Быт. Исх. Лев. Чис. Втор. Нав. Суд. Руф. 1Цар. 2Цар. 3Цар. 4Цар. 1Пар. 2Пар. 1Ездр. Неем. 2Ездр. Тов. Иудиф. Эсф. 1Мак. 2Мак. 3Мак. 3Ездр. Иов. Пс. Притч. Еккл. Песн. Прем. Сир. Ис. Иер. Плч. Посл.Иер. Вар. Иез. Дан. Ос. Иоил. Ам. Авд. Ион. Мих. Наум. Авв. Соф. Агг. Зах. Мал. Мф. Мк. Лк. Ин. Деян. Иак. 1Пет. 2Пет. 1Ин. 2Ин. 3Ин. Иуд. Рим. 1Кор. 2Кор. Гал. Еф. Флп. Кол. 1Фес. 2Фес. 1Тим. 2Тим. Тит. Флм. Евр. Откр.

Книга Неемии

 
 • И прiи́де ме́сяцъ седмы́й, сы́нове же Изра́илевы бя́ху во градѣ́хъ сво­и́хъ: и собра́шася вси́ лю́дiе я́ко му́жъ еди́нъ на простра́н­ство, е́же предъ враты́ водны́ми, и реко́ша е́здрѣ пи́сарю, да при­­несе́тъ кни́гу зако́на Моисе́ова, его́же заповѣ́да Госпо́дь Изра́илю.
 • И при­­несе́ е́здра свяще́н­никъ зако́нъ предъ мно́же­с­т­во от­ муже́й да́же до же́нъ, и всѣ́мъ, и́же можа́ху разумѣ́ти слы́шаще, въ де́нь пе́рвый ме́сяца седма́го,
 • и чте́ въ не́мъ [я́вно на простра́н­ствѣ, е́же предъ враты́ водны́ми], от­ у́тра да́же до полу́дне, предъ му́жи и жена́ми, и сі́и бя́ху разумѣ́юще, и у́ши всѣ́хъ люді́й ко кни́зѣ зако́на.
 • И ста́ е́здра писе́цъ на степе́ни древя́нѣмъ, его́же сотвори́ша къ народовѣща́нiю, и ста́ша бли́зъ его́ Матѳаѳі́а и саме́а, и Анані́а и урі́а, и хелкі́а и маасі́а одесну́ю его́, ошу́юю же фадаі́а и Мисаи́лъ, и Мелхі́а и оса́мъ, и Асавадма́ и заха́рiа и Месо­лла́мъ.
 • И разгну́ е́здра кни́гу предъ всѣ́ми людьми́, я́ко то́й бѣ́ надъ людьми́, и бы́сть егда́ разгиба́­ше ю́, ста́ша вси́ лю́дiе.
 • И благослови́ е́здра Го́спода Бо́га вели́каго, и от­вѣща́ша вси́ лю́дiе и рѣ́ша ами́нь, воз­дви́гше ру́цѣ сво­и́, и преклони́шася и поклони́шася Го́сподеви лице́мъ на зе́млю.
 • Иису́съ же и ванаі́а и сараві́а, ака́нъ, Савате́й, кампта́съ, азарі́а, Иозавада́нъ, Анифане́съ и леви́ти бя́ху вразумля́юще люді́й въ зако́нѣ: лю́дiе же стоя́ху на стоя́нiи сво­е́мъ.
 • И что́ша въ кни́зѣ зако́на Бо́жiя, и по­уча́­ше е́здра и изъясня́ше ко разумѣ́нiю Госпо́дню, и разумѣ́ша лю́дiе чте́нiе.
 • Рече́ же неемі́а и е́здра свяще́н­никъ и писе́цъ, и леви́ти и толку́ющiи лю́демъ, и рѣ́ша всѣ́мъ лю́демъ: де́нь свя́тъ е́сть Го́споду Бо́гу на́­шему, не рыда́йте и не пла́чите. Поне́же пла́каша вси́ лю́дiе, егда́ услы́шаша словеса́ зако́на.
 • И рече́ и́мъ: иди́те и яди́те ту́чная и пі́йте сла́дкая, и посли́те ча́сти не иму́щымъ, я́ко свя́тъ е́сть де́нь Го́сподеви на́­шему, и не печа́литеся, и́бо ра́дость Госпо́дня сiя́ е́сть си́ла на́ша.
 • Леви́ти же молча́нiе творя́ху во всѣ́хъ лю́дехъ, глаго́люще: молчи́те, я́ко де́нь свя́тъ е́сть, и не тужи́те.
 • И от­идо́ша вси́ лю́дiе я́сти и пи́ти, и посла́ти ча́сти, и сотвори́ти весе́лiе вели́ко, я́ко разумѣ́ша словеса́, и́мже научи́ша и́хъ.
 • И въ де́нь вторы́й собра́шася кня́зiе оте́че­ст­въ со всѣ́ми людьми́, свяще́н­ницы и леви́ти ко е́здрѣ писцу́, да протолку́етъ всѣ́мъ словеса́ зако́н­ная.
