Быт. Исх. Лев. Чис. Втор. Нав. Суд. Руф. 1Цар. 2Цар. 3Цар. 4Цар. 1Пар. 2Пар. 1Ездр. Неем. 2Ездр. Тов. Иудиф. Эсф. 1Мак. 2Мак. 3Мак. 3Ездр. Иов. Пс. Притч. Еккл. Песн. Прем. Сир. Ис. Иер. Плч. Посл.Иер. Вар. Иез. Дан. Ос. Иоил. Ам. Авд. Ион. Мих. Наум. Авв. Соф. Агг. Зах. Мал. Мф. Мк. Лк. Ин. Деян. Иак. 1Пет. 2Пет. 1Ин. 2Ин. 3Ин. Иуд. Рим. 1Кор. 2Кор. Гал. Еф. Флп. Кол. 1Фес. 2Фес. 1Тим. 2Тим. Тит. Флм. Евр. Откр.

Числа

 
 • И рече́ Госпо́дь къ Моисе́ю, глаго́ля:
 • сотвори́ себѣ́ двѣ́ трубы́ сре́бряны: ко́ваны сотвори́ши я́, и бу́дутъ тебѣ́ на созва́нiе со́нма и воз­ставля́ти полки́:
 • и да востру́биши и́ми, и да собере́т­ся къ тебѣ́ ве́сь со́нмъ предъ две́ри ски́нiи свидѣ́нiя:
 • а́ще же еди́ною трубо́ю востру́бятъ, да прiи́дутъ къ тебѣ́ вси́ кня́зи и тысященача́лники Изра́илтестiи:
 • и воструби́те въ зна́менiе, и воз­дви́гнут­ся полцы́ ополча́ющiися на восто́ки:
 • и воструби́те въ зна́менiе второ́е, и воз­дви́гнут­ся полцы́ ополча́ющiися от­ ю́га: и воструби́те въ зна́менiе тре́тiе, и да воз­дви́гнут­ся полцы́ ополча́ющiися от­ мо́ря: и воструби́те въ зна́менiе четве́ртое, и воз­дви́гнут­ся полцы́ ополча́ющiися от­ сѣ́вера: зна́менiемъ да востру́бятъ въ воз­движе́нiе и́хъ.
 • И егда́ собере́те со́нмъ, воструби́те, не въ зна́менiе.
 • И сы́нове Ааро́ни жерцы́ да востру́бятъ труба́ми: и да бу́детъ ва́мъ зако́н­но вѣ́чно въ ро́ды ва́шя.
 • А́ще же изы́дете на бра́нь въ земли́ ва́­шей къ супоста́томъ супроти́вящымся ва́мъ, и воструби́те и назна́менуйте труба́ми, и воспомяне́теся предъ Го́сподемъ и изба́витеся от­ вра́гъ ва́шихъ.
 • И во дне́хъ весе́лiя ва́­шего и въ пра́здницѣхъ ва́шихъ и въ новоме́сячiихъ ва́шихъ воструби́те труба́ми на всесожже́нiя и на же́ртвы спасе́нiй ва́шихъ, и бу́детъ ва́мъ воспомина́нiе предъ Бо́гомъ ва́шимъ: а́зъ Госпо́дь Бо́гъ ва́шъ.
 • И бы́сть во второ́е лѣ́то, во вторы́й ме́сяцъ, въ двадеся́тый ме́сяца, воз­несе́ся о́блакъ от­ ски́нiи свидѣ́нiя,
 • и воз­двиго́шася сы́нове Изра́илевы со имѣ́нiями сво­и́ми от­ пусты́ни Сина́йскiя, и ста́ о́блакъ въ пусты́ни Фара́ни.
 • И воз­двиго́шася пе́рвiи по гла́су Госпо́дню руко́ю Моисе́овою:
 • и воз­двиго́ша зна́мя полка́ сыно́въ Иу́диныхъ пе́рвiи съ си́лою сво­е́ю: и надъ си́лою и́хъ Наассо́нъ сы́нъ Аминада́вль:
 • и надъ си́лою пле́мене сыно́въ Иссаха́ровыхъ наѳанаи́лъ сы́нъ сога́ровъ:
 • и надъ си́лою пле́мене сыно́въ Завуло́нихъ Елiа́въ сы́нъ хело́нь.
 • И сложи́ша ски́нiю, и воз­двиго́ша сы́нове Гирсо́ни и сы́нове Мера́рины, нося́щiи ски́нiю.
 • И воз­двиго́ша зна́мя полка́ Руви́мля съ си́лою сво­е́ю: и надъ си́лою и́хъ Елису́ръ сы́нъ седiу́ровъ:
 • и надъ си́лою пле́мене сыно́въ Симео́нихъ Саламiи́лъ сы́нъ сурисада́евъ:
 • и надъ си́лою пле́мене сыно́въ га́довыхъ Елиса́фъ сы́нъ Рагуи́левъ.
