Быт. Исх. Лев. Чис. Втор. Нав. Суд. Руф. 1Цар. 2Цар. 3Цар. 4Цар. 1Пар. 2Пар. 1Ездр. Неем. 2Ездр. Тов. Иудиф. Эсф. 1Мак. 2Мак. 3Мак. 3Ездр. Иов. Пс. Притч. Еккл. Песн. Прем. Сир. Ис. Иер. Плч. Посл.Иер. Вар. Иез. Дан. Ос. Иоил. Ам. Авд. Ион. Мих. Наум. Авв. Соф. Агг. Зах. Мал. Мф. Мк. Лк. Ин. Деян. Иак. 1Пет. 2Пет. 1Ин. 2Ин. 3Ин. Иуд. Рим. 1Кор. 2Кор. Гал. Еф. Флп. Кол. 1Фес. 2Фес. 1Тим. 2Тим. Тит. Флм. Евр. Откр.

Книга Неемии

 
 • Въ де́нь же два́десять четве́ртый ме́сяца сего́ собра́шася сы́нове Изра́илевы въ постѣ́ и во вре́тищихъ, и пе́рсть на глава́хъ и́хъ.
 • И от­лучи́шася сы́нове Изра́илевы от­ вся́каго сы́на чу́жда, и исповѣ́даху грѣхи́ своя́ и беззако́нiя оте́цъ сво­и́хъ.
 • И ста́ша на стоя́нiи сво­е́мъ и что́ша въ кни́зѣ зако́на Го́спода Бо́га сво­его́ четвери́цею въ де́нь, и бя́ху исповѣ́да­ю­щеся Го́сподеви и покланя́ющеся Го́споду Бо́гу сво­ему́.
 • И ста́ша на степе́ни леви́товъ иису́съ и сы́нове кадмiи́ли, сахані́а сы́нъ сараві́инъ, сы́нове хана́ни, и возопи́ша гла́сомъ вели́кимъ ко Го́споду Бо́гу сво­ему́,
 • и реко́ша леви́ти, иису́съ и кадмiи́лъ: воста́ните, благослови́те Го́спода Бо́га на́­шего от­ вѣ́ка да́же до вѣ́ка: и благословя́тъ и́мя сла́вы тво­ея́, и воз­несу́тъ во вся́цѣмъ благослове́нiи и хвалѣ́.
 • И рече́ е́здра: ты́ еси́ са́мъ Госпо́дь еди́нъ, ты́ сотвори́лъ еси́ небо и небо небесе́ и вся́ во́и и́хъ, зе́млю и вся́, ели́ка на не́й су́ть, моря́ и вся́, я́же въ ни́хъ, и ты́ оживля́еши вся́, и во́и небе́снiи покланя́ют­ся тебѣ́:
 • ты́ еси́ Госпо́дь Бо́гъ, ты́ избра́лъ еси́ Авра́ма и изве́лъ еси́ его́ от­ страны́ Халде́йскiя, и положи́лъ еси́ и́мя ему́ Авраа́мъ,
 • и обрѣ́лъ еси́ се́рдце его́ вѣ́рно предъ тобо́ю, и завѣща́лъ еси́ съ ни́мъ завѣ́тъ да́ти ему́ зе́млю Ханане́йску и Хетте́йску, и Аморре́йску и Ферезе́йску, и Иевусе́йску и Гергесе́йску, и сѣ́мени его́: и утверди́лъ еси́ словеса́ твоя́, я́ко пра́веденъ еси́:
 • и ви́дѣлъ еси́ озлобле́нiе оте́цъ на́шихъ во Еги́птѣ, и во́пль и́хъ услы́шалъ еси́ на мо́ри чермнѣ́мъ,
 • и да́лъ еси́ зна́менiя и чудеса́ во Еги́птѣ на фарао́на и на вся́ рабы́ его́ и на вся́ лю́ди земли́ его́: позна́лъ бо еси́, я́ко воз­гордѣ́шася на ни́хъ, и сотвори́лъ еси́ себѣ́ и́мя, я́коже де́нь се́й:
 • и мо́ре расто́рглъ еси́ предъ ни́ми, и про­идо́ша посредѣ́ мо́ря по су́ху, и гони́тели и́хъ вве́рглъ еси́ въ глубину́, я́ко ка́мень въ водѣ́ зѣ́лнѣй:
 • и въ столпѣ́ о́блачнѣ води́лъ еси́ и́хъ во дни́ и въ столпѣ́ о́гнен­нѣ въ нощи́, е́же освѣти́ти и́мъ пу́ть, по нему́же идо́ша:
