Быт. Исх. Лев. Чис. Втор. Нав. Суд. Руф. 1Цар. 2Цар. 3Цар. 4Цар. 1Пар. 2Пар. 1Ездр. Неем. 2Ездр. Тов. Иудиф. Эсф. 1Мак. 2Мак. 3Мак. 3Ездр. Иов. Пс. Притч. Еккл. Песн. Прем. Сир. Ис. Иер. Плч. Посл.Иер. Вар. Иез. Дан. Ос. Иоил. Ам. Авд. Ион. Мих. Наум. Авв. Соф. Агг. Зах. Мал. Мф. Мк. Лк. Ин. Деян. Иак. 1Пет. 2Пет. 1Ин. 2Ин. 3Ин. Иуд. Рим. 1Кор. 2Кор. Гал. Еф. Флп. Кол. 1Фес. 2Фес. 1Тим. 2Тим. Тит. Флм. Евр. Откр.

Книга Неемии

 
 • И бы́сть егда́ созда́ся стѣна́, и поста́вихъ две́ри, и сочто́хъ при­­две́рники и пѣвцы́ и леви́ты:
 • и повелѣ́хъ Анані́и бра́ту мо­ему́ и Анані́и нача́лнику до́му, и́же во Иерусали́мѣ: то́й бо бѣ́ я́ко му́жъ и́стиненъ и боя́йся Бо́га па́че про́чихъ:
 • и реко́хъ и́ма: да не от­ве́рзут­ся врата́ Иерусали́мская, до́ндеже взы́детъ со́лнце: и еще́ и́мъ бдя́щымъ, да заключа́т­ся врата́ и засу́нута да бу́дутъ засо́вами: и поста́ви стра́жы от­ обита́ющихъ во Иерусали́мѣ, кі́йждо во стра́жи сво­е́й и кі́йждо проти́ву до́му сво­его́.
 • Гра́дъ же бы́сть широ́къ и вели́къ, и люді́й ма́ло въ не́мъ, и не бя́ху до́мы со́здани.
 • И даде́ Бо́гъ въ се́рдце мое́, и собра́хъ честны́хъ и князе́й и наро́дъ въ собра́нiе: и обрѣто́хъ кни́гу сочисле́нiя тѣ́хъ, и́же взыдо́ша пе́рвѣе, и обрѣто́хъ напи́сано въ не́й:
 • и ті́и сы́нове страны́ воз­ше́дшiи от­ плѣне́нiя преселе́нiя, и́хже пресели́ навуходоно́соръ ца́рь Вавило́нскiй, и воз­врати́шася во Иерусали́мъ и Иуде́ю, кі́йждо му́жъ во гра́дъ сво́й,
 • съ зорова́велемъ и иису́сомъ и неемі́ею, аза́рiа и веелма́, наема́нъ, мардохе́й, Вааса́нъ, маасфара́ѳъ, е́здра, вогуі́а, инау́мъ, Ваана́, Масфа́ръ, му́жiе люді́й Изра́илевыхъ:
 • сы́нове форо́совы двѣ́ ты́сящы сто́ се́дмьдесятъ два́,
 • сы́нове Сафати́евы три́ста се́дмьдесятъ два́,
 • сы́нове Ира́евы ше́сть со́тъ пятьдеся́тъ два́,
 • сы́нове фаа́ѳъ-моа́вли сыно́въ иису́совыхъ и Иоа́влихъ двѣ́ ты́сящы ше́сть со́тъ и осмь­на́­де­сять,
 • сы́нове Ела́мовы ты́сяща двѣ́сти пятьдеся́тъ четы́ри,
 • сы́нове соѳѳу́евы о́смь со́тъ четы́редесять пя́ть,
 • сы́нове заха́невы се́дмь со́тъ шестьдеся́тъ,
 • сы́нове вануи́евы ше́сть со́тъ четы́редесять о́смь,
 • сы́нове вереи́евы ше́сть со́тъ два́десять о́смь,
 • сы́нове Гета́довы двѣ́ ты́сящы три́ста два́десять два́,
 • сы́нове Адоника́мли ше́сть со́тъ шестьдеся́тъ се́дмь,
 • сы́нове вагуи́евы двѣ́ ты́сящы шестьдеся́тъ се́дмь,
 • сы́нове иди́ни ше́сть со́тъ пятьдеся́тъ четы́ри,
 • сы́нове ати́ровы и сы́нове езеки́евы де́вятьдесятъ о́смь,
 • сы́нове Исами́евы три́ста два́десять о́смь,
 • сы́нове Васеи́евы три́ста два́десять четы́ри,
 • сы́нове Ари́фовы сто́ два­на́­де­сять, сы́нове Асе́новы двѣ́сти два́десять три́,
 • сы́нове гавао́ни де́вятьдесятъ пя́ть,
 • сы́нове веѳалеи́мли сто́ два́десять три́, сы́нове ато́фовы пятьдеся́тъ ше́сть,
