Быт. Исх. Лев. Чис. Втор. Нав. Суд. Руф. 1Цар. 2Цар. 3Цар. 4Цар. 1Пар. 2Пар. 1Ездр. Неем. 2Ездр. Тов. Иудиф. Эсф. 1Мак. 2Мак. 3Мак. 3Ездр. Иов. Пс. Притч. Еккл. Песн. Прем. Сир. Ис. Иер. Плч. Посл.Иер. Вар. Иез. Дан. Ос. Иоил. Ам. Авд. Ион. Мих. Наум. Авв. Соф. Агг. Зах. Мал. Мф. Мк. Лк. Ин. Деян. Иак. 1Пет. 2Пет. 1Ин. 2Ин. 3Ин. Иуд. Рим. 1Кор. 2Кор. Гал. Еф. Флп. Кол. 1Сол. 2Сол. 1Тим. 2Тим. Тит. Флм. Евр. Откр.

Книга Неемии

 
 • И бы́сть егда́ созда́ся стѣна́, и поста́вихъ две́ри, и сочто́хъ при­­две́рники и пѣвцы́ и леви́ты:
 • и повелѣ́хъ Анані́и бра́ту мо­ему́ и Анані́и нача́лнику до́му, и́же во Иерусали́мѣ: то́й бо бѣ́ я́ко му́жъ и́стиненъ и боя́йся Бо́га па́че про́чихъ:
 • и реко́хъ и́ма: да не от­ве́рзут­ся врата́ Иерусали́мская, до́ндеже взы́детъ со́лнце: и еще́ и́мъ бдя́щымъ, да заключа́т­ся врата́ и засу́нута да бу́дутъ засо́вами: и поста́ви стра́жы от­ обита́ющихъ во Иерусали́мѣ, кі́йждо во стра́жи сво­е́й и кі́йждо проти́ву до́му сво­его́.
 • Гра́дъ же бы́сть широ́къ и вели́къ, и люді́й ма́ло въ не́мъ, и не бя́ху до́мы со́здани.
 • И даде́ Бо́гъ въ се́рдце мое́, и собра́хъ честны́хъ и князе́й и наро́дъ въ собра́нiе: и обрѣто́хъ кни́гу сочисле́нiя тѣ́хъ, и́же взыдо́ша пе́рвѣе, и обрѣто́хъ напи́сано въ не́й:
 • и ті́и сы́нове страны́ воз­ше́дшiи от­ плѣне́нiя преселе́нiя, и́хже пресели́ навуходоно́соръ ца́рь Вавило́нскiй, и воз­врати́шася во Иерусали́мъ и Иуде́ю, кі́йждо му́жъ во гра́дъ сво́й,
 • съ зорова́велемъ и иису́сомъ и неемі́ею, аза́рiа и веелма́, наема́нъ, мардохе́й, Вааса́нъ, маасфара́ѳъ, е́здра, вогуі́а, инау́мъ, Ваана́, Масфа́ръ, му́жiе люді́й Изра́илевыхъ:
 • сы́нове форо́совы двѣ́ ты́сящы сто́ се́дмьдесятъ два́,
 • сы́нове Сафати́евы три́ста се́дмьдесятъ два́,
 • сы́нове Ира́евы ше́сть со́тъ пятьдеся́тъ два́,
 • сы́нове фаа́ѳъ-моа́вли сыно́въ иису́совыхъ и Иоа́влихъ двѣ́ ты́сящы ше́сть со́тъ и осмь­на́­де­сять,
 • сы́нове Ела́мовы ты́сяща двѣ́сти пятьдеся́тъ четы́ри,
 • сы́нове соѳѳу́евы о́смь со́тъ четы́редесять пя́ть,
 • сы́нове заха́невы се́дмь со́тъ шестьдеся́тъ,
 • сы́нове вануи́евы ше́сть со́тъ четы́редесять о́смь,
 • сы́нове вереи́евы ше́сть со́тъ два́десять о́смь,
 • сы́нове Гета́довы двѣ́ ты́сящы три́ста два́десять два́,
 • сы́нове Адоника́мли ше́сть со́тъ шестьдеся́тъ се́дмь,
 • сы́нове вагуи́евы двѣ́ ты́сящы шестьдеся́тъ се́дмь,
 • сы́нове иди́ни ше́сть со́тъ пятьдеся́тъ четы́ри,
 • сы́нове ати́ровы и сы́нове езеки́евы де́вятьдесятъ о́смь,
 • сы́нове Исами́евы три́ста два́десять о́смь,
