Быт. Исх. Лев. Чис. Втор. Нав. Суд. Руф. 1Цар. 2Цар. 3Цар. 4Цар. 1Пар. 2Пар. 1Ездр. Неем. 2Ездр. Тов. Иудиф. Эсф. 1Мак. 2Мак. 3Мак. 3Ездр. Иов. Пс. Притч. Еккл. Песн. Прем. Сир. Ис. Иер. Плч. Посл.Иер. Вар. Иез. Дан. Ос. Иоил. Ам. Авд. Ион. Мих. Наум. Авв. Соф. Агг. Зах. Мал. Мф. Мк. Лк. Ин. Деян. Иак. 1Пет. 2Пет. 1Ин. 2Ин. 3Ин. Иуд. Рим. 1Кор. 2Кор. Гал. Еф. Флп. Кол. 1Фес. 2Фес. 1Тим. 2Тим. Тит. Флм. Евр. Откр.

Книга Неемии

 
 • Въ де́нь же два́десять четве́ртый ме́сяца сего́ собра́шася сы́нове Изра́илевы въ постѣ́ и во вре́тищихъ, и пе́рсть на глава́хъ и́хъ.
 • И от­лучи́шася сы́нове Изра́илевы от­ вся́каго сы́на чу́жда, и исповѣ́даху грѣхи́ своя́ и беззако́нiя оте́цъ сво­и́хъ.
 • И ста́ша на стоя́нiи сво­е́мъ и что́ша въ кни́зѣ зако́на Го́спода Бо́га сво­его́ четвери́цею въ де́нь, и бя́ху исповѣ́да­ю­щеся Го́сподеви и покланя́ющеся Го́споду Бо́гу сво­ему́.
 • И ста́ша на степе́ни леви́товъ иису́съ и сы́нове кадмiи́ли, сахані́а сы́нъ сараві́инъ, сы́нове хана́ни, и возопи́ша гла́сомъ вели́кимъ ко Го́споду Бо́гу сво­ему́,
 • и реко́ша леви́ти, иису́съ и кадмiи́лъ: воста́ните, благослови́те Го́спода Бо́га на́­шего от­ вѣ́ка да́же до вѣ́ка: и благословя́тъ и́мя сла́вы тво­ея́, и воз­несу́тъ во вся́цѣмъ благослове́нiи и хвалѣ́.
 • И рече́ е́здра: ты́ еси́ са́мъ Госпо́дь еди́нъ, ты́ сотвори́лъ еси́ небо и небо небесе́ и вся́ во́и и́хъ, зе́млю и вся́, ели́ка на не́й су́ть, моря́ и вся́, я́же въ ни́хъ, и ты́ оживля́еши вся́, и во́и небе́снiи покланя́ют­ся тебѣ́:
 • ты́ еси́ Госпо́дь Бо́гъ, ты́ избра́лъ еси́ Авра́ма и изве́лъ еси́ его́ от­ страны́ Халде́йскiя, и положи́лъ еси́ и́мя ему́ Авраа́мъ,
 • и обрѣ́лъ еси́ се́рдце его́ вѣ́рно предъ тобо́ю, и завѣща́лъ еси́ съ ни́мъ завѣ́тъ да́ти ему́ зе́млю Ханане́йску и Хетте́йску, и Аморре́йску и Ферезе́йску, и Иевусе́йску и Гергесе́йску, и сѣ́мени его́: и утверди́лъ еси́ словеса́ твоя́, я́ко пра́веденъ еси́:
 • и ви́дѣлъ еси́ озлобле́нiе оте́цъ на́шихъ во Еги́птѣ, и во́пль и́хъ услы́шалъ еси́ на мо́ри чермнѣ́мъ,
 • и да́лъ еси́ зна́менiя и чудеса́ во Еги́птѣ на фарао́на и на вся́ рабы́ его́ и на вся́ лю́ди земли́ его́: позна́лъ бо еси́, я́ко воз­гордѣ́шася на ни́хъ, и сотвори́лъ еси́ себѣ́ и́мя, я́коже де́нь се́й:
 • и мо́ре расто́рглъ еси́ предъ ни́ми, и про­идо́ша посредѣ́ мо́ря по су́ху, и гони́тели и́хъ вве́рглъ еси́ въ глубину́, я́ко ка́мень въ водѣ́ зѣ́лнѣй:
 • и въ столпѣ́ о́блачнѣ води́лъ еси́ и́хъ во дни́ и въ столпѣ́ о́гнен­нѣ въ нощи́, е́же освѣти́ти и́мъ пу́ть, по нему́же идо́ша:
 • и на го́ру Сина́йскую сше́лъ еси́, и глаго́лалъ еси́ къ ни́мъ съ небесе́, и да́лъ еси́ и́мъ судьбы́ пра́вы и зако́нъ и́стин­ный, повелѣ́нiя и за́повѣди бла́ги:
 • и суббо́ту святу́ю твою́ яви́лъ еси́ и́мъ, за́повѣди, повелѣ́нiя и зако́нъ повелѣ́лъ еси́ и́мъ руко́ю Моисе́а раба́ тво­его́:
 • хлѣ́бъ же съ небесе́ да́лъ еси́ и́мъ во а́лчбѣ и́хъ въ пи́щу и́мъ, и во́ду изъ ка́мене изве́лъ еси́ и́мъ въ жа́жди и́хъ, и ре́клъ еси́ и́мъ, да вни́дутъ и наслѣ́дятъ зе́млю, на ню́же просте́рлъ еси́ ру́ку твою́ да́ти и́мъ:
 • ті́и же и отцы́ на́ши воз­гордѣ́шася и ожесточи́ша вы́я своя́ и не послу́шаша за́повѣдiй тво­и́хъ,
 • и не восхотѣ́ша слы́шати, и не воспомяну́ша чуде́съ тво­и́хъ, я́же сотвори́лъ еси́ и́мъ: и ожесточи́ша вы́ю свою́, и да́ша нача́ло воз­врати́тися на рабо́ту свою́ во Еги́петъ: ты́ же, Бо́же, ми́лостивъ и ще́дръ, долготерпѣли́въ и многоми́лостивъ, и не оста́вилъ еси́ и́хъ:
 • еще́ же сотвори́ша себѣ́ и телца́ слiя́на и реко́ша: сі́и бо́зи изведо́ша на́съ изъ Еги́пта: и сотвори́ша раздраже́нiя ве́лiя:
 • ты́ же въ щедро́тахъ тво­и́хъ мно́гихъ не оста́вилъ еси́ и́хъ въ пусты́ни, сто́лпъ о́блачный не уклони́лъ еси́ от­ ни́хъ во дни́, е́же наста́вити и́хъ на пу́ть, и сто́лпъ о́гнен­ный въ нощи́, е́же освѣти́ти и́мъ пу́ть по нему́же идо́ша,
 • и Ду́хъ тво́й благі́й да́лъ еси́, е́же научи́ти и́хъ, и ма́н­ны тво­ея́ не лиши́лъ еси́ от­ у́стъ и́хъ, и во́ду да́лъ еси́ и́мъ въ жа́жди и́хъ,
 • и четы́редесять лѣ́тъ препита́лъ еси́ и́хъ въ пусты́ни, ничто́же и́мъ оскудѣ́: одѣя́нiя и́хъ не состарѣ́шася, и сапози́ и́хъ не раздра́шася:
 • и да́лъ еси́ и́мъ ца́р­ст­ва, и лю́ди раздѣли́лъ еси́ и́мъ, и наслѣ́диша зе́млю сио́на царя́ есево́нска и зе́млю о́га царя́ Васа́нска:
 • и умно́жилъ еси́ сы́ны и́хъ я́ко звѣ́зды небе́сныя, и вве́лъ еси́ и́хъ въ зе́млю, о не́йже глаго́лалъ еси́ отце́мъ и́хъ вни́ти и наслѣ́дити ю́:
 • [и внидо́ша сы́нове и́хъ] и наслѣ́диша зе́млю: и сокруши́лъ еси́ предъ ни́ми обита́ющихъ въ земли́ Ханане́йстѣй, и да́лъ еси́ и́хъ въ ру́ку и́хъ, и цари́ и́хъ и лю́ди земли́, да сотворя́тъ и́мъ я́коже уго́дно предъ ни́ми:
 • и взя́ша гра́ды высо́кiя, и одержа́ша до́мы по́лны всѣ́хъ благи́хъ, кла́дязи огражде́ны ка́менiемъ, виногра́ды и ма́слины и вся́ко дре́во снѣ́дное во мно́же­с­т­во, и ядо́ша и насы́тишася, и утолстѣ́ша и разшири́шася во бла́гости тво­е́й вели́цѣй:
 • и измѣни́шася и от­ступи́ша от­ тебе́, и поверго́ша зако́нъ тво́й созади́ пло́ти сво­ея́, и проро́ки твоя́ изби́ша, и́же засвидѣ́тел­ст­воваху и́мъ, да обратя́т­ся къ тебѣ́, и сотвори́ша хулы́ вели́ки:
 • и да́лъ еси́ и́хъ въ ру́ку оскорбля́ющихъ я́, и озло́биша и́хъ: и во бре́мя печа́ли сво­ея́ возопи́ша къ тебѣ́, и ты́ съ небесе́ тво­его́ услы́шалъ еси́, и по щедро́тамъ тво­и́мъ мно́гимъ да́лъ еси́ и́мъ спаси́телей, и спо́столъ еси́ и́хъ от­ ру́къ вра́гъ и́хъ:
 • и егда́ упоко́ишася, воз­врати́шася сотвори́ти лука́вое предъ тобо́ю: и оста́вилъ еси́ и́хъ въ рука́хъ вра́гъ и́хъ, и облада́ша и́ми: и па́ки возопи́ша къ тебѣ́, ты́ же от­ небесе́ услы́шалъ еси́, и изба́вилъ еси́ и́хъ въ щедро́тахъ тво­и́хъ мно́зѣхъ,
 • и засвидѣ́тел­ст­вовалъ еси́ и́мъ, да обратя́т­ся къ зако́ну тво­ему́: они́ же воз­гордѣ́шася и не послу́шаша, но въ за́повѣдехъ тво­и́хъ и въ судьба́хъ тво­и́хъ согрѣши́ша, я́же сотвори́въ человѣ́къ жи́въ бу́детъ въ ни́хъ: и да́ша плещы́ непокори́выя, и вы́ю свою́ ожесточи́ша, и не послу́шаша:
 • и продолжи́лъ еси́ на ни́хъ лѣ́та мно́га, и засвидѣ́тел­ст­вовалъ еси́ и́мъ Ду́хомъ тво­и́мъ и руко́ю проро́къ тво­и́хъ, и не вня́ша, и пре́далъ еси́ и́хъ въ ру́ку люді́й земны́хъ:
 • въ милосе́рдiихъ же тво­и́хъ мно́гихъ не сотвори́лъ еси́ и́хъ въ сконча́нiе, ниже́ оста́вилъ еси́ и́хъ, я́ко Бо́гъ си́ленъ еси́ и ми́лостивъ и ще́дръ:
 • и ны́нѣ, Бо́же на́шъ крѣ́пкiй, вели́кiй, держа́вный и стра́шный, храня́й завѣ́тъ тво́й и ми́лость твою́, да не яви́т­ся ма́лъ предъ тобо́ю вся́къ тру́дъ, и́же обрѣ́те на́съ и цари́ на́шя, и нача́лники на́шя и свяще́н­ники на́шя, и проро́ки на́шя и отцы́ на́шя и вся́ лю́ди твоя́, от­ дні́й царе́й Ассу́рскихъ и да́же до дне́ сего́:
 • и ты́ пра́веденъ во всѣ́хъ, я́же прiидо́ша на на́съ, я́ко и́стину сотвори́лъ еси́, мы́ же согрѣши́хомъ:
 • и ца́рiе на́ши и нача́лницы на́ши, и свяще́н­ницы на́ши и отцы́ на́ши не сотвори́ша зако́на тво­его́ и не внима́ша повелѣ́ниемъ тво­и́мъ и свидѣ́ниемъ тво­и́мъ, и́миже засвидѣ́тел­ст­вовалъ еси́ и́мъ,
 • и ті́и во ца́р­ст­вiи тво­е́мъ и во благосты́ни тво­е́й мно́зѣ, ю́же да́лъ еси́ и́мъ, и въ земли́ широ́цѣй и ту́чнѣй, ю́же да́лъ еси́ предъ ни́ми, не послужи́ша тебѣ́ и не от­врати́шася от­ начина́нiй сво­и́хъ лука́выхъ:
 • се́, мы́ дне́сь есмы́ раби́, и земля́, ю́же да́лъ еси́ отце́мъ на́шымъ я́сти пло́дъ ея́ и блага́я ея́, се́, есмы́ раби́ на не́й:
 • и плоды́ ея́ мно́зи царе́мъ, и́мже пре́далъ еси́ на́съ за грѣхи́ на́шя, и тѣлесы́ на́шими влады́че­ст­вуютъ и скоты́ на́шими, я́коже уго́дно и́мъ, и въ печа́ли вели́цѣй есмы́:
 • и во всѣ́хъ си́хъ мы́ полага́емъ завѣ́тъ вѣ́ренъ и пи́шемъ, и печа́таютъ вси́ нача́лницы на́ши, леви́ти на́ши и свяще́н­ницы на́ши.