 • и на го́ру Сина́йскую сше́лъ еси́, и глаго́лалъ еси́ къ ни́мъ съ небесе́, и да́лъ еси́ и́мъ судьбы́ пра́вы и зако́нъ и́стин­ный, повелѣ́нiя и за́повѣди бла́ги:
 • и суббо́ту святу́ю твою́ яви́лъ еси́ и́мъ, за́повѣди, повелѣ́нiя и зако́нъ повелѣ́лъ еси́ и́мъ руко́ю Моисе́а раба́ тво­его́:
 • хлѣ́бъ же съ небесе́ да́лъ еси́ и́мъ во а́лчбѣ и́хъ въ пи́щу и́мъ, и во́ду изъ ка́мене изве́лъ еси́ и́мъ въ жа́жди и́хъ, и ре́клъ еси́ и́мъ, да вни́дутъ и наслѣ́дятъ зе́млю, на ню́же просте́рлъ еси́ ру́ку твою́ да́ти и́мъ:
 • ті́и же и отцы́ на́ши воз­гордѣ́шася и ожесточи́ша вы́я своя́ и не послу́шаша за́повѣдiй тво­и́хъ,
 • и не восхотѣ́ша слы́шати, и не воспомяну́ша чуде́съ тво­и́хъ, я́же сотвори́лъ еси́ и́мъ: и ожесточи́ша вы́ю свою́, и да́ша нача́ло воз­врати́тися на рабо́ту свою́ во Еги́петъ: ты́ же, Бо́же, ми́лостивъ и ще́дръ, долготерпѣли́въ и многоми́лостивъ, и не оста́вилъ еси́ и́хъ:
 • еще́ же сотвори́ша себѣ́ и телца́ слiя́на и реко́ша: сі́и бо́зи изведо́ша на́съ изъ Еги́пта: и сотвори́ша раздраже́нiя ве́лiя:
 • ты́ же въ щедро́тахъ тво­и́хъ мно́гихъ не оста́вилъ еси́ и́хъ въ пусты́ни, сто́лпъ о́блачный не уклони́лъ еси́ от­ ни́хъ во дни́, е́же наста́вити и́хъ на пу́ть, и сто́лпъ о́гнен­ный въ нощи́, е́же освѣти́ти и́мъ пу́ть по нему́же идо́ша,
 • и Ду́хъ тво́й благі́й да́лъ еси́, е́же научи́ти и́хъ, и ма́н­ны тво­ея́ не лиши́лъ еси́ от­ у́стъ и́хъ, и во́ду да́лъ еси́ и́мъ въ жа́жди и́хъ,
 • и четы́редесять лѣ́тъ препита́лъ еси́ и́хъ въ пусты́ни, ничто́же и́мъ оскудѣ́: одѣя́нiя и́хъ не состарѣ́шася, и сапози́ и́хъ не раздра́шася:
 • и да́лъ еси́ и́мъ ца́р­ст­ва, и лю́ди раздѣли́лъ еси́ и́мъ, и наслѣ́диша зе́млю сио́на царя́ есево́нска и зе́млю о́га царя́ Васа́нска:
 • и умно́жилъ еси́ сы́ны и́хъ я́ко звѣ́зды небе́сныя, и вве́лъ еси́ и́хъ въ зе́млю, о не́йже глаго́лалъ еси́ отце́мъ и́хъ вни́ти и наслѣ́дити ю́:
 • [и внидо́ша сы́нове и́хъ] и наслѣ́диша зе́млю: и сокруши́лъ еси́ предъ ни́ми обита́ющихъ въ земли́ Ханане́йстѣй, и да́лъ еси́ и́хъ въ ру́ку и́хъ, и цари́ и́хъ и лю́ди земли́, да сотворя́тъ и́мъ я́коже уго́дно предъ ни́ми:
 • и взя́ша гра́ды высо́кiя, и одержа́ша до́мы по́лны всѣ́хъ благи́хъ, кла́дязи огражде́ны ка́менiемъ, виногра́ды и ма́слины и вся́ко дре́во снѣ́дное во мно́же­с­т­во, и ядо́ша и насы́тишася, и утолстѣ́ша и разшири́шася во бла́гости тво­е́й вели́цѣй:
 • и измѣни́шася и от­ступи́ша от­ тебе́, и поверго́ша зако́нъ тво́й созади́ пло́ти сво­ея́, и проро́ки твоя́ изби́ша, и́же засвидѣ́тел­ст­воваху и́мъ, да обратя́т­ся къ тебѣ́, и сотвори́ша хулы́ вели́ки:
 • и да́лъ еси́ и́хъ въ ру́ку оскорбля́ющихъ я́, и озло́биша и́хъ: и во бре́мя печа́ли сво­ея́ возопи́ша къ тебѣ́, и ты́ съ небесе́ тво­его́ услы́шалъ еси́, и по щедро́тамъ тво­и́мъ мно́гимъ да́лъ еси́ и́мъ спаси́телей, и спо́столъ еси́ и́хъ от­ ру́къ вра́гъ и́хъ:
 • и егда́ упоко́ишася, воз­врати́шася сотвори́ти лука́вое предъ тобо́ю: и оста́вилъ еси́ и́хъ въ рука́хъ вра́гъ и́хъ, и облада́ша и́ми: и па́ки возопи́ша къ тебѣ́, ты́ же от­ небесе́ услы́шалъ еси́, и изба́вилъ еси́ и́хъ въ щедро́тахъ тво­и́хъ мно́зѣхъ,
 • и засвидѣ́тел­ст­вовалъ еси́ и́мъ, да обратя́т­ся къ зако́ну тво­ему́: они́ же воз­гордѣ́шася и не послу́шаша, но въ за́повѣдехъ тво­и́хъ и въ судьба́хъ тво­и́хъ согрѣши́ша, я́же сотвори́въ человѣ́къ жи́въ бу́детъ въ ни́хъ: и да́ша плещы́ непокори́выя, и вы́ю свою́ ожесточи́ша, и не послу́шаша:
 • и продолжи́лъ еси́ на ни́хъ лѣ́та мно́га, и засвидѣ́тел­ст­вовалъ еси́ и́мъ Ду́хомъ тво­и́мъ и руко́ю проро́къ тво­и́хъ, и не вня́ша, и пре́далъ еси́ и́хъ въ ру́ку люді́й земны́хъ:
 • въ милосе́рдiихъ же тво­и́хъ мно́гихъ не сотвори́лъ еси́ и́хъ въ сконча́нiе, ниже́ оста́вилъ еси́ и́хъ, я́ко Бо́гъ си́ленъ еси́ и ми́лостивъ и ще́дръ:
 • и ны́нѣ, Бо́же на́шъ крѣ́пкiй, вели́кiй, держа́вный и стра́шный, храня́й завѣ́тъ тво́й и ми́лость твою́, да не яви́т­ся ма́лъ предъ тобо́ю вся́къ тру́дъ, и́же обрѣ́те на́съ и цари́ на́шя, и нача́лники на́шя и свяще́н­ники на́шя, и проро́ки на́шя и отцы́ на́шя и вся́ лю́ди твоя́, от­ дні́й царе́й Ассу́рскихъ и да́же до дне́ сего́:
 • и ты́ пра́веденъ во всѣ́хъ, я́же прiидо́ша на на́съ, я́ко и́стину сотвори́лъ еси́, мы́ же согрѣши́хомъ:
 • и ца́рiе на́ши и нача́лницы на́ши, и свяще́н­ницы на́ши и отцы́ на́ши не сотвори́ша зако́на тво­его́ и не внима́ша повелѣ́ниемъ тво­и́мъ и свидѣ́ниемъ тво­и́мъ, и́миже засвидѣ́тел­ст­вовалъ еси́ и́мъ,
 • и ті́и во ца́р­ст­вiи тво­е́мъ и во благосты́ни тво­е́й мно́зѣ, ю́же да́лъ еси́ и́мъ, и въ земли́ широ́цѣй и ту́чнѣй, ю́же да́лъ еси́ предъ ни́ми, не послужи́ша тебѣ́ и не от­врати́шася от­ начина́нiй сво­и́хъ лука́выхъ:
 • се́, мы́ дне́сь есмы́ раби́, и земля́, ю́же да́лъ еси́ отце́мъ на́шымъ я́сти пло́дъ ея́ и блага́я ея́, се́, есмы́ раби́ на не́й:
 • и плоды́ ея́ мно́зи царе́мъ, и́мже пре́далъ еси́ на́съ за грѣхи́ на́шя, и тѣлесы́ на́шими влады́че­ст­вуютъ и скоты́ на́шими, я́коже уго́дно и́мъ, и въ печа́ли вели́цѣй есмы́:
 • и во всѣ́хъ си́хъ мы́ полага́емъ завѣ́тъ вѣ́ренъ и пи́шемъ, и печа́таютъ вси́ нача́лницы на́ши, леви́ти на́ши и свяще́н­ницы на́ши.
