Быт. Исх. Лев. Чис. Втор. Нав. Суд. Руф. 1Цар. 2Цар. 3Цар. 4Цар. 1Пар. 2Пар. 1Ездр. Неем. 2Ездр. Тов. Иудиф. Эсф. 1Мак. 2Мак. 3Мак. 3Ездр. Иов. Пс. Притч. Еккл. Песн. Прем. Сир. Ис. Иер. Плч. Посл.Иер. Вар. Иез. Дан. Ос. Иоил. Ам. Авд. Ион. Мих. Наум. Авв. Соф. Агг. Зах. Мал. Мф. Мк. Лк. Ин. Деян. Иак. 1Пет. 2Пет. 1Ин. 2Ин. 3Ин. Иуд. Рим. 1Кор. 2Кор. Гал. Еф. Флп. Кол. 1Фес. 2Фес. 1Тим. 2Тим. Тит. Флм. Евр. Откр.

Книга Неемии

 
 • И бы́сть егда́ созда́ся стѣна́, и поста́вихъ две́ри, и сочто́хъ при­­две́рники и пѣвцы́ и леви́ты:
 • и повелѣ́хъ Анані́и бра́ту мо­ему́ и Анані́и нача́лнику до́му, и́же во Иерусали́мѣ: то́й бо бѣ́ я́ко му́жъ и́стиненъ и боя́йся Бо́га па́че про́чихъ:
 • и реко́хъ и́ма: да не от­ве́рзут­ся врата́ Иерусали́мская, до́ндеже взы́детъ со́лнце: и еще́ и́мъ бдя́щымъ, да заключа́т­ся врата́ и засу́нута да бу́дутъ засо́вами: и поста́ви стра́жы от­ обита́ющихъ во Иерусали́мѣ, кі́йждо во стра́жи сво­е́й и кі́йждо проти́ву до́му сво­его́.
 • Гра́дъ же бы́сть широ́къ и вели́къ, и люді́й ма́ло въ не́мъ, и не бя́ху до́мы со́здани.
 • И даде́ Бо́гъ въ се́рдце мое́, и собра́хъ честны́хъ и князе́й и наро́дъ въ собра́нiе: и обрѣто́хъ кни́гу сочисле́нiя тѣ́хъ, и́же взыдо́ша пе́рвѣе, и обрѣто́хъ напи́сано въ не́й:
 • и ті́и сы́нове страны́ воз­ше́дшiи от­ плѣне́нiя преселе́нiя, и́хже пресели́ навуходоно́соръ ца́рь Вавило́нскiй, и воз­врати́шася во Иерусали́мъ и Иуде́ю, кі́йждо му́жъ во гра́дъ сво́й,
 • съ зорова́велемъ и иису́сомъ и неемі́ею, аза́рiа и веелма́, наема́нъ, мардохе́й, Вааса́нъ, маасфара́ѳъ, е́здра, вогуі́а, инау́мъ, Ваана́, Масфа́ръ, му́жiе люді́й Изра́илевыхъ:
 • сы́нове форо́совы двѣ́ ты́сящы сто́ се́дмьдесятъ два́,
 • сы́нове Сафати́евы три́ста се́дмьдесятъ два́,
 • сы́нове Ира́евы ше́сть со́тъ пятьдеся́тъ два́,
 • сы́нове фаа́ѳъ-моа́вли сыно́въ иису́совыхъ и Иоа́влихъ двѣ́ ты́сящы ше́сть со́тъ и осмь­на́­де­сять,
 • сы́нове Ела́мовы ты́сяща двѣ́сти пятьдеся́тъ четы́ри,
 • сы́нове соѳѳу́евы о́смь со́тъ четы́редесять пя́ть,
 • сы́нове заха́невы се́дмь со́тъ шестьдеся́тъ,
 • сы́нове вануи́евы ше́сть со́тъ четы́редесять о́смь,
 • сы́нове вереи́евы ше́сть со́тъ два́десять о́смь,
 • сы́нове Гета́довы двѣ́ ты́сящы три́ста два́десять два́,
 • сы́нове Адоника́мли ше́сть со́тъ шестьдеся́тъ се́дмь,
 • сы́нове вагуи́евы двѣ́ ты́сящы шестьдеся́тъ се́дмь,
 • сы́нове иди́ни ше́сть со́тъ пятьдеся́тъ четы́ри,
 • сы́нове ати́ровы и сы́нове езеки́евы де́вятьдесятъ о́смь,
 • сы́нове Исами́евы три́ста два́десять о́смь,
 • сы́нове Васеи́евы три́ста два́десять четы́ри,
 • сы́нове Ари́фовы сто́ два­на́­де­сять, сы́нове Асе́новы двѣ́сти два́десять три́,
 • сы́нове гавао́ни де́вятьдесятъ пя́ть,
 • сы́нове веѳалеи́мли сто́ два́десять три́, сы́нове ато́фовы пятьдеся́тъ ше́сть,