 • сы́нове Анаѳо́ѳовы сто́ два́десять о́смь,
 • сы́нове азамо́ѳовы, му́жiе ви́ѳовы, четы́редесять два́,
 • му́жiе карiаѳiари́мли, кафи́ровы и виро́ѳовы се́дмь со́тъ четы́редесять три́,
 • му́жiе Ара́ма и гава́а ше́сть со́тъ два́десять еди́нъ,
 • му́жiе Махима́совы сто́ два́десять два́,
 • му́жiе веѳи́ли и Аи́евы сто́ два́десять три́, му́жiе Анаві́а друга́го сто́ пятьдеся́тъ два́,
 • сы́нове мегево́совы сто́ пятьдеся́тъ ше́сть,
 • му́жiе Илама́евы ты́сяща двѣ́сти пятьдеся́тъ два́,
 • сы́нове Ира́мли три́ста два́десять,
 • сы́нове иери́ховы три́ста четы́редесять пя́ть,
 • сы́нове ло́довы, Ади́довы и о́новы се́дмь со́тъ два́десять еди́нъ,
 • сы́нове Анани́ни три́ ты́сящы де́вять со́тъ три́десять:
 • свяще́н­ницы, сы́нове Иода́евы въ дому́ иису́совѣ де́вять со́тъ се́дмьдесятъ три́,
 • сы́нове Емми́ровы ты́сяща пятьдеся́тъ два́,
 • сы́нове фассе­у́ровы ты́сяща двѣ́сти четы́редесять се́дмь,
 • сы́нове Ира́мовы ты́сяща седмь­на́­де­сять:
 • леви́ти, сы́нове иису́са кадмiи́ль­скаго от­ сыно́въ удуи́лихъ се́дмьдесятъ четы́ри:
 • пѣвцы́, сы́нове Аса́фовы сто́ два́десять о́смь:
 • две́рницы сы́нове Селлу́мли, 46сы́нове ати́ровы, сы́нове телмо́ни, сы́нове акку́вовы, сы́нове ати́товы, сы́нове Саві́ины сто́ три́десять о́смь:
 • 47наѳини́ми, сы́нове Ила́евы, сы́нове Асе́фовы, сы́нове завао́ѳовы,
 • 48сы́нове кира́совы, сы́нове сиса́ины, сы́нове фадо́ни,
 • сы́нове Лава́ни, сы́нове ага́вовы, сы́нове аку́вовы,
 • сы́нове ута́евы, сы́нове кита́ровы, сы́нове га́вовы, сы́нове селмеи́ни, сы́нове Ана́новы,
  50сы́нове садеи́ны, сы́нове гаа́ровы, сы́нове рааі́ины,
 • 51сы́нове раасо́ни, сы́нове неко́довы,
 • 52сы́нове гиза́мли, сы́нове о́зины, сы́нове фе́ссовы,
 • 53сы́нове висі́ины, сы́нове меино́новы, сы́нове нефоса́ины,
 • 54сы́нове вакву́ковы, сы́нове Ахи́фовы, сы́нове Ару́рины,
 • 55сы́нове Васало́ѳовы, сы́нове Мида́евы, сы́нове Адаса́ни,
 • 56сы́нове Варку́евы, сы́нове Сисара́ѳовы, сы́нове Ѳима́евы,
 • 57сы́нове нисі́ины, сы́нове ати́фовы:
 • сы́нове рабо́въ соломо́новыхъ,
  58сы́нове Суте́ины, сы́нове Сафара́товы, сы́нове фери́дины,
 • 59сы́нове лели́лины, сы́нове дорко́ни, сы́нове гадаи́ли, сы́нове фараха́совы,
 • 60сы́нове Саваи́ни, сы́нове имми́ни:
 • 61вси́ наѳини́ми и сы́нове слу́гъ соломо́новыхъ три́ста де́вятьдесятъ два́.
 • 62И сі́и взыдо́ша от­ Ѳелме́ѳа, Ѳеласа́ръ, Хару́въ, Иро́нъ, Иеми́ръ, и не мого́ша сказа́ти домо́въ оте́че­ст­въ сво­и́хъ и сѣ́мене сво­его́, от­ Изра́иля ли бы́ша:
 • 63сы́нове далеа́евы, сы́нове вуа́евы, сы́нове тові́ины, сы́нове некода́евы, ше́сть со́тъ четы́редесять два́:
 • 64и от­ свяще́н­никъ сы́нове Ави́евы, сы́нове акко́совы, сы́нове верзелла́ины, я́ко поя́ша от­ дще́рей верзелла́а Галаади́тина жены́ и прозва́шася по и́мени и́хъ.