 • И воз­двиго́шася сы́нове Каа́ѳовы, воз­двиза́ющiи свята́я: и поста́виша ски́нiю, до́ндеже прiидо́ша.
 • И воз­двиго́ша зна́мя полка́ Ефре́мля съ си́лою сво­е́ю: и надъ си́лою и́хъ Елисама́ сы́нъ Емiу́довъ:
 • и надъ си́лою пле́мене сыно́въ Манассі́иныхъ гамалiи́лъ сы́нъ фадассу́ровъ:
 • и надъ си́лою пле́мене сыно́въ Венiами́нихъ Авида́нъ сы́нъ Гадео́нинъ.
 • И воз­двиго́ша зна́мя полка́ сыно́въ да́новыхъ, послѣ́днiи всѣ́хъ полко́въ съ си́лою сво­е́ю: и надъ си́лою и́хъ Ахiе́зеръ сы́нъ Амисада́евъ:
 • и надъ си́лою пле́мене сыно́въ Аси́ровыхъ фагаiи́лъ сы́нъ ехра́нь:
 • и надъ си́лою пле́мене сыно́въ Нефѳали́млихъ Ахире́й сы́нъ Ена́нь.
 • Сі́и полцы́ сыно́въ Изра́илевыхъ, и воз­двиго́шася съ си́лою сво­е́ю.
 • И рече́ Моисе́й Иова́ву сы́ну Рагуи́леву Мадiани́тину, те́стю Моисе́ову: воз­двиза́емся мы́ на мѣ́сто, о не́мже Госпо́дь рече́: сiе́ да́мъ ва́мъ: пойди́ съ на́ми, и сотвори́мъ тебѣ́ добро́, я́ко Госпо́дь до́брая глаго́ла о Изра́или.
 • И от­вѣща́ къ нему́: не пойду́, но въ зе́млю мою́ и въ ро́дъ мо́й иду́.
 • И рече́: не оста́ви на́съ, поне́же бы́лъ еси́ съ на́ми въ пусты́ни, и бу́деши въ на́съ старѣ́йшина:
 • и бу́детъ а́ще по́йдеши съ на́ми, и бу́дутъ блага́я о́ная, ели́ка благосотвори́тъ Госпо́дь на́мъ, благосотвори́мъ и тебѣ́.
 • И от­идо́ша от­ горы́ Госпо́дни въ пу́ть тре́хъ дні́й: и киво́тъ завѣ́та Госпо́дня предъидя́ше предъ ни́ми въ пу́ть тре́хъ дні́й, согля́дати и́мъ ста́на.
 • И бы́сть егда́ воз­двиза́ху киво́тъ, и рече́ Моисе́й: воста́ни, Го́споди, и да разсы́плют­ся врази́ тво­и́, и да бѣжа́тъ вси́ ненави́дящiи тебе́.
 • И въ поставле́нiи [киво́та] рече́: воз­враща́й, Го́споди, ты́сящы те́мъ во Изра́или.
 • И о́блакъ Госпо́день бы́сть осѣня́ющь надъ ни́ми въ де́нь, егда́ воз­двиза́хуся изъ полка́.
 • И сказал Господь Моисею, говоря:
 • сделай себе две серебряные трубы, чеканные сделай их, чтобы они служили тебе для созывания общества и для снятия станов;
 • когда затрубят ими, соберется к тебе все общество ко входу скинии собрания;
 • когда одною трубою затрубят, соберутся к тебе князья и тысяченачальники Израилевы;
 • когда затрубите тревогу, поднимутся станы, становящиеся к востоку;
 • когда во второй раз затрубите тревогу, поднимутся станы, становящиеся к югу; [когда затрубите в третий раз тревогу, поднимутся станы, становящиеся к морю; когда в четвертый раз затрубите тревогу, поднимутся станы, становящиеся к северу;] тревогу пусть трубят при отправлении их в путь;
 • а когда надобно собрать собрание, трубите, но не тревогу;
 • сыны Аароновы, священники, должны трубить трубами: это будет вам постановлением вечным в роды ваши;
 • и когда пойдете на войну в земле вашей против врага, наступающего на вас, трубите тревогу трубами, – и будете воспомянуты пред Господом, Богом вашим, и спасены будете от врагов ваших;
 • и в день веселия вашего, и в праздники ваши, и в новомесячия ваши трубите трубами при всесожжениях ваших и при мирных жертвах ваших, – и это будет напоминанием о вас пред Богом вашим. Я Господь, Бог ваш.