 • И обрѣто́ша пи́сано въ зако́нѣ, его́же заповѣ́да Госпо́дь руко́ю Моисе́овою, да обита́ютъ сы́нове Изра́илевы въ ку́щахъ въ пра́здникъ ме́сяца седма́го,
 • и да проповѣ́дятъ труба́ми во всѣ́хъ градѣ́хъ и́хъ и во Иерусали́мѣ. И рече́ е́здра: изыди́те на го́ру, и при­­неси́те вѣ́тви ма́сличны, и вѣ́тви древе́съ кипари́сныхъ, и вѣ́тви мирси́н­ныя, и вѣ́тви фи́никовы, и вѣ́тви древе́съ дубра́вныхъ, сотвори́ти ку́щы по пи́саному.
 • И изыдо́ша лю́дiе, и при­­несо́ша, и сотвори́ша себѣ́ ку́щы кі́йждо на кро́вѣ сво­е́мъ и во дво́рѣхъ сво­и́хъ, и во дво́рѣхъ до́му Бо́жiя и на простра́н­ствѣ вра́тъ во́дныхъ и на простра́н­ствѣ вра́тъ Ефре́млихъ.
 • И сотвори́ша ве́сь со́нмъ воз­врати́выйся от­ плѣне́нiя ку́щы, и сѣдо́ша въ ку́щахъ, я́ко не сотвори́ша от­ дні́й иису́са сы́на нави́на та́ко сы́нове Изра́илевы да́же до дне́ того́. И бы́сть весе́лiе вели́ко.
 • И чита́ху въ кни́зѣ зако́на Бо́жiя на вся́къ де́нь, от­ дне́ пе́рваго да́же до дне́ послѣ́дняго. И сотвори́ша пра́здникъ се́дмь дні́й, и въ де́нь осмы́й собра́нiе по обы́чаю.
 • Когда наступил седьмой месяц, и сыны Израилевы жили по городам своим, тогда собрался весь народ, как один человек, на площадь, которая пред Водяными воротами, и сказали книжнику Ездре, чтоб он принес книгу закона Моисеева, который заповедал Господь Израилю.
 • И принес священник Ездра закон пред собрание мужчин и женщин, и всех, которые могли понимать, в первый день седьмого месяца;
 • и читал из него на площади, которая пред Водяными воротами, от рассвета до полудня, пред мужчинами и женщинами и всеми, которые могли понимать; и уши всего народа были приклонены к книге закона.
 • Книжник Ездра стоял на деревянном возвышении, которое для сего сделали, а подле него, по правую руку его, стояли Маттифия и Шема, и Анаия и Урия, и Хелкия и Маасея, а по левую руку его Федаия и Мисаил, и Малхия и Хашум, и Хашбаддана, и Захария и Мешуллам.
 • И открыл Ездра книгу пред глазами всего народа, потому что он стоял выше всего народа. И когда он открыл ее, весь народ встал.
 • И благословил Ездра Господа Бога великого. И весь народ отвечал: аминь, аминь, поднимая вверх руки свои, – и поклонялись и повергались пред Господом лицем до земли.
 • Иисус, Ванаия, Шеревия, Иамин, Аккув, Шавтай, Годия, Маасея, Клита, Азария, Иозавад, Ханан, Фелаия и левиты поясняли народу закон, между тем как народ стоял на своем месте.
 • И читали из книги, из закона Божия, внятно, и присоединяли толкование, и народ понимал прочитанное.
 • Тогда Неемия, он же Тиршафа, и книжник Ездра, священник, и левиты, учившие народ, сказали всему народу: день сей свят Господу Богу вашему; не печальтесь и не плачьте, потому что весь народ плакал, слушая слова закона.
 • И сказал им: пойдите, ешьте тучное и пейте сладкое, и посылайте части тем, у кого ничего не приготовлено, потому что день сей свят Господу нашему. И не печальтесь, потому что радость пред Господом – подкрепление для вас.
 • И левиты успокаивали весь народ, говоря: перестаньте, ибо день сей свят, не печальтесь.
 • И пошел весь народ есть, и пить, и посылать части, и праздновать с великим веселием, ибо поняли слова, которые сказали им.
 • На другой день собрались главы поколений от всего народа, священники и левиты к книжнику Ездре, чтобы он изъяснял им слова закона.
 • И нашли написанное в законе, который Господь дал чрез Моисея, чтобы сыны Израилевы в седьмом месяце, в праздник, жили в кущах.
 • И потому объявили и провозгласили по всем городам своим и в Иерусалиме, говоря: пойдите на гору и несите ветви маслины садовой и ветви маслины дикой, и ветви миртовые и ветви пальмовые, и ветви других широколиственных дерев, чтобы сделать кущи по написанному.
 • И пошел народ, и принесли, и сделали себе кущи, каждый на своей кровле и на дворах своих, и на дворах дома Божия, и на площади у Водяных ворот, и на площади у Ефремовых ворот.
 • Все общество возвратившихся из плена сделало кущи и жило в кущах. От дней Иисуса, сына Навина, до этого дня не делали так сыны Израилевы. Радость была весьма великая.