 • 65Сі́и иска́ша писа́нiя сво­его́ родосло́вiя, и не обрѣто́ша, и изве́ржени су́ть от­ свяще́н­ства.
 • 66Рече́ же Аѳерсаѳа́ и́мъ, да не ядя́тъ от­ свята́я святы́хъ, до́ндеже воста́нетъ свяще́н­никъ изъявля́яй.
 • 67И бы́сть ве́сь собо́ръ единоду́шно а́ки четы́редесять двѣ́ ты́сящы три́ста шестьдеся́тъ,
 • 68кромѣ́ рабо́въ и́хъ и рабы́нь и́хъ, и́хже бя́ху се́дмь ты́сящъ три́ста три́десять се́дмь: и пѣвцы́ и пѣвни́цы двѣ́сти три́десять ше́сть.
 • 69Ко́ни [и́хъ] се́дмь со́тъ три́десять ше́сть, мски́ и́хъ двѣ́сти четы́редесять пя́ть,
 • велблю́ды и́хъ четы́ре ста́ три́десять пя́ть, ослы́ и́хъ ше́сть ты́сящъ се́дмь со́тъ два́десять.
 • И от­ ча́сти нача́лниковъ оте́че­ст­въ да́ша въ дѣ́ло Аѳерсаѳѣ́, да́ша въ сокро́вище златы́хъ ты́сящу, фiа́лъ пятьдеся́тъ и ри́зъ жре́ческихъ три́десять.
 • И от­ нача́лниковъ оте́че­ст­въ да́ша въ сокро́вище дѣ́ла зла́та дра́хмъ два́десять ты́сящъ и сребра́ мна́съ двѣ́ ты́сящы и три́ста.
 • И да́ша про́чiи лю́дiе зла́та дра́хмъ два́десять ты́сящъ и сребра́ мна́съ двѣ́ ты́сящы и двѣ́сти, и ри́зъ свяще́н­ническихъ шестьдеся́тъ се́дмь.
 • И сѣдо́ша свяще́н­ницы и леви́ти и две́рницы и пѣвцы́ и про́чiй наро́дъ и наѳини́ми и ве́сь Изра́иль во градѣ́хъ сво­и́хъ.
 • Когда стена была построена, и я вставил двери, и поставлены были на свое служение привратники и певцы и левиты,
 • тогда приказал я брату моему Ханани и начальнику Иерусалимской крепости Хананию, ибо он более многих других был человек верный и богобоязненный,
 • и сказал я им: пусть не отворяют ворот Иерусалимских, доколе не обогреет солнце, и доколе они стоят, пусть замыкают и запирают двери. И поставил я стражами жителей Иерусалима, каждого на свою стражу и каждого напротив дома его.
 • Но город был пространен и велик, а народа в нем было немного, и домы не были построены.
 • И положил мне Бог мой на сердце собрать знатнейших и начальствующих и народ, чтобы сделать перепись. И нашел я родословную перепись тех, которые сначала пришли, и в ней написано:
 • вот жители страны, которые отправились из пленников, переселенных Навуходоносором, царем Вавилонским, и возвратились в Иерусалим и Иудею, каждый в свой город, –
 • те, которые пошли с Зоровавелем, Иисусом, Неемиею, Азариею, Раамиею, Нахманием, Мардохеем, Билшаном, Мисферефом, Бигваем, Нехумом, Вааною. Число людей народа Израилева:
 • сыновей Пароша две тысячи сто семьдесят два.
 • Сыновей Сафатии триста семьдесят два.
 • Сыновей Араха шестьсот пятьдесят два.
 • Сыновей Пахаф-Моава, из сыновей Иисуса и Иоава, две тысячи восемьсот восемнадцать.
 • Сыновей Елама тысяча двести пятьдесят четыре.
 • Сыновей Заффу восемьсот сорок пять.
 • Сыновей Закхая семьсот шестьдесят.
 • Сыновей Биннуя шестьсот сорок восемь.
 • Сыновей Бевая шестьсот двадцать восемь.
 • Сыновей Азгада две тысячи триста двадцать два.
 • Сыновей Адоникама шестьсот шестьдесят семь.
 • Сыновей Бигвая две тысячи шестьсот семь.
 • Сыновей Адина шестьсот пятьдесят пять.
 • Сыновей Атера из дома Езекии девяносто восемь.
 • Сыновей Хашума триста двадцать восемь.
 • Сыновей Вецая триста двадцать четыре.
 • Сыновей Харифа сто двенадцать.
 • Уроженцев Гаваона девяносто пять.
 • Жителей Вифлеема и Нетофы сто восемьдесят восемь.
 • Жителей Анафофа сто двадцать восемь.
 • Жителей Беф-Азмавефа сорок два.
 • Жителей Кириаф-Иарима, Кефиры и Беерофа семьсот сорок три.