 • сы́нове Васеи́евы три́ста два́десять четы́ри,
 • сы́нове Ари́фовы сто́ два­на́­де­сять, сы́нове Асе́новы двѣ́сти два́десять три́,
 • сы́нове гавао́ни де́вятьдесятъ пя́ть,
 • сы́нове веѳалеи́мли сто́ два́десять три́, сы́нове ато́фовы пятьдеся́тъ ше́сть,
 • сы́нове Анаѳо́ѳовы сто́ два́десять о́смь,
 • сы́нове азамо́ѳовы, му́жiе ви́ѳовы, четы́редесять два́,
 • му́жiе карiаѳiари́мли, кафи́ровы и виро́ѳовы се́дмь со́тъ четы́редесять три́,
 • му́жiе Ара́ма и гава́а ше́сть со́тъ два́десять еди́нъ,
 • му́жiе Махима́совы сто́ два́десять два́,
 • му́жiе веѳи́ли и Аи́евы сто́ два́десять три́, му́жiе Анаві́а друга́го сто́ пятьдеся́тъ два́,
 • сы́нове мегево́совы сто́ пятьдеся́тъ ше́сть,
 • му́жiе Илама́евы ты́сяща двѣ́сти пятьдеся́тъ два́,
 • сы́нове Ира́мли три́ста два́десять,
 • сы́нове иери́ховы три́ста четы́редесять пя́ть,
 • сы́нове ло́довы, Ади́довы и о́новы се́дмь со́тъ два́десять еди́нъ,
 • сы́нове Анани́ни три́ ты́сящы де́вять со́тъ три́десять:
 • свяще́н­ницы, сы́нове Иода́евы въ дому́ иису́совѣ де́вять со́тъ се́дмьдесятъ три́,
 • сы́нове Емми́ровы ты́сяща пятьдеся́тъ два́,
 • сы́нове фассе­у́ровы ты́сяща двѣ́сти четы́редесять се́дмь,
 • сы́нове Ира́мовы ты́сяща седмь­на́­де­сять:
 • леви́ти, сы́нове иису́са кадмiи́ль­скаго от­ сыно́въ удуи́лихъ се́дмьдесятъ четы́ри:
 • пѣвцы́, сы́нове Аса́фовы сто́ два́десять о́смь:
 • две́рницы сы́нове Селлу́мли, 46сы́нове ати́ровы, сы́нове телмо́ни, сы́нове акку́вовы, сы́нове ати́товы, сы́нове Саві́ины сто́ три́десять о́смь:
 • 47наѳини́ми, сы́нове Ила́евы, сы́нове Асе́фовы, сы́нове завао́ѳовы,
 • 48сы́нове кира́совы, сы́нове сиса́ины, сы́нове фадо́ни,
 • сы́нове Лава́ни, сы́нове ага́вовы, сы́нове аку́вовы,
 • сы́нове ута́евы, сы́нове кита́ровы, сы́нове га́вовы, сы́нове селмеи́ни, сы́нове Ана́новы,
  50сы́нове садеи́ны, сы́нове гаа́ровы, сы́нове рааі́ины,
 • 51сы́нове раасо́ни, сы́нове неко́довы,
 • 52сы́нове гиза́мли, сы́нове о́зины, сы́нове фе́ссовы,
 • 53сы́нове висі́ины, сы́нове меино́новы, сы́нове нефоса́ины,
 • 54сы́нове вакву́ковы, сы́нове Ахи́фовы, сы́нове Ару́рины,
 • 55сы́нове Васало́ѳовы, сы́нове Мида́евы, сы́нове Адаса́ни,
 • 56сы́нове Варку́евы, сы́нове Сисара́ѳовы, сы́нове Ѳима́евы,
 • 57сы́нове нисі́ины, сы́нове ати́фовы:
 • сы́нове рабо́въ соломо́новыхъ,
  58сы́нове Суте́ины, сы́нове Сафара́товы, сы́нове фери́дины,
 • 59сы́нове лели́лины, сы́нове дорко́ни, сы́нове гадаи́ли, сы́нове фараха́совы,
 • 60сы́нове Саваи́ни, сы́нове имми́ни:
 • 61вси́ наѳини́ми и сы́нове слу́гъ соломо́новыхъ три́ста де́вятьдесятъ два́.