 • Во второй год, во второй месяц, в двадцатый день месяца поднялось облако от скинии откровения;
 • и отправились сыны Израилевы по станам своим из пустыни Синайской, и остановилось облако в пустыне Фаран.
 • И поднялись они в первый раз, по повелению Господню, данному чрез Моисея.
 • Поднято было во-первых знамя стана сынов Иудиных по ополчениям их; над ополчением их Наассон, сын Аминадава;
 • и над ополчением колена сынов Иссахаровых Нафанаил, сын Цуара;
 • и над ополчением колена сынов Завулоновых Елиав, сын Хелона.
 • И снята была скиния, и пошли сыны Гирсоновы и сыны Мерарины, носящие скинию.
 • И поднято было знамя стана Рувимова по ополчениям их; и над ополчением его Елицур, сын Шедеура;
 • и над ополчением колена сынов Симеоновых Шелумиил, сын Цуришаддая;
 • и над ополчением колена сынов Гадовых Елиасаф, сын Регуила.
 • Потом пошли сыны Каафовы, носящие святилище; скиния же была поставляема до прихода их.
 • И поднято было знамя стана сынов Ефремовых по ополчениям их; и над ополчением их Елишама, сын Аммиуда;
 • и над ополчением колена сынов Манассииных Гамалиил, сын Педацура;
 • и над ополчением колена сынов Вениаминовых Авидан, сын Гидеония.
 • Последним из всех станов поднято было знамя стана сынов Дановых с ополчениями их; и над ополчением их Ахиезер, сын Аммишаддая;
 • и над ополчением колена сынов Асировых Пагиил, сын Охрана;
 • и над ополчением колена сынов Неффалимовых Ахира, сын Енана.
 • Вот порядок шествия сынов Израилевых по ополчениям их. И отправились они.
 • И сказал Моисей Ховаву, сыну Рагуилову, Мадианитянину, родственнику Моисееву: мы отправляемся в то место, о котором Господь сказал: вам отдам его; иди с нами, мы сделаем тебе добро, ибо Господь доброе изрек об Израиле.
 • Но он сказал ему: не пойду; я пойду в свою землю и на свою родину.
 • Моисей же сказал: не оставляй нас, потому что ты знаешь, как располагаемся мы станом в пустыне, и будешь для нас глазом;
 • если пойдешь с нами, то добро, которое Господь сделает нам, мы сделаем тебе.
 • И отправились они от горы Господней на три дня пути, и ковчег завета Господня шел пред ними три дня пути, чтоб усмотреть им место, где остановиться.
 • И облако Господне осеняло их днем, когда они отправлялись из стана.
 • Когда поднимался ковчег в путь, Моисей говорил: восстань, Господи, и рассыплются враги Твои, и побегут от лица Твоего ненавидящие Тебя!
 • А когда останавливался ковчег, он говорил: возвратись, Господи, к тысячам и тьмам Израилевым!
 • Ва Парвардигор ба Мусо сухан ронда, гуфт:
 • «Барои худ ду карнайи нуқра бисоз, онҳоро яклухти мазруб бисоз, то ки ба ту барои даъват кардани ҷамоат ва барои кӯчонидани бошишгоҳҳо хизмат кунанд.
 • Ва ҳангоме ки ҳар дуро бинавозанд, тамоми ҷамоат назди ту ба дари хаймаи ҷомеъ ҷамъ хоҳанд шуд.
 • Ва агар якеро бинавозанд, раисон, сардорони сибтҳои Исроил назди ту ҷамъ хоҳанд шуд.
 • Ва ҳангоме ки бо садои дуру дароз бинавозед, бошишгоҳҳое ки ба тарафи шарқ мебошанд, кӯч хоҳанд кард.
 • Ва ҳангоме ки дафъаи дуюм бо садои дуру дароз бинавозед, бошишгоҳҳое ки ба тарафи ҷануб мебошанд, кӯч хоҳанд кард; бигзор барои кӯч карданашон бо садои дуру дароз бинавозанд.
 • Ва дар вақти ҷамъ кардани ҷамоат бинавозед, валекин на бо садои дуру дароз.
 • Ва банӣ Ҳорун бояд карнайҳоро бинавозанд; ин барои шумо фаризаи абадӣ дар наслҳотон хоҳад буд.
 • Ва ҳангоме ки дар замини худ бар зидди душмани ба танг оварандаи шумо ба ҷанг меравед, карнайҳоро бо садои дуру дароз бинавозед; ва дар ҳузури Парвардигор Худои худ ба ёд оварда хоҳед шуд, ва аз душманони худ наҷот хоҳед ёфт.