 • Жителей Рамы и Гевы шестьсот двадцать один.
 • Жителей Михмаса сто двадцать два.
 • Жителей Вефиля и Гая сто двадцать три.
 • Жителей Нево другого пятьдесят два.
 • Сыновей Елама другого тысяча двести пятьдесят четыре.
 • Сыновей Харима триста двадцать.
 • Уроженцев Иерихона триста сорок пять.
 • Уроженцев Лода, Хадида и Оно семьсот двадцать один.
 • Уроженцев Сенаи три тысячи девятьсот тридцать.
 • Священников, сыновей Иедаии, из дома Иисусова, девятьсот семьдесят три.
 • Сыновей Иммера тысяча пятьдесят два.
 • Сыновей Пашхура тысяча двести сорок семь.
 • Сыновей Харима тысяча семнадцать.
 • Левитов: сыновей Иисуса, из дома Кадмиилова, из дома сыновей Годевы, семьдесят четыре.
 • Певцов: сыновей Асафа сто сорок восемь.
 • Привратники: сыновья Шаллума, сыновья Атера, сыновья Талмона, сыновья Аккува, сыновья Хатиты, сыновья Шовая – сто тридцать восемь.
 • Нефинеи: сыновья Цихи, сыновья Хасуфы, сыновья Таббаофа,
 • сыновья Кироса, сыновья Сии, сыновья Фадона,
 • сыновья Леваны, сыновья Хагавы, сыновья Салмая,
 • сыновья Ханана, сыновья Гиддела, сыновья Гахара,
 • сыновья Реаии, сыновья Рецина, сыновья Некоды,
 • сыновья Газзама, сыновья Уззы, сыновья Пасеаха,
 • сыновья Весая, сыновья Меунима, сыновья Нефишсима,
 • сыновья Бакбука, сыновья Хакуфы, сыновья Хархура,
 • сыновья Бацлифа, сыновья Мехиды, сыновья Харши,
 • сыновья Баркоса, сыновья Сисары, сыновья Фамаха,
 • сыновья Нециаха, сыновья Хатифы.
 • Сыновья рабов Соломоновых: сыновья Сотая, сыновья Соферефа, сыновья Фериды,
 • сыновья Иаалы, сыновья Даркона, сыновья Гиддела,
 • сыновья Сафатии, сыновья Хаттила, сыновья Похереф-Гаццевайима, сыновья Амона.
 • Всех нефинеев и сыновей рабов Соломоновых триста девяносто два.
 • И вот вышедшие из Тел-Мелаха, Тел-Харши, Херув-Аддона и Иммера; но они не могли показать о поколении своем и о племени своем, от Израиля ли они.
 • Сыновья Делаии, сыновья Товии, сыновья Некоды – шестьсот сорок два.
 • И из священников: сыновья Ховаии, сыновья Гаккоца, сыновья Верзеллия, который взял жену из дочерей Верзеллия Галаадитянина и стал называться их именем.
 • Они искали родословной своей записи, и не нашлось, и потому исключены из священства.
 • И Тиршафа сказал им, чтоб они не ели великой святыни, доколе не восстанет священник с уримом и туммимом.
 • Все общество вместе состояло из сорока двух тысяч трехсот шестидесяти человек,
 • кроме рабов их и рабынь их, которых было семь тысяч триста тридцать семь; и при них певцов и певиц двести сорок пять.
 • Коней у них было семьсот тридцать шесть, лошаков у них двести сорок пять,
 • верблюдов четыреста тридцать пять, ослов шесть тысяч семьсот двадцать.
 • Некоторые главы поколений дали вклады на производство работ. Тиршафа дал в сокровищницу золотом тысячу драхм, пятьдесят чаш, пятьсот тридцать священнических одежд.
 • И некоторые из глав поколений дали в сокровищницу на производство работ двадцать тысяч драхм золота и две тысячи двести мин серебра.
 • Прочие из народа дали двадцать тысяч драхм золота и две тысячи мин серебра и шестьдесят семь священнических одежд.
 • И стали жить священники и левиты, и привратники и певцы, и народ и нефинеи, и весь Израиль в городах своих.