 • 62И сі́и взыдо́ша от­ Ѳелме́ѳа, Ѳеласа́ръ, Хару́въ, Иро́нъ, Иеми́ръ, и не мого́ша сказа́ти домо́въ оте́че­ст­въ сво­и́хъ и сѣ́мене сво­его́, от­ Изра́иля ли бы́ша:
 • 63сы́нове далеа́евы, сы́нове вуа́евы, сы́нове тові́ины, сы́нове некода́евы, ше́сть со́тъ четы́редесять два́:
 • 64и от­ свяще́н­никъ сы́нове Ави́евы, сы́нове акко́совы, сы́нове верзелла́ины, я́ко поя́ша от­ дще́рей верзелла́а Галаади́тина жены́ и прозва́шася по и́мени и́хъ.
 • 65Сі́и иска́ша писа́нiя сво­его́ родосло́вiя, и не обрѣто́ша, и изве́ржени су́ть от­ свяще́н­ства.
 • 66Рече́ же Аѳерсаѳа́ и́мъ, да не ядя́тъ от­ свята́я святы́хъ, до́ндеже воста́нетъ свяще́н­никъ изъявля́яй.
 • 67И бы́сть ве́сь собо́ръ единоду́шно а́ки четы́редесять двѣ́ ты́сящы три́ста шестьдеся́тъ,
 • 68кромѣ́ рабо́въ и́хъ и рабы́нь и́хъ, и́хже бя́ху се́дмь ты́сящъ три́ста три́десять се́дмь: и пѣвцы́ и пѣвни́цы двѣ́сти три́десять ше́сть.
 • 69Ко́ни [и́хъ] се́дмь со́тъ три́десять ше́сть, мски́ и́хъ двѣ́сти четы́редесять пя́ть,
 • велблю́ды и́хъ четы́ре ста́ три́десять пя́ть, ослы́ и́хъ ше́сть ты́сящъ се́дмь со́тъ два́десять.
 • И от­ ча́сти нача́лниковъ оте́че­ст­въ да́ша въ дѣ́ло Аѳерсаѳѣ́, да́ша въ сокро́вище златы́хъ ты́сящу, фiа́лъ пятьдеся́тъ и ри́зъ жре́ческихъ три́десять.
 • И от­ нача́лниковъ оте́че­ст­въ да́ша въ сокро́вище дѣ́ла зла́та дра́хмъ два́десять ты́сящъ и сребра́ мна́съ двѣ́ ты́сящы и три́ста.
 • И да́ша про́чiи лю́дiе зла́та дра́хмъ два́десять ты́сящъ и сребра́ мна́съ двѣ́ ты́сящы и двѣ́сти, и ри́зъ свяще́н­ническихъ шестьдеся́тъ се́дмь.
 • И сѣдо́ша свяще́н­ницы и леви́ти и две́рницы и пѣвцы́ и про́чiй наро́дъ и наѳини́ми и ве́сь Изра́иль во градѣ́хъ сво­и́хъ.
 • Когда стена была построена, и я вставил двери, и поставлены были на свое служение привратники и певцы и левиты,
 • тогда приказал я брату моему Ханани и начальнику Иерусалимской крепости Хананию, ибо он более многих других был человек верный и богобоязненный,
 • и сказал я им: пусть не отворяют ворот Иерусалимских, доколе не обогреет солнце, и доколе они стоят, пусть замыкают и запирают двери. И поставил я стражами жителей Иерусалима, каждого на свою стражу и каждого напротив дома его.