 • Ва дар рӯзи хурсандии худ, ва дар идҳо ва навмоҳҳои худ карнайҳоро бар қурбониҳои сӯхтанӣ ва забҳҳои саломатии худ бинавозед, ва ин барои шумо ба ҳузури Худои шумо ёдгорӣ хоҳад буд. Ман Парвардигор Худои шумо ҳастам».
 • Ва чунин воқеъ шуд, ки дар соли дуюм, дар моҳи дуюм, дар рӯзи бистуми моҳ, абр аз болои манзили шаҳодат баланд шуд.
 • Ва банӣ Исроил барои сафари худ аз биёбони Сино кӯч карданд; ва абр дар биёбони Форон ист кард.
 • Ва онҳо дафъаи аввал мувофиқи амри Парвардигор, ки ба воситаи Мусо фармуда шуда буд, кӯч карданд.
 • Ва байрақи бошишгоҳи банӣ Яҳудо аввалин шуда бо фавҷҳои онҳо кӯч кард, ва бар фавҷи вай Наҳшӯн ибни Амминодоб буд.
 • Ва бар фавҷи сибти банӣ Иссокор – Натанъил ибни Суор.
 • Ва бар фавҷи сибти банӣ Забулун – Элиоб ибни Ҳалӯн.
 • Ва манзил фурӯд оварда шуд, ва банӣ Ҷершӯн ва банӣ Марорӣ, ки бардорандагони манзил буданд, кӯч карданд.
 • Ва байрақи бошишгоҳи Реубен бо фавҷҳои онҳо кӯч кард, ва бар фавҷи вай Элисур ибни Шадиур буд.
 • Ва бар фавҷи сибти банӣ Шимъӯн – Шалумиил ибни Суришаддой.
 • Ва бар фавҷи сибти банӣ Ҷод – Элёсоф ибни Дауил.
 • Ва қаҳотиён, ки бардорандагони покгоҳ буданд, кӯч карданд, ва манзилро то омадани онҳо барафрошта буданд.
 • Ва байрақи бошишгоҳи банӣ Эфроим бо фавҷҳои онҳо кӯч кард, ва бар фавҷи вай Элишомоъ ибни Аммиҳуд буд.
 • Ва бар фавҷи сибти банӣ Менашше – Ҷамлиил ибни Фадоҳсур.
 • Ва бар фавҷи сибти банӣ Бинёмин – Абидон ибни Ҷидъӯнӣ.
 • Ва байрақи бошишгоҳи банӣ Дон, ки соқаи ҳамаи бошишгоҳҳо буд, бо фавҷҳои онҳо кӯч кард, ва бар фавҷи вай Аҳиозар ибни Аммишаддой буд.
 • Ва бар фавҷи сибти банӣ Ошер – Фаҷъиил ибни Окрон.
 • Ва бар фавҷи сибти банӣ Нафтолӣ – Аҳираъ ибни Энон.
 • Ҳамин буд тартиби сафари банӣ Исроил бо фавҷҳои онҳо; ва онҳо кӯч карданд.
 • Ва Мусо ба Ҳубоб ибни Рауили мидёнӣ, ки додарарӯси Мусо буд, гуфт: «Мо ба маконе кӯч мекунем, ки Парвардигор дар бораи он гуфтааст: ́Онро ба шумо хоҳам дод́. Пас, ту ҳамроҳи мо биё, ва мо ба ту некӣ хоҳем кард, зеро ки Парвардигор дар бораи Исроил суханони нек гуфтааст».
 • Вале вай ба ӯ гуфт: «Намеоям, балки ба замини худ ва ба зодгоҳи худ хоҳам рафт».
 • Ва ӯ гуфт: «Моро тарк накун, зеро чӣ гуна дар биёбон ӯрду задани моро ту медонӣ, ва ту барои мо мисли чашм хоҳӣ буд;
 • Ва агар ҳамроҳи мо биёӣ, ҳар некие ки Парвардигор ба мо бикунад, он некиро мо ба ту хоҳем кард».
 • Ва онҳо аз кӯҳи Парвардигор роҳи серӯзаро тай карданд, ва сандуқи паймони Парвардигор пешопеши онҳо равона шуда, роҳи серӯзаро тай намуд, то ки бошишгоҳе барои онҳо пайдо кунад.
 • Ва абри Парвардигор бар онҳо рӯзона соя меафканд, вақте ки аз бошишгоҳ кӯч мекарданд.
 • Ва ҳангоме ки кӯч кардани сандуқ лозим мешуд, Мусо мегуфт: «Эй Парвардигор, бархез, то ки душманонат пароканда шаванд, ва бадхоҳонат аз пешат бигрезанд!»
 • Ва ҳангоми ист кардани он мегуфт: «Эй Парвардигор, ба ҳазорон-ҳазор исроилиён осоиш бидеҳ!»