сего, из дома его и из имения его, и так да будет у него вытрясено и пусто! И сказало все собрание: аминь. И прославили Бога; и народ выполнил слово сие.
 • Еще: с того дня, как определен я был областеначальником их в земле Иудейской, от двадцатого года до тридцать второго года царя Артаксеркса, в продолжение двенадцати лет я и братья мои не ели хлеба областеначальнического.
 • А прежние областеначальники, которые были до меня, отягощали народ и брали с них хлеб и вино, кроме сорока сиклей серебра; даже и слуги их господствовали над народом. Я же не делал так по страху Божию.
 • При этом работы на стене сей я поддерживал; и полей мы не закупали, и все слуги мои собирались туда на работу.
 • Иудеев и начальствующих по сто пятидесяти человек бывало за столом у меня, кроме приходивших к нам из окрестных народов.
 • И вот что было приготовляемо на один день: один бык, шесть отборных овец и птицы приготовлялись у меня; и в десять дней издерживалось множество всякого вина. И при всем том, хлеба областеначальнического я не требовал, так как тяжелая служба лежала на народе сем.
 • Помяни, Боже мой, во благо мне все, что я сделал для народа сего!
 • 百 姓 和 他 们 的 妻 大 大 呼 号 , 埋 怨 他 们 的 弟 兄 犹 大 人 。
 • 有 的 说 , 我 们 和 儿 女 人 口 众 多 , 要 去 得 粮 食 度 命 。
 • 有 的 说 , 我 们 典 了 田 地 , 葡 萄 园 , 房 屋 , 得 粮 食 充 饥 。
 • 有 的 说 , 我 们 已 经 指 着 田 地 , 葡 萄 园 , 借 了 钱 给 王 纳 税 。
 • 我 们 的 身 体 与 我 们 弟 兄 的 身 体 一 样 。 我 们 的 儿 女 与 他 们 的 儿 女 一 般 。 现 在 我 们 将 要 使 儿 女 作 人 的 仆 婢 , 我 们 的 女 儿 已 有 为 婢 的 。 我 们 并 无 力 拯 救 , 因 为 我 们 的 田 地 , 葡 萄 园 已 经 归 了 别 人 。
 • 我 听 见 他 们 呼 号 说 这 些 话 , 便 甚 发 怒 。
 • 我 心 里 筹 划 , 就 斥 责 贵 胄 和 官 长 说 , 你 们 各 人 向 弟 兄 取 利 。 于 是 我 招 聚 大 会 攻 击 他 们 。
 • 我 对 他 们 说 , 我 们 尽 力 赎 回 我 们 弟 兄 , 就 是 卖 与 外 邦 的 犹 大 人 。 你 们 还 要 卖 弟 兄 , 我 们 赎 回 来 麽 。 他 们 就 静 默 不 语 , 无 话 可 答 。
 • 我 又 说 , 你 们 所 行 的 不 善 。 你 们 行 事 不 当 敬 畏 我 们 的 神 麽 。 不 然 , 难 免 我 们 的 仇 敌 外 邦 人 毁 谤 我 们 。
 • 我 和 我 的 弟 兄 与 仆 人 , 也 将 银 钱 粮 食 借 给 百 姓 。 我 们 大 家 都 当 免 去 利 息 。
 • 如 今 我 劝 你 们 将 他 们 的 田 地 , 葡 萄 园 , 橄 榄 园 , 房 屋 , 并 向 他 们 所 取 的 银 钱 , 粮 食 , 新 酒 , 和 油 , 百 分 之 一 的 利 息 都 归 还 他 们 。
 • 众 人 说 , 我 们 必 归 还 , 不 再 向 他 们 索 要 , 必 照 你 的 话 行 。 我 就 召 了 祭 司 来 , 叫 众 人 起 誓 , 必 照 着 所 应 许 的 而 行 。
 • 我 也 抖 着 胸 前 的 衣 襟 , 说 , 凡 不 成 就 这 应 许 的 , 愿 神 照 样 抖 他 离 开 家 产 和 他 劳 碌 得 来 的 , 直 到 抖 空 了 。 会 众 都 说 , 阿 们 。 又 赞 美 耶 和 华 。 百 姓 就 照 着 所 应 许 的 去 行 。
 • 自 从 我 奉 派 作 犹 大 地 的 省 长 , 就 是 从 亚 达 薛 西 王 二 十 年 , 直 到 三 十 二 年 , 共 十 二 年 之 久 , 我 与 我 弟 兄 都 没 有 吃 省 长 的 俸 禄 。
 • 在 我 以 前 的 省 长 加 重 百 姓 的 担 子 , 每 日 索 要 粮 食 和 酒 , 并 银 子 四 十 舍 客 勒 , 就 是 他 们 的 仆 人 也 辖 制 百 姓 。 但 我 因 敬 畏 神 不 这 样 行 。
 • 并 且 我 恒 心 修 造 城 墙 , 并 没 有 置 买 田 地 。 我 的 仆 人 也 都 聚 集 在 那 里 做 工 。
 • 除 了 从 四 围 外 邦 中 来 的 犹 大 人 以 外 , 有 犹 大 平 民 和 官 长 一 百 五 十 人 在 我 席 上 吃 饭 。
 • 每 日 预 备 一 只 公 牛 , 六 只 肥 羊 , 又 预 备 些 飞 禽 。 每 十 日 一 次 , 多 预 备 各 样 的 酒 。 虽 然 如 此 , 我 并 不 要 省 长 的 俸 禄 , 因 为 百 姓 服 役 甚 重 。
 • 我 的 神 阿 , 求 你 记 念 我 为 这 百 姓 所 行 的 一 切 事 , 施 恩 与 我 。