 • Но город был пространен и велик, а народа в нем было немного, и домы не были построены.
 • И положил мне Бог мой на сердце собрать знатнейших и начальствующих и народ, чтобы сделать перепись. И нашел я родословную перепись тех, которые сначала пришли, и в ней написано:
 • вот жители страны, которые отправились из пленников, переселенных Навуходоносором, царем Вавилонским, и возвратились в Иерусалим и Иудею, каждый в свой город, –
 • те, которые пошли с Зоровавелем, Иисусом, Неемиею, Азариею, Раамиею, Нахманием, Мардохеем, Билшаном, Мисферефом, Бигваем, Нехумом, Вааною. Число людей народа Израилева:
 • сыновей Пароша две тысячи сто семьдесят два.
 • Сыновей Сафатии триста семьдесят два.
 • Сыновей Араха шестьсот пятьдесят два.
 • Сыновей Пахаф-Моава, из сыновей Иисуса и Иоава, две тысячи восемьсот восемнадцать.
 • Сыновей Елама тысяча двести пятьдесят четыре.
 • Сыновей Заффу восемьсот сорок пять.
 • Сыновей Закхая семьсот шестьдесят.
 • Сыновей Биннуя шестьсот сорок восемь.
 • Сыновей Бевая шестьсот двадцать восемь.
 • Сыновей Азгада две тысячи триста двадцать два.
 • Сыновей Адоникама шестьсот шестьдесят семь.
 • Сыновей Бигвая две тысячи шестьсот семь.
 • Сыновей Адина шестьсот пятьдесят пять.
 • Сыновей Атера из дома Езекии девяносто восемь.
 • Сыновей Хашума триста двадцать восемь.
 • Сыновей Вецая триста двадцать четыре.
 • Сыновей Харифа сто двенадцать.
 • Уроженцев Гаваона девяносто пять.
 • Жителей Вифлеема и Нетофы сто восемьдесят восемь.
 • Жителей Анафофа сто двадцать восемь.
 • Жителей Беф-Азмавефа сорок два.
 • Жителей Кириаф-Иарима, Кефиры и Беерофа семьсот сорок три.
 • Жителей Рамы и Гевы шестьсот двадцать один.
 • Жителей Михмаса сто двадцать два.
 • Жителей Вефиля и Гая сто двадцать три.
 • Жителей Нево другого пятьдесят два.
 • Сыновей Елама другого тысяча двести пятьдесят четыре.
 • Сыновей Харима триста двадцать.
 • Уроженцев Иерихона триста сорок пять.
 • Уроженцев Лода, Хадида и Оно семьсот двадцать один.
 • Уроженцев Сенаи три тысячи девятьсот тридцать.
 • Священников, сыновей Иедаии, из дома Иисусова, девятьсот семьдесят три.
 • Сыновей Иммера тысяча пятьдесят два.
 • Сыновей Пашхура тысяча двести сорок семь.
 • Сыновей Харима тысяча семнадцать.
 • Левитов: сыновей Иисуса, из дома Кадмиилова, из дома сыновей Годевы, семьдесят четыре.
 • Певцов: сыновей Асафа сто сорок восемь.
 • Привратники: сыновья Шаллума, сыновья Атера, сыновья Талмона, сыновья Аккува, сыновья Хатиты, сыновья Шовая – сто тридцать восемь.
 • Нефинеи: сыновья Цихи, сыновья Хасуфы, сыновья Таббаофа,
 • сыновья Кироса, сыновья Сии, сыновья Фадона,
 • сыновья Леваны, сыновья Хагавы, сыновья Салмая,
 • сыновья Ханана, сыновья Гиддела, сыновья Гахара,
 • сыновья Реаии, сыновья Рецина, сыновья Некоды,
 • сыновья Газзама, сыновья Уззы, сыновья Пасеаха,
 • сыновья Весая, сыновья Меунима, сыновья Нефишсима,
 • сыновья Бакбука, сыновья Хакуфы, сыновья Хархура,
 • сыновья Бацлифа, сыновья Мехиды, сыновья Харши,
 • сыновья Баркоса, сыновья Сисары, сыновья Фамаха,
 • сыновья Нециаха, сыновья Хатифы.