 • И читали из книги закона Божия каждый день, от первого дня до последнего дня. И праздновали праздник семь дней, а в восьмой день попразднество по уставу.
 • Жетинчи айда, Ысрайыл уулдары љз шаарларында жашап турушканда, бєт эл бир кишидей Суу дарбазасынын алдындагы аянтка чогулду да, китеп кљчєргєч Эзрага Тењирдин Ысрайылга осуят кылган Мусанын мыйзам китебин алып кел деди.
 • Ыйык кызмат кылуучу Эзра китепти жетинчи айдын биринчи кєнє жамааттын, эркектер менен аялдардын жана мыйзамды тєшєнљ алгандардын алдына алып келди.
 • Анан ал андан Суу дарбазасынын алдындагы аянтта тањ сєргљндљн чак тєшкљ чейин эркектер менен аялдарга жана аны тєшєнљ алган адамдарга окуп берди. Элдин бардыгы мыйзам китебин кунт коюп угушту.
 • Окутуучу Эзра атайы жасалган жыгач секичеде турду. Анын жанында, оњ кол тарабында, Матития менен Шема, Аная менен Урий, Хилкия менен Маасея, ал эми сол кол тарабында Педая менен Мишаел, Малкия менен Хашум, Хашбадана менен Захария жана Мешулам турду.
 • Эзра китепти бєт элдин кљз алдында ачты, анткени ал бардык элден бийик турган. Ал китепти ачканда, бєт эл ордунан турду.
 • Анан Эзра улуу Кудай-Тењирди дањктады, бєт эл колдорун кљтљрєп, «Оомийин, оомийин», – деп жерге жете ийилип, Тењирге табынышты.
 • Жешуя, Бани, Шейребия, Жамин, Акуп, Шаптай, Одия, Маасея, Келита, Азария, Жозабат, Ханан, Пелая жана лебилер ошол жерде турган элге мыйзамды тєшєндєрєп жатышты.
 • Алар китептеги Кудайдын мыйзамдарын элге так окуп, тєшєндєрєп берип жатышты. Алар окуганды эл тєшєнєп жатты.
 • Ошондо тиршапа Некемия, китеп кљчєргєч Эзра, ыйык кызмат кылуучу, элди окутуп жаткан лебилер бєт элге: «Бул кєн – Кудай-Тењирињерге арналган ыйык кєн, кайгырбагыла да ыйлабагыла», – дешти, анткени эл мыйзам сљздљрєн угуп жатканда, ыйлап турушкан эле.
 • Некемия аларга: «Баргыла, тамактын майлуусунан жеп, ичимдиктин таттуусунан ичкиле, эч нерсе даярдабагандар менен бљлєшкєлљ, анткени бул кєн – Тењирибизге арналган ыйык кєн. Кайгырбагыла. Анткени Тењирдин алдында кубануу силерге кєч болот», – деди.
 • Лебилер да: «Сабыр кылгыла, бул кєн – ыйык кєн, капа болбогула», – деп, бєт элди сооротуп жєрєштє.
 • Ошондо бєт эл барып, ичип-жеп, эч нерсе даярдабагандар менен да бљлєшєп, љз кљњєлдљрєн кљтљрєп, салтанат менен майрамдашты, анткени аларга айтылган сљздљрдє терењ тєшєнєштє.
 • Эртеси уруу башчылар, ыйык кызмат кылуучулар, лебилер мыйзам сљздљрєн тєшєндєрєп берсин деп, бєт элдин атынан китеп кљчєргєч Эзрага келишти.
 • Алар Тењирдин Муса аркылуу берген мыйзам китебинен «Ысрайыл уулдары жетинчи айда, майрам кєндљрє алачыктарда жашашсын» деп жазылган сљздљрдє табышты.
 • Ошондуктан љздљрє жашаган бардык шаарларга жана Иерусалимге жар салышып: «Жазылган сљздљрдєн негизинде алачыктарды жасаш єчєн, тоого баргыла да, зайтун дарагынын, жапайы зайтун дарагынын, мирта дарагынын, курма пальмасынын жана жазы жалбырактуу дарактардын бутактарын кыйып келгиле», – дешти.
 • Эл жабыла барып, бутактарды кыйып келди да, ар ким љз турак-жайынын єстєнљ, љз короосуна, Кудайдын єйєнљ, Суу дарбазасынын алдындагы аянтка жана Эпрайым дарбазасынын алдындагы аянтка алачык жасашты.
 • Туткундан кайрылып келген бєткєл жамаат алачык жасап, ошол алачыктарда жашап турушту. Нундун уулу Жашыянын кєндљрєнљн ушул кєнгљ чейин Ысрайыл уулдары мындай кылышкан эмес. Бул зор кубаныч болду.
 • Кудайдын мыйзам китебин кєн сайын, биринчи кєндљн акыркы кєнгљ чейин окуп жатышты. Жети кєн майрамдашты, сегизинчи кєнє мыйзамга ылайык майрамдык жыйналыш болду.