 • сы́нове Анаѳо́ѳовы сто́ два́десять о́смь,
 • сы́нове азамо́ѳовы, му́жiе ви́ѳовы, четы́редесять два́,
 • му́жiе карiаѳiари́мли, кафи́ровы и виро́ѳовы се́дмь со́тъ четы́редесять три́,
 • му́жiе Ара́ма и гава́а ше́сть со́тъ два́десять еди́нъ,
 • му́жiе Махима́совы сто́ два́десять два́,
 • му́жiе веѳи́ли и Аи́евы сто́ два́десять три́, му́жiе Анаві́а друга́го сто́ пятьдеся́тъ два́,
 • сы́нове мегево́совы сто́ пятьдеся́тъ ше́сть,
 • му́жiе Илама́евы ты́сяща двѣ́сти пятьдеся́тъ два́,
 • сы́нове Ира́мли три́ста два́десять,
 • сы́нове иери́ховы три́ста четы́редесять пя́ть,
 • сы́нове ло́довы, Ади́довы и о́новы се́дмь со́тъ два́десять еди́нъ,
 • сы́нове Анани́ни три́ ты́сящы де́вять со́тъ три́десять:
 • свяще́н­ницы, сы́нове Иода́евы въ дому́ иису́совѣ де́вять со́тъ се́дмьдесятъ три́,
 • сы́нове Емми́ровы ты́сяща пятьдеся́тъ два́,
 • сы́нове фассе­у́ровы ты́сяща двѣ́сти четы́редесять се́дмь,
 • сы́нове Ира́мовы ты́сяща седмь­на́­де­сять:
 • леви́ти, сы́нове иису́са кадмiи́ль­скаго от­ сыно́въ удуи́лихъ се́дмьдесятъ четы́ри:
 • пѣвцы́, сы́нове Аса́фовы сто́ два́десять о́смь:
 • две́рницы сы́нове Селлу́мли, 46сы́нове ати́ровы, сы́нове телмо́ни, сы́нове акку́вовы, сы́нове ати́товы, сы́нове Саві́ины сто́ три́десять о́смь:
 • 47наѳини́ми, сы́нове Ила́евы, сы́нове Асе́фовы, сы́нове завао́ѳовы,
 • 48сы́нове кира́совы, сы́нове сиса́ины, сы́нове фадо́ни,
 • сы́нове Лава́ни, сы́нове ага́вовы, сы́нове аку́вовы,
 • сы́нове ута́евы, сы́нове кита́ровы, сы́нове га́вовы, сы́нове селмеи́ни, сы́нове Ана́новы,
  50сы́нове садеи́ны, сы́нове гаа́ровы, сы́нове рааі́ины,
 • 51сы́нове раасо́ни, сы́нове неко́довы,
 • 52сы́нове гиза́мли, сы́нове о́зины, сы́нове фе́ссовы,
 • 53сы́нове висі́ины, сы́нове меино́новы, сы́нове нефоса́ины,
 • 54сы́нове вакву́ковы, сы́нове Ахи́фовы, сы́нове Ару́рины,
 • 55сы́нове Васало́ѳовы, сы́нове Мида́евы, сы́нове Адаса́ни,
 • 56сы́нове Варку́евы, сы́нове Сисара́ѳовы, сы́нове Ѳима́евы,
 • 57сы́нове нисі́ины, сы́нове ати́фовы:
 • сы́нове рабо́въ соломо́новыхъ,
  58сы́нове Суте́ины, сы́нове Сафара́товы, сы́нове фери́дины,
 • 59сы́нове лели́лины, сы́нове дорко́ни, сы́нове гадаи́ли, сы́нове фараха́совы,
 • 60сы́нове Саваи́ни, сы́нове имми́ни:
 • 61вси́ наѳини́ми и сы́нове слу́гъ соломо́новыхъ три́ста де́вятьдесятъ два́.
 • 62И сі́и взыдо́ша от­ Ѳелме́ѳа, Ѳеласа́ръ, Хару́въ, Иро́нъ, Иеми́ръ, и не мого́ша сказа́ти домо́въ оте́че­ст­въ сво­и́хъ и сѣ́мене сво­его́, от­ Изра́иля ли бы́ша:
 • 63сы́нове далеа́евы, сы́нове вуа́евы, сы́нове тові́ины, сы́нове некода́евы, ше́сть со́тъ четы́редесять два́:
 • 64и от­ свяще́н­никъ сы́нове Ави́евы, сы́нове акко́совы, сы́нове верзелла́ины, я́ко поя́ша от­ дще́рей верзелла́а Галаади́тина жены́ и прозва́шася по и́мени и́хъ.