 • Сыновья рабов Соломоновых: сыновья Сотая, сыновья Соферефа, сыновья Фериды,
 • сыновья Иаалы, сыновья Даркона, сыновья Гиддела,
 • сыновья Сафатии, сыновья Хаттила, сыновья Похереф-Гаццевайима, сыновья Амона.
 • Всех нефинеев и сыновей рабов Соломоновых триста девяносто два.
 • И вот вышедшие из Тел-Мелаха, Тел-Харши, Херув-Аддона и Иммера; но они не могли показать о поколении своем и о племени своем, от Израиля ли они.
 • Сыновья Делаии, сыновья Товии, сыновья Некоды – шестьсот сорок два.
 • И из священников: сыновья Ховаии, сыновья Гаккоца, сыновья Верзеллия, который взял жену из дочерей Верзеллия Галаадитянина и стал называться их именем.
 • Они искали родословной своей записи, и не нашлось, и потому исключены из священства.
 • И Тиршафа сказал им, чтоб они не ели великой святыни, доколе не восстанет священник с уримом и туммимом.
 • Все общество вместе состояло из сорока двух тысяч трехсот шестидесяти человек,
 • кроме рабов их и рабынь их, которых было семь тысяч триста тридцать семь; и при них певцов и певиц двести сорок пять.
 • Коней у них было семьсот тридцать шесть, лошаков у них двести сорок пять,
 • верблюдов четыреста тридцать пять, ослов шесть тысяч семьсот двадцать.
 • Некоторые главы поколений дали вклады на производство работ. Тиршафа дал в сокровищницу золотом тысячу драхм, пятьдесят чаш, пятьсот тридцать священнических одежд.
 • И некоторые из глав поколений дали в сокровищницу на производство работ двадцать тысяч драхм золота и две тысячи двести мин серебра.
 • Прочие из народа дали двадцать тысяч драхм золота и две тысячи мин серебра и шестьдесят семь священнических одежд.
 • И стали жить священники и левиты, и привратники и певцы, и народ и нефинеи, и весь Израиль в городах своих.