 • В двадцать четвертый день этого месяца собрались все сыны Израилевы, постящиеся и во вретищах и с пеплом на головах своих.
 • И отделилось семя Израилево от всех инородных, и встали и исповедовались во грехах своих и в преступлениях отцов своих.
 • И стояли на своем месте, и четверть дня читали из книги закона Господа Бога своего, и четверть исповедовались и поклонялись Господу Богу своему.
 • И стали на возвышенное место левитов: Иисус, Вания, Кадмиил, Шевания, Вунний, Шеревия, Вания, Хенани, и громко взывали к Господу Богу своему.
 • И сказали левиты – Иисус, Кадмиил, Вания, Хашавния, Шеревия, Годия, Шевания, Петахия: встаньте, славьте Господа Бога вашего, от века и до века. Да славословят достославное и превысшее всякого славословия и хвалы имя Твое!
 • [И сказал Ездра:] Ты, Господи, един, Ты создал небо, небеса небес и все воинство их, землю и все, что на ней, моря и все, что в них, и Ты живишь все сие, и небесные воинства Тебе поклоняются.
 • Ты Сам, Господи Боже, избрал Аврама, и вывел его из Ура Халдейского, и дал ему имя Авраама,
 • и нашел сердце его верным пред Тобою, и заключил с ним завет, чтобы дать [ему и] семени его землю Хананеев, Хеттеев, Аморреев, Ферезеев, Иевусеев и Гергесеев. И Ты исполнил слово Свое, потому что Ты праведен.
 • Ты увидел бедствие отцов наших в Египте и услышал вопль их у Чермного моря,
 • и явил знамения и чудеса над фараоном и над всеми рабами его, и над всем народом земли его, так как Ты знал, что они надменно поступали с ними, и сделал Ты Себе имя до сего дня.
 • Ты рассек пред ними море, и они среди моря прошли посуху, и гнавшихся за ними Ты поверг в глубины, как камень в сильные воды.
 • В столпе облачном Ты вел их днем и в столпе огненном – ночью, чтоб освещать им путь, по которому идти им.
 • И снисшел Ты на гору Синай и говорил с ними с неба, и дал им суды справедливые, законы верные, уставы и заповеди добрые.
 • И указал им святую Твою субботу и заповеди, и уставы и закон преподал им чрез раба Твоего Моисея.
 • И хлеб с неба Ты давал им в голоде их, и воду из камня источал им в жажде их, и сказал им, чтоб они пошли и овладели землею, которую Ты, подняв руку Твою, клялся дать им.
 • Но они и отцы наши упрямствовали, и шею свою держали упруго, и не слушали заповедей Твоих;
 • не захотели повиноваться и не вспомнили чудных дел Твоих, которые Ты делал с ними, и держали шею свою упруго, и, по упорству своему, поставили над собою вождя, чтобы возвратиться в рабство свое. Но Ты Бог, любящий прощать, благий и милосердый, долготерпеливый и многомилостивый, и Ты не оставил их.
 • И хотя они сделали себе литого тельца, и сказали: вот бог твой, который вывел тебя из Египта, и хотя делали великие оскорбления,
 • но Ты, по великому милосердию Твоему, не оставлял их в пустыне; столп облачный не отходил от них днем, чтобы вести их по пути, и столп огненный – ночью, чтобы светить им на пути, по которому им идти.
 • И Ты дал им Духа Твоего благого, чтобы наставлять их, и манну Твою не отнимал от уст их, и воду давал им для утоления жажды их.
 • Сорок лет Ты питал их в пустыне; они ни в чем не терпели недостатка; одежды их не ветшали, и ноги их не пухли.
 • И Ты дал им царства и народы и разделил им, и они овладели землею Сигона, и землею царя Есевонского, и землею Ога, царя Васанского.
 • И сыновей их Ты размножил, как звезды небесные, и ввел их в землю, о которой Ты говорил отцам их, что они придут владеть ею.