 • 65Сі́и иска́ша писа́нiя сво­его́ родосло́вiя, и не обрѣто́ша, и изве́ржени су́ть от­ свяще́н­ства.
 • 66Рече́ же Аѳерсаѳа́ и́мъ, да не ядя́тъ от­ свята́я святы́хъ, до́ндеже воста́нетъ свяще́н­никъ изъявля́яй.
 • 67И бы́сть ве́сь собо́ръ единоду́шно а́ки четы́редесять двѣ́ ты́сящы три́ста шестьдеся́тъ,
 • 68кромѣ́ рабо́въ и́хъ и рабы́нь и́хъ, и́хже бя́ху се́дмь ты́сящъ три́ста три́десять се́дмь: и пѣвцы́ и пѣвни́цы двѣ́сти три́десять ше́сть.
 • 69Ко́ни [и́хъ] се́дмь со́тъ три́десять ше́сть, мски́ и́хъ двѣ́сти четы́редесять пя́ть,
 • велблю́ды и́хъ четы́ре ста́ три́десять пя́ть, ослы́ и́хъ ше́сть ты́сящъ се́дмь со́тъ два́десять.
 • И от­ ча́сти нача́лниковъ оте́че­ст­въ да́ша въ дѣ́ло Аѳерсаѳѣ́, да́ша въ сокро́вище златы́хъ ты́сящу, фiа́лъ пятьдеся́тъ и ри́зъ жре́ческихъ три́десять.
 • И от­ нача́лниковъ оте́че­ст­въ да́ша въ сокро́вище дѣ́ла зла́та дра́хмъ два́десять ты́сящъ и сребра́ мна́съ двѣ́ ты́сящы и три́ста.
 • И да́ша про́чiи лю́дiе зла́та дра́хмъ два́десять ты́сящъ и сребра́ мна́съ двѣ́ ты́сящы и двѣ́сти, и ри́зъ свяще́н­ническихъ шестьдеся́тъ се́дмь.
 • И сѣдо́ша свяще́н­ницы и леви́ти и две́рницы и пѣвцы́ и про́чiй наро́дъ и наѳини́ми и ве́сь Изра́иль во градѣ́хъ сво­и́хъ.
 • Когда стена была построена, и я вставил двери, и поставлены были на свое служение привратники и певцы и левиты,
 • тогда приказал я брату моему Ханани и начальнику Иерусалимской крепости Хананию, ибо он более многих других был человек верный и богобоязненный,
 • и сказал я им: пусть не отворяют ворот Иерусалимских, доколе не обогреет солнце, и доколе они стоят, пусть замыкают и запирают двери. И поставил я стражами жителей Иерусалима, каждого на свою стражу и каждого напротив дома его.
 • Но город был пространен и велик, а народа в нем было немного, и домы не были построены.
 • И положил мне Бог мой на сердце собрать знатнейших и начальствующих и народ, чтобы сделать перепись. И нашел я родословную перепись тех, которые сначала пришли, и в ней написано:
 • вот жители страны, которые отправились из пленников, переселенных Навуходоносором, царем Вавилонским, и возвратились в Иерусалим и Иудею, каждый в свой город, –
 • те, которые пошли с Зоровавелем, Иисусом, Неемиею, Азариею, Раамиею, Нахманием, Мардохеем, Билшаном, Мисферефом, Бигваем, Нехумом, Вааною. Число людей народа Израилева:
 • сыновей Пароша две тысячи сто семьдесят два.
 • Сыновей Сафатии триста семьдесят два.
 • Сыновей Араха шестьсот пятьдесят два.
 • Сыновей Пахаф-Моава, из сыновей Иисуса и Иоава, две тысячи восемьсот восемнадцать.
 • Сыновей Елама тысяча двести пятьдесят четыре.
 • Сыновей Заффу восемьсот сорок пять.
 • Сыновей Закхая семьсот шестьдесят.