 • 城 墙 修 完 , 我 安 了 门 扇 , 守 门 的 , 歌 唱 的 , 和 利 未 人 都 已 派 定 。
 • 我 就 派 我 的 弟 兄 哈 拿 尼 , 和 营 楼 的 宰 官 哈 拿 尼 雅 , 管 理 耶 路 撒 冷 。 因 为 哈 拿 尼 雅 是 忠 信 的 , 又 敬 畏 神 过 于 众 人 。
 • 我 吩 咐 他 们 说 , 等 到 太 阳 上 升 才 可 开 耶 路 撒 冷 的 城 门 。 人 尚 看 守 的 时 候 就 要 关 门 上 闩 。 也 当 派 耶 路 撒 冷 的 居 民 , 各 按 班 次 看 守 自 己 房 屋 对 面 之 处 。
 • 城 是 广 大 , 其 中 的 民 却 稀 少 , 房 屋 还 没 有 建 造 。
 • 我 的 神 感 动 我 心 , 招 聚 贵 胄 , 官 长 , 和 百 姓 , 要 照 家 谱 计 算 。 我 找 着 第 一 次 上 来 之 人 的 家 谱 , 其 上 写 着 。
 • 巴 比 伦 王 尼 布 甲 尼 撒 , 从 前 掳 去 犹 大 省 的 人 , 现 在 他 们 的 子 孙 从 被 掳 到 之 地 回 耶 路 撒 冷 和 犹 大 , 各 归 本 城 。
 • 他 们 是 同 着 所 罗 巴 伯 , 耶 书 亚 , 尼 希 米 , 亚 撒 利 雅 , 拉 米 , 拿 哈 玛 尼 , 末 底 改 , 必 珊 , 米 斯 毗 列 , 比 革 瓦 伊 , 尼 宏 , 巴 拿 回 来 的 。
 • 以 色 列 人 民 的 数 目 记 在 下 面 。 巴 录 的 子 孙 二 千 一 百 七 十 二 名 。
 • 示 法 提 雅 的 子 孙 三 百 七 十 二 名 。
 • 亚 拉 的 子 孙 六 百 五 十 二 名 。
 • 巴 哈 摩 押 的 后 裔 , 就 是 耶 书 亚 和 约 押 的 子 孙 二 千 八 百 一 十 八 名 。
 • 以 拦 的 子 孙 一 千 二 百 五 十 四 名 。
 • 萨 土 的 子 孙 八 百 四 十 五 名 。
 • 萨 改 的 子 孙 七 百 六 十 名 。
 • 宾 内 的 子 孙 六 百 四 十 八 名 。
 • 比 拜 的 子 孙 六 百 二 十 八 名 。
 • 押 甲 的 子 孙 二 千 三 百 二 十 二 名 。
 • 亚 多 尼 干 的 子 孙 六 百 六 十 七 名 。
 • 比 革 瓦 伊 的 子 孙 二 千 零 六 十 七 名 。
 • 亚 丁 的 子 孙 六 百 五 十 五 名 。
 • 亚 特 的 后 裔 , 就 是 希 西 家 的 子 孙 九 十 八 名 。
 • 哈 顺 的 子 孙 三 百 二 十 八 名 。
 • 比 赛 的 子 孙 三 百 二 十 四 名 。
 • 哈 拉 的 子 孙 一 百 一 十 二 名 。
 • 基 遍 人 九 十 五 名 。
 • 伯 利 恒 人 和 尼 陀 法 人 共 一 百 八 十 八 名 。
 • 亚 拿 突 人 一 百 二 十 八 名 。
 • 伯 亚 斯 玛 弗 人 四 十 二 名 。
 • 基 列 耶 琳 人 , 基 非 拉 人 , 比 录 人 共 七 百 四 十 三 名 。
 • 拉 玛 人 和 迦 巴 人 共 六 百 二 十 一 名 。
 • 默 玛 人 一 百 二 十 二 名 。
 • 伯 特 利 人 和 艾 人 共 一 百 二 十 三 名 。
 • 别 的 尼 波 人 五 十 二 名 。
 • 别 的 以 拦 子 孙 一 千 二 百 五 十 四 名 。
 • 哈 琳 的 子 孙 三 百 二 十 名 。
 • 耶 利 哥 人 三 百 四 十 五 名 。
 • 罗 德 人 , 哈 第 人 , 阿 挪 人 共 七 百 二 十 一 名 。
 • 西 拿 人 三 千 九 百 三 十 名 。
 • 祭 司 。 耶 书 亚 家 , 耶 大 雅 的 子 孙 九 百 七 十 三 名 。
 • 音 麦 的 子 孙 一 千 零 五 十 二 名 。
 • 巴 施 户 珥 的 子 孙 一 千 二 百 四 十 七 名 。
 • 哈 琳 的 子 孙 一 千 零 一 十 七 名 。