 • В двадцать четвертый день этого месяца собрались все сыны Израилевы, постящиеся и во вретищах и с пеплом на головах своих.
 • И отделилось семя Израилево от всех инородных, и встали и исповедовались во грехах своих и в преступлениях отцов своих.
 • И стояли на своем месте, и четверть дня читали из книги закона Господа Бога своего, и четверть исповедовались и поклонялись Господу Богу своему.
 • И стали на возвышенное место левитов: Иисус, Вания, Кадмиил, Шевания, Вунний, Шеревия, Вания, Хенани, и громко взывали к Господу Богу своему.
 • И сказали левиты – Иисус, Кадмиил, Вания, Хашавния, Шеревия, Годия, Шевания, Петахия: встаньте, славьте Господа Бога вашего, от века и до века. Да славословят достославное и превысшее всякого славословия и хвалы имя Твое!
 • [И сказал Ездра:] Ты, Господи, един, Ты создал небо, небеса небес и все воинство их, землю и все, что на ней, моря и все, что в них, и Ты живишь все сие, и небесные воинства Тебе поклоняются.
 • Ты Сам, Господи Боже, избрал Аврама, и вывел его из Ура Халдейского, и дал ему имя Авраама,
 • и нашел сердце его верным пред Тобою, и заключил с ним завет, чтобы дать [ему и] семени его землю Хананеев, Хеттеев, Аморреев, Ферезеев, Иевусеев и Гергесеев. И Ты исполнил слово Свое, потому что Ты праведен.
 • Ты увидел бедствие отцов наших в Египте и услышал вопль их у Чермного моря,
 • и явил знамения и чудеса над фараоном и над всеми рабами его, и над всем народом земли его, так как Ты знал, что они надменно поступали с ними, и сделал Ты Себе имя до сего дня.
 • Ты рассек пред ними море, и они среди моря прошли посуху, и гнавшихся за ними Ты поверг в глубины, как камень в сильные воды.
 • В столпе облачном Ты вел их днем и в столпе огненном – ночью, чтоб освещать им путь, по которому идти им.
 • И снисшел Ты на гору Синай и говорил с ними с неба, и дал им суды справедливые, законы верные, уставы и заповеди добрые.
 • И указал им святую Твою субботу и заповеди, и уставы и закон преподал им чрез раба Твоего Моисея.
 • И хлеб с неба Ты давал им в голоде их, и воду из камня источал им в жажде их, и сказал им, чтоб они пошли и овладели землею, которую Ты, подняв руку Твою, клялся дать им.
 • Но они и отцы наши упрямствовали, и шею свою держали упруго, и не слушали заповедей Твоих;
 • не захотели повиноваться и не вспомнили чудных дел Твоих, которые Ты делал с ними, и держали шею свою упруго, и, по упорству своему, поставили над собою вождя, чтобы возвратиться в рабство свое. Но Ты Бог, любящий прощать, благий и милосердый, долготерпеливый и многомилостивый, и Ты не оставил их.
 • И хотя они сделали себе литого тельца, и сказали: вот бог твой, который вывел тебя из Египта, и хотя делали великие оскорбления,
 • но Ты, по великому милосердию Твоему, не оставлял их в пустыне; столп облачный не отходил от них днем, чтобы вести их по пути, и столп огненный – ночью, чтобы светить им на пути, по которому им идти.
 • И Ты дал им Духа Твоего благого, чтобы наставлять их, и манну Твою не отнимал от уст их, и воду давал им для утоления жажды их.
 • Сорок лет Ты питал их в пустыне; они ни в чем не терпели недостатка; одежды их не ветшали, и ноги их не пухли.
 • И Ты дал им царства и народы и разделил им, и они овладели землею Сигона, и землею царя Есевонского, и землею Ога, царя Васанского.
 • И сыновей их Ты размножил, как звезды небесные, и ввел их в землю, о которой Ты говорил отцам их, что они придут владеть ею.