 • 城墙修完,我安了门扇,守门的,歌唱的,和利未人都已派定。
 • 我就派我的弟兄哈拿尼,和营楼的宰官哈拿尼雅,管理耶路撒冷。因为哈拿尼雅是忠信的,又敬畏神过于众人。
 • 我吩咐他们说,等到太阳上升才可开耶路撒冷的城门。人尚看守的时候就要关门上闩。也当派耶路撒冷的居民,各按班次看守自己房屋对面之处。
 • 城是广大,其中的民却稀少,房屋还没有建造。
 • 我的神感动我心,招聚贵胄,官长,和百姓,要照家谱计算。我找着第一次上来之人的家谱,其上写着。
 • 巴比伦王尼布甲尼撒,从前掳去犹大省的人,现在他们的子孙从被掳到之地回耶路撒冷和犹大,各归本城。
 • 他们是同着所罗巴伯,耶书亚,尼希米,亚撒利雅,拉米,拿哈玛尼,末底改,必珊,米斯毗列,比革瓦伊,尼宏,巴拿回来的。
 • 以色列人民的数目记在下面。巴录的子孙二千一百七十二名。
 • 示法提雅的子孙三百七十二名。
 • 亚拉的子孙六百五十二名。
 • 巴哈摩押的后裔,就是耶书亚和约押的子孙二千八百一十八名。
 • 以拦的子孙一千二百五十四名。
 • 萨土的子孙八百四十五名。
 • 萨改的子孙七百六十名。
 • 宾内的子孙六百四十八名。
 • 比拜的子孙六百二十八名。
 • 押甲的子孙二千三百二十二名。
 • 亚多尼干的子孙六百六十七名。
 • 比革瓦伊的子孙二千零六十七名。
 • 亚丁的子孙六百五十五名。
 • 亚特的后裔,就是希西家的子孙九十八名。
 • 哈顺的子孙三百二十八名。
 • 比赛的子孙三百二十四名。
 • 哈拉的子孙一百一十二名。
 • 基遍人九十五名。
 • 伯利恒人和尼陀法人共一百八十八名。
 • 亚拿突人一百二十八名。
 • 伯亚斯玛弗人四十二名。
 • 基列耶琳人,基非拉人,比录人共七百四十三名。
 • 拉玛人和迦巴人共六百二十一名。
 • 默玛人一百二十二名。
 • 伯特利人和艾人共一百二十三名。
 • 别的尼波人五十二名。
 • 别的以拦子孙一千二百五十四名。
 • 哈琳的子孙三百二十名。
 • 耶利哥人三百四十五名。
 • 罗德人,哈第人,阿挪人共七百二十一名。
 • 西拿人三千九百三十名。
 • 祭司。耶书亚家,耶大雅的子孙九百七十三名。
 • 音麦的子孙一千零五十二名。
 • 巴施户珥的子孙一千二百四十七名。
 • 哈琳的子孙一千零一十七名。
 • 利未人。何达威的后裔,就是耶书亚和甲篾的子孙七十四名。
 • 歌唱的。亚萨的子孙一百四十八名。
 • 守门的。沙龙的子孙,亚特的子孙,达们的子孙,亚谷的子孙,哈底大的子孙,朔拜的子孙,共一百三十八名。
 • 尼提宁(就是殿役)。西哈的子孙,哈苏巴的子孙,答巴俄的子孙,
 • 基绿的子孙,西亚的子孙,巴顿的子孙,
 • 利巴拿的子孙,哈迦巴的子孙,萨买的子孙,
 • 哈难的子孙,吉德的子孙,迦哈的子孙,
 • 利亚雅的子孙,利汛的子孙,尼哥大的子孙,
 • 迦散的子孙,乌撒的子孙,巴西亚的子孙,
 • 比赛的子孙,米乌宁的子孙,尼普心的子孙,
 • 巴卜的子孙,哈古巴的子孙,哈忽的子孙,
 • 巴洗律的子孙,米希大的子孙,哈沙的子孙,
 • 巴柯的子孙,西西拉的子孙,答玛的子孙,
 • 尼细亚的子孙,哈提法的子孙。
 • 所罗门仆人的后裔,就是琐太的子孙,琐斐列的子孙,比路大的子孙,
 • 雅拉的子孙,达昆的子孙,吉德的子孙,
 • 示法提雅的子孙,哈替的子孙,玻黑列哈斯巴音的子孙,亚们的子孙。
 • 尼提宁和所罗门仆人的后裔共三百九十二名。
 • 从特米拉,特哈萨,基绿,亚顿,音麦上来的,不能指明他们的宗族谱系是以色列人不是。
 • 他们是第莱雅的子孙,多比雅的子孙,尼哥大的子孙,共六百四十二名。
 • 祭司中,哈巴雅的子孙,哈哥斯的子孙,巴西莱的子孙。因为他们的先祖娶了基列人,巴西莱的女儿为妻,所以起名叫巴西莱。
 • 这三家的人,在族谱之中寻查自己的谱系,却寻不着,因此算为不洁,不准供祭司的职任。
 • 省长对他们说,不可吃至圣的物,直到有用乌陵和土明,决疑的祭司兴起来。
 • 会众共有四万二千三百六十名。
 • 此外,还有他们的仆婢七千三百三十七名,又有歌唱的男女二百四十五名。
 • 他们有马七百三十六匹,骡子二百四十五匹,
 • 骆驼四百三十五只,驴六千七百二十匹。
 • 有些族长为工程捐助。省长捐入库中的金子一千达利克,碗五十个,祭司的礼服五百三十件。
 • 又有族长捐入工程库的金子,二万达利克,银子二千二百弥拿。
 • 其馀百姓所捐的金子,二万达利克,银子二千弥拿,祭司的礼服六十七件。
 • 于是祭司,利未人,守门的,歌唱的,民中的一些人,尼提宁,并以色列众人,各住在自己的城里。
 • И҆ бы́сть є҆гда̀ созда́сѧ стѣна̀, и҆ поста́вихъ двє́ри, и҆ сочто́хъ придвє́рники и҆ пѣвцы̀ и҆ леѵі́ты:
 • и҆ повелѣ́хъ а҆нані́и бра́тꙋ моемꙋ̀ и҆ а҆нані́и нача́льникꙋ до́мꙋ, и҆́же во і҆ерⷭ҇ли́мѣ: то́й бо бѣ̀ ꙗ҆́кѡ мꙋ́жъ и҆́стиненъ и҆ боѧ́йсѧ бг҃а па́че про́чихъ:
 • и҆ реко́хъ и҆́ма: да не ѿве́рзꙋтсѧ врата̀ і҆ерⷭ҇ли̑мскаѧ, до́ндеже взы́детъ со́лнце: и҆ є҆щѐ и҆̀мъ бдѧ́щымъ, да заключа́тсѧ врата̀ и҆ засꙋ̑нꙋта да бꙋ́дꙋтъ засо́вами: и҆ поста́ви стра́жы ѿ ѡ҆бита́ющихъ во і҆ерⷭ҇ли́мѣ, кі́йждо во стра́жи свое́й и҆ кі́йждо проти́вꙋ до́мꙋ своегѡ̀.
 • Гра́дъ же бы́сть широ́къ и҆ вели́къ, и҆ люді́й ма́лѡ въ не́мъ, и҆ не бѧ́хꙋ до́мы со́здани.
 • И҆ дадѐ бг҃ъ въ се́рдце моѐ, и҆ собра́хъ честны́хъ и҆ кнѧзе́й и҆ наро́дъ въ собра́нїе: и҆ ѡ҆брѣто́хъ кни́гꙋ сочисле́нїѧ тѣ́хъ, и҆̀же взыдо́ша пе́рвѣе, и҆ ѡ҆брѣто́хъ напи́сано въ не́й:
 • и҆ ті́и сы́нове страны̀ возше́дшїи ѿ плѣне́нїѧ преселе́нїѧ, и҆̀хже преселѝ навꙋходоно́соръ ца́рь вавѷлѡ́нскїй, и҆ возврати́шасѧ во і҆ерⷭ҇ли́мъ и҆ і҆ꙋде́ю, кі́йждо мꙋ́жъ во гра́дъ сво́й,
 • съ зорова́велемъ и҆ і҆исꙋ́сомъ и҆ неемі́ею, а҆за́рїа и҆ веелма̀, наема́нъ, мардохе́й, вааса́нъ, маасфара́ѳъ, є҆́здра, вогꙋі́а, і҆наꙋ́мъ, ваана̀, масфа́ръ, мꙋ́жїе люді́й і҆и҃левыхъ:
 • сы́нове форо́сѡвы двѣ̀ ты́сѧщы сто̀ се́дмьдесѧтъ два̀,
 • сы́нове сафаті́євы три́ста се́дмьдесѧтъ два̀,
 • сы́нове и҆ра́євы ше́сть сѡ́тъ пѧтьдесѧ́тъ два̀,
 • сы́нове фаа́ѳъ-мѡа̑вли сынѡ́въ і҆исꙋ́совыхъ и҆ і҆ѡа́влихъ двѣ̀ ты́сѧщы ше́сть сѡ́тъ и҆ ѻ҆смьна́десѧть,
 • сы́нове є҆ла́мѡвы ты́сѧща двѣ́сти пѧтьдесѧ́тъ четы́ри,
 • сы́нове соѳѳꙋ́євы ѻ҆́смь сѡ́тъ четы́редесѧть пѧ́ть,
 • сы́нове заха́нєвы се́дмь сѡ́тъ шестьдесѧ́тъ,
 • сы́нове ванꙋі́євы ше́сть сѡ́тъ четы́редесѧть ѻ҆́смь,
 • сы́нове вереі́євы ше́сть сѡ́тъ два́десѧть ѻ҆́смь,
 • сы́нове гета́дѡвы двѣ̀ ты́сѧщы три́ста два́десѧть два̀,
 • сы́нове а҆дѡнїка̑мли ше́сть сѡ́тъ шестьдесѧ́тъ се́дмь,
 • сы́нове вагꙋі́євы двѣ̀ ты́сѧщы шестьдесѧ́тъ се́дмь,
 • сы́нове и҆ді̑ни ше́сть сѡ́тъ пѧтьдесѧ́тъ четы́ри,
 • сы́нове а҆ти́рѡвы и҆ сы́нове є҆зекі́євы де́вѧтьдесѧтъ ѻ҆́смь,
 • сы́нове и҆самі́євы три́ста два́десѧть ѻ҆́смь,
 • сы́нове васеі́євы три́ста два́десѧть четы́ри,
 • сы́нове а҆рі́фѡвы сто̀ двана́десѧть, сы́нове а҆се́нѡвы двѣ́сти два́десѧть трѝ,
 • сы́нове гаваѡ̑ни де́вѧтьдесѧтъ пѧ́ть,
 • сы́нове веѳалеі̑мли сто̀ два́десѧть трѝ, сы́нове а҆тѡ́фѡвы пѧтьдесѧ́тъ ше́сть,
 • сы́нове а҆наѳѡ́ѳѡвы сто̀ два́десѧть ѻ҆́смь,
 • сы́нове а҆замѡ́ѳѡвы, мꙋ́жїе ви́ѳѡвы, четы́редесѧть два̀,