 • 利 未 人 。 何 达 威 的 后 裔 , 就 是 耶 书 亚 和 甲 篾 的 子 孙 七 十 四 名 。
 • 歌 唱 的 。 亚 萨 的 子 孙 一 百 四 十 八 名 。
 • 守 门 的 。 沙 龙 的 子 孙 , 亚 特 的 子 孙 , 达 们 的 子 孙 , 亚 谷 的 子 孙 , 哈 底 大 的 子 孙 , 朔 拜 的 子 孙 , 共 一 百 三 十 八 名 。
 • 尼 提 宁 ( 就 是 殿 役 ) 。 西 哈 的 子 孙 , 哈 苏 巴 的 子 孙 , 答 巴 俄 的 子 孙 ,
 • 基 绿 的 子 孙 , 西 亚 的 子 孙 , 巴 顿 的 子 孙 ,
 • 利 巴 拿 的 子 孙 , 哈 迦 巴 的 子 孙 , 萨 买 的 子 孙 ,
 • 哈 难 的 子 孙 , 吉 德 的 子 孙 , 迦 哈 的 子 孙 ,
 • 利 亚 雅 的 子 孙 , 利 汛 的 子 孙 , 尼 哥 大 的 子 孙 ,
 • 迦 散 的 子 孙 , 乌 撒 的 子 孙 , 巴 西 亚 的 子 孙 ,
 • 比 赛 的 子 孙 , 米 乌 宁 的 子 孙 , 尼 普 心 的 子 孙 ,
 • 巴 卜 的 子 孙 , 哈 古 巴 的 子 孙 , 哈 忽 的 子 孙 ,
 • 巴 洗 律 的 子 孙 , 米 希 大 的 子 孙 , 哈 沙 的 子 孙 ,
 • 巴 柯 的 子 孙 , 西 西 拉 的 子 孙 , 答 玛 的 子 孙 ,
 • 尼 细 亚 的 子 孙 , 哈 提 法 的 子 孙 。
 • 所 罗 门 仆 人 的 后 裔 , 就 是 琐 太 的 子 孙 , 琐 斐 列 的 子 孙 , 比 路 大 的 子 孙 ,
 • 雅 拉 的 子 孙 , 达 昆 的 子 孙 , 吉 德 的 子 孙 ,
 • 示 法 提 雅 的 子 孙 , 哈 替 的 子 孙 , 玻 黑 列 哈 斯 巴 音 的 子 孙 , 亚 们 的 子 孙 。
 • 尼 提 宁 和 所 罗 门 仆 人 的 后 裔 共 三 百 九 十 二 名 。
 • 从 特 米 拉 , 特 哈 萨 , 基 绿 , 亚 顿 , 音 麦 上 来 的 , 不 能 指 明 他 们 的 宗 族 谱 系 是 以 色 列 人 不 是 。
 • 他 们 是 第 莱 雅 的 子 孙 , 多 比 雅 的 子 孙 , 尼 哥 大 的 子 孙 , 共 六 百 四 十 二 名 。
 • 祭 司 中 , 哈 巴 雅 的 子 孙 , 哈 哥 斯 的 子 孙 , 巴 西 莱 的 子 孙 。 因 为 他 们 的 先 祖 娶 了 基 列 人 , 巴 西 莱 的 女 儿 为 妻 , 所 以 起 名 叫 巴 西 莱 。
 • 这 三 家 的 人 , 在 族 谱 之 中 寻 查 自 己 的 谱 系 , 却 寻 不 着 , 因 此 算 为 不 洁 , 不 准 供 祭 司 的 职 任 。
 • 省 长 对 他 们 说 , 不 可 吃 至 圣 的 物 , 直 到 有 用 乌 陵 和 土 明 , 决 疑 的 祭 司 兴 起 来 。
 • 会 众 共 有 四 万 二 千 三 百 六 十 名 。
 • 此 外 , 还 有 他 们 的 仆 婢 七 千 三 百 三 十 七 名 , 又 有 歌 唱 的 男 女 二 百 四 十 五 名 。
 • 他 们 有 马 七 百 三 十 六 匹 , 骡 子 二 百 四 十 五 匹 ,
 • 骆 驼 四 百 三 十 五 只 , 驴 六 千 七 百 二 十 匹 。
 • 有 些 族 长 为 工 程 捐 助 。 省 长 捐 入 库 中 的 金 子 一 千 达 利 克 , 碗 五 十 个 , 祭 司 的 礼 服 五 百 三 十 件 。
 • 又 有 族 长 捐 入 工 程 库 的 金 子 , 二 万 达 利 克 , 银 子 二 千 二 百 弥 拿 。
 • 其 馀 百 姓 所 捐 的 金 子 , 二 万 达 利 克 , 银 子 二 千 弥 拿 , 祭 司 的 礼 服 六 十 七 件 。
 • 于 是 祭 司 , 利 未 人 , 守 门 的 , 歌 唱 的 , 民 中 的 一 些 人 , 尼 提 宁 , 并 以 色 列 众 人 , 各 住 在 自 己 的 城 里 。