 • И вошли сыновья их, и овладели землею. И Ты покорил им жителей земли, Хананеев, и отдал их в руки их, и царей их, и народы земли, чтобы они поступали с ними по своей воле.
 • И заняли они укрепленные города и тучную землю, и взяли во владение домы, наполненные всяким добром, водоемы, высеченные из камня, виноградные и масличные сады и множество дерев с плодами для пищи. Они ели, насыщались, тучнели и наслаждались по великой благости Твоей;
 • и сделались упорны и возмутились против Тебя, и презрели закон Твой, убивали пророков Твоих, которые увещевали их обратиться к Тебе, и делали великие оскорбления.
 • И Ты отдал их в руки врагов их, которые теснили их. Но когда, в тесное для них время, они взывали к Тебе, Ты выслушивал их с небес и, по великому милосердию Твоему, давал им спасителей, и они спасали их от рук врагов их.
 • Когда же успокаивались, то снова начинали делать зло пред лицем Твоим, и Ты отдавал их в руки неприятелей их, и они господствовали над ними. Но когда они опять взывали к Тебе, Ты выслушивал их с небес и, по великому милосердию Твоему, избавлял их многократно.
 • Ты напоминал им обратиться к закону Твоему, но они упорствовали и не слушали заповедей Твоих, и отклонялись от уставов Твоих, которыми жил бы человек, если бы исполнял их, и хребет свой сделали упорным, и шею свою держали упруго, и не слушали.
 • Ожидая их обращения, Ты медлил многие годы и напоминал им Духом Твоим чрез пророков Твоих, но они не слушали. И Ты предал их в руки иноземных народов.
 • Но, по великому милосердию Твоему, Ты не истребил их до конца, и не оставлял их, потому что Ты Бог благий и милостивый.
 • И ныне, Боже наш, Боже великий, сильный и страшный, хранящий завет и милость! да не будет малым пред лицем Твоим все страдание, которое постигло нас, царей наших, князей наших, и священников наших, и пророков наших, и отцов наших и весь народ Твой от дней царей Ассирийских до сего дня.
 • Во всем постигшем нас Ты праведен, потому что Ты делал по правде, а мы виновны.
 • Цари наши, князья наши, священники наши и отцы наши не исполняли закона Твоего, и не внимали заповедям Твоим и напоминаниям Твоим, которыми Ты напоминал им.