 • И вошли сыновья их, и овладели землею. И Ты покорил им жителей земли, Хананеев, и отдал их в руки их, и царей их, и народы земли, чтобы они поступали с ними по своей воле.
 • И заняли они укрепленные города и тучную землю, и взяли во владение домы, наполненные всяким добром, водоемы, высеченные из камня, виноградные и масличные сады и множество дерев с плодами для пищи. Они ели, насыщались, тучнели и наслаждались по великой благости Твоей;
 • и сделались упорны и возмутились против Тебя, и презрели закон Твой, убивали пророков Твоих, которые увещевали их обратиться к Тебе, и делали великие оскорбления.
 • И Ты отдал их в руки врагов их, которые теснили их. Но когда, в тесное для них время, они взывали к Тебе, Ты выслушивал их с небес и, по великому милосердию Твоему, давал им спасителей, и они спасали их от рук врагов их.
 • Когда же успокаивались, то снова начинали делать зло пред лицем Твоим, и Ты отдавал их в руки неприятелей их, и они господствовали над ними. Но когда они опять взывали к Тебе, Ты выслушивал их с небес и, по великому милосердию Твоему, избавлял их многократно.
 • Ты напоминал им обратиться к закону Твоему, но они упорствовали и не слушали заповедей Твоих, и отклонялись от уставов Твоих, которыми жил бы человек, если бы исполнял их, и хребет свой сделали упорным, и шею свою держали упруго, и не слушали.
 • Ожидая их обращения, Ты медлил многие годы и напоминал им Духом Твоим чрез пророков Твоих, но они не слушали. И Ты предал их в руки иноземных народов.
 • Но, по великому милосердию Твоему, Ты не истребил их до конца, и не оставлял их, потому что Ты Бог благий и милостивый.
 • И ныне, Боже наш, Боже великий, сильный и страшный, хранящий завет и милость! да не будет малым пред лицем Твоим все страдание, которое постигло нас, царей наших, князей наших, и священников наших, и пророков наших, и отцов наших и весь народ Твой от дней царей Ассирийских до сего дня.
 • Во всем постигшем нас Ты праведен, потому что Ты делал по правде, а мы виновны.
 • Цари наши, князья наши, священники наши и отцы наши не исполняли закона Твоего, и не внимали заповедям Твоим и напоминаниям Твоим, которыми Ты напоминал им.
 • И в царстве своем, при великом добре Твоем, которое Ты давал им, и на обширной и тучной земле, которую Ты отделил им, они не служили Тебе и не обращались от злых дел своих.
 • И вот, мы ныне рабы; на той земле, которую Ты дал отцам нашим, чтобы питаться ее плодами и ее добром, вот, мы рабствуем.
 • И произведения свои она во множестве приносит для царей, которым Ты покорил нас за грехи наши. И телами нашими и скотом нашим они владеют по своему произволу, и мы в великом стеснении.
 • По всему этому мы даем твердое обязательство и подписываем, и на подписи печать князей наших, левитов наших и священников наших.
 • Ушул айдын жыйырма тљртєнчє кєнє Ысрайыл уулдары зумбал кийип, баштарына кєл сээп, орозо кармашты.
 • Ысрайыл тукуму бљлљк тукумдардан бљлєнєп, љз бетинче турду да, љз кєнљљлљрє менен ата-бабаларынын кылмыштарын моюндарына алып, кечирим сурады.
 • Алар љз орундарында туруп, кєндєн чейрегине чейин љз Кудай-Тењиринин мыйзам китебинен окуп, чейрек кєн љз Кудай-Тењирине таазим кылып, кечирим сурашты.
 • Жешуя, Бани, Кадмиел, Шебания, Буни, Шейребия, Бани, Хенани лебилердин секичесине чыгып, катуу єн менен љз Кудай-Тењирине кайрылышты.
 • Анан лебилер – Жешуя, Кадмиел, Бани, Хашабнея, Шейребия, Одия, Шебания, Петахия мындай дешти: «Тургула, љз Кудай-Тењирињерди кылымдан кылымга дањктагыла! Дањктоого татыктуу болгон, бардык мактоолордон жогору турган Сенин атыњ мактала берсин да, дањктала берсин!
 • Тењир, Сен жалгыз Кудайсыњ, Сен асманды, асмандардын асманын, асман кошуунун, жерди жана андагынын бардыгын, дењиздерди жана андагылардын бардыгын жараттыњ, ошонун баарына љмєр бердињ, асман кошуунунун бардыгы Сага таазим кылат.