 • мꙋ́жїе карїаѳїарі̑мли, кафі́рѡвы и҆ вирѡ́ѳѡвы се́дмь сѡ́тъ четы́редесѧть трѝ,
 • мꙋ́жїе а҆ра́ма и҆ гава́а ше́сть сѡ́тъ два́десѧть є҆ди́нъ,
 • мꙋ́жїе махима́сѡвы сто̀ два́десѧть два̀,
 • мꙋ́жїе веѳи̑ли и҆ а҆і́євы сто̀ два́десѧть трѝ, мꙋ́жїе а҆наві́а дрꙋга́гѡ сто̀ пѧтьдесѧ́тъ два̀,
 • сы́нове мегевѡ́сѡвы сто̀ пѧтьдесѧ́тъ ше́сть,
 • мꙋ́жїе и҆лама́євы ты́сѧща двѣ́сти пѧтьдесѧ́тъ два̀,
 • сы́нове и҆ра̑мли три́ста два́десѧть,
 • сы́нове і҆ері́хѡвы три́ста четы́редесѧть пѧ́ть,
 • сы́нове лѡ́дѡвы, а҆ді́дѡвы и҆ ѡ҆́нѡвы се́дмь сѡ́тъ два́десѧть є҆ди́нъ,
 • сы́нове а҆нані́ни трѝ ты́сѧщы де́вѧть сѡ́тъ три́десѧть:
 • свѧще́нницы, сы́нове і҆ѡда́євы въ домꙋ̀ і҆исꙋ́совѣ де́вѧть сѡ́тъ се́дмьдесѧтъ трѝ,
 • сы́нове є҆мми́рѡвы ты́сѧща пѧтьдесѧ́тъ два̀,
 • сы́нове фассеꙋ́рѡвы ты́сѧща двѣ́сти четы́редесѧть се́дмь,
 • сы́нове и҆ра́мѡвы ты́сѧща седмьна́десѧть:
 • леѵі́ти, сы́нове і҆исꙋ́са кадмїи́льскагѡ ѿ сынѡ́въ ᲂу҆дꙋи́лихъ се́дмьдесѧтъ четы́ри:
 • пѣвцы̀, сы́нове а҆са́фѡвы сто̀ два́десѧть ѻ҆́смь:
 • двє́рницы сы́нове селлꙋ̑мли,
 • сы́нове а҆ти́рѡвы, сы́нове телмѡ̑ни, сы́нове а҆ккꙋ́вѡвы, сы́нове а҆ті́тѡвы, сы́нове саві̑ины сто̀ три́десѧть ѻ҆́смь:
 • наѳїні́ми, сы́нове и҆ла́євы, сы́нове а҆се́фѡвы, сы́нове заваѡ́ѳѡвы,
 • сы́нове кїра́сѡвы, сы́нове сиса̑їны, сы́нове фадѡ̑ни, сы́нове лава̑ни, сы́нове а҆га́вѡвы, сы́нове а҆кꙋ́вѡвы,
 • сы́нове ᲂу҆та́євы, сы́нове кита́рѡвы, сы́нове га́вѡвы, сы́нове селмеі́ни, сы́нове а҆на́нѡвы,
 • сы́нове садеі̑ны, сы́нове гаа́рѡвы, сы́нове рааі̑ины,
 • сы́нове раасѡ̑ни, сы́нове некѡ́дѡвы,
 • сы́нове гиза̑мли, сы́нове ѡ҆́зїны, сы́нове фе́ссѡвы,
 • сы́нове висі̑ины, сы́нове меїнѡ́нѡвы, сы́нове нефѡса̑ины,
 • сы́нове ваквꙋ́кѡвы, сы́нове а҆хі́фѡвы, сы́нове а҆рꙋ̑рины,
 • сы́нове васалѡ́ѳѡвы, сы́нове мїда́євы, сы́нове а҆даса̑ни,
 • сы́нове варкꙋ́євы, сы́нове сїсара́ѳѡвы, сы́нове ѳима́євы,
 • сы́нове нїсі̑ины, сы́нове а҆ті́фѡвы: сы́нове рабѡ́въ соломѡ́новыхъ,
 • сы́нове сꙋтє́ины, сы́нове сафара́тѡвы, сы́нове фері̑дины,
 • сы́нове лели̑лины, сы́нове доркѡ̑ни, сы́нове гадаи̑ли, сы́нове фараха́сѡвы,
 • сы́нове саваи̑ни, сы́нове и҆мми̑ни:
 • всѝ наѳїні́ми и҆ сы́нове слꙋ́гъ соломѡ́новыхъ три́ста де́вѧтьдесѧтъ два̀.