 • Сыновей Биннуя шестьсот сорок восемь.
 • Сыновей Бевая шестьсот двадцать восемь.
 • Сыновей Азгада две тысячи триста двадцать два.
 • Сыновей Адоникама шестьсот шестьдесят семь.
 • Сыновей Бигвая две тысячи шестьсот семь.
 • Сыновей Адина шестьсот пятьдесят пять.
 • Сыновей Атера из дома Езекии девяносто восемь.
 • Сыновей Хашума триста двадцать восемь.
 • Сыновей Вецая триста двадцать четыре.
 • Сыновей Харифа сто двенадцать.
 • Уроженцев Гаваона девяносто пять.
 • Жителей Вифлеема и Нетофы сто восемьдесят восемь.
 • Жителей Анафофа сто двадцать восемь.
 • Жителей Беф-Азмавефа сорок два.
 • Жителей Кириаф-Иарима, Кефиры и Беерофа семьсот сорок три.
 • Жителей Рамы и Гевы шестьсот двадцать один.
 • Жителей Михмаса сто двадцать два.
 • Жителей Вефиля и Гая сто двадцать три.
 • Жителей Нево другого пятьдесят два.
 • Сыновей Елама другого тысяча двести пятьдесят четыре.
 • Сыновей Харима триста двадцать.
 • Уроженцев Иерихона триста сорок пять.
 • Уроженцев Лода, Хадида и Оно семьсот двадцать один.
 • Уроженцев Сенаи три тысячи девятьсот тридцать.
 • Священников, сыновей Иедаии, из дома Иисусова, девятьсот семьдесят три.
 • Сыновей Иммера тысяча пятьдесят два.
 • Сыновей Пашхура тысяча двести сорок семь.
 • Сыновей Харима тысяча семнадцать.
 • Левитов: сыновей Иисуса, из дома Кадмиилова, из дома сыновей Годевы, семьдесят четыре.
 • Певцов: сыновей Асафа сто сорок восемь.
 • Привратники: сыновья Шаллума, сыновья Атера, сыновья Талмона, сыновья Аккува, сыновья Хатиты, сыновья Шовая – сто тридцать восемь.
 • Нефинеи: сыновья Цихи, сыновья Хасуфы, сыновья Таббаофа,
 • сыновья Кироса, сыновья Сии, сыновья Фадона,
 • сыновья Леваны, сыновья Хагавы, сыновья Салмая,
 • сыновья Ханана, сыновья Гиддела, сыновья Гахара,
 • сыновья Реаии, сыновья Рецина, сыновья Некоды,
 • сыновья Газзама, сыновья Уззы, сыновья Пасеаха,
 • сыновья Весая, сыновья Меунима, сыновья Нефишсима,
 • сыновья Бакбука, сыновья Хакуфы, сыновья Хархура,
 • сыновья Бацлифа, сыновья Мехиды, сыновья Харши,
 • сыновья Баркоса, сыновья Сисары, сыновья Фамаха,
 • сыновья Нециаха, сыновья Хатифы.
 • Сыновья рабов Соломоновых: сыновья Сотая, сыновья Соферефа, сыновья Фериды,
 • сыновья Иаалы, сыновья Даркона, сыновья Гиддела,
 • сыновья Сафатии, сыновья Хаттила, сыновья Похереф-Гаццевайима, сыновья Амона.
 • Всех нефинеев и сыновей рабов Соломоновых триста девяносто два.
 • И вот вышедшие из Тел-Мелаха, Тел-Харши, Херув-Аддона и Иммера; но они не могли показать о поколении своем и о племени своем, от Израиля ли они.
 • Сыновья Делаии, сыновья Товии, сыновья Некоды – шестьсот сорок два.
 • И из священников: сыновья Ховаии, сыновья Гаккоца, сыновья Верзеллия, который взял жену из дочерей Верзеллия Галаадитянина и стал называться их именем.