 • Кудай-Тењир, Сен Љзєњ Ыбрамды тандап алып, аны каздимдердин Ур-Каздим деген шаарынан алып чыгып, ага Ыбрайым деген ат бердињ.
 • Анын жєрљгєнєн Љзєњљ берилгенин кљрєп, анын тукумуна канаандыктардын, хеттиктердин, аморлуктардын, периздиктердин, жебустуктардын жана гиргештиктердин жерлерин берем деп, аны менен келишим тєздєњ. Сен Љз сљзєњдє орундаттыњ, анткени Сен адилетсињ.
 • Сен биздин ата-бабаларыбыздын Мисирде тарткан азабын кљрдєњ, алардын Кызыл дењиздин жанындагы зарын уктуњ.
 • Ошондо фараонго, анын кызматчылары менен ал жердин бардык элине жышаандарыњ менен кереметтерињди кљрсљттєњ, анткени Сен алардын бул элге текебердик менен мамиле кылганын билчєсєњ, Сен Љз атыњды чыгардыњ, алар аны бєгєнкє кєнгљ чейин билишет.
 • Сен алардын алдында турган дењизди экиге бљлдєњ, ошондо алар дењиздин ортосунан, кургак жер менен љтєп кетишти. Алардын артынан куугандарды ташкындаган сууга таш чљккљндљй чљгљрдєњ.
 • Алар бара турган жолду жарык кылыш єчєн, кєндєз булут мамы болуп, тєнкєсєн от мамы болуп, аларды алып жєрдєњ.
 • Синай тоосуна тєшєп келип, алар менен асмандан сєйлљштєњ да, аларга адилеттєє љкємдє, ишенимдєє мыйзамды, жакшы буйруктарды жана осуяттарды бердињ.
 • Аларга Љз кулуњ Муса аркылуу Љзєњдєн ыйык ишембињди, осуяттарыњды, буйруктарыњды, мыйзамдарыњды бердињ.
 • Алар ачка болгондо, Сен аларга асмандан нан берип турдуњ, суусаганда, таштан суу чыгарып берип турдуњ, Сен аларга берем деп, колуњду кљтљрєп ант берген жерге барып, ал жерди ээлеп алгыла дедињ.
 • Бирок алар, биздин ата-бабаларыбыз, љжљрлљнєп моюн сунбай, Сенин осуяттарыњды укпай коюшту.
 • Алар Сага баш ийгиси келбей, Сенин аларга кљрсљткљн керемет иштерињди эстеринен чыгарып, моюн сунбай, љздљрєнєн љжљрлєгє менен кайрадан кул болуш єчєн, љздљрєнљ жол башчы коюп алышты. Бирок Сен кечиргенди сєйгљн, жакшы, боорукер, чыдамдуу, абдан ырайымдуу Кудай болгондуктан, аларды таштаган жоксуњ.
 • Алар љздљрєнљ алтындан музоо жасап: “Мисирден алып чыккан кудайыњар ушул”, – деп, Сага акарат келтиришкенине карабай,
 • Сен Љзєњдєн улуу боорукердигињ менен аларды чљлгљ таштаган жоксуњ. Аларды жол менен алып жєрєш єчєн, алар бара жаткан жолдо аларга жарык берип туруш єчєн, кєндєз булут мамы, тєнкєсєн от мамы алардан алыстаган жок.
 • Аларды єйрљтєш єчєн, Љзєњдєн жакшы Рухуњду жибердињ, алардын оозунан маннаны єзбљдєњ, суусунун кандырууга суу берип турдуњ.
 • Сен аларды кырк жыл чљлдљ бактыњ. Алар эч нерседен кем болушкан жок, кийген кийимдери эскирген жок, буттары шишиген жок.
 • Сен аларга падышачылыктар менен элдерди каратып бердињ, аларга жер бљлєп бердињ, алар Сихон жерлерине, Кешпон падышасынын жерлерине, Башан падышасы Огдун жерлерине ээ болушту.
 • Алардын уулдарын асмандагы жылдыздардай кљбљйттєњ, келип ээлешет деп, ата-бабаларына Љзєњ айткан жерге аларды алып бардыњ.
 • Алардын уулдары келип, ал жерди ээлешти. Ал жердин тургундарын – канаандыктарды Сен аларга багынтып бердињ, эмне кылса љздљрє билсин деп, ал жерде жашаган элдерди, алардын падышаларын колдоруна салып бердињ.