 • И в царстве своем, при великом добре Твоем, которое Ты давал им, и на обширной и тучной земле, которую Ты отделил им, они не служили Тебе и не обращались от злых дел своих.
 • И вот, мы ныне рабы; на той земле, которую Ты дал отцам нашим, чтобы питаться ее плодами и ее добром, вот, мы рабствуем.
 • И произведения свои она во множестве приносит для царей, которым Ты покорил нас за грехи наши. И телами нашими и скотом нашим они владеют по своему произволу, и мы в великом стеснении.
 • По всему этому мы даем твердое обязательство и подписываем, и на подписи печать князей наших, левитов наших и священников наших.
 • 这 月 二 十 四 日 , 以 色 列 人 聚 集 禁 食 , 身 穿 麻 衣 , 头 蒙 灰 尘 。
 • 以 色 列 人 ( 人 原 文 作 种 类 ) 就 与 一 切 外 邦 人 离 绝 , 站 着 承 认 自 己 的 罪 恶 和 列 祖 的 罪 孽 。
 • 那 日 的 四 分 之 一 , 站 在 自 己 的 地 方 , 念 耶 和 华 他 们 神 的 律 法 书 , 又 四 分 之 一 认 罪 , 敬 拜 耶 和 华 他 们 的 神 。
 • 耶 书 亚 , 巴 尼 , 甲 篾 , 示 巴 尼 , 布 尼 , 示 利 比 , 巴 尼 , 基 拿 尼 站 在 利 未 人 的 台 上 , 大 声 哀 求 耶 和 华 他 们 的 神 。
 • 利 未 人 耶 书 亚 , 甲 篾 , 巴 尼 , 哈 沙 尼 , 示 利 比 , 荷 第 雅 , 示 巴 尼 , 毗 他 希 雅 说 , 你 们 要 站 起 来 称 颂 耶 和 华 你 们 的 神 , 永 世 无 尽 。 耶 和 华 阿 , 你 荣 耀 之 名 是 应 当 称 颂 的 。 超 乎 一 切 称 颂 和 赞 美 。
 • 你 , 惟 独 你 是 耶 和 华 。 你 造 了 天 和 天 上 的 天 , 并 天 上 的 万 象 , 地 和 地 上 的 万 物 , 海 和 海 中 所 有 的 。 这 一 切 都 是 你 所 保 存 的 。 天 军 也 都 敬 拜 你 。
 • 你 是 耶 和 华 神 , 曾 拣 选 亚 伯 兰 , 领 他 出 迦 勒 底 的 吾 珥 , 给 他 改 名 叫 亚 伯 拉 罕 。
 • 你 见 他 在 你 面 前 心 里 诚 实 , 就 与 他 立 约 。 应 许 把 迦 南 人 , 赫 人 , 亚 摩 利 人 , 比 利 洗 人 , 耶 布 斯 人 , 革 迦 撒 人 之 地 赐 给 他 的 后 裔 。 且 应 验 了 你 的 话 , 因 为 你 是 公 义 的 。
 • 你 曾 看 见 我 们 列 祖 在 埃 及 所 受 的 困 苦 , 垂 听 他 们 在 红 海 边 的 哀 求 。
 • 就 施 行 神 迹 奇 事 在 法 老 , 和 他 一 切 臣 仆 , 并 他 国 中 的 众 民 身 上 。 你 也 得 了 名 声 , 正 如 今 日 一 样 , 因 为 你 知 道 他 们 向 我 们 列 祖 行 事 狂 傲 。
 • 你 又 在 我 们 列 祖 面 前 把 海 分 开 , 使 他 们 在 海 中 行 走 乾 地 , 将 追 赶 他 们 的 人 抛 在 深 海 , 如 石 头 抛 在 大 水 中 。
 • 并 且 白 昼 用 云 柱 引 导 他 们 , 黑 夜 用 火 柱 照 亮 他 们 当 行 的 路 。
 • 你 也 降 临 在 西 奈 山 , 从 天 上 与 他 们 说 话 , 赐 给 他 们 正 直 的 典 章 , 真 实 的 律 法 , 美 好 的 条 例 与 诫 命 。
 • 又 使 他 们 知 道 你 的 安 息 圣 日 , 并 藉 你 仆 人 摩 西 传 给 他 们 诫 命 , 条 例 , 律 法 。
 • 从 天 上 赐 下 粮 食 充 他 们 的 饥 , 从 磐 石 使 水 流 出 解 他 们 的 渴 , 又 吩 咐 他 们 进 去 得 你 起 誓 应 许 赐 给 他 们 的 地 。
 • 但 我 们 的 列 祖 行 事 狂 傲 , 硬 着 颈 项 不 听 从 你 的 诫 命 。
 • 不 肯 顺 从 , 也 不 记 念 你 在 他 们 中 间 所 行 的 奇 事 , 竟 硬 着 颈 项 , 居 心 背 逆 , 自 立 首 领 , 要 回 他 们 为 奴 之 地 。 但 你 是 乐 意 饶 恕 人 , 有 恩 典 , 有 怜 悯 , 不 轻 易 发 怒 , 有 丰 盛 慈 爱 的 神 , 并 不 丢 弃 他 们 。