 • Они искали родословной своей записи, и не нашлось, и потому исключены из священства.
 • И Тиршафа сказал им, чтоб они не ели великой святыни, доколе не восстанет священник с уримом и туммимом.
 • Все общество вместе состояло из сорока двух тысяч трехсот шестидесяти человек,
 • кроме рабов их и рабынь их, которых было семь тысяч триста тридцать семь; и при них певцов и певиц двести сорок пять.
 • Коней у них было семьсот тридцать шесть, лошаков у них двести сорок пять,
 • верблюдов четыреста тридцать пять, ослов шесть тысяч семьсот двадцать.
 • Некоторые главы поколений дали вклады на производство работ. Тиршафа дал в сокровищницу золотом тысячу драхм, пятьдесят чаш, пятьсот тридцать священнических одежд.
 • И некоторые из глав поколений дали в сокровищницу на производство работ двадцать тысяч драхм золота и две тысячи двести мин серебра.
 • Прочие из народа дали двадцать тысяч драхм золота и две тысячи мин серебра и шестьдесят семь священнических одежд.
 • И стали жить священники и левиты, и привратники и певцы, и народ и нефинеи, и весь Израиль в городах своих.
 • Als der Wiederaufbau der Mauer abgeschlossen war, ließ ich die Torflügel einsetzen. Danach nahmen die Torwächter, die Sänger und die Leviten ihren Dienst am Tempel auf.
 • Den Schutz Jerusalems übertrug ich meinem Bruder Hanani sowie Hananja, dem Kommandanten der Burg. Hananja war ein Mann, der vollstes Vertrauen verdiente, und sein Gehorsam gegenüber Gott war beispielhaft.
 • Ich sagte zu ihnen: »Die Tore Jerusalems werden erst geöffnet, wenn die Wärme der Sonne zu spüren ist. Und abends, wenn noch alle Bewohner auf den Beinen sind, werden die Tore geschlossen und verriegelt. Richtet einen Wachtdienst ein, zu dem alle Männer der Stadt eingeteilt werden. Ein Teil soll die Wachtposten an den gefährdeten Stellen beziehen, die anderen sollen bei ihrem Haus Wache halten.«
 • Jerusalem war eine große, weiträumige Stadt; aber die Zahl der Einwohner war klein und es war noch nicht alles mit Häusern bebaut.
 • Mein Gott gab mir den Gedanken ein, die Männer der ersten Familien, die Ratsherren und das ganze Volk zusammenzurufen, um sie nach ihren Sippen in Listen einzutragen. Ich fand bei dieser Gelegenheit das Verzeichnis, in dem die ersten Heimkehrer aufgeschrieben waren. Darin hieß es:
 • Viele, deren Vorfahren aus der persischen Provinz Judäa stammten, verließen Babylonien und kehrten nach Jerusalem und Judäa zurück, jeder in seinen Heimatort. Ihre Familien hatten in Babylonien gelebt, seit König Nebukadnezzar sie dorthin verschleppt hatte.
 • b-38 Hier folgt die Liste der israelitischen Sippen mit der Zahl der zu ihnen gehörigen Männer:

  Parosch: 2172
  Schefatja: 372
  Arach: 652
  Pahat-Moab, die Nachkommen von Jeschua und Joab: 2818
  Elam: 1254
  Sattu: 845
  Sakkai: 760
  Bani: 648
  Bebai: 628
  Asgad: 2322
  Adonikam: 667
  Bigwai: 2067
  Adin: 655
  Ater, die Nachkommen von Hiskija: 98
  Haschum: 328
  Bezai: 324
  Harif: 112
  Gibeon: 95
  Netofa aus Betlehem: 188
  aus Anatot: 128
  aus Bet-Asmawet: 42
  aus Kirjat-Jearim, Kefira und Beerot: 743
  aus Rama und Geba: 621
  aus Michmas: 122
  aus Bet-El und Ai: 123
  aus Nebo – dem anderen: 52
  Elam – ein anderer: 1254
  Harim: 320
  aus Jericho: 345
  aus Lod, Hadid und Ono: 721
  Senaa: 3930
  Die Zahl der Männer des Volkes Israel. Frauen (und Kinder?) sind offenbar erst in der Gesamtzahl (Verse 66-68) enthalten, die die Summe der Angaben in den Versen 7b-60 um 11271 überschreitet.

 • Hier folgt die Liste der israelitischen Sippen mit der Zahl der zu ihnen gehörigen Männer:

  Parosch: 2172
  Schefatja: 372
  Arach: 652
  Pahat-Moab, die Nachkommen von Jeschua und Joab: 2818
  Elam: 1254
  Sattu: 845
  Sakkai: 760
  Bani: 648
  Bebai: 628
  Asgad: 2322
  Adonikam: 667
  Bigwai: 2067
  Adin: 655
  Ater, die Nachkommen von Hiskija: 98
  Haschum: 328
  Bezai: 324
  Harif: 112
  Gibeon: 95
  Netofa aus Betlehem: 188
  aus Anatot: 128
  aus Bet-Asmawet: 42
  aus Kirjat-Jearim, Kefira und Beerot: 743
  aus Rama und Geba: 621
  aus Michmas: 122
  aus Bet-El und Ai: 123
  aus Nebo – dem anderen: 52
  Elam – ein anderer: 1254
  Harim: 320
  aus Jericho: 345
  aus Lod, Hadid und Ono: 721
  Senaa: 3930

 • Von den Sippen der Priester kehrten heim:

  Jedaja, die Nachkommen von Jeschua: 973
  Immer: 1052
  Paschhur: 1247
  Harim: 1017

 • Von den Leviten:

  die Sippe Jeschua, die Nachkommen von Kadmiël, Binnui und Hodawja: 74

 • Von den Tempelsängern:

  die Nachkommen Asafs: 148

 • Von den Torwächtern des Tempels:

  die Sippen Schallum, Ater, Talmon, Akkub, Hatita und Schobai: 139

 • Von den Tempeldienern kehrten folgende Sippen heim:

  Ziha, Hasufa, Tabbaot, Keros, Sia, Padon, Lebana, Hagaba, Salmai, Hanan, Giddel, Gahar, Reaja, Rezin, Nekoda, Gasam, Usa, Paseach, Besai, die Mëuniter, die Nefusiter, Bakbuk, Hakufa, Harhur, Bazlut, Mehida, Harscha, Barkos, Sisera, Temach, Neziach, Hatifa

 • Folgende Sippen der Sklaven Salomos kehrten heim:

  Sotai, Soferet, Peruda, Jaala, Darkon, Giddel, Schefatja, Hattil, Pocheret-Zebajim, Amon

 • Gesamtzahl der heimkehrenden Tempeldiener und Nachkommen der Sklaven Salomos: 392
 • Aus Tel-Melach, Tel-Harscha, Kerub-Addon und Immer kamen folgende Sippen; sie konnten aber nicht nachweisen, dass sie israelitischer Abstammung waren:

  Delaja, Tobija und Nekoda: 642

 • Unter den Priestern gab es einige, die ihre Abstammungslisten nicht finden konnten. Es waren die Sippen Habaja, Koz und Barsillai. Der Ahnherr der Sippe Barsillai hatte eine Tochter von Barsillai aus Gilead geheiratet und dessen Namen angenommen. Weil diese drei Sippen ihre priesterliche Abstammung nicht nachweisen konnten, wurden sie für unrein erklärt und vom Priesterdienst ausgeschlossen.
 • Der Statthalter untersagte ihnen, von den heiligen Opfergaben zu essen, bis wieder ein Oberster Priester eingesetzt wäre, der ihren Fall klären könnte.
 • Gesamtzahl der Gemeinde

  der Heimkehrer: 42360

  Hinzu kamen:

  Sklaven und Sklavinnen: 7337
  Sänger und Sängerinnen: 200
  Kamele: 435
  Esel: 6720

 • Viele aus dem Volk gaben eine Spende für den Bau und den Tempelschatz:

  der Statthalter:
  1000 Goldmünzen
  50 Opferschalen
  30 Priestergewänder
  285 Kilo Silber

  ein Teil der Sippenoberhäupter:
  20000 Goldmünzen
  1250 Kilo Silber

  das übrige Volk:
  20000 Goldmünzen
  1140 Kilo Silber
  67 Priestergewänder

 • Alle Israeliten ließen sich in ihren Heimatorten nieder: die Priester, die Leviten, die Torwächter und Sänger, die Leute aus dem Volk und die Tempeldiener.

 • Als der 7. Monat herankam und die Israeliten in ihren Städten lebten,


 • І сталося, як був збудований мур, то повставляв я двері, і були понаставлювані придверні, співаки та Левити.
 • І призначив я над Єрусалимом свого брата Ханані та зверхника твердині Хананію, бо він був чоловік правдивий, і Бога боявся більше від багатьох інших.
 • І сказав я до них: Нехай не відчиняються єрусалимські брами аж до спеки сонця.
  І поки вони самі стоять, нехай позамикають двері, і так тримайте.
  І поставити варти з єрусалимських мешканців, кожного на його сторожі, і кожного навпроти його дому!
 • А місто було широко-просторе й велике, та народу в ньому мало, і доми не були побудовані.
 • І поклав мені Бог мій на серце моє зібрати шляхетних, і заступників та народ, щоб переписати.
  І знайшов я книжку перепису тих, хто прийшов перше, а в ній я знайшов написане таке:
 • Оце виходьки з округи, що прийшли з полону вигнання, яких вигнав був Навуходоносор, цар вавилонський, і вони повернулися до Єрусалиму та до Юдеї, кожен до міста свого,
 • ті, що прийшли були з Зоровавелем, Ісусом, Неемією, Азарією, Раамією, Нахаманієм, Мордехаєм, Білшаном, Місперетом, Біґваєм, Нехумом, Бааною.
  Число людей Ізраїлевого народу:
 • синів Пар́ошових дві тисячі сто й сімдесят і два,
 • синів Шеватіїних три сотні і сімдесят і два,
 • синів Арахових шість сотень п́ятдесят і два,
 • синів Пахат-Моавових, із синів Ісусових та Йоавових дві тисячі й вісім сотень вісімнадцять,
 • синів Еламових тисяча двісті п́ятдесят і чотири,
 • синів Заттуєвих вісім сотень сорок і п́ять,
 • синів Заккаєвих сім сотень і шістдесят,
 • синів Біннуєвих шість сотень сорок і вісім,
 • синів Беваєвих шість сотень двадцять і вісім,
 • синів Азґадових дві тисячі три сотні двадцять і два,
 • синів Адонікамових шість сотень шістдесят і сім,
 • синів Біґваєвих дві тисячі шістдесят і сім,
 • синів Адінових шість сотень п́ятдесят і п́ять,
 • синів Атерових, з синів Хізкійїних дев́ятдесят і вісім,
 • синів Хашумових три сотні двадцять і вісім,
 • синів Бецаєвих три сотні двадцять і чотири,
 • синів Харіфових сто дванадцять,
 • синів Ґів́онових дев́ятдесят і п́ять,
 • людей з Віфлеєму та Нетофи сто вісімдесят і вісім,
 • людей з Анототу сто двадцять і вісім,
 • людей з Бет-Азмавету сорок і два,
 • людей з Кір́ят-Єаріму, Кефіри та Беероту сім сотень сорок і три,
 • людей з Рами та Ґави шість сотень двадцять і один,
 • людей з Міхмасу сто двадцять і два,
 • людей з Бет-Елу та Аю сто двадцять і три,
 • людей з Нево Другого п́ятдесят і два,
 • виходьків з Еламу Другого тисяча двісті п́ятдесят і чотири,
 • виходьків з Харіму три сотні й двадцять,
 • виходьків з Єрихону три сотні сорок і п́ять,
 • виходьків з Лоду, Хадіду й Оно сім сотень і двадцять і один,
 • виходьків з Сенаї три тисячі дев́ять сотень і тридцять.
 • Священиків: синів Єдаїних з Ісусового дому дев́ять сотень сімдесят і три,
 • синів Іммерових тисяча п́ятдесят і два,
 • синів Пашхурових тисяча двісті сорок і сім,
 • синів Харімових тисяча сімнадцять.
 • Левитів: синів Ісусових з Кадміїлового дому, з Годевиних синів сімдесят і чотири.
 • Співаків: синів Асафових сто сорок і вісім.
 • Придверних: синів Шаллумових, синів Атерових, синів Талмонових, синів Аккувових, синів Хатітиних, синів Шоваєвих сто тридцять і вісім.
 • Храмових підданців: сини Ціхині, сини Хасуфині, сини Таббаотові,
 • сини Керосові, сини Сіїні, сини Падонові,
 • сини Леванині, сини Хаґавині, сини Салмаєві,
 • сини Хананові, сини Ґідделові, сини Ґахарові,
 • сини Реаїні, сини Рецінові, сини Некодині,
 • сини Ґаззамові, сини Уззині, сини Пасеахові,
 • сини Бесаєві, сини Меунімові, сини Нефішесінові,
 • сини Бакбутові, сини Хакуфині, сини Хархурові,
 • сини Бацлітові, сини Мехидині, сини Харшині,
 • сини Баркосові, сини Сісерині, сини Темахові,
 • сини Неціяхові, сини Хатіфині.
 • Синів Соломонових рабів: сини Сотаєві, сини Соферетові, сини Перідині,
 • сини Яалині, сини Дарконові, сини Ґідделові,
 • сини Шефатіїні, сини Хаттілові, сини Похерет-Гаццеваїмові, сини Амонові,
 • усього цих храмових підданців та синів Соломонових рабів три сотні дев́ятдесят і два.
 • А оце ті, що прийшли з Тел-Мелаху, з Тел-Харші, Керув-Аддону та Іммеру, та не могли довести роду батьків своїх та свого насіння, чи вони з Ізраїля:
 • синів Делаїних, синів Товійїних, синів Некодиних шість сотень сорок і два.
 • А з священиків: сини Ховаїні, сини Коцові, сини Барзіллая, що взяв жінку з дочок ґілеадянина Барзіллая, і став зватися їхнім ім́ям.
 • Вони шукали запису свого родоводу, але він не знайшовся, і були вони вилучені зо священства,
 • а намісник сказав їм, щоб вони не їли зо Святого Святих, аж поки не стане священик до уріму та тумміму.
 • Усього збору разом сорок дві тисячі триста й шістдесят,
 • окрім їхніх рабів та їхніх невільниць, цих було сім тисяч триста тридцять і сім;
  а в них співаків та співачок двісті й сорок і п́ять.
 • Їхніх коней було сім сотень тридцять і шість, їхніх мулів двісті сорок і п́ять,
 • верблюдів чотири сотні тридцять і п́ять, ослів шість тисяч і сім сотень і двадцять.
 • А частина голів батьківських родів дали на працю: намісник дав до скарбниці: золота тисячу дарейків, кропильниць п́ятдесят, священичих шат п́ятсот і тридцять.
 • А з голів батьківських родів дали до скарбниці на працю: золота двадцять тисяч дарейків, а срібла дві тисячі й двісті мін.
 • А що дала решта народу: золота двадцять тисяч дарейків, а срібла дві тисячі мін, а священичих шат шістдесят і сім.
 • І осілися священики, і Левити, і придверні, і співаки, і дехто з народу, і храмові підданці, і ввесь Ізраїль по своїх містах.
  Як настав сьомий місяць, то Ізраїлеві сини були по своїх містах.