 • И҆ сі́и взыдо́ша ѿ ѳелме́ѳа, ѳеласа́ръ, харꙋ́въ, и҆рѡ́нъ, і҆еми́ръ, и҆ не мого́ша сказа́ти домѡ́въ ѻ҆те́чествъ свои́хъ и҆ сѣ́мене своегѡ̀, ѿ і҆и҃лѧ ли бы́ша:
 • сы́нове далеа́євы, сы́нове вꙋа́євы, сы́нове тѡві̑ины, сы́нове некѡда́євы, ше́сть сѡ́тъ четы́редесѧть два̀:
 • и҆ ѿ свѧщє́нникъ сы́нове а҆ві́євы, сы́нове а҆ккѡ́сѡвы, сы́нове верзелла̑ины, ꙗ҆́кѡ поѧ́ша ѿ дще́рей верзелла́а галааді́тина жєны̀ и҆ прозва́шасѧ по и҆́мени и҆́хъ.
 • Сі́и и҆ска́ша писа́нїѧ своегѡ̀ родосло́вїѧ, и҆ не ѡ҆брѣто́ша, и҆ и҆зве́ржени сꙋ́ть ѿ свѧще́нства.
 • Рече́ же а҆ѳерсаѳа̀ {неемі́а} и҆̀мъ, да не ꙗ҆дѧ́тъ ѿ ст҃а̑ѧ ст҃ы́хъ, до́ндеже воста́нетъ свѧще́нникъ и҆з̾ѧвлѧ́ѧй.
 • И҆ бы́сть ве́сь собо́ръ є҆динодꙋ́шнѡ а҆́ки четы́редесѧть двѣ̀ ты́сѧщы три́ста шестьдесѧ́тъ,
 • кромѣ̀ рабѡ́въ и҆́хъ и҆ рабы́нь и҆́хъ, и҆́хже бѧ́хꙋ се́дмь ты́сѧщъ три́ста три́десѧть се́дмь: и҆ пѣвцы̀ и҆ пѣвни̑цы двѣ́сти три́десѧть ше́сть.
 • Ко́ни (и҆́хъ) се́дмь сѡ́тъ три́десѧть ше́сть, мскѝ и҆́хъ двѣ́сти четы́редесѧть пѧ́ть, вельблю́ды и҆́хъ четы́ре ста̑ три́десѧть пѧ́ть, ѻ҆слы̀ и҆́хъ ше́сть ты́сѧщъ се́дмь сѡ́тъ два́десѧть.
 • И҆ ѿ ча́сти нача́льникѡвъ ѻ҆те́чествъ да́ша въ дѣ́ло а҆ѳерсаѳѣ̀, да́ша въ сокро́вище златы́хъ ты́сѧщꙋ, фїа̑лъ пѧтьдесѧ́тъ и҆ ри́зъ жре́ческихъ три́десѧть.
 • И҆ ѿ нача́льникѡвъ ѻ҆те́чествъ да́ша въ сокро́вище дѣ́ла зла́та дра́хмъ два́десѧть ты́сѧщъ и҆ сребра̀ мна̑съ двѣ̀ ты́сѧщы и҆ три́ста.
 • И҆ да́ша про́чїи лю́дїе зла́та дра́хмъ два́десѧть ты́сѧщъ и҆ сребра̀ мна̑съ двѣ̀ ты́сѧщы и҆ двѣ́сти, и҆ ри́зъ свѧще́нническихъ шестьдесѧ́тъ се́дмь.
 • И҆ сѣдо́ша свѧще́нницы и҆ леѵі́ти и҆ двє́рницы и҆ пѣвцы̀ и҆ про́чїй наро́дъ и҆ наѳїні́ми и҆ ве́сь і҆и҃ль во градѣ́хъ свои́хъ.