 • Алар чептєє шаарларды, семиз жерди ээлеп, дєнєйљ-мєлккљ толгон єйлљрдє, таштан жасалган кљлмљлљрдє, жєзємзарлар менен зайтун бактарын, мљмљлєє дарактарды тартып алышты. Љзєњдєн кењ пейилдигињ менен ичип-жешти, тоюшту, семиришти, жыргашты.
 • Алар тоњ моюн тартып, Љзєњљ каршы чыгышты, мыйзамыњды жек кљрєштє, Сага кайрылгыла деп эскерткен пайгамбарларыњды љлтєрєштє, Сага акарат келтиришти.
 • Ошондо Сен аларды кысымга алган душмандардын колуна салып бердињ. Алар кыйналганда, Сага кайрылышчу, Сен алардын єнєн асмандан укчусуњ, Љзєњдєн улуу боорукердигињ менен аларга куткаруучуларды жиберчєсєњ, куткаруучулар аларды душмандардын колунан куткарышчу.
 • Тынч алып калышканда, алар Сенин кљз алдыњда кайрадан жамандык кыла башташчу. Ошондо Сен аларды кайрадан душман колуна салып берчєсєњ, душмандары аларга єстљмдєк кылышчу. Бирок алар Сага кайрадан кайрылганда, Сен алардын єнєн асмандан угуп, Љзєњдєн улуу боорукердигињ менен аларды куткарып турчусуњ.
 • Сен аларга Љзєњдєн мыйзамыња кайрылууну эскертип турдуњ, бирок алар кљшљрєп, Сенин осуяттарыњды аткарышчу эмес, Сенин мыйзамдарыњдан четтеп кетишчє. Аларды аткарган адам жашамак. Бирок алар тил албай, моюн сунбай љжљрлљнєштє.
 • Аларды кайрылар бекен деп, кљп жылдар кєтєп, Љзєњдєн Рухуњ менен, пайгамбарларыњ аркылуу алардын эсине салып турдуњ, бирок алар укпай коюшту. Ошондо Сен аларды бљтљн жердеги элдердин колдоруна салып бердињ.
 • Бирок Љзєњдєн улуу боорукердигињ менен аларды таптакыр кырып салган жоксуњ, таштап койгон жоксуњ, анткени Сен жакшы, ырайымдуу Кудайсыњ.
 • Оо Кудай, Сен азыр да Љзєњдєн келишимињ менен ырайымыњды сактап турган кудуреттєє да, коркунучтуу да улуу Кудайсыњ! Ашур падышаларынын кєндљрєнљн тартып бєгєнкє кєнгљ чейин биздин, падышаларыбыздын, тљрљлљрєбєздєн, ыйык кызмат кылуучуларыбыздын, пайгамбарларыбыздын, ата-бабаларыбыздын жана бєт элдин тарткан азаптары Сага аз болуп кљрєнбљсљ экен.
 • Биз кандай азап тартсак да, ошонун бардыгын Сен туура кылдыњ, анткени Сен бардык иште адилет болдуњ, ал эми биз кєнљљлєє болдук.
 • Биздин падышаларыбыз, тљрљлљрєбєз, ыйык кызмат кылуучуларыбыз, ата-бабаларыбыз Сенин мыйзамыњды аткарышкан жок, Сен эскертип турган осуяттарыњ менен эскертєєлљрєњдє укпай коюшту.
 • Љзєњдєн улуу ырайымыњ менен берген падышачылыкта, Љзєњ бљлєп берген кењ, семиз жерде жашап турушканда, алар Сага кызмат кылышкан жок, љздљрєнєн кыянат иштерин калтырышкан жок.
 • Азыр биз кулбуз, Сен ата-бабаларыбызга жер-жемиштери жана тєшємдљрє менен азыктанууга берген жерде биз кулдукта жєрљбєз.
 • Кєнљљбєз єчєн Сен бизди багынтып берген падышаларга бул жер кљп тєшєм берип жатат. Алар љзєбєзгљ да, мал-жаныбызга да љздљрє каалагандай єстљмдєк кылып жатышат. Биз кыйын кысталышта калдык.
 • Ушулардан улам биз бекем келишим тєзєп, колубузду коюп жатабыз, колдорубуздун єстєндљ биздин тљрљлљрдєн, лебилердин, ыйык кызмат кылуучулардын мљљрлљрє турат».