 • 他 们 虽 然 铸 了 一 只 牛 犊 , 彼 此 说 , 这 是 领 你 出 埃 及 的 神 。 因 而 大 大 惹 动 你 的 怒 气 。
 • 你 还 是 大 施 怜 悯 , 在 旷 野 不 丢 弃 他 们 。 白 昼 , 云 柱 不 离 开 他 们 , 仍 引 导 他 们 行 路 。 黑 夜 , 火 柱 也 不 离 开 他 们 , 仍 照 亮 他 们 当 行 的 路 。
 • 你 也 赐 下 你 良 善 的 灵 教 训 他 们 , 未 尝 不 赐 吗 哪 使 他 们 糊 口 , 并 赐 水 解 他 们 的 渴 。
 • 在 旷 野 四 十 年 , 你 养 育 他 们 , 他 们 就 一 无 所 缺 。 衣 服 没 有 穿 破 , 脚 也 没 有 肿 。
 • 并 且 你 将 列 国 之 地 照 分 赐 给 他 们 , 他 们 就 得 了 西 宏 之 地 , 希 实 本 王 之 地 , 和 巴 珊 王 噩 之 地 。
 • 你 也 使 他 们 的 子 孙 多 如 天 上 的 星 , 带 他 们 到 你 所 应 许 他 们 列 祖 进 入 得 为 业 之 地 。
 • 这 样 , 他 们 进 去 得 了 那 地 , 你 在 他 们 面 前 制 伏 那 地 的 居 民 , 就 是 迦 南 人 。 将 迦 南 人 和 其 君 王 , 并 那 地 的 居 民 , 都 交 在 他 们 手 里 , 让 他 们 任 意 而 待 。
 • 他 们 得 了 坚 固 的 城 邑 , 肥 美 的 地 土 , 充 满 各 样 美 物 的 房 屋 , 凿 成 的 水 井 , 葡 萄 园 , 橄 榄 园 , 并 许 多 果 木 树 。 他 们 就 吃 而 得 饱 , 身 体 肥 胖 , 因 你 的 大 恩 , 心 中 快 乐 。
 • 然 而 , 他 们 不 顺 从 , 竟 背 叛 你 , 将 你 的 律 法 丢 在 背 后 , 杀 害 那 劝 他 们 归 向 你 的 众 先 知 , 大 大 惹 动 你 的 怒 气 。
 • 所 以 你 将 他 们 交 在 敌 人 的 手 中 , 磨 难 他 们 。 他 们 遭 难 的 时 候 哀 求 你 , 你 就 从 天 上 垂 听 , 照 你 的 大 怜 悯 赐 给 他 们 拯 救 者 , 救 他 们 脱 离 敌 人 的 手 。
 • 但 他 们 得 平 安 之 后 , 又 在 你 面 前 行 恶 , 所 以 你 丢 弃 他 们 在 仇 敌 的 手 中 , 使 仇 敌 辖 制 他 们 。 然 而 他 们 转 回 哀 求 你 , 你 仍 从 天 上 垂 听 , 屡 次 照 你 的 怜 悯 拯 救 他 们 。
 • 又 警 戒 他 们 , 要 使 他 们 归 服 你 的 律 法 。 他 们 却 行 事 狂 傲 , 不 听 从 你 的 诫 命 , 干 犯 你 的 典 章 ( 人 若 遵 行 就 必 因 此 活 着 ) , 扭 转 肩 头 , 硬 着 颈 项 , 不 肯 听 从 。
 • 但 你 多 年 宽 容 他 们 , 又 用 你 的 灵 藉 众 先 知 劝 戒 他 们 , 他 们 仍 不 听 从 , 所 以 你 将 他 们 交 在 列 国 之 民 的 手 中 。
 • 然 而 你 大 发 怜 悯 , 不 全 然 灭 绝 他 们 , 也 不 丢 弃 他 们 。 因 为 你 是 有 恩 典 , 有 怜 悯 的 神 。
 • 我 们 的 神 阿 , 你 是 至 大 , 至 能 , 至 可 畏 , 守 约 施 慈 爱 的 神 。 我 们 的 君 王 , 首 领 , 祭 司 , 先 知 , 列 祖 , 和 你 的 众 民 。 从 亚 述 列 王 的 时 候 直 到 今 日 所 遭 遇 的 苦 难 , 现 在 求 你 不 要 以 为 小 。
 • 在 一 切 临 到 我 们 的 事 上 , 你 却 是 公 义 的 。 因 你 所 行 的 是 诚 实 , 我 们 所 做 的 是 邪 恶 。
 • 我 们 的 君 王 , 首 领 , 祭 司 , 列 祖 都 不 遵 守 你 的 律 法 。 不 听 从 你 的 诫 命 和 你 警 戒 他 们 的 话 。
 • 他 们 在 本 国 里 沾 你 大 恩 的 时 候 , 在 你 所 赐 给 他 们 这 广 大 肥 美 之 地 上 不 事 奉 你 , 也 不 转 离 他 们 的 恶 行 。
 • 我 们 现 今 作 了 奴 仆 。 至 于 你 所 赐 给 我 们 列 祖 享 受 其 上 的 土 产 , 并 美 物 之 地 , 看 哪 , 我 们 在 这 地 上 作 了 奴 仆 。
 • 这 地 许 多 出 产 归 了 列 王 , 就 是 你 因 我 们 的 罪 所 派 辖 制 我 们 的 。 他 们 任 意 辖 制 我 们 的 身 体 和 牲 畜 , 我 们 遭 了 大 难 。
 • 因 这 一 切 的 事 , 我 们 立 确 实 的 约 , 写 在 册 上 。 我 们 的 首 领 , 利 未 人 , 和 祭 司 都 签 了 名 。